TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Aralık 2019, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Sağlık Ansiklopedi >> Ekto

Antrektomi

Midenin antrum bölgesinin çıkarılması ile sınırlı gast-rektomi(*) girişimi.
Apandektomi

Körbağırsak apandisinin cerrahi girişim ile çıkarılması.
Apisektomi

Diş kökünün uç bölümünün granülomla birlikte alınması
Adenektomi

Bir salgı veya lenf bezinin, cerrahi olarak çıkarılması
Adenoidektomi

Adenoitlerin (geniz bademcikleri) cerrahi girişimle çıkarılması (bak. adenoidit).
Anjina pektoris

Kalbi besleyen damarlara geçici olarak yetersiz kan gitmesine bağlı, nöbetler halende görülen göğüs ağrısı.
Dakriyosistektomi

Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkartılması.
Embolektomi

Dolaşım yoluyla vücuda dağılarak bir atardamar ya da toplardamarı tıkayan embolinin(*) çıkarılması İçin uygulanan cerrahi girişim.
Efektör

Bir organizmanın uyarıya karşı reaksiyon gösteren vücut kısmı, örneğin kas.
Endoarteriyektomi

Damar duvarındaki lezyonlar nedeniyle iç boşluğu daralmış atardamarların devamlılığım sağlamak amacıyla uygulanan cerrahi girişim,
Ekspektoran

Ekspektorasyonun (solunum yollan salgısı) ağız yoluyla atılmasını kolaylaştıran ilaçlar.
Ekto

Dışında anlamındaki ön ek.
Ektoderm

Derinin en dış tabakası.
Ektopi

Her hangi bir organın normal bulunması gereken yerde değilde, vücudun başka bir yerinde olması hali.
Ektopik

Anormal yerleşim, döllenmiş yumurtanın fallop tüpünde yerleşdiği gibi
Ektopik (dış) gebelik

Fertilize olmuş yumurtanın uterus boşluğu dışında (fallop tüpleri, over, batın boşluğu) bir yerde yerleşerek gebeliğin meydana gelmesidir.
Ektopik odak

Anormal sinir uyaranlarının kaynaklandığı odak.
Farinjektomi

Yutağın vücuttan çıkarıldığı cerrahi işlem.
Fcemodektom

Paragangliyon hücrelerinden gelişen tümör az da olsa kemoreseptör (kimyasal alıcı) işlevine sahiptir.
Gangüyektomi

Sempatik zincirin bîr ya da daha fazla gangliyonunun çıkartılması.
Gastrektomi

Midenin tümünün ya da bir bölümünün çıkarılması.
Hepatektomi

Karaciğerin kısmen ya da tümüyle cerrahi olarak çıkarılması.
Hipofizektomi

Hipofiz bezinin çıkarıldığı cerrahi girişim.
Heterotopi

ektopi
Histerektomi

Dölyatağımn bütününün ya da dölyatağı boynuna kadar olan bölümünün (kısmi histerektomi) çıkarıldığı cerrahi girişim.
Hemikolektonü

Kalınbağırsağın ağır patolojik süreçlere bağlı olarak işlev bozukluğu ya da doku Ölümü gösteren yansının (sol ya da sağ) cerrahi girişimle çıkanlması.
Hemilaminektomi

Bİr omurun sol ya da sağ yapraksı çıkıntısının (lamina) cerrahi girişimle çıkanlması.
Embolektomi

Dolaşım yoluyla vücuda dağılarak bir atardamar ya da toplardamarı tıkayan embolinin(*) çıkarılması İçin uygulanan cerrahi girişim.
Efektör

Bir organizmanın uyarıya karşı reaksiyon gösteren vücut kısmı, örneğin kas.
Endoarteriyektomi

Damar duvarındaki lezyonlar nedeniyle iç boşluğu daralmış atardamarların devamlılığım sağlamak amacıyla uygulanan cerrahi girişim,
Ekspektoran

Ekspektorasyonun (solunum yollan salgısı) ağız yoluyla atılmasını kolaylaştıran ilaçlar.
Ekto

Dışında anlamındaki ön ek.
Ektoderm

Derinin en dış tabakası.
Ektopi

Her hangi bir organın normal bulunması gereken yerde değilde, vücudun başka bir yerinde olması hali.
Ektopik

Anormal yerleşim, döllenmiş yumurtanın fallop tüpünde yerleşdiği gibi
Ektopik (dış) gebelik

Fertilize olmuş yumurtanın uterus boşluğu dışında (fallop tüpleri, over, batın boşluğu) bir yerde yerleşerek gebeliğin meydana gelmesidir.
Ektopik odak

Anormal sinir uyaranlarının kaynaklandığı odak.
Farinjektomi

Yutağın vücuttan çıkarıldığı cerrahi işlem.
Fcemodektom

Paragangliyon hücrelerinden gelişen tümör az da olsa kemoreseptör (kimyasal alıcı) işlevine sahiptir.
Gangüyektomi

Sempatik zincirin bîr ya da daha fazla gangliyonunun çıkartılması.
Gastrektomi

Midenin tümünün ya da bir bölümünün çıkarılması.
Farinjektomi

Yutağın vücuttan çıkarıldığı cerrahi işlem.
Fcemodektom

Paragangliyon hücrelerinden gelişen tümör az da olsa kemoreseptör (kimyasal alıcı) işlevine sahiptir.
Gangüyektomi

Sempatik zincirin bîr ya da daha fazla gangliyonunun çıkartılması.
Gastrektomi

Midenin tümünün ya da bir bölümünün çıkarılması.
Hepatektomi

Karaciğerin kısmen ya da tümüyle cerrahi olarak çıkarılması.
Hipofizektomi

Hipofiz bezinin çıkarıldığı cerrahi girişim.
Heterotopi

ektopi
Histerektomi

Dölyatağımn bütününün ya da dölyatağı boynuna kadar olan bölümünün (kısmi histerektomi) çıkarıldığı cerrahi girişim.
Hemikolektonü

Kalınbağırsağın ağır patolojik süreçlere bağlı olarak işlev bozukluğu ya da doku Ölümü gösteren yansının (sol ya da sağ) cerrahi girişimle çıkanlması.
Hemilaminektomi

Bİr omurun sol ya da sağ yapraksı çıkıntısının (lamina) cerrahi girişimle çıkanlması.
Hemoroidektonü

Anüs bölgesinde iltihap, ağn ve kanamaya yol açan he-moroit toplardamarlanndaki genişlemelerin cerrahi girişimle çıkanlması.
İridektomi

İrisin bir bölümünün cerrahi girişimle çıkarılması.
Jinjivektomi

Dişeti mukozasının çeşitli nedenlerle (örneğin kronik hipertrofik dişeti iltihaplanması, polipler, tümörler) kalıcı olarak yıkıma uğraması durumunda dişeti mukozasının az ya da çok miktarda kesilip alındığı cerrahi girişim.
Kranyektomi

Kafatasında kınlan bir kemik parçasının çıkarılmasına yönelik cerrahi girişim.
Kolektomi

Kalınbağırsağın bütününün ya da bir bölümünün çıkarılmasına yönelik cerrahi girişim.
Kolesistektomi

Cerrahi girişimle safrakesesinin alınması.
Lobektomi

Bir akciğer lobunun alınmasını kapsayan cerrahi girişim.
Laminektomi

Omurlann arka laminalarının cerrahi girişimle çıkarılması.
Larenjektomi

Gırtlağın bütünüyle çıkanldığı cerrahi girişim.
Maksillektomi

üst çene kemiğinin cerahi yolla çıkartılması
Menisektomi

Menisküsün çıkarılmasına yönelik cerrahi girişim.
Mastektomi

Ameliyatla memenin alınması.
Mastoidektomi

Mastoid hücrelerin iltihaplanması nedeniyle mastoid kemiğin çıkartılması ameliyatıdır.
Nefroüreterektomi

Böbrekle birlikte idrar borusunun da cerrahi girişimle çıkarılması.
Nörektomi

Çevrel duyu sinirinin bir bölümünün çıkarıldığı sinir sistemi cerrahisi (nöroşirurji) girişimi.
Nefrektomi

Bir böbreğin cerrahi girişimle çıkarılması.
Omfalektomi

Göbeğin çıkarılması amacıyla yapılan cerrahi İşlem.
Orşektomi

Erbezlerinin cerrahi girişimle çıkarılması.
Ovariyektomi

Tek ya da her iki yumurtalığın çıkarıldığı cerrahi girişim.
Omentektomi

Omentumun (gömlek) tümünün ya da bir bölümünün çıkanldığı cerrahi girişim.
Pektoral kaslar

Göğüs kafesinin ön duvarında yer alan göğüs kasları.
Polipektomi

Polipin çıkarılmasına yönelik cerrahi girişim.
Pankreatektomi

Pankreasın kısmen ya da bütünüyle çıkarılmasına yönelik cerrahi girişim, iyi ya da kötü huylu pankreas tümörlerinde, kronik pankreas iltihaplarında ya da başka patolojik durumlarda uygulanabilir.
Proktore (rektoraji)

Rektumdan dışkılamayla ya da dışkılama olmaksızın kan gelmesi.
Prostatektomi

Prostatı çıkarmaya yönelik cerrahi girişim.
Paratiroidektomi

Paratiroidlerin ameliyatla çıkartılması.
Parotidektomi

Parotis bezinin alındığı cerrahi girişim.
Plörektomi

Plevranın (akciğer zarı) küçük ya da geniş bir bölümünün çıkarılmasına yönelik cerrahi girişim.
Pnömonektomi

Bir akciğerin çıkarılmasını sağlayan cerrahi girişim.
Rektokolit

Düzbağırsak ve kalınbağırsağı birlikte etkileyen akut ya da kronik iltihabi süreç.
Rektomanometri

Düzbağırsak ve anüs kanalındaki basıncın ölçülmesine dayanan klinik inceleme.
Rektosel

Düzbağırsağın ön duvarının dölyoluna fıtıklaşması.
Rektoskopi (proktoskopi)

Anüs yoluyla uygulanan rektoskop adlı alet aracılığıyla düzbağırsak ve sigmoit kolunun (kalınbağırsağın "S" biçiminde kıvrım yapan bölümü) incelenmesi.
Pankreatektomi

Pankreasın kısmen ya da bütünüyle çıkarılmasına yönelik cerrahi girişim, iyi ya da kötü huylu pankreas tümörlerinde, kronik pankreas iltihaplarında ya da başka patolojik durumlarda uygulanabilir.
Proktore (rektoraji)

Rektumdan dışkılamayla ya da dışkılama olmaksızın kan gelmesi.
Prostatektomi

Prostatı çıkarmaya yönelik cerrahi girişim.
Paratiroidektomi

Paratiroidlerin ameliyatla çıkartılması.
Parotidektomi

Parotis bezinin alındığı cerrahi girişim.
Plörektomi

Plevranın (akciğer zarı) küçük ya da geniş bir bölümünün çıkarılmasına yönelik cerrahi girişim.
Pnömonektomi

Bir akciğerin çıkarılmasını sağlayan cerrahi girişim.
Rektokolit

Düzbağırsak ve kalınbağırsağı birlikte etkileyen akut ya da kronik iltihabi süreç.
Rektomanometri

Düzbağırsak ve anüs kanalındaki basıncın ölçülmesine dayanan klinik inceleme.
Rektosel

Düzbağırsağın ön duvarının dölyoluna fıtıklaşması.
Rektoskopi (proktoskopi)

Anüs yoluyla uygulanan rektoskop adlı alet aracılığıyla düzbağırsak ve sigmoit kolunun (kalınbağırsağın "S" biçiminde kıvrım yapan bölümü) incelenmesi.
Safenektomi

Safen toplardamarının kesilip çıkarılması ile yapılan cerrahi girişim.
Salpenjektomi

Bir ya da her İki dolyatağı borusunun (Fallop boruları) Çıkarılma işleminden oluşan cerrahi girişim.
Splenektomi

Dalağın cerrahi girişimle çıkarılması.
Stapedektomi

Ortakulaktaki üzengi kemiğinin çıkarılmasına yönelik cerrahi girişim.
Sinovyektomi

Sinövyal zarın çıkarılması amacıyla yapılan cerrahi girişim.
Sinüsektomi

Paranazal sinüslerin (üstçene sinüsü, alın sinüsü, sfenoit sinüs, ön ve arka etmoit hücreler
Sistektomi

İdrar kesesinin bir kısmının ya da tamamının çıkarılması amacıyla yapılan cerrahi girişim.
Sempatektomi

Atardamar duvarına sempatik sinirler yoluyla gelen uyarıyı bölgesel olarak azaltıp damarın genişlemesini sağlayarak bu bölgedeki kan akımının düzeltilmesini amaçlayan cerrahi girişim.
Sürrenalektomi (adrenalektomi)

Tek ya da her iki böbreküstü bezinin alındığı cerrahi girişim.
Sklerektomi

Gözküresinin dış bölümünü kaplayan bağdoku yapısındaki skleranın (gözakı) küçük bir bölümünün çıkarıldığı cerrahi girişim.
Timektomi

Tunusun cerrahi girişimle alınması.
Tiroidektomi

Tiroitin alınmasına yönelik cerrahi girişim; önceden belirlenen amaca göre tiroitin tümü ya da bir bölümü alınabilir.
Trombektomi

trombin
Tonsillektomi

Bademciklerin alınmasını amaçlayan cerrahi girişim.
Tromboendoarteriyektomi

Atardamar içindeki pıhtıya bağlı hastalıklarda uygulanan cerrahi girişim.
Üpektomi

Vücudun bazı bölgelerinde biriken yağ dokusunun kesilerek çıkarılması.
Üreterektomi

Ürelerin (idrar borusu) bir bölümünün ya da tamamının çıkarılmasına yönelik cerrahi girişim.
Vazektoıni

Teslislerde üretilen spermatozoonların torbacık bezine taşınmasını sağlayan ductus deferens' (*) kesilmesine dayanan cerrahi girişim.
Vazektomi

Erkekte spermatik yolunun cerrahi müdahale ile bağlanıp, cinsel temasta spermin kadına geçmemesinin sağlandığı bir operasyon.
Vektokardiyografi

Kalbin elektriksel etkinliğini inceleme yöntemi.
Vektör (taşıyıcı)

Enfeksiyon hastalıklanndan sorumlu mikroorganizma-lan taşıyarak hastalıklann yayılmasına neden olan canlı-lan, Özellikle de böcekleri belirtmek için kullanılan terim.
Valvülektomi

Kalpte yıkıma uğramış bir ya da daha fazla kapakçığı çıkarmak için yapılan cerrahi girişim.
Vulvektomi

Vulvanın kısmen ya da bütünüyle çıkarılmasına yönelik cerrahi girişim.
<< Geri
 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki