TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  04 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Sağlık Ansiklopedi >> Kas

Abdüktör kas (uzaklaştırıcı kas)

Kol ya da bacağın dışa doğru yer değiştirmesini sağlayan kaslara verilen ad.
Anus kaşıntısı

Anus (şerç); yani sindirim kanalının doğrubağırsak denilen son kısmındaki çıkış deliği veya çevresinde (oturak yerinde) görülen kaşıntıların nedeni çeşitlidir. Bunlar arasında; kılkurtları, sümüksü akıntı, basur, çatlak, ishal veya kabızlık, egzama (mayasıl), sinir bozukluğu veya yeteri kadar temizliğe dikkat edilmemesi sayılabilir.
Addüktör kas (yakınlaştırıcı kas)

Kol ya da bacağın vücudun orta düşey eksenine doğru yer değiştirmesini sağlayan kaslara verilen ad.
Amiyotrofi

Kaslann normal beslenmesi ile buna bağlı işlevsel yeteneklerinin giderek azalması.
Asetilsalisilikasit

Yaygın olarak kullanılan ve bilinen aspirinin kimyasal adı.
Antagonist kaslar

Vücudun belirli bir bölümüne bir kasın yaptırdığına karşıt hareketler (Örneğin bükme ve doğrultma, kaldırma ve indirme) yaptıran kaslar.
Aktin

Kaslarda kasılmayı sağlayan protein yapıdaki ince iplikler.
Böbrek havuzu

Kas-bağ dokusu duvarı ile sınırlı huni şeklindeki boşluk.
Bifurkasyon

İki dala ayrılma yeri.
Bipoloni

Kas gerginliğinde azalma.
Biseps (iki başlı kas)

Biri kolda, öbürü ise kalçada bulunan bükücü kaslar.
Batmotropizm

Kasılma uyarılarına karşı kalp liflerinin duyarlılığı ya da uyanlabilirliğİ.
Cerrahi komplikasyon

Cerrahi girişim uygulanan bir hastanın fizyolojik dengesini bozabilecek tüm durumları tanımlayan genel terim.
Desmoit tümör

Kas ya da derialtı dokularda görülen iyi huylu tümör.
Detoksifikasyon

Alkol gibi bir maddenin vücuttan temizlenme süreci.
Diyafram

Kase şeklinde olup vajina içine yerleştirilen ve spermlerin burada birikerek etkisiz hale gelmesini sağlayan yöntem.
Dezintoksikasyon

Dışarıdan organizmaya giren ya da metabolizmanın çeşitli evrelerinde vücut içinde oluşan zehirli maddelerin etkisiz hale getirilerek vücuttan uzaklaştırılması süreci.
Defekasyon

Dışkının dışarı atılması.
Digastrik kas

Hiyoitüstü bölgede bulunan boyun kası.
Dekalsîfîkasyon

Kemik dokusundan kalsiyum tuzlarının kaybedildiği patolojik durum.
Dekortikasyon

Bir organı saran seröz kılıfın bâzı patolojik olaylara bağlı olarak büzülerek ya da çevredeki dokulara yapışarak ilgili organın işlevlerini engellemesi durumunda başvurulan cerrahi girişim.
Deltoit kas

Omza yuvarlak biçimini veren yüzeysel ve hacimli kas.
Dirsek kası (musculus anconeus)

Dirseğin arkasında bulunan kas.
Dört başlı kas (kuadriseps kası)

Uyluk ön bölgesini bütünüyle kaplayan kas.
Dislokasyon

Çıkık.
Distoni

Kasların gerginliğindeki bozukluk.
Düz kas

İç organların hareketini sağlayan ve istemsiz çalışan, demetler alinde, uzun, iğ biçimli, tek çekirdekli kas hücrelerinin bağ dokusu içerisinde meydana getirdiği kas tipi.
Düz kas karşıtı antikorlar

Vücudun düz kas hücrelerindeki normal yapıtaşlanna karşı oluşan özantikorlar.
Elevatör kas (yükseltici kas)

Belirli anatomik yapılan (örneğin anüs kası, üst gözkapağı, kürek kemiği, yumuşak damak) kaldırmakla görevli çeşitli kaslara verilen ad.
Ergograf

Kas çalışmasını grafik olarak kaydetmeye yarayan aygıt.
Ergogram

Kas çalışmasının ergograf(*) aygıtıyla grafik gösterimi.
Ekstansör kaslar (doğrultucu kaslar)

Bir eklemi oluşturan kemikler arasındaki açıyı genişleten kaslar.
Entoksikasyod (zehirlenme)

Organizmaya yabancı, canlı olmayan, yaşamsal olayları etkileyecek güçte maddelerin yol açtığı belirtiler.
Elektromiyografi

Kaslarda kasılma sırasında üretilen elektriksel eylem potansiyelini (bak. eylem potansiyeli) incelemeye dayanan nörolojik tanı yöntemi.
Fleksör kaslar (bükücü kaslar)

Bir eklemi oluşturan kemikler arasındaki açıyı daraltan kaslar.
Fakoemülsifikasyon

Fakoemülsifikatör adı verilen bir aygıtla göz merceğinin çok küçük parçalara ayrılması ve bir bölümünün alınması.
Fibromiyalji

Kasları ve ligamentleri etkileyen, fakat eklemlere hasar vermeyen hastalık. Sık rastlanır ve şiddetli olabilir. Fibro-mi-yaljide fibröz dokular (fibro-) ve kaslarda (-mi) ağrı (-alji) ve hassasiyet söz konusudur. Halsizlik sıklıkla fibromiyaljinin en şiddetli bulgusudur.
Fasya

Kasların ve daha yumuşak ve daha hassas organların çevresini saran zara benzeyen fibröz bağ dokusu, vücutta çeşitli kalınlıktaki tabakalar halinde bulunur.
Felç Kaşıntısı

Kadınların üreme organlarının dış kısmının kaşınması; döl yolundan gelen akıntıdan kaynaklanabilir. Ayrıca, böyle bir neden olmadığı halde kullanılan sabun ve iç çamaşırın cinsi de kaşıntıya neden olabilir.

İç çamaşırı veya kullanılan sabundan kaynaklanan ferç kaşıntılarında; bunları kullanmamakla şikayet ortadan kalkar.

Ferç kaşıntısı

Kadınların üreme organlarının dış kısmının kaşınması; döl yolundan gelen akıntıdan kaynaklanabilir. Ayrıca, böyle bir neden olmadığı halde kullanılan sabun ve iç çamaşırın cinsi de kaşıntıya neden olabilir.İç çamaşırı veya kullanılan sabundan kaynaklanan ferç kaşıntılarında; bunları kullanmamakla şikayet ortadan kalkar.
Gevşeme

Kasın kasılmasından sonraki gevşeme evresi.
Göz Kaşıntısı

Gözlerin kaşınması, önemli bir hastalığın işareti olabilir. Bu nedenle doktora başvurmak gerekir.

Göz kaşıntısı

Gözlerin kaşınması, önemli bir hastalığın işareti olabilir. Bu nedenle doktora başvurmak gerekir.
Golgi kas-kiriş organı

Kas lifleriyle kiriş demetlerinin birleşme noktalannda bulunan ve ancak mikroskopla görülebilen küçük, oval biçimli oluşumlar.
Hipersteni

Kas gücü ve vücut direncinde belirgin artış; aşın kuvvetlilik.
Hipotoni

Kas gerginliğinde azalma.
Dekalsîfîkasyon

Kemik dokusundan kalsiyum tuzlarının kaybedildiği patolojik durum.
Dekortikasyon

Bir organı saran seröz kılıfın bâzı patolojik olaylara bağlı olarak büzülerek ya da çevredeki dokulara yapışarak ilgili organın işlevlerini engellemesi durumunda başvurulan cerrahi girişim.
Deltoit kas

Omza yuvarlak biçimini veren yüzeysel ve hacimli kas.
Dirsek kası (musculus anconeus)

Dirseğin arkasında bulunan kas.
Dört başlı kas (kuadriseps kası)

Uyluk ön bölgesini bütünüyle kaplayan kas.
Dislokasyon

Çıkık.
Distoni

Kasların gerginliğindeki bozukluk.
Düz kas

İç organların hareketini sağlayan ve istemsiz çalışan, demetler alinde, uzun, iğ biçimli, tek çekirdekli kas hücrelerinin bağ dokusu içerisinde meydana getirdiği kas tipi.
Düz kas karşıtı antikorlar

Vücudun düz kas hücrelerindeki normal yapıtaşlanna karşı oluşan özantikorlar.
Elevatör kas (yükseltici kas)

Belirli anatomik yapılan (örneğin anüs kası, üst gözkapağı, kürek kemiği, yumuşak damak) kaldırmakla görevli çeşitli kaslara verilen ad.
Ergograf

Kas çalışmasını grafik olarak kaydetmeye yarayan aygıt.
Ergogram

Kas çalışmasının ergograf(*) aygıtıyla grafik gösterimi.
Ekstansör kaslar (doğrultucu kaslar)

Bir eklemi oluşturan kemikler arasındaki açıyı genişleten kaslar.
Entoksikasyod (zehirlenme)

Organizmaya yabancı, canlı olmayan, yaşamsal olayları etkileyecek güçte maddelerin yol açtığı belirtiler.
Elektromiyografi

Kaslarda kasılma sırasında üretilen elektriksel eylem potansiyelini (bak. eylem potansiyeli) incelemeye dayanan nörolojik tanı yöntemi.
Fleksör kaslar (bükücü kaslar)

Bir eklemi oluşturan kemikler arasındaki açıyı daraltan kaslar.
Fakoemülsifikasyon

Fakoemülsifikatör adı verilen bir aygıtla göz merceğinin çok küçük parçalara ayrılması ve bir bölümünün alınması.
Fibromiyalji

Kasları ve ligamentleri etkileyen, fakat eklemlere hasar vermeyen hastalık. Sık rastlanır ve şiddetli olabilir. Fibro-mi-yaljide fibröz dokular (fibro-) ve kaslarda (-mi) ağrı (-alji) ve hassasiyet söz konusudur. Halsizlik sıklıkla fibromiyaljinin en şiddetli bulgusudur.
Fasya

Kasların ve daha yumuşak ve daha hassas organların çevresini saran zara benzeyen fibröz bağ dokusu, vücutta çeşitli kalınlıktaki tabakalar halinde bulunur.
Felç Kaşıntısı

Kadınların üreme organlarının dış kısmının kaşınması; döl yolundan gelen akıntıdan kaynaklanabilir. Ayrıca, böyle bir neden olmadığı halde kullanılan sabun ve iç çamaşırın cinsi de kaşıntıya neden olabilir.

İç çamaşırı veya kullanılan sabundan kaynaklanan ferç kaşıntılarında; bunları kullanmamakla şikayet ortadan kalkar.

Ferç kaşıntısı

Kadınların üreme organlarının dış kısmının kaşınması; döl yolundan gelen akıntıdan kaynaklanabilir. Ayrıca, böyle bir neden olmadığı halde kullanılan sabun ve iç çamaşırın cinsi de kaşıntıya neden olabilir.İç çamaşırı veya kullanılan sabundan kaynaklanan ferç kaşıntılarında; bunları kullanmamakla şikayet ortadan kalkar.
Gevşeme

Kasın kasılmasından sonraki gevşeme evresi.
Göz Kaşıntısı

Gözlerin kaşınması, önemli bir hastalığın işareti olabilir. Bu nedenle doktora başvurmak gerekir.

Göz kaşıntısı

Gözlerin kaşınması, önemli bir hastalığın işareti olabilir. Bu nedenle doktora başvurmak gerekir.
Entoksikasyod (zehirlenme)

Organizmaya yabancı, canlı olmayan, yaşamsal olayları etkileyecek güçte maddelerin yol açtığı belirtiler.
Elektromiyografi

Kaslarda kasılma sırasında üretilen elektriksel eylem potansiyelini (bak. eylem potansiyeli) incelemeye dayanan nörolojik tanı yöntemi.
Fleksör kaslar (bükücü kaslar)

Bir eklemi oluşturan kemikler arasındaki açıyı daraltan kaslar.
Fakoemülsifikasyon

Fakoemülsifikatör adı verilen bir aygıtla göz merceğinin çok küçük parçalara ayrılması ve bir bölümünün alınması.
Fibromiyalji

Kasları ve ligamentleri etkileyen, fakat eklemlere hasar vermeyen hastalık. Sık rastlanır ve şiddetli olabilir. Fibro-mi-yaljide fibröz dokular (fibro-) ve kaslarda (-mi) ağrı (-alji) ve hassasiyet söz konusudur. Halsizlik sıklıkla fibromiyaljinin en şiddetli bulgusudur.
Fasya

Kasların ve daha yumuşak ve daha hassas organların çevresini saran zara benzeyen fibröz bağ dokusu, vücutta çeşitli kalınlıktaki tabakalar halinde bulunur.
Felç Kaşıntısı

Kadınların üreme organlarının dış kısmının kaşınması; döl yolundan gelen akıntıdan kaynaklanabilir. Ayrıca, böyle bir neden olmadığı halde kullanılan sabun ve iç çamaşırın cinsi de kaşıntıya neden olabilir.

İç çamaşırı veya kullanılan sabundan kaynaklanan ferç kaşıntılarında; bunları kullanmamakla şikayet ortadan kalkar.

Ferç kaşıntısı

Kadınların üreme organlarının dış kısmının kaşınması; döl yolundan gelen akıntıdan kaynaklanabilir. Ayrıca, böyle bir neden olmadığı halde kullanılan sabun ve iç çamaşırın cinsi de kaşıntıya neden olabilir.İç çamaşırı veya kullanılan sabundan kaynaklanan ferç kaşıntılarında; bunları kullanmamakla şikayet ortadan kalkar.
Gevşeme

Kasın kasılmasından sonraki gevşeme evresi.
Göz Kaşıntısı

Gözlerin kaşınması, önemli bir hastalığın işareti olabilir. Bu nedenle doktora başvurmak gerekir.

Göz kaşıntısı

Gözlerin kaşınması, önemli bir hastalığın işareti olabilir. Bu nedenle doktora başvurmak gerekir.
Golgi kas-kiriş organı

Kas lifleriyle kiriş demetlerinin birleşme noktalannda bulunan ve ancak mikroskopla görülebilen küçük, oval biçimli oluşumlar.
Golgi kas-kiriş organı

Kas lifleriyle kiriş demetlerinin birleşme noktalannda bulunan ve ancak mikroskopla görülebilen küçük, oval biçimli oluşumlar.
Hipersteni

Kas gücü ve vücut direncinde belirgin artış; aşın kuvvetlilik.
Hipotoni

Kas gerginliğinde azalma.
Hemoroithalkası

Düzbağırsağın anüs büzgenine yakan bölümündeki duvarım bir halka gibi çevreleyen küçük ampul biçimindeki toplardamar genişlemeleridir.
İnguinal bölge (kasık)

Uyluk ile karın arasındaki anatomik bölge.
İtici kas

İdrar kesesi duvarının en dıştaki katmanında yer alan ve idrarın kese dışına atılmasını sağlayan kas demetleri.
İliyopsoas kası

Kann boşluğunda, bel-böğür bölgesinde yer alan kas. İki bölümden oluşur.
Komplikasyon

Bir hastalığın gidişi sırasında, hastalığa eklenen ve hastalığı ağırlaştıran tablo.
Kemikleşme (ossifikasyon)

Kemik dokusunun oluşum süreci.
Keratinizasyon (kornifikasyon)

Üstderi epitelinde keratin(*) oluşumunu sağlayan süreç.
Kontroendikasyon

Belirli bir hastalığın tedavisinde, belirli tıbbi ya da cerrahi yöntemlerin uygulanmasını engelleyen durum.
Keyser-fleisher halkası

Wilson hastalığı olanlarda bakır birikimini gösterir
Kalsifikasyon

Yumuşak dokularda kalsiyum kristallerinin birikmesi.
Kan bankası (hemotek)

Kanın alınarak incelendiği ve işlendiği yer ya da uygun kaplar içinde saklandığı özel soğuk hava dolabı.
Kostîkasyon

Kostik olarak bilinen örseleyici sıvı ya da katı maddelerin etkisiyle dokularda oluşan lezyonlar.
Kladikasyon

Egzersiz sırasında yetersiz kan gelemesi sonucu daldırda ortaya çıkan spazm.
Köpek kası

Üst dudakta yer alan küçük, dörtgen biçimli kas.
Kramp

Kaslarda, şiddetli bir ağrı ile beraber istek dışı meydana gelen kasılmalara kramp denir. Çoğunlukla yorgunluk, fazla terleme ve ishalden sonra görülür. Atardamar hastalıkarından kaynaklanan kramplarda mutlaka bir doktora başvurmak gerekir.
Klon bankası (genom arşivi)

Bir canlının tüm genomunu temsil eden DNA parçacıklarının klonları.
Kreatin

Kaslarda özellikle bol bulunan bir madde.
Karnifîkasyon

Akciğerin bazı bölümlerinde havanın azalması sonucu buranın bir et parçası gibi görünmesi ve yoğunluğunun artması
Kas

Gözkapaklannın yukarısında yer ala ve kılla kaplı ke-merimsi çıkıntı.
Kas dokusu

En belirgin Özelliği kasılabilme olan bazı hücre topluluklarının yarattığı doku tipi.
Kas sistemi

İskelet ve deri kaslarının oluşturduğu sistem.
Kas tonusu

İskelet kaslarının, dinlenme durumundaki kasılı hali.
Kas tonüsü

İskelet kaslarının, dinlenme durumundaki kasılı hali.
Kas yorgunluğu

Belirgin ölçüde zor bir işi yapmak üzere, yineleyici ve zorunlu biçimde kasılan bir kas grubunda, özellikle oksijen yetersizliğinden dolayı ortaya çıkan durum.
Kasık biti

Küçük boyutlarda (yaklaşık l mm boyunda), özellikle kanla beslenen bir asalak.
Kas-iskelet sistemi

Kemikler, kaslar, eklemler ve onlara eşlik eden periartiküler yapılar
Kaş

Gözkapaklannın yukarısında yer ala ve kılla kaplı ke-merimsi çıkıntı.
Kulak Arkasındaki Kemiğin İltihabı

Nedeni, genellikle ortakulaktaki iltihabın, kulak arkasındaki kemiğe doğru yayılmış olmasıdır. Hastada ateş, kulak ağrısı, koyu kulak akıntısı, halsizlik görülür. İşitme azalır. Çaresi ameliyattır.
Kaşe

Nişastadan hazırlanmış ince bir kapsülün içine toz haldeki ilaç maddesi koyularak yapılan ilaç hazırlama biçimi.
Kaşeksi

Genel sağlık durumunun bozukluğu ile ilgili ileri derecede zayıflama hali.
Kaşıntı

Vücudun herhangi bir yerinde hissedilen ve böcek dolaşıyormuş hissi, hafif yanma ve batma gibi rahatsızlıklarla ortaya çıkan kaşıntıya, tıp dilinde pruritus veya kaşeski denir.Kaşıntıyı doğuran nedenler çok çeşitlidir. Bunlar şöyle sıralanabilir:- Sabun, çamaşır tozları ve bazı boyaların neden olduğu kaşıntılar- Yün veya naylon iyeceklerin neden olduğu kaşıntılar- Bazı kimyasal maddelerin neden olduğu kaşıntılar- İstiridye, yumurta, süt, çilek, soğan gibi bazı besinlerin neden olduğu kaşıntılar- Bazı ilaçların neden olduğu kaşıntılar- Şeker, karaciğer, böbrek hastalıkları veya löseminin neden olduğu kaşıntılar- Kurdeşen, egzama, su çiçeği, kızamık, kızıl, kızamıkçık veya deri iltihabının neden olduğu kaşıntılar- Mantarın neden olduğu kaşıntılar- Kıl kurdunun neden olduğu kaşıntılar- İshal veya kabızlığın neden olduğu kaşıntılar- Sinirlilik ve ruhi sıkıntıların neden olduğu kaşıntılarTedavinin ilk şartı, kaşıntıyı doğuran sebebi bulmaktır. Bu arada mümkün olduğu kadar kaşımamaya gayret edilir.
Kaşıntı

Vücudun herhangi bir yerinde hissedilen ve böcek dolaşıyormuş hissi, hafif yanma ve batma gibi rahatsızlıklarla ortaya çıkan kaşıntıya, tıp dilinde pruritus veya kaşeski denir.

Kaşıntıyı doğuran nedenler çok çeşitlidir. Bunlar şöyle sıralanabilir:

- Sabun, çamaşır tozları ve bazı boyaların neden olduğu kaşıntılar
- Yün veya naylon iyeceklerin neden olduğu kaşıntılar
- Bazı kimyasal maddelerin neden olduğu kaşıntılar
- İstiridye, yumurta, süt, çilek, soğan gibi bazı besinlerin neden olduğu kaşıntılar
- Bazı ilaçların neden olduğu kaşıntılar
- Şeker, karaciğer, böbrek hastalıkları veya löseminin neden olduğu kaşıntılar
- Kurdeşen, egzama, su çiçeği, kızamık, kızıl, kızamıkçık veya deri iltihabının neden olduğu kaşıntılar
- Mantarın neden olduğu kaşıntılar
- Kıl kurdunun neden olduğu kaşıntılar
- İshal veya kabızlığın neden olduğu kaşıntılar
- Sinirlilik ve ruhi sıkıntıların neden olduğu kaşıntılar

Tedavinin ilk şartı, kaşıntıyı doğuran sebebi bulmaktır. Bu arada mümkün olduğu kadar kaşımamaya gayret edilir.
 

Katalepsi

Kas gerginliğini etkileyen ve bir hareketi başlatmayı engelleyen ruhsal-devimsel (psikomotor) bozukluk.
Kolun kas-deri siniri (nervus musculocutaneous)

Kol sinir ağının (brakiyal pleksüs) son dalından kaynaklanan ve kol kasları İle kol derisinin uyarılarım sağlayan sinir.
Loj (bölme)

Kas, zar, kemik ya da seröz duvarlar ile sınırlı ve dış ortamla bağlantılı olmayan bir vücut boşluğunu belirten anatomik terim, içinde çeşitli oluşumlar (parotis loju, prostat loju) yer alabilir.
Letarji

Kaslarda tam gevşeme ve duyunun ortadan kalkması ile ortaya çıkan derin uyuşukluk durumu.
Lif kopması

Kas liflerinde bîr zorlamadan sonra ortaya çıkarak ani ve şiddetli ağnya yol açan kopma.
Likenifikasyon

Üstderinin yerel olarak kalmlaşmasıyla beliren patolojik süreç.
Mimik kasları

Yüz ya da boyun bölgesinde derinin hemen altında yer alan kaslar.
Miyalji (kas ağnsı)

Bir ya da birden çok kas grubunun yerel ağrısını tanımlayan terim.
Miyoatoni

Kasın gerginliğini yitirerek bütünüyle gevşek hale gelmesi.
Miyoglobin

Kas dokusunda bulunan düşük molekül ağırlıklı (17.000) bîr protein.
Miyokardiyoz

Kas hücresi liflerinde azalmanın öne çıktığı miyokart hastalıklarını belirtmek için kullanılan terim.
Miyokloni

Kaslarda aniden ortaya çıkan, düzensiz ritimli, şiddeti değişken ve asimetrik bir dağılım gösteren kasılma.
Miyoloji (kas bilimi)

Çizgili kaslardan ve bunların eklerinden oluşan kas sistemini inceleyen anatomi dah.
Miyopati

Kas sistemi hastalıklarının tümü için kullanılan genel terim
Miyozin

Kas hücrelerinde kasılmayı sağlayan protein yapıdaki kalın iplikler.
Miyozit

Kasın inflamasyonu. Bkz. Polimiyozit.
Modifikasyon

Çevre etkileriyle canlıların fenotiplerinde meydana gelen değişiklikler.
Masseter kası (çiğacme kası)

Elmacık kemiği yayıyla altçene kemiğinin dış köşesi arasında uzanan dikdörtgen biçimli kas.
Medikasyon

Yaranın iyileşmesini kolaylaştırmak amacım taşıyan, tedavisine ve korunmasına yönelik girişim ve işlemlerin tümü.
Myalji

Kas ağrısı ya da hassasiyet.
Myopati

Kas hastalığı
Nöromüsküler iğ

Kasların kasılma durumunu algılayan alıcı.
nus kaşıntısı

Anus (şerç); yani sindirim kanalının doğrubağırsak denilen son kısmındaki çıkış deliği veya çevresinde (oturak yerinde) görülen kaşıntıların nedeni çeşitlidir.

Bunlar arasında; kılkurtları, sümüksü akıntı, basur, çatlak, ishal veya kabızlık, egzama (mayasıl), sinir bozukluğu veya yeteri kadar temizliğe dikkat edilmemesi sayılabilir.

Otoentoksikasyon

Normal koşullarda karaciğer, böbrek, deri ve akciğer gibi organlar tarafından vücuttan atılan zehirli maddelerin çeşitli nedenlerle atıfamayarak vücutta birikmesi ve zehirlenmeye yol açması.
Orbiküler kas (yuvarlak kas)

Gözleri ve ağzı çevreleyen kas demetlerinin ortak adı.
Organ bankası

Organların ya da dokuların, gereksinimi olan bir kişiye nakledilmek üzere korunmasına yönelik yapıların tümü.
Okülomotor kaslar

Gözçukurunda yer alan ve gözküresini hareket ettiren kas kümesi.
Pektoral kaslar

Göğüs kafesinin ön duvarında yer alan göğüs kasları.
Polimiyozit

Kaslarda inflamasyona neden olan otoimmün bir hastalık, çoğunlukla omuz, kalça, uyluk bölgelerini ve daha az olmak üzere boyun kaslarını tutar. Eğer cildi de tutarsa, dermatomiyozit adını alır.
Perimisyum

Kaslardaki lif demetlerini saran bağdoku kılıfı.
Papiller kas

Kalp karıncıklarında bulunan kas oluşumu.
Prurîtus (kaşıntı)

Deride kaşınma gereksinimi uyandıran, rahatsız edici özel duyu.
Psikasteni

P. Janet'nin histerinin karşıtı bir nevroz biçimini belirtmek için kullandığı terim.
Platisma (boyun deri kası)

Boynun önünde, derinin hemen altında yer alan kas.
Psoas (bel kası)

Karnın arka duvarında yer alan iki kasa verilen ad.
Pubalji

Kasık bölgesinde ortaya çıkan, genellikle iltihap kökenli ağrılar.
Rekalsifikasyon zamanı

Pıhtılaşma zamamyla eşdeğer bir İnceleme.
Rektus kası (doğru kas)

Vücutta gözküresinin, boynun, uyluğun kası karnın doğru kasları gibi birçok iskelet kasını adlandırmak için kullanılan terim.
Perimisyum

Kaslardaki lif demetlerini saran bağdoku kılıfı.
Papiller kas

Kalp karıncıklarında bulunan kas oluşumu.
Prurîtus (kaşıntı)

Deride kaşınma gereksinimi uyandıran, rahatsız edici özel duyu.
Psikasteni

P. Janet'nin histerinin karşıtı bir nevroz biçimini belirtmek için kullandığı terim.
Platisma (boyun deri kası)

Boynun önünde, derinin hemen altında yer alan kas.
Psoas (bel kası)

Karnın arka duvarında yer alan iki kasa verilen ad.
Pubalji

Kasık bölgesinde ortaya çıkan, genellikle iltihap kökenli ağrılar.
Rekalsifikasyon zamanı

Pıhtılaşma zamamyla eşdeğer bir İnceleme.
Rektus kası (doğru kas)

Vücutta gözküresinin, boynun, uyluğun kası karnın doğru kasları gibi birçok iskelet kasını adlandırmak için kullanılan terim.
Replikasyon

DNA'nın kendini eşlemesi.
Romatalji (romatizma ağnsı)

Kas ya da eklemdeki romatizmadan kaynaklanan ağrıyı belirten genel terim
Soleus kası (nalınsı kas)

Bacak arkasında yer alan bir kas.
Sfînkter (büzgen kas)

Lifleri bir deliğin çevresini halka biçiminde saran çizgili ya da düz kaslan tanımlamak için kullanılan anatomik terim.
Solunum kasları

Kasılıp gevşeyerek göğüs kafesinde hacim değişikliğini, böylece havanın akciğerlere giriş-çıkışını sağlayan kaslar.
Sarkolemma

Kas telini saran zar.
Sartoryus kası (terzi kası)

Uyluğun ön bölümünde yer alan çizgili kas.
Scarpa üçgeni

Kasık bağı (Ügamentum inguinale), sartoryus(*) kası ve uzun uzaklaştırıcı kas (adduktor longus) arasındaki, içinden uyluk atar ve toplar damarının geçtiği ve uyluğun Ön üst bölümünde yer alan anatomik bölge.
Sternokleidomastoit kası

Boynun yan kası.
Skalen kas sendromu

Brakiyal pleksus (kol sinir ağı) ve köprücükaltı atardamarın birinci kaburga karşısında baskıya uğraması ve gerilmesi sonucu kollarda damarsal ve sinirsel bozukluğun belirdiği sendrom.
Skalen kaslar

Boynun yan bölgesinde yer alan çizgili kaslar.
Skarifîkasyon

Tedavi ya da aşılamada olduğu gibi hastalıkları önleme amacıyla derinin en yüzeysel bölgelerinde küçük bir yara açılması.
Translokasyon

Kromozomun bir parçasının kopup başka bir kromozoma eklenmesi şeklinde olan kromozom mutasyonu.
Trapez kas (yamuk kas)

Sırtta yer alan üçgen biçimli kas. îçte artkafa kemiğinin ense bağına ve 10-11.
Triseps (üç başlı kas)

Biri kolda, öbürü bacakta yer alan ve bir ucunda tutunmaya yarayan üç baş bulunan kasların ortak adı.
Tendon

Kasların kemiklere yapışmasını sağlayan yapılar.
Waldeyer lenf halkası

Yutak çevresinde bir çeşit savunma engeli oluşturacak biçimde yerleşmiş olan bütün lenf oluşumları.
Yanak kası

Kasıldığında ağzın uzunlamasına (dikey) uzamasını sağlayan yanak bölgesi kası.
<< Geri
 Medikal Bilgi
Bu gün:  Ağızdan Sıvı Tedavi Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki