TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Sağlık Ansiklopedi >> Kemik

Alın kemiği (frontal kemik)

Kafatası boşluğunu önden kapayan orta hatta yer alan, tek ve yassı kemik.
Apofîz

Kemiklerden, bazen basit bir kabartı ya da tümsek bazen de bir uzantı biçimde çıkan yapı.
Aysı kemik

Hilal biçimindeki görünümü nedeniyle Latince Os lune-tum (aysı kemik), Fransızca semilunaire (yanmay biçimli) kemik olarak adlandırılan ve el bileğinde yer alan kemik.
Bone

Kemik.
Bifosfonatlar

Kemiklerin erimesini önleyici ilaçlar. Örneğin: Bonefos (klodronat), Aredia (pamidronat).
Büyük kemik

Trapezoit (yamuksu) ve unsinat (çengel) kemikler arasında yer alan bilek kemiklerinin en büyüğü.
Çıkıklar

Kemiklerden herhangi birinin oynak yerinden kısmen veya tamamen ayrılmasına çıkık denir. Bu durumda yapılacak ilk iş doktora gitmektir.
Dekalsîfîkasyon

Kemik dokusundan kalsiyum tuzlarının kaybedildiği patolojik durum.
Egzostoz (osteokondrom)

Kemikte gelişen iyi huylu tümör.
Erifropoez (alyuvar yapımı)

Kemik iliğinde gerçekleşen ve alyuvarların oluşumunu sağlayan hücrelerin farklılaşması ve çoğalması süreçlerinin bütünü.
Eritropoetin

Kemik iliğinde eritrosit (alyuvar) yapımını artırıcı hormon. Örneğin; Eprex ve Neo Recormon gibi ilaçlar.
Etmoit kemik (kalburcu kemik)

Kafanın ortada, tek ve simetrik kemiği.
Flüorizasyon

Kemik ve dişlerin normal gelişimi için gereken flüorun alınabilmesi amacıyla içme suyuna flüor eklenmesi.
Gia (geçici iskemik atak)

Beyin düzeyinde kan akımının geçici olarak bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan nöbetleri belirten terim.
Graftın alıcıyı reddi (graft versus host hastalığı-gvhd

Kemik iliği nakli sonrası görülen ve deri, karaciğer bulguları ve ishale giden bir yan etkidir.
Halisterez

Kemiklerdeki kalsiyum içeriğinin azalması.
Havers kanalı

Kemik dokudaki, sinir ve kan damarlarının geçtiği kanal.
Hidroksiprolin

Kemik kollajeninin yapısındaki önemli madde.
Dekalsîfîkasyon

Kemik dokusundan kalsiyum tuzlarının kaybedildiği patolojik durum.
Egzostoz (osteokondrom)

Kemikte gelişen iyi huylu tümör.
Erifropoez (alyuvar yapımı)

Kemik iliğinde gerçekleşen ve alyuvarların oluşumunu sağlayan hücrelerin farklılaşması ve çoğalması süreçlerinin bütünü.
Eritropoetin

Kemik iliğinde eritrosit (alyuvar) yapımını artırıcı hormon. Örneğin; Eprex ve Neo Recormon gibi ilaçlar.
Etmoit kemik (kalburcu kemik)

Kafanın ortada, tek ve simetrik kemiği.
Flüorizasyon

Kemik ve dişlerin normal gelişimi için gereken flüorun alınabilmesi amacıyla içme suyuna flüor eklenmesi.
Gia (geçici iskemik atak)

Beyin düzeyinde kan akımının geçici olarak bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan nöbetleri belirten terim.
Graftın alıcıyı reddi (graft versus host hastalığı-gvhd

Kemik iliği nakli sonrası görülen ve deri, karaciğer bulguları ve ishale giden bir yan etkidir.
Etmoit kemik (kalburcu kemik)

Kafanın ortada, tek ve simetrik kemiği.
Flüorizasyon

Kemik ve dişlerin normal gelişimi için gereken flüorun alınabilmesi amacıyla içme suyuna flüor eklenmesi.
Gia (geçici iskemik atak)

Beyin düzeyinde kan akımının geçici olarak bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan nöbetleri belirten terim.
Graftın alıcıyı reddi (graft versus host hastalığı-gvhd

Kemik iliği nakli sonrası görülen ve deri, karaciğer bulguları ve ishale giden bir yan etkidir.
Halisterez

Kemiklerdeki kalsiyum içeriğinin azalması.
Havers kanalı

Kemik dokudaki, sinir ve kan damarlarının geçtiği kanal.
Hidroksiprolin

Kemik kollajeninin yapısındaki önemli madde.
Kemik

Vücudun iskeletini oluşturan sert ve son derece yoğun madde. Betonarme benzeri bir yapı olmak yerine, kollajen adlı bir maddenin mineralle (başlıca kalsiyum tuzları) doldurulmuş liflerinden oluşmuştur. İskelet kemiklerinin korteks adı verilen kalın bir dış kabukları vardır ve burada sıkı bir ağ yapısındaki rabeküler"" kemik bulunur.
Kemik dansitometrisi

Romatizmal hastalık, özellikle de osteoporoz riskini tahmin etmek amacıyla kemik kitlesini ölçmek için kullanılan bir tarama (film çekme) türü.
Kemik dokusu

Mekanik yüklenmelere son derece dirençli ve hücreleri, çok miktarda inorganik kalsiyum tuzları içeren yoğun aradokuyla çevrili bağdoku tipi.
Kemik iliği

Kemiklerin ortasında bulunan ve kan hücrelerinin yapımından sorumlu olan yumuşak, süngerimsi doku. Kemik iliği omurgada bulunan, sinir sistemiyle ilgili omurilik"" ile karıştırılmamalıdır."
Kemik iliği aspirasyonu

Göğüsteki iman tahtası ya da kalça kemiğine ince bir iğne batırılarak enjektörle ilik örneği alınması. Örnek kan gibi cama yayıldıktan ve boyandıktan sonra ilikteki hücreler mikroskop altında hematolog tarafından incelenir
Kemik iliği biyopsisi

Kalça kemiğinin arka kısmındaki küçük kemik çıkıntısına, o bölge uyuşturulduktan sonra özel bir iğne ile girilerek ilik dokusunun alınması. Bu yöntemle mikroskopta yalnız hücreler değil, iliğin yapısal durumu da incelenmiş olur. Genelde kalça kemiğinden aspirasyon ve biyopsi birlikte yapılır
Kemik iliği nakli (transplantasyonu)

(bkz. kök hücre nakli)
Kemik İltihabı

Kemiğin ve iliğin iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. Tıp dilinde osteomyelit denir. Nedeni, cerahat yapan mikropların kana karışması veya derideki herhangi bir yaradan dağılan mikroplardır.

Hastalanan kemik, dokunulmayacak kadar hassastır. Hastada, terleme ve titreme görülür. Ağrılar aniden başlar. Vakit geçirmeden tedavi ettirmek gerekir

Kemik iltihabı

Kemiğin ve iliğin iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. Tıp dilinde osteomyelit denir.Nedeni, cerahat yapan mikropların kana karışması veya derideki herhangi bir yaradan dağılan mikroplardır. Hastalanan kemik, dokunulmayacak kadar hassastır. Hastada, terleme ve titreme görülür. Ağrılar aniden başlar. Vakit geçirmeden tedavi ettirmek gerekir.
Kemik kallus

Vücudun kınk kemiği onarmak için oluşturduğu kemiksi doku.
Kemik veremi

Uzun kemiklerin son kısmındaki, kemik yapıcı kıkırdakların verem olmasına, kemik veremi denir. Kalça, diz kapağı oynakları ve bazen de omurlarda görülür. Nedeni veremin ikinci devresinde, verem basillerinin kan damarları aracılığıyla bütün vücuda yayılmış olmasıdır. Hastada baş ve eklem ağrıları görülür. Kemiklerinde yaralar ve delikler açılır. Ateşi de, inip çıkar. Vakit geçirmeden tedavi edilmesi gerekir. Doktorun tavsiyelerine uyulur, verdiği ilaçlar kullanılır.
Kemik veremi

Uzun kemiklerin son kısmındaki, kemik yapıcı kıkırdakların verem olmasına, kemik veremi denir. Kalça, diz kapağı oynakları ve bazen de omurlarda görülür.

Nedeni veremin ikinci devresinde, verem basillerinin kan damarları aracılığıyla bütün vücuda yayılmış olmasıdır. Hastada baş ve eklem ağrıları görülür. Kemiklerinde yaralar ve delikler açılır.

Ateşi de, inip çıkar. Vakit geçirmeden tedavi edilmesi gerekir. Doktorun tavsiyelerine uyulur, verdiği ilaçlar kullanılır.
 

Kemik Yumuşaması

Kemiklerin zamanla yumuşayıp, kırılabilir hale gelmesiyle ortaya çıkan bu hastalığa tıp dilinde osteomalasi denir. Nedeni, kalsiyum veya D vitamini eksikliğidir.

Kemik yumuşaması

Kemiklerin zamanla yumuşayıp, kırılabilir hale gelmesiyle ortaya çıkan bu hastalığa tıp dilinde osteomalasi denir. Nedeni, kalsiyum veya D vitamini eksikliğidir.
Kemik zinciri

İnsan vücudunun en küçük kemikleri olan kulaktaki çekiç (ınalleus), örs (inkus) ve üzengi (stapen) adı verilen üç kemikçiğin oluşturduğu zincir.
Kemikleşme (ossifikasyon)

Kemik dokusunun oluşum süreci.
Kamamsı (kuneiform) kemikler

Ayağın arka bölümünün Önünde kama biçiminde ve yan yana sıralanmış üç kemik.
Kan hücreleri

Kemik iliğinde her gün milyonlarcası yapılan ve kanda dolaşan hücreler: eritrositler, lökositler ve trombositler. Kemik iliğinden kan dolaşımına çıkan eritrositler yaklaşık 4 ay, trombositler 10 gün yaşarlar. Nötrofil lökositler dolaşımda birkaç saat kaldıktan sonra dokulara geçerler. Buna karşılık bağışıklığı sağlamakla görevlı lenfositler çok uzun ömürlüdür.
Karp (el bileği kemikleri)

El iskeletinin metakarp (el tarağı kemikleri) ile el bileği arasında bulunan bölümü.
Kas-iskelet sistemi

Kemikler, kaslar, eklemler ve onlara eşlik eden periartiküler yapılar
Küpsü kemik

Ayak bileğinde ön dış yanda yer alan kemik.
Miyelogram

Kemik iliğinde bulunan çeşitli kan yapıcı hücrelerin birbirlerine olan oranlarının yüzde olarak belirtildiği formül.
Miyelom

Kemik iliğinden kaynaklanan tümör.
Miyelosit

Kemik iliğinde bulunan ve dolaşan kandaki alyuvarların Öncülü olan hücre.
Metakarp (el tarağı kemikleri)

Elde, üst uçları el bileği kemikleriyle, alt uçlan el parmak kemikleriyle eklemleşen beş kemiğe verilen ortak ad
Metatars (ayak tarağı kemikleri)

Ayakta, üst uçları ayak bileği kemikleriyle, alt uçlan ayak parmak kemikleriyle (falanks) eklemleşen beş kemiğe verilen ortak ad.
Megakaryosit

Kemik iliğinde, ender olarak da kanın yapıldığı öbür organlarda bulunan dev hücre.
Nazal kemik

Burun kemiği.
Osseöz

Kemikle ilğili.
Osteit

Kemik iltihabı.
Osteodistrofi

Kemik dokusu oluşum bozukluğunu tanımlamak için kullanılan genel terim.
Osteofit

Kemiklerde patalojik olarak oluşan çıkıntı şeklindeki oluşumlar.
Osteogenesis

Kemik oluşumu, kemiklerin gelişimi.
Osteogenesis imperfekta

Kemiklerin kolayca kırılacak şekilde gevrek oluşu ile karekterize kalıtsal nitelik gösteren hastalık.
Osteoid

Kemik gibi, kemiğimsi.
Osteojenik

Kemik yapıcı.
Osteoklast

Kemik dokusunun yıkımını sağlayan hücre.
Osteomalasi

Kemiklerin yumuşaması ile karekterize bir hastalık.
Osteomiyelit

Kemik iltihabı.
Osteosit

Kemik dokusunun temeli olan hücre.
Osteoskleroz (kemik sertleşmesi)

Kemik dokusunun yoğunluğunda artışla ortaya çıkan patoloji.
Oksipital kemik (artkafa kemiği)

Kafatası boşluğunu arkadan kapatan, orta çizgide yer alan yassı kemik.
Os hamatum (çengel kemik, unsinat kemik)

El bileğinin İkinci sıra kemikleri içinde yer alan piramit biçimli küçük kemik.
Osein

Kemik dokunun ara maddesi.
Özürlü kemik oluşumu (osteogenez imperfekta)

Kemiklerin yanı sıra gözakı (sklera), içkulak, deri ve bağlan da etkileyen kalftsal bağdoku hastalığı.
Paget hastalığı

Kemik büyümesini etkiler; kemik hücrelerinde anormallik vardır. kemik oluşumu ve yıkımı arasındaki denge kaybolmuştur, kemik hücrelerinin sayısı artar, büyür ve aynı zamanda daha aktif hale gelirler. En yaygın semptom ağrıdır.
Periost

Kemik zarı. Kemiklerin dışında bulunan, kemik dokunun beslenmesini onarılmasını sağlayan zar.
Parietal kemik

Kafatasının her iki yan tarafındaki kemiklere verilen isim.
Paryetal kemik (yankafa kemiği)

Kafatasının yan ve üstünün büyük bölümünü oluşturan, dörtgen biçimli kemik.
Periost

Kemik zarı. Kemiklerin dışında bulunan, kemik dokunun beslenmesini onarılmasını sağlayan zar.
Parietal kemik

Kafatasının her iki yan tarafındaki kemiklere verilen isim.
Paryetal kemik (yankafa kemiği)

Kafatasının yan ve üstünün büyük bölümünü oluşturan, dörtgen biçimli kemik.
Radyus (döner kemik)

iç tarafında yer alan ulnayla (dirsek kemiği) birlikte ön-kol iskeletini oluşturan, 20-25 cm boyunda ve simetrik konumlu bir çift uzun kemik.
Sesamoit (susamsı) kemikler

Özellikle el ve ayak eklemlerine komşu olarak yerleşmiş ve çevresi kiriş, bağ ya da eklem kapsülüyle bir zarf gibi sarılmış kemikleri belirten genel terim.
Sfenoit (kamamsı) kemikc

Kafatası tabanının ön orta bölümünde yer alan kemik.
Sandal kemik (kayıksı, navikiiler, skafoit kemik)

Vücutta ikisi ellerde, ikisi ayaklarda olmak üzere dört adet sandal kemik vardır.
Sinartroz

Kemiklerin eklem yüzeyleri arasına kıkırdak dokusunun (sinkondroz eklemlerde olduğu gibi) ya da lifsi bağdokunun (sütür ve simfizlerde olduğu gibi) girdiği eklem tipi.
Skafoit kemik

sandal kemik
Trapez kemik (yamuk kemik)

El bileğini oluşturan ikinci kemik sırasındaki ikinci kemik.
Trapezoit kemik (yamuksu kemik)

El bileğinde birinci sıradaki skafoit kemik ile trapez ve başlı kemik arasında yer alan kemik.
Temporal kemik (şakak kemiği)

Artkafa (oksipital), yankafa (paryetal) ve sfenoit kemikler arasında yer alan çift ve simetrik kafatası kemiği; üç değişik bölümün kaynaşmasından oluştuğundan çok düzensiz bir biçimi vardır.
Trombositemi

Kemik iliğindeki megakaryositlerin{*) tümöre benzer biçimde aşın miktarda çoğalmasına bağlı olarak kandaki trombosit sayısının 2-5 milyon mm3'e kadar artması.
Trombositopoez

Kemik iliğinde oluşan ve trombositf*) yapımını sağlayan hücrelerin çoğalması ve farklılaşması.
Unsinat kemik

os hamatum
Zigomatik kemik (elmacık kemiği)

Üstçene kemiğiyle alın kemiği, şakak kemiğinin skua-ması ve kamamsı kemiğin büyük kanadı arasında bir köprü oluşturan yüz kemiği.
<< Geri
 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki