TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Sağlık Ansiklopedi >> O

A vitamini (retinol veya akseroftol)

Yalnızca hayvanlarda bulunan ve yağda eriyen doymamış bir alkoldür.Sütte, yumurta sarısında, ton ve morina balıklarının karaciğer yağında (balıkyağı) bulunur.Havuç ve havuç benzeri sarı-turuncu renkli sebzelerde A vitamininin ön maddeleri vardır. A vitamini eksikliğinde gözde ve deride keratoz, kseroftalmi (göz akı ve korneanın parlaklığını kaybederek kuruması), foliker hiperkeratoz ( deri hastalığı) ve gece körlüğü görülür.
Algolagnia

Acı çektirerek ya da acı çekerek cinsel doyum sağlama biçiminde ortaya çıkan cinsel sapma.
Antitüssif

Öksürük giderici.
Abdominoplastik

laparoplastik
Algor

Vücudun soğuması.
Abdüksiyon (uzaklaşma)

Kol ya da bacağın tamamının ya da bir bölümünün vücudun dikey ekseninden yana doğru hareketi.
Alıcı (reseptör)

Dış ortamdan ya da organizmanın içinden gelen değişik yapıdaki uyarılan algılayıp, sinir lifleri aracılığıyla merkez sinir sistemine ileten anatomik yapılan belirten terim.
Abdüktör kas (uzaklaştırıcı kas)

Kol ya da bacağın dışa doğru yer değiştirmesini sağlayan kaslara verilen ad.
Alın kemiği (frontal kemik)

Kafatası boşluğunu önden kapayan orta hatta yer alan, tek ve yassı kemik.
Antrakoz

Kömür parçacıklarının birikmesine bağlı olarak, bir dokunun siyahımsı renk almasıyla ayırt edilen patolojik durum.
Alın ya da alın bölgesi

Kafatasının alın kemiğini içeren bölgesi.
Antrektomi

Midenin antrum bölgesinin çıkarılması ile sınırlı gast-rektomi(*) girişimi.
Abiyogenez

Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş.
Antropoloji

Sözcük anlamıyla "insan bilimi".
Abiyogenez

Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş.
Antropometri

İnsanın ölçülebilir (ağırlık, boy, kafa boyutlan, soluma sıklığı vb) ve sınıflandırılabilir (göz rengi, saç biçimi, kanın biyokimyasal Özellikleri vb) fiziksel Özelliklerini istatistik açıdan inceleyen antropoloji dalı.
Ablasyon (ayrılma)

Cerrahi girişimle patolojik bir oluşumun alınmasını .belirten terim.
Alkaloz

Kan ve öbür vücut sıvılarında asit düzeyinin aşın düşmesi ya da baz düzeyinin çok yükselmesiyle asit-baz dengesinin bozulması.
Antropometrik noktalar

Antropologlar tarafından, insan vücudunda ve Özellikle iskelet üzerinde antropometrif*) ölçümlerinin yapılması için saptanmış noktalar.
Abortus

Çocuk düşürme,düşük.
Alkolemi

Kandaki etil alkol düzeyi.
Anuıiyoskopi

Dölütün ve amniyon sıvısının incelenmesi için geliştirilmiş bir tanı yöntemi.
Abrasyon

Sıyrık
Alkolizm

Alkollü içkilerin vücutta zaman zaman yinelenen ya da sürekli bozukluklara neden olacak düzeyde kullanılması.
Abrasyon (aşınma)

Derinin yüzeysel katmanlarındaki lezyon.
Allantoın

 İyileştirici ve rahatlatıcı etkileri olduğu söylenen botanik bir madde. Cilt için kullanılan kremlerde kullanılan bir madde.
Abreaksiyon

Psikanaliz kuramıyla ilgili bir kavram.
Allantois

Embriyon evresinin 4. haftasında ilkel bağırsağın sırt bölümünden gelişen ve embriyonun karın sapı ile kor-yonu arasında uzanan kese (bak. koryon).
Allantoyis kesesi

Yumurta içindeki metabolik artıkların depolandığı embriyonik kese.
Aort

Vücuttaki en büyük atardamar; kalbin sol karıncığındaki kan, aort yoluyla bütün vücuda dağılır.
Aort anevrizması

Aort duvarının lokalize genişlemesi, 3 tiptir: Sakkuler, Fusiform, dissekan anevrizma
Absorbsiyon

Emilme, örn. sindirim, gıdaların barsaklarda absorbsiyonudur denilebilir.
Allergometri

Alerjik hastalıklarda, alerji tepkisine neden olan mad- delerin araştırılmasına yönelik bir tanı yöntemi (bak. alerjen).
Aort darlığı

Sol ventrikül çıkış yolunda meydana gelen obstrüksiyon
Allopati

Hipokrat tıbbının temel ilkelerinden biri.
Aort disseksiyonu

Aort damarının iç gömleğinin, damarın öteki katmanlarından ayrılması.
Abstinans sendromu

Uyuşturucu madde kullanma alışkanlığı olan bir kişinin bu maddeyi birdenbire bırakması veya herhangi bir nedenle alamaması sonucu ortaya çıkan klinik tabloya verilen addır. Burada afyonlu maddelerin, uyku ilaçlarının (bkz.) ve alkolün fizik alışkanlıklarına ait belirtiler ortaya çıkar. Ruhsal belirtiler o maddeye karşı duyulan aşırı özlem ve üzüntü şeklindedir; hastada bazen delirium (bkz.) tablosu bile kendini gösterebilir. Tedavisinde ya hastanın alışık olduğu madde yeniden verilir, ya bunun yerine geçebilecek ve zararı daha az olan bir başka maddeye geçilir ya da sakinleştirici (bkz.) ilaçlara başvurulur.
Alloritm

Kalbin normal atımları arasında düzenli ekstrasistoller-le (ek atımlar) ortaya çıkan ritm bozukluğu.
Aort koarktasyonu

Aortonun bir segmentinin doğuştan darlığı veya obliterasyonu
Abstrakt

Özet
Allotriyofaji

Dışkı, toprak, kurtçuk vb yenilmez ve garip şeylere karşı duyulan anormal iştah.
Aort yetersizliği

İnfektif endokardit, sifiliz, kistik media nekrozu nedenli aort dilatasyonu veya diseksiyonu
Aloe vera

Tahriş önleyici ve rahatlatıcı etkileri vardır. Ancak, aloe değişken bir madde olduğundan, bu yararları için aloe veranın taze bitkisinden veya sıkıca kapatılmış koyu bir kapta soğutularak korunulan saf bir aloe ürününden elde edilir.
Aorta

Kalpten çıkan, vücudun en büyük damarı, kalpten çıktıktan sonraki kavisli bölümüne arcus aorta, göğüs kafesi içerisinde seyreden kısmına torasik aorta ve karın içersinde seyreden bölümüne de abdominal aorta denir.
Aortik anevrizma

Aort damarının her hangi bir bölümünde görülen genişleme.
Aortit

Aort atardamarının iltihabı.
Ac-globülin

Kanın pıhtılaşma faktörlerinden biri.
Aortografi

iyotlu bir kontrast madde (yüksek iyot konsantrasyonlu organik bileşikler) verilerek aortun radyografik incelenmesi.
Apandektomi

Körbağırsak apandisinin cerrahi girişim ile çıkarılması.
Acil kontrasepsiyon

Doğum kontrol yöntemi uygulamadan ilişkiye girilmesi sonucu ya da uygulanan doğum kontrol yöntemlerine rağmen dikkatsizlik sebebiyle hamile kalınma tehlikesine karşı uygulanan acil müdahale.
Alveol

Akciğerlerde genişlemiş küçük kesecik.
Acting-out

Psİkoterapide bir kavram.
Alveoler bronş lavajı

Bronş ağacına az miktarda sıvı verilip daha sonra bu sıvının geri çekilerek incelendiği tanı tekniği.
Alyuvar çökme hızı

. Sedimantasyon
Açık alan korkusu

agorafobi
Alyuvar ozmotik direnci

Alyuvarlar giderek azalan yoğunluktaki tuzlu eriyiklere daldırıldıklarında, zarlarının parçalandığı görülür.
Açık dolaşım

Kanın damarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alış-verişi olduktan sonra toplayıcı damarlarla kalbe dönmesine denir.
Alyuvar yıkımı (hemokaterez)

Alyuvarlann fizyolojik yıkım süreci; ortalama yaşamları yaklaşık 120 gündür ve yaşam çevrimlerinin sonuna ulaşan daha az dirençli alyuvarlar kendiliklerinden parçalanırlar.
Apirojen

Ateş yükselmesine neden olan herhangi bir madde taşımayan.
Açık dolaşım*

Kanın damarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alış-verişi olduktan sonra toplayıcı damarlarla kalbe dönmesine denir.
Alyuvarlar (eritrositler)

Kanın çekirdeksiz hücreleri.
Apisektomi

Diş kökünün uç bölümünün granülomla birlikte alınması
Alyuvarlarda biçim çeşitliliği (poikilositoz)

Dolaşan kanda farklı biçimlerde alyuvar bulunmasıdır:
Adale romatizması

Çoğunlukla, şiddetli soğuk algınlıklarından sonra görülen ve hareket etmenin zorlaşmasına neden olan bir çeşit romatizmadır. Tıp dilinde Myalgia, Fibrozit denir.

Korunmak için terli çamaşırları, en kısa zamanda değiştirmek ve üşütmemek gerekir

Adale romatizması

Çoğunlukla, şiddetli soğuk algınlıklarından sonra görülen ve hareket etmenin zorlaşmasına neden olan bir çeşit romatizmadır. Tıp dilinde Myalgia, Fibrozit denir.Korunmak için terli çamaşırları, en kısa zamanda değiştirmek ve üşütmemek gerekir.
Amaroz

Göz dokularında hiçbir hastalık olmadan, görmenin bütünüyle kaybolmasıdır.
Apoenzim

Enzimin koenzim olmadan etkinlik gösteremeyen protein kısmıdır.
Adams-stokes sendromu

Anormal ölçüde yavaş nabız atımı olan bir hastanın aniden bilincini kaybetmesi durumudur. Bunun nedeni, kalp blokodur. Bkz. Kalp.
Apofîz

Kemiklerden, bazen basit bir kabartı ya da tümsek bazen de bir uzantı biçimde çıkan yapı.
Adaptasyon

Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.
Apolipoprotein aı

Karaciğer ve bağırsakta üretilen ve kanda kolesterolü taşıyan protein.
Adaptasyon*

Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.
Ambliyopi

Gözde belirli bir bozukluk olmaksızın oluşan görme tembelliği.
Apolipoprotein b

Karaciğer ve bağırsakta ürettilen protein.
Amenore

Adet görmemedir.
Aponevroz

Değişik kas gruplarını hareket etmelerine engel olmadan saran ve onları iskelete bitişik tutan fibröz bağdo-ku yapısındaki zar.
Addison Hastalığı

Böbrek üstü bezlerinin körelmesine ya da yıkılmasına yol açan bir hastalık. Bu hastalığı ilk olarak, Londralı hekim Thomas Addison tanımlamıştır.

Addison hastalığı, böbreküstü bezlerinin kabuk korteks bölümünün, otoimmun,verem ya da mantar enfeksiyonu nedeniyle zarar görmesine bağlıdır. Güçsüzlük, kansızlık, kilo yitimi, mide-bağırsak rahatsızlıkları, kan basıncı düşüklüğü, deride kararma, bazı hastalarda da aşırı sinirlilik ve aşırı duyarlılıkla gelişir. Eskiden ölümle sonuçlanabilirken, günümüzde sentetik hormonlarla kesin olarak tedavi edilmektedir.

Böbrek üstü bezleri, böbreklerin tepesinde yer alan, üçgen şekilli bir çift organdır. Addison hastalığının yaygın olmayışının nedeni, her iki bezin tüberküloz ve kanser tarafından yıkılma şansının pek az olmasıdır. Bu hastalık erkekte ve kadında eşit oranda görülür ve çoğu kez orta yaşlı ergin kişileri etkiler. Hastalığın belirtileri çok çeşitli olup böbrek üstü bezinin korteks bölümünün hormonlarının ortadan kaybolmalarının sebep olduğu değişimlerden ibarettir. Hasta, tedavi edilmediği takdirde üç yıldan fazla yaşamaz.

Addison hastalığının önde gelen belirtileri şunlardır:

• Güçsüzlük
• Aşırı yorgunluk, bitkinlik, kas güçsüzlüğü
• Kilo kaybı
• Mide bulantısı
• Kusma
• Tekrarlayan ishaller
• İştah kaybı
• Deride koyulaşma, lekeler
o Bazı bölgelerde deride anormal koyu renklenme
o Soluklaşmalar da olabilir
• El ve ayaklarda cilt döküntüleri ve lezyonları
• Ağızda yanak içlerinde renk değişiklikleri, pigmentasyon
• Yavaş, uyuşuk hareketler
• Kan basıncı ve kalp atımında değişiklikler
• Yüzde ve avuçlarda olağandışı ve aşırı terleme
• Baş ağrısı
• Pupillerde genişleme
• Kalp atışlarında hızlanma
• Hızlı ve ritmik titreme
• Ani krizler
• Hafıza bulanıklığı
• Göz kapaklarında istem dışı anormal hareketler
• Uyku bozukluğu
• Heyecanlanma
• İnişli çıkışlı ruh hali
• Dikkat dağınıklığı
• Hafıza kaybı (amnezi)
• Halusinasyonlar
• Bayılmalar

Addison hastalığının tedavisi,

Ömürboyu sürecek kortikosteroidle yerine koyma tedavisi belirtileri kontrol altına alır.Genellikle glukokortikoid  (kortizon veya hidrokortizon) ve mineralokortikoid (fludrocortizon) kombinasyonları verilir.

İlaç tedavisi stresin arttığı durumlarda arttırılmalıdır.Enfeksiyonlar,yaralanmalar ve aşırı terleme adrenal krize sebep olabilir.Adrenal krizde damariçi veya kasiçi hidrokortizon hemen yapılmalıdır.Düşük kanbasıncı tedavisi de gereklidir.Birçok hasta stres anında kendikendilerine  acilen yapmak üzere acil hidrokortizon enjeksiyonu yapmayı öğrenmiştir.Hastaların yanlarında acil durumlarda yapılacak ilaç ve dozlarının yazılı olduğu tanıtıcı bir sağlık kartını taşımaları çok önemlidir.

İlaç almayı asla aksatmamalıdır.Eğer şiddetli kusma dolayısı ile ilaç alımı aksıyorsa doktora bildirilmelidir. Aşırı kilo artışı ve vücutta ödem halinde mutlaka doktora bildirilmelidir.

Apopleksi

Felç, inme.
Addüksiyon (yakınlaşma)

Kol ya da bacağın tamamının ya da bir bölümünün vücudun dikey eksenine doğru hareketi
Addüktör kas (yakınlaştırıcı kas)

Kol ya da bacağın vücudun orta düşey eksenine doğru yer değiştirmesini sağlayan kaslara verilen ad.
Ametropi

gözde kırma kusuru olması
Après-soleıl hydratant

Güneş sonrası nemlendirici.
Adenektomi

Bir salgı veya lenf bezinin, cerrahi olarak çıkarılması
Araknoidit

Beyin ve omuriliği saran üç zardan biri olan araknoit zann (Örümceksizar) iltihaplanması.
Araknoit

Beynin üzerinin örten ince zar.
Adenofibrom

Bağdokusu ve bez öğelerinden oluşan bir tümor çeşidi. Bkz. Göğüs Hastalıkları (Selim Tümörler).
Aralıklı topallama (claudicatio intermittens)

Yürümeyi engelleyen geçici bir topallamanın ortaya çıkmasıyla beliren bir yürüme bozukluğunu belirten terim.
Adenohipofîz

Hipofizin salgıbezİ yapısı gösteren ön lobu
Areola

Meme başı etrafındaki renkli halka.
Adenoidektomi

Adenoitlerin (geniz bademcikleri) cerrahi girişimle çıkarılması (bak. adenoidit).
Adenoidit

Geniz bademciklerinin (adenoit) iltihabı. Geniz badem- cikleri yutağın duvarlarında bulunan lenf dokularıdır.
Amiloidoz

Dokularda hücrelerarası bölgeye amiloit (nişastamsı madde) adı verilen bir maddenin birikmesi ile ortaya çıkan hastalık.
Arı sokması

Arı; bal ve balmumu yapan fakat, iğnesiyle sokan bir böcektir. Hassas bünyeli kimseleri soktukları zaman,onların şok geçirmelerine neden olabilirler. Eşek arıları ise; bal arılarına nazaran daha tehlikelidir.Arı sokmasında yapılacak ilk iş; arının iğnesini, ucu yakılmış bir iğne ile çıkarmaktır. Sonra arının soktuğu yerin alt ve üstünden sıkıca boğulur. Üzerine soğuk su dökülür.
Adenoidler

Çocuklarda, burun arkasındaki lenfatik bez dokularının, havanın serbestçe burundan alınmasını önleyerek ağız solunumuna yol açacak şekilde büyüyüp şişmesi. Ağır vakalarda, adenoidler, östaki borularının ağızlarını da örtüp, çocukta işitme bozukluklarına ve ortakulakta iltihap yerleşmesine, sık sık tekrarlayan nezlelere, kronik tonsilit (bademcik iltihabı) ve bronşite yol açarlar. Cerrahi tedavi gerekebilir, ama günümüzde, bademcik veya adenoidlerin alınmasına eskiden olduğu kadar sık salık verilmez.
Amino asit

Proteinlerin yapı taşıdır. Bir amino asit, amino grubu (NH2) ile bir karboksil grubu (COOH) taşıyan bileşiklerdir. Çok sayıda amino asit peptid bağları ile bağlanarak proteinleri oluşturur.
Arı sokması

Arı; bal ve balmumu yapan fakat, iğnesiyle sokan bir böcektir. Hassas bünyeli kimseleri soktukları zaman,onların şok geçirmelerine neden olabilirler. Eşek arıları ise; bal arılarına nazaran daha tehlikelidir.

Arı sokmasında yapılacak ilk iş; arının iğnesini, ucu yakılmış bir iğne ile çıkarmaktır. Sonra arının soktuğu yerin alt ve üstünden sıkıca boğulur. Üzerine soğuk su dökülür.

Adenoit (geniz bademciği)

Gırtlağın üst bölümü ile burun boşluklarının arka ucunda bulunan, Üzüm salkımları biçiminde lenf dokusu kabartılan.
Aminoasit

Vücutta protein yapımı için gereklik olan azotlu bileşik. Vücudumuz birçok amino asit üretir
Aritenoit

Gırtlak iskeletini oluşturan kıkırdak.
Adenokarsinom

Gudde dokusundan kaynaklanan kötü huylu tümörlere verilen genel ad.
Amino-asit

Proteinlerin yapı taşıdır. Bir amino asit, amino grubu (NH2) ile bir karboksil grubu (COOH) taşıyan bileşiklerdir. Çok sayıda amino asit peptid bağları ile bağlanarak proteinleri oluşturur.
Adenom

Bez dokusundan oluşan, genellikle selim yapıda bir tümör (Hipofiz adenomu veya tiroid adenomu gibi). Selim bir tümör, habis olanın aksine, vücutta yayılmaz ve kökenini aldığı bölgede kalır. Adenom, bir kanser türü değildir
Aminoasitler

Moleküllerinde amino grubu (-NH2) bulunduran asitler.
Adenopati

Bir guddenin, özellikle lenf guddesinin hastalığı
Adenosarkom

Yapısında mikroskopik incelemeyle saptanabilen İki tür hücrenin bulunduğu kötü huylu tümör.
Adenovirüs

Adenoviridae familyasından DNA içeren virüs, ilk kez insandaki adenoit dokusundan yalıtıldığı için bu adı almıştır.
Amiyotoni

Normal koşullarda tüm kaslarda bulunan ve fizyolojide kas tonusu olarak adlandırılan hafif gerginlik durumunun yitirilmesi.
Adenovirüsler

Çift zincirli DNA molekülüne sahip virüslere denir.Boyutları 70 - 80 nm olup hayvanlarda bazı tümörlere neden olur.
Amiyotrofi

Kaslann normal beslenmesi ile buna bağlı işlevsel yeteneklerinin giderek azalması.
Adenozin

Bîr şeker molekülüyle (riboz) birleşmiş adeninden olu- şan nükleozit (bak. adenin).
Ammoasidüri

İdrarda aminoasİtlerin bulunması.
Aromaterapi

Bedensel rahatlama sağlamak için vücut bakımında temel yağların kullanılması.
Adenozin difosfat

ADP kısaltması ile gösterilen nükleotit
Adenozin monofosfat

AMP kısaltması ile gösterilen nüfcleotit.
Adenozin trifosfat

ATP kısaltması ile gösterilen nükleotit.
Amnion sıvısı

Rahimde cenini çevreleyen koruyucu sıvı.
Adenozin trifosfat (atp)

Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji.
Amniyon

Dölütü saran ve göbek kordonu yüzeyine uzanan zar.
Adesyon

Herhangi bir yara iyileşirken olduğu gibi iki yüzeyin birbirine yapışması.
Amniyon bantları

Amniyon boşluğu iç duvarında oluşan patolojik yapışıklıklar.
Arterio skleroz

Damar duvarında bağdoku artışına yada kalsiyum birikmesine bağlı olarak bir atardamarın sertleşmesini tanımlar
Adet görme

Hamile olmayan kadınlarda, ergenlik çağından menopoza kadar ayda bir vajinadan gelen kan.
Amniyon sıvısı

Amniyon boşluğunu dolduran ve dölütü bütünüyle saran sıvı.
Arteriol

Büyük atardamarları kılcal damarlara bağlayan küçük atardamar.
Amniyon sıvısı azlığı (oligohidramniyos)

Amniyon sıvısının 500 ml'nin altına inmesiyle beliren gebeliğe
Arterioskleroz

Atardamar duvarlarının sertleştiği ve kalınlaştığı durum; bazen kan dolaşımının bozulmasına neden olur.
Amniyon sıvısı incelemesi

Dölütün içinde bulunduğu amniyon boşluğu sıvısının incelenmesi.
Adipoz doku (yağdoku)

Hücrelerinde yağ kabarcıklan içeren bağdoku.
Amniyorez

Dölütü saran zarın yırtılması.
Arteriyel hipertansiyon (yüksek tansiyon)

Atardamarlardakİ kan basıncının sürekli biçimde ortalama değerlerin üstünde seyretmesi.
Adipozite

Derialtı dokusunda aşın yağ birikimi.
Amniyosentez

Uygun bir iğne ile kann duvarı ve dölyatağım geçerek dölütü saran amniyon kesesine girip sıvıdan örnek alınması.
Arteriyel hipotansiyon (düşük tansiyon)

Damar sisteminde bulunan kan basıncının azalması. Birçok hastalıktan kaynaklanabilir.
Adiyadokokinezi

Elleri açıp kapama gibi birbirine karşıt hareketleri art arda hızla yapma yeteneğinin kaybı.
Amonyak (nh3)

Protein metabolizması sonucu oluşan azot ve hidrojen bileşimi olan keskin kokulu bileşik.
Arteriyografi

Atardamara X ışınlarını geçirmeyen bir madde (kontrast madde) verilerek, bu damarın ve dallanma biçimsel özelliklerinin incelendiği radyolojik teknik.
Adjiivan

Organizmanın bağışıklık yanıtlarını güçlendirmek için kullanılan değişik yapılardaki maddelere verilen ad.
Amonyemi

Kanda amonyak bulunması; fizyolojik durumlarda bu oran 100 ml'de 50 ug'dir.
Arteriyoplasti

Travmatik bir lezyon (yara), bir aterom plağının çıkarılması ya da bir trombozun(*) neden olduğu tıkanma ya da doğumsal biçim bozukluğu nedeniyle bir atardamarın yok olan devamlılığının mikrocerrahi tekniğiyle yeniden sağlanması.
Ampiyem

Organizmadaki doğal boşluklarda irin birikmesi.
Arteriyoskleroz (damar sertliği)

Damar duvarında skleroza, yani bağdoku artışına ya da kalsiyum tuzlarının birikmesine bağlı olarak bir atardamarın sertleşmesini tanımlayan genel terim.
Arteriyovenöz anevrizma

Bir atardamarla toplardamar arasındaki patolojik bağlantı; bir travmadan sonra ortaya çıkabilir ya da nadiren doğumsal olabilir.
Ampütasyon

Kol veya bacağın ya da vücudun herhangi bir bölümünün kesilip çıkarılması.
Adrenokortikotrop hormon (kortikotropin)

ACTH kısaltmasıyla gösterilen, hipofizin Ön bölümündeki bazofil hücrelerin ürettiği protein yapısında hormon.
Anabolizanlar

Organizmada protein sentezini artırarak etki gösteren maddeler.
Aerob organizma

Ancak oksijen varlığında yaşayabilen organizmalara denir (tam tersi Anaerob"").
Anabolizma

Basit maddelerden daha büyük moleküllerin bireşim-lenmesini sağlayan biyokimyasal tepkimelerin gerçekleştiği metabolizma evresi (bak. metabolizma).
Aerobik

Oksijeni gerektiren anlamındadır; örneğin aerobik egzersiz türüdür.
Anaerobik

Oksijensiz ortamda yaşayabilen (bazı bakteriler gibi).Oksijen tüketimini artırmayan egzersiz türü.
Aerobik solunum

Hücrede yalnız moleküler oksijenin kullanıldığı bir solunum şeklidir.
Anaerobik solunum

Hücrede moleküler oksijenin kullanılmadığı bir solunum şeklidir.
Aerofaji (hava yutma)

Yemek yerken ya da tükürüğü yutarken sindirim sistemine aşın hava girmesi.
Artrodez

Cerrahi girişim ile bir eklemin sabitleştirilmesi.
Aerosol

Bazı özel araçların yardımıyla katı ya da sıvı maddelerin bir gaz ortamına çok küçük tanecikler halinde yayılması.
Anaklorhidri (aklorhidri)

Mide salgısında hidroklorik asitin bulunmaması.
Artrodi (düz yüzlü eklem)

îki kemik başı arasındaki düz yüzeyli eklem tipi.
Aerosol tedavisi

Tedavide aerosol halindeki ilaçların kullanılması (bak. aerosol}.
Artrografi

Eklem boşluğuna kontrast madde verilerek röntgen filmi çekilmesi.
Artroloji

Eklemlerin yapısı, işlevi, özellikleri ve sınıflandırılmasını inceleyen anatomi dalı
Anal dönem

Çocuklukta içgüdüsel bir gelişme dönemi.
Artropati

Eklem hastalığı (hangi tipte olursa olsun).
Artropati**

Eklem hastalığı (hangi tipte olursa olsun).
Artroplasti

Kelime anlamı eklemi yeniden oluşturmak""tır, yani eklemin yerine tamamen ya da kısmen yapay bir eklem koymaktır. Bkz. Eklem replasmanı.
Afoni

Ses kaybı. Kısmi veya tam olabilir. Afoni sebepleri, genellikle konuşma kaslarını kontrol eden sinirlerin hastalığı veya zedelenmesi, boğaz, gırtlak hastalıkları veya nörozdur. Histerik afoninin nedeni, şuuraltı, hiç konuşamamak veya özel bir durumda konuşmamak arzusudur.
Artroplasti**

Kelime anlamı eklemi yeniden oluşturmak""tır, yani eklemin yerine tamamen ya da kısmen yapay bir eklem koymaktır. Bkz. Eklem replasmanı.
Afrodizyak

Cinsi arzuyu artırıcı maddeler, ilaçlara verilen isim.
Artrosentez

Eklem boşluğuna özel bir iğne üe girilerek bu boşlukta bulunan sıvının (sinovya sıvısı) alınması.
After sun moısturızer

Güneş sonrası nemlendirici.
Artrosinovit

Sinovyanın, yani eklemlerin içini döşeyen zann iltihabı; eklemi oluşturan öteki dokular da etkilenir.
Artroskopi

 Eklem boşluğunun bir aygıt (artroskop) aracılığı ile gözle izlenmesi işlemi.
Agammaglobülinenü

Kan plazmasında gammaglobülinin bulunmadığı ya da çok düşük düzeyde bulunduğu (hipogammaglobüline-mi) patolojik durum.
Artroskopi**

 Eklem boşluğunun bir aygıt (artroskop) aracılığı ile gözle izlenmesi işlemi.
Agenezi (aplazı)

Organizmanın doku, organ ya da organ grubu gibi bir bölümünün bulunmaması.
Anamnez (öykü)

Tanıya yardımcı olabilecek bilgi ve verileri toplamak amacıyla doktorun hastayı ve yakınlarını sorgulayarak yaptığı araştırma.
Artrostomi**

Eklemi kesip açma ameliyatı
Artrotomi

 Eklemi kesip açma ameliyatı.
Aglütinasyon

Sıvı bir süspansiyonda, ufak cisimciklerin bir araya gelip birbirlerine yapışmasıdır.
Anastomoz (ağızlaşma)

Aynı sistem ya da aygıta ait iki içi boş oluşumu karşılık İletişime sokan bağlantı.
Artroz

Osteoartritin diğer bir adı.
Aglütînasyon

Antijenle antikor arasındaki bağışıklık tepkimesi.
Anatoksin

Bazı özgün maddelerle işlendiğinde zehirli etkisini yitiren, ama antijen özelliğim (yani antikor oluşturma yeteneğini) koruyan toksin.
Anatomi

İnsan vücudunun biçim ve yapısını (morfolojisini) inceleyen bilim. Fizyoloji ile birlikte tıbbın temel dallarından biridir.
Aglütinojen

Aglütinin denen karşıt antikor oluşumuna ve aglütinasyon tepkimesine yol açabilen antijen (bak. aglütinasyon; agmtinin).
Anatomik bölge

Vücut yüzeyinde belirli değişmez noktalarla (örneğin kemik çıkıntıları, deri kıvrımları vb) ve bunları birleştirdiği varsayılan çizgilerle sınırlanmış alanlar.
Agnozi

Duyular aracılığıyla algılanan uyarılara anlam verme yeteneğinin yok olması.
Anatoplardamar

Vücudun çeşitli bölgelerinden topladıkları kanı sağ kulakçığa ulaştıran büyük toplardamarlara verilen ad.
Agoni

Solunumun ve kalp atımlarının düzensizleşmesi, el ve ayakların soğuması gibi yaşam belirtilerinin giderek zayıfladığı ölümden Önceki durum.
Asemboli

Konuşma, yazma, el hareketleri gibi edinilmiş iletişim simgelerini anlama ya da kullanma yeteneğinin yitirilmesi; simge eğitimi.
Agorafobi

Geniş, açık bir sahada yalnız kalınca hissedilen, kontrol edilemeyen bir korkudur.
Ancylostoma

İpliksolucanİan sınıfından kancalı kurtlar cinsi.
Asemptomatik

Belirti vermeyen.
Andlenfositer serum

Lenfositleri özgül olarak yok etmek amacıyla hazırlanmış antiserum.
Androit

Tıpta erkeklik özellikleri içeren herhangi bir nesneyi tanımlamakta kullanılan kavram; Örneğin bedenin üst kısmında yağ birikiminin egemen olduğu şişmanlık tipi için kullanılır.
Agraniilositoz

Kanda ve kemik iliğinde nötrofil (parçalı) akyuvarların iyice azaldığı ya da tümüyle yok olduğu ağır hastalık.
Androjen

Testosteron ve andosteron gibi erkek cinsiyet özelliklerini oluşturmaktan sorumlu bir hormon. Erkekde tetislerde üretilir; kadınlarda da düşük miktarda bulunmaktadır.
Asetilkolin

Kolinle asetik asilin birleşmesi (esterleşme tepkimesi) sonucu oluşan molekül.
Androjen hormonlar

19 karbon atomlu steroit hormonlar.
Androjini

Erkekte cinsel organlann gelişim bozukluğu.
Androloji

Erkekte üreme yeteneğini değiştiren ya da engelleyen bütün hastalıklann tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalı. Androloji son yıllarda bağımsız bir uzmanlık dalı olmuştur.
Aseton

Organizmada asetik asilin metabolik dönüşümü sonucu oluşan keton cisimlerinden biri (bak. keton cisimleri).
Andropoz

Erkeklerin yaşamında erbezi etkinliğinin durduğu, yaşlanmaya bağlı küçülmenin (involüsyon) gerçekleştiği dönem.
Asetonemik kusma

Genellikle otonom sinir sislemi değişken olan ya da nö-ropalik (bak. nöropali) çocukları lulan bir hastalık.
Ağız (ağız boşluğu)

Önde dudaklar aracılığıyla dışarıyla bağlanan, arkada İse boğaz geçidi aracılığıyla sindirim kanalına ve ikincil olarak solunum sistemine girişi sağlayan kabaca yumurta biçimindeki boşluk.
Androstenedion

Androjenler grubundan bir hormon(bak. androjen hormonlar).
Ağız kokusu

Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilen bir belirti.
Androsteron

Androjenler grubundan bir hormon (bak. androjen hormonlar).
Asidofili

Bazı hücre yapılarının eozin gibi asit boyalarım tutması.
Asidoz

Organizmanın asit baz dengesinde asit istikametinde bozulma sonucu ortaya çıkan entoksikasyon tablosu.
Ağız yoluyla ilişki

Bir eşin cinsel organlarına öbür eşin ağızla temas etmesi.
Anerji

Özel bir antijene cevap verilmemesi hali. Organizmanın savunma yeteneğinin kaybolması.
Anestezi öncesi (preanestezi)

Asıl anesteziyi uygulamadan önce, hastayı sakinleştirmek, ağrıyı algılamasını azaltmak, olası alerjik tepkileri önlemek ve asıl anestetik maddenin daha düşük dozda kullanılması amacıyla sakinleştirici ilaçlar verilmesi.
Asistoli

Sistollerin yani kalbin ritmik kasılmalarının durması.
Aha (alfa-hidroksit asit)

Çoğu meyvelerden elde edildiği için meyve asitleri"" olarak da adlandırılır. Cilt bakımında güçlü bir yaşlılık önleyicidir. Düşük konsantrasyonlarda, ölü hücreleri yok eder, yumuşak ve taze bir cilt oluşturur. Orta ve yüksek konsantrasyonlarda ise kırışıkların azalması için elastin ve kolajen üretimini uyarır. "
Askorbik asit

Solüsyon halinde değişken sayılan ve cilt kızarıklığına sebep veren, C vitamininin bir türüdür.
Aslan yüzü (facies leontina)

Cüzamın lepromlu biçiminde hastanın yüzünün tipik görünümü.
Ajan patojen

Organizmayla ilişkiye geçtiğinde "hastalık" adı verilen özgün bir dengesizlik durumu ortaya çıkaran etken.
Anhidroz

Derideki ter bezlerinin ter salgılamaması sonucunda derinin kuru ve çatlak bir görünüm alması.
Aso

Antistreptolizin O"" için kullanılan kısaltma. Streptolizin, ""Hemolitik Streptokok"" adı verilen bakterilerin salgıladığı toksinin adıdır. Bu toksinin varlığını tespit için yapılan tetkike de kısaca ASO adı verilir. ASO, romatizma gibi bazı Hemolitik Streptokok enfeksiyonlarında yükselir bu açıdan teşhis te ASO değerleri önem taşır."
Ajitasyon

Kişinin etrafa saldırganlığı, aşırı aktivitesi ile karakterize durum.
Anizogami

Farklı şekil, büyüklük ve yapıdaki gametlerin birleşimiyle yapılan eşeyli üreme şekli.
Anizokori

İki gözbebeğinin çaplan arasında fark olması. Normal ışıkta ortaya çıkarsa statik, ışıkla uyanldığında görülürse dinamik anizokori denir, îkinci durum hemen her zaman sinir sistemi ya da göz hastalıklarının belirtisidir.
Aspirasyon

Boğulma esnasında suyun, kusma esnasında da mide içeriğinin akciğerlere kaçması ya da burun, boğaz veya akciğerler gibi vücut boşluklarından sıvıların emilerek boşatılması.
Anizometropi

gözlerin kırma kusurunun farklı olması
Anjıyom

Damar tümörü ya da damarda oluşan anormal ara doku.
Anjina pektoris

Kalbi besleyen damarlara geçici olarak yetersiz kan gitmesine bağlı, nöbetler halende görülen göğüs ağrısı.
Akciğer Embolisi

Akciğer embolisi, kan damarları aracılığıyla vücutta dolaşan bir embolinin (genellikle bacaktaki ya da pelvis bölgesindeki bir toplardamardan kaynaklanan ve serbest dolaşan bir kan pıhtısı) akciğerlerdeki bir artar damarı tıkaması sonucunda oluşur

Belirtiler

Akciğer embolisinin belirtileri, tıkanmanın yeri ve kansız kalan bölgenin boyutları dahil olmak üzere, birkaç etmene bağlı olarak gelişir. Akciğer embolisinin bazı olası belirtileri şunlardır: Görünür bir nedeni olmadan, ansızın soluksuz kalma hissi Soluk alırken göğüste ağrı Baygınlık hissi Öksürükle kanlı balgam çıkartma Nabızda hızlanma

Tanı

Akciğer embolisi geçirdiğinizi düşünüyorsanız, derhal bir doktora başvurun. Acil tıbbi girişime ihtiyacınız olabilir. Pulmoner embolide erken tanı hayat kurtarıcıdır. Tanı için hastadan ayrıntılı bir hikaye alınması gerekir ayrıca hekim gerek hikaye  alırken ve gerekse tetkikleri isterken pulmoner emboli olasılığını düşünmeli ve buna yönelik olarak hastada risk faktörü varlığını araştırmalıdır. Risk aktörlerinden bir veya birkaçının varlığı ile birlikte bir başka nedene bağlanamayan ani nefes darlığı ve arter kan gazı analizinde kandaki Oksijen miktarında düşme saptanması durumunda pulmoner emboli akla gelmelidir. Tanı için standart akciğer grafisi, arter kan gazı analizi, EKG, EKO kardiografi, bacak ve baldır toplardamarlarının Dopler ultrasonografisi, akciğer sintigrafileri ve spiral BT gibi yöntemlerden yararlanılır.

Tedavi

Pulmoner embolide tanı konulur konulmaz pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar ile tedaviye başlanmalıdır. Hatta risk faktörlerinin mevcudiyeti halinde birçok olguda kesin tanı konulmadan önce yani tetkikler devam ederken tedavi başlanılır. Tedavi süressi genellikle 3-6 ay arası olup genetik faktörlere bağlı olduğu düşünülen olgularda bu süre daha uzun tutulur. Bu tür olgularda yaşam boyu tedavide önerilebilir.

Öneriler

Aşağıdaki önlemler, akciğer embolisini ya da arterlerinizde başka tıkanmalar ya da daralmalara ilişkin tehlikeyi azaltmanızda yardımcı olabilir:

• Yağ içeriği düşük, liften zengin bir diyet uygulayın
• Düzenli olarak fizik egzersiz yapın
• Uzun süre oturmanız gerektiğinde, ayağa kalkın, yürüyün ya da bacaklarınızı hareket ettirin
 

Anjiografi

Katater yardımı ile konstrat bir madde verilerek kalbi besleyen damarların görüntülenmesi
Astenopati

Organizmanın bedensel ya da ruhsal bir ya da daha çok işlevinin zayıflaması.
Anjioid streak

papilla çevresinde ışınsal dağılım gösteren retina ve koriodeada damarı andıran çizgiler
Astenospenni

Spermlerin az ve yavaş hareketli olması, Astenospermi erkekte kısırlığın başlıca nedenlerinden biridir.
Akciğer Ödemi

Akciğer ödemi, akciğerlerdeki kanın önce interstisiyel aralığa, oradan da alveol içine geçmesi ile kısacası akçığerin kendi içinde boğulması olarak tarif edebilirz.

Belirtiler

Akciğer ödemi çoğunlukla kalp problemleri nedeniyle olur, ancak kalp dışında akciğer iltihabı (pnömoni), belli toksinlere veya ilaçlara maruz kalma, veya yüksek irtifa da nedenler arasındadır. Akciğer ödemi son derece acil bir durumdur ve anında müdahale gerektirir. Akciğer ödemi ölümcül olabilmesine rağmen eğer hızlı bir tedavi uygulanırsa sonuç sıklıkla iyidir.
Nedene bağlı olarak, akciğer ödem belirtileri aniden ortaya çıkabilir ya da haftalar veya aylar içinde yavaş yavaş gelişebilir.
Ani gelişen akciğer ödeminde belirti ve bulgular çoğunlukla oldukça ciddidir:

• Aşırı nefes darlığı veya solunum güçlüğü
• Boğulma hissi
• Hırıltılı ya da iç çekerek soluma
• Kanlı olabilen, köpüklü balgamla birlikte öksürük
• Aşırı terleme
• Soluk ve nemli deri
• Eğer neden koroner arter hastalığı ise, eşlik eden göğüs ağrısı

  Daha yavaş ve zamanla gelişen belirti ve bulgular ise şunlardır:

• Düz yatarken solunum zorluğu, oturunca rahatlama
• Geceleri nefessiz kalma hissi ile uyanma
• Fizik aktivite sırasında olağan dışı nefes darlığı
• Akciğer ödeminin kalp yetmezliğinin (vücudunuzun ihtiyacına göre kalbinizin çok az kan pompalayabildiği bir durum) bir sonucu olarak gelişmesi durumunda ise; önemli kilo artışı

Tanı

Tanı öykü ve klinik bulgularla ve tetkiklerle konur. Hastanın şikayetleri Röntgen Bulguları Bilgisayarlı tomografi (her zaman gerekli olmayabilir.)

Tedavi

Akciğer ödeminin açılması için ilaçlar ve hastalığın ilerlememesi için gerekli tedavinin vakit kaybedilmeden yapılması gerekir.

• Oksijen: Her türdeki akciğer ödem tedavisinde uygulanan ilk tedavidir. Genellikle oksijen bir nazal kanül (her bir burun deliğine oksijen veren plastik bir tüp ile) veya maske ile verilir. Bazen solunumun bir makine ile desteklenmesi gerekli olabilir.
• İdrar söktürücü ilaçlar. Kalbe bağlı akciğer ödemi vakalarında vücuttaki aşırı sıvıyı dışarı atar.
• Morfin tedavisi; bu narkotik, yıllarca akciğer ödemi tedavisinin başlıca dayanağını oluşturmuştur, nefes darlığını ve eşlik eden sıkıntıyı azaltmak için kullanılabilir.
• Kalbin yükünü azaltan ilaçlar: Bunlar, uç damarları genişleten ve sol ventrikül üzerindeki basınç yükünü azaltan ilaçlardır.
• Kan basıncını ayarlayan ilaçlar: Akciğer ödemi yüksek kan basıncından oluşmuşsa, kontrol altına almak için ilaçlar verilecektir. Diğer taraftan eğer kan basıncı çok düşük ise, yükseltmeye yönelik ilaçların verilmesi gerekebilir.

Anjio-ödem

Alerji sonucu derinin kaşıntısız şişmesi ve kızarması
Asterion

Artkafa kemiği, yankafa kemiği ve şakak kemiğin mas-toit bölümünün kavuşma noktası.
Anjiyogenez

Kılcal damar oluşumu. Kanser hücrelerinin yayılabilmeleri için onlara besin maddeleri taşıyacak yeni kılcal damarların oluşması gerekir. Son yıllarda, kanser tedavisinde anjiyogenezi önleyici ilaçlar önem kazanmaya başlamıştır.
Anjiyografi

Organizmadaki damar ve kanal sistemlerinin işlevsel ve biçimsel açılardan radyolojik incelemesini kapsayan tanı yöntemi.
Anjiyokardiyografi

Çevrel bir toplardamara (genellikle kol toplardamarına) iyot içeren, suda çözünen ve böbreklerden hızla atılan radyoopak bir kontrast madde verilmesinden sonra kalp boşluklarının ve büyük damarların radyolojik olarak incelenmesi.
Akkomodasyon

Gözün optik sisteminin çeşitli uzaklıklara uyum yaparak net görmenin sağlanması.
Anjiyokolit (kolanjit)

Karaciğer dışı safra yollarının (karaciğer kanalları, ana safra kanalı) ya da bunların karaciğer içindeki uzantılarının kronik ya da akut iltihabı.
Astım nöbeti

Astım hastalığında ortaya çıkan nefes darlığı nöbeti.
Aklorhidri

anaklorhidri
Anjiyoloji

Tıp biliminin kan ve lenf damarlarıyla onların hastalıklarını inceleyen dalı.
Anjiyonöroz

Çevrel damarlardaki kan akımım yerine göre artırıp azaltan düzenleme mekanizmalarının bozukluğuna bağlı olarak dolaşım sisteminde ortaya çıkan bir grup hastalığın genel adı.
Anjiyoödem

Mukozalarda, deri altındaki dokularda ya da bir iç organda alerjik şişme.
Akneiform lezyon

yüzde ve vücudun değişik bölgelerinde çıkan derinin içine doğru girinti yapmış ve sıkıldığında ince bir kurtçuğa benzer bir oluşumun çıkmasıyla karakterize bir lezyon.Gençlik ve özellikle ergenlik döneminde görülmektedir.
Anjiyopati

Atardamar, toplardamar, kılcaldamar ya da lenf damarlarındaki herhangi bir hastalık durumunu belirten genel terim.
Akoli

Bağırsaklarda safranın bulunmadığı patolojik durum.
Anjiyosarkom

Kan damarlarının endotel hücrelerinden kaynaklanan kötü huylu tümör.
Astrositom

Astrosit denen stroma hücrelerinin çoğalması ile oluşan sinir dokusu tümörü. Astrositler sitoplazmalannm çeşitti uzantılar yapması nedeniyle yıldıza benzer bir biçimdedir.
Akomodasyon

Gözün farklı uzaklıklarda bulunan cisimleri net olarak görmek için yaptığı uyum.
Anjiyospaznt (vazospazm)

Bir ya da birkaç atardamar duvanndaki düz kaslann uzun süreli kasılmasıyla kan akımının azalması ve yeterince beslenemeyen dokularda bozukluklara yol açması.
Aşağılık kompleksi

Kendini başkalarından ya da idealindekinden aşağı görmeye bağlı olarak acı duyma; bu duygunun anormal boyutlara varması ya da psikopatik tepkilere yol açması.
Akondroplazi

Tedavisi olmayan, sebebi bilinmeyen kalıtsal bir cücelik tipidir. Gövde normal büyüklüte olup, kol ve bacaklar anormal derecede kısa ve baş normalden büyüktür.
Anjiyotensin

Karaciğerde bireşimlenen anjiyotensinojen adlı bir alfa-2-globülin ile böbrekte üretilen renin adlı enzimin tepkimesi sonucunda oluşan madde.
Akrep sokması

Akrep; sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğuyla zehirli bir iğnesi olan böcektir. Akrep soktuğunda yapılacak ilk iş; soktuğu yerin altını ve üstünü sıkıca bağlamaktır. Sonra; iğnenin bulunduğu yer, iki parmak arasına alınıp, kan akıncaya kadar sıkılır ve üzerine amonyak sürülür.
Ankiloz

Bir eklemin hareketlerinin çeşitli öğelerindeki bozukluklara bağlı olarak kısıtlanması ya da ortadan kalkması
Akroanestezi

Kol ve bacakların uç bölümlerinde duyu kaybı.
Ankilozan Spondilit

Omurgayı etkileyen ve omurga çevresi, bel ve sırtta bir miktar katılaşmaya neden olan romatizmal bir hastalık. Spondilit omur eklemlerinin iltihabı anlamına gelmektedir ve Yunanca omur anlamına gelen spondylos kelimesinden türemiştir. İnflamasyon (iltihap) geçerken ve iyileşme oluşurken, kemik omurun iki yanından dışarı doğru büyüyebilir ve iki omur birleşebilir; bu katılaşmaya ankiloz adı verilmektedir. Bu hastalık erkeklerde kadınlardan daha şiddetli seyretmektedir.
Akroasfiksi

akrosiyanoz
Ankilozan spondilit

Omurgayı etkileyen ve omurga çevresi, bel ve sırtta bir miktar katılaşmaya neden olan romatizmal bir hastalık. Spondilit omur eklemlerinin iltihabı anlamına gelmektedir ve Yunanca omur anlamına gelen spondylos kelimesinden türemiştir. İnflamasyon (iltihap) geçerken ve iyileşme oluşurken, kemik omurun iki yanından dışarı doğru büyüyebilir ve iki omur birleşebilir; bu katılaşmaya ankiloz adı verilmektedir. Bu hastalık erkeklerde kadınlardan daha şiddetli seyretmektedir.
Akrofobi (yükseklik korkusu)

Dağların tepesi, kuleler, binaların üst katları gibi yüksek yerlerde ya da uçak gibi hızla yükselen araçlarda bulunma korkusu.
Akromatopsi

Renk algılamasının bulunmadığı görme bozukluğu.
Akromegali

Beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin ön bölümünün aşırı çalışmasına bağlı bir durumdur. Büyüme tamamlanmadan, kemiklerin uzaması sona ermeden erken çağlarda baş gösterirse jigantism adı verilen dev görünüm oluşur. Bozukluk büyüme çağının bitiminden sonra baş gösterirse, el ve ayakların genişlemesi, çene ve burnun büyümesi ve sesin kalınlaştığı görülür.
Aşın östrojen salgılanması

Östrojen hormonlarının düzeyinin normalden yüksek olduğu kadınlara özgü bir durum.
Akromegalî

Hipofiz bezinin aşın miktarda büyüme hormonu salgılamasına bağlı içsalgı sistemi hastalığı.
Akromi

Deriye normal rengini veren maddelerin (pigment) azalması ya da bulunmamasına bağlı yaygın ya da sınırlı deri rengi bozukluğu.
Anoksi

Hücrelerde oksijen eksikliğine bağlı patolojik durum
Akromiyon

Kürek kemiğinin omuz ucunu oluşturan çıkıntısı.
Anomali

Tıpta, genel anlamda normalin dışında kalan her türlü durumu belirtmek için kullanılan terim.
Akroparestezi

Kol ve bacakların uç bölümlerinde karıncalanma, yanma, sıkışma ve uyuşma.
Anoreksi

Anorexia Nervosa, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur. Bu durum genellikle kişinin çok şişmanladığı kanısı ile mübalağalı bir şekilde rejim uygulaması ile başlar, önceleri kontrol edilebilen iştah bir süre sonra hakikaten yok olur ve zayıflama normal ölçüleri aşar.
Aşırı doz

Uyuşturucular başta olmak üzere bir maddenin organizmanın tahammül sınırlarının üzerindeki miktarlarda alınması.
Akrosefali

Kafatasında artkafa (oksipital) bölgesinin anormal bir gelişmeyle yükseldiği oluşum bozukluğu.
Anoreksia

iştah kaybı ve bunun sonucunda ortaya çıkan kilo kaybı.
Akrosiyanoz (akroasfiksi)

Vücudun uç bölgelerinde (özellikle kollarda, ender olarak bacaklarda) morarma, Küçük atardamarların kasılmasının hemen ardından küçük toplardamarların ve kılcal damarların genişlemesine bağlıdır.
Anoreksiya Nevroza

Anoreksiya Nevroza

En çok genç kadınlarda görülen, aşırı zayıflamalara yol açan ve fiziksel bir nedene bağlanamayan bir iştahsızlık. Zayıflamak amacıyla aşırı perhiz yapmak ya da duygusal bir sarsıntıya uğramak da bazen bu sonuca yol açabilir.

Bunun yanı sıra hastalarda beden şemasında bir bozukluk, belirgin bir kilo kaybı ve normal beden ağırlığında kalmayı reddetme dikkati çeker. Bu kişiler normal ağırlığındayken bile kendilerini şişman hissederler. Beden ölçüleriyle aşırı ilgilenirler. Hiçbir zaman kendilerini yeterince ince görmezler. Başlangıçtaki ağırlığı en az % 25 ini yitirmişlerdir. Hiçbir zaman yaş ve boylarına uygun ağırlığı koruyamazlar. Genç kadınlarda erkeklere kıyasla daha çok görülür. Yaklaşık 20 kadına karşılık bir erkekte görülür. Her 200 ya da 250 kadında bir görüldüğü düşünülmektedir. 12 ile 18 yaş arası ilk kez ortaya çıkar.  Eğer kısmi semptomları taşıyanlar düşünülürse oran daha yüksek olmaktadır. Bu bozukluklar hem fiziksel hem de psikiyatrik olarak potansiyel letalite taşırlar. Yeme bozuklukları biyopsikososyal bozukluklardır. Yaklaşım ve tedavilere multidisipliner yaklaşımlar gerektirmektedir.
Batı toplumlarında yiyeceklere, vücut kilo kontrolüne ve fiziksel görünüşe aşırı ve yaygın odaklanma bütün yaş gruplarında bu bozuklukların yaygınlığını etkilemektedir. Yeme bozuklukları özellikle kızlarda, gelişimsel güçlüklerin ifadesi için yaygın bir yoldur (özellikle geçiş evrelerinde). Yeme ve kilo kontrolü üzerine yönelme öncesinde, çekirdek gelişimsel problemlere odaklaşma tedavide başarı olasılığını artıracaktır.


Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozukluklarının Nedenleri

Yeme bozukluklarında tek neden yoktur, etyoloji ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Sosyal, çevresel, psikolojik ve biyolojik etmenlerin karmaşık etkileşimi nedeniyle biyopsikososyal model önerilmektedir. Yeme bozukluğundaki altyapıdaki etmenler, rsik etmenleri, presipite edici etmenler ve sürdürücü etmenlerin belirlenmesi tedaviyi şekillendirmede önemlidir.

Yeme Bozukluklarında Tedavi

Yeme bozukluklarının tedavisi zorludur. Bunun için tedavi ekibinde; primer tıbbi hekim, psikoterapist, psikiyatrist ve beslenme uzmanı yer alır. Tedavide risk faktörlerinin, sürdürücü etmenlerin üzerinde de durulması gerekir. Tekrar beslenmeye başlama sırasında abdominal sıkıntılar olabilir. Kabızlık sorunu sıktır, kabızlık tedavisinde laksatif ilaçların kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, eğer gerekiyorsa lifli gıdaların yenmesi ve mineral yağlar kullanılabilir. Ancak sağlıklı yeme alışkanlığının yerleştirilmesi barsak hareketlerini düzenleyecektir.

Anosmi

Koku alamama, nezle grip gibi enfeksiyonlarda olabildiği gibi koku siniri ile ilgili beyin bölgesindeki patolojilerde de görülebilir.
Aksesoryus siniri

XI. kafa siniri çifti. Hareket siniridir.
Anovulasyon

Yumurtlamanın olmamasıdır. Amenore ile birlikte olmak zorunda değildir.
Aşil tendonu

Baldır arka kısmındaki kas grubunun, topuk kemiğine birleşmesini ve ayağın aşağı yukarı hareketini sağlayan yapı(kiriş).
Aşil tendonu**

Baldır arka kısmındaki kas grubunun, topuk kemiğine birleşmesini ve ayağın aşağı yukarı hareketini sağlayan yapı(kiriş).
Akson

Sinir hücrelerinin uzun uzantısı.sinaptik bağlantıların sağlantığı uzantılardır
Akson (silindirakson)

Bir sinir hücresinin sitoplazmasının uzantısı.
Antagonist kaslar

Vücudun belirli bir bölümüne bir kasın yaptırdığına karşıt hareketler (Örneğin bükme ve doğrultma, kaldırma ve indirme) yaptıran kaslar.
Aktif kömür

Ihlamur ve söğüt gibi yumuşak odunlu ağaç parçalarının karbonlaşmasıyla elde edilen ve soğurucu (yüzeylere tutunabilme) özelliği nedeniyle farmakolojide önemli yeri olan toz.
Anteversiyon

Bİr organın açı yapmaksızın öne doğru eğilmesi.
Antıbakterıal

Özellikle yüzde kusurlar oluşturan bakteriler olmak üzere, her tür bakterinin oluşmasını engelleyen maddeler.
Aktinomikoz

Actinomyces cinsinden mikroskopik yapıda ışılküf bakterilerinin yol açtığı hastalık
Aterom

Atardamar duvarının İç yüzeyini döşeyen endotelin altında lipit birikmesiyle oluşan patolojik değişiklik.
Aktinoterapi

Uygun lambaların ürettiği morötesi ışınları kullanan fizik tedavi tipi.
Ateroskleroz

Atardamarların iç yüzünü örten tabakada yağ plaklarının birikmesi. Damar sertliğine yolaçar ve damarı daraltır.
Aktomiyozin

Miyozin ve aktinden oluşan protein yapısında madde.
Antıstreptokınaz tıtresı

Üst solunum yolu enfeksiyonlanndan ve romatizmal hastalıktan sorumlu olan A grubu beta hemolitik strep-tokoklann ürettiği enzimatik toksine (streptokinaz) karşı oluşan antikorlann kandaki düzeyi.
Antibiyogram

Belirli bir enfeksiyonda enfeksiyon etkeninin duyarlı olduğu ilacın saptanması amacıyla uygulanan laboratu-var yöntemi.
Antibiyotik

İnfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar.
Atetoz

Beyin yapılarının doğumsal ya da edinilmiş lezyonlan-na bağlı nörolojik hastalık
Antidifiretik hormon (adh)

Hipotalamusun ürettiği bir hormon.
Antidiüretik hormon

Böbreklerden suyun geri emilmesini sağlayan ve hipofizin arka lobundan salgılanan hormon.
Anti-dna antikorlar

Üretildikleri organizmanın hücresel DNA'sına karşı tepki gösteren öz antikorlar.
Atmosfer basıncı

Atmosferin yer yüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç. Deniz seviyesinde, 760 mm'lik civa sütununun 1 cm2 alana yaptığı basınç 1 atmosfer"" basıncıdır.
Akut Böbrek İltihabı

Ani olarak ortaya çıkan, titreme, kaburga altlarında ve yanlarında başlayıp, kasıklara kadar yayılan bir ağrı ile kendini gösterir. Sık sık idrara gitmek ihtiyacı duyulur. İdrar çıkarken de yanma ve ağrı hissedilir. İlk önlem olarak belin iki yanına sıcak su torbası konur. Bol su, limonata ve açık çay içilir.
Antidot

Bir zehirin etkilerini ortadan kaldıran madde
Atoni (gerginlik kaybı)

İstemli ya da istemsiz kas liflerini içeren bir organda kas gerginliğinin (bak. kas gerginliği), yani kasılmadan önce bulunan ve gevşemeden sonra da süren gerginlik durumunun kaybolması.
Akut Bronşit

Genellikle grip, kızamık, boğmaca veya tifo gibi hastalıklar sırasında görülür. Sisli ve soğuk havalarda çok rahatsız olurlar. Hastalığın başlangıcında kuru ve ağrılı öksürük, az yapışkan balgam, sonraları sümüksü cerahatli balgam ile hafif ateş ve halsizlik görülür. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir.
Antidot (panzehir)

Bir zehiri etkisiz hale getirmek (kimyasal antidot) ya da fizyolojik etkileriyle savaşmak (fizyolojik antidot) İçin tedavide kullanılan madde.
Akut bronşit

Streptokok ve stafilokok grubu bakterilere ya da virüslere bağlı olarak gelişen hastalık.
Atrofi

Bir hastalık ya da kullanmaya bağlı olarak bir doku veya organın küçülmesi.
Akyuvarlar (lökositler)

Kanda bulunan ak hücreler
Atrofi (doku gerilemesi)

Dokuları oluşturan hücrelerin küçülmesi ve sayıca azalmasına bağlı olarak doku kütlesinin eksilmesi.
Antiheınofilik a faktörü (faktör vııı)

Kanın pıhtılaşma sürecine katılan özetken.
Atropin

Belladonna (Güzel Avrat Otu) adlı bitkiden elde edilen bir alkaloiddir. Tıpta çok değişik kullanım alanları vardır. Örneğin, göz dibinin muayenesinde, göz bebeğinin genişletilmesi için, ayrıca anesteziden önce üst solunum yollarında salgıların azaltılması için kullanılır.
Antihemofilik b faktörü (faktör ıx)

Kanın pıhtılaşması için gerekli bir etken; eksikliğinde küçük travma ve yaralanmalardan sonra bile ağır, durdurulması güç kanamalar ortaya çıkar.
Alanin amino transferaz

glütamik pirüvik transami-nazlar
Anti-herpes simples 2 antikoru

Genellikle üreme organlarında yerleşen tip 2 herpes simplex virüsüne karşı oluşan antikorlar.
Auto-bronzant

Güneşsiz bronzlaştırıcı.
Antikardiyolipin antikorlar

Özel bir fosfolipid türü olan kardiyolipine karşı gelişen antikorlar.
Antikodon

tRNA'daki üçlü baz dizilişi.
Antikor

Plazma hücreleri tarafından üretilen ve vücuda giren mikroplarla savaşımda rol oynayan proteinler. İmmünglobülinler (Ig) antikorlarla eşanlamda kullanılır.
Antimon zehirlenmesi

Bu maddenin ya da tuzlarının emilimine bağlı olarak gelişen zehirlenme.
Antinükleer antikorlar

Üretildikleri organizma hücrelerinin çekirdeklerine karşı tepki gösteren özantikorlar.
Antinükleer antikorlar (ana)

Lupus ve skleroderma gibi ağ dokusu hastalıkları""nda hastaların kanında sıklıkla bulunan antikorlar. Vücuttaki dokulara zarar verebilirler."
Aldolaz

İskelet kaslarında yüksek; karaciğer, kalp kası (mİyo-kart) ve alyuvarlarda daha düşük yoğunlukta bulunan enzim.
Antinükleer antikorlar **

Lupus ve skleroderma gibi "bağ dokusu hastalıkları"nda hastaların kanında sıklıkla bulunan antikorlar. Vücuttaki dokulara zarar verebilirler. Arterit: Arterlerin (atardamarların) inflamasyonu (iltihaplanması), örneğin, poliarteritis nodosa
Aldosteron

Vücudun sodyum, klor ve potasyum elementlerini kullanmasını etkileyen, böbreküstü bezinden salgılanan bir hormon.
Antioksidan

Oksijen, güneş ışını veya herhangi diğer bir kaynağın zararlı etkilerini azaltabilen maddedir. Ancak, antioksidanların kırışıkları önlediği konusunda herhangi bir kanıt yoktur; bunların cilt üzerinde öncelikli etkileri iltihap ve kızarıklıkları azaltmalarıdır. Antioksidanlar birçok bitki özü, vitaminler ve sentetik maddeler içerir.
Anti-rh antikorlar

Rh sistemi, her insanın kan grubunu oluşturan antijen yapısının bir bölümüdür.
Anti-rozeol ıgm antikorları

Kandaki varlığı kızamıkçık enfeksiyonunun geçirilmekte olduğunu gösteren antikorlar.
Alerjık kontakt dermatıt

Deriye değen bir madde veya cisme karşı deride alerjik tepki (kaşıntı, kızarma vb.).
Aybaşı kanaması yokluğu

Genç bir kız buluğ çağına geldiği halde, aybaşı görmeye başlamamışsa, aybaşı yokluğundan söz edilir. Bu durum karaciğer hastalıklarından, kansızlıktan veya tiroit bezi bozukluğundan kaynaklanabilir. Öncelikle nedeni bulmak gerekir.Normal aybaşı gören kadının da; kansızlık, karaciğer rahatsızlıkları, beslenme bozuklukları, veya tiroid bezi hastalıkları sonucu aybaşı kanamaları kesilebilir. Öte yandan aybaşı yokluğu, gebeliğin veya menapozun işareti olabilir.

 

Antisipasyon

Kalıtsal bir hastalığın kuşaktan kuşağa geçerken ortaya çıkış yaşının küçülmesi ve/veya hastalığın ağırlığının artması.
Antispazmodik

Spazm çözücü, daha çok iç organlardaki düz kasların kasılmalarını çözen ilaç grubuna verilen isim.
Antistafîlotoksin fitresi

Stafilokoklann ürettiği toksinlere (stafilolizin) karşı oluşan antikorların kandaki düzeyi.
Alfa fetoprotein

Normal koşullarda dölütün karaciğerinde bireşimlenen bir protein.
Antistreptohiyaluronidaz litresi

Üst solunum yolu enfeksiyonlanndan ve romatizma! hastalıktan sorumlu olan A grubu beta hemolitik strep-tokoklann ürettiği hücre dışı bir enzime (hiyaloroni-daz) karşı oluşan antikorların kandaki düzeyi.
Alfa-2-mahroglobülin

Karaciğerden salgılanan bir protein.
Antistreptolizin o titresi

Streptokokların ürettiği ve alyuvarların parçalanmasına neden olan streptolizin O toksinine karşı oluşan antikorların kandaki düzeyi.
Azigos toplardamarı

Göğüs boşluğunda omurganın sağ yanı boyunca uzanan toplardamar.
Antitiroit antikorlar

Tiroit hücrelerinin antijenlerine (mikrozom) ve tiroitİn ürettiği koloitin bazı bileşenlerine (tiroglobülin) karşı tepki gösteren özantikorlar (bak. özbağışıklık).
Azospenni

Ersuyunda hiç sperma bulunmaması.
Antitoksik

Toksin giderici.
Azospermi

Ejekülatta sperm bulunmamasıdır.
Antitoksin

Vücutta zehirli madde (toksin) girişinin ardından üretilen özgül antikor.
Azot protoksit

Renksiz; örseleyici, yanıcı ve patlayıcı özellikleri olmayan; tatlı kokulu gaz.
Antitoksoplazma antikoru (total)

Toksoplazmozdan sorumlu bir protozoon olan toksop-lazmaya karşı antikor.
Azotemi

Kanda protein kaynaklı olmayan azot mİktannı belirten ve artık pek kullanılmayan terim (bak. üre).
Algodistrofi

Başlıca özelliği yanıcı nitelikte ısrarlı ağrıdır; hafif şekilleri oldukça sıktır - daha şiddetli formları sakatlayıcı olabilir ve tedavisi daha zordur
Antitoksoplazma ıgm antikoru

Özgül bir antitoksoplazma antikoru.
Azotüri

İdrarda protein kaynaklı olmayan azot düzeyi.
Algohalüsinasyon (ağn varsamsı)

Belirli bir fiziksel nedene ya da hastalığa bağlı olmaksızın yoğun ağn duyma biçiminde ortaya çıkan varsam.
Antitrombin ııı

Kanda bulunan pıhtılaşma Önleyici protein.
Boğmaca

Bulaşıcı bir hastalıktır. Tıptaki adı Pertussis'dir. Çoğunlukla 1 ila 4 yaşları arasındaki çocuklarda çok görülür. Ortalama olarak 4-6 hafta devam eder.Hastanın burnu akar, nöbet halinde gelen öksürük görülür. Bazen kusmaya neden olur. Tedavi için kesin yatak istirahati şarttır. Hastaya sık sık fakat az miktarda yumuşak yiyecekler verilmelidir.
Boğulma

Havadaki oksijen azlığına bağlı boğulma biçimi.
Bombesin

Midenin fundus (kubbe) ve antrum (midenin gövdeyle mide kapısı kanah arasındaki bölümü) mukozasında yaygın olarak, onikiparmakbağırsağı, jejunum, ileum ve kalınbağırsakta ise daha seyrek olarak bulunan iç salgı sistemi hücrelerinin ürettiği hormon.
Bone

Kemik.
Borborizm

Bağırsak sıvılanndaki gazların hareket etmesiyle oluşan ses; guruldama.
Bordetella

Boğmaca etkeni olan Bordetella pertussis türüyle tanınan Gram-negatif bakteri cinsi.
B12 vitamini (kobalamin)

Karaciğerde, sütte, yumurta akında, peynirde, balıkta, ette ve karideste bol miktarda,bitkilerde ise son derece az miktarda bulunur. B12 vitamini eksiklği, folik asit eksikliğinde olduğu gibi, alyuvar yapısında biçim bozukluğuna yol açarak persinyöz ya da megaloblastik anemi denen kansızlığa neden olur.Ayrıca sindirim sistemi düzeyinde ve epitel dokunun beslenmesinde bazı etkileri görülür. Kansızlığın yanı sıra hafif sarılık, iştahsızlık, ishal, parestezi (karıncalanma) ve uyuşma gibi duyumsama bozuklukları, ataksi, işitme siniri iltihabı ve zihinsel bozukluklar ortaya çıkabilir.
Bordet-gengou tepkimesi

Kanda bağışıklık yöntemleri kullanılarak yapılan bazı la-boratuvar incelemelerinde yararlanılan kompleman bağlama tepkimesi.
B2 vitamini (riboflavin)

Hayvansal besinlerde, bira mayası, buğday başağı, yeşil sebzeler, havuç, enginar, fındık, yerfıstığı ve mercimek gibi bitkisel besinlerde bol miktarda bulunur. B2 vitamini eksikliğinde protein oluşması azalır ve deride yaralar, sinirsel bozukluklar ve göz bozuklukları biçiminde ortaya çıkar.
Borrelia

boşaltım organları
B3 vitamini (nikotinamid veya pp vitamini)

Hayvansal besinlerin yanısıra kabuklu buğday, limon, kabak, soya, domates, patates, bira mayası, hurma, incir, portakal gibi bitkisel besinlerde bol miktarda bulunur. B3 vitamini eksikliğinde deriyi, sinir sistemini ve sindirim sistemini tutan pellegra adlı hastalık ortaya çıkar.
Boşaltım organları

Organizma tarafından kullanılmayan metabolizma artıklarının atıldığı organ ve sistemlere verilen genel ad; böbrekler, deri, bağırsak ve akciğerler birer boşaltım organıdır.
B5 vitamini (pantotenik asit)

Doğada çök yaygındır.Yumurta, karaciğer, kalp, süt, bal, bira mayası, kabak, tahıllar, sebzeler, havuç, portakal, mantar ve taze meyvelerde bolca bulunur. B5 vitamini eksikliği çok enderdir. Bu durumda hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü), anemi (kansızlık), lökopeni (kanda alyuvarların az olması), dermatit (deri iltihabı), mide-bağırsak rahatsızlıkları, kas krampları, hareketlerde uyumsuzluk, asteni, uyku bozuklukları ve iştahsızlık ortaya çıkar.
Belsoğukluğu

Tıp dilinde gonore denilen bir çeşit zührevi hastalıktır. Cinsi münasebetle bulaşır. İdrar yollarında acıma, yanma, şişlik ve akıntı ile belirir.

Akıntı cerahatlıdır. Bu cerehat ellere bulaşacak ve eller de gözlere sürülecek olursa, körlüğe neden olabilir.

Kadınlarda da, beyazımtırak cerahatlı akıntı, sık sık idrara gitme, idrar yaparken ağrı ve yanma ile kendini gösterir.

Üreme organlarında akıntı görüldüğünde, mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Aksi halde kendisinde bel soğukluğu görülen, bu hastalığı cinsel ilişkide bulunduğu herkese bulaştırır.

Botallo deliği

Kalbin sağ ve sol kulakçıkları arasındaki iletişim deliği.
B6 vitamini (piridoksin)

Hayvansal ve bitkisel besinlerde düşük dozda bulunur. B6 vitamini eksikliği son derece enderdir.Bu durumda deri, sindirim sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkar.
Belsoğukluğu

Tıp dilinde gonore denilen bir çeşit zührevi hastalıktır. Cinsi münasebetle bulaşır. İdrar yollarında acıma, yanma, şişlik ve akıntı ile belirir. Akıntı cerahatlıdır. Bu cerehat ellere bulaşacak ve eller de gözlere sürülecek olursa, körlüğe neden olabilir.Kadınlarda da, beyazımtırak cerahatlı akıntı, sık sık idrara gitme, idrar yaparken ağrı ve yanma ile kendini gösterir. Üreme organlarında akıntı görüldüğünde, mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Aksi halde kendisinde bel soğukluğu görülen, bu hastalığı cinsel ilişkide bulunduğu herkese bulaştırır.
Botallo kanalı

Dölütün akciğer atardamarım aort atardaman ile birleştiren kanal biçiminde açıklık; aortun hemen hemen tüm kanının akciğer atardamarına geçmesini sağlar.
B8 vitamini (biyotin ya da h vitamini)

Karaciğerde, yumurta sarısında, bira mayasında, pirinç kabuğunda ve yeşilliklerde bulunur. Eksikliği yanlızca uzun süre çiğ yumurta beyazı tüketiminde ya da bağırsak florasını ortadan kaldıran sülfamitlerin ve antibiyotiklerin çok fazla alınmasından sonra görülür.Bu durumda dermatit (deri iltihabı), iştahsızlık, zayıflama, depresyon ve kas ağrıları ortaya çıkar.
Bemoptizi

Balgam çıkarırken solunum yollanndan kan gelmesi; kan tükürme.
Botox

 Botulinum toxininin ticari adı. Az miktarlarda kullanılarak belli bir süre için kasları felç ederek kırışıklık ve çizgilerin giderilmesinde kullanılan madde.
B9 vitamini (folik asit)

Bitkilerin yeşil bölümlerinde, kabakta, lahanada, ıspanakta, yeşil sebzelerde, patateste, havuçta, bira mayasında, sütte, yumurtada, peynirde ve karaciğerde bol miktarda bulunur. Gelişmiş ülkelerde eksiklik sendromuna hiç rastlanmaz.Bu tablo yanlızca emilim bozukluklarına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Folik asit eksikliğinde megaloblastik anemi denen bir kansızlık biçimi gelişir. Emilim bozukluğunda ise kansızlığa, glossit (diz iltihabı), stomatit (ağıziçi iltihabı) ve ishal eşlik eder.
Botriyonukom

Deride görülen saplı, küçük, kırmızı renkte bir kabartı; ellerde, yüzde ve başta gelişebilir.
Bence - jones proteini

 Myelomatosis gibi kemik iliğini ilgilendiren hastalıklarda, idrarla çıkartılan bir cins protein.
Botulin

Clostridium cinsi anaerob mikroorganizma türü.
Bac (bakteriyel yapay kromozom)

DNA parçacıklarını kopyalamakta kullanılan ve bir cins bakteride bulunan bir madde.
Bence-jones proteini

Myelomatosis gibi kemik iliğini ilgilendiren hastalıklarda, idrarla çıkartılan bir cins protein.Multipl miyelomlu hastaların idrarında bulunan, immünglobülin molekülünün hafif zincir parçası.
Botulismus

Basillus Botulismus toksinleri ile meydana gelen zehirlenme.
Bencillik (egoizm)

Bireysel çıkar sağlamaya yönelik olarak kendini her olayın merkezinde tutma eğilimi.
Bowman kapsülü

Nefronun ucunda, glomerulusu saran yarım küre şeklindeki bölüm.
Bowman zan

Gözdeki saydamtabaka epitelinin yaslandığı taban zan.
Benlik (ego)

Ruhsal etkinlikleri düzenleyen merkez.
Boy

Başın tepe noktasıyla ayak tabanı arasında Ölçülen toplam vücut uzunluğu.
Benmerkezcilik (egosantrizm)

Başkalarının varlığım ve çıkarlarım göz ardı ederek kendini ve sorunsalını her şeyin merkezine koyma tutumu ve davranışı.
Boy yaşı

Belirli bir boydaki bireylerin yaş ortalaması.
Boynuzcuk (konka)

Burun boşluklarının yan duvarları üzerinde bulunan ince tabakalar biçimindeki çıkıntılar.
Bağdoku

Farklı anatomik oluşumları birbirine bağlayan, farklı yapılar arasındaki boşlukları doldurarak öbür dokular ve organlar İçin de destek ya da dayanak yapısı oluşturan doku türü.
Bentonıte

Kozmetikte emici olarak kullanılan kile benzer bir materyal. Cildin kurumasına sebep olabilir.
Boyun

Başın gövdeye bağlanmasını sağlayan genellikle koni ya da silindir biçimindeki vücut bölümü.
Boyun ağrısı

Boyunda, eklemlerin aşınması ya da yırtılmasının neden olduğu ağrı ve katılaşma, servikal spondiloz"" adı verilir. Ankilozan spondilitle karıştırmayınız.
Benzephenone-3

Oxybenzone"" olarak da adlandırılır. Güneşin UVB ve bazı UVA ışınlarına karşı koruyucu olarak kullanılan bir ajan. "
Boyun artrozu

Artroz hastalığının omurganın boyun bölümüne yerleşmesi.
Benzoık asit

Cilt bakım ürünlerinde kullanılan bir prezervatif (koruyucu). Diğer bazı prezervatif maddelere oranla daha az tahriş edici sayılır.
Boyun Fıtığı

Nedir boyun fıtığı?

Boyun omurları arasında diskler vardır. Bu disklerde meydana gelen sızmalar sinirlere bası yaparak boyun fıtığını ortaya çıkarır.
Boyun fıtığının oluşmasında ani hareketlerin etkisi büyüktür. Örneğin otomobil çarpmalarında boynun gidip gelmesi halinde kalıcı ve büyük sorunlar ortaya çıkar. Biz buna kamçı manevrası diyoruz. Bu harekette kişi felç bile olabilir.

Boyun fıtığının belirtileri nelerdir?

Boyun fıtığının yansımaları da boyun, sırt ve kollarda görülür. Ağrı, kasılma ve hissizlikler boyun fıtığında kollarda görülür. Mesela hastanın elinde sinirdeki basıya bağlı kas gücü kayıpları olabilir. Kişinin tutma yeteneğinde azalma oluyor. Ayrıca yine sinirdeki basıya bağlı olarak kolda incelme meydana gelebiliyor. Bu incelme boyun fıtığının ilerlemesi durumunda gözle görülür şekilde olabilir. Birde boyundaki değişiklikler beyine giden kan damarlarına da bası yapabilir. Bu durumda algılamada güçlük, konsantre olamam, uyku bozukluğu, sabah yorgun kalkmak, kulak çınlaması, baş dönmesi görme kusuru.

Boyun fıtığının belirtileri ile karışan hastalıklar var mı? Her boyun ağrısı boyun fıtığı belirtisi mi?

Boyun ağrılarında akciğer tümörleri de etkilidir. Hasta boyun ve omuz ağrısı ile geldiği zaman bir akciğer grafisinin mutlaka çekilmesi gerekir. Boyunda pek çok anatomik oluşum yer alır. Organlardaki her hangi bir rahatsızlık kendini boyun şikayetleri gibi gösterebilir. Ayrıca yemek borusu iltihapları ve mide rahatsızlıkları da boyun ağrısı yapar. Ayrıca sol kolda ağrı varsa kalbi göz ardı etmemek gerekir.

Kol ağrısı boyun fıtığından başka hangi nedenlerle ortaya çıkar?

30-40 yaşın üzerindeki hastalarda kalbe mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Omuz veya boyun ağrısı nedeniyle bana başvuran birçok hastada kalp sorunu olduğunu belirledim.

Boyun fıtığı ne gibi sorunlara neden olur?

En önemli ve en kötü etkilerinden bir tanesi insanın elini kullanamaz duruma gelmesidir. Aslında basit gibi gözükse de tek bir parmağın bile kullanılamaması insan hayatını son derece olumsuz etkiler. Örneğin işaret parmağı ile başparmağını kullanamayan bir kişi el kullanma yeteneğini yüzde 50 oranında kaybetmiş oluyor. Çünkü bu iki önemli parmağın fonksiyonunu yerine getirememesi kişinin birçok ihtiyacını giderememesine neden olur. Şöyle bir düşündüğünüzde bu durumdaki bir fırın tepsisini bile tutamaz.

Tedavisi nasıl yapılıyor?

Öncelikle psikolojik olarak rahatlaması için hastanın ağrısını belirli bir ölçüde hafifletiyoruz. Çünkü bu ağrılar çok şiddetlidir. Örneğin diş ağrısının kolda olduğunu düşünün. Bu tedavide öncelikle hastada ne gibi kayıplar oluştuğu belirlenir ve bu kayıpların yerine konması için rehabilitasyon dediğimiz programın uygulanmasına başlanır.
Rehabilitasyonla birlikte fizikoterapi de tedavi aşamasında çok önemli bir yer tutar. Bölgeye uygulanan soft lazer, nöral terapi ve İR ışın vücudun içine kadar iner ve kanlanma sağlanır. Kanlanma artınca da sinirlere tekrar hayat gelir ve bölgede iyileşme görülür. İlaç tedavisi ile bölgedeki adale spazmları da giderilir. Akupunktur ve manuel terapi burada çok önemli yer tutar.

Boyun bölgesi ağrıları, bel ağrılarından sonra en sık karşılaşılan kas iskelet sistemi rahatsızlığı. Boyun ağrılarının görülme sıklığının yüzde 5-10 dolayında olduğu tahmin ediliyor.

Boyun ağrılarının ne kadarı boyun fıtığından kaynaklanıyor?

Aslında sanıldığının aksine boyun fıtıkları boyun ağrılarının en sık karşılaşılan nedeni değil. Boyun bölgesi ağrılarının ancak yüzde 10- 20 kadarı boyun fıtığı kaynaklı. Fıtık ağrısı diğer ağrılara göre şiddetli olduğundan böyle yanlış bir kanı yerleşmiş. En sık karşılaştığımız boyun ağrısı nedeni myofasial ağrı sendromu olarak adlandırdığımız kas gerilme ağrıları. Bunu 50 yaşından sonra ortaya çıkan omurga kireçlenmesine bağlı ağrılar izliyor.

Boyun fıtıklarında ne zaman ‘ameliyat’ denir? Ameliyat sonrası tekrar riski ne kadar?

Bu konuda tam bir fikir birliği yok. Fizik tedavi uzmanı olarak bizler operasyonu son çare olarak düşünüyoruz. Bununla beraber büyük fıtıklarda omurilik bası bulguları oluşabilir. Böyle bir durumda hastalar bir an önce ameliyat edilmeli. Benzer şekilde fıtığın boyundan kola giden sinirlere bastırması durumunda kol kaslarında kısmi felç durumu oluşabilir. Kas gücü kaybının giderek kötüleştiği belirlenirse yine cerrahi öneriyoruz. Sıkı takip edilebilen hastalarda kas gücü kaybının iyiye gitmesi durumunda ise fizik tedavi öneriyoruz. Bu hastalar fizik tedavi yöntemleriyle, başarıyla tedavi edilebiliyor. Bazı hastaların ağrıları ise tüm ilaç ve fizik tedavi yöntemleriyle geçmeyebilir. Böyle bir durumda ameliyat öneriyoruz.

Boyun fıtığı dışında kalan ağrılar neden oluşur?

Boyun fıtığı dışında en sık karşılaştığımız myofasial ağrılar, boynun uygunsuz pozisyonda aşırı kullanılmasına bağlı olarak kas gerilmelerinden kaynaklanır. Tipik olarak bilgisayar kullanımı, başın uzun süre öne eğilerek yapılan ofis çalışmaları, uzun süreli telefon konuşmaları en sık karşılaştığımız myofasial ağrı sebepleri. Ayrıca aşırı stres, gerilim ve depresyonda bu tip kas gerilmesi ağrılarının ortaya çıkmasını kolaylaştırıp tedavisini güçleştiriyor.

Ağır taşıma, meslek duruş bozukluklarının ağrılarda rolü nedir?

Boyun fıtıklarında bel fıtıklarından farklı olarak ağır taşımanın ve mesleğin etkisi belirgin değil. Alışkanlıklara bağlı duruş bozuklukları ve özellikle uygun olmayan yatak ve yastıklarda yatış en sık karşılaştığımız sebepler arasında. Fıtık dışında kalan ağrılar ise bilgisayarla uzun süreli çalışan ve ofis ortamlarında çalışanlarda sık görülmektedir.

Boyun ağrılarına çekenlere öneriler

Boyun ağrısından korunmak için ofis çalışanları ergonomiye dikkat etmeli. Özellikle monitor göz hizasının hafif altında olmalıdır. Uzun süre baş eğik pozisyonda çalışılmamalı. Eğer bu tip aktiviteden kaçınmak mümkün değilse saatte bir ara verilip, boyun kaslarına düzenli germe egzersizleri yapılmalı. Özelikle yaygın bir alışkanlık olarak karşılaştığımız televizyon karşısında, kanepe ve koltukta uygunsuz baş pozisyonu ile televizyon seyretmek ve uyumaktan kaçınılmalı. Geceleri yastıksız ya da çok yüksek yastıkta yatılmamalı. Mümkünse ortopedik yastık kullanılmalı. Özellikle bayanlar ıslak saçla yatmamalı. Boyun ağrısı çeken hastalar oyalanmadan öncelikle bir fizik tedavi rehabilitasyon uzmanına başvurmalı ve onun tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeliler.

Benzoyl peroxıde

 Akne tedavisinde sıkça kullanılan anti-bakteriyel bir madde.
Boyun toplardamarları

Baştan ve boyundan gelen kanın büyük bölümünü üst anatoplardamar sistemine boşaltan, sağda ve solda dörder tane olmak üzere boyunda yer alan toplardamarlar.
Boyun tutulması

Soğuk almaktan, boynun çarpık durumda bir süre kalmasından veya nezleden kaynaklanır.
Boyun tutulması

Soğuk almaktan, boynun çarpık durumda bir süre kalmasından veya nezleden kaynaklanır.

Berilyoz

Berilyum tozlarının solunmasının yol açtığı hastalık.
Böbrek

İdrar boruları, İdrar kesesi ve siyekle birlikte idrar sistemini oluşturan ve organizmada çift olarak bulunan organ.
Bağırsak kanaması

Önemli bir hastalığın işareti olabilir. Önce kanamanın nedenini tespit ettirmek gerekir. Kısa sürede kesilmeyen kanamalarda mutlaka doktora başvurmak gerekir.
Bertin kolonları

Böbreğin kabuk bölgesinin böbrek medullasına (orta bölüm) yaptığı uzantılar; genellikle böbrek sütunları olarak adlandırılırlar
Böbrek ağrısı

Böbrek ağrısının nedenleri çeşitlidir. Bunlar arasında böbrek taşı, böbreklerden idrar akışının tıkanıklık nedeniyle düzensizliği, böbrek uru, böbreklerden çıkan zehirli atıkları mesaneye taşıyan borularda taş, ur veya kan pıhtısı, böbrek apsesi olabilir.

Ağrılar sırasında terleme ve kusma da görülebilir.

Besi doku

Bir tohumun çimlenip ilk yapraklarını verinceye kadar geçen sürede besin ihtiyacını karşılayan doku.
Böbrek ağrısı

Böbrek ağrısının nedenleri çeşitlidir. Bunlar arasında: böbrek taşı, böbreklerden idrar akışının tıkanıklık nedeniyle düzensizliği, böbrek uru, böbreklerden çıkan zehirli atıkları mesaneye taşıyan borularda taş, ur veya kan pıhtısı, böbrek apsesi olabilir.Ağrılar sırasında terleme ve kusma da görülebilir.
Bağırsak solucanları

Bağırsak solucanları, insan vücudunda asalak olarak yaşarlar. Bunlara bağırsak kurtları da denir. Genellikle 5 grupta toplanırlar.- Yuvarlak kurtlar- Kıl kurtları- Kamçı kurtları- Kancalı kurtlar- Şerit
Böbrek eşiği

Glomerülden süzülen bir maddenin, böbrek borucuklarından geri emilmesi için ulaşması gereken yoğunluk sınırı; bu sının aşamayan süzüntüdeki maddeler borucuk epitelinden geri emilemeyerek idrara çıkarlar.
Bağırsak solucanları

Bağırsak solucanları, insan vücudunda asalak olarak yaşarlar. Bunlara bağırsak kurtları da denir. Genellikle 5 grupta toplanırlar.

- Yuvarlak kurtlar
- Kıl kurtları
- Kamçı kurtları
- Kancalı kurtlar
- Şerit

Beslenme bozukluğu

Az besin alma, uzun süreli açlık ya da sindirim sinir sisteminde besinlerin emilmesini engelleyen patolojik durumlar sonucunda ortaya çıkan genel bir güçsüzlük hali.
Böbrek glomerülleri

Malpighi cisimcikleri
Böbrek havuzu

Kas-bağ dokusu duvarı ile sınırlı huni şeklindeki boşluk.
Böbrek iltihabı

Böbreklerin iç kısımlarının iltihaplanmasıdır. Tıp dilinde piyelonefrit adı verilir. İki çeşiti vardır:
Beta agonist ilaçlar

Beta sempatik sinirler gibi, bronş genişletici vb. etkisi olan ilaçlar.
Böbrek iltihabı

Böbreklerin iç kısımlarının iltihaplanmasıdır. Tıp dilinde piyelonefrit adı verilir. İki çeşiti vardır

- Akut Böbrek İltihabı Ani olarak ortaya çıkan, titreme, kaburga altlarında ve yanlarında başlayıp, kasıklara kadar yayılan bir ağrı ile kendini gösterir. Sık sık idrara gitmek ihtiyacı duyulur. İdrar çıkarken de yanma ve ağrı hissedilir. İlk önlem olarak belin iki yanına sıcak su torbası konur. Bol su, limonata ve açık çay içilir.

- Kronik Böbrek İltihabı Akut böbrek iltihabının gereği gibi tedavi edilmemiş olması, kronik böbrek iltihabının başlıca nedenidir. Hastada iştahsızlık, ateş, halsizlik, baş ağrısı, ağrılı idrar etme ve bel ağrıları görülür.

Yapılacak ilk iş, bol bol meyva suları içmek ve aşağıdaki reçetelerden birini uygulamaktır. Ayrıca tuz ve hayvani gıdalar azaltılmalıdır.

Bağışıklık yetmezliği sendromu

Vücudun savunma mekanizmalarının etkinliğindeki yetersizlikten kaynaklanan bir grup hastalık (bak. bağışıklık).
Betacaroten

Potansiyel iyi bir antioksidan
Böbrek kum

Yeterince su içilmemesi, A vitamini eksikliği, böbrek üstü bezlerinin fazla çalışması ve bazı böbrek hastalıkları, böbreklerde kum birikmesine neden olur.

Böbrek kumu

Yeterince su içilmemesi, A vitamini eksikliği, böbrek üstü bezlerinin fazla çalışması ve bazı böbrek hastalıkları, böbreklerde kum birikmesine neden olur.
Beta-hidroksit

Alfa-hidroksitten daha ufak bir molekül boyuna sahip olan arındırıcı bir ajan.
Böbrek Taşı

İdrarda bulunan oksalat billurlarının meydana getirdiği böbrek taşları, kum tanesi kadar olabildiği gibi pinpon topu büyüklüğünde de olabilir. Ufak taşlar böbrekten kolaylıkla çıkabilr.

Büyükler ise böbreklerden mesaneye giderken şiddetli ağrılara neden olur.

Göğsün yukarı ve ön kısmında, kaburgaların altında, ani ve kıvrandırıcı ağrı hissedilir. Terleme ve kusma da görülebilir. İdrarın rengi bulanık ve bazen kanlıdır.

Böbreküstü bezi

Vücudun her iki yanında böbreğin üst ucunun tepesinde bir başlık biçiminde yer alan organ; karın zarının arkasındaki yağdoku ile çevrili bir salgıbezidir.
Beyin

Omurgalılarda kafatası içindeki merkezi sinir sisteminin bir bölümü.
Böbreküstü bezi hormonları

Böbreküstü bezinin kabuk ve iç bölümleri tarafından üretilen hormonlar.
Böbreküstü bezleri

Epinefrin, norepinefrin ve kortikosteroid hormonları üreten iç salgı bezi.
Böcek sokması

Böceğin ısırdığı yerde şiddetli kaşıntı, kızarıklık ve şişlik görülür. Böceğin zehirli olabileceğini düşünerek aşağıda tarif edilen işlem yapılır.

Vakit kaybetmeden böceğin soktuğu yerin alt ve üstünden sıkıca bağlanır. Sonra böceğin soktuğu yer iki parmak arasına alınıp, sıkılır ve zehirli kanın akması sağlanır.

Bakteri florası

Deride ya da ağız, bağırsak ve dölyolu gibi doğal vücut boşluklarında sürekli bulunan mikroorganizmaların tümü.
Böcek sokması

Böceğin ısırdığı yerde şiddetli kaşıntı, kızarıklık ve şişlik görülür. Böceğin zehirli olabileceğini düşünerek aşağıda tarif edilen işlem yapılır. Vakit kaybetmeden böceğin soktuğu yerin alt ve üstünden sıkıca bağlanır. Sonra böceğin soktuğu yer iki parmak arasına alınıp, sıkılır ve zehirli kanın akması sağlanır.
Böğür kemiği

Böğür kemiği (iliyum), oturga kemiği (iskiyon) ve çatı kemiği (pubis) adı verilen üç ayrı kemik yapısının birleşmesinden oluşan leğen kemiği.
Bph (benign prostat hiperplazisi)

Prostatın kanser olmayan ve idrar akımın engelleyen büyümesi
Beyin-omurilik engeli

Bazı maddelerin kandan beyin-omurilik sıvısına geçişini belirli ölçülerde önleyen fizyolojik engel; kan-beyin engeli.
Bakteriyofaj

Bakterileri enfekte ederek ölümlerine neden olabilen virüslere verilen genel ad.
Beyin-omurilik iltihabı

ensefalomiyelit
Bakteriyofaj (faj)

Bakteri hücresinin asalak virüsü.
Beyin-omurilik sıvısı (likör)

Merkez sinir sisteminde örümceksizann altında yer alan aralıkları ve beyin boşluklannı dolduran renksiz sıvı.
Bakteriyoliz

Bakteri hücresinin parçalanması.
Beyin-omurilik sıvısı incelemesi

Beyin karıncıklarının, beyinle beyin zarları arasındaki boşluğun ve omurilikle beyin zarları arasındaki boşlukta bulunan beyin-omurilik sıvısının çeşitli özelliklerinin laboratuvar koşullarında incelenmesi.
Bakteriyoloji

Bakterilerin özelliklerini ve etkilerini inceleyen mikrobiyoloji dalı.
Bezoar

Aşırı miktarda alınan hayvan kulan ya da bitkisel liflerin mide ve bağırsaklarda kümeleşip sertleşmesiyle oluşan kütle.
Bakteriyolojik tanı

Bakteri kökenli hastalıkların tanısını kesinleştirmek için uygulanan laboratuvar tanısı.
Bakteriyoskopik inceleme

Çeşitli organ (siyek, dölyolu, burun, kulak) salgılarından ya da balgamdan alınan bir örneğin lam üzerine sürülüp uygun boyalarla boyanarak (metilen mavisi, Gram tekniği) mikroskopta incelenmesi.
Bıoflavonoıd

 Genellikle narenciye bitkilerinden elde edilen ve antioksidan, yatıştırıcı etkileri olan bir madde.
Brakiözefagus

brakisefali
Bakteriyostatik

Bakterileri öldürmeden onların üremesini durduran herhangi bir fiziksel, kimyasal ya da biyolojik etken.
Bıotın

Diğer adıyla H vitamini. Vücutta, bazı bağırsak bakterileri tarafından üretilen ve suda eriyebilen bir vitamindir. B kompleks grubundan olan bu vitamin metabolizmadaki karbonhidratların, yağların ve amino asitlerin ihtiyacıdır. Yüzeysel uygulamada cilt için yararı bulunmamıştır.
Bal özü

Çiçekler tarafından salgılanan tatlı ve genellikle kokulu bir sıvı.
Bifosfonatlar

Kemiklerin erimesini önleyici ilaçlar. Örneğin: Bonefos (klodronat), Aredia (pamidronat).
Balanopostit

Penis başının ve onu örten sünnet derisinin akut ya da kronik iltihabı.
Bifurkasyon

İki dala ayrılma yeri.
Bikonkav

Her iki yüzeyide konkav, iç bükey veya oyuk olan.
Balgam kaiturü

Orta ve alt hava yollarından gelen, tükürükle karışmamış akciğer salgısının uygun besiyerine ekilerek bronş-akciğer enfeksiyonlarından sorumlu olan mikroorganizmanın kesin olarak belirlenmesi.
Brom zehirlenmesi

Potasyum bromürlüler başta olmak üzere brom içeren preparatların alınmasına bağlı zehirlenme.
Balgamda mycobacterium ttıberculosis aranması

Lama yapılan balgam yaymasının uygun olarak boyan-masıyla akciğerde sürmekte olan verem hastalığı bulunup bulunmadığım kesin olarak ortaya koymayı sağlar.
Bromhidroz

Şiddetli ve kötü kokulu terleme (ter salgısı).
Balgamın sitolojik incelemesi

Solunum yollarından gelen salgıların uygun bir boyamadan sonra İncelenmesine dayanan tanı tekniği.
Bronchiolitis

Solunum sisteminin en küçük fonksiyonel üniteleri olan bronşiollerin iltihabına denir.
Balgamlı öksürük

Bu çeşit öksürük, sık sık tekrarlar. Hastada hırıltı vardır. Balgam çıkarır ve nefesini dışarı vermekte zorluk çeker. Balgamlı öksürük; Bronşit, astım, sinüs iltihabı, müzmin sinüzit, kalp hastalıkları veya tüberküloz'un bir işareti olabilir.Öksürük, nasıl olursa olsun, ihmal edilmemesi ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.

Bilgisayarlı eksenel tomografi

tomografi
Bronkografi

Bronş ağacının radyolojik olarak incelenmesi.
Balistokardiyografi

Kalbin çalışması sırasında her kasılmanın bütün vücutta yol açtığı titreşimlerin grafik olarak kaydedilmesine dayanan incelenme yöntemi, incelenecek kişi havada asılı duran bir masaya uzanır.
Bronkopnomoni

Akut akciğer iltihabı, İltihap daha çok uçtaki bronşların mukozasını ilgilendirir ve daha sonra alveollere yayılır.
Balistokardiyogram

Kalp kasılmaları sırasında vücutta oluşan sarsıntıların kaydedilmesiyle elde edilen eğri
Bronkopnömoni

Akut akciğer iltihabı, İltihap daha çok uçtaki bronşların mukozasını ilgilendirir ve daha sonra alveollere yayılır.
Bronkoraji

Bronş mukozasından kaynaklanan kanama.
Bronkore

Bronş salgısının aşırı miktarda ve sulu olması.
Balneoterapi

Suyun mekanik ya da tedavi edici etkisinin kullanıldığı bir tedavi tekniği.
Bronkoskopi

Solunum yollarının (soluk borusu ve bronşlar) içini tanı amacıyla inceleme tekniği; bronkoskop denen aygıtla yapılır.
Bronkospazm

Bronş ve bronşçukları saran düz (istem dışı çalışarı) kasların kasılması sorıucu bu hava yollarının geçici daralması.
Bronkostenoz (bronş daralması)

Bir bronş lümeninin (boşluk) daralması.
Bronköpnomoni

İyi tedavi edilmeyen grip, boğmaca, bronşit veya kızamıktan sonra ortaya çıkan bir hastalıktır. Nedeni, akciğer ve bronşların yer yer iltihaplanmış olmasıdır. Hastalık, bronşit gibi başlar, tedbir alınmazsa, 2-3 gün içinde ağırlaşır. Ateş sabahları 38 derece iken akşamları 40 dereceye kadar yükselir. Hastada öksürük, cerahatli ve bazen de kanlı balgam görülür. Halsizdir, nefes almakta güçlük çeker, rengi de soluktur.Doktor tedavisi şarttır. Diğer tarftan, hasta istirahat ettirilir ve morali üstün seviyede tutulur. Yanına fazla misafir kabul edilmez. Ağrı olan tarafına içine sıcak su doldurulmuş şişe konur. Sıcak su buharı teneffüs ettirilir. Ateşi yükseldiği zaman da; vücudu ıslak bezle silinir. Ateş düşürücü ilaçlar verilmez.
Bronş

Trakea denilen ana hava borusunun dalları.
Bronş aspirasyonu

Tanı ya da tedavi amacıyla bronş salgısından örnek alma işlemi.
Bronşektazi

Bronş duvarındaki esnek yapıların ve kas tabakasının yıkımı nedeniyle bronşların çeşitli biçimlerdeki (silindir, torba) kalıcı genişlemesi.
Biofeedback

Kişiye kalp hızı, kan basıncı, deri sıcaklığı ve kas gerginliği gibi otonom reaksiyonları nasıl kontrol edeceğini öğreten davranış eğitimi proğramı.
Bronşiol

Bronştan ayırılan daha küçük dallardan herbiri.
Biopsi

Canlı bir dokudan muayene edilmek üzere küçük bir parça alınması.
Bronşiolit

Akciğerlerin içindeki küçük solunum yolları olan bronşiollerin iltihabıdır.

Belirtiler

Bronşiolit, genellikle süt çocuklarında görülen, genellikle tüm havayollarını,  ama en çok da akciğerlerdeki küçük hava keseciklerini  (Bronşiol) etkileyen bir hastalıktır. Aynı zamanda nezleye de sebep olabilen birçok farklı virüs tarafından ortaya çıkarlar. En sık neden, RSV olarak kısaltılan respiratuar sinsisial virüstür Bazı küçük çocuklar ve bebeklerin akciğerleri tam olgunlaşmamış, bronşlarının çapı dar, bronşları çevreleyen kıkırdak halkaları çok yumuşak olduğu için viral enfeksiyonlarla sık sık bronşiolit geçirmeleri mümkündür. Yaş ilerleyip akciğerler olgunlaştıkça virüsler bronşiolite neden olamamaktadır.

Bronşiolit, genellikle ateş ve burun tıkanıklığının eşlik ettiği soğuk algınlığı şeklinde başlar. 2–4 gün içinde bronşiollere inerek tahriş ve küçük hava yollarında daralmaya neden olur. Bu da çocukta öksürüğe ve nefes verme sırasında duyulan ıslık gibi (vızıltı) yapar. Bazı çocuklarda solunum hızı ve eforu artıp öksürük boğuklaşarak astım gibi tıkanmaya ortaya çıkabilir. Bu dönemde genellikle ateş düşer, çoğu çocuk iştahsızlaşır, süt çocuklarında emme güçlüğü ortaya çıkar. Uykuda huzursuzluğa sık rastlanır.
 
Hırıltı 3–5 günde gerilese de burun tıkanıklığı daha uzun sürer, öksürük ise 1-2 hafta devam edebilir.

Tanı

Tanıda hekiminiz muayeneyi takiben kan testleri ve göğüs röntgenine ek olarak burun akıntısından alacağı örnekte respiratuar sinsisyal virüs araştırması yaptırabilir.

Tedavi

Hırıltılı solunum için nefes açıcı ilaçlar verilebilir. Antibiyotikler ancak hastalığın üzerine ek bir bakteryel enfeksiyon geliştiğinde etkili olacaklardır. Oksijen tedavisi ve ağır olgularda çocuğu hastaneye yatırmak gerekebilir.

Öneriler

Evde nem yapıcı aletler kullanılabilir, bunların içinde bakteri üremesini engellemek için günlük temizliklerini yapmak şarttır.

Öksürük,  havayollarını temizlemeye yarayan güzel bir reflekstir. Öksürüğü baskılayan ilaçlar ve dekanjestan şuruplar salgıların koyulaşmasına ve hastalığın ilerlemesine neden olabilir.

•  Hastalığın en sık sebebi aile içi gribal durumdur. Bu nedenle tüm aile bireyleri gribal durumdan korunmalı, gerekirse çocuğa maskeyle yaklaşılmalıdır.
• Hastalık başladıktan sonra çocuklara bol sıvı verilmeli ve sık sık akciğerlerine belli aralıklarla masaj yapılmalıdır.
• Kirli, tozlu kent havasından uzak durulmalı, bin metreden yüksek yerlere gidilmemelidir.
• Aile içinde sigara kullanımı engellenmelidir.

Baropati

Organizmanın atmosferdeki basınç değişikliklerine karşı duyarlı olmasına bağlı olarak gelişen klinik sendrom.
Bronşit

Akciğerlere giden havayollarının iç yüzündeki zarın iltihaplanmasıdır. Akut ve kronik olarak iki gruba ayrılır.

- Akut Bronşit Genellikle grip, kızamık, boğmaca veya tifo gibi hastalıklar sırasında görülür. Sisli ve soğuk havalarda çok rahatsız olurlar.

Hastalığın başlangıcında kuru ve ağrılı öksürük, az yapışkan balgam, sonraları sümüksü cerahatli balgam ile hafif ateş ve halsizlik görülür. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

- Kronik Bronşit Bu çeşit bronşitte; havayollarını yağlayan bezler büyümüş, iç yüzlerinde bulunan tüyler görevini yapamaz olmuştur. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir.
Her iki bronşitte de yapılacak ilk iş sigarayı bırakıp istirahat etmektir.

Bipolar

İki uçlu veya iki kutuplu olma durumu
Bronşiyol

Bronş ağacının küçük bronşlarla alveoller (hava keseciği) arasındaki dallarını oluşturan çok küçük çaplı bronşları tanımlayan terim
Bartholin bezleri

Dölyolu kanalının her iki yanında bulunan ve hemen dö'lyolu yakınındaki küçük dudakların içine açılan bezler.
Bipoloni

Kas gerginliğinde azalma.
Bronşiyolit

Genellikle yaşamın İlk yılındaki çocuklarda görülen akut enfeksiyon hastalığı.
Bartolinit

Bartholin bezlerinin sık rastlanan mikrop ya da belso-ğukluğu etkeni gonokok kökenli iltihabı.
Bartonella bacilliformis

Riketsiya grubunda yer alan ve Güney Amerika'ya özgü bartonelloz adlı bir hastalığın etkeni olan mikroorganizma türü.
Birincil kompleks

Verem etkeniyle (Koch basili) ilk kez temas eden bir organizmada ortaya çıkan lezyonlar bütünü.
Baryolit

Baryum sülfatın radyolojik inceleme amacıyla ağızdan verilmesinden sonra vücutta kalan sülfat artıklarını belirtmek için kullanılan terim.
Brunner bezleri

Onikiparmakbağırsağının özellikle ilk bölümünde bulunan salgı bezleri.
Bul l u imi (hidroftalmi)

Bebeklikte ortaya çıkan özel bir glokom (göz tansiyonu) biçimi.
Bulber sendrom

Omurilik soğamyla ilgili damarsal kaynaklı hastalıklar (kanamalar, trombozlar, emboliler) sonucu ortaya çıkan nörolojik tabloların genel adı.
Biyoelektrik

Canlı organizmalarda görülebilen elektriksel olayların tümü.
Bulbus (soğan)

Oval bir uzantı biçimindeki çeşitli oluşumlara verilen ad.
Biyogenez

Canlıların kendilerine benzeyen canlılardan oluştuğunu açıklayan görüş.
Biyokütle

Belirli bir alan ve hacimde bulunan canlı ağırlığa biyokütle denir.
Biyometri

Biyolojinin matematiksel ve İstatistiksel açılardan incelenmesi.
Burdach demeti

Omuriliğin akmaddesinin arka bölümü boyunca uzanan lif demetleri.
Biyomikroskopi

Bir organın doğal yerinde mikroskopla incelemesi.
Biyopsi

İncelemek ya da test yapmak amacıyla küçük bir doku parçasının cerrahi olarak alınması.
Biyoritim

Döngüsel olarak tekrarlanan biyolojik etkinlik, insan organizmasının fiziksel, biyokimyasal ve işlevsel özellikleri ritmik değişiklikler gösterir.
Baş dönmesi (vertigo)

Mekân algılamasıyla ilgili bir bozukluktan dolayı kişinin bulunduğu ortamın ya da kendi vücudunun döndüğü izlenimine kapıldığı anormal ve rahatsız edici hareket duygusu.
Biyosentez

Canlı organizmalardaki kimyasal süreçleri belirten terim; enerji kullanılarak gerçekleştirilen bu süreçler basit yapıdaki maddelerden daha karmaşık ürünler elde edilmesini sağlar.
Başat (dominant)

Aynı kalıtsal özellikten sorumlu bir gen çiftindeki (alel) genlerden, Öbürüne göre daha baskın olanı; karşıtı çekiniktir (resesif).
Biyosfer

Dünyadaki bütün canlıların yaşadığı 16-20 km kalınlığında tabaka. Biyosferin deniz seviyesinden 8-10 km'si atmofere, 8-10 km'si okyanusların dibine doğru uzanır.
Başdönmeleri

Hasta, kendisinin veya etrafındaki eşyanın boşlukta döndüğünden şikayet eder. Tıp dilinde vertigo denen baş dönmelerinin nedenleri çeşitlidir. Bunlardan başlıcaları şunlardır:- Kulak ağrısı- Araç tutmaları- Ani hava değişimi- Bazı göz hastalıkları- İlaç zehirlenmeleri- Düşük veya yüksek tansiyon- Damar sertliği ve bazı kalp hastalıkları- Kansızlık ve kan hastalıkları- Mikrobik hastalıklar- Beyin hastalıkları- Sara ve bazı ruh hastalıklarıTedaviye başlanmadan önce hastalığın gerçek nedeninin tespit edilmesi gerekir. Baş dönmelerine yapılacak ilk iş; hemen oturmak veya öne eğilmek ve mümkünse hemen yatmaktır. Baş dönmesi sık sık oluyorsa mutlaka bir doktora gitmek gerekir.
Biyoteknoloji

Özellikle DNA ve hücreyle ilgili konularda kullanılan biyolojik tekniklere verilen ad.
Başdönmeleri

Hasta, kendisinin veya etrafındaki eşyanın boşlukta döndüğünden şikayet eder. Tıp dilinde vertigo denen baş dönmelerinin nedenleri çeşitlidir. Bunlardan başlıcaları şunlardır

- Kulak ağrısı
- Araç tutmaları
- Ani hava değişimi
- Bazı göz hastalıkları
- İlaç zehirlenmeleri
- Düşük veya yüksek tansiyon
- Damar sertliği ve bazı kalp hastalıkları
- Kansızlık ve kan hastalıkları
- Mikrobik hastalıklar
- Beyin hastalıkları
- Sara ve bazı ruh hastalıkları

Tedaviye başlanmadan önce hastalığın gerçek nedeninin tespit edilmesi gerekir. Baş dönmelerine yapılacak ilk iş; hemen oturmak veya öne eğilmek ve mümkünse hemen yatmaktır. Baş dönmesi sık sık oluyorsa mutlaka bir doktora gitmek gerekir.

Biyoterapi

Bir hastalığı iyileştirmek amacıyla yoğurt, kefir, maya gibi canlı mikroorganizma kültürlerinden ya da süt, mide özsuyu ve safra gibi fizyolojik ürünlerden yararlanılan tedavi yöntemi.
Biyotik potansiyel

Bir populasyonda ölümlerin en az, çoğalmaların en yüksek düzeyde olması sonucu populasyonun en çok artma oranı.
Burun ahtapotu

Burunda et büyümesinden kaynaklanan bu hastalığa tıp dilinde adenoid ve polip denir. Hastanın burnundan soluması güçleşir. Daha çok ağzından nefes alıp verir.

Biyotin

B8 ya da Öbür adıyla H vitaminini belirten eşanlamlı terim. Bak. vitaminler.
Batmotropizm

Kasılma uyarılarına karşı kalp liflerinin duyarlılığı ya da uyanlabilirliğİ.
Biyotip

Her bir kişinin kendine özgü biçimsel, işlevsel ve ruhsal özelliklerinin bütünü;
Biyotipoloji (tipoloji)

Yapısal tiplerin incelenmesi ve sınıflandırılması ile İlgilenen tıp dalı. A
Blastomyces

Deride ve iç organlardan özellikle akciğerlerde yerleşen mantar cinsi.
Blastosel

Embriyonun gelişmesi sırasında, döllenmiş yumurtanın art arda bölünmesinden doğan hücrelerin sınırladığı boşluk.
Burun kanaması (rinoraji)

Burundan kan gelmesi. Çok sık görülen bir durumdur.
Blastosist

Embriyonun kesecik halinde olduğu ilk gelişim evrelerinden biri.
Bazal metabolizma

Vücut yüzeyi birimine göre hesap edilen, istirahat anında sarf edilen enerji miktarıdır.Vücut yüzeyi şahsın, boyu ve kilosundan hesap edilir.Troid bezinin fazla çalışmasında, bazal metabolizma yükselir.
Burun kökü (nazyon)

Alın kemiği ile iki burun kemiği arasındaki birleşme çizgisinin ortasında yer alan kranyometrik nokta.
Bazal metabolizma hızı

Besin alınması ve hareketsiz durumda vücudu canlı tutmak için gerekli enerji tüketimi.
Blefarofimoz

Alt ve üst gözkapağı arasındaki uzaklığın patolojik darlığı.
Bazalyom

Bir çeşit deri tümörü.
Blefaroplasti

Travma, tümör çıkarılması gibi nedenlerle oluşan gözkapağı dokusu kaybının ya da biçim bozukluğunun vücudun başka bir bölgesinden alınan deri parçasıyla onarılarak yeniden biçimlendirilmesi.
Bazofil

Mast hücresine benzeyen, alerjide rol oynayan kan akyuvar hücreleri.
Blefaroptosis

üst göz kapağının yeteri kadar kaldırılamaması nedeniyle kapak kenarının anormal olarak düşük bulunması
Blefaroptoz

Üst gözkapaklarının birinin ya da her ikisinin kalıcı düşüklüğü ve buna bağlı olarak gözkapakları arasının kısmi kapanması.
Blefarospazm

göz kapağı spazmı
Büllöz

Büllerden oluşan lezyon.
Blefaroşalasis

nükseden gözkapağı ödemi ve bunun sonucunda kapak derisinin incelmesi, buruşması ve sarkmasıyla karakterize durum
Behçet sendromu

Ağrılı oral ve genital ülserlerin (yaraların), inflamatuvar göz hastalığının ve cilt lezyonlarının bulunduğu bir hastalık. Avrupa ve Amerika'da nadir rastlanan, fakat Japonya, bazı Ortadoğu ülkeleri ve Türkiye'de daha sık görülen bir hastalıktır.
Blok

Genel anlamda, değişik yapıdaki patolojik süreçlerle bağlantılı olarak, bir organın ya da anatomik yapının işlevinin ağır derecede bozulmasını ya da durmasını belirten terim.
Boğaz

Hava ve sindirim yollarının bir bölümünü belirtmek için kullanılan terim.
Boğaz ağrısı

Havasızlıktan, toz, sigara içmek, burun tıkanıklığı, dişeti iltihabı gibi nedenlerden kaynaklanır.

Büyük tansiyon düşüklüğü

arteriyel hipotansiyon
Boğaz ağrısı

Havasızlıktan, toz, sigara içmek, burun tıkanıklığı, dişeti iltihabı gibi nedenlerden kaynaklanır.
Büyük tansiyon yüksekliği

arteriyel hipertansiyon
Boğaz iltihabı

Tıp dilinde farenjit veya anjin adı verilen bu hastalığın nedenleri; nezle ve grip gibi ateşli hastalıklarla, havadaki zararlı maddeler, sinüzit, alkol veya sigaradır.Yapılacak ilk iş; istirahat etmektir. Mümkün olduğu kadar az konuşmak da yararlıdır.
Boğaz iltihabı

Tıp dilinde farenjit veya anjin adı verilen bu hastalığın nedenleri; nezle ve grip gibi ateşli hastalıklarla, havadaki zararlı maddeler, sinüzit, alkol veya sigaradır.

Yapılacak ilk iş; istirahat etmektir. Mümkün olduğu kadar az konuşmak da yararlıdır.

Büyüme hormonu (gh)

Beyin tabanında yer alan hipofiz bezinin ürettiği ve çocukluk çağında normal büyüme ve gelişme için gerekli olan bir hormon.
Bel bölgesi

Yukarda sırt, aşağıda ise sağn bölgesi ile sınırlı anatomik bölge.
Boğmaca

Boğmaca nedir?

• Boğmaca, boğaza Bordetella pertussis adı verilen bakterilerin bulaşmasının
neden olduğu bir hastalıktır.
• Boğmaca her 3 ile 5 yılda bir salgınla meydana gelir. Aşı bulunmadan önce
birçok bebek ve çocuk boğmacadan ölmekteydi.

Belirtiler nelerdir?

• Boğmaca, burun akması, yorgunluk ve kimi zaman ortaşiddette bir ateş ile
Genellikle nezle gibi başlar.
• Daha sonra nöbetler halinde öksürük gelişir, bunu derin nefes kesilmeleri
(öksürmeler) izler. Bazen kişiler öksürükten sonra kusar.
• Boğmaca küçük çocuklarda çok ciddi olabilir. Öksürük nöbetleri sırasında
Renkleri morarabilir veya nefes almaları durabilir ve hastaneye gitmeleri
Gerekebilir.
• Daha büyük yaşlardaki çocuklar ve yetişkinlerde, tedaviye karşın haftalarca
süren öksürük nöbetleri ile daha hafif olabilir.

Nasıl yayılır?

• Boğmaca diğer insanlara (öksürük veya hapşırıktan saçılan) damlacıklar
aracılığıyla geçer. Tedavi edilmemesi durumunda boğmacalı bir kişi, öksürüğün
başlamasından sonra 3 hafta boyunca hastalığı başkalarına geçirebilir.
• Mikroba maruz kalmakla hasta olmak arasındaki süre genellikle 7 ile 10 gün
arasındadır ama, 3 hafta kadar da olabilir.

Kimler risk altındadır?

• Herkes boğmaca olabilir. 
• Boğmacalı bir hasta ile aynı evde yaşayanların hastalığı kapma olasılığı
büyüktür.
• Aşı, enfeksiyon riskinizi büyük ölçüde azaltır.
• Yeniden hastalanma olabilir.

Nasıl önlenir?

Çocuğunuzu zamanında aşılatın
• Aşı, boğmacaya karşı yaşam boyu koruma sağlamaz ve koruma kimi zaman
eksik kalır.
• Çocukların 2, 4 ve 6 aylıkken aşılanmaları gerekir.
• Bağışıklığı artırıcı ek aşıların 4 yaşında ve yeniden 15-17 yaşlarında
yapılmaları gerekir.
• Aşılar pratisyen doktorlar ve kimi belediyeler aracılığıyla yapılır.

Bebeğinizi öksüren kişilerden uzak tutun

• Bebeklerin, korunabilmeleri için 2 veya 3 aşıya gereksinimleri vardır. Bu
durumda, öksürük hastası olan kişileri, boğmaca veya diğer mikropları
geçirmemeleri için, bebeğinizden uzak tutmak çok önemlidir.

Küçük çocuklarla yakın yakın teması olan bir yetişkinseniz aşı olun
Büyükler için de bir aşı vardır. Şu kişiler için önerilir:

• bir hamilelik planlanıyorsa veya bebek doğar doğmaz, hem anne hem de baba
için
• küçük çocuklarla çalışan yetişkinler, özellikle sağlık bakımı veya çocuk bakımı
çalışanları için.

Boğmaca hastası olan bir kişiyle yakın temasınız varsa:

• belirtilere dikkat edin
• belirtiler ortaya çıkarsa, doktorunuzu görün, bu Bilgilendirme Belgesi’ni götürün
ve boğmaca ile olan temasınızdan söz edin
• yüksek risk altında bulunan yakın temastaki kişilerin (örneğin 1 yaşından küçük
çocuklar, tüm aşılarını olmamış olan çocuklar ve gebeliklerinin sonundaki
kadınlar) ve yüksek tehlike altındaki kişilerle yaşayan veya çalışan kişilerin,
bulaşmayı önlemek için antibiyotik almaları gerekebilir.

Boğmaca hastası iseniz:

• başlarda tedavi olun
• bulaştırabilecek durumdaysanız, 7 günlük antibiyotik alma süresinin 5 gününü
tamamlayana kadar başkaları ile birlikte olmaktan kaçının ve (çocuk bakım
merkezlerinde, anaokullarında ve okullarda) küçük çocuklardan uzak durun
• evinizdekilere ve yakın ilginiz olan diğer kişilere enfeksiyon riski altında
olabileceklerini belirtin ve onlara bu Bilgilendirme Belgesi’ni verin.

Nasıl tanılanır?

• Doktor bir kişide boğmaca olduğunu düşünüyorsa, burnun gerisinden alınacak
bir örnek veya kan testi, tanılamayı doğrulamak için yardımcı olabilir.
 
Nasıl tedavi edilir?

• Boğmaca tedavisi için, 7 gün boyunca alınan özel antibiyotikler (genellikle
erythromycin veya clarithromycin) kullanılır. Bu antibiyotikler mikrobun
başkalarına bulaşmasını önleyebilir.
• Öksürük, tedaviye karşın haftalar boyu sürebilir.

Christmas faktörü

. antihemofilik B faktörü (FaktörIX)
Corpus albîcans (beyazımsı cisim)

Yumurtalıkta görülen beyazımsı renkte, lifsi dokudan oluşmuş yapı;
C vitamini (askorbik asid)

Suda eriyen vitamenlerden biri. (bkz. Vitaminler). Taze meyve ve sebzelerde bulunur. Bağdokusuna özelliğini kazandıran temel maddelerden biridir. Yokluğunda skorbüt (bkz.) adı verilen bir hastalık ortaya çıkar. C vitamini, yaraların iyileşmesi ve demirin barsaklardan emilmesi gibi olaylar üzerinde de önemli rollere sahiptir.
Churg-strauss hastalığı/sendromu

Nadir rastlanan bir vaskülit formu.
Corpus callosum (nasırsı cisim)

îki beyin yarıküresi arasında enine yer alan dört kenarlı, düzensiz biçimli akmaddeden oluşmuş anatomik yapı; enine sinirsel liflerden oluşmuştur.
Churg-strauss sendromu**

Nadir rastlanan bir vaskülit formu.
Corpus geniculatum

Beynin alt yüzünde, beyin saplanna göre arka ve yan bölgelerde yerleşmiş bulunan oval biçimli küçük çıkıntıların ortak adı; iç yan diz cismi
Chvaostek belirtisi

Dışkulağın hemen Önünde, yüz sinirinin gövdesinin bulunduğu noktaya refleks çekiciyle vurulduğunda yanak kaslarında kasılmayla beliren klinik bulgu.
Corpus luteum

Ovulasyonda yumurtalık yüzeyinde bulunan özel bir bezdir. Menstrual siklusun ikinci yarısında progesteron hormonu üretir. Bu da döllenmiş yumurtaların implantasyonu için uterus yüzeyini hazırlar.
Cıtronella yağı

 Sabun ve deodorantlarda yaygın olarak kullanılan bir antiseptik. Böcek savar etkisi de vardır.
Corpus luteum (sarı cisim)

Yumurtalıkta yumurta folikülünün olgunlaşıp içindeki yumurtanın serbestleşmesinden sonra folikülün dönüştüğü yapı.
Caısson hastalığı

Vurgun. Dalgıçlarda ve çok yükselen havacılarda atmosfer basıncının ani değişimlerine bağlı olarak meydana gelir.
Corpus pineale

epifiz
Caisson hastalığı

Vurgun. Dalgıçlarda ve çok yükselen havacılarda atmosfer basıncının ani değişimlerine bağlı olarak meydana gelir.
Corpus quadrigeminus (dördüz cisim)

Beyin gövdesinden çıkan üst beyincik saplarının üst yüzünde görülen yuvarlak çıkıntı.
Corpus restiforme (alt beyincik sapı)

Dördüncü karıncık tabanının yanlarında yer alan, alt beyincik sapları da denen oluşumlardan her bîri; soğa-niliği beyincikle birleştirirler
Calcıum ascorbate

C Vitamininin bir şekli; yüzeysel veya içilerek kullanımıyla ilgili çok az bilimsel araştırma vardır
Corpus striatum (çizgili cisim)

Beyin yarıkürelerinin derin bölümündeki bozmadde çekirdeği; iki yapıdan oluşmuştur:
Calcıum carbonate

Kozmetikte emici olarak kullanılır. Günlük kullanımda tebeşir olarak anılır.
Corpus trapezoideum (yamuksu cisim)

Beyin, beyincik ve soğaniliği birbirine bağlayan Varol köprüsündeki anatomik yapı.
Calcıum gluconate

Kalsiyum vücut için gerekli bir mineraldir. Az da olsa, yapılan araştırmalar yüzeysel uygulamalarda bu mineralin iyi bir iltihap giderici (anti-enflamatuar) ve tedavi edici olduğunu göstermiştir.
Corpus vitreum (camsı cisim)

Göz küresi içinde ağtabaka ile merceğin arka yüzü ara-smdakİ boşluğu dolduran küresel biçimli, şeffaf, jelatinimsi madde.
Corti organı

İçkulakta yer alan temel işitme organı.
Corti'nin spiral gangliyonu

İşitme sinirinin koklear (salyangoz) dalının liflerinden kaynaklanan hücrelerden oluşmuş sinir gangliyonu (düğümü).
Cinsel rol

Ne kadar kadınsı ya da ne kadar erkeksi olduğunuzla ilgilidir, yani başkalarının sizi nasıl gördüğü ile ilgilidir. Bu sonradan kazanılan, öğrenilen bir özelliktir.
Couperose

Erişkinlerde ve özellikle de kadınlarda yanak, burun ve alında görülen bir deri hastalığını tanımlamak için kullanılan Fransızca terim.
Cinsel soğukluk

Tam manasıyla tatmin olamayan kadının cinsel ilişkiye gereği gibi cevap vermemesine; tıp dilinde firijidite denir. Nedeni daha çok ruhsaldır.
Cowper bezleri

Erkek siyeğinin kavernöz (gözenekli, süngerimsi) parçasında her iki tarafta yer alan salgıbezlerİ.
Canlı doğum oranı

Canlı doğumların, ister canlı, ister ölü olsun, tüm doğumlara olan oranı.
Cinsel soğukluk

Tam manasıyla tatmin olamayan kadının cinsel ilişkiye gereği gibi cevap vermemesine; tıp dilinde firijidite denir. Nedeni daha çok ruhsaldır.

Coxae

Kalça kemiği.
Coxsackie virüsü

Enterovirüs ailesinden küçük boyutlu bir RNA virüsü; adını, ilk kez ayrıştınldığı yer olan New York eyaletinin bir kentinden almıştır.
Capgras sendromu

Genellikle paranoid şizofrenilerde görülen bir durumdur. Hasta çevresindeki diğer hastaların ve hastane personelinin akrabaları ve kişisel dostları olduğu kanısındadır. Bir çeşit yanılgı sendromudur.
Cpap(contınıous posıtıve aırway pressure)

Hava yoluna sürekli basınç anlamına gelir. CPAP ile akciğerlerin genişlemesi sağlanarak solunuma yardım edilebilmektedir.
Cpk (kreatinfosfokinaz)

Çizgili kaslarda ve kalp kasında bulunan bir enzimdir. Çeşitli kas hastalıklarında ve kalp krizinde kanda yüksek düzeyde görülür.
Cpk ölçümü

Kreatinfosfokinaz (CPK) çizgili kaslarda (İzoenzim MM biçiminde) ve kalp kasında (İzoenzim MB biçiminde) bulunan bir enzimdir.
Cea (karsino-embriyonik-antijen)

Kısa adı İngilizce Carcino-Embryonic-Antigen sözcüklerinin başharflerinden oluşturulmuş akciğer, mide, kalınbağırsak gibi birçok değişik organın tümörlerinin ürettiği bir "belirteç" antijeni.
Cinsiyet hormonları

Birincil ve ikincil cinsel özelliklerin gelişimini sağlayan, cinsel organların işlevlerini düzenleyen ve cinsiyetle ilgili davranışlarla ruhsal yönlenmenin tipini eril ya da di-şİI olarak belirleyen hormonlar.
Cpk-mb ölçümü

Kreatinfosfokinaz (CPK) enziminin kalp kasından kaynaklanan izoenzimi CPK-MB, miyokart (kalp kası) enfarktüsünün ilk evrelerinde hızla yükselir ve enfarktüsü izleyen ilk günlerde yüksek bulunur.
Cinsiyet özellikleri

Dişil ve eril bireyleri birbirinden ayıran özellikler.
Cpr:kardio-pulmoner resüsitasyon

 Kalp ve solunum durması halinde yapılan yeniden canlandırma işlemlerine verilen ad.
Cenin (embriyo)

İnsanda, ana rahminde gelişmekte olan organizmaya, döllenmenin bir hafta sonrasıyla sekizinci hafta sonu arasında verilen addır. Embriyoloji,ceninin gelişmesini inceleyen bilim dalıdır. Cenin belirli bir süre sonra bu halden çıkarak organları belirlenen fetüs haline gelir. Bkz. Fetüs.
Crede önlemi

Kadın doğum uzmanı Crede'nin (1819-92) başlattığı bir uygulama.
Ceninim ovale (oval merkez)

Beyin yarıkürelerinin kabuğu İle tabanındaki çekirdekleri arasında yer alan ve akmaddeden oluşmuş orta bölüm; oval merkez.
Clarke kolonu (clarke çekirdeği)

Omuriliğin ön ve arka boynuzlan arasındaki bozmad-dede yer alan sinir hücreleri sütunu.
Crest sendromu

Skleroderma ya da sistemik sklerozun nisbeten iyi huylu bir şeklidir
Clostridiıun tetani

Toksinleriyle tetanosa yol açan anaerob, spor oluşturan basil.
Crohn Hastalığı

Crohn hastalığı sindirim sistemini oluşturan yemek borusu , mide , ince ve kalın barsaklardaki bir veya birkaç bölümünü tutabilen , tutulan bölümde kalınlaşma , ülserler oluşturan bir hastalıktır

Belirtiler

Crohn hastalığı sindirim sistemini oluşturan yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklardaki bir veya birkaç bölümünü tutabilen, tutulan bölümde kalınlaşma, ülserler oluşturan bir hastalıktır. Bağırsaktaki kalınlaşma bu bölgelerde darlıkların oluşmasına yol açabilir. Hastalıklı bölgeler birkaç santimetre uzunlukta olabileceği gibi bir metreyi aşan uzunlukta da olabilir. Hastalık en çok "ileum" denilen ince bağırsakların son kısmını tutmaktadır. Kalın barsak ve anüs bölgesini de sıklıkla tutabilmektedir. Anüs bölgesinde "fissür" denilen çatlaklar ve "fistül" olarak isimlendirilen iltihapın aktığı delikler bulunabilir.
Crohn hastalığı tutulan bölgeye göre değişik bulgulara yol açabilir.
En sık olarak karın ağrısı ve ishal olur. Bağırsakta ciddi derecede daralmanın oluştuğu hastalarda karında şişkinlik, ağrı, kusma, kabızlık görülebilir. Kalın barsağın tutulduğu hastalarda dışkı ile kan gelmesi de görülebilir. Crohn hastalığının aktif döneminde, hastalar yorgunluk, halsizlik hisseder ve ateşleri olabilir. Anüs çevresinde çatlak, iltihablı akıntı yapan fistüller, apseler hastalığın diğer bulgusudur.

Tanı

Çok sayıda ve yoğun araştırmalara karşın Crohn hastalığının nedeni halen bilinmemektedir. Bulaşıcı hastalık değildir, hastalıklı kişiden sağlıklı kişiye geçmemektedir. Ancak virüs veya bakteri türü bir infeksiyöz ajanın, kişinin savunma mekanizmalarındaki yatkınlık durumlarına bağlı olarak hastalık oluşumunda rol oynadığı düşünülmektedir.
Sıklıkla haftalar-aylar süren karın ağrısı , ishal , kilo kaybı yakınmaları olan genç hastada Crohn hastalığından şüphelenilir. Basit kan tetkikleri kansızlık ve iltihaplanmanın bazı bulgularını gösterebilir. Daha ileri tetkikler ağız yoluyla verilen ilacı (baryum) takiben mide, ince barsak filmlerinin çekilmesi ya da anüsten aynı ilacın verilerek kalın barsak filmlerinin çekilmesidir. Tanı açısından en önemli tetkiklerden birikolonoskop denilen bükülebilir cihazlarla kalın barsağın ve bazı durumlarda ince barsağın son bölümünün içeriden görülerek incelenmesidir. Bu inceleme sırasında tanıda önemli olabilecek biyopsiler alınarak patolojik inceleme için gönderilebilir.

Tedavi

Ülseratif kolitin tersine Crohn hastalarında mümkün olduğunca ameliyattan kaçınılır, zorunlu kalınmadıkça hastalara ameliyat önerilmez. Mutlak zorunlu olunmadıkça ameliyat yaptırılmamalıdır. Tedavide ağız yolu ile verilen haplar veya makattan barsak içine uygulanan lavman ve fitil şeklinde ilaçlar kullanılır.

Öneriler

Genel olarak özel bir diyet yapılması önerilmez, hastalar ne dokunuyorsa o gıdayı yememelidirler. Katı diyet yapılması ağızdan alımı azaltarak düşkünlüğe ve genel durum bozukluğuna neden olabilir.

Crossing-over

Eşey ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünmenin profaz I safhasında oluşan tetratların kromatitleri arasındaki parça değişimi.
Coccidioides inunitis

İnsanda ve bazı memelilerde koksidiyoidomikoz hastalığına yol açan mikroskopik mantar.
Cerrahi komplikasyon

Cerrahi girişim uygulanan bir hastanın fizyolojik dengesini bozabilecek tüm durumları tanımlayan genel terim.
Colliculus seminalis

Siyeğin prostat parçasının arka duvarındaki uzunlamasına çıkıntı.
Crp (c-reaktif protein)

İltihabi hastalıklarda, çeşitli romatizmalarda, infeksiyonlarda ve multipl miyelom gibi bazı tümörlerde kanda artmış bulunan bir protein. CRP interlökin-6'nın etkisiyle karaciğerde sentez edilir.
Cerrahi şant

Organik bir sıvının, bir tıkanıklığı aşması için uygulanan tüm cerrahi girişimlere verilen ortak ad.
Concealer

Göz altı morluklarını, yüzdeki renk farklılıklarını, sivilce ve pürüzleri gizlemek için kapatıcı.
Crush sendromu (ezilme sendromu)

Ağır travma nedeniyle kas kütleleri ezilen kişilerde ortaya çıkan klinik tabloyu tanımlayan İngilizce terim;
Coombs testi

Alyuvar yıkımının (hemoliz) görüldüğü özbağışıkhk hastalıklarında pozitif sonuç veren, ama sık sık yalancı negatif sonuç da alınan bir kan testi.
Cryptococcus neoformans

Kriptokokoz adlı ağır enfeksiyon hastalığına yol açan mikroskopik mantar türü.
Cestodıasıs

Yassı solucan enfeksiyonudur.
Cor

Kalp.
Corda colica (kalınbağırsak kordonu)

Ağrılı ve gergin kalınbağırsağın aldığı görünüm; dokunmayla sert bir kordon gibi ele gelir.
Corda dorsalis (corda vertebralis)

Embriyonal gelişimin ilk evrelerinde ayrışan oluşum.
Çocuk felci

Omuriliğin ön kordonlarının iltihaplanması sonucu felçle neticelenen bir hastalıktır. Tıp dilinde poliomelitis denir. Bilhassa yaz ve sonbahar aylarında görülür. Nedeni bir çeşit virüstür. Lağım sularının yiyeceklere bulaşması, sineklerin taşıdığı mikroplar, hastalığa yakalanmış kişinin ağız ve burnundan çıkan damlacıklarla bulaşır. Çocuk felcine küçükler yakalanabileceği gibi büyükler de yakalanabilir. Hastalık mikrop kapıldıktan 7-21 gün içinde ortaya çıkar. Hastada ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kusma, yorgunluk, boyunda kasılma, ve sırt ağrıları vardır. Hastalığın ilk günlerinde gerekli tedaviye başlanmazsa, özellikle kol ve bacaklarda felç görülür. Hastalığın başlangıcında hastayı diğer kimselerden ayırmak ve yatırmak gerekir. Çocuk felcinden korunmak için Salk aşısı veya Sabin aşısı yaptırmak gerekir. Bu aşının ilki çocuk 6 aylık olmadan önce, ikincisi ilk aşıdan 2 ay sonra, üçüncüsü, ikinci aşıdan 6 ay sonra yapılır. 5 ve 15 yaşlarında da tekrarlanır. Tedavi için mutlaka doktora başvurmak gerekir.
Çıkık (lüksasyon)

Bîr eklemin parçalan arasındaki normal bağlantının bozulması.
Çocuk felci

Omuriliğin ön kordonlarının iltihaplanması sonucu felçle neticelenen bir hastalıktır. Tıp dilinde poliomelitis denir.

Bilhassa yaz ve sonbahar aylarında görülür. Nedeni bir çeşit virüstür. Lağım sularının yiyeceklere bulaşması, sineklerin taşıdığı mikroplar, hastalığa yakalanmış kişinin ağız ve burnundan çıkan damlacıklarla bulaşır.

Çocuk felcine küçükler yakalanabileceği gibi büyükler de yakalanabilir. Hastalık mikrop kapıldıktan 7-21 gün içinde ortaya çıkar. Hastada ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kusma, yorgunluk, boyunda kasılma, ve sırt ağrıları vardır.

Hastalığın ilk günlerinde gerekli tedaviye başlanmazsa, özellikle kol ve bacaklarda felç görülür. Hastalığın başlangıcında hastayı diğer kimselerden ayırmak ve yatırmak gerekir. Çocuk felcinden korunmak için Salk aşısı veya Sabin aşısı yaptırmak gerekir.

Bu aşının ilki çocuk 6 aylık olmadan önce, ikincisi ilk aşıdan 2 ay sonra, üçüncüsü, ikinci aşıdan 6 ay sonra yapılır. 5 ve 15 yaşlarında da tekrarlanır. Tedavi için mutlaka doktora başvurmak gerekir

Çocuklar Dagastroenterit

Sindirim yolunun enfeksiyonu veya irritasyonudur. Bazı durumlarda bulaşıcıdır. Mide, incebarsaklar ve kalınbarsaklar etkilenir. Her yaşta çocuğu etkileyebilir.

Belirtiler

Kusma, bulantı ve ishal tipik belirtilerdir. Ayrıca karın ağrısı, ateş, iştahsızlık ve halsizlik görülebilir. Ufak bebekler sıklıkla huzursuzdurlar.

Tanı

Çocukta kusma ve ishal başladığında mutlaka hekiminize haber verin. Belirtiler hakkında kendi gözlemleriniz önemlidir. Doktorunuzun alacağı tıbbi öykü ve fizik muayeneye ek olarak labaratuvarda yapılacak kan ve dışkı testleri gerekli olabilir.

Tedavi

Şikayetleri hafif olan çocuklar, evde bol bol istirahat ve belirtiler ortadan kaybolana kadar sıvı içirilerek tedavi edilebilirler.
Biberonla veya anne sütü ile beslenen bebeklerde doktorunuz ile bebeğin diyetini konuşun.
Daha büyük çocuklarda su, meyva suları, ayran bitkisel çaylar verin.

Doktorunuz size eczanelerden temin edebileceğiniz toz halinde hazırlanmış tuz ve şeker karışımını önerebilir. Bu karışım tarife göre sulandırılarak kullanılabilir. ?İshal sayısı azaldığında şu gıdalardan herhangi biri verilebilir; elma püresi, muz, ekmek, havuç püresi, haşlanmış patates, yağsız et, pirinç, makarna, şeftali. ?Katı gıda verilmesini izleyen iki saat içinde ishal tekrarlanmıyorsa yirmi dört saat daha bu gıdalara devam edin. Daha sonra normal diyete kademeli bir şekilde geçin

Öneriler

Günde bir veya iki kez makattan ateşi ölçün. Çocukta sıvı kaybı belirtilerini gözleyin. Çocuğunuzun bakımından sonra veya yiyecek hazırlanmadan once ellerinizi yıkayın. İyileşene kadar çocuğunuzun aktivitelerini kısıtlayın. Kusmanın durmasını izleyen yirmidört saatten sonra çocuk normal aktivitesini genellikle yeniden kazanacaktır.

Çocuklar Dagastroenterit

Sindirim yolunun enfeksiyonu veya irritasyonudur. Bazı durumlarda bulaşıcıdır. Mide, incebarsaklar ve kalınbarsaklar etkilenir. Her yaşta çocuğu etkileyebilir.

Belirtiler

Kusma, bulantı ve ishal tipik belirtilerdir. Ayrıca karın ağrısı, ateş, iştahsızlık ve halsizlik görülebilir. Ufak bebekler sıklıkla huzursuzdurlar.

Tanı

Çocukta kusma ve ishal başladığında mutlaka hekiminize haber verin. Belirtiler hakkında kendi gözlemleriniz önemlidir. Doktorunuzun alacağı tıbbi öykü ve fizik muayeneye ek olarak labaratuvarda yapılacak kan ve dışkı testleri gerekli olabilir.

Tedavi

Şikayetleri hafif olan çocuklar, evde bol bol istirahat ve belirtiler ortadan kaybolana kadar sıvı içirilerek tedavi edilebilirler.
Biberonla veya anne sütü ile beslenen bebeklerde doktorunuz ile bebeğin diyetini konuşun.
Daha büyük çocuklarda su, meyva suları, ayran bitkisel çaylar verin.

Doktorunuz size eczanelerden temin edebileceğiniz toz halinde hazırlanmış tuz ve şeker karışımını önerebilir. Bu karışım tarife göre sulandırılarak kullanılabilir. ?İshal sayısı azaldığında şu gıdalardan herhangi biri verilebilir; elma püresi, muz, ekmek, havuç püresi, haşlanmış patates, yağsız et, pirinç, makarna, şeftali. ?Katı gıda verilmesini izleyen iki saat içinde ishal tekrarlanmıyorsa yirmi dört saat daha bu gıdalara devam edin. Daha sonra normal diyete kademeli bir şekilde geçin

Öneriler

Günde bir veya iki kez makattan ateşi ölçün. Çocukta sıvı kaybı belirtilerini gözleyin. Çocuğunuzun bakımından sonra veya yiyecek hazırlanmadan once ellerinizi yıkayın. İyileşene kadar çocuğunuzun aktivitelerini kısıtlayın. Kusmanın durmasını izleyen yirmidört saatten sonra çocuk normal aktivitesini genellikle yeniden kazanacaktır.

Çatıda equina (at kuyruğu)

Omuriliğin sağrı ve kuyruksokumunda sonlanan bölümü; sinir köklerinin oluşturduğu bir demettir
Çocuklarda gelişme bozuklukları

Çocuklarda görülen gelişme bozukluklarının çoğu kötü beslenmeden kaynaklanır. Bunun yanı sıra; geçirilen bir hastalıktan kaynaklanan veya irsi olarak da gelişme bozukluğu görülebilir. Nedeni test etmek için doktora başvurmak gerekir.

Çocuklarda gelişme bozuklukları

Çocuklarda görülen gelişme bozukluklarının çoğu kötü beslenmeden kaynaklanır. Bunun yanı sıra; geçirilen bir hastalıktan kaynaklanan veya irsi olarak da gelişme bozukluğu görülebilir. Nedeni test etmek için doktora başvurmak gerekir.
Çoğul gebelik

Gebe kadının dölyatağı içinde birden fazla dölütün bir arada bulunması.
Çekinik özellik (resesif özellik)

Karşılıklı genlerin yalnızca homozigot(*) biçimde dizilmesiyle İfade edilebilen kalıtsal özelliğe verilen ad.
Çok uyumak

1 ila 4 yaşları arasındaki çocukların; geceleri 13, öğleden sonra da 2 saat olmak üzere, günde 15 saat uyumaları, sıhhatli büyümelerini sağlar. 5 ile 7 yaşları arasındaki çocuklara ise, geceleri 11-13 saat uyku yeterlidir.8-14 yaşları arasında 9-11 saat; 15 yaşından sonra da 8 saat uyku yeterli gelir.20 yaşını geçenlere 6-8 saat gece uykusu yeterlidir.
Çift çenekli bitki (dikotiledon)

Embriyolarında iki çenek yaprak (kotiledon) bulunan bitkiler. İletim demetleri gövdede belirli bir düzende yerleşmiştir. CDNA: Tamamlayıcı DNA. Haberci RNA şablonundan sentezlenerek elde edilen DNA şeklinde de tanımlanabilir.
Çok uyumak

1 ila 4 yaşları arasındaki çocukların; geceleri 13, öğleden sonra da 2 saat olmak üzere, günde 15 saat uyumaları, sıhhatli büyümelerini sağlar.

5 ile 7 yaşları arasındaki çocuklara ise, geceleri 11-13 saat uyku yeterlidir.
8-14 yaşları arasında 9-11 saat; 15 yaşından sonra da 8 saat uyku yeterli gelir.
20 yaşını geçenlere 6-8 saat gece uykusu yeterlidir.

Çift görme

diplopi
Çolyak arter (karın anaatardaman)

Aorttan birinci bel omuru hizasında ayrılan ve hemen sonra karaciğer atardamarı, dalak atardamarı, sol mide atardamarı olmak üzere üç ayn dala ayrılan atardamar gövdesi.
Çolyak pleksus (karın sinir ağı)

Çolyak atardamar çevresinde bulunan ve sempatik ve parasempatik lifler içeren bölge.
Çolyak refleksi (solar refleks)

Karnın üst kısımlarına hızlı ve derin bir biçimde basınç uygulanması sonucu (karına rastlayan darbelerde olduğu gibi) ortaya çıkan iç organlara İlişkin refleks.
Çölyak

Çölyak;
Bir ince barsak ailerjisidir. Bu allerji; buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahılların içinde bulunan gluten ismi verilen proteine karşı ince bağırsağın ömür boyu sürecek bir hassasiyet göstermesi olarak tanımlanır.

Belirtiler

Küçük çocuklarda kusma, ishal, karın şişliği, iştahsızlık, kilo alamama ve boy uzamasında yavaşlama gibi tipik belirtilerle ortaya çıkabileceği gibi daha ileri yaşlarda sadece kansızlık, boy kısalığı, kemik zayıflığı ve nedeni bilinemeyen karaciğer hastalığı gibi çok değişik belirtilerle de kendini gösterir.

Tanı
Tanı öykü ve klinik bulgularla ve kan tetkiklerle konur.Çölyakın kesin tanısı ancak deneyimli bir gastroenterolog tarafından yapılacak kan tahlilleri ve ince bağırsak biyopsisi ile tanımlanabilir.

Tedavi
Tanı konulduktan sonraki aşamada uyulması gereken tek tedavi yöntemi ise size uzman hekim tarafından önerilen gluten içermeyen besinlerle beslenmektir. Gluten buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunduğu için bu gıdalardan ömür boyu uzak durmak gereklidir. Çölyaklı kişiler normal ekmek, makarna, pasta, börek, bisküvi ve benzeri çok sayıda gıdayı yememek durumundadır. Mısır unu, pirinç unu, soya unu, patates unu gibi maddeler gluten içermediği için rahatça tüketilebilir.

Öneriler
Gluten bu hastalar için zehirdir; diyetten bu maddenin çıkartılması gerekmektedir.  Glutensiz diyet ömür boyu sürmelidir.
Glutensiz diyete başlandıktan kısa bir süre sonra belirtiler ortadan kalkar. 
Çölyak hastası kişilerin tüm hayatlarını etkileyecek tamamıyla yepyeni beslenme alışkanlığına ihtiyaçları vardır. Çölyaklı hastalar okullarda, iş yerinde toplantılarda, vb. yerlerde yemek alırlarken ne aldıklarına son derece dikkat etmek zorundadırlar. Eğer dışarıda yemek yenilecekse Çölyaklı hastaların yiyecekleri yemeklerdeki gluten olup olmadığını öğrenmeleri ve buna göre davranmaları gerekmektedir. Gerekirse garson, aşçı, yada yemeği yapan her kimse yemekte gluten olup olmadığı sorulmalıdır. Ev sahibinin ya da garson aşçının glutenin ne olduğunu bilmemesi halinde bu kişilere yemekte buğday, arpa, çavdar, yulaf unu olup olmadığı da sorulabilir. * Tüm bu sınırlamalara rağmen Çölyaklılar iyi ayarlanmış bir diyet ile çok çeşitli gıdalar yiyebilmektedir. (hatta pasta ve ekmek gibi) Örneğin; kişi buğday unu yerine mısır unu, patates unu, pirinç unu, soya unu kullanabilir ve bunlardan yapılan her türlü değişik yiyecekleri yiyebilirler. * Gıda maddelerinin ambalajları üzerinde yazılı olan bilgileri dikkatli olarak okuyalım, bizler için zararlı maddeleri içeren gıdalardan uzak duralım çünkü gluten çok sayıda besin maddesinin içinde koyulaştırıcı ve yapıştırıcı olarak kullanılmaktadır. * Kullanılan besinlerde gluteni araştırmak, hangi gıdalarda olduğunu öğrenmek Çölyak hastaları için doğal bir olay haline gelmelidir. Çölyaklıların hangi besin maddelerinin güvenli olduğunu, hangilerinin güvensiz olduğunu öğrenmeleri gerekmektedir.

Çıban (furonkül)

Bİr kıl kökünün ve bunun salgı bezinin akut irinli iltihabı.
Çinko zehirlenmesi

Kınakına bitkisinin kabuğunda bulunan alkoloitlerle oluşan zehirlenme tablosu.
Çivi

Ortopedide kemik kırıklarının redüksiyonunda (kırık uçlarının bir araya getirilmesinde) ya da kiriş başlarının kemiğe tespit edilmesinde kullanılan alet.
D - amino asit

Bakteri hücre duvarlarının polipeptidlerinde bulunan, proteinlerde bulunmayan amino asit.
Dermatomiyozit

Polimiyozit gibi, dermatomiyozit de bir bağ dokusu hastalığıdır ve kaslarda güçsüzlük, katılık ve ağrıya neden olur, fakat aynı zamanda cildin rengini kırmızıya ya da mora çeviren cilt döküntüleri vardır.
Dermatoşalasis

gözkapağı derisibde sarkma ve bununla birlikte görülen orbita yağının herniasyonu
Dermatoz

Deri hastalıklarını genel olarak tanımlamak için kullanılan ve bunlar arasından da özellikle kronik gidişli hastalıkları belirten terim.
Dakin-carrel çözeltisi

Dış kullanıma özgü ve yeterli bakteri öldürücü etkisi bulunan sodyum hipokloritin yüzde 0,45-0,50'lik sudaki çözeltisi.
Diş kökü granülomu

Diş kökü ucunun çevresindeki dokuların iltihaplanması.
Dakrioadenit

lakrimal bezin inflamasyonu
Dakriosistit

lakrimal kesenin inflamasyonu
Dermoabrazyon

Epidermiste yeni doku oluşumunu uyararak görünümünün düzeltilmesine yol açmak amacıyla, tıraşlayıcı bir aygıt ile derinin en yüzeydeki katmanlarının sıyrıldığı cerrahi girişim
Dakriyoadenit

Gözyaşı bezi iltihabı.
Dermografizm

Bazı kişilerde mekanik uyanlar karşısında görülen olağandışı deri tepkimesi.
Dakriyolit

Gözyaşı taşı.
Dermomiyotom

Mezodermin bir bölümü.
Dakriyosistektomi

Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkartılması.
Desensibilizasyon (duyarsızlaştırma)

Kişinin belirli maddelerle karşılaştığında gösterdiği aşırı duyarlılık durumunun azaltılması ya da zayıflatılmasma yönelik süreçlerin bütünü.
Dişözü odacığı

Dişin içinde, dişözünün bulunduğu oyuk.
Dakriyosistit

Gözyaşı kesesi iltihabı.
Deserebrasyon

Sinirsel merkezlerin daha altta bulunan merkezlerden ayrılması.
Dakriyosistografi

Kontrast madde verilerek gözyaşı kesesi ve kanalının radyolojik olarak incelenmesi.
Dakriyosistorinostomi

Gözyaşı kanalının tıkalı olduğu durumlarda uygulanan, kesenin burun boşluğuna diranajını sağlayan ameliyat.
Desmoit tümör

Kas ya da derialtı dokularda görülen iyi huylu tümör.
Daktilofazi

Sağır ve dilsizlerin çeşitli parmak, el ve kol hareketleriyle harf ya da heceleri anlatma yöntemi;
Destekleyici tedavi (supportif)

Lösemi tedavisinin en önemli koludur. Kan ve kan ürünlerinin verilmesi, antibiotikler, el yıkama, özel temiz odalar, maske/galoş, önlük kullanımı bu tedavinin önemli öğeleridir.
Divertiküloz

Herhangi bir iç organda çok sayıda divertikülün bulunması.
Detoksifikasyon

Alkol gibi bir maddenin vücuttan temizlenme süreci.
Daltonizm

Renk körlüğü.
Diyadokokinezi

Birbirini izleyen hareketlerin (örneğin ellerin sağa sola döndürülmesi ya da parmakların gerilip büzülmesi) hızla yapılabilmesi.
Devitalizasyon

Dişözünün ölümünü sağlamak amacıyla yapılan girişim.
Diyafanoskopi

Vücudun belirli bölgelerinin bir ışık kaynağı karşısındaki saydamlığı incelenerek yapılan muayene.
Diyaforez

Günde 300-500 ml'lik normal sınırların ötesinde aşın terleme; yaygın ya da vücudun bazı bölgeleriyle sınırlı olabilir.
Dezenfeksiyon

Doğrudan doğruya hastalık yapıcı mikropları ortadan kaldırmaya yönelik işlem
Dezenfestasyon

Dezenfeksiyona benzeyen, ama ondan farklı olarak hastalık yapıcı mikroplan değil, mikroplan taşıyan, çevreye zarar veren ya da hoşa gitmeyen hayvanları yok etmeye yönelik işlem.
Dezintoksikasyon

Dışarıdan organizmaya giren ya da metabolizmanın çeşitli evrelerinde vücut içinde oluşan zehirli maddelerin etkisiz hale getirilerek vücuttan uzaklaştırılması süreci.
Diyagnostik

Bir tanıyı gerçekleştirmek için uygulanan yöntemle tümüne verilen ad.
Damar büzülmesi (vazokonstriksiyon)

Kan damarlan duvarında bulunan düz kasların kasılmasıyla damar boşluğunun daralması.
Dezoksikortikosteron

Böbreküstü bezi kabuğunun glomerül katmanınca üretilen mineralokortikoit hormon.
Damar genişlemesi (vazodhatasyon)

Kan damarları duvarında bulunan düz kasların gevşemesi sonucu damar boşluğunun genişlemesi.
Dezoksiribonükleaz

Hidrolaz sınıfına giren bir enzim.
Dezoksiribonükleik asit

DNA
Diyaskopi

Deri Üzerine koyulan bir cam plak (diyaskop) aracılığıyla deri lezyonlannı inceleme tekniği.
Damarlarda balonlaşma

anevrizma
Dıhydroxyacetone (dha)

 Kozmetikte kullanılan kendinden bronzlaştırıcı bir ajan.
Diyastol

Kalbin gevşeme devresi
Damping sendromu

Midesinin bir bölümü alınmış hastalarda görülen bir belirti.
Diyatermokoagülasyon (elektrokoagülasyon)

Tıpta ve cerrahide belirli bir noktaya yüksek frekanslı elektrik akımı vererek bu akımın ist etkisiyle hızlı bir hücre pıhtılaşması ve hücre yıkımı oluşturulması biçiminde uygulanan girişim.
Dış okülomotor sinir

abdüsens sinir
Diyatez

Organizmanın aralarında yakınlık bulunan hastalıklara fazlaca yatkınlığı.
Darlık (koarktasyon)

Doğumsal nedenlerle içi boş bir organın daralması.
Dışadönüklük

C. G. Jung'un bazı kişilerin dünya ve dış olaylar karşısında nesnel değerlere öznel değerlerden daha fazla önem verme eğilimlerini belirtmek için, içedönüklüğün karşıtı olarak kullandığı terim.
Davranış bozukluktan

Davranışlarda ortaya çıkan sapma.
Deaminasyon

Bir molekülden amino grubunun çıkarılması işlemi.
Dışkıda oksiyür aranması

Genellikle çocukların bağırsaklarında bulunan oksiyür tanısı
Diyoptri

Bir merceğin kırma gücünü belirleyen ölçü birimi.
Dışkıda protozoon aranması

Mikroskop altında dışkının incelenmesi.
Debridman

Ölü dokulan uzaklaştırmak ve canlı, yani iyi kan alan dokulan ortaya çıkarmak amacıyla uygulanan bir cerrahi teknik.
Debritman

Ölü dokuları uzaklaştırmak ve canlı yani iyi kan alan (beslenen) dokuları ortaya çıkarmak amacıyla yapılan cerrahi işlem.
Dışkılama zorluğu

Dışkılama eylemini gerçekleştirmedeki yetersizliğe bağlı olarak ortaya çıkan bir kabızlık biçimi.
Decussatio (çapraz)

Anatomide sinir lifi demetlerinin ya da bunların daha ince birimlerinin merkez sinir sisteminin bir yarısından öbür yarısına geçmesi.
Dizartikülasyod

iki kemiğin eklem uçlarının birbirinden ayrılması.
Defekasyon

Dışkının dışarı atılması.
Diabetik Koma

Daha ziyade şeker hastalarında görülür. Nedeni, insülin verme zamanını geçirmek, gerektiğinden az miktarda insülin vermek, bağırsak iltihabı, bademcik iltihabı, grip veya iyileşmeyen yaralardır.
Dizomi

Bir DNA segmenti, allel, gen veya bir kromozomdan iki adet olması.
Defibrilasyon

Kalp kas tellerinin, art arda ve hızlı hızlı kasılmalar biçiminde görülen düzensiz titreşimlerini durdurmak amacıyla yapılan tedavi. Defibrilasyon, kalbe potasyum klorür şırınga edilerek ya da elektrik şoku sağlanarak gerçekleştirilir. Şok yöntemiyle gerçekleştirilen defibrilasyon daha etkili olduğundan, en çok bu yöntem uygulanır. Kapalı ya da açık kalp ameliyatlarını gerektiren hallerde de defibrilasyona başvurulur.

Kalp durduğu ya da kaslarının kasılmalarının yetersizleştiği zaman hasta bayıltılır. Elektrokardiyografi kontrolü yapıldıktan sonra göğsün iki yanına bağlanan elektrotlar arasından, kapalı kalp ameliyatlarında 4-8 amper şiddetinde ve 400-600 volt geriliminde, açık kalp ameliyatlarında 1,5 amper şiddetinde ve 100-150 volt geriliminde elektrik akımı geçirilir. Akımın geçişi saniyenin onda biri kadar bir süre içinde gerçekleşir.

Dna (dezoksiribonükleik asit)

Canlılarda kalıtım yoluyla geçen özelliklerin korunmasından ve aynı zamanda protein bireşiminin düzenlenmesinden sorumlu büyük molekül.
Defibrilator

Kalbin normal dışı hızlı atımını durdurarak tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan araç.
Difüzyon

Moleküllerin hareket enerjileriyle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama hareket etmesi.
Doğum Kontrol

Evli çiftlerin istedikleri zaman istedikleri kadar cocuk sahibi olmaları,istemedikleri zaman da bu gebeliklerin önlenmesi  aile planlamasının tanımı ve amacıdır.

Bu amaç doğrultusunda çeşitli doğum kontrol yöntemleri kullanılmaktadır. Sitemiz bu doğum kontrol yöntemleri için rehber niteliğinde, sizlere yardımcı olmak amacıyla hizmetinizdedir. Çeşitli doğum kontrol yöntemleri arasında kendinize en uygun yöntemi seçmeye çalışın. Terchler her çiftte farklılık gösterdiği gibi bazı korunma yöntemlerinin yan etkiside vardır. Bu yüzden araştırıp en iyisini, size göre en uygununu bulmanızı öneririz. Kısaca en doğru tercih çiftlerin en kolay uyguladıkları ve yeterli sonuç alabilecekleri yöntemlerdir. Aşağıdaki tabloda doğum kontrol yöntemleri ve etki dereceleri yer almaktadır.
 

YÖNTEM

Beklenen teorik başarısızlık oranı (Yüzde)

Pratikte karşılaşılan gerçek başarısızlık oranı
(Yüzde)

Kondom: Erkek

2

12

Kondom: Kadın

5

21

Spermisid fitiller

6

21

Takvim yöntemi

1-9

20

Geri çekme

4

19

Diyafram

6

18

Rahim içi araç (Spiral)

0.1-0.5

0.1-2.0

Doğum kontrol hapı

0.1

3

Minipill

0.5

3

Tüplerin bağlanması

0.01

0.04

Erkek kordonlarının bağlanması

0.1

0.15

Norplant

0.09

0.09

Depo-Provera (3 aylık aşı)

0.3

0.3

DOĞAL YÖNTEMLER

1.Bazal vücut ısısı yöntemi: Ovulasyondan(yumurtlamdan) sonra vücut ısısı 0.2-0ç5 derece yükselir.

2.Takvim yöntemi(Opino-Kranus):Ovulasyonun bir sonraki mensturasyondan(adet=mens=regl) 14 gün önce oldugu varsayılır ve adeti takip eden 14-21. günlerde ilişkiye girilmez.Bilinen en eski yöntemlerden biridir ancak koruyuculuğu diğer yöntemlere göre oldukca düşüktür.

Örnek olarak vermek gerekirse doğum kontrol hapı kullanan 1000 (bin) kadından bir sene içinde yanlızca birinde gebelik oluşurken, takvim yöntemiyle korunan 100 (yüz) kadından bir sene içinde ortalama 25'inde gebelik oluşmaktadır!

3.Mukus yöntemi(Billings):Servikal mukusa göre riskli günler belirlenir.

4.Coitus interruptus(Geri çekme metodu)ıÜü:Cinsel ilişki sırasında, boşalma olmadan önce, erkeğin penisini kadının vajinasından çıkararak dışarıya boşalmasıdır. Etkililiği tamamen kullanıcıya bağlıdır, her çift başarıyla uygulayamaz.Bu yöntemin doğru uygulanabilmesi ve cinsel ilişkinin olumsuz etkilenmemesi için iki tarafında bu konuda istekli ve kesin kararlı olması gerekir.

5.Emzirme:Dogumu takip eden ilk 6 ayda anne amenoreik(adet görmüyorsa) ise ve ıÜübebeğini sadece anne sütü ile sık aralarla, günde toplam en az 60 dakika süreyle emzirerek besliyorsa , annede yumurtlama gerçekleşmeyebilir. Bu durumda cinsel ilişki olsa dahi gebelik oluşmaz.Doğumdan 6 ay sonra emziren kadınların %20 de ader görmeseler bile ovulasyon(yumurtlama)olur.Doğumdan sonra emzirmeyen annelerde ise yumurtlama en erken 6 hafta sıbra baslar.

BARİYER YÖNTEMLER

PREZERVATİF (Kondom, Kılıf, Kaput):

Prezervatif ilişki öncesi sertleşmiş penise takılan, lateks adı verilen bir çeşit lastikten yapılmış ince ve esnek bir kılıftır. Çeşitli renk, boyut, form ve koku seçenekleri mevcuttur. Günümüzde kadın prezervatifi olark adlandırılan "femidom" ile kadınlarda kullanabilir. Dünyada ortalama 46 milyon çiftin düzenli olarak prezervatif kullandığı tahmin edilmektedir.

PREZERVATİF NASIL KORUR?

Prezervatif, ucunda bulunan haznede spermleri durdurarak rahime ulaşmasını engeller ve gebeliği önler.

PREZERVATİF NE KADAR ETKİLİDİR?

Doğru ve sorunsuz kullanıldığında ilişkide %97 oranında koruma sağlar. Gebeliği önleyici özelliğinin haricinde cinsel yolla bulaşan hastalıkların bazılarına(HIV/AIDS, HEPATİT-B, FRENGİ, BEL SOĞUKLUĞU, KLAMİDYA GİBİ) ve PID e karşı koruma saglar.

UYARILAR:

- Her ilişkide yeni bir prezervatif (kondom) kullanılmalıdır.

- Prezervatif (kondom) sertleşmiş penise, partnerin cinsel bölgelerine temas etmeden önce tekılmalıdır. Ucundaki hazne için ufak bir boşluk bırakılır.

- İlişki sonunda penisi geri çekeren kondom çevresinden tutularak çıkarılmalıdır.

- Prezervatifi kayganlaştırmak için yağ, krem gibi maddelerle asla kullanmamak gerekir. Bu ürünler prezervatif'i eritip yırtılmasına, patlamasına neden olabilir.

- Kondomu evinizin karanlık, serin ve rutubetsiz ortamlarında saklayınız.

DİYAFRAM:

İnce lastikten yapılmış, rahim ağzını örten kubbe şeklinde bir araçtır. Erkek tohum hücrelerinin (sperm) hazneden (vajinadan, döl yolundan) rahime geçmesini engeller.

Etki derecesi doğru kullanıldığında ve her ilişkide kullanıldığında prezervatif kadar etkilidir.

Avantajları:
- Cinsel ilişki sırasında kullanılması ve ilişki haricinde vücudu etkilememesi
- Adet kanamaları sırasındada kadınların kullanabilmesi
- Tekrar tekrar yıkanıp kullanıldığı zaman 1 ile 2 yıl arası kullanılabilir.

Dezavantajları:
- Cinsen ilişkiden önce yerleştirilmesi ve en geç 6 saat sonra çıkartılması gerekir. İlişkiden 24 saat önce takılabilir.
- Kimi kadınlar diyaframı yerleştirmekte zorlanabilir.
- Lastik alerjisi olanlar için sorunlar yaratabilir.
- Çok sık kullanıldığında sistit denilen idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir.

Servikal başlık: Diaframdan daha küçüktür.tam serviks(rahim ağzı) üzerine oturur ve 72 saat kalabilir.

Spermisid(sperm yok ediciler): Kadının vajinasına konularak uygulanan jel, fitil ve köpüren tabletlerdir. Tabletlerin erimesi için cinsel ilişkiden 30 dakika önce vajinanın derinine uygulanmaları gerekir. Etkisini tam gösterebilmesi için cinsel ilişkiden sonra da en az 6 saat vajina yıkanmamalıdır. Anne sütünü etkilemediği için emziren kadınlar da kullanabilir.

RAHİM İÇİ ARAÇLAR (RİA, SPİRAL)

Rahim içi araç (ria); aile planlaması yöntemleri arasında dünyada en cok kullanılan geri dönüşümlü doğum kontrol yöntemidir. Halk arasında spiral olarak tabir edilir. Ria'nın en önemli özelliklerinden biri uzun süreli geri dönebilir yöntemler arasında en düşük maliyetli olmasıdır. Dünya da yaklaşık olarak 110 milyon kadının istenmeyen gebelikten korunmak için ria'yı tercih ettiği tahmin edilmektedir. Ria coğrafi olarak kullanımı çok farklılıklar gösteren bir doğum kontrol yöntemidir. Örneğin Çin'de her 3 kadından 1'i ria'yı tercih ederken Avrupa'da kullanım oranı yalnızca % 7 dir.

Günümüzde Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Amerikan Tıp Birliği (AMA) ve Amerikan Jinekolog ve Obstetrisyenler Birliği (ACOG) RİA'yı en güvenli ve etkili doğum kontrol yöntemlerinden biri olarak kabul etmektedir.

Temel etki mekanizması endometrial kavitede (rahim icinde) implantasyonu engelleyecek şekilde enflamasyona yol açmaktır. Döllenmeyi de önler. Çıkartıldığında hemen gebe kalınabilir. İlk aylarda lekelenme, adet miktarında artma veya adet süresinde uzamaya, adet sancısına neden olabilir. Anne sütünü etkilemediği için emziren kadınlar da kullanabilir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan (HIV/AIDS, hepatit-B, frengi, bel soğukluğu, klamidya gibi) korumaz.Kurallarına göre uygulandığında enfeksiyona neden olmaz.

Rahim içine yerleştirilen küçük plastik bir araçtır. Bakır ve hormon içeren tipleri vardır.

Bakırlı RIA:Bu RIA nın kollarında ve gövdesinde bakır bulunur.Salınan bakır iyonları sperm motilitesini azaltır ve spermin akrozomal reaksiyonunau engeller.Kontraseptif(gebeliği önleyici) etkinliği 10 yıla kadar devam eder.

Hormonlu RIA(mirena):Günde 20mikrogr levonorgestrel salgılar ve etkinliği 5 yıl sürer.Etki mekanizması olarak,servikal mukus koyu,vizköz hale gelir ve sperme geçirgenliğini kaybeder.Dış gebeliğe karşı koruması,mens kanamasını ve ağrıyı azaltması diğer faydalarıdır.

RIA komplikasyonları:

1.Uterin perforasyon(rahim yırtılması)

2.PID(pelvik inflamatuar hastalık)

3.İnfertilite(kısırlık)

4.Ektopik gebelik(Dış gebelik)

RIA nın kullanılmaması gereken durumlar(kesin kontrendikasyonları)

1.Gebelik

2.Akut PID

3.PID öyküsü

4.Tanı konmamıs rahim  kanaması

5.Konjenital(doğumsal) uterin(rahim) anomalileri

6.Uterin kaviteyi bozan büyük myomlar

7.Bakır alerjisi

8.Wilson hastalığı

RİA'nın Avantajları:

Geri dönebilen, uzun süreli bir yöntem olması

Etki oranı çok yüksektir

Maliyeti uzun süreli diğer yöntemlere nazaran çok düşüktür

Acil korunma amaçlı kullanılabilir

Etkisi takılmasıyla başlar, çıkarılmasıyla son bulur

RİA'nın Dezavantajları:

Kondom vb. gibi kendi başınıza takmanız mümkün değildir, yalnızca deneyimli uzmanlar tarafından takılmalıdır

Yine prezervatifte olduğu gibi cinsel yollarla bulaşan hastalıklara karşı koruma sağlamaz

Kanamalarda düzensizlik meydana getirebilir

Uygulanması diğer metodlara göre daha zahmetlidir

HORMONAL KONTRASEPTİFLER

Gelişmiş ülkelerde en fazla tercih edilen doğum kontrol yöntemidir.

Genel Özellikler

·  Her gün düzenli alınması gerekir.

·  Kadında  yumurtlama ve döllenmeyi engeller.

·  Doğru kullanıldığında çok etkilidir.

·  Adetin ilk beş günü içinde, tercihen ilk günü alınmaya başlanmalıdır.

·  Adet öncesi stresi ve adet sancılarını önler.

·  Rahim ve yumurtalık kanserlerine karşı koruyucudur.

·  Adet kanamalarının miktarını azalttığından bu nedenle oluşabilecek kansızlığa karşı koruyucu etkileri vardır.

·  Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan (HIV/AIDS, hepatit-B, frengi, bel soğukluğu, klamidya gibi) korumaz.

1.Hap

·  Kadında doğal olarak bulunan kadınlık hormonlarından ikisini  (östrojen ve progesteron) içerir.

·  35 yaş ve üstünde olup, sigara içen kadınlar hapla korunacaksa sigarayı bırakmalıdır.

·  Anne sütünün miktarını azalttığı ve yapısını değiştirdiği için emzirirken kullanılmaz.

2.Mini Hap

·  Kadında doğal olarak bulunan kadınlık hormonlarından yalnızca birini (progesteron) içerir.

·  Anne sütünü etkilemediği için emziren kadınlar da kullanabilir.

3. Enjektabl Kontraseptifler (Depo Provera):

A.Aylık İğne: Düzenli olarak ayda bir kez, kas içine enjeksiyonla uygulanır.Kadında doğal olarak bulunan kadınlık hormonlarından ikisini  (östrojen ve progesteron)içerir. Doğru kullanıldığında çok etkilidir. Adetin ilk yedi günü içinde tercihen ilk günü uygulanır. Anne sütünün miktarını azalttığı ve yapısını değiştirdiği için emzirirken kullanılmaz.

B.Üç aylık iğne: Progesterob(MPA) içerirler.Tek bir 150mg doz yumurtlamayı 14 hft veya daha fazla baskılar.Bu nedenle her 3 ayda bir i.m(kas içi) uygulanır.Etki mekanızması LH tetiğini baskılayarak ovulasyonu engeller,servikal mukusu koyulaştırarak tıkaç oluşturur ve sperm geçirgenliğini engeller.

 Bu yöntem hormonal yöntemler içinde etkinliği en yüksek olan yöntemdir ve nerdeyse sterilizasyona denktir.

      4.Cilt altı implantları(implanon): 68 mg etonogestrel içeren 40 mm uzunluğunda ve 2mm kalınlığında bir adet kapsülden oluşur.Bu kapsül üst kol iç yüzüne yerleştirilir ve 3 yıl korunma sağlar.Düzensiz kanama ve baş ağrısı yöntemin bırakılmasındaki en sık nedenlerdir.

POSTKOITAL KONTRASEPSİYON

Korunmasız cinsel ilişkiyi(koitusu) takiben alınacak önlemlerdir.Gebeliği önleyici etki yumurtlamanın kesintiye uğratılması veya geciktirilmesi yada döllenmeye engel olma şeklindedir.

1.Östrojenler ilk 72 saat içinde yüksek dozda alınırsa gebeliği önler.Mide bulantısı ve kusma yapar.

2.Koıtustan(cinsel ilişki) 12 saat ve 24 saat sonra 0.2 mg etinil estradiol(EE)+ 2 mg levonorgestrel uygulanabilir.Bunda da bulantı kusma çok olur.

3.Koitustan 12 ve 24 saat sonra tek başına 0.75 mg levonorgestrel alınmasıdır. Yan etkisi yoktur.

4.Koitusu takiben 72 saat içinde bakırlı veya hormonlu RIA nın takılmasıdır.Gebeliği önlemede en etkili yöntemdir.

5.Acil kontrasepsiyon için Danazol de kullanılabilir.Yan etkileri fazladır.

6.Bir antiprogesteron olan mifepriston(RU486)da çok etkilidir ve belirgin bir yan etkisi yoktur.

CERRAHİ STERİLİZASYON OPERASYONLARI

A.Kadında tüplerin bağlanması(tüp ligasyonu):

Artık  çocuk istemeyen çiftlerde uygulanır.Kadının yumurtalık kanallarının(tüplerinin) operasyonla bağlanmasıdır.Tüpler bağlandığı için yumurta sperm ile karşılaşamaz ve döllenme engellenmiş olur.Kadının ve eşinin onayı ile gebelik riski olmayan bir dönemde yapılır.Çok etkilidir.Cinsel hayatta değişiklik olmaz.Tekrar tüp devamlılığının sağlanması işlemlerinde başarı şansı %50-75 civarındadır.

B.Erkekte kanalların bağlanması(vazektomi):

Artık çocuk istemeyen erkeklerde erkek tohum(sperm) kanallarının bağlanmasıdır.Geri dönüştürülebilmesi olası ise de zaman aralığı uzadıkça sonuç kötüleşir

Defibrilatör

Kalbin normal dışı hızlı atımını durdurarak tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan araç.
Doğum kontrol hapı

Yüksek dozda östrojen ve progesteron hormonu içerek, kadındaki yumurtlama (ovulasyon) sürecini geçici bir süre durdurmaya yarayan haplar.
Defibrinasyon

Pıhtüaşmamış kanda uygulanacak incelemeleri gerçekleştirmek İçin kanı bazı yöntemlerle fibrinden arındırma İşlemi.
Digoksin miktarının belirlenmesi

Kalp yetmezliğinin tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir ilaç olan digoksinin kandaki miktarının belirlenmesi; "en uygun" tedavi dozunun saptanmasında yararlıdır.
Doğum kontrol yöntemleri

Döllenmeyi geçici biçimde önleme yollan.
Doğum sancıları

Doğum sancıları; doğumun habercisidir. Başlangıçta 20 dakikada bir gelen doğum sancıları, daha sonra sıklaşır ve her seferinde döl yatağı kasılıp, sertleşir.Sancılar sırasında kanama görülmezse korkulacak bir şey yoktur.
Deflorasyon

Kızlık zarının yırtılması.
Dikkat bozukluğu (hipoprozeksi)

Dikkatte bütünüyle bir azalmayı ya da dikkat kaymala-rındaki artışı tanımlayan terim.
Doğum sancıları

Doğum sancıları; doğumun habercisidir. Başlangıçta 20 dakikada bir gelen doğum sancıları, daha sonra sıklaşır ve her seferinde döl yatağı kasılıp, sertleşir.

Sancılar sırasında kanama görülmezse korkulacak bir şey yoktur.

Deformasyon

Şeklini bozma.
Dikotiledon

Embriyosunda iki çenek yaprağı bulunan bitki.
Doğum sancısı

Dölyatağının doğum sırasındaki kasılmalarına bağlı olarak ortaya çıkan ağrı.
Deformite

Şekil bozukluğu.
Dikrotizm

Kimi hastalıklarda ortaya çıkan ve bir çevrel atardamarın elle muayenesinde her bir atımın birbirini izleyen iki atımdan oluştuğu fark edilen olgu.
Doğumsal

Doğuştan var olan herhangi bir bozukluk ya da hastalık durumunu niteleyen terim.
Dehidratasyon

Vücuttan aşırı sıvı kaybı.
Doğumsal kalça çıkığı

Kalça ekleminde doğuştan var olan ve kalçayı oluşturacak taslağın embriyon döneminde kusurlu gelişmesi ya da tam gelişmemesi sonucunda ortaya çıkan bozukluk.
Dehidroepiandrosteron

Androjen hormonların karaciğerde geçirdiği dönüşümle ortaya hormon.
Doğurganlık

Belirli bir zaman aralığı içinde gerçekleşen doğum sayısı, istatistikte doğurganlık indeksi adı verilen ve doğurganlık sürecinin çeşitli yönlerini niceliksel olarak belirleyen birtakım oranlar kullanılır.
Doku

Belirli bir işi yapmak üzere özelleşmiş hücreler topluluğu.
Doku grubu

Anne ve babadan yarı yarıya alınan ve insanın dokusal özelliklerini belirten işaretler (Kan grubu ile aynı değildir, HLA olarak da anılır).
Dejenerasyon

Dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamıyacak hale gelmeleri.
Doku reddi

Farklı genetik yapıdaki bir insandan alınan dokunun nakledilmesi sonucunda vücudun zamanla bu dokuyu yıkmaya yönelik olarak başlattığı tepkimelerin ortaya çıkardığı karmaşık olaylar dizisi.
Dejeneratif artrit

Osteoartrit.
Dokunma

Vücut yüzeylerinin dış ortamdaki çeşitli etkenlerle ilişkisini sağlayan duyarlılık.
Dejeneratif eklem hastalığı

Osteoartrit.
Dokunma

Vücut yüzeylerinin dış ortamdaki çeşitli etkenlerle ilişkisini sağlayan duyarlılık.
Dejeneratif eklem hastalığı

Osteoartrit.
Dolama

Streptokok ya da stafilokok türü bakterilerin parmak uçlarında oluşturduğu akut, İrinli enfeksiyon.
Dekalsîfîkasyon

Kemik dokusundan kalsiyum tuzlarının kaybedildiği patolojik durum.
Dolama

Şeytan tırnağı veya parmağa iğne ya da kıymık batması sonucu, tırnak dibinde meydana gelen iltihaplanmaya; halk arasında dolama, tıp dilinde paronychia denir. Başlangıçta kırmızı bir benek halindeyken daha sonra içi dolu sivilceye dönüşür. Dolama, kan zehirlenmesine neden olabilir. Bu nedenle ihmal edilmeden doktora başvurmak gerekir. Alkol pansumanı veya sıcak su kompresi çok faydalıdır.
Dekolman

Bir organın katmanlarında çeşitli hastalıklar nedeniyle gelişen ayrılma (örneğin ağtabaka, etene ya da epifiz dekolmanı).
Dilatasyon

Bir atardamar ya da göz bebeği gibi bir organ ya da kanalın genişlemesi ya da açılması.
Dolaşım sistemi (kardiyovasküler sistem)

içinde kan ve lenfin dolaştığı anatomik yapıların bütünü; bu dolaşımın amacı, tüm dokulara oksijen ve metabolizma etkinlikleri İçin gerekli maddelerin ulaştırılması ve hücre metabolizması artıklarının dokulardan uzaklaştırılmasıdır.
Dekompresyon

Baskı yapan gücün veya baskının kaldırılması.
Dildo

Suni penis.
Dolaşım şantı

iki kan damarının kılcal damar ağının aracılığı olmaksızın doğrudan birbirine bağlandığı durumlar İçin kullanılan genel terim.
Dekonjessan

Konjesyonu (şişme) azaltan, dekonjessif.
Dimorfizm

Bir türün iki farklı forma sahip olma durumu.
Dolikokolon

Kalınbağırsağın anormal uzunlukta olduğu yapı bozukluğu.
Dekortikasyon

Bir organı saran seröz kılıfın bâzı patolojik olaylara bağlı olarak büzülerek ya da çevredeki dokulara yapışarak ilgili organın işlevlerini engellemesi durumunda başvurulan cerrahi girişim.
Dolikosefali

Ön-arka yönde uzamış kafatası biçimi.
Dekstrokardi

Normalde göğüs boşluğunun sol yarısında yer alan kalbin sağ göğüs kafesinde bulunması.
Diphyllobothrium latum

insanda ağır kansızlığa yol açan yassı bağırsak asalağı.
Domain

Bir protein içerisinde bulunan ve kendine ait bir fonksiyona sahip bölüm. Tek bir protein içindeki domain bölümleri, hep birlikte proteinin total fonksiyonunu belirler.
Dekstroz

Altı karbon atomu içeren ve genel olarak glikoz olarak bilinen monosakkarit.
Dominant

Baskın gen.
Dekstroz (glikoz)

Kanda bulanan basit bir şeker; meyva bitki ve balda da bulunur
Diploe

İki kemik yaprağı ya da katmam arasında bulunan sün-gersi kemik.
Dong quaı

 Düzensiz ay başı veya menopoz sorunlarını tedavi etmek için kullanılan geleneksel bir Çin bitkisi.
Diploid

2n kromozom takımı taşıyan hücre.
Donma

Normalde vücudun iç sıcaklığını 37°C dolayında tutan ısı düzenleyici mekanizmaların işlevinin bozulmasına ve yetersizliğine bağlı, ölümcül olabilen sendrom.
Diploid*

2n kromozom takımı taşıyan hücre.
Donmalar

Üşümenin en ağır şekline donma denir. Donan kişiyi birdenbire ısıtmamak gerekir. Böyle durumlarda yapılacak ilk iş; vücuda bir battaniye sarıp, ılık bir yere taşımak; orada başı hafif geriye doğru olmak üzere sırtüstü yatırmak, kol ve bacaklarını soğuk su ile iyice ovmaktır. Limonsuyu ile masaj yapılabilir.
Diploit sayı

Sperm ve yumurta hücresindeki (gametler) kromozom sayısının (haploit sayı) iki katı kromozom sayısını belirten terim; gametteki kromozom sayısı n ile gösterildiğinde, diploit sayı 2n'e eştir
Donmalar

Üşümenin en ağır şekline donma denir. Donan kişiyi birdenbire ısıtmamak gerekir. Böyle durumlarda yapılacak ilk iş; vücuda bir battaniye sarıp, ılık bir yere taşımak; orada başı hafif geriye doğru olmak üzere sırtüstü yatırmak, kol ve bacaklarını soğuk su ile iyice ovmaktır. Limonsuyu ile masaj yapılabilir.

Delesyon

Bir tip kromozom mutasyonu sonucunda DNA daki bir bazın yada bazların yok olması hali.
Dipsomani

Düzenli aralıklarla ortaya çıkan karşı koyulamaz alkol İçme isteği.
Dopa (3,4-dihidroksifenilalanin)

Tirozinaz enziminin etkisiyle fenilalaninin yükseltgen-mesi sonucu oluşan kimyasal madde.
Delik (foramen)

Anatomide kemiklerin ya da yumuşak dokuların içinden geçen ve gerekli bağlantıyı sağlamaya yarayan açıklıklar.
Dopamin

Dopadan karboksil grubunun ayrılmasıyla oluşan adrenaline benzer madde.
Doping

Bir sporcunun yanşma verimini artırmaya yönelik maddelerin kullanılması.
Deltoit kas

Omza yuvarlak biçimini veren yüzeysel ve hacimli kas.
Direnç ölçümü

Orta kulaktaki akustik direncin ölçümü için kullanılan yöntemlerin tümü.
Doppler etkisi

Ses kaynağının yaklaşmasına ya da uzaklaşmasına göre bir gözlemci bakımından ses titreşimlerinin artması ya da azalması biçiminde ortaya çıkan etki
Delüzyon

Kişiyi doğru olmadığına ikna etmekte güçlük çekilen yanlış düşünce ya da inanç; kuruntu.
Dorsal

Bir organizmanın sırt kısmı
Dirsek kası (musculus anconeus)

Dirseğin arkasında bulunan kas.
Dorsal spina

omurga
Dosimazi

Adli tıpta ölümden önce solunum eyleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini (doğumda bebeğin canlı olup olmadığını) saptamak amacıyla bir yenidoğanm kadavrasının değişik organlan üzerinde yapılan test.
Doz

Bir ilacın tedavide kullanılan miktarı.
Disakkaritler

Oksijen köprüsüyle bağlanmış iki monosakkarit molekülünden oluşan karbonhidrat ya da şekerler.
Dozimetri

Canlı bir organizmanın ya da ışın biyolojisinde bir maddenin emdiği ışın dozunun, doğrudan ya da dolaylı ölçümle saptanması.
Disendokrinizm

İç salgı (endokrin) bozukluklarını belirtmek için kullanılan genel terim.
Döküntü

Deride geniş alanlar üzerinde ya da yaygın olarak düzensiz kırmızı lekelerin ortaya çıktığı hastalık belirtisi.
Döl yatağı

Uterus. Dişi üreme sisteminde, fetusu doğuma kadar beslemek ve barındırmakla görevli kas yapısında bir organdır.
Disfonî

Organik ya da işlevsel kökenli her türlü ses bozukluğuna verilen genel ad.
Döllenme

Yumurta ve spermin birleşmesi.
Demiyelinizasyon

Sinir liflerinin etrafını saran myelin tabakasının kaybı.
Disfonksiyon

Genel olarak bir organın, dokunun ya da sistemin işlevinde ortaya çıkan olumsuz değişikliği belirtmek için kullanılan terim (nitel ya da nicel olabilir).
Döllenme borusu

Spermlerin yumurtayla birleştiği ve zigotu oluşturduğu tüp.
Demonstrasyon

Göstererek öğretme.
Disfori

Çevreye ilginin kaybolduğu, kötümserliğin ortaya çıktığı ve genellikle aşırı uyanlmışlığın eşlik ettiği bir keyifsizlik durumu.
Dölüt

İnsanlarda, gebe kalındıktan sonra sekiz haftadan, doğmadan önceki döneme kadar anne karnında olan bebeğe verilen ad.
Demoralizasyon

Moral çöküntü.
Dölüt (fetüs)

Dölütsel yaşamın onuncu haftasından sonra, yani insan türüne özgü dış yapısal özellikler kazanıldıktan sonra gelişmekte olan yavrunun durumunu belirten terim;
Disgerminom

Ender görülen bir yumurtalık tümörü.
Dölyatağı

Kadınlarda orta çizgi üzerinde tek olarak yer alan üreme organı.
Denervasyon

Sinirsel bağlantıların kesilmesi. Normalde bir kas, sinirsel uyanya yanıt olarak kasılır.
Dölyatağı afonisi

Dölyatağındaki kaslann doğum sırasında kaşıtmaması ya da az kasılması.
Dishidroz

Özellikle el ve ayaklarda anormal terlemeyle ortaya çıkan bir deri hastalığı.
Dölyatağı ekleri iltihabı

adneksit
Disk problemleri

Lomber (bele ait) disk hastalıkları, yani bel fıtığı. Doku: Belli bir işlevi yerine getirmek üzere özelleşmiş olan daha çok veya daha az uniform (tek tipte) hücre topluluğu.
Dölyatağı hiperkinezîsi

Doğum sırasında dölyatağı kasılmalarının şiddet ve sıklığının patolojik olarak artması.
Deoksikolik asit

İnsan safrasında bulunan safra asiti.
Diskeratoz

Epidermisteki hücrelerde keratinizasyon(*) sürecinde görülen bozuklukları tanımlayan genel terim.
Dölyatağı retrofleksiyonu

Dölyatağının uzunlamasına ekseninin arkaya doğru bükülmesi.
Deoksiribonukleik asit (dna)

Canlılardaki yönetici molekül. Genetik bilgileri içeren ve hücre çekirdeğinde yer alan ikili sarmal molekül
Dölyolu

Kadınlarda dölyatağı ve dış cinsel organlar (vulva) arasında bulunan üreme organı.
Deoksiribonukleotid

DNA'nın yapıtaşı olan molekül.
Diskopati

Omurlar arasındaki disklerin hastalığı.
Dölyolu akıntısı

Halk arasında beyaz akıntı; tıp dilinde ise; Gleet denilir. Arasıra görülen beyaz akıntı pek önemli değildir. Çünkü üşütmek, ruhi bunalım, uzun süren bir hastalık veya yüksekçe bir yerden düşmekten kaynaklanabilir.

İç çamaşırında krem rengi beyazlıkta bir leke görülür. Kuruduğu zaman kahverengiye çalan sarı bir renk alır. Önce beyaz akıntının nedenini bulmak gerekir.

Deoksiribonükleik asit (dna)

Canlılardaki yönetici molekül. Genetik bilgileri içeren ve hücre çekirdeğinde yer alan ikili sarmal molekül
Dölyolu akıntısı

Halk arasında beyaz akıntı; tıp dilinde ise; Gleet denilir. Arasıra görülen beyaz akıntı pek önemli değildir. Çünkü üşütmek, ruhi bunalım, uzun süren bir hastalık veya yüksekçe bir yerden düşmekten kaynaklanabilir. İç çamaşırında krem rengi beyazlıkta bir leke görülür. Kuruduğu zaman kahverengiye çalan sarı bir renk alır. Önce beyaz akıntının nedenini bulmak gerekir.
Deoksiriboz

C5H10O4 bileşiminde olan ve DNA'nın yapı birimlerinden biri olan şeker. Genel adı pentoz olan monosakkarit.
Diskromatopsi

Renklerin kusurlu görülmesi.
Dölyolu sıvısının incelenmesi

Başta Trichomonas vaginalis ve Candida albicans olmak üzere vajinit (dölyatağı İltihabı) etkenini belirlemeyi sağlayan inceleme tekniği.
Deontoloji

Aynı meslek grubunda olan insanların birbirleri ile olan ilişkilerinde uyulması öngörülen ahlaki, moral değerler.
Diskromi

Üstderiye rengini veren melaninin aşın ya da eksik oluşuna ya da deride başka bir nedenle, örneğin alyuvar-lardaki hemoglobin türevlerinin (porfirin) ya da dışardan alman maddelerin depolanmasına bağlı olarak derinin renklenmesinde görülen bölgesel ya da
Dört başlı kas (kuadriseps kası)

Uyluk ön bölgesini bütünüyle kaplayan kas.
Depersonalizasyon

Kişinin gerçekle ilişkisini yitirdiği ve kendi kişiliğine karşı yabancılık duyduğu durum.
Depiıasyon

Estetik ya da koruyucu amaçla vücuttaki tüyleri temizleme
Disleksi

Okuma yeteneğindeki bozukluk.
Dramatizasyon

Düş oluşumunda yoğunlaştırma, yer değiştirme ve sim-geleştirmeyle birlikte rol oynayan psikolojik mekanizma.
Depilasyon

Kılların çıkartılması işlemi.
Deplazmoliz

Plazmolize uğramış hücrenin tekrar su alarak eski haline dönmesi.
Dislokasyon

Çıkık.
Drepanosit

Orak hücreli anemi adı verilen doğumsal bir anemi türünün özelliği olan orak biçimli alyuvarlar.
Depo hastalıktan

Doğumsal metabolizma hastalıkları grubu.
Dismenore

Adetten önce ya da âdetle birlikte ağrı duyulması.
Dromotropizra

Kalp kışı liflerinin sinüs-kulakçık düğümünden kaynaklanan kasılma uyarılarını İletme ve bütün miyokart dokusuna yayma özelliği.
Depresyon

Depresyon, kişinin sosyal işlevlerini ve günlük yaşama dair etkinliklerini rahatsız edecek, bozacak dereceye ulaşmış üzüntü, melankoli veya keder durumudur.

Kişinin ilişki ve etkinliklerini etkilemeyen, üzgün olma durumu ve kişinin moralinin bozukluğu çoğu zaman depresyon olarak anılır. Fakat klinik depresyon tıbbi bir teşhistir ve günlük kullanımdaki depresif olma durumundan çok daha farklıdır. Bir çok insan depresif olma hissini "hiç bir neden olmadan üzgün hissetme" ya da "hiç bir şey yapmak için motivasyonu olmama" olarak tanımlar. depresif kişi kendisini yorgun, üzgün, tembel, sinirli, motivasyonsuz ve apatik hissedebilir. klinik depresyon genellikle normal deprese hislerden daha ciddidir.

Belirtileri 

• Huzursuzluk
• Aşırı kaygı ve endişe
• Hiçbir şeyden zevk alamama
• İştahsızlık/Aşırı yemek yeme
• Çabuk yorulma
• Uykusuzluk ve uyku problemleri yaşamak
• Kilo kaybı
• İntihara eğilim

Kişi ağlamaklı, neşesiz, sanki dünyayı sırtında taşıyor gibi bitkin, omuzları çökmüş bir görünümdedir. Kişilerin eğlenip güldüğü şeyler, onlarda aynı etkiyi oluşturmayabilir.

Bazı durumlarda da kişiler bu durumda olduklarını kabul etmek istemezler ve bunu göstermezler. Bu durumda kişi vücutsal belirtiler (baş, karın, eklem vs. ağrıları, çarpıntı, nefes darlığı gibi kaygı durumları ya da cinsel bozukluk belirtileri ile başvurabilir.

Karşılaşılabilecek cinsel bozukluk durumları arasında hem erkek hem de kadınlarda cinsel istekte azalma, ön sıralarda yer tutmaktadır. Kadınlarda depresyon sırasında adet dönemlerinde geçici kesilmeler, orgazm sorunları görülebilmektedir. Erkeklerde ise sertleşme bozukluğu görülebilmektedir.

İstek ve ilgilerde azalma ve kayıplar başlangıçta bir takım şeyleri mecburen ve daha uzun sürede ,oflayıp,puflayarak yapmakla başlar. Hoşlanılarak yapılan etkinliklerde de azalma ve artık hiçbir şeyden zevk almama , hayattan soğuma ile sürer. Kişiler çocukları, eşlerine karşı hiçbir şey hissetmezler . İntiharı tek çıkar yol olarak görebilirler.

Kendiliğinden yaptıkları doğal hareketleri azalır. Bakışları yere doğru yönelmiş olup, boyun ve gövdeleri öne eğik durur. Konuşmaları da hareketleri gibi azalmış olup, yavaş ve kısık sesle konuşabilirler. Sorulara yanıt vermek için gereken süre uzamış ve tek kelimeyle yanıt alınmıştır. Zamanın çok yavaş geçtiği ya da durduğu şeklinde bir algı yaşanmaktadır. Unutkanlık, konuşma, tv den bir şeyler izleme ,konuşulanları anlama gibi konsantrasyon gereken durumlarda dikkati yoğunlaştıramama " söylenenlerin bir kulaktan girip diğerinden çıkması" durumu oluşmaktadır. Karasızlık basit şeyler üzerinde bile seçim yapamama bulunmaktadır.

Tedavi

İlaç tedavisi yanında dinamik psikoterapi (kişinin geçmiş yaşam öyküsünün alınıp , şimdiki sorunların kökenleri ve amaçlarını,kişinin zorluklar karşısındaki savunma mekanizmalarını ve depresif temel düşünce biçimlerinin saptanıp,düzeltilmesine çalışılması) ile mümkündür. Bu tedavinin haftada bir gün (50 dakikalık bir seans) şeklinde en az 10 seans olmak üzere uygulanması gerekmektedir

Antidepresif tedavinin en az 6 ay sürdürülmesi uygundur. Erken kesildiğinde (daha iyi hissedilmesi, ekonomik nedenler ,yan etkiler vs. nedeniyle) en riskli dönemin ilk 4-8 hafta olduğu ama sonrasında da erken kesim halinde riskin yüksek olduğu saptanmıştır.

Major depresyon hastalarının % 15 kadarı intihar ederek hayatlarına son vermektedir. Hastanede yatan diyabet, kanser,kalp hastalıkları,felç gibi rahatsızlıkları olan kişilerin % 25 inde major depresyon görülmektedir. Depresyon kişilerin mesleki başarısını düşürmekte ve iş kayıplarına ; cinsel bozukluklara yol açarak evlilik sorunlarına; kişinin durumun etkisinden kurtulmak, kendini rahatlatmak için alkol ve uyuşturucu maddelere yönelmesi sonucu trafik kazaları, kavga ve suça yönelme görülebilmekte ,ruh sağlıkları bozuk çocuklar ve sonuçta ruh sağlığı bozuk bir toplum olmamıza yol açmaktadır

Dismenore

Adetten önce ya da âdetle birlikte ağrı duyulması.
Depresyon

Depresyon, kişinin sosyal işlevlerini ve günlük yaşama dair etkinliklerini rahatsız edecek, bozacak dereceye ulaşmış üzüntü, melankoli veya keder durumudur.

Kişinin ilişki ve etkinliklerini etkilemeyen, üzgün olma durumu ve kişinin moralinin bozukluğu çoğu zaman depresyon olarak anılır. Fakat klinik depresyon tıbbi bir teşhistir ve günlük kullanımdaki depresif olma durumundan çok daha farklıdır. Bir çok insan depresif olma hissini "hiç bir neden olmadan üzgün hissetme" ya da "hiç bir şey yapmak için motivasyonu olmama" olarak tanımlar. depresif kişi kendisini yorgun, üzgün, tembel, sinirli, motivasyonsuz ve apatik hissedebilir. klinik depresyon genellikle normal deprese hislerden daha ciddidir.

Belirtileri 

• Huzursuzluk
• Aşırı kaygı ve endişe
• Hiçbir şeyden zevk alamama
• İştahsızlık/Aşırı yemek yeme
• Çabuk yorulma
• Uykusuzluk ve uyku problemleri yaşamak
• Kilo kaybı
• İntihara eğilim

Kişi ağlamaklı, neşesiz, sanki dünyayı sırtında taşıyor gibi bitkin, omuzları çökmüş bir görünümdedir. Kişilerin eğlenip güldüğü şeyler, onlarda aynı etkiyi oluşturmayabilir.

Bazı durumlarda da kişiler bu durumda olduklarını kabul etmek istemezler ve bunu göstermezler. Bu durumda kişi vücutsal belirtiler (baş, karın, eklem vs. ağrıları, çarpıntı, nefes darlığı gibi kaygı durumları ya da cinsel bozukluk belirtileri ile başvurabilir.

Karşılaşılabilecek cinsel bozukluk durumları arasında hem erkek hem de kadınlarda cinsel istekte azalma, ön sıralarda yer tutmaktadır. Kadınlarda depresyon sırasında adet dönemlerinde geçici kesilmeler, orgazm sorunları görülebilmektedir. Erkeklerde ise sertleşme bozukluğu görülebilmektedir.

İstek ve ilgilerde azalma ve kayıplar başlangıçta bir takım şeyleri mecburen ve daha uzun sürede ,oflayıp,puflayarak yapmakla başlar. Hoşlanılarak yapılan etkinliklerde de azalma ve artık hiçbir şeyden zevk almama , hayattan soğuma ile sürer. Kişiler çocukları, eşlerine karşı hiçbir şey hissetmezler . İntiharı tek çıkar yol olarak görebilirler.

Kendiliğinden yaptıkları doğal hareketleri azalır. Bakışları yere doğru yönelmiş olup, boyun ve gövdeleri öne eğik durur. Konuşmaları da hareketleri gibi azalmış olup, yavaş ve kısık sesle konuşabilirler. Sorulara yanıt vermek için gereken süre uzamış ve tek kelimeyle yanıt alınmıştır. Zamanın çok yavaş geçtiği ya da durduğu şeklinde bir algı yaşanmaktadır. Unutkanlık, konuşma, tv den bir şeyler izleme ,konuşulanları anlama gibi konsantrasyon gereken durumlarda dikkati yoğunlaştıramama " söylenenlerin bir kulaktan girip diğerinden çıkması" durumu oluşmaktadır. Karasızlık basit şeyler üzerinde bile seçim yapamama bulunmaktadır.

Tedavi

İlaç tedavisi yanında dinamik psikoterapi (kişinin geçmiş yaşam öyküsünün alınıp , şimdiki sorunların kökenleri ve amaçlarını,kişinin zorluklar karşısındaki savunma mekanizmalarını ve depresif temel düşünce biçimlerinin saptanıp,düzeltilmesine çalışılması) ile mümkündür. Bu tedavinin haftada bir gün (50 dakikalık bir seans) şeklinde en az 10 seans olmak üzere uygulanması gerekmektedir

Antidepresif tedavinin en az 6 ay sürdürülmesi uygundur. Erken kesildiğinde (daha iyi hissedilmesi, ekonomik nedenler ,yan etkiler vs. nedeniyle) en riskli dönemin ilk 4-8 hafta olduğu ama sonrasında da erken kesim halinde riskin yüksek olduğu saptanmıştır.

Major depresyon hastalarının % 15 kadarı intihar ederek hayatlarına son vermektedir. Hastanede yatan diyabet, kanser,kalp hastalıkları,felç gibi rahatsızlıkları olan kişilerin % 25 inde major depresyon görülmektedir. Depresyon kişilerin mesleki başarısını düşürmekte ve iş kayıplarına ; cinsel bozukluklara yol açarak evlilik sorunlarına; kişinin durumun etkisinden kurtulmak, kendini rahatlatmak için alkol ve uyuşturucu maddelere yönelmesi sonucu trafik kazaları, kavga ve suça yönelme görülebilmekte ,ruh sağlıkları bozuk çocuklar ve sonuçta ruh sağlığı bozuk bir toplum olmamıza yol açmaktadır

Depresyon (ruhsal çöküntü)

Kaygı, kendine güvensizlik, kararsızlık ve gelecekten korku gibi duyguların egemen olduğu özel psikolojik durum.
Disodontiyaz

Yeterince yer olmaması nedeniyle dişin güçlükle çıkması.
Derealizasyon

Dış gerçeklere ilişkin bilincin bozulması.
Disontogeni

Embriyon ya da dölüt evresindeki gelişmenin aksaması sonucu ortaya çıkan oluşum bozukluğu.
Disortografi

Doğru yazma yeteneğinde bozukluk.
Duodenit

Genellikle aşırı mide salgısının tahriş edici etkisini izleyen onikiparmakbağırsağı mukozası iltihabı.
Disostoz

Bazı kemiklerde görülen, kıkırdağın kemiğe dönüşme sürecinin normalden sapmasıyla ortaya çıkan biçim bozukluğu.
Duodenostomi

Cerrahi girişimle onikiparmakbağırsağı ve vücut yüzeyi arasında bağlantı kurulması.
Deri çatlağı

Özellikle ergenlik ve gebelik dönemleriyle kilo kaybından sonra kadınlarda görülen, deride çizgiler biçiminde beliren atrofi.
Disparöni

Cinsel birleşme sırasında kadında ortaya çıkan ve cinsel birleşmeyi olanaksızlaştıran ağrılı patolojik durum.
Duodenum

İncebağırsağın mideyle birleşen bölümü, oniki parmak bağırsağı.
Dupuytren kontraktürü

Avuç içi ve parmakların ağrısız bir hastalığı. Sadece cilt nodüllerine neden olabileceği gibi parmakların avuç içine doğru kasılmış olarak kalmasına neden olacak kadar da ilerleyebilir.
Duramater

Omurilik ve beyni örten dış zar.
Disprotidemi

Kandaki proteinlerin dengesinde bozukluk.
Duygulanım yoksunluğu

Kişinin ruhsal gelişim sürecinde yaşadığı reddedilme, onaylanmama ve dışlanma deneyimlerinin etkisiyle oluşan duygulanım bozukluğu.
Disseksiyon

Normal ya da patolojik bir oluşumu çevresindeki dokulardan ayırmak amacıyla yapılan bir dizi işlem.
Dissimülasyon

İç dünyada yaşanan güçlükleri maskelemeyi sağlayan ruhsal süreç.
Deri reaksiyonu

Vücudun çeşitli maddelere karşı (polen, çeşitli tozlar, bakteri ürünleri, ilaçlar) aşın duyarlılığım saptamak amacıyla uygulanan incelemeler.
Derialtı dokusu (subkütan doku)

Deri ile iskelet kasını örten fasyalar arasındaki doku.
Distomatoz

Yassısolucanlarm Trematoda sınıfı ve Digenea takımından genel olarak çiftağızlılar (distoma) adı verilen asalaklarla oluşan hastalıkları belirten terim.
Deriiçi reaksiyon

Ucunda çok ince bir iğne bulunan bir şırınga aracılığıyla derinin üst talikalarının içine küçük miktarlarda madde verilmesiyle uygulanan bir tam yöntemi.
Distoni

Kasların gerginliğindeki bozukluk.
Derinlil sarhoşluğu

Sıkıştıılnıış basınçlı hava tüpleriyle derine dalan dalgıçlarda ortaya çıkan, alkol sarhoşluğuna benzer zihinsel bulamdık ve öfori (aşın keyifliük) durumu.
Distopi

Bir organın anatomik olarak olağandışı yerleşim göstermesi durumu
Deripigmentasyonu

Demin renklenmesi.
Distorsiyon

Bir eklemin kapsül ya da bağ yapısında travmayla ortaya çıkan lezyon.
Dermabrazyon

Deri üzerindeki benler veya yara izlerini ortadan kaldırma amacı ile yapılan kazıma işlemi.
Distosi

Doğum sırasında bir anomali ya da komplikasyonun ortaya çıkması.
Düşük yoğunluklu lipoproteinler

Kanda kolesterol moleküllerini taşıma görevini yerine getiren ve elektroforezde yavaş hareket eden lipoprote-in sınıfı (bak. lipoproteinlerin elektroforezi).
Distraksiyon

Davranışları etkileyen kalıcı ya da geçici bir bozukluk.
Distrofi

Bir doku ya da organizmanın tümünün yetersiz beslenme ve gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan tüm bozukluklarla bunların sonucunda ortaya çıkan yapı ve işlev bozukluklarını belirten terim.
Dermatofibrom

İyi huylu bir deri tümörü.
Düz kas karşıtı antikorlar

Vücudun düz kas hücrelerindeki normal yapıtaşlanna karşı oluşan özantikorlar.
Dermatoglif

Parmak, el ayası ve ayak tabanı derisindeki girinti ve çıkıntıların oluşturduğu biçimler.
Dermatoloji

Cildiye, cilt hastalıklarını inceleyen bilim dalı.
Dvt (derin ven trombozu)

Pulmoner embolizme yol açabilen ven duvarındaki trombüs oluşumu. İnflamasyonda eşlik eder.
Dermatom

Yama (greft) olarak kullanmak üzere derinin belli bir kalınlıktaki katmanını düzgün bir biçimde kesmek için kullanılan cerrahi alet.
Elektronarkoz

Beyne 200-250 mA şiddetinde elektrik akımı verilerek ani bilinç kaybı ve kaslarda yaygın sertleşmeye yol açmak yoluyla uygulanan psikiyatrik tedavi yöntemi.
Entropion

kapak kenarının içeri doğru döndüğü ve kirpiklerin gözü tahriş ettiği bir şekil bozukluğu
E vitamini (alfa-tokoferol)

Başta tahıl olmak üzere ıspanak, kabak, lahana, marul gibi yeşil sebzelerde bol miktarda bulunur. İnsanda karaciğerin yanı sıra yağlı dokularda, böbrekte, kalpte, kaslarda ve böbreküstü bezi kabuğunda depolanır. Fazla olan bölümü idrar ve dışkıyla atılır. Antioksidan özellik gösterir. E vitamini eksikliği son derece ender görülür ve kansızlık biçiminde ortaya çıkar
Elektronuyogram

Elektromİyograf adındaki alet yardımıyla kastaki elektrik potansiyellerinin kağıt üzerine kaydı.
Entropiyon

Gözkapağı kenarının içe doğru ters dönmesi.
E.coli

Küçük boyutlu gen yapısı dolayısıyla genetik hastalık göstermeyen ve laboratuarda kolaylıkla üretilen bir cins bakteri. Bu sebeplerden dolayı genetik çalışmalarda yaygın biçimde kullanılır.
Elektroretinografi

Işık uyarısının retinada (ağtabaka) oluşturduğu elektrik potansiyellerinin kaydedilmesine dayanan inceleme yöntemi.
Entübasyon

Cerrahi ve anestezi uygulamalarında solunum yolunu açık tutmak amacıyla soluk borusuna biçim, çap ve yapı açısından uygun bir tüpün sokulması.
Elektroseksiyon

Özel aletlerle (bak. elektrobisturi) verilen elektrik akımıyla yapılan doku kesişi.
Enükleasyoo

Hastalıklı bir yapının çevredeki dokulardan uzaklaştırılması.
Elektroşirürji

Elektrik akımı kullanılarak gerçekleştirilen cerrahi girişim yöntemlerine verilen genel ad.
Envazyon

Yayılma, örneğin kafatasındaki bir tümörün beyin dokusuna envazyonu denince tümörün beyine yayılması kastedilir.
Elektroşok

Kişiye elektrik akımı verilerek sara nöbetine benzer bir durumun yaratılmasına dayanan tedavi yöntemi.
Envolüsyon

Bir organın, sistemin ya da tüm organizmanın yapı ve işlevlerinin gerileme süreci.
Eau de toılette

 Konsantrasyonu daha düşük olan koku.
Elektroterapi

Elektrik akımının kullanıldığı fiziksel tedavi yöntemi; belirli özellikteki elektrik akımının vücuta uygulanmasıyla gerçekleştirilir.
Echo virüs

Enterovirüs grubuna bağlı virüs, tnsan dışkısından üretilebilir, in vitro doku kültürü hücreleri üzerinde patojen etki gösterir.
Elevatör kas (yükseltici kas)

Belirli anatomik yapılan (örneğin anüs kası, üst gözkapağı, kürek kemiği, yumuşak damak) kaldırmakla görevli çeşitli kaslara verilen ad.
Enzimopati

Gen değşinimine (mutasyon) bağlı olarak bir enzimin yapısal bozukluk göstererek etkin olmayan bir biçimde bireşimlendiği, kısmen ya da tümüyle bireşimlenemedi-ği kalıtsal hastalık.
Eokontinans

Anüs ya da idrar kesesi büzgen kasının denetim bozukluğu; istemsiz olarak dışkı ya da idrar kaçırma ile kendini belli eder
Edema

Ödem, vücudun her hangi bir yerinde hücre dışında anormal su birikmesi.
Elısa (enzyme-linked immunosorbent assay)

Enzime bağlı immünosorban yöntem. Özellikle kanda antikor tayinleri için kullanılan bir laboratuvar yöntemidir.
Eozinofil

Bağışıklık yanıtlannda önemli rol oynayan akyuvar türü. Astımda ve diğer alerjik reaksiyonlarda artar.
Edinilmiş özellikler

Kalıtımla taşınmayan, çevre ve eğitime bağlı etkenlerle ya da çalışma, yaşanan deneyimler ve yaşam biçimine bağlı olarak ortaya çıkan tüm biçimsel, fizyolojik ya da davranışsal özellikler.
Eozinofili

Kanda eozinofil akyuvarlann normalden (yüzde 1-4) fazla miktarda bulunması.
Edrosel

Anüs ve rektumun dışarıya sarkmasının (ano-rektal pro-lapsus) özgül bir tipi.
Ellsworth-howard testi

Yalancı hipoparatirioidizm ile hipoparatiroidizm arasında ayrımı yapmak için kullanılan test.
Embolektomi

Dolaşım yoluyla vücuda dağılarak bir atardamar ya da toplardamarı tıkayan embolinin(*) çıkarılması İçin uygulanan cerrahi girişim.
Emboli

Kimyasal yapısı kanınkinden farklı olan, kanda çözünmeyen ve kan dolaşımıyla taşınarak bir daman tıkayan yabancı madde.
Epandimom

Beynin kanncık boşluklannı ve omuriliğin orta kanalını döşeyen epandim hücrelerinden türeyen merkez sinir sistemi tümörü.
Efektör

Bir organizmanın uyarıya karşı reaksiyon gösteren vücut kısmı, örneğin kas.
Embolizm

Kan damarlarının bir kan pıhtısı, hava kabarcığı, yağ birikimi ya da diğer bir yabancı maddeyle tıkanması.
Epidemiyoloji

Tıbbın hastalıkların toplumdaki görülme sıklığı ve yayılımını inceleyen dalı.
Efeminasyon (kadımılaşma)

Erkekte vücut görünümünün değiştiği patolojik durum.
Embolizm v

Bİr emboli ya da kanda çözünemeyen pıhtının kan dolaşımına geçerek kendi çapından daha küçük çaplı bir atardamar ya da toplardaman tıkamasıyla beliren tablo.
Eferent (götürücü)

Belli bir organa ya da yapıya göre merkezden çevreye doğru giden kan damarı, lenf daman, sinir gibi oluşumları niteleyen terim.
Embriyo

Fetal gelişimin erken dönemidir. Bu dönem spermin yumurtayı fertilize etmesinden, 8 haftalık gebeliğe kadarki bölümüdür.
Embriyo transfer

İn Vitro Fertilizasyon sonucu oluşan embriyonun kadın rahminin içine verilmesidir.
Embriyojenez (embriyonun oluşumu)

Embriyonun, daha doğrusu döllenmiş yumurtanın oluşumu ve gelişimine eşlik eden olayların tümü.
Embriyokardi

Erişkinde kalp seslerinin, dölütteki kalp seslerine benzemesi.
Effüzyon

Vücut boşluklarında veya doku içerisinde sıvı birikmesi. Plevral effüzyon"" iki plevra yaprağı arasında sıvı birikmesidir. "
Embriyoloji

Embriyonun gelişimini inceleyen tıp dalı.
Efidroz

Vücudun el, ayak ve yüz gibi bölümlerinde görülen aşın terleme.
Embriyon

Erken gelişme safhasında olan ve özellikleri belli olmayan bir organizma.
Efüzyon

Dokuların arasında ya da vücut boşluklarında sıvı birikimi.
Embriyon ekleri

Döllenmiş yumurtadan embriyonla birlikte gelişen ek yapılar; embriyonun beslenmesi ve korunması gibi işlevleri vardır (bak. allantois; amniyon; etene; göbek kordonu; koryon; trofoblast; vitellus kesesi).
Ego

benlik
Embriyonal karsinom

Embriyon hücrelerinden kaynaklanan kötü huylu tümör.
Epifora

Gözyaşı kanallarında enfeksiyon veya anatomik darlık nedeniyle ortaya çıkan tıkanıklıklar göz yaşının sürekli dışarıya akması
Embriyopati

Embriyon döneminde organizmayı etkileyen çeşitli patolojik durumlar.
Embriyotomi

Ölü dölütün doğum kanalı yoluyla çıkarılması için uygulanan girişim. Ölü dölüt, kafatası içeriği boşaltılarak (kranyotomi) ya da kafatası ezilerek (kranyoklasti ve bazyotripsi) doğum kanalını geçebilecek boyuta getirilir.
Epiglot

Yutma esnasında gırtlağı kapatan kıkırdak kapakçık.
Emenagog

Âdet kanamasını uyaran ilaca verilen ad.
Egzoftalmı

Gözyuvarının anormal oranda göz çukurlarından dışa doğru çıkması.
Emetrop

kırma kusuru olmayan göz
Epîkondil

Uyluk ve üstkol kemiğinde bulunan yumrumsu çıkıntı.
Egzoscrviks

Porsiyoyu (dölyatağımn dölyoluna açılan bölümü) örten mukoza zan.
Epikranyal aponevroz (galea aponeurotica)

Alın kaslarıyla artkafa kaslarını birleştiren ince, lifsi
Egzostoz (osteokondrom)

Kemikte gelişen iyi huylu tümör.
Emilim bozukluğu sendromu

Belirli besinlerin emilim yetersizliğiyle ortaya çıkan bozukluk.
Epilasyon

Epilasyon,kelime anlamı ile istenmeyen tüylerden kurtulma olarak tanımlanır.

İstenmeyen tüylerden kurtulma çabası, geçmişi eski Mısır a kadar uzanan bir tarihe sahiptir.Bu tarihi süreç içersinde geleneksel ağdadan, son teknoloji ürünü lazer epilasyon a kadar çok çeşitli ürün ve yöntemler bulunmaktadır.Bu yöntemler içinde en güncel ve etkileyeci görünen lazer epilasyon,istenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmada büyük bir umut kaynağı olarak lanse edilmektedir

Lazer Epilasyon

Lazer Epilasyon İstenmeyen tüylerden kurtulmanın en hızlı ve en sağlıklı yoludur. Lazer epilasyon' da kullanılan lazer ışığının dalga boyu melanin pigmenti tarafından emilme özelliğine sahiptir. Soğutma sistemli lazer tekniği ile yapılan lazer epilasyon ile lazer ısısı cilde zarar vermeden doğrudan kıl kökünü yok eden ısıya dönüşür.

Lazer Epilasyon Cihazlarının farkları ve üstünlükleri nelerdir?  

Alexandrite lazer: Türk insanı genellikle çok koyu olmayan ten rengine ve koyu renk kıl yapısına sahiptir, bu nedenle alexandrite lazer epilasyon için en uygun yapıdadır. Alexandrite lazer derindeki kıl köküne dek ulaşarak kalıcı sonuç sağlar ve bu başarıyı sağlarken kalıcı yanık sorununa yol açmaz. Cihaz cilde 3 santimden atış yaptığından hijyen açısından sorun yaşanmaz.

NdYag lazer: Bazı merkezlerin lazer epilasyon bronz ciltte yazın dahi uygulanabilir diye tanıtım yaptığı NdYag lazer yüzeysel etki yaptığından derindeki köklere etki etmemekte, seans sayısı çok artmakta, kalıcı epilasyon başarısı düşmektedir. NdYag lazer fazla acı hissi verdiğinden lazer epilasyon tedavisinin yarım kalma ihtimali yüksektir. NdYag kullanımında bir diğer risk ise bu lazer ile ciddi ve kalıcı iz bırakan yanık olma ihtimalinin mevcut olmasıdır.

Işık bazlı sistemler: (IPL, Mavi Işık, Fotoepilasyon vs.) Bunlar gerçek lazer epilasyon değillerdir, sadece yoğunlaştırılmış ışık sistemleridir. Bu yöntemler derindeki köklere ulaşıp kıl kökünü tahrip gücüne sahip olmadıklarından daha ziyade bir modern ağda yöntemi olarak kabul edilir ve geçici etki gösterirler. Uygulama sırasında cihaz cilde temas ettiğinden hijyen açısından sorun olabilir. Vücut kıllarından kalıcı olarak bu yöntemler ile kurtulamazsınız.

Diode lazer: Diyot lazerler sadece ince, zayıf kıllarda başarılıdır, yüz kıllarında olumlu sonuçlar verebilmektedir. Kalın ve kökleri daha derinde olan vücut kılları için Lazer Epilasyon 'da önerilmez, sadece yüzünüzde ince ve açık renkli tüyler için tercih edebilirsiniz. Lazer epilasyon Uygulamada cihaz cilde temas ettiğinden hijyen açısından sorun olabilir.

Radio Frequency (RF): Radyo frekans dalgalarıdır, lazer değildir. Açık renkli, beyaz, sarı kılları yok edeceği iddia edilmekteyse de tarafsız çalışmalarda sadece kıl köklerinde geçici nem azalması sağladığı, zamanla kılın tekrar eski haline geldiği saptanmıştır.
Bazı cihazlar bu RF’ye (Radyo Frekans) ek olarak IPL veya Diode lazer epilasyon sistemlerini de birlikte kullanır.

(Referans: Pers. Comm. Nov. 2006, Larry Kunze, M.E., President of Rocky Mountain Laser College, Inc, state certified medical laser professor)

Lazer epilasyon uygulamasında gerekenler

  • Kıl oluşumunda gerekli olgunlaşma evresinin tamamlaması beklenmelidir.
  • Vücut bölgeleri için ikişer ay ara ile ortalama 4-6 seans, yüz bölgesindeki daha ince kıllar için birer ay ara ile ortalama 6-12 seans gerekecektir. Bu seans sayıları kıl yapısına göre kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir.
  • Alexandrite lazer epilasyon sisteminden etkilenerek haraplanan kıl köklerinin daha sonraki yıllarda kıl üretmesi mümkün değildir.
  • Tıbbi gerçeklere göre ve etik lazer epilasyon uygulaması yapılmalıdır; ticari amaçlı kısa aralıklarla seans uygulaması yapılmamalı, gerçekleşmeyecek sonuçlar vaat edilerek ve sözde garantiler ile yanıltılmamalısınız...
  • Etkin dozda epilasyon uygulaması yapılmalı, düşük lazer epilasyon dozları uygulanarak seans sayısının arttırılması gibi ticari yaklaşımlarda bulunulmamalıdır.

CYNOSURE Apogee 5500 Elite lazer epilasyon sistemi ile gelişmiş ayar mekanizmaları sayesinde
en etkili ve güvenli doz seçilebilir, havalı soğutma sistemi ile acısız, hızlı ve konforlu epilasyon sağlanır. 

Lazer epilasyon sağlık açısından zarar verebilir mi?   
 
Hayır. Çünkü Lazer non-iyonize (iyonize olmayan) enerjidir. Bu da hücre mutasyonunu etkilemediğinin göstergesidir. Lazer Epilasyon 'da kullanılan tüm lazer tipleri yalnızca kıl foliküllerini (kılın kök hücrelerini ) hedefler.
   
Kaç lazer epilasyon seansı uygulanması gerekir ?
   
Lazer ışığı anajen (aktif) aşamadaki kıl köklerini etkilemektedir. Bütün kökler aynı anda aktif olmazlar. Dolayısıyla telojen (pasif) kökler, aktif hale geldiklerinde bunlara da uygulama gerekecektir. Kalıcı bir çözüm, ancak birkaç lazer epilasyon seansından sonra elde edilir. Kılların kalınlığı ve yoğunluğu her vücutta farklı olduğu için kesin bir seans sayısı vermek mümkün değildir, kişiden kişiye ve bölgeden bölgeye değişmektedir. Ortalama olarak çoğunlukla 4-6 lazer epilasyon seansı yeterli olmaktadır. Lazer epilasyon uygulamasında cilt tipine göre doz seçimi yapılır. Bu sayede kıl köklerine etki edecek ama cilde zarar vermeyecek güçte çalışılarak en kısa sürede tedavinin bitirilmesi amaçlanır. Herkesin vücut yapısı ve hormonal seviyeleri, cilt tipi farklı olduğu için lazer epilasyonda sonuca ulaşmak için gereken süre kişiden kişiye değişir. Seanslar kılları anajen (büyüme) safhasında yakalamaya uygun sürelerde tekrarlanır.
 

Egzotoksin

Gram-pozitif enfeksiyon etkeni mikroplann üretliği maddelerin genel adı.
Empotans

Penisin sertleşme özelliğinin kaybı
Einhorn sondası

Onİkİparmakbağırsağı sondajı için kullanılan, ucunda oval biçimli melal bir delik bulunan, 80-100 cm uzunluğunda ve esnek laslikten yapılma sonda.
Emülgatör

Besinlere katılan ve onların kararlı emülsüyon haline gelmesini sağlayan katkı maddesi.
Ejakülasyon

Erkek siyeğinden spermin boşalması.
Emülsiyon

Bir sıvının başka bir sıvı içinde çözünmeksizin küçük damlacıklar halinde dağılmış bulunduğu karışım.
Ejekülasyon

Orgazm esnasında erkeğin menisinin boşalması
Epiplon

omentum
Ekdoderm

Embriyo gelişimi sırasında meydana gelen dış tabaka.
Enartroz

Yuvarlak başı bulunan bir kemiğin, bu başın girebileceği oyuğu olan başka bir kemikle yaptığı ekleme verilen ad.
Ekimoz

Deri ve deri altı dokusunun içinde kan birikimi
Epitel

Organ ve vücut yüzeylerini örten hücre tabakası.
Ekinokok

Köpek ve kurtlar, nadiren kedilerde bulunan bir parazit olup larvaları memeli canlılarda büyüyerek hidatik kistleri yaparlar.
Endo

İçinde anlamındaki ön ek.
Epitel dokusu

Sık bir biçimde dizümiş epitel hücrelerinden oluşan doku.
Ekinokok (echinococcus granulostıs)

Proglottisler cinsel organları ve olgun yumurtaları içerir.
Endoarteriyektomi

Damar duvarındaki lezyonlar nedeniyle iç boşluğu daralmış atardamarların devamlılığım sağlamak amacıyla uygulanan cerrahi girişim,
Epitelyom

Derinin örtü epitelinden türeyen kötü huylu tümör.
Ekinokok

Köpek ve kurtlar, nadiren kedilerde bulunan bir parazit olup larvaları memeli canlılarda büyüyerek hidatik kistleri yaparlar.
Endoderm

Embriyo gelişimi sırasında meydana gelen iç tabaka.
Epitimpao

Ortakulak boşluğunun en üst bölümü.
Endodonti

Dişözü hastalıklarıyla ilgili diş hekimliği dalı.
Epitroklea

Üstkol kemiğinin dirsek ucunun ortasında, trokleanın üzerinde bulunan kemik çıkıntısı.
Endoftalmit

yaygın intraoküler infeksiyon
Epizyotomi

Doğum sırasında uygulanan bir girişim.
Endokard

Kalbin içini örten bir sıra yassı epitel dokudan oluşan zar.
Eklem bozulması

artroz
Endokardit

Kalp iç zannın (endokart) iltihabı. Kulakçık ve karıncığın yüzeyini Örten endokartta görülebiürse de, daha çok kapaklann yüzeyini kaplayan endotelde ortaya çıkar (kapakçık endokarditi)
Eklem hipermobilitesi

Eklemin hareket yeteneğinin artması; jeneralize (genel) eklem gevşekliği ise genetik olarak aktarılan bir bağ dokusu hastalığıdır
Endokrin bez

İç salgı (hormon) bezi.
Endokrin sistem

Yumurtalık, testiküler, böbrek üstü bezi, tiroid, hipofiz, timus sistemlerini içine alan bez sistemidir.
Ereksiyon

Penis ya da klitorisin cinsel ilişki sırasında kan ile dolarak sertleşip şişmesi
Endokrin sistem (iç salgı sistemi)

Belirli Özgül uyanların etkisiyle hormon üreten özelleşmiş hücrelerden oluşmuş anatomik yapılar bütünü.
Endokrinolog

Endokrin sistemin yapı, patolojileri ve tedavisi konusunda uzman kişi.
Eko

Yankı.
Endokrinoloji

İç salgı bezlerinin fonksiyonlarını, normal dışı çalışma sonucu oluşan hastalıklarını ve bunların tedavilerini inceleyen tıp dalıdır.
Ekocardiyogram

Ekokardiyografide(*) ultrason tekniğini kullanarak elde edilen kalp görüntüsü.
Endokrinopati (iç salgı sistemi hastalıktan)

iç salgıbezlerinin işlevlerindeki bozulma sonucu gelişen hastalıklar için kullanılan genel terim.
Ekoensefalografi

Beyin yapılarından yansıyan sesüstü (ultrason) dalgalarının ekoensefalograf aygıtıyla kaydedilmesine dayanan nörolojik tanı tekniği.
Endolenf

İçkulağın zarımsı labirenti (kulak salyangozu, kırbacık, kesecik ve yarım daire kanalları) içinde yer alan berrak ve şeffaf sıvı.
Ergocalcıferol

D Vitamininin teknik adı.
Ekoensefalogram

Beynin ekoensefalografi ile elde edilen çizelgesi.
Endolizin

Normal koşullarda serumda bulunan ve bakteri öldürücü etkinlik gösteren maddelere verilen ad.
Ergograf

Kas çalışmasını grafik olarak kaydetmeye yarayan aygıt.
Ekokardiyogarfi

Kalp, damar sisteminin teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem.
Endometriozis

ENDOMETRİOZİS

Rahim (uterus) içerisinde yer alan; her ay gebeliğe ev sahipliği yapacak şekilde hazırlanan ve gebelik olmadığı zaman yeterli hormon desteğinden yoksun kalması nedeniyle adet (menstruasyon) kanaması halinde dökülen özel hücre tabakası "endometrium" olarak adlandırılmaktadır. Bu hücre tabakası vücutta sadece rahim içerisinde yer almaktadır. Bu hücrelerin vücutta rahim dışında başka bir alanda yer alması "endometriozis" hastalığı olarak adlandırılır. Bu durum en sık olarak yumurtalıklarda, rahim arkası boşlukta (Douglas boşluğu), vajen ile barsağın son bölümü arasında, barsakların yüzeyinde, tüplerin üzerinde veya çevresinde, rahmi tutan bağların ve mesanenin üzerinde veya karın zarı yüzeylerinde, cerrahi yaralarda, dikişli doğum esnasında açılan kesilerde, çok nadir olarak da göbek deliği ,burun zarı gibi uzak organlarda görülür. En sık görüldüğü yer %75 oranıyla yumurtalıklardır.

Rahim iç tabakası adet döngüsünün seyrinde her ay kalınlaşan ve belli bir süre sonucunda kanamasıyla vücut dışına atılan bir dokudur. Rahim iç tabakası rahim yüzeyi dışında bir yere yerleştiğinde yine adet döngüsüyle birlikte kalınlaşma gerçekleşir ve yine kanamayla bu doku uzaklaştırılmaya çalışılır. Endometriozis hastalığının yerleştiği dokular vajinayla dış ortama açılan rahimin aksine kapalı sistemlerdir ve kanama bu kapalı sitemin içine (genellikle karın boşluğuna olur veya yumurtalık dokusu içine olur ki bu ilerleyen süre içinde burada endometrioma diğer adıyla çikolata kisti adı verilen yumurtalık kistlerine neden olur.) olur. Bu oluşan iç kanamalar iç bölgelerde yapışıklıklara neden olur ve buna bağlı belirtiler meydana gelir.

Endometriozis üreme çağındaki kadınların hastalığı olarak kabul edilir. Hiç şikayeti olmayan ve başka bir nedenle değerlendirilen bir kadında saptanabilir. Tüm kadınların %3-5'inde, çocuk sahibi olmakta güçlük çeken çiftlerin %40'ında saptanmaktadır. Birinci derece akrabalarından birinde endometriozis saptanmış bir kadında hastalığın görülme olasılığı yaklaşık 7 kat daha fazladır. Endometriozis çok nadir olarak menopozdaki kadınlardan ve çok geç hastalarında görülmektedir. Hatta literatürde erkelerde de görülebildiği bildirilmiştir.

Sebep

Hangi faktörlerin sebep olduğu tam olarak bilinmemektedir. Nedeni açıklamaya yönelik çeşitli teoriler öne sürülmektedir. En fazla kabul gören iki görüş genetik olarak yatkınlığı bulunan kadınlarda, karın içerisinde yer alan belirli yüzeylerde veya dokularda hücrelerin yapısal değişikliği uğraması ve rahim iç tabakası gibi davranmasıdır; diğer ise rahim iç tabakasının (endometrium) fallop tüplerinden karın içine taşınmasıyla oluşur ki bu teoriye retrograd mesturasyon teorisi denir.

Belirtiler

Kronik pelvik ağ

Adetlerin sancılı olması (dismenore)

sırlık

Dış gebelik

rılı cinsel ilişki (disparonia)

Bel ağrısı

rt ağrısı

Bacaklarda ağ

Bulantı-kusma

Karın ağrısı

Kabızklık ya da ishal

Makata vuran ağ

Kanlı dışkı

Makadi kanama

Kuyruk sokumuna doğru ağrı

İdrarda kan

İdrar yaparken yanma

Yan ağrısı

k idrara çıkma

Adet kanamasıyla eş zamanlı burun kanamaları ya da vücudun çeşitli yerlerinde kanama ve morarmalar.

Tanı

Endometriozisin tanısı lezyonların direk olarak görülmesi ve patolojik olarak incelenmesi ile konur. Yani kesin tanı için cerrahi girişim şarttır. Öyküde endometriozisden kuşku duyulan hastalarda kısırlık problemi de varsa mutlaka tanısal laparoskopi yapılmalıdır. Laparoskopi sırasında karın zarı, rahim, douglas boşluğu, tüpler gibi tüm pelvis içi oluşumlar gözlenerek küçük endometriozis odaklarının varlığı araştırılırken şiddetli olgularda yapışıklıklar izlenir.

Endometriozis tanısında en önemli tanısal testlerin başında ultrasonografi gelir. Ultrasonografi incelemesinde endometriomalardan kuşku duyulan olgularda kanda Ca-125 adı verilen bir markerın bakılması sonucu tanının desteklenmesi açısından önemlidir. Yumurtalıktan köken alan bazı kanserlerde salgılanan bu tümör belirteci endometriozis varlığında da artmaktadır ancak kan düzeyi habis hastalıklarda olduğu kadar yükselmemektedir.

Tedavi

Endometriozisin kesin kalıcı tedavisi yoktur. Uygulanan tedavilerin amacı ağrıyı gidermek ve kısırlığı ortadan kaldırmaktır. Bu amaçla tıbbi ve cerrahi tedaviler uygulanabilir. Tıbbi tedaviler endometriozisin östrojene bağımlı bir hastalık olması prensibine dayanır. Hamilelik ve menopoz endometriozis oluşumunu engelleyen iki doğal durumdur. Hormonal tedavilerde amaç bu iki doğal durumu taklit etmektir. Her iki durumda da endometrium üzerindeki östrojen etkisi ortadan kalkacağından yanlış yerde yerleşmiş olan endometrial dokunun da baskılanması beklenir.

Yapılan çalışmalar endometriozisde uygulanan tıbbi tedavilerin ağrıyı gidermede etkili olduğu ancak infertilite üzerinde olumlu bir etkisinin olmadığının göstermektedir. Bu nedenle kısırlık nedeni ile başvuran hastalarda tıbbi tedavi önerilmez.

Şiddetli endometriozis olgularında tercih edilmesi gereken tedavi yaklaşımı cerrahidir. Özellikle laparoskopik cerrahi tekniklerde yaşanan gelişmeler bu hastaların etkili bir şeklide tedavi edilmelerine olanak sağlamaktadır. Örneğin; çikolata kisti çıkartılan hastaların %50'si 6 ay içinde tedaviye gerek kalmadan hamile kalmaktadır. Anatomik düzenin yeniden sağlanması hem ağrının giderilmesinde hem de üreme potansiyelinin arttırılmasında son derece önemlidir.

Ergogram

Kas çalışmasının ergograf(*) aygıtıyla grafik gösterimi.
Ekokardiyografi

Ultrason dalgalarıyla kalp duvarlarının kalınlığını ve kapakçık parçalarının hareketlerini belirlemeyi sağlayan tanı yöntemi.
Endometrit

Dölyatağının iç yüzünü örten endometriyumun iltihabı.
Ergokalsıferol

D Vitamininin teknik adı.
Ekokardiyogram

Ekokardiyografi yoluyla elde edilen çizelge.
Endometrium

Uterusun iç yüzünü kaplayan müköz bir zardır.
Ergokalsiferol

D Vitamininin teknik adı.
Ekolali

Hastanın kendisine söylenilen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.
Endometriyoz

Endometriyum mukozasının, normal yeri olan dölyata-ğının iç yüzünden başka bir bölgede odaklar ya da kalıntılar biçiminde bulunmasıyla beliren patolojik durum.
Ergometri

Bedensel etkinlik sırasında kasların yaptığı işin ölçümü.
Ekoloji

Canlıların birbirlriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı.
Endometriyum

Dölyatağının İç yüzünü kaplayan zar. Endometriyum, yumurtalık borusu ve dölyatağı boynunu kaplayan mukozayla devam eder.
Ergoterapi

Hastalıkların iş aracılığıyla tedavisi.
Ekopraksi

Bîr başkasının hareketlerini taklit yoluyla yineleme.
Endoserviks

Dölyatağı boynu kanalını örten zarsı mukoza.
Ergotin

Çavdar mahmuzu özütü. İlaç yapımında kullanılır.
Ekosistem

Bir çevredeki canlı ve cansızların tümü.
Endositoz

Tek hücreli bir ökaryotun besin maddelerini boğum yaparak hücre içerisine alma işlemi.
Ergotizm

Çavdarmahmuzu olarak bilinen bazı buğdaygillere asalak olarak yerleşen mantardaki (Claviceps purpurea) bazı alkaloitlerin (ergot alkaloitleri) yol açtığı zehirlenme.
Endoskop

Herhangi bir organ veya vücut boşluğuna muayene amacıyla sokulan ucu ışıklı alet.
Erifrofobî (kızarma korkusu)

Kızarma korkusu ile beliren saplantı.
Endoskopi

Endoskop adlı bir aletle insan vücudundaki bazı organ ve boşlukları görerek incelemeye dayanan tam ve tedavi yöntemi.
Erifropoez (alyuvar yapımı)

Kemik iliğinde gerçekleşen ve alyuvarların oluşumunu sağlayan hücrelerin farklılaşması ve çoğalması süreçlerinin bütünü.
Endoskopik

iç görümlü
Eriserasyon

Karın duvarında cerrahi ya da travmatik kesiler nedeniyle bir ya da daha fazla iç organın vücuttan dışarıya çıkması.
Eksizyon

Bir dokunun çıkartılıp atılması.
Endosperm

3n kromozomlu besi doku.
Ekskavasyon

optik çukurda artış
Endotel

Dolaşım sisteminin tüm yapılarının (kalp boşlukları, atardamarlar, kılcal ve toplardamarlar, lenf damarları) iç yüzünü Örten çok ince katmana (yaprağa) verilen ad.
Ekskoriasyon

Deri ve mukozada yüzeysel lezyon.
Endotoksin

Özellikle Gram-negatif bakterilerin hücre duvarının dış zarının yapısında bulunan zehir.
Eritrobfastoz

Dokularda ve kanda eritroblastların, yani olgunlaşmamış alyuvarların bulunmasıyla beliren patolojik durum.
Eksoftalmus

(a.k.a proptozis) göz küresinin ileri doğru fırlaması
Eritroblast

Kanda dolaşan alyuvarların kaynaklandığa kemik iliği hücresi.
Eksositoz

Tek hücreli bir ökaryot canlının artık maddelerini boğum yaparak hücre dışarısına atma işlemi.
Eritropeııı (alyuvar azalması ya da yokluğu)

Alyuvarlann ya da henüz olgunlaşmamış alyuvar sayısının azalması ile beliren patolojik durum.
Ekspektoran

Ekspektorasyonun (solunum yollan salgısı) ağız yoluyla atılmasını kolaylaştıran ilaçlar.
Eritropoetin

Kemik iliğinde eritrosit (alyuvar) yapımını artırıcı hormon. Örneğin; Eprex ve Neo Recormon gibi ilaçlar.
Ekspiasyon

Dengeleyici etkileri olan ruhsal süreç.
Eritropsi (kırmızı görme)

Renkleri görmede bozukluk.
Eksploratif ponksiyon

Vücudun doğal ya da yeni oluşmuş boşluklarında toplanan sıvıların uygun iğnelerle alınmasına ve incelenmesine dayanan tanı yöntemi.
Eritrosit

Alyuvar. Elektronik kan sayımı cihazlarının çıktılarında RBC"" şeklinde belirtilir. Alyuvarların ana görevi akciğerlerden dokularımıza oksijen taşımaktır.
Eksploratrif

 Araştırma amaçlı , tanı koyma maksadıyla yapılan
Enfeksiyon

Vücudun ya da bir bölümünün bakteri veya virüs gibi bir mikroorganizma tarafından istila eldilği durum
Eritroz (alyuvar fazlalığı)

Derinin yüzeysel damarlarının genişlemesine bağlı olarak belirli bir deri bölgesinin (Örneğin yüz) geçici ya da kalıcı olarak kızarması.
Ekstansiyon (doğrultma, uzaklaştırma)

Epifizleri bir eklem oluşturan kemiklerin eksenlerini aynı düzleme getirme.
Enfeksiyöz

Bulaşıcı.
Ekstansör kaslar (doğrultucu kaslar)

Bir eklemi oluşturan kemikler arasındaki açıyı genişleten kaslar.
Enferokinaz

Bağırsak mukozasından salgılanan ve pankreas tripsi-nojem'ni tripsine dönüştüren enzim.
Erken Boşalma

Kırk-kırk beş yaş altındaki erkeklerin en çok şikayetçi oldukları cinsel sorunu erken boşalmadır. Erkek cinsel sorunları içinde birinci sırada gelmektedir. Erken boşalma olayı, erkeğin ve eşinin boşalmayı arzuladığı andan daha önce boşalmasıdır. Aslında erken boşalma, bir bozukluk, bir patoloji olmaktan çok fizyolojik olayların göreceli olarak beklenenden daha hızlı seyretmesi ile olmaktadır. Bazı erkekler cinsel yaşamlarının ilk başlangıcında daha erken boşalırken gittikçe boşalmayı kontrol ettiklerini ve daha geç boşalmaya başladıklarını, ancak aniden erken boşalmanın bir sorun olarak karşılarına çıktığını belirtmektedir. Bir kısmı ise başlangıçtan beri hep çabuk boşalmaktan şikayet etmektedir. Sonuçta boşalma zamanı objektif zaman ölçüsü ile belirlenmekten çok, hastaların algılayış, ya da kabulleniş biçimi ile ilgilidir.

Erken Boşalmanın Tedavisi

Boşalmayı geciktirmek amacı ile çeşitli ilaçlar denenmiştir. Lokal uyuşturucu kremler veya spreyler bunların başında gelmektedir. Ancak sadece penisin üzerindeki sinir uçlarını uyuşturmak fazla yarar sağlamaz. Sertleşme ve boşalma tüm otonom sinir sistemini ilgilendirmektedir. Esas büyük cinsel organın iki bacak arasında değil, iki kulak arasında olduğunu söyleyenlerin iddiasını hafife almamak gerekir. Ayrıca bu tür ilaçlar, lokal uyuşturucu etkisi ile boşalmayı geciktirmekten çok penisin duyarlığını azalttığı için, temastan duyulan cinsel zevki azaltmaktadır. Bu lokal uyuşturucu maddeler cinsel birleşme esnasında vajen duvarından emilerek bu dokuların hassasiyetini azalttıklarından, kadının orgazm olmasında gecikmeye yol açmakta ve sorunu adeta pekiştirmektedir. Bu yüzden bu tür sprey ve kremler tıbbi pratikte terk edilmiştir.

Son zamanlarda depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçların yan etki olarak boşalmayı geciktirdiği fark edilmiş ve bu ilaçlar tedavide kullanılmaya başlanmıştır. Bu ilaçlardan hastalar yarar görmektedir. Ancak boşalma kontrolünde sırf ilaca dayalı bir tedavi yararlı olsa da, ömür boyu ilaç kullanmanın zorluğu nedeniyle cazip görülmemektedir. Aslında boşalmayı kontrol edebilme bir öğrenme sorunudur. Hastanın bu öğrenimine yardımcı olmak amacıyla ilaçla tedavi edilmesi, veya daha doğru bir ifade ile, tedaviye ilaç eklenmesi doğru bir yaklaşımdır. Amcak esas olan, erkeğin kendini ve eşini memnun edecek şekilde boşalmasını kontrol edebilmeyi öğrenmesidir.

Prezervatif kullanılmasının boşalmayı geciktirmede yararlı olduğunu ifade edenler vardır. Doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmıyorsa, sırf boşalma kontrolü için prezervatif kullanılması çok cazip değildir.

Her erkeğin aynı duyarlıkta olmadığı, aynı cinsel tepkiyi vermediği bir gerçektir. Yukarıda belirtildiği gibi, fazla cinsel heyecan duyan ve psikolojik anksiyete içindeki erkekler daha erken boşalır. Öyleyse, boşalmayı kontrol etmek öğrenimi içinde öncelikle cinsel heyecanı yatıştırma ve sakinleşmek gelir. Hem zihnen hem bedenen gevşemek, sakinleşmek önemli oranda yardımcıdır. Sık cinsel birleşmede bulunmak boşalma aralarını ve dolayısı ile duyarlılığı azaltacaktır.

Cinsel birleşme anında erkeğin pozisyonunun boşalma üzerine etkisi vardır. Bu yüzden bazı pozisyonlarda boşalma daha hızlı olmaktadır. Erkeğin üstte olduğu klasik cinsel birleşme pozisyonu boşalmanın geciktirilmesi için elverişli bir pozisyon değildir. Daha rahat olduğu, kolay gevşeyebildiği ve efor harcamadığı bir pozisyonda erkek boşalmasını daha rahat kontrol edebilir.

Tedavi için önerilen en basit yöntem, sevişme esnasında erkeğin boşalma anına yaklaştığını hissettiği zaman, penisin ucunu iki parmağı arasında sıkarak vücuttaki cinsel heyecanın azalmasını bir süre beklemesi ve yeteri kadar gevşedikten sonra tekrar sevişmeye başlamasıdır. Bu yöntem uygulanırken bekleme anında derin derin nefes alınmasının da yararı olmaktadır. Ayrıca seks terapistleri tarafından bu tür şikayeti olan çiftlere bir takım öğrenme egzersizleri yaptırılmaktadır.

Erken boşalma sorunu yaşayan partnerinize yardım rehberi
Sevişme süreniz, partnerinizin erken boşalma problemi yüzünden çok mu kısa sürüyor ? Bu problem yüzünden sevişmeleriniz eski heyecanını yitirdi mi ? Oysa sevişme süresini uzatmak ve erken boşalmayı önlemek pekala mümkün!

Erken boşalma, sık rastlanan ama kolay tedavi edilebilen cinsel sorunlar arasında yer alıyor. Psikolojik tedavi ve birkaç basit teknikle erken boşalma endişesinden sıyrılıp, sevişmenin sizin için doğal bir zevk halini almasını sağlayabilirsiniz.

Bu konuda yapılan araştırmalar her iki erkekten birinin hayatının belli bir döneminde erken boşalma sorunu ile karşılaştığını gösteriyor.Aslında erken boşalma, kişiden kişiye değişen bir kavram. Bazıları 30 saniyede boşalırken, bazıları bunu daha uzun sürdürebiliyorlar. Uzmanlar ortalama sevişme süresinin evli erkekler için üç dakika civarında olduğunu söylüyor. Gerçekte partneriniz sevişmeyi, başlar başlamaz sonlandıramıyorsa, erken boşalma sorunu yok demektir.

Erken boşalma tıp literatürlerinde, sevişme esnasında varılan doruk noktasını, eşini tatmin etmeyi bekleyecek kadar uzatamama olarak tanımlıyor. Bazı erkekler, kadının orgazmı yaşayabilmesi için vajinal ilişkinin yanı sıra elle uyarımın da gerekli olduğu gerçeğini görmezlikten geliyor. Bu da cinsel iletişimsizliği başlatan süreçte yapılan en ciddi hatalar arasında yer alıyor. Sonuç olarak erkek kendini kontrol edemediği için büyük bir suçluluk duygusuna kapılıyor.

Sinir sistemine de bağlı
Batılı bilimadamları erken boşalmanın anormal bir durum olmadığını, bu karakterin bize atalarımızdan geçtiğini söylüyorlar. Erken boşalmanın merkezi sinir sistemiyle yakından ilgili olduğunu da…. Sinir sistemimiz iki kısımdan oluşur. İstemimiz dahilinde çalışan kısmı cinsel ilişki sırasında sertleşmeyi, istem dışı çalışanı ise boşalmayı yönetir. Sağlıklı bir erkekte her iki kısım uyumlu bir şekilde çalışır ve günlük davranışları yönetirler. Erken boşalan bir erkekte büyük bir olasılıkla istemdışı sinirler daha baskın, uzun süre ereksiyon halinde kalanlarda ise istem dahilindeki sinirler daha baskın çalışır. Ayrıca erkeğin kişilik özellikleri de cinsel hayatında önemli rol oynar. Örneğin romantik tipli ve cinsel içgüdüleri zayıf olanlarla, mantığıyla hareket eden erkekler, erken boşalma riskiyle daha fazla karşı karşıyadır.

Mastürbasyonun etkisi
Uzun süre ereksiyon halinde kalamamanın temel sebeplerinden biri de mastürbasyonu fazlaca deniyor olmak. Eğer bir erkek 13 yaşında kendi kendini tatmin etmeye başlıyor ve bunu sıkça yapıyorsa, 20′li yaşlara geldiğinde karşı cinsle girdiği cinsel ilişkilerde problemler yaşama olasılığı oldukça yüksektir. Çünkü erkek küçük yaşlardan beri kendini bu şekilde boşalmaya şartlamıştır ve cinsel ilişkiye başladıktan sonra tek amacı bunu bir an önce sonlandırmaktır. Diğer bir neden de kadının cinsel isteksizliğidir.

Tedavi yöntemleri
Erken boşalma, tedavisi en kolay cinsel sorunlardan biri. Eşlerin beraberce katılacağı bir psikolojik terapide, tedavinin başarı ile sonuçlanma şansı yüzde 90 oranında artabiliyor. Bugün için bilinen tedavi yöntemleri ise şunlar:

Lokal uyuşturucular
Penis ucunun hassasiyeti lokal uyuşturucularla azaltılabilir. Bunları çok sık kullanmak da sakıncalıdır. Bu yüzden geciktiricileri nadiren kullanın ve kullandığınız zaman prezervatif takmayı ihmal etmeyin.

Lokal baskı uygulamak
Erkek doruğa yaklaştığını hissettiği anda kendini geri çeker ve penisin ucunu parmaklarıyla 3-5 saniye sıkarsa boşalma geciktirilebilir. Bu yöntem ereksiyonu yüzde 10 ile 30 oranında azaltır ve belli bir süre uygulandığında erkeğin kendini kontrol yeteneğini artırır.

Çin tekniği
Eski çağlarda Çinliler, boşalmayı geciktirmek için “Oynak Yol” adını verdikleri yöntemi uygularlardı: Erkek boşalacağını anladığı zaman sol elin baş ve orta parmaklarıyla, testis ve anüs arasında kalan bölgeyi derince bastırır. Bu arada nefesini ona kadar sayarak tutar ve verir. Bir-iki kez tekrarlandığında erteleme gerçekleşir.

Beyninizi kullanın
Zamansız bir boşalmayı engellemek istiyorsanız, o an başka şeyler düşünmeye çalışın. Örneğin 50′ye kadar sayın, o gün ne yediğinizi düşünün ya da günlerden hangisi olduğunu hatırlamaya çalışın.

Düzenli cinsel ilişkiler
Erkeğin penisi uyarılmaya karşı çok hassas olduğu için sık sık ilişkiye girmezse uyarılma eşiği azalıyor ve eski halini koruyamıyor ve doğal olarak daha erken boşalıyor. Eğer düzenli bir ilişki varsa, büyük bir ihtimalle bu sorun kendiliğinden ortadan kalkabilir.

Cinsel işlev bozukluklarını hazırlayan, ortaya çıkaran ve sürdüren bazı faktörler vardır:

1. HAZIRLAYAN FAKTÖRLER

a) Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı
b) Aşırı tutucu, dindar yetiştirilme biçimi
c) Eksik ya da yanlış cinsel bilgi
d) Cinsellikle ilgili gerçek dışı beklentiler
e) Anne baba arasındaki olumsuz ilişki biçimi
f) Erken travmatik yaşantılar
g) Eşler arasındaki iletişim biçimi
h) Uyarılma eşiğinin yüksek olması
j) Nevrotik kişilik özellikleri
k)Yakınlaşma sorunları
l) Ayrılık anksiyetesi
m) Cinsel istismara maruz kalma 

2. ORTAYA ÇIKARAN FAKTÖRLER

a) Eşler arasındaki uyumsuzluk
b) Cinsel iletişim sorunları
c) Eşin cinsel bir sorununun olması
d) Performans anksiyetesi
e) Fiziksel ya da psikiyatrik hastalıklar
f) Yorgunluk ve stress
g) Aşırı alkol ve ilaç kullanımı
h) Hamile kalma korkusu
j) Evlenme
k) Evlilik öncesi ve dışı ilişkiler
l) Travmatik cinsel yaşantı

3. SÜRDÜREN FAKTÖRLER

a) Sorunun çözümüile ilgili yanlış uygulamalar
b) Çok sık cinsel ilişkide bulunma
c) Cinsel ilişkiden kaçınma
d) İlişkiye kendini verememe
e) Performans anksiyetesi
f) Suçluluk ve utanç duyguları
g) Eşin tepkileri

Bu bilgiler ve değerlendirmeler ışığında hastanın cinsel işlev bozukluğunun kaynağı doğru tespit edilerek en işlevsel tedavi metodu uygulanmaktadır.

Eksteroseptör (dış alıcı)

Dış ortamdan gelen uyaranlara duyarlı alıcılar.
Enfestasyon

İnsan organizmasında çokhücreli asalak mikroorganizmalarının oluşturduğu hastalıkları belirtmek için kullanılan terim.
Erojen bölge

Erotik duyum uyandıran vücut bölgelerine verilen ad.
Enflamasyon

Enfeksiyon, darbe ya da tahriş sonucu vücutta oluşan reaksiyon; iltihap; yangi. Sonuçta şişme, ağrı, sıcaklık ve kızarıklık oluşur.
Eros

Yaşama içgüdüsü. Tüm cinsel dürtüleri ve istekleri kapsayan.
Ekstrasistol

Kalbin normal atışlarına, fazladan atış eklenmesine Ekstrasistol bir başka deyişle fazladan atış denir. Kalbin bir atışı, vaktinden önce olur.

Sonra, bir süre atış olmaz. Bu atışlar, tek tek veya arka arkaya meydana gelir. Kalp hastalıklarında görüldüğü gibi; fazla sigara, içki içmek; heyecanlanmak ve hazmı güç yemeklerden sonra da görülebilir.

Enflamasyon (iltihap, yangı)

dokularında çeşitli uyanlara yanıt olarak ortaya çıkabilen patolojik süreç;
Erotik

Cinsel istekliliği uyandırıcı.
Ekstrasistol

Kalbin normal atışlarına, fazladan atış eklenmesine Ekstrasistol bir başka deyişle fazladan atış denir. Kalbin bir atışı, vaktinden önce olur. Sonra, bir süre atış olmaz. Bu atışlar, tek tek veya arka arkaya meydana gelir.Kalp hastalıklarında görüldüğü gibi; fazla sigara, içki içmek; heyecanlanmak ve hazmı güç yemeklerden sonra da görülebilir.
Engellenme (früstrasyon)

İstek, gereksinme ya da bir davranışın sonuca ulaşmasının engellenmesi sonucunda ortaya çıkan ruhsal yaşantı.
Erotizm

Üremenin doğal amacından farklı bir cinsel uyarılma duyma, başka bir deyişle cinsel istekleri yüceltme.
Ekstrasistol (ek atım)

Kalpte anormal atımların bulunduğu ritim bozukluğu.
Enjeksiyon

Sıvı ilacın ya da radyolojik inceleme için gerekli kontrast maddenin dışarıya açılan doğal vücut delikleri dışındaki bir yoldan verilmesi.
Erotomani

Kişinin düşüncelerine, sosyal ilişkilerine ve ruhsal yaşamına bütünüyle cinsel fantezilerin egemen olmasıyla belirlenen erotik hezeyan.
Ekstrofî

Bir iç organ boşluğunun, duvarındaki anormal bir açıklık nedeniyle, dışa doğru ters dönmesiyle belirlenen doğumsal oluşum bozukluğu; daha çok idrar kesesinde görülür.
Enjeksiyon çözeltisi

Enjeksiyon işleminde kullanılan çözelti.
Erozyon

Deri veya mukozada görülen, sınırlı bir bölgede epitel kaybı, yüzeyel yaralar. Örneğin; Cervical erozyon, halk arasında rahim ağzında yara olarak bilinir.
Enkondrom

Kemiğin içinde gelişen kıkırdak tümörü. Bak. kond-rom.
Ertrospeksiyon (içe bakış)

Ego (benhk) tarafından iç "yaşantıların" gözlenmesi:
Enkoprezi

İstemsiz olarak dışkı kaçırma, işlevsel (yapısal olmayan) bir bozukluktur;
Ekto

Dışında anlamındaki ön ek.
Enoftalmi

Gözküresinin anormal konumu; gözküreleri göz boşluğunda daha derinde yerleşmiştir.
Ektoderm

Derinin en dış tabakası.
Enoftalmit

göz küresinin arkaya yer değiştirmesi
Esnek doku

Kollajen liften çok esnek lif içeren bağdoku türü.
Ektopi

Her hangi bir organın normal bulunması gereken yerde değilde, vücudun başka bir yerinde olması hali.
Esotropia

(iç şaşılık) gözün içe kayması
Ektopik

Anormal yerleşim, döllenmiş yumurtanın fallop tüpünde yerleşdiği gibi
Ektopik (dış) gebelik

Fertilize olmuş yumurtanın uterus boşluğu dışında (fallop tüpleri, over, batın boşluğu) bir yerde yerleşerek gebeliğin meydana gelmesidir.
Ektopik odak

Anormal sinir uyaranlarının kaynaklandığı odak.
Esteziyoloji

Duyarlılığı, yani duygusal ve duyusal algılamaları inceleyen bilim dalı.
Ektromeli

Dölyatağındaki yaşamın İlk haftalarında gelişimin durmasına bağlı olarak ortaya çıkan doğumsal oluşum bozukluğu.
Ensefalografi (pnömoensefalografi)

Omurilik kanalına bir miktar filtre edilmiş ve steril (30-60 mi) havanın verilmesiyle gerçekleştirilen beyni radyolojik olarak inceleme tekniği.
Esteziyometri

Duyum mekanizmalarının niceliksel açıdan incelenmesi.
Ektropion

Göz kapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.
Ensefalomiyelif

Beyin ve omuriliğin eşzamanlı iltihabı.
Ektropiyon

Alt gözkapağı kenannın dışarıya doğru dönmesi.
Ensefalon

Beyin.
Ensefalon (tiimbeyin)

Merkez sinir sisteminin kafatası boşluğunda yer alan bölümü.
Ensefalopati

Beyin hastalıklarını, Özellikle de ensefalondaki yaygın hastalıkları belirten genel terim.
Ensefalosej

Kafatası kemiğinde doğumsal oluşum bozukluğu sonucu gelişen boşluktan ensefalonun bir bölümünün dışan çıkması.
Entamoeba Hystolytica

Entamoeba hystolytica adlı parazitin neden olduğu bir hastalıktır. Gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla görülür. Su ve besinlerle bulaşır.

Belirtiler

Genellikle, sağlık tedbirlerinin yeterli olmadığı memleketlerde yaygındır. Hastalığı taşıyan bir insanın ya da bir böceğin dışkısıyla kirlenmiş suyla yıkanan sebzelerin yenmesi yoluyla bulaşır. Amipler çok kere vücuda sert, koruyucu bir kistle kaplı olarak alınırlar. Bu kistler bağırsaklarda eriyince amipler açığa çıkarlar.

Belirtiler parazit alındıktan sonra 1–4 hafta içinde ortaya çıkar.

-Sık dışkılama (günde 10-15 defa)
-Karın alt kadranda ağrı
-Dışkıda sümüksü salgı
-Dışkıda kan
-Bazen ateş
-Sulu dışkı
-Lökosit artabilir.

Tanı

Amebiazisin tanısı, dışkı örneklerinde kistlerin ve trofozoitlerin görülmesiyle konabilir. Tanı için ayrıca serolojik testlerle de yapılabilmektedir.

Tedavi

Dokrotunuzun vereceği ilaçları düzenli kullanımı ile tam şifa sağlanır.

Öneriler

Su güvenliğinin olmadığı yörelerde suyun kaynatılarak içilmesi, şişe suyu tüketilmesi ya da gazlı içecekler alınması önleyici olması bakımından gereklidir. Bulaşma bardak vs ile de olabileceğinden bu ürünlerin kendi ambalajında tüketilmesi yararlı olacaktır. Kişisel sağlık bilgisi kurallarına uyulması ve besinler için de aynı özenin gösterilmesi şarttır.

Etanol

Alkol
Electrolysıs

 Saç köklerini eritmek için kullanılan elektrik.
Entero virüs

RNA içeren küçük boyutu (17-48 mu.) virüs grubu.
Etene hormonları

Etenede üretilen protein ve steroit yapısında hormonlar.
Enteroanastomoz

Bir bağırsak bölümünü sindirim kanalının bir başka bölümü ya da salgıbezleri ile birleştiren cerrahi girişimlerin genel adı.
Elektro

Kalbin elektriksel fealiyetlerinin özel kağıda grafiki olarak dökümü.
Enterogastron

Mide salgısını ve hareketlerini ketleyen ve incebağırsak mukozasında üretilen hormonların ortak adı.
Ethanol

Alkol
Elektroansefalografi

Beynin elektriki faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.
Enteroglükagon

ince ve kalın bağırsak mukozasında bulunan iç salgı hücrelerinin ürettiği bir grup polipetit hormon.
Etiyoloji

Değişik hastalık süreçlerinin nedenlerinin incelenmesi.
Elektrobisturi

Yalıtılmış bir sap üzerine takılmış elektrottan oluşan alet; yüksek frekanslı elektrik akımı aracılığıyla dokuların kesilmesini ve kılcal damarların yakılarak dokularda kesiye bağlı kanamanın durdurulmasını sağlar.
Enterohepatik dolaşım

Bağırsaktaki bakterilerin safradaki pigmentler üzerindeki etkisiyle oluşan biIİnojenlerin kısmen bağırsak mu-kozasınca yeniden emildiği ve toplardamar dolaşımı ile karaciğere ulaştığı fizyolojik mekanizma.
Etiyopatojenez

Hastalıkların nedenleri ve gelişme sürecinde yol açtığı çeşitli belirtiler. Bak. etiyoloji.
Elektrodiyagnostik

Sinir-kas hastalıklarının tanısında kullanılan bir inceleme tekniği.
Enterokolit

İnce ve kaim bağırsağı aynı zamanda etkileyen akut ya da kronik bir iltihabı sürece bağlı hastalık.
Elektroensefalogram

Saçlı deri yüzeyine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla beyindeki elektriksel etkinliğin tanı amacıyla kaydı. Beyinden kaynaklanan elektrik akımı uygun bir biçimde güçlendirildikten sonra yazıcı uçlar aracılığıyla kâğıda aktarılır.
Enteropatik artrit

İnflamatuvar barsak hastalığı ve romatizmal hastalığın bir arada bulunması, örneğin, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı. Deformite ve kıkırdak yıkımı bu artrit tipinin özelliği değildir.
Etmoit kemik (kalburcu kemik)

Kafanın ortada, tek ve simetrik kemiği.
Elektrofizyoloji

Hücre, doku, organ ve tüm organizma düzeylerinde gerçekleşen elektriksel olayları inceleyen fizyoloji dalı.
Enteropatik artropati

İnflamatuvar barsak hastalığı ve romatizmal hastalığın bir arada bulunması, örneğin, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı. Deformite ve kıkırdak yıkımı bu artrit tipinin özelliği değildir.
Etnopsikiyatri

Psikiyatrik hastalıklar ile çeşitli toplumların kültür ve gelenekleri arasındaki ilişkileri konu olan araştırma dalı.
Elektroforesis

DNA parçacılkları ya da proteinler gibi iri molekülleri, benzeri moleküllerle birarada bulunduğu karışımlarından ayrıştırmakta kullanılan bir yöntem.
Enteroptoz

Kann iç organlarının aşağıya doğru inmesi.
Etoloji

Canlıların davranışlarını inceleyen bilim dalı.
Elektroforez

Uygulanan elektrik alanının etkisiyle bir sıvıda çözünmüş bulunan parçacıkların (iyonların) hareket etmesine yol açan fiziksel olay.
Enteroraji

Kanh dışkı çıkarılması ile kendim gösteren sindirim sistemi kanaması.
Etyoloji

Hastalıkların nedenlerini araştıran bilim dalı
Elektrokardiografi

Kalp adelesinin faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.
Enterosel

İçinde yalnızca bağırsak kıvrımları bulunan bazı fıtık tipleri.
Evaküasyon (boşaltım)

Dışkının anüs aracılığıyla dışan atılması.
Elektrokardiyografi

Kalp kasının kasılmasını sağlayan elektriksel akımların kaydedilmesi temeline dayanan, tanıya yönelik inceleme yöntemi.
Enterostomi

Bazı hastalıklarda sindirim sisteminde yapay bir çıkış yeri açmak amacıyla bağırsakla karın duvarının ağızlaş-tınlması.
Evantrasyon

Karın düz kaslarının karşılıklı gevşemesi ve birbirinden uzaklaşması nedeniyle karın iç organlarının dışarıya doğru çıkıntı yapması.
Elektrokardiyogram

Kalbin etkinliği sırasında oluşan elektriksel voltaj değişikliklerinin milimetrik kâğıda grafik biçiminde kaydı.
Enterotoksin

Bazı Staphylococcus aureus soylarının çıkardığı toksin.
Evirasyon

Erkek cinsel organlarının (penis ve erbezleri) alınması. Bak. iğdiş etme.
Elektrokardiyoskop

Kalp kasılması sırasında oluşan elektrik potansiyellerini bir osiloskopun ekranında görüntüleyen alet.
Enterovaksin

Isıyla öldürülmüş tifo ve paratîfo basillerinden oluşmuş, kuru inek safrası ile karıştırılmış ve ağızdan verilmek üzere tablet haline getirilmiş antitifo-paratifo A ve B aşısı.
Elektrokoagülasyon

diyatermokoagülasyon
Exotropia

(dış şaşılık) gözlerin dış kayması
Elektrokortikografi

Kafatasının delinip sertzarın (dura mater) açılmasından sonra beyin kabuğuna uygulanan elektrotların bu bölgede yol açtığı elektrik potansiyellerinin kaydedilmesi tekniği.
Expirasyon

 Nefes vermek.
Elektrokoter

Elektrik akımıyla kor haline getirilmiş bir iletken aracılığıyla dokuların yakılmasında kullanılan cerrahi alet.
Entezopati

Entezislerin inflamasyonuyla sonuçlanan herhangi bir romatizmal hastalık; örneğin, ankilozan spondilit, psöriyatik artrit ve Reiter hastalığı.
Eylem potansiyeli

Sinir ve kas hücrelerinde olduğu gibi, uyarılabilme özelliğine sahip hücre zanna değişik uyarılar (elektrik, kimyasal, mekanik uyanlar) verildiğinde ortaya çıkan elektriksel olaylar bütünü.
Elektrokoterizasyon

Elektriğin organik dokularda tedavi amacıyla uygulanması.
Entoksikasyod (zehirlenme)

Organizmaya yabancı, canlı olmayan, yaşamsal olayları etkileyecek güçte maddelerin yol açtığı belirtiler.
Elektrolitler

Hem kan, hem de hücre içi organik sıvılarda çözünmüş olarak bulunan tuzlar.
Entolerans

Biyolojideki geniş anlamıyla, bireyin, başkalarında normal kabul gören dış etkenlere karşı gösterdiği tüm tepkileri tanımlamakta kullanılan terim.
Elektromiyografi

Kaslarda kasılma sırasında üretilen elektriksel eylem potansiyelini (bak. eylem potansiyeli) incelemeye dayanan nörolojik tanı yöntemi.
Fagosit

Çeşitli yapıdaki tanecikleri sitoplazmasında tutabilen ve sindirebilen hücrelerin genel adı (bak. fagositoz).
Flegmon

Genellikle streptokokların yol açtığı akut enfeksiyon.
Fagositoz

Hücre zarından geçemeyen büyük katı moleküllerin yalancı ayaklarla hücre içine alınmasıdır.
Fıçı göğüs

Ön-arka çapı genişlemiş göğüs biçimi.
Fleksiyon

Vücudun aralannda eklem bulunan iki bölümü arasındaki bükülme hareketi.
Fırsatçı eafefcsjyonlar

Dışarıdan gelen ya da vücutta saprofit (çürükçül) olarak bulunan ve bağışıklık sistemi hastalıkları, şeker gibi kronik hastalıklar, yorgunluk, yetersiz beslenme ya da iyileşme döneminde beden savunma
Fleksör kaslar (bükücü kaslar)

Bir eklemi oluşturan kemikler arasındaki açıyı daraltan kaslar.
Flokülasyon

Sıvı ortamda düşük yoğunluklu bir çökeltinin oluşması.
Fakoemülsifikasyon

Fakoemülsifikatör adı verilen bir aygıtla göz merceğinin çok küçük parçalara ayrılması ve bir bölümünün alınması.
Flor

Doğada bulunan bir element, uygum miktarda alındığında diş çürümelerini önlemeye ve muhtemelen kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.
Faktör ıh

tromboplastin'
Fıtık korsesi (fıtık bağı)

Kann bölgesindeki fıtıkları tespit etmek İçin kullanılan, bir kemer ve yastıkçıklardan oluşan aygıt.
Flora

Belirli bir coğrafi alanda bulunan bitki türlerinin tümü.
Faktör ıı

protrombin
Floralozone

Birçok sentetik koku bileşeninden biri.
Fibrilasyon

Kalp kasının tireşimler şeklinde ya da kontrolsüz kasılmaları, kalp atımının düzensiz olmasına yol açar.
Flüor

Kıkırdak, kemik, tırnak ve diş gibi dokulann yapısında bulunan kimyasal element.
Flüor profîlaksisi

Koruyucu flüor tedavisi.
Falks serebri (beyin orağı)

Beyinde sertzarın (dura mater) iki beyin yanküresİ arasına giren dikey, orağa benzer uzantısı.
Flüor zehirlenmesi

Bazı sanayi alanlannda flüor buhan ve gazlarının solunması ya da çözünebilir flüor bileşiklerinin (kirli içme suyu, besinler, böcek ve fare zehiri) ağız yoluyla alınması sonucu ortaya çıkan zehirlenme.
Fallik dönem

Çocukta oral ve anal dönemleri izleyen psikososyal gelişme evresi.
Fibrinojen

Pıhtılaşma etkenlerinin etkisi altında fibrine dönüşerek, pıhtılaşma sürecinde temel bir rol oynayan ve karaciğerde bireşimlenen protein. Bu dönüşümü sağlayan son etken trombindir.
Flüorizasyon

Kemik ve dişlerin normal gelişimi için gereken flüorun alınabilmesi amacıyla içme suyuna flüor eklenmesi.
Fallop boruları (salpenks)

Dölyatağı tepesinin İki yanında simetrik olarak yerleş- "mis ve dölyatağı iç boşluğunun, periton (kann zan) içi boşlukla ilişkisini sağlayan boru biçimindeki yapılar.
Fibrinojenopeni

Kanda fibrinojen düzeyinin normalin altında bulunması.
Flüorokardiyografi

Kalbin ve büyük damarlann incelenmesinde kullanılan bir radyolojik inceleme yöntemi.
Fallop tüpleri

Her biri yaklaşık 10 ar cm. uzunluğunda, uterusun üst köşelerinden yumurtalıklara kadar uzanan iki borudur. Tuba uterina veya uterus tüpleri de denir.
Fibrinoliz

Plazmin ya da fibrinolizin adlı protein eritici (proteoli-tik) bir enzimin etkisiyle fibrinin(*) çözünmesi süreci.
Flüoroskopi

X ışınlannın, flüoresan özelliği olan bir ekrana düşürülmesiyle ekranda ışınların geldiği bölgenin görüntülenmesini sağlayan radyolojik yöntem.
Fallop tüpü

Yumurtayı yumurtalıktan rahime taşıyan, rahimin her iki tarafında bulunan iki tüpten herbiri
Fibrinolizin (plazmin)

Fibrini parçalayarak etki gösteren protein eritici (prote-olitik) enzim.
Fobi

Belirli bir nedene dayanmayan aşırı korku
Fallot tetrolojisi

Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en yaygun olanıdır. 4 major anomali mevcuttur. 1. Sağ vent çıkımında darlık 2. Ventrikuler septal defekt 3. Aortun dekstra pozisyonu 4. Sağ vent hipertrofisi
Fokomeli

Kol ve bacaklann en az birinde uç parçasının eksik geliştiği doğumsal iskelet bozukluğu.
Fallot's tetralogy

Kalbin doğumsal bir anomalisine verilen isim.
Fibroadenom

Fibröz (lifsi) bağdoku ve salgıbezi dokusundan gelişen iyi huylu tümör.
Folik asit

B-vitamin kompleksinin parçasıdır. Ağız yoluyla alındığında iyi bir antioksidan olarak kabul edilir. Bu yararı henüz cilt üzerinde kanıtlanmamıştır.
Fibroblast

Bağdoku temel maddesinin bireşimini sağlayan bağdoku hücresi.
Folikül

Yumurtalıkta yumurtayı taşıyan içi sıvı dolu kesedir. Yumurtayı besler ve ovulasyonda çatlayarak salar.
Fibroelastoz

Vücudun belli bir bölgesinde esnek liflerinin artması ve yoğunlaşması biçimindeki hastalık süreci.
Folikül stimulan hormon (fsh)

Bu hormon hipofizden üretilir ve salınır. Yumurtlama için ovaryumu uyararak follikül olgunlaşmasını sağlar.
Fannakopi

Belirli bir dönem ve belirli bir bölgede kullanılması kabul edilen tüm ilaçların listesi.
Fibroid

Selim bir bağ ve kas dokusu tümörü olan fibromun diğer adı; genellikle rahimde oluşur.
Folikül uyarıcı hormon (fsh)

Hipofizden salgılanan hormon.
Fannakoterapi

ilaçlarla yapılan tedavi, İlaç dışında fizik, diyet, cerrahi ve psikolojik tedavi yöntemleri vardır.
Fibrokistik Hastalık

Folikülin

Yumurtalık foİİküllerinin özütü.
Fibrom

İyi huylu bağ dokusu uru.
Folikülit

Kıl-yağ foİİküllerinin genellikle enfeksiyon kökenli iltihabı.
Fibromatoz

Herhangi bir yaşta ve vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilen çok sayıda bağdoku oluşumunun genel adı.
Fomiks

Yay yaparak ya da kendi üzerine katlanarak bir boşluk ya da girintiyi çevreleyen oluşumları belirten terim.
Fantom kol - bacak

Kol ya da bacaklarının tümünü ya da bir bölümünü kaybedenlerde görülen bir olgu.
Fibromiyalji

Kasları ve ligamentleri etkileyen, fakat eklemlere hasar vermeyen hastalık. Sık rastlanır ve şiddetli olabilir. Fibro-mi-yaljide fibröz dokular (fibro-) ve kaslarda (-mi) ağrı (-alji) ve hassasiyet söz konusudur. Halsizlik sıklıkla fibromiyaljinin en şiddetli bulgusudur.
Fonasteni

Şarkı söyleme ve konuşma sesindeki bozukluk.
Faradızasyon

Faraday akımıyla, yani 100-200 voltluk potansiyel farkının ürettiği ve saniyenin binde biri kadar süren elektriksel uyarılardan oluşmuş değişken akımla tedavi.
Fibromiyom

Kadın üreme sistemine özgü sık görülen iyi huylu tümör; 35 yaşın üzerindeki kadınların yaklaşın yüzde 40'ında rastlanır.
Fonasyon

Özel anatomik yapılar aracılığıyla, işitilebilen seslerin çıkarılması.
Fibrosarkom

Kollajen lifleri üreten bağdoku hücrelerinin (fibroblastlann) çoğalmasıyla ortaya çıkan kötü huylu tümör.
Foniatri

Tıbbın ses ve konuşma bozukluklanyla ilgilenen uzmanlık dalı,
Fibro-sarkom

Bağ dokusunun kötü huylu tümörü.
Fonokardıoğrafi

Kalp atımında çıkan seslerin gragik olarak kaydedilmesi.
Faringoskopi

Klinikte yapılan bir yutak muayenesi yöntemi.
Fibroskleroz

Fibroz(*) nedeniyle bir organ ve dokunun sertliğinin artması.
Fonokardiyografî

Kalp atımında çıkan seslerin grafik olarak kaydedilmesi.
Farinjektomi

Yutağın vücuttan çıkarıldığı cerrahi işlem.
Fibrotoraks

Akciğer zarlannın iç ve dış yapraklan arasında yaygın ve güçlü bağdoku y apışıktı klan.
Fontanel

Bebeğin başının üzerindeki hünüz kemikleşmemiş yumuşak bölge; bıngıldak.
Fibroz

Lif dokusu
Forseps

Doğumda, titizlikle belirlenmesi gereken özel koşullarda bebeğin dölyatağından çıkarılmasını sağlayan araç.
Farmakofili (farmakomani)

Tedavi açısından gerekli olmayan ilaçlan alma eğilimi.
Fibrozit

fibromiyalji.
Fosfataz

Bir molekülden su kullanraka fosfat grubunu ayıran enzim.
Farmakoloji

İlaçları ve ilaçların canlı organizmalar üzerinde etkilerinhi inceleyen bilim dalı.
Fibröz

Lif dokusu
Fosfatım

idrarla fosfat halinde atılan günlük fosfor miktarı.
Farnesol

Bitkilerden elde edilen ve kozmetikte öncelikli olarak kokularda kullanılan bir öz. Hayvanlar üzerinde yapılan bazı araştırmaların sonucunda antibakteriyal özellikleri saptanmıştır
Fosfodiester bağı

DNA'daki fosfat ile şeker arasındaki bağ.
Fosfolipitler

Serumdaki lipitlerin yaklaşık üçte birini oluşturan lipit bileşikleri.
Fasciola hepatica

İnsanda karaciğer ve özellikle safra yollarında gelişen distomatoza (fasyoliyaz ya da karaciğer kelebek hastalığı) yol açan asalak türü.
Fosfoprotein

Protein sentezlendikten o proteine proteinkinazlarla fosfor eklenmiş hali.
Fasciolopsis buski

Yassısolucanlann Trematoda sınıfından bir tür asalak; insanda bağırsağa yerleşerek fasyolopsiyaz da denen bağırsak kelebek hastalığına yol açar.
Fosfor

Vücut için çok önemli olan bir element.
Fiksasyon

Psikolojide, libido gelişiminin bir evrede takılması ve bu nedenle cinsel dürtünün başka nesnelere yönelmesi.
Fosfor zehirlenmesi

Fosfor bileşiklerinin yol açtığı zehirlenme.
Fosforemi

Kandaki fosfor miktarı.
Fil hastalığı

Özellikle bacakların şişip, genişlemesi şeklinde ortaya çıkan bu hastalığa halk arasında gelincik, tıp dilinde elefantiasis denir. Nedeni lenf kanamalarının iltihaplanıp, şişmesidir.
Fosforilasyon

ATP üretimi.
Fasikülasyon

fibrilasyon
Filaria

Omurgalı canlıların kanında ve dokularında yaşayan kıl kurdu cinsi parazit. Elefantiazis denilen rahatsızlığa neden olur.
Fosforilaz

Glikojen ile organik olmayan (inorganik) fosfattan glikoz I-fosfat oluşumunu sağlayan enzim.
Fosil

Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların korunarak bu güne kadar gelmiş kalıntıları.
Fossa

Anatomide, kemik bir alanla ya da örtücü yumuşak dokularla sınırlanan çukur alan.
Fatal

Öldürücü, ölümle sonuçlanan.
Filogenetik sıflandırma

Canlıların akrabalık derecelerine göre sınıflandırılması. Doğal sınıflandırma.
Fotodermatoz

Güneş ışınlarına maruz kalan bölgelerde görülen normal dışı deri değişimleri.
Filotaksis

Gövde ekseni üzerinde yaprakların diziliş şekli.
Fotofobi

ışığı tolere edememe durumu. açık renk gözlü kişilerde sık görülür
Fotokoagülasyon

Ksenon ya da laser ışınlarının retina (ağtabaka) ve üzerindeki damartabakaya düşürülmesiyle damartabakada oluşan iltihabi uyan sonucunda pigmentlerin retinanın yırtık bölgesine göçerek burayı yapıştıran bir nedbe dokusu oluşturması.
Fotopsi

retinal iritasyona bağlı şimşek çakması
Fcemodektom

Paragangliyon hücrelerinden gelişen tümör az da olsa kemoreseptör (kimyasal alıcı) işlevine sahiptir.
Fimoz

Prepusyumun (sünnet derisi) aşın darlığı.
Fotoreseptör

Işığı algılayabilen duyu hücresi, almaç.
Fotoreseptörler

Işık uyaranlannı sinir iletisine dönüştürerek görmeyi sağlayan alıcılar.
Fotosentez

Yeşil bitkilerin, güneş enerjisi ve klorofil pigmenti yardımıyla CO2 ve H2O'dan besin maddelerini üretmesidir
Fototerapi

Bebeklerin kandaki bilirubin seviyesini düşürmek ve sarılıklarını azaltmak için mavi ışıkla tedavisi yöntemidir. Fototerapi ile kandaki bilirubin maddesi kimyasal olarak başka bir şekle dönüştürülür. Böylece karaciğer bu durumla başedebilir hale gelir. Bebeklerin teninde parlayan ışık, bebeğin sistemindeki bilirubin miktarını efektif olarak azaltır. Bebeğin karaciğeri olgunlaştıkça vücuttan bilirubini uzaklaştırması daha kolay olur ve ışık tedavisine artık gerek kalmaz.
Fitığra boğulması

Fıtığın en tehlikeli konıplikasyonu.
Fovea (çukur)

Gözün ağtabakasında sarı leke olarak tanımlanan bölgenin çukurlaşmış orta kesimi.
Fitizyoloji

Veremi inceleyen tıp dalı.
Fraksiyon

Ortopedide bir kırığı ya da çıkığı yerleştirmek için kol ya da bacağı çekme manevrası.
Fitobezoar

Midede ya da daha ender olarak bağırsakta bitkisel liflerin çevresinde oluşan ve kalsiyum tuzlarının çökmesiyle sertleşen kütle.
Frei testi

özellikle tropik bölgelerde görülen ve cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan kasık lenfogranülomunun tanısında kullanılan bir deri testi.
Fellatio

Penisi ağız ile yalamak.
Fitoplankton

Çoğunlukla bir hücreli su yosunlarından oluşan, sularda yaşayan bitki topluluğu.
Felty sendromu

Seropozitif romatoid artrit (sıklıkla nisbeten inaktif sinovitle birlikte) ile splenomegali (dalak büyümesi) ve nötropeninin (akyuvar düşüklüğü) bir kombinasyonudur. Ciddi infeksiyonlar, vaskülit (damar iltihaplanması) (bacak ülserleri, mononörit), anemi, trombositopeni ve lenfadenopati de duruma eşlik eder.
Fitoterapi

Bitkilerden elde edilen tedavi edici özellikteki maddelerin kullanılmasıyla yapılan tedavi.
Fenestrasyon

Otoskferoz olgularında ortakulak üzerinde yapılan cerrahi girişim.
Fenijhidantoin dozajı

Fenilhidantoinle tedavi edilen hastaların kanında, bu ilacın ulaştığı düzeyin belirlenmesi.
Fenilketonuri

Kalıtım yoluyla geçen zeka ve gelişim geriliiği yapan bir metobolizma hastalığıdır.
Fizyokineziterapi (kineziterapi)

Temel olarak tedavi amaçlı özel hareketlerin uygulanmasını kapsayan fizik tedavilerin bütünü.
Fenobarbital dozajı

Fenobarbitalle tedavi edilen hastaların kanında, bu ilacın ulaştığı düzeyin belirlenmesi; tedavi dozunun düzenlenmesinde önem taşır. Normal değerleri 5-30 mg/It'dir.
Fizyoloji

Canlılardaki yaşamsal olayları (işleyişi) inceleyen bilim dalı.
Fenoloji

Çiçek açma, üreme, göç gibi iklime ve çevre koşullarına bağlı, periyodik biyolojik olayların incelenmesi ve kaydı.
Fizyolojik

Bir canlının ya da organın normal işlediğini belirten terim.
Frotman (sürtünme sesi)

Normalde birbiri üzerinde kayan iki seröz yüzey (örneğin plevra, perikart ya da periton zan)
Fenotip

Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen, gözle görülebilen özelliklerin tümü.
Fizyonomi

Yüz çizgilerinden bireyin kişilik yapısını bulmayı ya da yüz çizgileri ile kişilik arasında bağlar kurmayı amaçlayan araştırma dalı.
Frottage

Bir erkeğin, eşinin vücuduna karşın kendi vücudunu ovması.
Feokromositom

Krom tuzlarını tutma özelliği olan kromafin hücrelerden kaynaklanan tümör; olguların büyük bölümünde böbreküstü bezlerinin iç bölümünde ve herhangi bir yaşta ortaya çıkar, ama 30-40 yaş arasında daha sık görülür.
Frozen sectîon (dondurulmuş kesit)

Dondurulmuş dokudan mikrotomla kesilen örneğin hemen mikroskopla incelenmesine dayanan ve özellikle ameliyat sırasında başvurulan biyopsi yöntemi.
Fruktoz

Genellikle meyvalarda bulunan ve yapısında 6 karbon atomu içeren bir çeşit şeker molekülü.
Fermantasyon

Bazı mikroorganizmaların ürettiği enzimlerin etkisiyle organik maddelerin uğradığı değişiklik.
Früktoz

Genellikle meyvalarda bulunan ve yapısında 6 karbon atomu içeren bir çeşit şeker molekülü.
Früktozamîn

Serumdaki şekerli protein miktarını değerlendirme amacıyla ölçülen madde.
Fermentasyon

Mayalanma.
Flavinadenindinükleotit

Flavoproteinler(*) grubundaki proteinlere verilen ad.
Früktozüri

Früktokinaz enzimi yetmezliğine bağlı olarak früktozun hücre tarafından alınamaması sonucunda idrarla çıkması.
Fernokinon

K, vitaminine verilen ad.
Flavoprotein

Bir protit molekülü ve bir riboflavin ya da B12 vitaminine bağlı bir nükleotitten oluşan proteinlere verilen ad.
Flebografi

Toplardamarların kontrast bir maddenin yardımıyla görüntülenmesini sağlayan radyografi yöntemi.
Fleboklizi

Tedavi amacıyla toplardamar içine çeşitli çözeltilerin verilmesi.
Fundus incelemesi (funduskopi)

Gözdİbinin (ağtabaka ve damartabakanın) oftalmoskop yardımıyla incelenmesi.
Fertilizasyon

Döllenme. Embriyo oluşumu için spermin yumurtayı delmesi ve genetik materyalin birleşmesidir.
Flebolit

Bir toplardamarın içinde oluşan sert çökelti.
Fleboskleroz

Bağdoku artışı ya da trombuslann bağdokuya dönüşmesi nedeniyle toplardamar duvarının sertleşmesi.
Furonküloz

Tek ya da çok sayıda çıbanın vücudun çeşitli bölgelerinde sık sık yinelenmesi ya da süreklilik kazanması.
Flebotomi

Toplardamara girilerek kan alınması.
Fusiform anevrizma

Damar duvarının tüm çevresinde anevrizmatik genişleme.
Fetopati

Dölütte çeşitli etkenler sonucunda gerçekleşen hastalık durumlarını belirten terim.
Flebotromboz

iltihap dışı nedenlerle toplardamarların içinde kan pıhtısı (trombus) oluşmasıyla ortaya çıkan bozukluk.
Füzyon geni*

İki farklı genin parçalarının birleşmesiyle oluşan hibrid gen.
Gerantofiliya

Bir erkeğin, yaşlı bir kadınla cinsel ilişkiye girmeyi tercih etmesi.
Gonadotropin (gonadotropik hormonlar)

Eşey bezleri (gonat) üzerinde uyancı etki gösteren hormonlara verilen ad.
Galaktofor kanallar (süt kanalları)

Memede salgı sisteminin son bölümü.
Gonalji

Dizde bulunan bir ağrıyı belirten genel terim.
Galaktore

Memeden kendiliğinden süt gelmesi.
Gonartroz

Artroz hastalığının dizde yerleşmesi (bak. artroz).
Galaktosel

Memede, içi süt dolu kist.
Gonat

Eşey hücrelerini üreten organ (kadınlarda yumurtalık, erkeklerde erbezleri).
Galaktoz

Süt şekeri.
Gonhidrartroz

Diz eklemi içine sıvı toplanması.
Galaktozüri

Gebelerde idrarla galaktoz çıkması.
Gonilit

Dizle ilgili yapılardaki iltihaplı hastalık.
Gerontofîli

Psikolojide, yaşlı kişilere karşı cinsel istek duyma.
Gonion

Altçene açısına karşılık düşen nokta
Galoş

Ayakkabı üzerine giyilen naylon/lastik kılıf.
Gerontoloji

Yaşlanmanın bedensel, ruhsal ve toplumsal yönlerini araştıran bilim dalı.
Goniyoskopi

ön kamara açısının incelenmesi
Galvanokoter

Yalıtkan saplı, ucu sivri, küre ya da yuvarlak biçimli metalik bir iletkenden yapılmış ve kor haline gelinceye kadar elektrik akımıyla ısıtılan cerrahi alet.
Gestasyon yaşı

Gestasyon (gebelik) yaşı, son adetin ilk gününden doğuma kadar geçen süredir.
Gonofcok (neisseria gonorrhoeae)

Gram-negatif bir bakteri; insanda belsoğukluğu adlı hastalığın etkenidir.
Galvanoterapi

Elektrikle uygulanan bir tedavi biçimi. Galvanoterapi-de sürekli doğru akım kullanılır.
Gestoz (gebelik tokseraisi)

Gebelik sırasında ortaya çıkan ve gebeliğe bağlı olarak gelişen patolojik belirtileri genel olarak tanımlayan terim.
Gonoreaksiyon

Belsoğukluğu (gonokok) enfeksiyonu tanısında kullanılan serolojîk inceleme.
Gamaglobülin

Enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı oan, kanda bulunan bir protein.
Gowper bezi

Cinsel coşku veya orgazm öncesi, erkeklerde, saydam alkalin bir sıvı salgılayan bez.
Göbek

Karnın ön duvarında yer alan bir oluşum
Gametogenez

Eşey bezlerinde gerçekleşen ve olgunlaşmamış tohum hücrelerinin çoğalma ve farklılaşma yoluyla gamet (kadında yumurta, erkekte sperm hücresi) biçimine dönüştüğü gelişim süreci.
Göbek kordonu

DölütÜn gövdesini eteneye bağlayan bölüm.
Göğüs boşluğu (toraks)

Vücudun boyun ile karın arasında yer alan bölümü
Gammaglobülin yokluğu

agammaglobülinemi
Göğüs kafesi

Göğüs kemiği, kaburgalar ve omurların arka yüzlerinden oluşan ve göğüs boşluğunun ortaya çıkmasını sağlayan iskelet bölümü.
Gammaglobülinler

Plazmanın proteinlerinden olan globülinlerin antikorları oluşturan grubu.
Göğüste su toplaması

Tıp dilinde sulu zatülcemp denilen hastalıktır. Akciğerlerin etrafını saran zarın iltihaplanması sonucu meydana gelir. Zarın iki yaprağı arasına su toplanmıştır.Nedeni; şiddetli soğuk algınlığı, bronşit, böbrek hastalıkları veya kulak iltihaplarıdır.Göğsün yan taraflarında şiddetli ağrı hissedilir. Bunlara bastırıldığı zaman ağrı şiddetlenir. Nefes darlığı vardır.Yatak istirahati ve doktor tedavisi şarttır.
Ganglion

Lenf bezi, bazı ufak urlara verilen isim.
Göğüste su toplaması

Tıp dilinde sulu zatülcemp denilen hastalıktır. Akciğerlerin etrafını saran zarın iltihaplanması sonucu meydana gelir. Zarın iki yaprağı arasına su toplanmıştır.

Nedeni; şiddetli soğuk algınlığı, bronşit, böbrek hastalıkları veya kulak iltihaplarıdır. Göğsün yan taraflarında şiddetli ağrı hissedilir. Bunlara bastırıldığı zaman ağrı şiddetlenir. Nefes darlığı vardır. Yatak istirahati ve doktor tedavisi şarttır.

Gangliyon

Merkezi sinir sistemi dışında bulunan, sinir hücrelerinin gövdelerinden oluşan sinir düğümü.
Görme

Belirli bir dalgaboyundaki elektromagnetik ışınların (görülebilir ışınlar) verdiği uyarıların algılanmasını sağlayan duyu işlemi.
Gangliyonörom (gangliyositom)

Seyrek görülen, farklılaşmış, düzensiz sıralı gangliyon hücrelerinden oluşan, çevre dokuları istila ederek büyüme eğilimi olan iyi huylu tümör.
Görme alanı

Belirli bir noktaya bakan bir gözün algıladığı alanın tümü.
Görme keskinliği

Gözün keskin görme ya da ayırt etme gücünü belirten terim.
Gangüyektomi

Sempatik zincirin bîr ya da daha fazla gangliyonunun çıkartılması.
Görme kusurları

Gözün kırma gücünün kusurlu olmasından kaynaklanan görme bozuklukları.
Görme muayenesi

Görme muayenesi ya da görme keskinliğinin saptanmasında gözün cisimleri birbirinden ayırt edebilme yeteneği ölçülür ve gözün ayırt edebildiği en küçük açı belirlenir.
Gasfroenterostomi

Mide bağırsak geçişini sağlamak amacıyla çoğunlukla İncebağırsaklann jejunum bölümünün mide ile ağızlaş-tınlması.
Göz

Oldukça farklılaşmış sinirsel yapılardan oluşan bir duyu organı; ışık uyaranlannı algılayan göz görme organıdır.
Gasfropati

Gerek organik, gerek işlevsel kökenli bütün mide hastalıklarını belirtmek için kullanılan genel terim.
Göz Ağrısı

Göz ağrısının nedenleri çeşitlidir. Az ışıkta çalışmak sonucu gözlerin yorulması, gözdeki herhangi bir kısmın iltihaplanmış olması, göze yabancı bir cisim kaçmış olması, sinüzit, yarım başağrısı, grip, nezle ve ateşli hastalıklar göz ağrısına neden olabilir. Önce hastalığın nedenini tespit etmek gerekir.

Gasser gangliyonu

Yüzün duyusunu sağlayan lifleri de içeren trigeminus sinirinin yarımay biçimli duyusal düğümü.
Gibbus (pott hörgücü)

Omurga kemiğinin dar açılı bükülmesi.
Göz ağrısı

Göz ağrısının nedenleri çeşitlidir. Az ışıkta çalışmak sonucu gözlerin yorulması, gözdeki herhangi bir kısmın iltihaplanmış olması, göze yabancı bir cisim kaçmış olması, sinüzit, yarım başağrısı, grip, nezle ve ateşli hastalıklar göz ağrısına neden olabilir.Önce hastalığın nedenini tespit etmek gerekir.
Gingko biloba

 Yelpaze biçiminde yaprakları olan bu süs ağacı, kozmetik kullanımda antioksidan, iltihap giderici ve kızarıklık önleyici özellikleriyle öne çıkar.
Göz Bozuklukları

Göz kameraya benzeyen optik bir sistemdir. Dışarıdan gelen ışık ve görüntüler kornea (gözün en dış saydam tabakası) ve lens tabakasında kırılarak retina üzerindeki görme noktasına ulaşırlar.

Normal bir gözde dışarıdan gelen ışınlar kornea ve lenste kırılarak görme merkezine düşerek net görüntü oluştururlar. bazı durumlarda ise kornea, lens ve gözün yapısına bağlı olarak, görüntüler retina üzerinde net olarak oluşmayabilir.

Miyopi :

Dışarıdan gelen ışınların görme noktasına ulaşmadan odaklaşması sonucu gelişir. Gözün ön-arka ekseninin uzun olmasına bağlı olarak veya kornea ve lensin kırıcılığının değiştiği durumlarda ortaya çıkar. Miyop gözlerde uyum gücü çok az olduğu için kişi uzağı görebilmek için gözlük kullanmak durumundadır.

Astigmatizma :

Korneanın kırma gücünün biribirine dik iki eksende farklı oması sonucunda görüntünün farklı düzlemlerde kırılmasıyla meydana gelir. Kornea ve lensin yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Astigmatizma, her mesafede yansıma ve bulanık görmeye neden olur.Astigmatik görme, sirklerdeki yamuk aynalarda oluşan görüntüye benzetilebilir.

Hipermetropi :

Dışarıdan gelen ışınların görme noktasının arkasında odaklanması sonucunda gelişir. Gözün ön-arka ekseninin kısa olmasına bağlı olarak veya kornea ve lensin kırıcılığının değiştiği durumlarda ortaya çıkar. Hipermetrop gözlerde uyum gücü yüksektir. Düşük dereceli hipermetrop kişiler uyum yaparak normal görebilirler, fakat göz çabuk yorulur. Yüksek hipermetropide ise hem uzak, hem de yakın görme bozuktur.

PRESBİYOPİ :

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak lens tabakasının esnekliğini yitirmesi ve bunun sonucunda yakın görmenin bozulmasıdır. 35-40 yaşlarında başlar ve 60 yaşına dek sürekli ilerler.

KERATOKONÜS :

Kornea yüzeyinde bir bölümün incelerek öne doğru çıkmasıdır. Bu kişiler gözlükle net göremezler. Hastalığın derecesine göre özel olarak üretilen kontakt lensler kullanabilirler. Çok ileri derecelerde ise keratoplasti adı verilen kornea nakli ameliyatı gerekebilir.

UNUTMAYIN !

Miyopi, hipermetropi, astigmatizma ve presbiyopi gözün genel kırma kusurlarıdır. Bu kırma kusurları gözde tek tek meydana gelebileceği gibi, birden fazla kırma kusuru birarada görülebilir. Kırma kusuru bir gözde veya her ikisinde birden olabilir. Bunların dışında korneanın bozukluklarına bağlı özel kırma kusurları meydana gelebilir. Bir gözde, kırma kusuru ile birlikte korneada, görme tabakasında veya görme sinirinde bozukluklar olabilir.
Bu nedenle, kırma kusuru olan kişiler her yıl düzenli göz ve göz dibi muayenesinden geçmelidirler.

Çocuklarda gözde herhangi bir kayma ve görme bozukluğu şüphesi varsa en kısa sürede göz kontrolü yapılmalıdır. Herhangi bir problem olmasa da 4 yaş civarındaki çocukların göz muayenelerinin yapılması gereklidir.

Kırma kusurları olan kişilerin net görebilmeleri için çeşitli alternatifler vardır.

Gözlük kullanabilirler, Kontakt lens kullanabilirler, Excimer laser tedavisiyle kırma kusurlarının tümünden veya bir kısmından tamamıyla kurtulabilirler

Göz damlası

Gözün tedavisi ve belirli incelemelere hazırlanması için kullanılan farmakolojik bileşimler.
Gastrektomi

Midenin tümünün ya da bir bölümünün çıkarılması.
Giordano belirtisi

El kenarıyla, bel bölgesine vurulduğunda ortaya çıkan ağn.
Göz iltihabı

Halk arasında göz nezlesi veya pembe göz denir. Göz yuvarlağının üstünü örten ince zarın iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. Tıp dilinde konjonktivit denir. Çoğunlukla ilk bahar aylarında görülür.Gözde sulanma; kanlanma, batma hissi veya ağrı vardır. Hasta ışığa bakmakta güçlük çeker.
Giraldes organı (paradidim)

Embriyondaki Wolff kanalının alt bölümünün bir artığı; epididim yakınında tohum kordununa bağlı tüp biçiminde küçük bir organdır.
Göz İltihabı

Halk arasında göz nezlesi veya pembe göz denir. Göz yuvarlağının üstünü örten ince zarın iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. Tıp dilinde konjonktivit denir. Çoğunlukla ilk bahar aylarında görülür. Gözde sulanma; kanlanma, batma hissi veya ağrı vardır. Hasta ışığa bakmakta güçlük çeker.

Göz kamaşması

Gözün yoğun ışıkla karşılaşmasıyla ortaya çıkan ve geçici olarak uyumun bozulmasına neden olan tepki.
Göz Kanlanması

Göz kanlanması ile birlikte ağrı yoksa aşağıdaki reçeteler uygulanır. Kanlanma ile birlikte ağrı varsa; mutlaka göz doktoruna gitmek gerekir

Glikojen

Hayvanlarda besinlerle alınan karbonhidratların karaciğer ve kaslardaki depo şekli.
Göz kanlanması

Göz kanlanması ile birlikte ağrı yoksa aşağıdaki reçeteler uygulanır. Kanlanma ile birlikte ağrı varsa; mutlaka göz doktoruna gitmek gerekir.
Gastrodııodenostomi

Ülsere bağlı nedbe oluşumu sonucunda daralmış mide kapısının (pilor) aşılması amacıyla midenin onikipar-makbağırsağına ağızlaştırılması.
Glikojenez

Vücutta glikojen bireşimlenme sürecini tanımlayan terim.
Göz Kapağı Şişliği

Gözkapakları, çoğunlukla fazla ağlama sonucu şişer. Nezle veya kızamık sırasında da görülür. Bunlardan başka, kalp, böbrek, hastalıkları veya beze iltihaplanmasının da bir işareti olabilir. Bazı kimselerde de alerjiktir.

Gastroduodenit

Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı.
Glikojenoliz

Glikojenin hücre içinde glikoza yıkılması.
Göz Kaşıntısı

Gözlerin kaşınması, önemli bir hastalığın işareti olabilir. Bu nedenle doktora başvurmak gerekir.

Gastroduodenoskopf

Midenin ve onikiparmakbağırsağının esnek bir endos-kop yardımıyla incelenmesi.
Glikokortikoit hormonlar

Böbreküstü bezinde yapılan steroit hormonların üç grubundan biridir.
Göz kaşıntısı

Gözlerin kaşınması, önemli bir hastalığın işareti olabilir. Bu nedenle doktora başvurmak gerekir.
Gastrodüodenit

Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı.
Glikolipit

Genellikle hücre zarlarında bulunan, lipitlerin şeker moleküllerine kovalent bağlarla bağlanması ile meydana gelen bileşik lipit.
Göz merceği

Gözde iris ve gözbebeğinin arkasında yer alan, ışık ışınlarının ağtabaka üzerinde odaklanmasını sağlayan, saydam ve iki yüzü de dışbükey anatomik yapı.
Gastroenterelog

Mide, barsak hastalıkları mütehassısı.
Glikoliz

Glikozun laktata (süt asiline) yıkılması.
Göz odası

Gözün içinde bulunan ve içinde sıvı dolaşan bölüm.
Gastroenterit

İshalle seyreden mide barsak iltihabı.
Glikorakia

Beyin-omurilik sıvısının glikoz miktarı.
Göz sulanması

Göze toz kaçması, çapaklanma, göz iltihabı, nezle veya bazı alerjik hastalıklar göz yaşının fazlalaşmasına neden olur. Şikayetler soğuk havalarda daha da artar. Doktora başvurmak gerekir.
Gastroenteroloji

Mide, barsak hastalıkları bilgisi.
Glikostaz

Çeşitli fizyolojik koşullarda kandaki glikoz düzeyinin duyarlı bir biçimde dengeli (70-90 mg/100 cc dolayında) kalmasını sağlayan süreç.
Göz Sulanması

Göze toz kaçması, çapaklanma, göz iltihabı, nezle veya bazı alerjik hastalıklar göz yaşının fazlalaşmasına neden olur. Şikayetler soğuk havalarda daha da artar. Doktora başvurmak gerekir.

Gastroentestinal hormonlar

Mide ve bağırsak mukozasında yaygın olarak bulunan iç salgı hücrelerinden salgılanan hormonlar.
Glikoz

(Heksoz) C6H12O6 molekül yapısındaki karbonhidrat.
Göz Tiki

Aniden ortaya çıkan, fakat önemli olmayan bir durumdur. Alışkanlık spazmı da denir. nedeni, yorgunluk, üzüntü, heyecan ve yaşlılarda adale zafiyetidir. Yapılacak ilk iş, istirahat etmektir.

Gastrointestinal

Mide - barsak.
Glikoz yükleme eğrisi

Şeker hastalığında ve glikoz kullanımının bozulduğu durumlarda (normal düzey ile şeker hastalığı arasındaki ara kategori) şeker metabolizmasında oluşan bozukluklara doğru tanı koyulmasında son derece yararlı bir test.
Göz tiki

Aniden ortaya çıkan, fakat önemli olmayan bir durumdur. Alışkanlık spazmı da denir. nedeni, yorgunluk, üzüntü, heyecan ve yaşlılarda adale zafiyetidir.Yapılacak ilk iş, istirahat etmektir.
Gastrointestinal yol

ağızdan başlayan Mide ve bağırsaklargeçerek anüste sonlanan yol
Glikoz-6-fosfat-dehidrogenaz (g6pdh)

Karbonhidrat metabolizmasında önemli yeri olan pen-tozfosfat (heksozmonofosfat) çevriminin enzimi.
Gözbebeği

irisin ortasında yer alan, çapı 2,5-4 mm arasında değişen yuvarlak açıklık.
Gastrojejunostonu

Mide ile jejunum arasında ağızlaştırma yapılarak doğrudan ilişki kurulmasını sağlayan cerrahi girişim.
Glikozitler

Kimyasal olarak bir şeker molekülü ve buna bağlanmış genin ya da aglikon adındaki bir molekülden oluşan madde.
Gözbebekleri iltihabı

Gözün bir kazayla yaralanması veya romatizmalı hastalarda üşütme sonucu ortaya çıkar. Bazen; şeker hastalığı, burun hastalıkları, ve frengili hastalarda da görülür.Tıp dilinde iritis denilen bu hastalık vakit kaybedilmeden tedavi edilmesi gerekir.Hasta, ışığa fazla bakamaz. Gözlerinde veya gözlerinin üst kısmına gelen bölgede şiddetli ağrılar vardır. Gözlerde; sulanma ve kızarıklık da görülür. Göze dikkatle bakıldığında; renkli kısmın etrafındaki rengin de koyulaştığı görülür.
Gastrolit

Mide taşı.
Glikozüri

idrarda glikoz bulunması
Gözbebekleri iltihabı

Gözün bir kazayla yaralanması veya romatizmalı hastalarda üşütme sonucu ortaya çıkar. Bazen; şeker hastalığı, burun hastalıkları, ve frengili hastalarda da görülür.

Tıp dilinde iritis denilen bu hastalık vakit kaybedilmeden tedavi edilmesi gerekir.
Hasta, ışığa fazla bakamaz. Gözlerinde veya gözlerinin üst kısmına gelen bölgede şiddetli ağrılar vardır.

Gözlerde; sulanma ve kızarıklık da görülür. Göze dikkatle bakıldığında; renkli kısmın etrafındaki rengin de koyulaştığı görülür

Gastromegali

Midenin genişlemesi.
Gözi iltihabı

Göz kapağı kenarlarının iltihaplanıp, kızarma, kabuklanma ve ağrı yapmasıyla ortaya çıkar. Tıp dilinde blefarit denir

Gastronomi

İyi yemek yeme bilimi.
Gliserol

gliserin
Gözkapağı

Hareketli birer yaprak halinde gözyuvasının ön yüzeyini örterek dış etkenlerden koruyan ve gözyaşının yayılmasını sağlayan anatomik yapı.
Gastropeksi

Midenin, diyafram kasındaki yemek borusu deliğinin yanından yukanya doğru göğüs boşluğuna çıktığı diyafram fıtıklarında uygulanan cerrahi yöntem: Mide aşağıya çekilerek karın zarının ön duvarına ve arka düzkas (rektus kası) kılıfına sabitlenir.
Gözkapağı fîmozu

Gözün iç köşesinde, üst ve ait gözkapağının birleştiği yerde gergin bir deri kıvrımının bulunması.
Gastroptoz

Midenin normal yerinden aşağıya doğru sarktığı patolojik durum.
Gliyoblastom

Kötü huylu bir merkez sinir sistemi tümörü.
Gözkapağı iltihabı

Göz kapağı kenarlarının iltihaplanıp, kızarma, kabuklanma ve ağrı yapmasıyla ortaya çıkar. Tıp dilinde blefarit denir.
Gastroptozis

Mide düşüklüğü.
Gliyomatoz

Merkez sinir sistemi dokusunun (nöroglia hücrelerinin) tümör tipinde yaygın olarak çoğalması.
Gözkapağı şişliği

Gözkapakları, çoğunlukla fazla ağlama sonucu şişer. Nezle veya kızamık sırasında da görülür. Bunlardan başka, kalp, böbrek, hastalıkları veya beze iltihaplanmasının da bir işareti olabilir. Bazı kimselerde de alerjiktir.
Gastrorafi

Cerrahi girişimle mideye dikiş atılması.
Gliyoz

Beyinin destek dokusunu oluşturan, sinir hücreleri arasındaki ara dokuda hücrelerin göreli olarak bölgesel ya da yaygın biçimde çoğalması.
Gözlem altına alma

Ağır ve bulaşıcı hastalıklara yakalananların dış ortamdan yalıtılması.
Gastroskopi

Hastaya yutturulan bir kamera ile midenin görerek muayene edilmesi.
Globin

Hemoglobinin yapısında bulunan protein molekülü. Bak. hemoglobin.
Gözleri kısmak

Gözkapağı kasının istençli olarak kasılması
Gastrostomi

Özellikle ameliyatla çıkarılma olanağı bulunmayan tümörlere bağlı yemek borusu tıkanmalarında, beslenmeyi sağlamak amacıyla mideyi vücut dışına açan bir kanal oluşturulması.
Globus belirtisi

Aralıklı ya da sürekü olarak boğazda bir baskı hissi.
Gözyaşı

Gözyaşı bezlerinde üretilen salgı. Bak. gözyaşı sistemi.
Gastrosükore

Mide salgısının anormal Ölçüde arttığı patolojik durum.
Globül değeri

Alyuvarın hemoglobin içeriğini gösteren endeks.
Gözyaşı kemiği

Sert kemik dokusundan oluşan, gözyuvasının iç yüzeyinde üstçene, alın ve kalbursu kemiklerin arasında kalan bir kemik.
Gastrotomi

Cerrahi bir girişimle midenin kesilerek açılması.
Globülin

Antikorların yapıldığı, kanda bulunan bir protein grubu.
Gözyaşı salgılanması

Gözyaşı bezlerinden gözyaşının salgılanması.
Glokom

Glokom özellikle ileri yaşlardaki önemli bir körlük nedenidir. Ancak hastalığa erken tanı konduğu zaman körlük yapması engellenmektedir.

Bir çok insan glokomun göz tansiyonuyla bir ilişkisi olduğunu bilmektedir. Aslında glokom beyine gördüklerimizi ileten görme sinirinin hastalığıdır.

Optik sinir elektrik ileten kablolara benzemektedir. İçinde binlerce lif bulunmaktadır. Her lif beyine görmemizi sağlayan mesajlar iletmektedir. Glokom bu liflere zarar vermekte ve görme alanımızda kör noktaların oluşmasına neden olmaktadır. İnsanlar bu kör noktaları çok ileri seviyelere ulaşana kadar fark etmemektedir. Tüm sinir hasar görünce körlük meydana gelir.

Sebep

Vücutta kan nasıl dolaşıyorsa gözün içindede aköz hümör adını verdiğimiz berrak bir sıvı dolaşmaktadır. Sıvının hareketi sürekli açık bir musluk ve lavaboya benzemektedir. Eğer lavabo tıkanırsa su birikmeye başlar ve basınç artar.
 
Glokomun tipleri nelerdir:

Kronik açık açılı glokom: En sık olan tipdir (%90). Drenaj açısının basitçe yaşlanmasına bağlı oluşur. Bu yaşlanma yavaşça göz tansiyonunun yükselmesine neden olur. Bu yavaş yükseliş belirtiye neden olmaz ve tanının konulması ileri derecede kayıp olana kadar gecikebilir. Görmedeki kayıp ancak ileri bazı testler yapılarak bulunabilir.

Açı kapanması glokomu:Drenaj açısının aniden kapanmasıyla oluşur. Bu lavaboyu aniden bir kağıt ile tıkamaya benzer. Basınç birdenbire yükselir. Gözde iris bu kağıt görevini yapar.Göz basıncı aniden yükselir. Bu durumda çeşitli semptomlara yol açar:

Görme bulanıklığı
Gözde aşırı derecede ağrı
Başağrısı
Işık çevresinde renkli halolar
Mide bulantısı ve kusma
Sekonder glokom: Drenaj açısını ikincil bir hastalığa bağlı olarak bozulmasından meydana gelir.
Yaralanmalar
Steroid gibi çeştli ilaçlar
Tümörler
Enflamasyonlar
Anormal kan damarları

Tanı

    Bu  durumun tanısı sadece göz doktorlarınca konabilmektedir. Bu hastalığın tedavisini de sadece göz doktorları verebilmektedir. Tonometre adı verilen cihazlarla göz tansiyonunuz ölçülür, optik sinir göz dibi muayenesinde incelenir ve gerekirse görme alanı testiniz yapılır. Testler göz doktoru tarafından gerekli görülen hastalara yapılmaktadır.

Tedavi

Glokom ile gözde oluşan hasar geri döndürülemez ancak kullanılan damlalar, haplar, lazer ve cerrahi tedavi ile hasarın ilerlemesi engellenir.

    Glokom genelde günde 1-2 defa kullanılan damlalar aracılığıyla tedavi edilir. Bu damlaların bazıları göz basıncını aköz humor salınımını azaltarak, bir kısmı da drenajı arttırarak etki eder. Bu ilaçların düzenli aralarla kullanılması önemlidir.

    Glokom hastaları, göz doktorunun artık tıbbi tedavinin yetersiz olduğuna karar verdiği zaman, ameliyat olmak zorunda kalırlar. Bu ameliyatta aközün drene olması için yeni bir kanal açılmaktadır. Bunun haricinde tedavide çeşitli durumlarda lazerde kullanılabilmektedir.

Gözyaşı sistemi

Gözyaşının salgılanmasını ve bu sıvının dışarı atılmasını sağlayan yapıların tümü.
Glokoni

Gözküresİ içindeki sıvı basıncında artma.
Glomeriilonefrit

Çeşitli türden iltihaplı böbrek hastalıklarının genel adı.
Grafomani

Herhangi bir yöntem ya da gereçle çizme ve yazmaya dayanılmaz bir istek duyma.
Gbroz histiyositom

dermatofibrom
Glomerulus

Böbrekteki nefronların bowman kapsülü içinde bulunan kılcal kan damarları ağı.
Graftın alıcıyı reddi (graft versus host hastalığı-gvhd

Kemik iliği nakli sonrası görülen ve deri, karaciğer bulguları ve ishale giden bir yan etkidir.
Glomerül

Kandaki artık maddelerin süzülmesinden sorumlu olan, böbreklerdeki küçük kan damarların.
Gram boyaması

Baz özellikte bir boya maddesiyle boyama yöntemi
Glomerül filtrasyonu

Böbrek glomerüllerinden Bowman boşluğuna su ve çeşitli maddelerin süzülme işlemi.
Glomerülonefroz

Böbrek glomerüllerindeki kılcal damarlarda çeşitli maddelerin birikmesine bağlı bir yıkıma yol açan hastalıkları belirtmek için günümüzde seyrek olarak kullanılan terim.
Gebelik toksemisi

gestoz
Glomerüloskleroz

Böbrek glomerüllerini etkileyen patolojik süreç.
Glomus

Atardamarlann, arada kılcal damarlar bulunmaksızın doğrudan toplardamarlarla birleşmesiyle oluşan damarsal yapı.
Gebelikten koruyucu iğneler

Gebelikten koruyucu iğneler, kadınlık hormonu olan östrojen ve progesteron içeren ilaçlar.
Glomus tümörü {glomanjiyom)

Dermisin(*) bağdoku içinde yer alan küçük çaplı atardamarlarla toplardamarlar arasındaki geçiş bölgesinden (glomus) kaynaklanan iyi huylu deri tümörü.
Granülasyon

Birçok anlamı olan bir terim.
Gece körlüğü

Beslenmedeki A vitamini eksikliğinin neden olduğu bir hastalıktır. Hasta; alacakaranlıkta gereği gibi göremez.
Glossit

Dil mukozasının, genellikle tüm ağız mukozasının ilti-habıyla (stomatit) birlikte görülen iltihabi süreci.
Granülom

Fibroblastlar, histiyositler, lenfositler ve başka bağdoku hücrelerinin oluşturduğu, çevresi sınırlı nodüler bağdoku oluşumları.
Gece körlüğü (niktalopi)

Güneş batarken olduğu gibi, ışığın azaldığı durumlarda görme güçlüğü ya da kaybıyla beliren patalojik durum.
Glossofaringeal sinir (dil-yutak siniri)

IX. kafa çifti.
Granülomatöz arterit

Temporal arterit.
Geç boşalma

Psikolojik ya da fizyolojik kökenli sebeple cinsel ilişki sırasında normalden daha geç boşalmak.
Glossolali

Herhangi bir anlamdan yoksun bir dizi heceyi bir arada söylemek.
Granülosit

Eş anlam: nötrofil. Vücudumuza giren mikropları ve yabancı maddeleri yutarak yokeden lökosit (akyuvar). Kemoterapiden sonra geçici olarak sayıları azalır. Aşırı azalmalarda infeksiyon hastalığına bağlı ateş görülür.
Glossopleji

Dilin istemli hareketlerini yaptıran dilaltı sinirinin (XII. kafa çifti) felci.
Granülositler

Sitoplazmasmda çok sayıda ve çeşitte granül bulunan akyuvar türü.
Glossospazm (dil spazmı)

Dil kaslarının istemsiz kasılmalanyla beliren durum.
Glottis

Gırtlaktaki ses telleri ve bunlann arasındaki bölgeyi kapsayan organ.
Glukagon

Pankreas tarafından üretilerek kana verilen, kan şekerini artırıcı etki yapan hormon.
Gelon (eritem pernö)

Deride genel olarak soğuk etkisiyle ortaya çıkan ve yi-neleyici özellik gösteren kızarıklık ve şişme.
Gluteus bölgesi

Kalçanın arkasında, kaba etlere denk gelen anatomik bölge.
Gtiyom

Merkez sinir sisteminde, özellikle beyinde nöroglia (sinir) dokusundan çıkan tümörlerin genel adı.
Glükagon

Pankreas tarafından üretilerek kana verilen, kan şekerini artırıcı etki yapan hormon.
Glükozitler

glikozitler
Glütamik oksalâsetik transaminaz (got)

GOT kısaltmasıyla belirtilen enzim.
Gutasyon

Bitkilerin yapraklarından damlalar halinde su atılması.
Genetik kod

mRNA boyunca üçlü gruplar halinde bulunan ve protein sentezleme sırasında üretilen aminoasit dizilerinin düzenini belirleyen nükleotid dizileri.
Glütatyon

Glütamik asit, sistein ve glisin adı verilen üç aminoasitin oluşturduğu bir tripeptit.
Guyon deneyi

Üç kap testi adı da verilen bir inceleme yöntemidir; idrarda kan bulunması (hematüri) durumunda kanın nereden kaynaklandığını belirlemeyi amaçlar.
Genetik kod (genetik şifre)

Nükleik asit molekülündeki azotlu bazlann diziliş sırası.
Genital dönem

İnsanda libidonun gelişiminin beşinci ve son evresi.
Golden her's sendromu

epibulber dermoid tümör dermolipomlarperiartiküler deri kabartısı
Gükoneojenez

Glikoz olmayan maddelerden, yani aminoasit ve yağlardan glikoz üretimi.
Genital organlar

Üreme organları
Golfçü dirseği

Tıbbi adı mediyal epikondilit"" olan ve dirseği tutan bir hastalık.
Golgi kas-kiriş organı

Kas lifleriyle kiriş demetlerinin birleşme noktalannda bulunan ve ancak mikroskopla görülebilen küçük, oval biçimli oluşumlar.
Gündüz körlüğü (hemeralopi)

Görme yeteneğinin zayıf ışıkta İyi olmasma karşın güçlü ışıkta zayıf olması.
Genom

Bir organizmanın sahip olduğu genetik şifrelerin tamamı
Goll çekirdeği (nucleus gracilis)

Soğanilikte Fasciculus gracilis denen sinir liflerinin son bulduğu sinir hücreleri topluluğu.
Genom projesi

İnsanın ya da başka canlıların genomlarının tamamının ya da bir kısmının haritasını ve diziliş biçimlerini saptamayı hedeflemeye yönelik araştırmalar.
Goll demeti (fasciculus gracilis)

Omuriliğin arka kordonunun iç bölümünde yer alan sinir lifleri demeti.
Genotip

Bir organizmanın gen bileşimi.
Gommage

Vücudu ölü hücrelerden arındırma
Genotip*

Bir organizmanın gen bileşimi.
Gonad

Üreme hücrelerini meydana getiren üreme organları.
Gerantofili

Kendisinden yaşça büyük kişilerle cinsel ilişkiye girme eylemi.
Gonadotropin

Testislerden sperm, overlerden yumurta üretmek için bu sistemleri uyarma kapasitesine sahip hormonlardır.
Hemoroitler

Bazı hemoroit toplardamarlarında ve daha seyrek olarak bir toplardamardaki patolojik genişleme.
Hemosiderin

Karbonhidrat, protein, yağ ve proteine geriye dönüşümlü olarak bağlanmış üç değerlikli demirden oluşan san-kahverengi renkteki pigment.
Hemosideroz

Alyuvar hemoglobininden açığa çıkan demiri içeren hemosiderin pigmentinin dokularda aşın miktarlarda birikmesi.
Hiperprozeksi

Bir tür dikkat bozukluğu.
Hemositoblast

Çoğalma ve farklılaşma süreçleri sonucunda alyuvarları (eritropoez); nötrofil, bazofil ve eozinofil gibi granüllü akyuvarları (granülositopoez); trombositleri (trombosi-topoez) oluşturan kemik iliğinin kök hücresi. Bak. he-matopoez.
Hemositometri

Bir alet yardımıyla kanın biçimli hücrelerinin mikroskopta sayılması.
Halber steedler provezarkii cisimciği

trahom ayırıcı tanısında önemlidir. giemsa ile boyanmış konjonktival epitel kazıntılarında ince bazofilik sitoplazma inklüzyon cisimcikleridir. görülmesi trohomu akut konjonktivitten ayırır.
Hemospenni

Kanlı sperm çıkarma.
Hipersomni

Özellikle derin ve uzun uykuya ve uyuklamaya aşın eğilim.
Hemostatikler

Kanamanın durdurulması için kullanılan çeşitli araçlara verilen ad.
Halitozis

Nefesin kötü kokması
Hemostaz

Kanamanın durması.
Hemoterapi

insan kanı kullanılarak uygulanan tedavi biçimi.
Hemotoksin

Başta alyuvarlar olmak üzere kan hücrelerini etkileyerek onlan parçalayan bakteri zehirlerine verilen genel ad.
Hipertansiyon

Yüksek kan basıncı.
Hemotoraks

Plevra boşluğunda kan birikmesi.
Hipertansiyon

Yüksek kan basıncı.
Hallüsinasyon

Gerçekte olmayan şeyleri algılamak.
Henoch-schönlein purpurası

Çocukluk çağının en sık rastalanan vaskülit (damar iltihaplanması) tipi (erişkin yaşta da görülebilir), çoğunlukla geçici bir hastalıktır ve büyük eklemlerde artrit ve sindirim sistemine ait bulgularla seyreder, bacakların alt kısmında ve kalçalarda iltihaplı kapillerlerin (kılcal damar) cilt içine kanamasıyla oluşan mor renkli cilt döküntüleri vardır.
Hipertelorizm

İki organ arasındaki uzaklığın normalin üzerinde olması.
Halotan

Anestezik bir madde.
Hepatektomi

Karaciğerin kısmen ya da tümüyle cerrahi olarak çıkarılması.
Hipertiroidizm

Tiroit bezi hormonlarının aşın üretimi sonucu beliren klinik tablo.
Halüsinasyon

Gerçekte varolmayan bir şeyi görme, işitme veya kokusunu alma, yalancı algılama.
Hipertoni

Tüm vücut kaslarındaki aşın gerginlik artışı.
Halüsinojen

İnsana verildiğinde genellikle geçici anormal psikolojik belirtilere yol açabilen maddeler
Hepatikoduodenostomi

Om'kiparmakbağırsağı ile karaciğerin safra kanalının ağızlaştmlarak birleştirilmesinden oluşan cerrahi girişim.
Hipertrikoz

Gerek kıllı bölgelerde, gerek kılların bulunmadığı ya da çok az olduğu bölgelerde aşırı kıllanma.
Halüsinozlar

Hastanın, algıladığı varsanı(*) uyanlarının gerçek olmadığının farkında olduğu patolojik durum; örneğin kronik alkoliklerde rastlanır.
Hipertrofi

Bir dokunun, organın ya da bütün bir sistemin hücre hacmindeki artışa bağlı olarak büyümesi.
Hepatit a antivirüs antikoru (total)

Hepatİt A virüsüne karşı antikorlar.
Hamartom

Yeni oluşmuş kan damarlarında meydana gelen tümör.
Hepatit a antivirüs ıgm antikoru

epatit A virüsü enfeksiyonunun başlamasından sonra bir hafta içinde ortaya çıkan ve düzeyi 60-80 gün sonra azalan antikor.
Hipervitaminoz

Aşın vitamin alma sonucunda gelişen hastalık tablosu.
Hamartroz

Eklem boşluğuna kan dolması.
Hipervolemi

Vücutta dolaşan kan hacminde artış.
Hipipion

ön kamarada püy çökelmesi
Hipnagojik evre

Uykudan hemen önceki uykuya dalma dönemi; kişi sanki gözleri açık uyumaktadır.
Hepatizasyon (karaciğerleşme)

Akciğerlerin patolojik bîr süreç sonunda karaciğer dokusuna benzeyen bir görünüm kazanması.
Hipnoanaliz

Psikoterapide hipnozun kullanılmasıyla uygulanan tedavi yöntemi.
Haploid

Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom sayısı, vücut hücrelerinin sahip olduğu kromozom sayısının yarısına sahiptir. Kromozom sayısının yarıya inmesi sonucu oluşan "" sayıda kromozom taşıyan hücrelere haploid hücre denir. "
Hepatografi

Damar yoluyla verilen kontrast maddenin retiküloen-dotelyal sistem hücreleri tarafından tutulması
Hipnoz

Hypnozis adlı uyku tanrıçasından alan bir kelimedir.Uyku ile uyanıklık arasında kişinin farklı bir bilinç durumunda olduğu hali ifade eder.
Haploit

Tek bir kromozom takımı kapsayan hücre yada organizma (Örneğin insan gametlerinde bulunan toplam 23 adet kromozom bir haploit oluşturur).
Hepatokolanjit

Karaciğer ve safra yollarına çeşitli yollarla ulaşan mik- roorganizmaların burada ve çevre dokularda yol açtığı akut iltihabi süreç.
Hipo

Az ya da yetersiz anlamındaki ön ek
Hepatom

Karaciğer hücrelerinden kaynaklanan tümör
Hipoakuzi

İşitme yeteneğinin azalması.
Hepatomegali

Karaciğerin büyümesi
Hipoalerjenik

 (Hypoallergenic) Kozmetik sanayiinde ürünün cilt reaksiyonu ve/veya hassasiyetine ve alerjiye neden olmayacağını göstermek için kullanılan bir terim. Ancak, üreticilerin bu iddialarını kanıtlamaları henüz bir standart veya yasaya bağlanmadığından bu tür ürünlerde çok dikkatli olunması gerekir.
Haptoglobin

Kan dolaşımında serbest olarak bulunan hemoglobini taşımakla görevli alfa 2-globülin grubundan serum proteini.
Hepatopati

Karaciğer hastalığını belirten genel terim.
Hipoaljezi

Ağrılı uyaranları algılama yeteneğinde bir azalma ile beliren duyu bozukluğu;
Hepatosentez

Mikroskopla incelemek üzere karaciğerden örnek alma tekniği.
Hipobaropati

Basıncın ani ya da yavaş bir biçimde düşmesi sonucu gelişen patolojik tablo.
Hepatosit

Karaciğer dokusunu oluşturan hücre tipi.
Hipobuli

İrade bozukluğu.
Hepatosplenografî (splenoportografî)

Dalağa doğrudan İyot içeren suda çözünür bir kontrast madde verildikten sonra dalak ve karaciğerin radyolojik yöntemlerle incelenmesi.
Hipodermit

Hipodermisin (altderi) iltihabı.
Hepatosteatoz

 Karaciğer yağlanması.
Hipodermofclizi

Ağız ya da damar yoluyla vücuda sıvı ya da çözelti vermeyi olanaksız kılan durumlarda ya da verilecek sıvının yavaş emilmesi istendiğinde kullanılan bir sıvı verme yöntemi.
Hepatoterapî

Çiğ (ya da az pişmiş) hayvan karaciğeri ya da karaciğer özütleriyle uygulanan tedavi biçimi.
Hipoestezi

Vücut yüzeyine uygulanan belirli uyanları algılama yeteneğinde azalmayla beliren duyarlılık bozukluğu.
Herbert nodülleri

trahomda görülen foliküler hipertrofi
Hipofalamus

Talamusun altında yer alan ve üçüncü beyin karıncığının yan duvarlarını ve tabanını oluşturan yapı.
Herbivor

Otlarla beslenen hayvanlara verilen genel ad.
Hipofiz

Beyin tabanında burun arkasının üst kısmına uyan bölgede hormon salgılayan bir bezdir.
Hipofîz (pitııiter bez)

Sfenoİt (kamamsı) kemiğin tabanında yer alan Türk eyeri adlı (sella turcica) çukura yerleşmiş ve beyne ince bir sapla bağlantı yapan iç salgıbezi.
Heredoataksi

Merkez sinir sisteminin kalıtım yoluyla geçen hastalıklarına verilen ad.
Hipofiz hormonları

Hipofiz bezinin salgıladığı hormonlar. Ön, orta ve arka hipofiz hormonları olarak sınıflandırılır.
Hermafroditizm

Her iki eşeyede sahip canlı
Hipofizektomi

Hipofiz bezinin çıkarıldığı cerrahi girişim.
Hermafroditizm (erdişilik)

Aynı kişide erkek ve kadın cinsel organlarının bir arada bulunması.
Hipofonez

Göğüs kafesi üzerinde yapılan perküsyonla(*) alınan akciğer seslerinin şiddetinde azalma.
Hermophrodıtıc

Hem kadın hem de erkek cinsel organları olan.
Hipogalaksi

Doğumdan sonra memedeki süt bezlerinden salgının yetersiz olması.
Hipogastriyum

Ön karın duvarının orta-alt kısmına denk düşen anatomik bölge;
Hipogenitalizm

Dış üreme organlannın kişinin yaşına göre yeterince gelişmemiş olması.
Hipoglisemi

Kandaki şekerin(glikoz) normal değerin altına düşmesi.
Hipoglossus siniri (dilaltı siniri)

XII. kafa çifti (dilaltı siniri) dilin iç ve dış kaslannı hareket ettiren sinirdir.
Herpesvirüs

Oldukça büyük, kübik simetri gösteren ve DNA, protein ve fosfolipit içeren virüs grubu.
Hipogonadizm

Eşey bezlerinin (erbezi ve yumurtalıklar) iç salgı işlevlerinde yetersizlikle beliren durum.
Heterofori

Gözün hareket kaslarındaki işlevsel denge bozukluğu nedeniyle gözün kayma eğilimi göstermesi.
Hipoguzi

Tat duyusuna yönelik uyanlara karşı duyarlılığın azalması.
Heterojen

Değişik karakterlere yada yapılara sahip olan.
Hipokalsemi

Kandaki kalsiyum düzeyinin düşmesi.
Hayvan döküntüleri

Hayvanlardan dökülen küçük deri pullan. Alerjinin önemli nedenlerindendir
Heterokromozom

Farklı iki kromozomun oluşturduğu kromozom çifti, în-sandaki cinsiyet kromozomları bu yapıdadır.
Hipokampus

Beyin yarıkürelerinin yan karıncıklarından çıkarak gene aynı karıncıkların tabanını döşeyen sinirsel yapıya verilen ad.
Heteroplazi

Embriyonun gerişimi sırasında bir dokunun farklılaşma sürecinde görülen anomali.
Hîpokapni

Kısmi karbon dioksit basıncının düşük olmasına bağlı olarak kandaki karbonik asit düzeyinin azalması.
Heteroseksüel

Karşı cinse ilgi duyan ve karşı cinsle ilişkiye giren kişi.
Hipoklorhidri

Mide mukozasındaki hidroklorik asit üretiminin yetersiz olması.
Heteroseksüellik

Bir kişinin karşı cinse duyduğu cinsel ilgi;
Hipokoli

Dışkı renginin açılması ve genellikle sanmsı bir renk alması
Heterosis

(melez gücü) Melezlerin atalarına göre kazandıkları üstünlük.
Hipokondri

Kendi sağlığıyla ilgili olarak aşın endişelenme durumu.
Hbco

karboksihemoglobin
Heterotaksi

Vücudun sol yanında bulunması gereken organlann sağda yerleşmesiyle (ya da tersi) beliren ender doğumsal oluşum bozukluğu.
Hipokromi

Alyuvarlardaki hemoglobin miktannın azalması.
Heterotopi

ektopi
Hipoksi

Oksijen azlığı. Bak. anoksi.
Heterozigot

Kalıtımla geçen her özellik bir eş kromozom çifti (homolog kromozom) üzerinde karşılıklı olarak yerleşmiş alel adlı genlerle taşınır.
Hipomani

Manideki boyutlara varmayan, ama onun tüm Özelliklerini şiddeti azalmış biçimde gösteren aşın uyarılma durumu.
Hipomenore

Âdet kanamasının miktar ve süresinin azalması ile beliren âdet çevrimi bozukluğu.
Hipoovarizm

Yumurtalıkların iç salgı etkinliğinin azalmasıyla beliren patolojik durum.
Hipoparatiroidizm

Paratiroit bezlerinin yetersiz hormon üretmesine bağlı hastalık tablosu.
Hıımor (suyuk)

insan vücudunda değişik yapı ve biyolojik işlevleri olan sıvı ya da yan sıvı maddeleri tanımlayan genel terim.
Hipopituitarizm

Hipofiz bezinin salgılama etkinliğindeki yetersizlik sonucu gelişen patolojik durum.
Hdl kolesterol

Yüksek yoğunlukla lipoproteinlerin (HDL) içerdiği kolesterol
Hırıltılı solunum

Akciğerlerde duyulan gürültülü solunum.
Hipoplazı

Bir doku ya da bir organın gelişiminin eksik kalması, farklılaşma düzeyine ya da boyutlara ulaşamaması.
Head bölgeleri

İç organlardan kaynaklanan duyusal reflekslerin yansımayla ulaştığı deri bölgeleri.
Hipoproteinemi

100 mi plazmadaki protein miktarının 6 gr'nin altına düşmesi
Heberden nodülleri

Parmakların en uç eklemlerindeki sert şişlikler, tamamen oluştuklarında genelikle ağrısızdırlar - bu nodüller el osteoartritinin tipik belirtisidir.
Hipopyon

Gözün Ön odasında irin birikmesi.
Heksoz

Altı karbonlu monosakkarit.
Hibridizasyon

iki ayn saf ırka ait bireylerin çiftleşmesi; melezleştirme
Hiporefleksi

Deri yüzeyine ya da kemik-kiriş yapılarına uygulanan mekanik uyanlara karşı ortaya çıkan sinir reflekslerinin zayıflaması.
Hibridizasyon (melezleme)

Birbirini bütünleyen iki DNA zincirinin biraraya gelerek ikili sarmal biçimindeki molekülü oluşturması.
Hiportansiyon

Düşük kan basıncı
Hiposekresyon

İÇ salgıbezlerindekİ salgı yapımında azalma
Heliyoterapi (güneş tedavisi)

Güneş ışınlarının organizma üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanan tedavi tekniği.
Hipospadias

Penisin doğumsal bir şekil bozukluğudur. İdrar yolunun son kısmı olan üretra'nın dışa açılan deliğinin normal yerinde değil, penisin alt yüzünde herhangi bir yerde olması halidir.
Helmintiyaz

Organizmada asalakların yof açtığı hastalıkları tanımlayan genel terim.
Hidramniyos (amniyon sıvısı fazlalığı)

Amniyon kesesinde aşın amniyon sıvısı birikmesi
Hipospadya

Siyeğin penis ucu yerine penisin alt yüzüne açılmasıyla beliren doğumsal oluşum bozukluğu.
Hidrartroz

Eklem boşluğunda sıvı birikmesiyle beliren patolojik durum
Hipospenni

oligospermi
Hemaglütinasyon

Kan yuvarlarının aglütinasyonu.
Hidratasyon

Organizmaya aşın su alınmasını belirten terim.
Hipostaz

Ölümden sonra kanın yerçekimi etkisiyle vücudun alt bölümlerinde göllenmesi.
Hidroadenom

Derideki ter bezi ya da apokrin bez (dış cinsel organlar çevresinde bulunan ter bezleri) hücrelerinden kaynaklanan iyi huylu tümör.
Hipostenüri

İdrarın Özgül ağırlığının normalin altında olması.
Hemanjiom

Kan damarlarından dogan urlar.
Hidrofobi (su korkusu)

Sıvılardan ve özellikle sudan aşın ölçüde korkma.
Hiposürrenalizm

Böbreküstü bezlerinin etkinliğinde azalmayla beliren patolojik durum; böbreküstü bezi yetmezliği
Hemanjiyom

Genişlemiş kan damarlarının iyi huylu türmörü.
Hidroftalmi

buftalmi
Hipoşili

Mide mukozasının yetersiz çalışmasına bağh olarak mide suyunda pepsin ve hidroklorik asit azlığı.
Hemanjiyoperisitom

Kılcal damarların dış yüzeyindeki perisit adlı hücrelerden kaynaklanan ve ender görülen bir tümör.
Hidrokortizon

kortizol
Hipotalamus

Ön beynin alt bölgesi olup bazı organ ve bezlerin çalışmasını düzenleyen kısmı.
Hemartroz

Eklem boşluğuna kan dolması.
Hidroksiprolin

Kemik kollajeninin yapısındaki önemli madde.
Hipotansiyon

Düşük tansiyon ya da Hipotansiyon, düşük kan basıncı demektir; sistolik kan basıncının 90 mmHg'dan az olmasıdır.

Normal kan basıncının alt limitleri bireyden bireye değişmekle birlikte, sistolik 90, diastolik 60 mmHg kabul edilmektedir. Hipotansiyonun nedeni parasempatik sinir faaliyetinin artması ya da başka rahatsızlıklardır. ve genelde halsizlik sendromu göstermektedir.Vücuttaki sodyum ve iyonları dengesizliği ve yetersizliğinde de görülebilmektedir.

Tansiyon, ateşli hastalıklar sırasında, büyük kanamalardan sonra, iç salgı bezi bozukluklarında veya herhangi bir hastalıktan sonraki iyileşme döneminde düşer. Bazı kadınların aybaşı hallerinde, veya sıcakta fazla ter kaybından sonra veya sinirli kimselerde de tansiyon düştüğü görülür. Devamlı olarak tansiyon düşüklüğü önemli bir hastalığın işareti olabilir.

Tansiyon düşüklğünde sık görülen şikayetler; başdönmeleri, kulak çınlaması, ve bayılmadır.

Düşük Tansiyon Nedenleri

         *Kalp hastalıkları
         *Kanama
         *Kansızlık
         *Enfeksiyon.
         *İlaçlar
  
Tansiyon Düşüren İlaçlar

         *Tansiyon ilaçları
         *Kalp ilaçları
         *İdrar söktürücüler
             *Psikolojik ilaçlar

Tedavi genellikle gerekmez.

Hemartroz

Eklem boşluğuna kan dolması.
Hidrokusyon

Soğuk suya girmeye bağlı olarak bilinç kaybı ve ani solunum durmasıyla beliren bayılma.
Hipotermi

Vücut sıcaklığının normal değerlerin altına düşmesi.
Hidrolazlar

Bir kimyasal bileşiğin iki atomu arasındaki bağlan su molekülü yardımıyla çözen enzimler grubu.
Hipotiroidizm

Tiroit bezinin yetersiz çalışması sonucunda beliren hastalık tablosu.
Hidroliz

Bir molekülün kovalent bağlarının su ile parçalanarak ayrılan kısımların birine H diğerine OH grubunun eklenmesi.
Hipotoni

Kas gerginliğinde azalma.
Hematofobi

Kan görmekten korkma.
Hidroperikardiyum

Perikart (kalp zarı) boşluğu içine sıvı toplanması.
Hipotonik

İzotonik sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan sıvı.
Hematoidin

Kanın çeşitli nedenlerle (derialtı ve kas içindeki kanamalar, hemartroz vb) damar dışına çıkmasının ardından hemoglobinin parçalanmasıyla oluşan ve kanamanın olduğu dokuda biriken pigment.
Hidropizi

Derialtı dokusunda ve organizmanın çeşitli seröz boşluklarında sıvı birikmesiyle beliren durumlan tanımlayan ve günümüzde artık kullanılmayan terim
Hipotrofî

Bir organ ya da dokuda hücre sayısı ve hacim azalması, ileri düzeyde hipotrofi, yanlış da olsa atrofi terimiyle karşılanmaktadır
Hematokolpos

Himenin (kızlık zarı) doğumsal bir anomali nedeniyle delik olmamasına bağlı olarak görülen patolojik durum.
Hidropnömotoraks

Hidrotoraks (akciğer zarı boşluğunda sıvı toplanması) ve pnömotoraksm (akciğer zan boşluğuna hava girmesi) birlikte görüldüğü ağır durum.
Hipovitanunoz

Vitamin eksikliğine bağlı olarak beliren hastalık tablosu.
Hematokrit

Kandaki eritrositlerin % olarak belirtilen toplam hacmi.
Hidrops

Organizma boşluklarında ya da dokulannda seröz nite-tikle StVt toplanması.
Hipozmi

Koku alma duyusunun azalması.
Hematolog

Kan hastalıkları uzmanı.
Hidrosalpenks

Fallop borusu(*) içinde sıvı birikimiyle beliren patolojik durum.
Hematoloji

Kanın ve kan hücrelerini yapıcı organların (kemik iliği, lenf organları, dalak) hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.
Hidrosefali

Beyin kanncıklarındaki beyin-omurilik sıvısının (BOS) basıncının artmasıyla beliren patolojik durum.
Hematom

Organ içerisinde veya aralarında kan birikmesi.
Hidrosel

Erbezini saran seröz zar boşluğunda sıvı toplanmasıyla beliren patolojik durum.
Hematomiyeli

Omurilikte kanama.
Hidroterapi

Bir tür fizyoterapi. Normal yüzme havuzundan daha sıcak olan (genellikle 37-38°C) bir ılık su havuzunda bir uzman tarafından egzersiz yaptırılması.
Hematopoez

Kan hücrelerinin (alyuvar, akyuvar) yapımı ve olgunlaşma süreci.
Hidrotoraks

Akciğer zarı boşluğunda değişen miktarlarda sıvı birikmesi.
Histerektomi

Dölyatağımn bütününün ya da dölyatağı boynuna kadar olan bölümünün (kısmi histerektomi) çıkarıldığı cerrahi girişim.
Hematoraetra

Dölyatağı boşluğunda âdet kanının birikmesiyle beliren patolojik durum.
Hidroüreter

Bir ya da her iki idrar borusunun çapındaki artışla beliren patolojik durum;
Hîsterometri

Histerometre adındaki ölçekli, metalden yapılmış bir alet yardımıyla dölyatağı boşluğunda yapılan ölçümler.
Hematosalpenks

Bir ya da her iki Fallop borusunda (salpenks) kan birikmesiyle oluşan patolojik durum.
Hidrozadenit

Derideki ter bezlerinin iltihabı.
Histeropeksi

Dölyatağının konumunu düzeltmek amacıyla uygulanan cerrahi girişim.
Hematosel

Testis torbalarında kan birikmesi.
Hifema

ön kamarada kan çökelmesi
Histerosafpingografi

Dölyatağı boşluğuna X ışınlarını geçirmeyen bir madde (radyoopak sıvı) verilerek uygulanan, dölyatağı ve Fal-lop borularının (salpenks) radyolojik incelemesi.
Highmore cismi

Erbezİnin orta hattında bulunan dikey bölme (mediasti-num testis).
Histeroskopi

Rahim içini optik bir alet yardımıyla girip izlemektir.
Hemeralopi

gündüz körlüğü
Higrom

bursit
Histiyosit

Organizmadaki bağdokuda dağınık olarak bulunan hücreler
Hemianopsi

Genellikle görme çaprazım (optik kiyazma) İlgilendiren çeşitli patolojik süreçlere bağlı olarak görme alanının yansının kaybı.
Histiyositom

Histiyosit içeren bağdoku tümörü.
Hemiatrofi

Bir anatomik yapının yansında küçülmeyle beliren pa- tolojik durum.
Hilus

Organlarda büyük damar ve sinirlerin, akciğerlerde solunum yollarının giriş kapısı.
Histojenez

Embriyon hücresinin farklılaşıp gelişerek olgun dokuları oluşturması; doku oluşumu.
Hemikolektonü

Kalınbağırsağın ağır patolojik süreçlere bağlı olarak işlev bozukluğu ya da doku Ölümü gösteren yansının (sol ya da sağ) cerrahi girişimle çıkanlması.
Histokimya

Hazırlanmış doku kesitlerinin, kimyasal ve fiziksel analiz yöntemleri kullanılarak kimyasal özelliklerinin incelenmesi.
Hemilaminektomi

Bİr omurun sol ya da sağ yapraksı çıkıntısının (lamina) cerrahi girişimle çıkanlması.
Histoloji

Dokuları inceleyen bilim dalı
Himenotomi

Kızlık zarının cerrahi girişimle kesilmesi.
Histon

Kromozomlarda nükleik asitlere bağlı olarak bulunan protein.
Histopatoloji

Histolojinin yöntemlerini kullanarak patolojik süreçlerin bir dokuda yol açtığı değişiklikleri inceleyen patoloji dalı.
Hiperaldosteronizm

Böbreküstü bezleri tarafından aşın aldosteron salgılanması ile beliren patolojik durum.
Histoplasma capsulatum

insanda histoplazmoz adı verilen hastalığa yol açan mantar türü, insana bulaşma, özellikle evcil ya da yabanıl hayvan (tavuk, yarasa ve öteki kuşlar) dışkısıyla kirlenmiş toprakta bulunan mantar sporları ve birlerinin solunmasıyla gerçekleşir.
Hiperalimentasyon

Aşın besin alma; bunun sonucu olarak yağ dokusu ve vücut ağırlığı artar.
Hiyalinoz

Organizmanın çeşitli yapılarında glikoproteinden oluşmuş hiyalin maddesinin (camsı madde) birikmesiyle beliren patolojik süreç.
Hiyaloplazma

Protoplazmanın akışkan bölümü.
Hemoaglütinasyon

Özgül antikorların etkisi (bak. hemoaglütinin; kriyoag-lütinin) ya da başka mekanizmalarla kandaki alyuvarların kümeleşmesi.
Hiyoit kemiği (dil kemiği)

Ortada boynun ön bölümünde yer alan, tek, simetrik, at nalı biçiminde kemik.
Hemoaglütinin

Alyuvarlar başta olmak üzere kanın biçimli öğelerinin kümeleşmesine ya da kümeleşerek çökmesine neden olan antikorlar.
Hiperazotemi

Kandaki üre miktarının 0,40 gr/lt'nin üzerine çıkması.
Hemoblastoz

Kan hücreleri ve kan yapımına katılan dokularda tümöre benzer biçimde hücre çoğalmasıyla beliren hastalıklar için kullanılan genel terim.
Hiperbaroterapi

Hastanın atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı bir odaya (yüksek basınç odası) yerleştirilmesiyle uygulanan tedavi yöntemi.
Hemodilüsyon

Organizmada aşın su tutulması ya da sıvı alımı sonucu kanın sıvı bölümünün hacminin artması
Hemodinamik

Kanın damarlardaki hareketini düzenleyen fiziksel ilke ve kuralları inceleyen fizyoloji dalı.
Hoelen

 Yüzeysel (harici) olarak uygulandığında antibakteriyel, koruyucu, yara iyileştirici ve su birleştirici özellikleri vardır.
Hemodiyaliz

Kandaki artık maddelerin mekanik yolla uzaklaştırılması
Hiperemi

Organizmanın belirli bir bölgesindeki kan miktarındaki artma.
Homeopati

1796'da S. C. F. Hahnemann'ın "İlaçların Erdemlerini Keşfetmede Kullanılacak Yeni Bir İlke Üzerine Deneme" adlı yapıtıyla tanıttığı öğreti.
Hemofil

Kanın normal sürede pıhtılaşmaması şeklinde kendini gösteren, erkeklere has bir çeşit kan hastalığıdır. Halk arasında kanama hastalığı denir. Irsi bir hastalıktır. Doktor tedavisi gerekir.

Bu hastalığa tutulanların; az su içmeleri ve limon, portakal, kiraz veya ahududu yemeleri tavsiye edilir. Ayrıca vücudun herhangi bir yerinde kanamaya neden olabilecek davranışlardan da kaçınmaları gerekir

Homeostasi

Bir organizmanın içinde yaşadığı ortamla madde alış verişi yaparak, kendi iç ortamını belli sınırlar arasında dengede tutması.
Hemofili

Hemofili çoğunlukla genetik geçiş gösteren , vücutta kanın pıhtılaşma sisteminde rol alan ve pıhtılaşma faktörleri olarak adlandırılan proteinlerin eksikliği veya yokluğu nedeniyle ortaya çıkan ve pıhtılaşma bozukluğu yaratan nesilden nesile geçen kalıtsal bir kan hastalığıdır       

Kanın vücutta dolaşmasını sağlayan kan damarları venler, arterler ve kılcal damarlardan oluşur. Bu da damarlardan herhangi bir tanesinde hasar meydana gelmesi durumunda iç kanama meydana gelir. Normal şartlarda kan damarı hasar gördükten hemen sonra travmanın damar üzerine etkisiyle damar duvarı kasılır ve "Trombosit" adı verilen kan hücreleri devreye girerek hasarlı bölgede "Trombosit Tıkacı" adı verilen geçici bir tıkaç oluşturur. Damardaki yırtılma küçükse, bu tıkaç kan kaybını tek başına durdurabilir, fakat delik büyükse kanamayı durdurmak için Trombosit tıkacına ek olarak kanın pıhtılaşması da gerekmektedir. Bu aşamada, pıhtılaşma faktörlerine ihtiyaç vardır. Pıhtılaşma faktörlerinin devreye girmesiyle oluşan Fibrin İplikçikleri, Trombositleri, kan hücrelerini ve plazmayı da içine alarak kan pıhtısını oluşturur.

Hemofili'de ise yeterince güçlü bir kan pıhtısı oluşamamaktadır. Bu nedenle bir Hemofili hastasında vücut içi veya vücut dışı ciddi bir travma meydana gelirse, hastaya genellikle pıhtılaşmanın sağlanması için tıbbi müdahale gerekir. Hemofili hastalarının kanamaları normal bir insandan daha hızlı kanamaz, fakat kan kaybının süresi uzundur. Hemofili erkeklerde görülen ciddi bir kan hastalığıdır.Türkiye’de 4000 Hemofili hastası vardır ve her yıl bu sayıya 100 kişi daha eklenmektedir.

Hemofili Tedavisi

Hemofili hastalarında meydana gelen kanamalar, olmayan faktörün yerine konması ile durdurulabilir. Bunun için iki çeşit faktör üretilmektedir:

Plazma kaynaklı faktörler: insanlardan toplanan kanlar bir havuzda toplanır, faktörler ayrıştırılır, viral inaktivasyondan (kan içinde olabilecek viruslar temizlenir) geçer ve paketlenir. Bu ürünler her ne kadar viral inaktivasyon yöntemlerinden geçmekteyse de insandan insana bulaşabilecek bir takım virusları taşıma riski vardır.

Rekombinat DNA teknolojisi ile elde edilen faktörler: insülinin üretimi gibidir. Bir vektör kullanılarak faktör elde edilmektedir. İçinde insana ait herhangi bir madde olmadığı için hastalık bulaştırma riski yoktur. Ürünümüz bu yolla elde edilir.   
 

Homeostaz

Yaşamın devamı için düzenleyici sistemler yardımıyla organizmanın iç ortamının sabit tutulması.
Hemoglobınopatı

Alyuvarlarda anormal hemoglobin bulunmasıyla beliren patolojik durum.
Hiperfonezi

Akciğerlerde hava artışına bağlı olarak göğüs kafesi üzerinde yapılan perküsyonla (bir elin parmaklarıyla Öteki elin sırtına vurularak bu elin altındaki bölgeden gelen sesin dinlenmesi) alınan seste artış.
Homojen

Bütün birimleri aynı yapıdaki, aynı nitelikte olan
Hemoglobin

Eritrositlerin (alyuvarların) içindeki, dokulara oksijen taşıyan renkli madde. Elektronik kan sayımı cihazlarının çıktılarında HBG"" şeklinde belirtilir"
Homolog kromozom

Biri anneden, diğeri babadan gelen aynı gen çiftine sahip kromozomlar.
Hemoglobin a2 (a2 hemoglobini)

Alyuvarın içerdiği normal bir hemoglobin türü.
Homoseksüel

Kendi cinsine ilgi duyan kişi.
Hemoglobin f

Dölüt kanında önemli miktarlarda görülen bu hemoglobin türü doğumdan sonra bütünüyle kaybolur.
Hiperglobüli

poliglobüli
Homoseksüellik (eşcinsellik)

Bireyin cinsel ilgi ve isteğinin, kendisiyle aynı cinsten kişilere yönelmesiyle beliren bir cinsel sapma türü.
Hemoglobinim

idrarda hemoglobin çıkması.
Hipergonadizm

Erbezi ve yumurtalıklardan aşırı miktarda cinsiyet hormonu salgılanmasıyla beliren durum.
Homotransplantasyon (homolog transplantasyon)

Aynı türün bireyleri arasında uygulanan doku ya da organ nakli.
Hemokaterez

alyuvar yıkımı
Hiperhidratasyon

Organizmada aşırı sıvı birikmesiyle gelişen patolojik durum.
Homozigot

Bir genin eş iki alelini taşıyan birey.
Hemokromatoz

Demir elementinin aşirı miktarda emilmesi ve depolanmasının karaciğer gibi bir çok organda hasar oluşturduğu ve işlev bozukluğuna yol açtığı genetik bir hastalık.
Hordeolum

(arpacık) Bir veya birden fazla Zeis veya Moll bezinin (dış hordeolum) veya Meibom bezlerinin (iç hordeolum) -meibom arpacığı- akut, lokalze, pyojenik infeksiyonu
Hemokromositometrik inceleme (tam kan sayımı)

insan kanındaki hücrelerin İncelenmesi.
Horlama

Horlamanın nedenleri çeşitlidir. Derin bir uyku, sırt üstü yatmak horlamaya neden olabileceği gibi; burun polipleri, burnun çarpık olması, burun iltihabı, burunda ahtapot ve ağzı kapayamamak da neden olabilir.

Yan yatarak uyumak, belin tam ortasına küçük bir lastik top koyarak yatmak horlamayı önler. Bu tedbirlerle geçmeyen horlamalarda, gerçek neden bulunup ona göre bir tedavinin uygulanması gerekir

Hemokültür

Kanında mikrop bulunduğu düşünülen bir enfeksiyon hastasından alınan kan örneğinin uygun besiyerine ekilerek mikroorganizmanın üretilmesi.
Horlama

Horlamanın nedenleri çeşitlidir. Derin bir uyku, sırt üstü yatmak horlamaya neden olabileceği gibi; burun polipleri, burnun çarpık olması, burun iltihabı, burunda ahtapot ve ağzı kapayamamak da neden olabilir.Yan yatarak uyumak, belin tam ortasına küçük bir lastik top koyarak yatmak horlamayı önler. Bu tedbirlerle geçmeyen horlamalarda, gerçek neden bulunup ona göre bir tedavinin uygulanması gerekir.
Hemolitik sarılık

Kandaki alyuvarların tahrip olması sonucu safra, kana karışır. Hastanın idrar rengi normal, büyük tuvaleti ise koyudur.
Hiperkeratoz

Üstderinin boynuzsu katmanındaki kalınlaşmaya bağlı olarak deri kalınlığının artması.
Hormon

Endokrin bezden salınan, kanda dolaşan ve vücudun çeşitli yerlerinde geniş bir etkiye sahip kimyasal maddelerdir.
Hemoliz

Alyuvarın parçalanarak hemoglobin içeriğinin açığa çıkması.
Hormon tedavisi

Organizmadaki hormon eksikliğini gidermek için uygulanan tedavi.
Hemolizanlar

Hangi yolla olursa olsun organizmaya girdiklerinde alyuvarların parçalanmasına, yani hemolize yol açan maddeler.
Hiperkolesterolemi

Kanda kolesterol düzeyinin 250 mg/100 ml'nin üzerine çıkması.
Hormonlar

Belirli hücrelerde üretilerek salgılanan ve kan yoluyla organizmanın Öteki hücrelerine taşınarak bunların üzerinde özgül etkiler gösteren kimyasal maddeler.
Hemolizin

Değişik mikroorganizmaların (stafilokok, streptokok, pnömokok, klostridyum) ürettiği zehirli madde.
Hiperkortikosürrenalizm

Böbreküstü bezlerinin aşın çalışması. Bak. hipersürrenalizm.
Hovvell zamanı

Pıhtılaşmanın genel olarak değerlendirilmesi amacıyla uygulanan bir laboratuvar incelemesi.
Hemopati

Kan ve kan yapıcı organların (kemik iliği, dalak, lenf bezleri) hastalıklarını belirten genel terim.
Hiperkromazi

Pigment fazlalığı gösteren.
Hpl (insan plasenta! laktojen)

Meme bezlerini uyaran etene hormonu
Hemoperikard

Kalp boşluğundan yada kalpten çıkan büyük damarların başlangıç noktasından kalp zarı boşluğuna kan geçmesi
Hiperkromi

Deriye rengini veren maddenin (pigment) miktarındaki artış sonucunda deri renginin koyulaşması
Human koryonik gonadotropin (hcg)

Gebelikte plasentadan salınan bir hormondur. Corpus luteum ve progesteron üretiminin ömrünü uzatarak gebeliği korur. Ayrıca gebelik testini pozitif kılar.
Hemoperikart

Kalp boşluğundan ya da kalpten çıkan büyük damarların başlangıç noktasından kalp zan boşluğuna kan geçmesi.
Hemoperiton

Kann zarı (periton) boşluğuna kan geçmesi
Hipermenore

Âdet kanamasının miktarının ve süresinin artmasıyla beliren âdet çevrimi bozukluğu.
Hemoptizi

Akciğerler veya solunum yollarından öksürme ya da tükürmeyle kan gelmesi, Kan tükürme.
Husye torbası şişliği

Husye torbası (erbezi) şişkinliklerinde; nedenin ne olduğunu araştırmak gerekir. Bazı şişliklerde, husye torbasının görünüşü ışık geçirecek kadar şeffaflaşır. Bazıları da ağrılı olur. Husyelerde, şişlik ile birlikte ağrı da hissedilirse, iltihaplanma veya kanama ihtimali vardır.

Hemoraji

Kanama.
Dokunma

Vücut yüzeylerinin dış ortamdaki çeşitli etkenlerle ilişkisini sağlayan duyarlılık.
Dejeneratif eklem hastalığı

Osteoartrit.
Dolama

Streptokok ya da stafilokok türü bakterilerin parmak uçlarında oluşturduğu akut, İrinli enfeksiyon.
Dekalsîfîkasyon

Kemik dokusundan kalsiyum tuzlarının kaybedildiği patolojik durum.
Dolama

Şeytan tırnağı veya parmağa iğne ya da kıymık batması sonucu, tırnak dibinde meydana gelen iltihaplanmaya; halk arasında dolama, tıp dilinde paronychia denir. Başlangıçta kırmızı bir benek halindeyken daha sonra içi dolu sivilceye dönüşür. Dolama, kan zehirlenmesine neden olabilir. Bu nedenle ihmal edilmeden doktora başvurmak gerekir. Alkol pansumanı veya sıcak su kompresi çok faydalıdır.
Dekolman

Bir organın katmanlarında çeşitli hastalıklar nedeniyle gelişen ayrılma (örneğin ağtabaka, etene ya da epifiz dekolmanı).
Dilatasyon

Bir atardamar ya da göz bebeği gibi bir organ ya da kanalın genişlemesi ya da açılması.
Dolaşım sistemi (kardiyovasküler sistem)

içinde kan ve lenfin dolaştığı anatomik yapıların bütünü; bu dolaşımın amacı, tüm dokulara oksijen ve metabolizma etkinlikleri İçin gerekli maddelerin ulaştırılması ve hücre metabolizması artıklarının dokulardan uzaklaştırılmasıdır.
Dekompresyon

Baskı yapan gücün veya baskının kaldırılması.
Dildo

Suni penis.
Dolaşım şantı

iki kan damarının kılcal damar ağının aracılığı olmaksızın doğrudan birbirine bağlandığı durumlar İçin kullanılan genel terim.
Dekonjessan

Konjesyonu (şişme) azaltan, dekonjessif.
Dimorfizm

Bir türün iki farklı forma sahip olma durumu.
Dolikokolon

Kalınbağırsağın anormal uzunlukta olduğu yapı bozukluğu.
Dekortikasyon

Bir organı saran seröz kılıfın bâzı patolojik olaylara bağlı olarak büzülerek ya da çevredeki dokulara yapışarak ilgili organın işlevlerini engellemesi durumunda başvurulan cerrahi girişim.
Dolikosefali

Ön-arka yönde uzamış kafatası biçimi.
Dekstrokardi

Normalde göğüs boşluğunun sol yarısında yer alan kalbin sağ göğüs kafesinde bulunması.
Diphyllobothrium latum

insanda ağır kansızlığa yol açan yassı bağırsak asalağı.
Domain

Bir protein içerisinde bulunan ve kendine ait bir fonksiyona sahip bölüm. Tek bir protein içindeki domain bölümleri, hep birlikte proteinin total fonksiyonunu belirler.
Dekstroz

Altı karbon atomu içeren ve genel olarak glikoz olarak bilinen monosakkarit.
Dominant

Baskın gen.
Dekstroz (glikoz)

Kanda bulanan basit bir şeker; meyva bitki ve balda da bulunur
Diploe

İki kemik yaprağı ya da katmam arasında bulunan sün-gersi kemik.
Dong quaı

 Düzensiz ay başı veya menopoz sorunlarını tedavi etmek için kullanılan geleneksel bir Çin bitkisi.
Diploid

2n kromozom takımı taşıyan hücre.
Donma

Normalde vücudun iç sıcaklığını 37°C dolayında tutan ısı düzenleyici mekanizmaların işlevinin bozulmasına ve yetersizliğine bağlı, ölümcül olabilen sendrom.
Diploid*

2n kromozom takımı taşıyan hücre.
Donmalar

Üşümenin en ağır şekline donma denir. Donan kişiyi birdenbire ısıtmamak gerekir. Böyle durumlarda yapılacak ilk iş; vücuda bir battaniye sarıp, ılık bir yere taşımak; orada başı hafif geriye doğru olmak üzere sırtüstü yatırmak, kol ve bacaklarını soğuk su ile iyice ovmaktır. Limonsuyu ile masaj yapılabilir.
Diploit sayı

Sperm ve yumurta hücresindeki (gametler) kromozom sayısının (haploit sayı) iki katı kromozom sayısını belirten terim; gametteki kromozom sayısı n ile gösterildiğinde, diploit sayı 2n'e eştir
Donmalar

Üşümenin en ağır şekline donma denir. Donan kişiyi birdenbire ısıtmamak gerekir. Böyle durumlarda yapılacak ilk iş; vücuda bir battaniye sarıp, ılık bir yere taşımak; orada başı hafif geriye doğru olmak üzere sırtüstü yatırmak, kol ve bacaklarını soğuk su ile iyice ovmaktır. Limonsuyu ile masaj yapılabilir.

Delesyon

Bir tip kromozom mutasyonu sonucunda DNA daki bir bazın yada bazların yok olması hali.
Dipsomani

Düzenli aralıklarla ortaya çıkan karşı koyulamaz alkol İçme isteği.
Dopa (3,4-dihidroksifenilalanin)

Tirozinaz enziminin etkisiyle fenilalaninin yükseltgen-mesi sonucu oluşan kimyasal madde.
Delik (foramen)

Anatomide kemiklerin ya da yumuşak dokuların içinden geçen ve gerekli bağlantıyı sağlamaya yarayan açıklıklar.
Dopamin

Dopadan karboksil grubunun ayrılmasıyla oluşan adrenaline benzer madde.
Doping

Bir sporcunun yanşma verimini artırmaya yönelik maddelerin kullanılması.
Deltoit kas

Omza yuvarlak biçimini veren yüzeysel ve hacimli kas.
Direnç ölçümü

Orta kulaktaki akustik direncin ölçümü için kullanılan yöntemlerin tümü.
Doppler etkisi

Ses kaynağının yaklaşmasına ya da uzaklaşmasına göre bir gözlemci bakımından ses titreşimlerinin artması ya da azalması biçiminde ortaya çıkan etki
Delüzyon

Kişiyi doğru olmadığına ikna etmekte güçlük çekilen yanlış düşünce ya da inanç; kuruntu.
Dorsal

Bir organizmanın sırt kısmı
Dirsek kası (musculus anconeus)

Dirseğin arkasında bulunan kas.
Dorsal spina

omurga
Dosimazi

Adli tıpta ölümden önce solunum eyleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini (doğumda bebeğin canlı olup olmadığını) saptamak amacıyla bir yenidoğanm kadavrasının değişik organlan üzerinde yapılan test.
Doz

Bir ilacın tedavide kullanılan miktarı.
Disakkaritler

Oksijen köprüsüyle bağlanmış iki monosakkarit molekülünden oluşan karbonhidrat ya da şekerler.
Dozimetri

Canlı bir organizmanın ya da ışın biyolojisinde bir maddenin emdiği ışın dozunun, doğrudan ya da dolaylı ölçümle saptanması.
Disendokrinizm

İç salgı (endokrin) bozukluklarını belirtmek için kullanılan genel terim.
Döküntü

Deride geniş alanlar üzerinde ya da yaygın olarak düzensiz kırmızı lekelerin ortaya çıktığı hastalık belirtisi.
Döl yatağı

Uterus. Dişi üreme sisteminde, fetusu doğuma kadar beslemek ve barındırmakla görevli kas yapısında bir organdır.
Disfonî

Organik ya da işlevsel kökenli her türlü ses bozukluğuna verilen genel ad.
Döllenme

Yumurta ve spermin birleşmesi.
Demiyelinizasyon

Sinir liflerinin etrafını saran myelin tabakasının kaybı.
Disfonksiyon

Genel olarak bir organın, dokunun ya da sistemin işlevinde ortaya çıkan olumsuz değişikliği belirtmek için kullanılan terim (nitel ya da nicel olabilir).
Döllenme borusu

Spermlerin yumurtayla birleştiği ve zigotu oluşturduğu tüp.
Demonstrasyon

Göstererek öğretme.
Disfori

Çevreye ilginin kaybolduğu, kötümserliğin ortaya çıktığı ve genellikle aşırı uyanlmışlığın eşlik ettiği bir keyifsizlik durumu.
Dölüt

İnsanlarda, gebe kalındıktan sonra sekiz haftadan, doğmadan önceki döneme kadar anne karnında olan bebeğe verilen ad.
Demoralizasyon

Moral çöküntü.
Dölüt (fetüs)

Dölütsel yaşamın onuncu haftasından sonra, yani insan türüne özgü dış yapısal özellikler kazanıldıktan sonra gelişmekte olan yavrunun durumunu belirten terim;
Disgerminom

Ender görülen bir yumurtalık tümörü.
Dölyatağı

Kadınlarda orta çizgi üzerinde tek olarak yer alan üreme organı.
Denervasyon

Sinirsel bağlantıların kesilmesi. Normalde bir kas, sinirsel uyanya yanıt olarak kasılır.
Dölyatağı afonisi

Dölyatağındaki kaslann doğum sırasında kaşıtmaması ya da az kasılması.
Dishidroz

Özellikle el ve ayaklarda anormal terlemeyle ortaya çıkan bir deri hastalığı.
Dölyatağı ekleri iltihabı

adneksit
Disk problemleri

Lomber (bele ait) disk hastalıkları, yani bel fıtığı. Doku: Belli bir işlevi yerine getirmek üzere özelleşmiş olan daha çok veya daha az uniform (tek tipte) hücre topluluğu.
Dölyatağı hiperkinezîsi

Doğum sırasında dölyatağı kasılmalarının şiddet ve sıklığının patolojik olarak artması.
Deoksikolik asit

İnsan safrasında bulunan safra asiti.
Diskeratoz

Epidermisteki hücrelerde keratinizasyon(*) sürecinde görülen bozuklukları tanımlayan genel terim.
Dölyatağı retrofleksiyonu

Dölyatağının uzunlamasına ekseninin arkaya doğru bükülmesi.
Deoksiribonukleik asit (dna)

Canlılardaki yönetici molekül. Genetik bilgileri içeren ve hücre çekirdeğinde yer alan ikili sarmal molekül
Dölyolu

Kadınlarda dölyatağı ve dış cinsel organlar (vulva) arasında bulunan üreme organı.
Deoksiribonukleotid

DNA'nın yapıtaşı olan molekül.
Diskopati

Omurlar arasındaki disklerin hastalığı.
Dölyolu akıntısı

Halk arasında beyaz akıntı; tıp dilinde ise; Gleet denilir. Arasıra görülen beyaz akıntı pek önemli değildir. Çünkü üşütmek, ruhi bunalım, uzun süren bir hastalık veya yüksekçe bir yerden düşmekten kaynaklanabilir.

İç çamaşırında krem rengi beyazlıkta bir leke görülür. Kuruduğu zaman kahverengiye çalan sarı bir renk alır. Önce beyaz akıntının nedenini bulmak gerekir.

Deoksiribonükleik asit (dna)

Canlılardaki yönetici molekül. Genetik bilgileri içeren ve hücre çekirdeğinde yer alan ikili sarmal molekül
Dölyolu akıntısı

Halk arasında beyaz akıntı; tıp dilinde ise; Gleet denilir. Arasıra görülen beyaz akıntı pek önemli değildir. Çünkü üşütmek, ruhi bunalım, uzun süren bir hastalık veya yüksekçe bir yerden düşmekten kaynaklanabilir. İç çamaşırında krem rengi beyazlıkta bir leke görülür. Kuruduğu zaman kahverengiye çalan sarı bir renk alır. Önce beyaz akıntının nedenini bulmak gerekir.
Deoksiriboz

C5H10O4 bileşiminde olan ve DNA'nın yapı birimlerinden biri olan şeker. Genel adı pentoz olan monosakkarit.
Diskromatopsi

Renklerin kusurlu görülmesi.
Dölyolu sıvısının incelenmesi

Başta Trichomonas vaginalis ve Candida albicans olmak üzere vajinit (dölyatağı İltihabı) etkenini belirlemeyi sağlayan inceleme tekniği.
Deontoloji

Aynı meslek grubunda olan insanların birbirleri ile olan ilişkilerinde uyulması öngörülen ahlaki, moral değerler.
Diskromi

Üstderiye rengini veren melaninin aşın ya da eksik oluşuna ya da deride başka bir nedenle, örneğin alyuvar-lardaki hemoglobin türevlerinin (porfirin) ya da dışardan alman maddelerin depolanmasına bağlı olarak derinin renklenmesinde görülen bölgesel ya da
Dört başlı kas (kuadriseps kası)

Uyluk ön bölgesini bütünüyle kaplayan kas.
Depersonalizasyon

Kişinin gerçekle ilişkisini yitirdiği ve kendi kişiliğine karşı yabancılık duyduğu durum.
Depiıasyon

Estetik ya da koruyucu amaçla vücuttaki tüyleri temizleme
Disleksi

Okuma yeteneğindeki bozukluk.
Dramatizasyon

Düş oluşumunda yoğunlaştırma, yer değiştirme ve sim-geleştirmeyle birlikte rol oynayan psikolojik mekanizma.
Depilasyon

Kılların çıkartılması işlemi.
Deplazmoliz

Plazmolize uğramış hücrenin tekrar su alarak eski haline dönmesi.
Dislokasyon

Çıkık.
Drepanosit

Orak hücreli anemi adı verilen doğumsal bir anemi türünün özelliği olan orak biçimli alyuvarlar.
Depo hastalıktan

Doğumsal metabolizma hastalıkları grubu.
Dismenore

Adetten önce ya da âdetle birlikte ağrı duyulması.
Dromotropizra

Kalp kışı liflerinin sinüs-kulakçık düğümünden kaynaklanan kasılma uyarılarını İletme ve bütün miyokart dokusuna yayma özelliği.
Depresyon

Depresyon, kişinin sosyal işlevlerini ve günlük yaşama dair etkinliklerini rahatsız edecek, bozacak dereceye ulaşmış üzüntü, melankoli veya keder durumudur.

Kişinin ilişki ve etkinliklerini etkilemeyen, üzgün olma durumu ve kişinin moralinin bozukluğu çoğu zaman depresyon olarak anılır. Fakat klinik depresyon tıbbi bir teşhistir ve günlük kullanımdaki depresif olma durumundan çok daha farklıdır. Bir çok insan depresif olma hissini "hiç bir neden olmadan üzgün hissetme" ya da "hiç bir şey yapmak için motivasyonu olmama" olarak tanımlar. depresif kişi kendisini yorgun, üzgün, tembel, sinirli, motivasyonsuz ve apatik hissedebilir. klinik depresyon genellikle normal deprese hislerden daha ciddidir.

Belirtileri 

• Huzursuzluk
• Aşırı kaygı ve endişe
• Hiçbir şeyden zevk alamama
• İştahsızlık/Aşırı yemek yeme
• Çabuk yorulma
• Uykusuzluk ve uyku problemleri yaşamak
• Kilo kaybı
• İntihara eğilim

Kişi ağlamaklı, neşesiz, sanki dünyayı sırtında taşıyor gibi bitkin, omuzları çökmüş bir görünümdedir. Kişilerin eğlenip güldüğü şeyler, onlarda aynı etkiyi oluşturmayabilir.

Bazı durumlarda da kişiler bu durumda olduklarını kabul etmek istemezler ve bunu göstermezler. Bu durumda kişi vücutsal belirtiler (baş, karın, eklem vs. ağrıları, çarpıntı, nefes darlığı gibi kaygı durumları ya da cinsel bozukluk belirtileri ile başvurabilir.

Karşılaşılabilecek cinsel bozukluk durumları arasında hem erkek hem de kadınlarda cinsel istekte azalma, ön sıralarda yer tutmaktadır. Kadınlarda depresyon sırasında adet dönemlerinde geçici kesilmeler, orgazm sorunları görülebilmektedir. Erkeklerde ise sertleşme bozukluğu görülebilmektedir.

İstek ve ilgilerde azalma ve kayıplar başlangıçta bir takım şeyleri mecburen ve daha uzun sürede ,oflayıp,puflayarak yapmakla başlar. Hoşlanılarak yapılan etkinliklerde de azalma ve artık hiçbir şeyden zevk almama , hayattan soğuma ile sürer. Kişiler çocukları, eşlerine karşı hiçbir şey hissetmezler . İntiharı tek çıkar yol olarak görebilirler.

Kendiliğinden yaptıkları doğal hareketleri azalır. Bakışları yere doğru yönelmiş olup, boyun ve gövdeleri öne eğik durur. Konuşmaları da hareketleri gibi azalmış olup, yavaş ve kısık sesle konuşabilirler. Sorulara yanıt vermek için gereken süre uzamış ve tek kelimeyle yanıt alınmıştır. Zamanın çok yavaş geçtiği ya da durduğu şeklinde bir algı yaşanmaktadır. Unutkanlık, konuşma, tv den bir şeyler izleme ,konuşulanları anlama gibi konsantrasyon gereken durumlarda dikkati yoğunlaştıramama " söylenenlerin bir kulaktan girip diğerinden çıkması" durumu oluşmaktadır. Karasızlık basit şeyler üzerinde bile seçim yapamama bulunmaktadır.

Tedavi

İlaç tedavisi yanında dinamik psikoterapi (kişinin geçmiş yaşam öyküsünün alınıp , şimdiki sorunların kökenleri ve amaçlarını,kişinin zorluklar karşısındaki savunma mekanizmalarını ve depresif temel düşünce biçimlerinin saptanıp,düzeltilmesine çalışılması) ile mümkündür. Bu tedavinin haftada bir gün (50 dakikalık bir seans) şeklinde en az 10 seans olmak üzere uygulanması gerekmektedir

Antidepresif tedavinin en az 6 ay sürdürülmesi uygundur. Erken kesildiğinde (daha iyi hissedilmesi, ekonomik nedenler ,yan etkiler vs. nedeniyle) en riskli dönemin ilk 4-8 hafta olduğu ama sonrasında da erken kesim halinde riskin yüksek olduğu saptanmıştır.

Major depresyon hastalarının % 15 kadarı intihar ederek hayatlarına son vermektedir. Hastanede yatan diyabet, kanser,kalp hastalıkları,felç gibi rahatsızlıkları olan kişilerin % 25 inde major depresyon görülmektedir. Depresyon kişilerin mesleki başarısını düşürmekte ve iş kayıplarına ; cinsel bozukluklara yol açarak evlilik sorunlarına; kişinin durumun etkisinden kurtulmak, kendini rahatlatmak için alkol ve uyuşturucu maddelere yönelmesi sonucu trafik kazaları, kavga ve suça yönelme görülebilmekte ,ruh sağlıkları bozuk çocuklar ve sonuçta ruh sağlığı bozuk bir toplum olmamıza yol açmaktadır

Dismenore

Adetten önce ya da âdetle birlikte ağrı duyulması.
Depresyon

Depresyon, kişinin sosyal işlevlerini ve günlük yaşama dair etkinliklerini rahatsız edecek, bozacak dereceye ulaşmış üzüntü, melankoli veya keder durumudur.

Kişinin ilişki ve etkinliklerini etkilemeyen, üzgün olma durumu ve kişinin moralinin bozukluğu çoğu zaman depresyon olarak anılır. Fakat klinik depresyon tıbbi bir teşhistir ve günlük kullanımdaki depresif olma durumundan çok daha farklıdır. Bir çok insan depresif olma hissini "hiç bir neden olmadan üzgün hissetme" ya da "hiç bir şey yapmak için motivasyonu olmama" olarak tanımlar. depresif kişi kendisini yorgun, üzgün, tembel, sinirli, motivasyonsuz ve apatik hissedebilir. klinik depresyon genellikle normal deprese hislerden daha ciddidir.

Belirtileri 

• Huzursuzluk
• Aşırı kaygı ve endişe
• Hiçbir şeyden zevk alamama
• İştahsızlık/Aşırı yemek yeme
• Çabuk yorulma
• Uykusuzluk ve uyku problemleri yaşamak
• Kilo kaybı
• İntihara eğilim

Kişi ağlamaklı, neşesiz, sanki dünyayı sırtında taşıyor gibi bitkin, omuzları çökmüş bir görünümdedir. Kişilerin eğlenip güldüğü şeyler, onlarda aynı etkiyi oluşturmayabilir.

Bazı durumlarda da kişiler bu durumda olduklarını kabul etmek istemezler ve bunu göstermezler. Bu durumda kişi vücutsal belirtiler (baş, karın, eklem vs. ağrıları, çarpıntı, nefes darlığı gibi kaygı durumları ya da cinsel bozukluk belirtileri ile başvurabilir.

Karşılaşılabilecek cinsel bozukluk durumları arasında hem erkek hem de kadınlarda cinsel istekte azalma, ön sıralarda yer tutmaktadır. Kadınlarda depresyon sırasında adet dönemlerinde geçici kesilmeler, orgazm sorunları görülebilmektedir. Erkeklerde ise sertleşme bozukluğu görülebilmektedir.

İstek ve ilgilerde azalma ve kayıplar başlangıçta bir takım şeyleri mecburen ve daha uzun sürede ,oflayıp,puflayarak yapmakla başlar. Hoşlanılarak yapılan etkinliklerde de azalma ve artık hiçbir şeyden zevk almama , hayattan soğuma ile sürer. Kişiler çocukları, eşlerine karşı hiçbir şey hissetmezler . İntiharı tek çıkar yol olarak görebilirler.

Kendiliğinden yaptıkları doğal hareketleri azalır. Bakışları yere doğru yönelmiş olup, boyun ve gövdeleri öne eğik durur. Konuşmaları da hareketleri gibi azalmış olup, yavaş ve kısık sesle konuşabilirler. Sorulara yanıt vermek için gereken süre uzamış ve tek kelimeyle yanıt alınmıştır. Zamanın çok yavaş geçtiği ya da durduğu şeklinde bir algı yaşanmaktadır. Unutkanlık, konuşma, tv den bir şeyler izleme ,konuşulanları anlama gibi konsantrasyon gereken durumlarda dikkati yoğunlaştıramama " söylenenlerin bir kulaktan girip diğerinden çıkması" durumu oluşmaktadır. Karasızlık basit şeyler üzerinde bile seçim yapamama bulunmaktadır.

Tedavi

İlaç tedavisi yanında dinamik psikoterapi (kişinin geçmiş yaşam öyküsünün alınıp , şimdiki sorunların kökenleri ve amaçlarını,kişinin zorluklar karşısındaki savunma mekanizmalarını ve depresif temel düşünce biçimlerinin saptanıp,düzeltilmesine çalışılması) ile mümkündür. Bu tedavinin haftada bir gün (50 dakikalık bir seans) şeklinde en az 10 seans olmak üzere uygulanması gerekmektedir

Antidepresif tedavinin en az 6 ay sürdürülmesi uygundur. Erken kesildiğinde (daha iyi hissedilmesi, ekonomik nedenler ,yan etkiler vs. nedeniyle) en riskli dönemin ilk 4-8 hafta olduğu ama sonrasında da erken kesim halinde riskin yüksek olduğu saptanmıştır.

Major depresyon hastalarının % 15 kadarı intihar ederek hayatlarına son vermektedir. Hastanede yatan diyabet, kanser,kalp hastalıkları,felç gibi rahatsızlıkları olan kişilerin % 25 inde major depresyon görülmektedir. Depresyon kişilerin mesleki başarısını düşürmekte ve iş kayıplarına ; cinsel bozukluklara yol açarak evlilik sorunlarına; kişinin durumun etkisinden kurtulmak, kendini rahatlatmak için alkol ve uyuşturucu maddelere yönelmesi sonucu trafik kazaları, kavga ve suça yönelme görülebilmekte ,ruh sağlıkları bozuk çocuklar ve sonuçta ruh sağlığı bozuk bir toplum olmamıza yol açmaktadır

Depresyon (ruhsal çöküntü)

Kaygı, kendine güvensizlik, kararsızlık ve gelecekten korku gibi duyguların egemen olduğu özel psikolojik durum.
Disodontiyaz

Yeterince yer olmaması nedeniyle dişin güçlükle çıkması.
Derealizasyon

Dış gerçeklere ilişkin bilincin bozulması.
Disontogeni

Embriyon ya da dölüt evresindeki gelişmenin aksaması sonucu ortaya çıkan oluşum bozukluğu.
Disortografi

Doğru yazma yeteneğinde bozukluk.
Duodenit

Genellikle aşırı mide salgısının tahriş edici etkisini izleyen onikiparmakbağırsağı mukozası iltihabı.
Disostoz

Bazı kemiklerde görülen, kıkırdağın kemiğe dönüşme sürecinin normalden sapmasıyla ortaya çıkan biçim bozukluğu.
Duodenostomi

Cerrahi girişimle onikiparmakbağırsağı ve vücut yüzeyi arasında bağlantı kurulması.
Deri çatlağı

Özellikle ergenlik ve gebelik dönemleriyle kilo kaybından sonra kadınlarda görülen, deride çizgiler biçiminde beliren atrofi.
Disparöni

Cinsel birleşme sırasında kadında ortaya çıkan ve cinsel birleşmeyi olanaksızlaştıran ağrılı patolojik durum.
Duodenum

İncebağırsağın mideyle birleşen bölümü, oniki parmak bağırsağı.
Dupuytren kontraktürü

Avuç içi ve parmakların ağrısız bir hastalığı. Sadece cilt nodüllerine neden olabileceği gibi parmakların avuç içine doğru kasılmış olarak kalmasına neden olacak kadar da ilerleyebilir.
Duramater

Omurilik ve beyni örten dış zar.
Disprotidemi

Kandaki proteinlerin dengesinde bozukluk.
Duygulanım yoksunluğu

Kişinin ruhsal gelişim sürecinde yaşadığı reddedilme, onaylanmama ve dışlanma deneyimlerinin etkisiyle oluşan duygulanım bozukluğu.
Disseksiyon

Normal ya da patolojik bir oluşumu çevresindeki dokulardan ayırmak amacıyla yapılan bir dizi işlem.
Dissimülasyon

İç dünyada yaşanan güçlükleri maskelemeyi sağlayan ruhsal süreç.
Deri reaksiyonu

Vücudun çeşitli maddelere karşı (polen, çeşitli tozlar, bakteri ürünleri, ilaçlar) aşın duyarlılığım saptamak amacıyla uygulanan incelemeler.
Derialtı dokusu (subkütan doku)

Deri ile iskelet kasını örten fasyalar arasındaki doku.
Distomatoz

Yassısolucanlarm Trematoda sınıfı ve Digenea takımından genel olarak çiftağızlılar (distoma) adı verilen asalaklarla oluşan hastalıkları belirten terim.
Deriiçi reaksiyon

Ucunda çok ince bir iğne bulunan bir şırınga aracılığıyla derinin üst talikalarının içine küçük miktarlarda madde verilmesiyle uygulanan bir tam yöntemi.
Distoni

Kasların gerginliğindeki bozukluk.
Derinlil sarhoşluğu

Sıkıştıılnıış basınçlı hava tüpleriyle derine dalan dalgıçlarda ortaya çıkan, alkol sarhoşluğuna benzer zihinsel bulamdık ve öfori (aşın keyifliük) durumu.
Distopi

Bir organın anatomik olarak olağandışı yerleşim göstermesi durumu
Deripigmentasyonu

Demin renklenmesi.
Distorsiyon

Bir eklemin kapsül ya da bağ yapısında travmayla ortaya çıkan lezyon.
Dermabrazyon

Deri üzerindeki benler veya yara izlerini ortadan kaldırma amacı ile yapılan kazıma işlemi.
Distosi

Doğum sırasında bir anomali ya da komplikasyonun ortaya çıkması.
Düşük yoğunluklu lipoproteinler

Kanda kolesterol moleküllerini taşıma görevini yerine getiren ve elektroforezde yavaş hareket eden lipoprote-in sınıfı (bak. lipoproteinlerin elektroforezi).
Distraksiyon

Davranışları etkileyen kalıcı ya da geçici bir bozukluk.
Distrofi

Bir doku ya da organizmanın tümünün yetersiz beslenme ve gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan tüm bozukluklarla bunların sonucunda ortaya çıkan yapı ve işlev bozukluklarını belirten terim.
Dermatofibrom

İyi huylu bir deri tümörü.
Düz kas karşıtı antikorlar

Vücudun düz kas hücrelerindeki normal yapıtaşlanna karşı oluşan özantikorlar.
Dermatoglif

Parmak, el ayası ve ayak tabanı derisindeki girinti ve çıkıntıların oluşturduğu biçimler.
Dermatoloji

Cildiye, cilt hastalıklarını inceleyen bilim dalı.
Dvt (derin ven trombozu)

Pulmoner embolizme yol açabilen ven duvarındaki trombüs oluşumu. İnflamasyonda eşlik eder.
Dermatom

Yama (greft) olarak kullanmak üzere derinin belli bir kalınlıktaki katmanını düzgün bir biçimde kesmek için kullanılan cerrahi alet.
Elektronarkoz

Beyne 200-250 mA şiddetinde elektrik akımı verilerek ani bilinç kaybı ve kaslarda yaygın sertleşmeye yol açmak yoluyla uygulanan psikiyatrik tedavi yöntemi.
Entropion

kapak kenarının içeri doğru döndüğü ve kirpiklerin gözü tahriş ettiği bir şekil bozukluğu
E vitamini (alfa-tokoferol)

Başta tahıl olmak üzere ıspanak, kabak, lahana, marul gibi yeşil sebzelerde bol miktarda bulunur. İnsanda karaciğerin yanı sıra yağlı dokularda, böbrekte, kalpte, kaslarda ve böbreküstü bezi kabuğunda depolanır. Fazla olan bölümü idrar ve dışkıyla atılır. Antioksidan özellik gösterir. E vitamini eksikliği son derece ender görülür ve kansızlık biçiminde ortaya çıkar
Elektronuyogram

Elektromİyograf adındaki alet yardımıyla kastaki elektrik potansiyellerinin kağıt üzerine kaydı.
Entropiyon

Gözkapağı kenarının içe doğru ters dönmesi.
E.coli

Küçük boyutlu gen yapısı dolayısıyla genetik hastalık göstermeyen ve laboratuarda kolaylıkla üretilen bir cins bakteri. Bu sebeplerden dolayı genetik çalışmalarda yaygın biçimde kullanılır.
Elektroretinografi

Işık uyarısının retinada (ağtabaka) oluşturduğu elektrik potansiyellerinin kaydedilmesine dayanan inceleme yöntemi.
Entübasyon

Cerrahi ve anestezi uygulamalarında solunum yolunu açık tutmak amacıyla soluk borusuna biçim, çap ve yapı açısından uygun bir tüpün sokulması.
Elektroseksiyon

Özel aletlerle (bak. elektrobisturi) verilen elektrik akımıyla yapılan doku kesişi.
Enükleasyoo

Hastalıklı bir yapının çevredeki dokulardan uzaklaştırılması.
Elektroşirürji

Elektrik akımı kullanılarak gerçekleştirilen cerrahi girişim yöntemlerine verilen genel ad.
Envazyon

Yayılma, örneğin kafatasındaki bir tümörün beyin dokusuna envazyonu denince tümörün beyine yayılması kastedilir.
Elektroşok

Kişiye elektrik akımı verilerek sara nöbetine benzer bir durumun yaratılmasına dayanan tedavi yöntemi.
Envolüsyon

Bir organın, sistemin ya da tüm organizmanın yapı ve işlevlerinin gerileme süreci.
Eau de toılette

 Konsantrasyonu daha düşük olan koku.
Elektroterapi

Elektrik akımının kullanıldığı fiziksel tedavi yöntemi; belirli özellikteki elektrik akımının vücuta uygulanmasıyla gerçekleştirilir.
Echo virüs

Enterovirüs grubuna bağlı virüs, tnsan dışkısından üretilebilir, in vitro doku kültürü hücreleri üzerinde patojen etki gösterir.
Elevatör kas (yükseltici kas)

Belirli anatomik yapılan (örneğin anüs kası, üst gözkapağı, kürek kemiği, yumuşak damak) kaldırmakla görevli çeşitli kaslara verilen ad.
Enzimopati

Gen değşinimine (mutasyon) bağlı olarak bir enzimin yapısal bozukluk göstererek etkin olmayan bir biçimde bireşimlendiği, kısmen ya da tümüyle bireşimlenemedi-ği kalıtsal hastalık.
Eokontinans

Anüs ya da idrar kesesi büzgen kasının denetim bozukluğu; istemsiz olarak dışkı ya da idrar kaçırma ile kendini belli eder
Edema

Ödem, vücudun her hangi bir yerinde hücre dışında anormal su birikmesi.
Elısa (enzyme-linked immunosorbent assay)

Enzime bağlı immünosorban yöntem. Özellikle kanda antikor tayinleri için kullanılan bir laboratuvar yöntemidir.
Eozinofil

Bağışıklık yanıtlannda önemli rol oynayan akyuvar türü. Astımda ve diğer alerjik reaksiyonlarda artar.
Edinilmiş özellikler

Kalıtımla taşınmayan, çevre ve eğitime bağlı etkenlerle ya da çalışma, yaşanan deneyimler ve yaşam biçimine bağlı olarak ortaya çıkan tüm biçimsel, fizyolojik ya da davranışsal özellikler.
Eozinofili

Kanda eozinofil akyuvarlann normalden (yüzde 1-4) fazla miktarda bulunması.
Edrosel

Anüs ve rektumun dışarıya sarkmasının (ano-rektal pro-lapsus) özgül bir tipi.
Ellsworth-howard testi

Yalancı hipoparatirioidizm ile hipoparatiroidizm arasında ayrımı yapmak için kullanılan test.
Embolektomi

Dolaşım yoluyla vücuda dağılarak bir atardamar ya da toplardamarı tıkayan embolinin(*) çıkarılması İçin uygulanan cerrahi girişim.
Emboli

Kimyasal yapısı kanınkinden farklı olan, kanda çözünmeyen ve kan dolaşımıyla taşınarak bir daman tıkayan yabancı madde.
Epandimom

Beynin kanncık boşluklannı ve omuriliğin orta kanalını döşeyen epandim hücrelerinden türeyen merkez sinir sistemi tümörü.
Efektör

Bir organizmanın uyarıya karşı reaksiyon gösteren vücut kısmı, örneğin kas.
Embolizm

Kan damarlarının bir kan pıhtısı, hava kabarcığı, yağ birikimi ya da diğer bir yabancı maddeyle tıkanması.
Epidemiyoloji

Tıbbın hastalıkların toplumdaki görülme sıklığı ve yayılımını inceleyen dalı.
Efeminasyon (kadımılaşma)

Erkekte vücut görünümünün değiştiği patolojik durum.
Embolizm v

Bİr emboli ya da kanda çözünemeyen pıhtının kan dolaşımına geçerek kendi çapından daha küçük çaplı bir atardamar ya da toplardaman tıkamasıyla beliren tablo.
Eferent (götürücü)

Belli bir organa ya da yapıya göre merkezden çevreye doğru giden kan damarı, lenf daman, sinir gibi oluşumları niteleyen terim.
Embriyo

Fetal gelişimin erken dönemidir. Bu dönem spermin yumurtayı fertilize etmesinden, 8 haftalık gebeliğe kadarki bölümüdür.
Embriyo transfer

İn Vitro Fertilizasyon sonucu oluşan embriyonun kadın rahminin içine verilmesidir.
Embriyojenez (embriyonun oluşumu)

Embriyonun, daha doğrusu döllenmiş yumurtanın oluşumu ve gelişimine eşlik eden olayların tümü.
Embriyokardi

Erişkinde kalp seslerinin, dölütteki kalp seslerine benzemesi.
Effüzyon

Vücut boşluklarında veya doku içerisinde sıvı birikmesi. Plevral effüzyon"" iki plevra yaprağı arasında sıvı birikmesidir. "
Embriyoloji

Embriyonun gelişimini inceleyen tıp dalı.
Efidroz

Vücudun el, ayak ve yüz gibi bölümlerinde görülen aşın terleme.
Embriyon

Erken gelişme safhasında olan ve özellikleri belli olmayan bir organizma.
Efüzyon

Dokuların arasında ya da vücut boşluklarında sıvı birikimi.
Embriyon ekleri

Döllenmiş yumurtadan embriyonla birlikte gelişen ek yapılar; embriyonun beslenmesi ve korunması gibi işlevleri vardır (bak. allantois; amniyon; etene; göbek kordonu; koryon; trofoblast; vitellus kesesi).
Ego

benlik
Embriyonal karsinom

Embriyon hücrelerinden kaynaklanan kötü huylu tümör.
Epifora

Gözyaşı kanallarında enfeksiyon veya anatomik darlık nedeniyle ortaya çıkan tıkanıklıklar göz yaşının sürekli dışarıya akması
Embriyopati

Embriyon döneminde organizmayı etkileyen çeşitli patolojik durumlar.
Embriyotomi

Ölü dölütün doğum kanalı yoluyla çıkarılması için uygulanan girişim. Ölü dölüt, kafatası içeriği boşaltılarak (kranyotomi) ya da kafatası ezilerek (kranyoklasti ve bazyotripsi) doğum kanalını geçebilecek boyuta getirilir.
Epiglot

Yutma esnasında gırtlağı kapatan kıkırdak kapakçık.
Emenagog

Âdet kanamasını uyaran ilaca verilen ad.
Egzoftalmı

Gözyuvarının anormal oranda göz çukurlarından dışa doğru çıkması.
Emetrop

kırma kusuru olmayan göz
Epîkondil

Uyluk ve üstkol kemiğinde bulunan yumrumsu çıkıntı.
Egzoscrviks

Porsiyoyu (dölyatağımn dölyoluna açılan bölümü) örten mukoza zan.
Epikranyal aponevroz (galea aponeurotica)

Alın kaslarıyla artkafa kaslarını birleştiren ince, lifsi
Egzostoz (osteokondrom)

Kemikte gelişen iyi huylu tümör.
Emilim bozukluğu sendromu

Belirli besinlerin emilim yetersizliğiyle ortaya çıkan bozukluk.
Epilasyon

Epilasyon,kelime anlamı ile istenmeyen tüylerden kurtulma olarak tanımlanır.

İstenmeyen tüylerden kurtulma çabası, geçmişi eski Mısır a kadar uzanan bir tarihe sahiptir.Bu tarihi süreç içersinde geleneksel ağdadan, son teknoloji ürünü lazer epilasyon a kadar çok çeşitli ürün ve yöntemler bulunmaktadır.Bu yöntemler içinde en güncel ve etkileyeci görünen lazer epilasyon,istenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmada büyük bir umut kaynağı olarak lanse edilmektedir

Lazer Epilasyon

Lazer Epilasyon İstenmeyen tüylerden kurtulmanın en hızlı ve en sağlıklı yoludur. Lazer epilasyon' da kullanılan lazer ışığının dalga boyu melanin pigmenti tarafından emilme özelliğine sahiptir. Soğutma sistemli lazer tekniği ile yapılan lazer epilasyon ile lazer ısısı cilde zarar vermeden doğrudan kıl kökünü yok eden ısıya dönüşür.

Lazer Epilasyon Cihazlarının farkları ve üstünlükleri nelerdir?  

Alexandrite lazer: Türk insanı genellikle çok koyu olmayan ten rengine ve koyu renk kıl yapısına sahiptir, bu nedenle alexandrite lazer epilasyon için en uygun yapıdadır. Alexandrite lazer derindeki kıl köküne dek ulaşarak kalıcı sonuç sağlar ve bu başarıyı sağlarken kalıcı yanık sorununa yol açmaz. Cihaz cilde 3 santimden atış yaptığından hijyen açısından sorun yaşanmaz.

NdYag lazer: Bazı merkezlerin lazer epilasyon bronz ciltte yazın dahi uygulanabilir diye tanıtım yaptığı NdYag lazer yüzeysel etki yaptığından derindeki köklere etki etmemekte, seans sayısı çok artmakta, kalıcı epilasyon başarısı düşmektedir. NdYag lazer fazla acı hissi verdiğinden lazer epilasyon tedavisinin yarım kalma ihtimali yüksektir. NdYag kullanımında bir diğer risk ise bu lazer ile ciddi ve kalıcı iz bırakan yanık olma ihtimalinin mevcut olmasıdır.

Işık bazlı sistemler: (IPL, Mavi Işık, Fotoepilasyon vs.) Bunlar gerçek lazer epilasyon değillerdir, sadece yoğunlaştırılmış ışık sistemleridir. Bu yöntemler derindeki köklere ulaşıp kıl kökünü tahrip gücüne sahip olmadıklarından daha ziyade bir modern ağda yöntemi olarak kabul edilir ve geçici etki gösterirler. Uygulama sırasında cihaz cilde temas ettiğinden hijyen açısından sorun olabilir. Vücut kıllarından kalıcı olarak bu yöntemler ile kurtulamazsınız.

Diode lazer: Diyot lazerler sadece ince, zayıf kıllarda başarılıdır, yüz kıllarında olumlu sonuçlar verebilmektedir. Kalın ve kökleri daha derinde olan vücut kılları için Lazer Epilasyon 'da önerilmez, sadece yüzünüzde ince ve açık renkli tüyler için tercih edebilirsiniz. Lazer epilasyon Uygulamada cihaz cilde temas ettiğinden hijyen açısından sorun olabilir.

Radio Frequency (RF): Radyo frekans dalgalarıdır, lazer değildir. Açık renkli, beyaz, sarı kılları yok edeceği iddia edilmekteyse de tarafsız çalışmalarda sadece kıl köklerinde geçici nem azalması sağladığı, zamanla kılın tekrar eski haline geldiği saptanmıştır.
Bazı cihazlar bu RF’ye (Radyo Frekans) ek olarak IPL veya Diode lazer epilasyon sistemlerini de birlikte kullanır.

(Referans: Pers. Comm. Nov. 2006, Larry Kunze, M.E., President of Rocky Mountain Laser College, Inc, state certified medical laser professor)

Lazer epilasyon uygulamasında gerekenler

  • Kıl oluşumunda gerekli olgunlaşma evresinin tamamlaması beklenmelidir.
  • Vücut bölgeleri için ikişer ay ara ile ortalama 4-6 seans, yüz bölgesindeki daha ince kıllar için birer ay ara ile ortalama 6-12 seans gerekecektir. Bu seans sayıları kıl yapısına göre kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir.
  • Alexandrite lazer epilasyon sisteminden etkilenerek haraplanan kıl köklerinin daha sonraki yıllarda kıl üretmesi mümkün değildir.
  • Tıbbi gerçeklere göre ve etik lazer epilasyon uygulaması yapılmalıdır; ticari amaçlı kısa aralıklarla seans uygulaması yapılmamalı, gerçekleşmeyecek sonuçlar vaat edilerek ve sözde garantiler ile yanıltılmamalısınız...
  • Etkin dozda epilasyon uygulaması yapılmalı, düşük lazer epilasyon dozları uygulanarak seans sayısının arttırılması gibi ticari yaklaşımlarda bulunulmamalıdır.

CYNOSURE Apogee 5500 Elite lazer epilasyon sistemi ile gelişmiş ayar mekanizmaları sayesinde
en etkili ve güvenli doz seçilebilir, havalı soğutma sistemi ile acısız, hızlı ve konforlu epilasyon sağlanır. 

Lazer epilasyon sağlık açısından zarar verebilir mi?   
 
Hayır. Çünkü Lazer non-iyonize (iyonize olmayan) enerjidir. Bu da hücre mutasyonunu etkilemediğinin göstergesidir. Lazer Epilasyon 'da kullanılan tüm lazer tipleri yalnızca kıl foliküllerini (kılın kök hücrelerini ) hedefler.
   
Kaç lazer epilasyon seansı uygulanması gerekir ?
   
Lazer ışığı anajen (aktif) aşamadaki kıl köklerini etkilemektedir. Bütün kökler aynı anda aktif olmazlar. Dolayısıyla telojen (pasif) kökler, aktif hale geldiklerinde bunlara da uygulama gerekecektir. Kalıcı bir çözüm, ancak birkaç lazer epilasyon seansından sonra elde edilir. Kılların kalınlığı ve yoğunluğu her vücutta farklı olduğu için kesin bir seans sayısı vermek mümkün değildir, kişiden kişiye ve bölgeden bölgeye değişmektedir. Ortalama olarak çoğunlukla 4-6 lazer epilasyon seansı yeterli olmaktadır. Lazer epilasyon uygulamasında cilt tipine göre doz seçimi yapılır. Bu sayede kıl köklerine etki edecek ama cilde zarar vermeyecek güçte çalışılarak en kısa sürede tedavinin bitirilmesi amaçlanır. Herkesin vücut yapısı ve hormonal seviyeleri, cilt tipi farklı olduğu için lazer epilasyonda sonuca ulaşmak için gereken süre kişiden kişiye değişir. Seanslar kılları anajen (büyüme) safhasında yakalamaya uygun sürelerde tekrarlanır.
 

Egzotoksin

Gram-pozitif enfeksiyon etkeni mikroplann üretliği maddelerin genel adı.
Empotans

Penisin sertleşme özelliğinin kaybı
Einhorn sondası

Onİkİparmakbağırsağı sondajı için kullanılan, ucunda oval biçimli melal bir delik bulunan, 80-100 cm uzunluğunda ve esnek laslikten yapılma sonda.
Emülgatör

Besinlere katılan ve onların kararlı emülsüyon haline gelmesini sağlayan katkı maddesi.
Ejakülasyon

Erkek siyeğinden spermin boşalması.
Emülsiyon

Bir sıvının başka bir sıvı içinde çözünmeksizin küçük damlacıklar halinde dağılmış bulunduğu karışım.
Ejekülasyon

Orgazm esnasında erkeğin menisinin boşalması
Epiplon

omentum
Ekdoderm

Embriyo gelişimi sırasında meydana gelen dış tabaka.
Enartroz

Yuvarlak başı bulunan bir kemiğin, bu başın girebileceği oyuğu olan başka bir kemikle yaptığı ekleme verilen ad.
Ekimoz

Deri ve deri altı dokusunun içinde kan birikimi
Epitel

Organ ve vücut yüzeylerini örten hücre tabakası.
Ekinokok

Köpek ve kurtlar, nadiren kedilerde bulunan bir parazit olup larvaları memeli canlılarda büyüyerek hidatik kistleri yaparlar.
Endo

İçinde anlamındaki ön ek.
Epitel dokusu

Sık bir biçimde dizümiş epitel hücrelerinden oluşan doku.
Ekinokok (echinococcus granulostıs)

Proglottisler cinsel organları ve olgun yumurtaları içerir.
Endoarteriyektomi

Damar duvarındaki lezyonlar nedeniyle iç boşluğu daralmış atardamarların devamlılığım sağlamak amacıyla uygulanan cerrahi girişim,
Epitelyom

Derinin örtü epitelinden türeyen kötü huylu tümör.
Ekinokok

Köpek ve kurtlar, nadiren kedilerde bulunan bir parazit olup larvaları memeli canlılarda büyüyerek hidatik kistleri yaparlar.
Endoderm

Embriyo gelişimi sırasında meydana gelen iç tabaka.
Epitimpao

Ortakulak boşluğunun en üst bölümü.
Endodonti

Dişözü hastalıklarıyla ilgili diş hekimliği dalı.
Epitroklea

Üstkol kemiğinin dirsek ucunun ortasında, trokleanın üzerinde bulunan kemik çıkıntısı.
Endoftalmit

yaygın intraoküler infeksiyon
Epizyotomi

Doğum sırasında uygulanan bir girişim.
Endokard

Kalbin içini örten bir sıra yassı epitel dokudan oluşan zar.
Eklem bozulması

artroz
Endokardit

Kalp iç zannın (endokart) iltihabı. Kulakçık ve karıncığın yüzeyini Örten endokartta görülebiürse de, daha çok kapaklann yüzeyini kaplayan endotelde ortaya çıkar (kapakçık endokarditi)
Eklem hipermobilitesi

Eklemin hareket yeteneğinin artması; jeneralize (genel) eklem gevşekliği ise genetik olarak aktarılan bir bağ dokusu hastalığıdır
Endokrin bez

İç salgı (hormon) bezi.
Endokrin sistem

Yumurtalık, testiküler, böbrek üstü bezi, tiroid, hipofiz, timus sistemlerini içine alan bez sistemidir.
Ereksiyon

Penis ya da klitorisin cinsel ilişki sırasında kan ile dolarak sertleşip şişmesi
Endokrin sistem (iç salgı sistemi)

Belirli Özgül uyanların etkisiyle hormon üreten özelleşmiş hücrelerden oluşmuş anatomik yapılar bütünü.
Endokrinolog

Endokrin sistemin yapı, patolojileri ve tedavisi konusunda uzman kişi.
Eko

Yankı.
Endokrinoloji

İç salgı bezlerinin fonksiyonlarını, normal dışı çalışma sonucu oluşan hastalıklarını ve bunların tedavilerini inceleyen tıp dalıdır.
Ekocardiyogram

Ekokardiyografide(*) ultrason tekniğini kullanarak elde edilen kalp görüntüsü.
Endokrinopati (iç salgı sistemi hastalıktan)

iç salgıbezlerinin işlevlerindeki bozulma sonucu gelişen hastalıklar için kullanılan genel terim.
Ekoensefalografi

Beyin yapılarından yansıyan sesüstü (ultrason) dalgalarının ekoensefalograf aygıtıyla kaydedilmesine dayanan nörolojik tanı tekniği.
Endolenf

İçkulağın zarımsı labirenti (kulak salyangozu, kırbacık, kesecik ve yarım daire kanalları) içinde yer alan berrak ve şeffaf sıvı.
Ergocalcıferol

D Vitamininin teknik adı.
Ekoensefalogram

Beynin ekoensefalografi ile elde edilen çizelgesi.
Endolizin

Normal koşullarda serumda bulunan ve bakteri öldürücü etkinlik gösteren maddelere verilen ad.
Ergograf

Kas çalışmasını grafik olarak kaydetmeye yarayan aygıt.
Ekokardiyogarfi

Kalp, damar sisteminin teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem.
Endometriozis

ENDOMETRİOZİS

Rahim (uterus) içerisinde yer alan; her ay gebeliğe ev sahipliği yapacak şekilde hazırlanan ve gebelik olmadığı zaman yeterli hormon desteğinden yoksun kalması nedeniyle adet (menstruasyon) kanaması halinde dökülen özel hücre tabakası "endometrium" olarak adlandırılmaktadır. Bu hücre tabakası vücutta sadece rahim içerisinde yer almaktadır. Bu hücrelerin vücutta rahim dışında başka bir alanda yer alması "endometriozis" hastalığı olarak adlandırılır. Bu durum en sık olarak yumurtalıklarda, rahim arkası boşlukta (Douglas boşluğu), vajen ile barsağın son bölümü arasında, barsakların yüzeyinde, tüplerin üzerinde veya çevresinde, rahmi tutan bağların ve mesanenin üzerinde veya karın zarı yüzeylerinde, cerrahi yaralarda, dikişli doğum esnasında açılan kesilerde, çok nadir olarak da göbek deliği ,burun zarı gibi uzak organlarda görülür. En sık görüldüğü yer %75 oranıyla yumurtalıklardır.

Rahim iç tabakası adet döngüsünün seyrinde her ay kalınlaşan ve belli bir süre sonucunda kanamasıyla vücut dışına atılan bir dokudur. Rahim iç tabakası rahim yüzeyi dışında bir yere yerleştiğinde yine adet döngüsüyle birlikte kalınlaşma gerçekleşir ve yine kanamayla bu doku uzaklaştırılmaya çalışılır. Endometriozis hastalığının yerleştiği dokular vajinayla dış ortama açılan rahimin aksine kapalı sistemlerdir ve kanama bu kapalı sitemin içine (genellikle karın boşluğuna olur veya yumurtalık dokusu içine olur ki bu ilerleyen süre içinde burada endometrioma diğer adıyla çikolata kisti adı verilen yumurtalık kistlerine neden olur.) olur. Bu oluşan iç kanamalar iç bölgelerde yapışıklıklara neden olur ve buna bağlı belirtiler meydana gelir.

Endometriozis üreme çağındaki kadınların hastalığı olarak kabul edilir. Hiç şikayeti olmayan ve başka bir nedenle değerlendirilen bir kadında saptanabilir. Tüm kadınların %3-5'inde, çocuk sahibi olmakta güçlük çeken çiftlerin %40'ında saptanmaktadır. Birinci derece akrabalarından birinde endometriozis saptanmış bir kadında hastalığın görülme olasılığı yaklaşık 7 kat daha fazladır. Endometriozis çok nadir olarak menopozdaki kadınlardan ve çok geç hastalarında görülmektedir. Hatta literatürde erkelerde de görülebildiği bildirilmiştir.

Sebep

Hangi faktörlerin sebep olduğu tam olarak bilinmemektedir. Nedeni açıklamaya yönelik çeşitli teoriler öne sürülmektedir. En fazla kabul gören iki görüş genetik olarak yatkınlığı bulunan kadınlarda, karın içerisinde yer alan belirli yüzeylerde veya dokularda hücrelerin yapısal değişikliği uğraması ve rahim iç tabakası gibi davranmasıdır; diğer ise rahim iç tabakasının (endometrium) fallop tüplerinden karın içine taşınmasıyla oluşur ki bu teoriye retrograd mesturasyon teorisi denir.

Belirtiler

Kronik pelvik ağ

Adetlerin sancılı olması (dismenore)

sırlık

Dış gebelik

rılı cinsel ilişki (disparonia)

Bel ağrısı

rt ağrısı

Bacaklarda ağ

Bulantı-kusma

Karın ağrısı

Kabızklık ya da ishal

Makata vuran ağ

Kanlı dışkı

Makadi kanama

Kuyruk sokumuna doğru ağrı

İdrarda kan

İdrar yaparken yanma

Yan ağrısı

k idrara çıkma

Adet kanamasıyla eş zamanlı burun kanamaları ya da vücudun çeşitli yerlerinde kanama ve morarmalar.

Tanı

Endometriozisin tanısı lezyonların direk olarak görülmesi ve patolojik olarak incelenmesi ile konur. Yani kesin tanı için cerrahi girişim şarttır. Öyküde endometriozisden kuşku duyulan hastalarda kısırlık problemi de varsa mutlaka tanısal laparoskopi yapılmalıdır. Laparoskopi sırasında karın zarı, rahim, douglas boşluğu, tüpler gibi tüm pelvis içi oluşumlar gözlenerek küçük endometriozis odaklarının varlığı araştırılırken şiddetli olgularda yapışıklıklar izlenir.

Endometriozis tanısında en önemli tanısal testlerin başında ultrasonografi gelir. Ultrasonografi incelemesinde endometriomalardan kuşku duyulan olgularda kanda Ca-125 adı verilen bir markerın bakılması sonucu tanının desteklenmesi açısından önemlidir. Yumurtalıktan köken alan bazı kanserlerde salgılanan bu tümör belirteci endometriozis varlığında da artmaktadır ancak kan düzeyi habis hastalıklarda olduğu kadar yükselmemektedir.

Tedavi

Endometriozisin kesin kalıcı tedavisi yoktur. Uygulanan tedavilerin amacı ağrıyı gidermek ve kısırlığı ortadan kaldırmaktır. Bu amaçla tıbbi ve cerrahi tedaviler uygulanabilir. Tıbbi tedaviler endometriozisin östrojene bağımlı bir hastalık olması prensibine dayanır. Hamilelik ve menopoz endometriozis oluşumunu engelleyen iki doğal durumdur. Hormonal tedavilerde amaç bu iki doğal durumu taklit etmektir. Her iki durumda da endometrium üzerindeki östrojen etkisi ortadan kalkacağından yanlış yerde yerleşmiş olan endometrial dokunun da baskılanması beklenir.

Yapılan çalışmalar endometriozisde uygulanan tıbbi tedavilerin ağrıyı gidermede etkili olduğu ancak infertilite üzerinde olumlu bir etkisinin olmadığının göstermektedir. Bu nedenle kısırlık nedeni ile başvuran hastalarda tıbbi tedavi önerilmez.

Şiddetli endometriozis olgularında tercih edilmesi gereken tedavi yaklaşımı cerrahidir. Özellikle laparoskopik cerrahi tekniklerde yaşanan gelişmeler bu hastaların etkili bir şeklide tedavi edilmelerine olanak sağlamaktadır. Örneğin; çikolata kisti çıkartılan hastaların %50'si 6 ay içinde tedaviye gerek kalmadan hamile kalmaktadır. Anatomik düzenin yeniden sağlanması hem ağrının giderilmesinde hem de üreme potansiyelinin arttırılmasında son derece önemlidir.

Ergogram

Kas çalışmasının ergograf(*) aygıtıyla grafik gösterimi.
Ekokardiyografi

Ultrason dalgalarıyla kalp duvarlarının kalınlığını ve kapakçık parçalarının hareketlerini belirlemeyi sağlayan tanı yöntemi.
Endometrit

Dölyatağının iç yüzünü örten endometriyumun iltihabı.
Ergokalsıferol

D Vitamininin teknik adı.
Ekokardiyogram

Ekokardiyografi yoluyla elde edilen çizelge.
Endometrium

Uterusun iç yüzünü kaplayan müköz bir zardır.
Ergokalsiferol

D Vitamininin teknik adı.
Ekolali

Hastanın kendisine söylenilen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.
Endometriyoz

Endometriyum mukozasının, normal yeri olan dölyata-ğının iç yüzünden başka bir bölgede odaklar ya da kalıntılar biçiminde bulunmasıyla beliren patolojik durum.
Ergometri

Bedensel etkinlik sırasında kasların yaptığı işin ölçümü.
Ekoloji

Canlıların birbirlriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı.
Endometriyum

Dölyatağının İç yüzünü kaplayan zar. Endometriyum, yumurtalık borusu ve dölyatağı boynunu kaplayan mukozayla devam eder.
Ergoterapi

Hastalıkların iş aracılığıyla tedavisi.
Ekopraksi

Bîr başkasının hareketlerini taklit yoluyla yineleme.
Endoserviks

Dölyatağı boynu kanalını örten zarsı mukoza.
Ergotin

Çavdar mahmuzu özütü. İlaç yapımında kullanılır.
Ekosistem

Bir çevredeki canlı ve cansızların tümü.
Endositoz

Tek hücreli bir ökaryotun besin maddelerini boğum yaparak hücre içerisine alma işlemi.
Ergotizm

Çavdarmahmuzu olarak bilinen bazı buğdaygillere asalak olarak yerleşen mantardaki (Claviceps purpurea) bazı alkaloitlerin (ergot alkaloitleri) yol açtığı zehirlenme.
Endoskop

Herhangi bir organ veya vücut boşluğuna muayene amacıyla sokulan ucu ışıklı alet.
Erifrofobî (kızarma korkusu)

Kızarma korkusu ile beliren saplantı.
Endoskopi

Endoskop adlı bir aletle insan vücudundaki bazı organ ve boşlukları görerek incelemeye dayanan tam ve tedavi yöntemi.
Erifropoez (alyuvar yapımı)

Kemik iliğinde gerçekleşen ve alyuvarların oluşumunu sağlayan hücrelerin farklılaşması ve çoğalması süreçlerinin bütünü.
Endoskopik

iç görümlü
Eriserasyon

Karın duvarında cerrahi ya da travmatik kesiler nedeniyle bir ya da daha fazla iç organın vücuttan dışarıya çıkması.
Eksizyon

Bir dokunun çıkartılıp atılması.
Endosperm

3n kromozomlu besi doku.
Ekskavasyon

optik çukurda artış
Endotel

Dolaşım sisteminin tüm yapılarının (kalp boşlukları, atardamarlar, kılcal ve toplardamarlar, lenf damarları) iç yüzünü Örten çok ince katmana (yaprağa) verilen ad.
Ekskoriasyon

Deri ve mukozada yüzeysel lezyon.
Endotoksin

Özellikle Gram-negatif bakterilerin hücre duvarının dış zarının yapısında bulunan zehir.
Eritrobfastoz

Dokularda ve kanda eritroblastların, yani olgunlaşmamış alyuvarların bulunmasıyla beliren patolojik durum.
Eksoftalmus

(a.k.a proptozis) göz küresinin ileri doğru fırlaması
Eritroblast

Kanda dolaşan alyuvarların kaynaklandığa kemik iliği hücresi.
Eksositoz

Tek hücreli bir ökaryot canlının artık maddelerini boğum yaparak hücre dışarısına atma işlemi.
Eritropeııı (alyuvar azalması ya da yokluğu)

Alyuvarlann ya da henüz olgunlaşmamış alyuvar sayısının azalması ile beliren patolojik durum.
Ekspektoran

Ekspektorasyonun (solunum yollan salgısı) ağız yoluyla atılmasını kolaylaştıran ilaçlar.
Eritropoetin

Kemik iliğinde eritrosit (alyuvar) yapımını artırıcı hormon. Örneğin; Eprex ve Neo Recormon gibi ilaçlar.
Ekspiasyon

Dengeleyici etkileri olan ruhsal süreç.
Eritropsi (kırmızı görme)

Renkleri görmede bozukluk.
Eksploratif ponksiyon

Vücudun doğal ya da yeni oluşmuş boşluklarında toplanan sıvıların uygun iğnelerle alınmasına ve incelenmesine dayanan tanı yöntemi.
Eritrosit

Alyuvar. Elektronik kan sayımı cihazlarının çıktılarında RBC"" şeklinde belirtilir. Alyuvarların ana görevi akciğerlerden dokularımıza oksijen taşımaktır.
Eksploratrif

 Araştırma amaçlı , tanı koyma maksadıyla yapılan
Enfeksiyon

Vücudun ya da bir bölümünün bakteri veya virüs gibi bir mikroorganizma tarafından istila eldilği durum
Eritroz (alyuvar fazlalığı)

Derinin yüzeysel damarlarının genişlemesine bağlı olarak belirli bir deri bölgesinin (Örneğin yüz) geçici ya da kalıcı olarak kızarması.
Ekstansiyon (doğrultma, uzaklaştırma)

Epifizleri bir eklem oluşturan kemiklerin eksenlerini aynı düzleme getirme.
Enfeksiyöz

Bulaşıcı.
Ekstansör kaslar (doğrultucu kaslar)

Bir eklemi oluşturan kemikler arasındaki açıyı genişleten kaslar.
Enferokinaz

Bağırsak mukozasından salgılanan ve pankreas tripsi-nojem'ni tripsine dönüştüren enzim.
Erken Boşalma

Kırk-kırk beş yaş altındaki erkeklerin en çok şikayetçi oldukları cinsel sorunu erken boşalmadır. Erkek cinsel sorunları içinde birinci sırada gelmektedir. Erken boşalma olayı, erkeğin ve eşinin boşalmayı arzuladığı andan daha önce boşalmasıdır. Aslında erken boşalma, bir bozukluk, bir patoloji olmaktan çok fizyolojik olayların göreceli olarak beklenenden daha hızlı seyretmesi ile olmaktadır. Bazı erkekler cinsel yaşamlarının ilk başlangıcında daha erken boşalırken gittikçe boşalmayı kontrol ettiklerini ve daha geç boşalmaya başladıklarını, ancak aniden erken boşalmanın bir sorun olarak karşılarına çıktığını belirtmektedir. Bir kısmı ise başlangıçtan beri hep çabuk boşalmaktan şikayet etmektedir. Sonuçta boşalma zamanı objektif zaman ölçüsü ile belirlenmekten çok, hastaların algılayış, ya da kabulleniş biçimi ile ilgilidir.

Erken Boşalmanın Tedavisi

Boşalmayı geciktirmek amacı ile çeşitli ilaçlar denenmiştir. Lokal uyuşturucu kremler veya spreyler bunların başında gelmektedir. Ancak sadece penisin üzerindeki sinir uçlarını uyuşturmak fazla yarar sağlamaz. Sertleşme ve boşalma tüm otonom sinir sistemini ilgilendirmektedir. Esas büyük cinsel organın iki bacak arasında değil, iki kulak arasında olduğunu söyleyenlerin iddiasını hafife almamak gerekir. Ayrıca bu tür ilaçlar, lokal uyuşturucu etkisi ile boşalmayı geciktirmekten çok penisin duyarlığını azalttığı için, temastan duyulan cinsel zevki azaltmaktadır. Bu lokal uyuşturucu maddeler cinsel birleşme esnasında vajen duvarından emilerek bu dokuların hassasiyetini azalttıklarından, kadının orgazm olmasında gecikmeye yol açmakta ve sorunu adeta pekiştirmektedir. Bu yüzden bu tür sprey ve kremler tıbbi pratikte terk edilmiştir.

Son zamanlarda depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçların yan etki olarak boşalmayı geciktirdiği fark edilmiş ve bu ilaçlar tedavide kullanılmaya başlanmıştır. Bu ilaçlardan hastalar yarar görmektedir. Ancak boşalma kontrolünde sırf ilaca dayalı bir tedavi yararlı olsa da, ömür boyu ilaç kullanmanın zorluğu nedeniyle cazip görülmemektedir. Aslında boşalmayı kontrol edebilme bir öğrenme sorunudur. Hastanın bu öğrenimine yardımcı olmak amacıyla ilaçla tedavi edilmesi, veya daha doğru bir ifade ile, tedaviye ilaç eklenmesi doğru bir yaklaşımdır. Amcak esas olan, erkeğin kendini ve eşini memnun edecek şekilde boşalmasını kontrol edebilmeyi öğrenmesidir.

Prezervatif kullanılmasının boşalmayı geciktirmede yararlı olduğunu ifade edenler vardır. Doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmıyorsa, sırf boşalma kontrolü için prezervatif kullanılması çok cazip değildir.

Her erkeğin aynı duyarlıkta olmadığı, aynı cinsel tepkiyi vermediği bir gerçektir. Yukarıda belirtildiği gibi, fazla cinsel heyecan duyan ve psikolojik anksiyete içindeki erkekler daha erken boşalır. Öyleyse, boşalmayı kontrol etmek öğrenimi içinde öncelikle cinsel heyecanı yatıştırma ve sakinleşmek gelir. Hem zihnen hem bedenen gevşemek, sakinleşmek önemli oranda yardımcıdır. Sık cinsel birleşmede bulunmak boşalma aralarını ve dolayısı ile duyarlılığı azaltacaktır.

Cinsel birleşme anında erkeğin pozisyonunun boşalma üzerine etkisi vardır. Bu yüzden bazı pozisyonlarda boşalma daha hızlı olmaktadır. Erkeğin üstte olduğu klasik cinsel birleşme pozisyonu boşalmanın geciktirilmesi için elverişli bir pozisyon değildir. Daha rahat olduğu, kolay gevşeyebildiği ve efor harcamadığı bir pozisyonda erkek boşalmasını daha rahat kontrol edebilir.

Tedavi için önerilen en basit yöntem, sevişme esnasında erkeğin boşalma anına yaklaştığını hissettiği zaman, penisin ucunu iki parmağı arasında sıkarak vücuttaki cinsel heyecanın azalmasını bir süre beklemesi ve yeteri kadar gevşedikten sonra tekrar sevişmeye başlamasıdır. Bu yöntem uygulanırken bekleme anında derin derin nefes alınmasının da yararı olmaktadır. Ayrıca seks terapistleri tarafından bu tür şikayeti olan çiftlere bir takım öğrenme egzersizleri yaptırılmaktadır.

Erken boşalma sorunu yaşayan partnerinize yardım rehberi
Sevişme süreniz, partnerinizin erken boşalma problemi yüzünden çok mu kısa sürüyor ? Bu problem yüzünden sevişmeleriniz eski heyecanını yitirdi mi ? Oysa sevişme süresini uzatmak ve erken boşalmayı önlemek pekala mümkün!

Erken boşalma, sık rastlanan ama kolay tedavi edilebilen cinsel sorunlar arasında yer alıyor. Psikolojik tedavi ve birkaç basit teknikle erken boşalma endişesinden sıyrılıp, sevişmenin sizin için doğal bir zevk halini almasını sağlayabilirsiniz.

Bu konuda yapılan araştırmalar her iki erkekten birinin hayatının belli bir döneminde erken boşalma sorunu ile karşılaştığını gösteriyor.Aslında erken boşalma, kişiden kişiye değişen bir kavram. Bazıları 30 saniyede boşalırken, bazıları bunu daha uzun sürdürebiliyorlar. Uzmanlar ortalama sevişme süresinin evli erkekler için üç dakika civarında olduğunu söylüyor. Gerçekte partneriniz sevişmeyi, başlar başlamaz sonlandıramıyorsa, erken boşalma sorunu yok demektir.

Erken boşalma tıp literatürlerinde, sevişme esnasında varılan doruk noktasını, eşini tatmin etmeyi bekleyecek kadar uzatamama olarak tanımlıyor. Bazı erkekler, kadının orgazmı yaşayabilmesi için vajinal ilişkinin yanı sıra elle uyarımın da gerekli olduğu gerçeğini görmezlikten geliyor. Bu da cinsel iletişimsizliği başlatan süreçte yapılan en ciddi hatalar arasında yer alıyor. Sonuç olarak erkek kendini kontrol edemediği için büyük bir suçluluk duygusuna kapılıyor.

Sinir sistemine de bağlı
Batılı bilimadamları erken boşalmanın anormal bir durum olmadığını, bu karakterin bize atalarımızdan geçtiğini söylüyorlar. Erken boşalmanın merkezi sinir sistemiyle yakından ilgili olduğunu da…. Sinir sistemimiz iki kısımdan oluşur. İstemimiz dahilinde çalışan kısmı cinsel ilişki sırasında sertleşmeyi, istem dışı çalışanı ise boşalmayı yönetir. Sağlıklı bir erkekte her iki kısım uyumlu bir şekilde çalışır ve günlük davranışları yönetirler. Erken boşalan bir erkekte büyük bir olasılıkla istemdışı sinirler daha baskın, uzun süre ereksiyon halinde kalanlarda ise istem dahilindeki sinirler daha baskın çalışır. Ayrıca erkeğin kişilik özellikleri de cinsel hayatında önemli rol oynar. Örneğin romantik tipli ve cinsel içgüdüleri zayıf olanlarla, mantığıyla hareket eden erkekler, erken boşalma riskiyle daha fazla karşı karşıyadır.

Mastürbasyonun etkisi
Uzun süre ereksiyon halinde kalamamanın temel sebeplerinden biri de mastürbasyonu fazlaca deniyor olmak. Eğer bir erkek 13 yaşında kendi kendini tatmin etmeye başlıyor ve bunu sıkça yapıyorsa, 20′li yaşlara geldiğinde karşı cinsle girdiği cinsel ilişkilerde problemler yaşama olasılığı oldukça yüksektir. Çünkü erkek küçük yaşlardan beri kendini bu şekilde boşalmaya şartlamıştır ve cinsel ilişkiye başladıktan sonra tek amacı bunu bir an önce sonlandırmaktır. Diğer bir neden de kadının cinsel isteksizliğidir.

Tedavi yöntemleri
Erken boşalma, tedavisi en kolay cinsel sorunlardan biri. Eşlerin beraberce katılacağı bir psikolojik terapide, tedavinin başarı ile sonuçlanma şansı yüzde 90 oranında artabiliyor. Bugün için bilinen tedavi yöntemleri ise şunlar:

Lokal uyuşturucular
Penis ucunun hassasiyeti lokal uyuşturucularla azaltılabilir. Bunları çok sık kullanmak da sakıncalıdır. Bu yüzden geciktiricileri nadiren kullanın ve kullandığınız zaman prezervatif takmayı ihmal etmeyin.

Lokal baskı uygulamak
Erkek doruğa yaklaştığını hissettiği anda kendini geri çeker ve penisin ucunu parmaklarıyla 3-5 saniye sıkarsa boşalma geciktirilebilir. Bu yöntem ereksiyonu yüzde 10 ile 30 oranında azaltır ve belli bir süre uygulandığında erkeğin kendini kontrol yeteneğini artırır.

Çin tekniği
Eski çağlarda Çinliler, boşalmayı geciktirmek için “Oynak Yol” adını verdikleri yöntemi uygularlardı: Erkek boşalacağını anladığı zaman sol elin baş ve orta parmaklarıyla, testis ve anüs arasında kalan bölgeyi derince bastırır. Bu arada nefesini ona kadar sayarak tutar ve verir. Bir-iki kez tekrarlandığında erteleme gerçekleşir.

Beyninizi kullanın
Zamansız bir boşalmayı engellemek istiyorsanız, o an başka şeyler düşünmeye çalışın. Örneğin 50′ye kadar sayın, o gün ne yediğinizi düşünün ya da günlerden hangisi olduğunu hatırlamaya çalışın.

Düzenli cinsel ilişkiler
Erkeğin penisi uyarılmaya karşı çok hassas olduğu için sık sık ilişkiye girmezse uyarılma eşiği azalıyor ve eski halini koruyamıyor ve doğal olarak daha erken boşalıyor. Eğer düzenli bir ilişki varsa, büyük bir ihtimalle bu sorun kendiliğinden ortadan kalkabilir.

Cinsel işlev bozukluklarını hazırlayan, ortaya çıkaran ve sürdüren bazı faktörler vardır:

1. HAZIRLAYAN FAKTÖRLER

a) Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı
b) Aşırı tutucu, dindar yetiştirilme biçimi
c) Eksik ya da yanlış cinsel bilgi
d) Cinsellikle ilgili gerçek dışı beklentiler
e) Anne baba arasındaki olumsuz ilişki biçimi
f) Erken travmatik yaşantılar
g) Eşler arasındaki iletişim biçimi
h) Uyarılma eşiğinin yüksek olması
j) Nevrotik kişilik özellikleri
k)Yakınlaşma sorunları
l) Ayrılık anksiyetesi
m) Cinsel istismara maruz kalma 

2. ORTAYA ÇIKARAN FAKTÖRLER

a) Eşler arasındaki uyumsuzluk
b) Cinsel iletişim sorunları
c) Eşin cinsel bir sorununun olması
d) Performans anksiyetesi
e) Fiziksel ya da psikiyatrik hastalıklar
f) Yorgunluk ve stress
g) Aşırı alkol ve ilaç kullanımı
h) Hamile kalma korkusu
j) Evlenme
k) Evlilik öncesi ve dışı ilişkiler
l) Travmatik cinsel yaşantı

3. SÜRDÜREN FAKTÖRLER

a) Sorunun çözümüile ilgili yanlış uygulamalar
b) Çok sık cinsel ilişkide bulunma
c) Cinsel ilişkiden kaçınma
d) İlişkiye kendini verememe
e) Performans anksiyetesi
f) Suçluluk ve utanç duyguları
g) Eşin tepkileri

Bu bilgiler ve değerlendirmeler ışığında hastanın cinsel işlev bozukluğunun kaynağı doğru tespit edilerek en işlevsel tedavi metodu uygulanmaktadır.

Eksteroseptör (dış alıcı)

Dış ortamdan gelen uyaranlara duyarlı alıcılar.
Enfestasyon

İnsan organizmasında çokhücreli asalak mikroorganizmalarının oluşturduğu hastalıkları belirtmek için kullanılan terim.
Erojen bölge

Erotik duyum uyandıran vücut bölgelerine verilen ad.
Enflamasyon

Enfeksiyon, darbe ya da tahriş sonucu vücutta oluşan reaksiyon; iltihap; yangi. Sonuçta şişme, ağrı, sıcaklık ve kızarıklık oluşur.
Eros

Yaşama içgüdüsü. Tüm cinsel dürtüleri ve istekleri kapsayan.
Ekstrasistol

Kalbin normal atışlarına, fazladan atış eklenmesine Ekstrasistol bir başka deyişle fazladan atış denir. Kalbin bir atışı, vaktinden önce olur.

Sonra, bir süre atış olmaz. Bu atışlar, tek tek veya arka arkaya meydana gelir. Kalp hastalıklarında görüldüğü gibi; fazla sigara, içki içmek; heyecanlanmak ve hazmı güç yemeklerden sonra da görülebilir.

Enflamasyon (iltihap, yangı)

dokularında çeşitli uyanlara yanıt olarak ortaya çıkabilen patolojik süreç;
Erotik

Cinsel istekliliği uyandırıcı.
Ekstrasistol

Kalbin normal atışlarına, fazladan atış eklenmesine Ekstrasistol bir başka deyişle fazladan atış denir. Kalbin bir atışı, vaktinden önce olur. Sonra, bir süre atış olmaz. Bu atışlar, tek tek veya arka arkaya meydana gelir.Kalp hastalıklarında görüldüğü gibi; fazla sigara, içki içmek; heyecanlanmak ve hazmı güç yemeklerden sonra da görülebilir.
Engellenme (früstrasyon)

İstek, gereksinme ya da bir davranışın sonuca ulaşmasının engellenmesi sonucunda ortaya çıkan ruhsal yaşantı.
Erotizm

Üremenin doğal amacından farklı bir cinsel uyarılma duyma, başka bir deyişle cinsel istekleri yüceltme.
Ekstrasistol (ek atım)

Kalpte anormal atımların bulunduğu ritim bozukluğu.
Enjeksiyon

Sıvı ilacın ya da radyolojik inceleme için gerekli kontrast maddenin dışarıya açılan doğal vücut delikleri dışındaki bir yoldan verilmesi.
Erotomani

Kişinin düşüncelerine, sosyal ilişkilerine ve ruhsal yaşamına bütünüyle cinsel fantezilerin egemen olmasıyla belirlenen erotik hezeyan.
Ekstrofî

Bir iç organ boşluğunun, duvarındaki anormal bir açıklık nedeniyle, dışa doğru ters dönmesiyle belirlenen doğumsal oluşum bozukluğu; daha çok idrar kesesinde görülür.
Enjeksiyon çözeltisi

Enjeksiyon işleminde kullanılan çözelti.
Erozyon

Deri veya mukozada görülen, sınırlı bir bölgede epitel kaybı, yüzeyel yaralar. Örneğin; Cervical erozyon, halk arasında rahim ağzında yara olarak bilinir.
Enkondrom

Kemiğin içinde gelişen kıkırdak tümörü. Bak. kond-rom.
Ertrospeksiyon (içe bakış)

Ego (benhk) tarafından iç "yaşantıların" gözlenmesi:
Enkoprezi

İstemsiz olarak dışkı kaçırma, işlevsel (yapısal olmayan) bir bozukluktur;
Ekto

Dışında anlamındaki ön ek.
Enoftalmi

Gözküresinin anormal konumu; gözküreleri göz boşluğunda daha derinde yerleşmiştir.
Ektoderm

Derinin en dış tabakası.
Enoftalmit

göz küresinin arkaya yer değiştirmesi
Esnek doku

Kollajen liften çok esnek lif içeren bağdoku türü.
Ektopi

Her hangi bir organın normal bulunması gereken yerde değilde, vücudun başka bir yerinde olması hali.
Esotropia

(iç şaşılık) gözün içe kayması
Ektopik

Anormal yerleşim, döllenmiş yumurtanın fallop tüpünde yerleşdiği gibi
Ektopik (dış) gebelik

Fertilize olmuş yumurtanın uterus boşluğu dışında (fallop tüpleri, over, batın boşluğu) bir yerde yerleşerek gebeliğin meydana gelmesidir.
Ektopik odak

Anormal sinir uyaranlarının kaynaklandığı odak.
Esteziyoloji

Duyarlılığı, yani duygusal ve duyusal algılamaları inceleyen bilim dalı.
Ektromeli

Dölyatağındaki yaşamın İlk haftalarında gelişimin durmasına bağlı olarak ortaya çıkan doğumsal oluşum bozukluğu.
Ensefalografi (pnömoensefalografi)

Omurilik kanalına bir miktar filtre edilmiş ve steril (30-60 mi) havanın verilmesiyle gerçekleştirilen beyni radyolojik olarak inceleme tekniği.
Esteziyometri

Duyum mekanizmalarının niceliksel açıdan incelenmesi.
Ektropion

Göz kapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.
Ensefalomiyelif

Beyin ve omuriliğin eşzamanlı iltihabı.
Ektropiyon

Alt gözkapağı kenannın dışarıya doğru dönmesi.
Ensefalon

Beyin.
Ensefalon (tiimbeyin)

Merkez sinir sisteminin kafatası boşluğunda yer alan bölümü.
Ensefalopati

Beyin hastalıklarını, Özellikle de ensefalondaki yaygın hastalıkları belirten genel terim.
Ensefalosej

Kafatası kemiğinde doğumsal oluşum bozukluğu sonucu gelişen boşluktan ensefalonun bir bölümünün dışan çıkması.
Entamoeba Hystolytica

Entamoeba hystolytica adlı parazitin neden olduğu bir hastalıktır. Gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla görülür. Su ve besinlerle bulaşır.

Belirtiler

Genellikle, sağlık tedbirlerinin yeterli olmadığı memleketlerde yaygındır. Hastalığı taşıyan bir insanın ya da bir böceğin dışkısıyla kirlenmiş suyla yıkanan sebzelerin yenmesi yoluyla bulaşır. Amipler çok kere vücuda sert, koruyucu bir kistle kaplı olarak alınırlar. Bu kistler bağırsaklarda eriyince amipler açığa çıkarlar.

Belirtiler parazit alındıktan sonra 1–4 hafta içinde ortaya çıkar.

-Sık dışkılama (günde 10-15 defa)
-Karın alt kadranda ağrı
-Dışkıda sümüksü salgı
-Dışkıda kan
-Bazen ateş
-Sulu dışkı
-Lökosit artabilir.

Tanı

Amebiazisin tanısı, dışkı örneklerinde kistlerin ve trofozoitlerin görülmesiyle konabilir. Tanı için ayrıca serolojik testlerle de yapılabilmektedir.

Tedavi

Dokrotunuzun vereceği ilaçları düzenli kullanımı ile tam şifa sağlanır.

Öneriler

Su güvenliğinin olmadığı yörelerde suyun kaynatılarak içilmesi, şişe suyu tüketilmesi ya da gazlı içecekler alınması önleyici olması bakımından gereklidir. Bulaşma bardak vs ile de olabileceğinden bu ürünlerin kendi ambalajında tüketilmesi yararlı olacaktır. Kişisel sağlık bilgisi kurallarına uyulması ve besinler için de aynı özenin gösterilmesi şarttır.

Etanol

Alkol
Electrolysıs

 Saç köklerini eritmek için kullanılan elektrik.
Entero virüs

RNA içeren küçük boyutu (17-48 mu.) virüs grubu.
Etene hormonları

Etenede üretilen protein ve steroit yapısında hormonlar.
Enteroanastomoz

Bir bağırsak bölümünü sindirim kanalının bir başka bölümü ya da salgıbezleri ile birleştiren cerrahi girişimlerin genel adı.
Elektro

Kalbin elektriksel fealiyetlerinin özel kağıda grafiki olarak dökümü.
Enterogastron

Mide salgısını ve hareketlerini ketleyen ve incebağırsak mukozasında üretilen hormonların ortak adı.
Ethanol

Alkol
Elektroansefalografi

Beynin elektriki faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.
Enteroglükagon

ince ve kalın bağırsak mukozasında bulunan iç salgı hücrelerinin ürettiği bir grup polipetit hormon.
Etiyoloji

Değişik hastalık süreçlerinin nedenlerinin incelenmesi.
Elektrobisturi

Yalıtılmış bir sap üzerine takılmış elektrottan oluşan alet; yüksek frekanslı elektrik akımı aracılığıyla dokuların kesilmesini ve kılcal damarların yakılarak dokularda kesiye bağlı kanamanın durdurulmasını sağlar.
Enterohepatik dolaşım

Bağırsaktaki bakterilerin safradaki pigmentler üzerindeki etkisiyle oluşan biIİnojenlerin kısmen bağırsak mu-kozasınca yeniden emildiği ve toplardamar dolaşımı ile karaciğere ulaştığı fizyolojik mekanizma.
Etiyopatojenez

Hastalıkların nedenleri ve gelişme sürecinde yol açtığı çeşitli belirtiler. Bak. etiyoloji.
Elektrodiyagnostik

Sinir-kas hastalıklarının tanısında kullanılan bir inceleme tekniği.
Enterokolit

İnce ve kaim bağırsağı aynı zamanda etkileyen akut ya da kronik bir iltihabı sürece bağlı hastalık.
Elektroensefalogram

Saçlı deri yüzeyine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla beyindeki elektriksel etkinliğin tanı amacıyla kaydı. Beyinden kaynaklanan elektrik akımı uygun bir biçimde güçlendirildikten sonra yazıcı uçlar aracılığıyla kâğıda aktarılır.
Enteropatik artrit

İnflamatuvar barsak hastalığı ve romatizmal hastalığın bir arada bulunması, örneğin, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı. Deformite ve kıkırdak yıkımı bu artrit tipinin özelliği değildir.
Etmoit kemik (kalburcu kemik)

Kafanın ortada, tek ve simetrik kemiği.
Elektrofizyoloji

Hücre, doku, organ ve tüm organizma düzeylerinde gerçekleşen elektriksel olayları inceleyen fizyoloji dalı.
Enteropatik artropati

İnflamatuvar barsak hastalığı ve romatizmal hastalığın bir arada bulunması, örneğin, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı. Deformite ve kıkırdak yıkımı bu artrit tipinin özelliği değildir.
Etnopsikiyatri

Psikiyatrik hastalıklar ile çeşitli toplumların kültür ve gelenekleri arasındaki ilişkileri konu olan araştırma dalı.
Elektroforesis

DNA parçacılkları ya da proteinler gibi iri molekülleri, benzeri moleküllerle birarada bulunduğu karışımlarından ayrıştırmakta kullanılan bir yöntem.
Enteroptoz

Kann iç organlarının aşağıya doğru inmesi.
Etoloji

Canlıların davranışlarını inceleyen bilim dalı.
Elektroforez

Uygulanan elektrik alanının etkisiyle bir sıvıda çözünmüş bulunan parçacıkların (iyonların) hareket etmesine yol açan fiziksel olay.
Enteroraji

Kanh dışkı çıkarılması ile kendim gösteren sindirim sistemi kanaması.
Etyoloji

Hastalıkların nedenlerini araştıran bilim dalı
Elektrokardiografi

Kalp adelesinin faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.
Enterosel

İçinde yalnızca bağırsak kıvrımları bulunan bazı fıtık tipleri.
Evaküasyon (boşaltım)

Dışkının anüs aracılığıyla dışan atılması.
Elektrokardiyografi

Kalp kasının kasılmasını sağlayan elektriksel akımların kaydedilmesi temeline dayanan, tanıya yönelik inceleme yöntemi.
Enterostomi

Bazı hastalıklarda sindirim sisteminde yapay bir çıkış yeri açmak amacıyla bağırsakla karın duvarının ağızlaş-tınlması.
Evantrasyon

Karın düz kaslarının karşılıklı gevşemesi ve birbirinden uzaklaşması nedeniyle karın iç organlarının dışarıya doğru çıkıntı yapması.
Elektrokardiyogram

Kalbin etkinliği sırasında oluşan elektriksel voltaj değişikliklerinin milimetrik kâğıda grafik biçiminde kaydı.
Enterotoksin

Bazı Staphylococcus aureus soylarının çıkardığı toksin.
Evirasyon

Erkek cinsel organlarının (penis ve erbezleri) alınması. Bak. iğdiş etme.
Elektrokardiyoskop

Kalp kasılması sırasında oluşan elektrik potansiyellerini bir osiloskopun ekranında görüntüleyen alet.
Enterovaksin

Isıyla öldürülmüş tifo ve paratîfo basillerinden oluşmuş, kuru inek safrası ile karıştırılmış ve ağızdan verilmek üzere tablet haline getirilmiş antitifo-paratifo A ve B aşısı.
Elektrokoagülasyon

diyatermokoagülasyon
Exotropia

(dış şaşılık) gözlerin dış kayması
Elektrokortikografi

Kafatasının delinip sertzarın (dura mater) açılmasından sonra beyin kabuğuna uygulanan elektrotların bu bölgede yol açtığı elektrik potansiyellerinin kaydedilmesi tekniği.
Expirasyon

 Nefes vermek.
Elektrokoter

Elektrik akımıyla kor haline getirilmiş bir iletken aracılığıyla dokuların yakılmasında kullanılan cerrahi alet.
Entezopati

Entezislerin inflamasyonuyla sonuçlanan herhangi bir romatizmal hastalık; örneğin, ankilozan spondilit, psöriyatik artrit ve Reiter hastalığı.
Eylem potansiyeli

Sinir ve kas hücrelerinde olduğu gibi, uyarılabilme özelliğine sahip hücre zanna değişik uyarılar (elektrik, kimyasal, mekanik uyanlar) verildiğinde ortaya çıkan elektriksel olaylar bütünü.
Elektrokoterizasyon

Elektriğin organik dokularda tedavi amacıyla uygulanması.
Entoksikasyod (zehirlenme)

Organizmaya yabancı, canlı olmayan, yaşamsal olayları etkileyecek güçte maddelerin yol açtığı belirtiler.
Elektrolitler

Hem kan, hem de hücre içi organik sıvılarda çözünmüş olarak bulunan tuzlar.
Entolerans

Biyolojideki geniş anlamıyla, bireyin, başkalarında normal kabul gören dış etkenlere karşı gösterdiği tüm tepkileri tanımlamakta kullanılan terim.
Elektromiyografi

Kaslarda kasılma sırasında üretilen elektriksel eylem potansiyelini (bak. eylem potansiyeli) incelemeye dayanan nörolojik tanı yöntemi.
Fagosit

Çeşitli yapıdaki tanecikleri sitoplazmasında tutabilen ve sindirebilen hücrelerin genel adı (bak. fagositoz).
Flegmon

Genellikle streptokokların yol açtığı akut enfeksiyon.
Fagositoz

Hücre zarından geçemeyen büyük katı moleküllerin yalancı ayaklarla hücre içine alınmasıdır.
Fıçı göğüs

Ön-arka çapı genişlemiş göğüs biçimi.
Fleksiyon

Vücudun aralannda eklem bulunan iki bölümü arasındaki bükülme hareketi.
Fırsatçı eafefcsjyonlar

Dışarıdan gelen ya da vücutta saprofit (çürükçül) olarak bulunan ve bağışıklık sistemi hastalıkları, şeker gibi kronik hastalıklar, yorgunluk, yetersiz beslenme ya da iyileşme döneminde beden savunma
Fleksör kaslar (bükücü kaslar)

Bir eklemi oluşturan kemikler arasındaki açıyı daraltan kaslar.
Flokülasyon

Sıvı ortamda düşük yoğunluklu bir çökeltinin oluşması.
Fakoemülsifikasyon

Fakoemülsifikatör adı verilen bir aygıtla göz merceğinin çok küçük parçalara ayrılması ve bir bölümünün alınması.
Flor

Doğada bulunan bir element, uygum miktarda alındığında diş çürümelerini önlemeye ve muhtemelen kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.
Faktör ıh

tromboplastin'
Fıtık korsesi (fıtık bağı)

Kann bölgesindeki fıtıkları tespit etmek İçin kullanılan, bir kemer ve yastıkçıklardan oluşan aygıt.
Flora

Belirli bir coğrafi alanda bulunan bitki türlerinin tümü.
Faktör ıı

protrombin
Floralozone

Birçok sentetik koku bileşeninden biri.
Fibrilasyon

Kalp kasının tireşimler şeklinde ya da kontrolsüz kasılmaları, kalp atımının düzensiz olmasına yol açar.
Flüor

Kıkırdak, kemik, tırnak ve diş gibi dokulann yapısında bulunan kimyasal element.
Flüor profîlaksisi

Koruyucu flüor tedavisi.
Falks serebri (beyin orağı)

Beyinde sertzarın (dura mater) iki beyin yanküresİ arasına giren dikey, orağa benzer uzantısı.
Flüor zehirlenmesi

Bazı sanayi alanlannda flüor buhan ve gazlarının solunması ya da çözünebilir flüor bileşiklerinin (kirli içme suyu, besinler, böcek ve fare zehiri) ağız yoluyla alınması sonucu ortaya çıkan zehirlenme.
Fallik dönem

Çocukta oral ve anal dönemleri izleyen psikososyal gelişme evresi.
Fibrinojen

Pıhtılaşma etkenlerinin etkisi altında fibrine dönüşerek, pıhtılaşma sürecinde temel bir rol oynayan ve karaciğerde bireşimlenen protein. Bu dönüşümü sağlayan son etken trombindir.
Flüorizasyon

Kemik ve dişlerin normal gelişimi için gereken flüorun alınabilmesi amacıyla içme suyuna flüor eklenmesi.
Fallop boruları (salpenks)

Dölyatağı tepesinin İki yanında simetrik olarak yerleş- "mis ve dölyatağı iç boşluğunun, periton (kann zan) içi boşlukla ilişkisini sağlayan boru biçimindeki yapılar.
Fibrinojenopeni

Kanda fibrinojen düzeyinin normalin altında bulunması.
Flüorokardiyografi

Kalbin ve büyük damarlann incelenmesinde kullanılan bir radyolojik inceleme yöntemi.
Fallop tüpleri

Her biri yaklaşık 10 ar cm. uzunluğunda, uterusun üst köşelerinden yumurtalıklara kadar uzanan iki borudur. Tuba uterina veya uterus tüpleri de denir.
Fibrinoliz

Plazmin ya da fibrinolizin adlı protein eritici (proteoli-tik) bir enzimin etkisiyle fibrinin(*) çözünmesi süreci.
Flüoroskopi

X ışınlannın, flüoresan özelliği olan bir ekrana düşürülmesiyle ekranda ışınların geldiği bölgenin görüntülenmesini sağlayan radyolojik yöntem.
Fallop tüpü

Yumurtayı yumurtalıktan rahime taşıyan, rahimin her iki tarafında bulunan iki tüpten herbiri
Fibrinolizin (plazmin)

Fibrini parçalayarak etki gösteren protein eritici (prote-olitik) enzim.
Fobi

Belirli bir nedene dayanmayan aşırı korku
Fallot tetrolojisi

Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en yaygun olanıdır. 4 major anomali mevcuttur. 1. Sağ vent çıkımında darlık 2. Ventrikuler septal defekt 3. Aortun dekstra pozisyonu 4. Sağ vent hipertrofisi
Fokomeli

Kol ve bacaklann en az birinde uç parçasının eksik geliştiği doğumsal iskelet bozukluğu.
Fallot's tetralogy

Kalbin doğumsal bir anomalisine verilen isim.
Fibroadenom

Fibröz (lifsi) bağdoku ve salgıbezi dokusundan gelişen iyi huylu tümör.
Folik asit

B-vitamin kompleksinin parçasıdır. Ağız yoluyla alındığında iyi bir antioksidan olarak kabul edilir. Bu yararı henüz cilt üzerinde kanıtlanmamıştır.
Fibroblast

Bağdoku temel maddesinin bireşimini sağlayan bağdoku hücresi.
Folikül

Yumurtalıkta yumurtayı taşıyan içi sıvı dolu kesedir. Yumurtayı besler ve ovulasyonda çatlayarak salar.
Fibroelastoz

Vücudun belli bir bölgesinde esnek liflerinin artması ve yoğunlaşması biçimindeki hastalık süreci.
Folikül stimulan hormon (fsh)

Bu hormon hipofizden üretilir ve salınır. Yumurtlama için ovaryumu uyararak follikül olgunlaşmasını sağlar.
Fannakopi

Belirli bir dönem ve belirli bir bölgede kullanılması kabul edilen tüm ilaçların listesi.
Fibroid

Selim bir bağ ve kas dokusu tümörü olan fibromun diğer adı; genellikle rahimde oluşur.
Folikül uyarıcı hormon (fsh)

Hipofizden salgılanan hormon.
Fannakoterapi

ilaçlarla yapılan tedavi, İlaç dışında fizik, diyet, cerrahi ve psikolojik tedavi yöntemleri vardır.
Fibrokistik Hastalık

Folikülin

Yumurtalık foİİküllerinin özütü.
Fibrom

İyi huylu bağ dokusu uru.
Folikülit

Kıl-yağ foİİküllerinin genellikle enfeksiyon kökenli iltihabı.
Fibromatoz

Herhangi bir yaşta ve vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilen çok sayıda bağdoku oluşumunun genel adı.
Fomiks

Yay yaparak ya da kendi üzerine katlanarak bir boşluk ya da girintiyi çevreleyen oluşumları belirten terim.
Fantom kol - bacak

Kol ya da bacaklarının tümünü ya da bir bölümünü kaybedenlerde görülen bir olgu.
Fibromiyalji

Kasları ve ligamentleri etkileyen, fakat eklemlere hasar vermeyen hastalık. Sık rastlanır ve şiddetli olabilir. Fibro-mi-yaljide fibröz dokular (fibro-) ve kaslarda (-mi) ağrı (-alji) ve hassasiyet söz konusudur. Halsizlik sıklıkla fibromiyaljinin en şiddetli bulgusudur.
Fonasteni

Şarkı söyleme ve konuşma sesindeki bozukluk.
Faradızasyon

Faraday akımıyla, yani 100-200 voltluk potansiyel farkının ürettiği ve saniyenin binde biri kadar süren elektriksel uyarılardan oluşmuş değişken akımla tedavi.
Fibromiyom

Kadın üreme sistemine özgü sık görülen iyi huylu tümör; 35 yaşın üzerindeki kadınların yaklaşın yüzde 40'ında rastlanır.
Fonasyon

Özel anatomik yapılar aracılığıyla, işitilebilen seslerin çıkarılması.
Fibrosarkom

Kollajen lifleri üreten bağdoku hücrelerinin (fibroblastlann) çoğalmasıyla ortaya çıkan kötü huylu tümör.
Foniatri

Tıbbın ses ve konuşma bozukluklanyla ilgilenen uzmanlık dalı,
Fibro-sarkom

Bağ dokusunun kötü huylu tümörü.
Fonokardıoğrafi

Kalp atımında çıkan seslerin gragik olarak kaydedilmesi.
Faringoskopi

Klinikte yapılan bir yutak muayenesi yöntemi.
Fibroskleroz

Fibroz(*) nedeniyle bir organ ve dokunun sertliğinin artması.
Fonokardiyografî

Kalp atımında çıkan seslerin grafik olarak kaydedilmesi.
Farinjektomi

Yutağın vücuttan çıkarıldığı cerrahi işlem.
Fibrotoraks

Akciğer zarlannın iç ve dış yapraklan arasında yaygın ve güçlü bağdoku y apışıktı klan.
Fontanel

Bebeğin başının üzerindeki hünüz kemikleşmemiş yumuşak bölge; bıngıldak.
Fibroz

Lif dokusu
Forseps

Doğumda, titizlikle belirlenmesi gereken özel koşullarda bebeğin dölyatağından çıkarılmasını sağlayan araç.
Farmakofili (farmakomani)

Tedavi açısından gerekli olmayan ilaçlan alma eğilimi.
Fibrozit

fibromiyalji.
Fosfataz

Bir molekülden su kullanraka fosfat grubunu ayıran enzim.
Farmakoloji

İlaçları ve ilaçların canlı organizmalar üzerinde etkilerinhi inceleyen bilim dalı.
Fibröz

Lif dokusu
Fosfatım

idrarla fosfat halinde atılan günlük fosfor miktarı.
Farnesol

Bitkilerden elde edilen ve kozmetikte öncelikli olarak kokularda kullanılan bir öz. Hayvanlar üzerinde yapılan bazı araştırmaların sonucunda antibakteriyal özellikleri saptanmıştır
Fosfodiester bağı

DNA'daki fosfat ile şeker arasındaki bağ.
Fosfolipitler

Serumdaki lipitlerin yaklaşık üçte birini oluşturan lipit bileşikleri.
Fasciola hepatica

İnsanda karaciğer ve özellikle safra yollarında gelişen distomatoza (fasyoliyaz ya da karaciğer kelebek hastalığı) yol açan asalak türü.
Fosfoprotein

Protein sentezlendikten o proteine proteinkinazlarla fosfor eklenmiş hali.
Fasciolopsis buski

Yassısolucanlann Trematoda sınıfından bir tür asalak; insanda bağırsağa yerleşerek fasyolopsiyaz da denen bağırsak kelebek hastalığına yol açar.
Fosfor

Vücut için çok önemli olan bir element.
Fiksasyon

Psikolojide, libido gelişiminin bir evrede takılması ve bu nedenle cinsel dürtünün başka nesnelere yönelmesi.
Fosfor zehirlenmesi

Fosfor bileşiklerinin yol açtığı zehirlenme.
Fosforemi

Kandaki fosfor miktarı.
Fil hastalığı

Özellikle bacakların şişip, genişlemesi şeklinde ortaya çıkan bu hastalığa halk arasında gelincik, tıp dilinde elefantiasis denir. Nedeni lenf kanamalarının iltihaplanıp, şişmesidir.
Fosforilasyon

ATP üretimi.
Fasikülasyon

fibrilasyon
Filaria

Omurgalı canlıların kanında ve dokularında yaşayan kıl kurdu cinsi parazit. Elefantiazis denilen rahatsızlığa neden olur.
Fosforilaz

Glikojen ile organik olmayan (inorganik) fosfattan glikoz I-fosfat oluşumunu sağlayan enzim.
Fosil

Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların korunarak bu güne kadar gelmiş kalıntıları.
Fossa

Anatomide, kemik bir alanla ya da örtücü yumuşak dokularla sınırlanan çukur alan.
Fatal

Öldürücü, ölümle sonuçlanan.
Filogenetik sıflandırma

Canlıların akrabalık derecelerine göre sınıflandırılması. Doğal sınıflandırma.
Fotodermatoz

Güneş ışınlarına maruz kalan bölgelerde görülen normal dışı deri değişimleri.
Filotaksis

Gövde ekseni üzerinde yaprakların diziliş şekli.
Fotofobi

ışığı tolere edememe durumu. açık renk gözlü kişilerde sık görülür
Fotokoagülasyon

Ksenon ya da laser ışınlarının retina (ağtabaka) ve üzerindeki damartabakaya düşürülmesiyle damartabakada oluşan iltihabi uyan sonucunda pigmentlerin retinanın yırtık bölgesine göçerek burayı yapıştıran bir nedbe dokusu oluşturması.
Fotopsi

retinal iritasyona bağlı şimşek çakması
Fcemodektom

Paragangliyon hücrelerinden gelişen tümör az da olsa kemoreseptör (kimyasal alıcı) işlevine sahiptir.
Fimoz

Prepusyumun (sünnet derisi) aşın darlığı.
Fotoreseptör

Işığı algılayabilen duyu hücresi, almaç.
Fotoreseptörler

Işık uyaranlannı sinir iletisine dönüştürerek görmeyi sağlayan alıcılar.
Fotosentez

Yeşil bitkilerin, güneş enerjisi ve klorofil pigmenti yardımıyla CO2 ve H2O'dan besin maddelerini üretmesidir
Fototerapi

Bebeklerin kandaki bilirubin seviyesini düşürmek ve sarılıklarını azaltmak için mavi ışıkla tedavisi yöntemidir. Fototerapi ile kandaki bilirubin maddesi kimyasal olarak başka bir şekle dönüştürülür. Böylece karaciğer bu durumla başedebilir hale gelir. Bebeklerin teninde parlayan ışık, bebeğin sistemindeki bilirubin miktarını efektif olarak azaltır. Bebeğin karaciğeri olgunlaştıkça vücuttan bilirubini uzaklaştırması daha kolay olur ve ışık tedavisine artık gerek kalmaz.
Fitığra boğulması

Fıtığın en tehlikeli konıplikasyonu.
Fovea (çukur)

Gözün ağtabakasında sarı leke olarak tanımlanan bölgenin çukurlaşmış orta kesimi.
Fitizyoloji

Veremi inceleyen tıp dalı.
Fraksiyon

Ortopedide bir kırığı ya da çıkığı yerleştirmek için kol ya da bacağı çekme manevrası.
Fitobezoar

Midede ya da daha ender olarak bağırsakta bitkisel liflerin çevresinde oluşan ve kalsiyum tuzlarının çökmesiyle sertleşen kütle.
Frei testi

özellikle tropik bölgelerde görülen ve cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan kasık lenfogranülomunun tanısında kullanılan bir deri testi.
Fellatio

Penisi ağız ile yalamak.
Fitoplankton

Çoğunlukla bir hücreli su yosunlarından oluşan, sularda yaşayan bitki topluluğu.
Felty sendromu

Seropozitif romatoid artrit (sıklıkla nisbeten inaktif sinovitle birlikte) ile splenomegali (dalak büyümesi) ve nötropeninin (akyuvar düşüklüğü) bir kombinasyonudur. Ciddi infeksiyonlar, vaskülit (damar iltihaplanması) (bacak ülserleri, mononörit), anemi, trombositopeni ve lenfadenopati de duruma eşlik eder.
Fitoterapi

Bitkilerden elde edilen tedavi edici özellikteki maddelerin kullanılmasıyla yapılan tedavi.
Fenestrasyon

Otoskferoz olgularında ortakulak üzerinde yapılan cerrahi girişim.
Fenijhidantoin dozajı

Fenilhidantoinle tedavi edilen hastaların kanında, bu ilacın ulaştığı düzeyin belirlenmesi.
Fenilketonuri

Kalıtım yoluyla geçen zeka ve gelişim geriliiği yapan bir metobolizma hastalığıdır.
Fizyokineziterapi (kineziterapi)

Temel olarak tedavi amaçlı özel hareketlerin uygulanmasını kapsayan fizik tedavilerin bütünü.
Fenobarbital dozajı

Fenobarbitalle tedavi edilen hastaların kanında, bu ilacın ulaştığı düzeyin belirlenmesi; tedavi dozunun düzenlenmesinde önem taşır. Normal değerleri 5-30 mg/It'dir.
Fizyoloji

Canlılardaki yaşamsal olayları (işleyişi) inceleyen bilim dalı.
Fenoloji

Çiçek açma, üreme, göç gibi iklime ve çevre koşullarına bağlı, periyodik biyolojik olayların incelenmesi ve kaydı.
Fizyolojik

Bir canlının ya da organın normal işlediğini belirten terim.
Frotman (sürtünme sesi)

Normalde birbiri üzerinde kayan iki seröz yüzey (örneğin plevra, perikart ya da periton zan)
Fenotip

Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen, gözle görülebilen özelliklerin tümü.
Fizyonomi

Yüz çizgilerinden bireyin kişilik yapısını bulmayı ya da yüz çizgileri ile kişilik arasında bağlar kurmayı amaçlayan araştırma dalı.
Frottage

Bir erkeğin, eşinin vücuduna karşın kendi vücudunu ovması.
Feokromositom

Krom tuzlarını tutma özelliği olan kromafin hücrelerden kaynaklanan tümör; olguların büyük bölümünde böbreküstü bezlerinin iç bölümünde ve herhangi bir yaşta ortaya çıkar, ama 30-40 yaş arasında daha sık görülür.
Frozen sectîon (dondurulmuş kesit)

Dondurulmuş dokudan mikrotomla kesilen örneğin hemen mikroskopla incelenmesine dayanan ve özellikle ameliyat sırasında başvurulan biyopsi yöntemi.
Fruktoz

Genellikle meyvalarda bulunan ve yapısında 6 karbon atomu içeren bir çeşit şeker molekülü.
Fermantasyon

Bazı mikroorganizmaların ürettiği enzimlerin etkisiyle organik maddelerin uğradığı değişiklik.
Früktoz

Genellikle meyvalarda bulunan ve yapısında 6 karbon atomu içeren bir çeşit şeker molekülü.
Früktozamîn

Serumdaki şekerli protein miktarını değerlendirme amacıyla ölçülen madde.
Fermentasyon

Mayalanma.
Flavinadenindinükleotit

Flavoproteinler(*) grubundaki proteinlere verilen ad.
Früktozüri

Früktokinaz enzimi yetmezliğine bağlı olarak früktozun hücre tarafından alınamaması sonucunda idrarla çıkması.
Fernokinon

K, vitaminine verilen ad.
Flavoprotein

Bir protit molekülü ve bir riboflavin ya da B12 vitaminine bağlı bir nükleotitten oluşan proteinlere verilen ad.
Flebografi

Toplardamarların kontrast bir maddenin yardımıyla görüntülenmesini sağlayan radyografi yöntemi.
Fleboklizi

Tedavi amacıyla toplardamar içine çeşitli çözeltilerin verilmesi.
Fundus incelemesi (funduskopi)

Gözdİbinin (ağtabaka ve damartabakanın) oftalmoskop yardımıyla incelenmesi.
Fertilizasyon

Döllenme. Embriyo oluşumu için spermin yumurtayı delmesi ve genetik materyalin birleşmesidir.
Flebolit

Bir toplardamarın içinde oluşan sert çökelti.
Fleboskleroz

Bağdoku artışı ya da trombuslann bağdokuya dönüşmesi nedeniyle toplardamar duvarının sertleşmesi.
Furonküloz

Tek ya da çok sayıda çıbanın vücudun çeşitli bölgelerinde sık sık yinelenmesi ya da süreklilik kazanması.
Flebotomi

Toplardamara girilerek kan alınması.
Fusiform anevrizma

Damar duvarının tüm çevresinde anevrizmatik genişleme.
Fetopati

Dölütte çeşitli etkenler sonucunda gerçekleşen hastalık durumlarını belirten terim.
Flebotromboz

iltihap dışı nedenlerle toplardamarların içinde kan pıhtısı (trombus) oluşmasıyla ortaya çıkan bozukluk.
Füzyon geni*

İki farklı genin parçalarının birleşmesiyle oluşan hibrid gen.
Gerantofiliya

Bir erkeğin, yaşlı bir kadınla cinsel ilişkiye girmeyi tercih etmesi.
Gonadotropin (gonadotropik hormonlar)

Eşey bezleri (gonat) üzerinde uyancı etki gösteren hormonlara verilen ad.
Galaktofor kanallar (süt kanalları)

Memede salgı sisteminin son bölümü.
Gonalji

Dizde bulunan bir ağrıyı belirten genel terim.
Galaktore

Memeden kendiliğinden süt gelmesi.
Gonartroz

Artroz hastalığının dizde yerleşmesi (bak. artroz).
Galaktosel

Memede, içi süt dolu kist.
Gonat

Eşey hücrelerini üreten organ (kadınlarda yumurtalık, erkeklerde erbezleri).
Galaktoz

Süt şekeri.
Gonhidrartroz

Diz eklemi içine sıvı toplanması.
Galaktozüri

Gebelerde idrarla galaktoz çıkması.
Gonilit

Dizle ilgili yapılardaki iltihaplı hastalık.
Gerontofîli

Psikolojide, yaşlı kişilere karşı cinsel istek duyma.
Gonion

Altçene açısına karşılık düşen nokta
Galoş

Ayakkabı üzerine giyilen naylon/lastik kılıf.
Gerontoloji

Yaşlanmanın bedensel, ruhsal ve toplumsal yönlerini araştıran bilim dalı.
Goniyoskopi

ön kamara açısının incelenmesi
Galvanokoter

Yalıtkan saplı, ucu sivri, küre ya da yuvarlak biçimli metalik bir iletkenden yapılmış ve kor haline gelinceye kadar elektrik akımıyla ısıtılan cerrahi alet.
Gestasyon yaşı

Gestasyon (gebelik) yaşı, son adetin ilk gününden doğuma kadar geçen süredir.
Gonofcok (neisseria gonorrhoeae)

Gram-negatif bir bakteri; insanda belsoğukluğu adlı hastalığın etkenidir.
Galvanoterapi

Elektrikle uygulanan bir tedavi biçimi. Galvanoterapi-de sürekli doğru akım kullanılır.
Gestoz (gebelik tokseraisi)

Gebelik sırasında ortaya çıkan ve gebeliğe bağlı olarak gelişen patolojik belirtileri genel olarak tanımlayan terim.
Gonoreaksiyon

Belsoğukluğu (gonokok) enfeksiyonu tanısında kullanılan serolojîk inceleme.
Gamaglobülin

Enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı oan, kanda bulunan bir protein.
Gowper bezi

Cinsel coşku veya orgazm öncesi, erkeklerde, saydam alkalin bir sıvı salgılayan bez.
Göbek

Karnın ön duvarında yer alan bir oluşum
Gametogenez

Eşey bezlerinde gerçekleşen ve olgunlaşmamış tohum hücrelerinin çoğalma ve farklılaşma yoluyla gamet (kadında yumurta, erkekte sperm hücresi) biçimine dönüştüğü gelişim süreci.
Göbek kordonu

DölütÜn gövdesini eteneye bağlayan bölüm.
Göğüs boşluğu (toraks)

Vücudun boyun ile karın arasında yer alan bölümü
Gammaglobülin yokluğu

agammaglobülinemi
Göğüs kafesi

Göğüs kemiği, kaburgalar ve omurların arka yüzlerinden oluşan ve göğüs boşluğunun ortaya çıkmasını sağlayan iskelet bölümü.
Gammaglobülinler

Plazmanın proteinlerinden olan globülinlerin antikorları oluşturan grubu.
Göğüste su toplaması

Tıp dilinde sulu zatülcemp denilen hastalıktır. Akciğerlerin etrafını saran zarın iltihaplanması sonucu meydana gelir. Zarın iki yaprağı arasına su toplanmıştır.Nedeni; şiddetli soğuk algınlığı, bronşit, böbrek hastalıkları veya kulak iltihaplarıdır.Göğsün yan taraflarında şiddetli ağrı hissedilir. Bunlara bastırıldığı zaman ağrı şiddetlenir. Nefes darlığı vardır.Yatak istirahati ve doktor tedavisi şarttır.
Ganglion

Lenf bezi, bazı ufak urlara verilen isim.
Göğüste su toplaması

Tıp dilinde sulu zatülcemp denilen hastalıktır. Akciğerlerin etrafını saran zarın iltihaplanması sonucu meydana gelir. Zarın iki yaprağı arasına su toplanmıştır.

Nedeni; şiddetli soğuk algınlığı, bronşit, böbrek hastalıkları veya kulak iltihaplarıdır. Göğsün yan taraflarında şiddetli ağrı hissedilir. Bunlara bastırıldığı zaman ağrı şiddetlenir. Nefes darlığı vardır. Yatak istirahati ve doktor tedavisi şarttır.

Gangliyon

Merkezi sinir sistemi dışında bulunan, sinir hücrelerinin gövdelerinden oluşan sinir düğümü.
Görme

Belirli bir dalgaboyundaki elektromagnetik ışınların (görülebilir ışınlar) verdiği uyarıların algılanmasını sağlayan duyu işlemi.
Gangliyonörom (gangliyositom)

Seyrek görülen, farklılaşmış, düzensiz sıralı gangliyon hücrelerinden oluşan, çevre dokuları istila ederek büyüme eğilimi olan iyi huylu tümör.
Görme alanı

Belirli bir noktaya bakan bir gözün algıladığı alanın tümü.
Görme keskinliği

Gözün keskin görme ya da ayırt etme gücünü belirten terim.
Gangüyektomi

Sempatik zincirin bîr ya da daha fazla gangliyonunun çıkartılması.
Görme kusurları

Gözün kırma gücünün kusurlu olmasından kaynaklanan görme bozuklukları.
Görme muayenesi

Görme muayenesi ya da görme keskinliğinin saptanmasında gözün cisimleri birbirinden ayırt edebilme yeteneği ölçülür ve gözün ayırt edebildiği en küçük açı belirlenir.
Gasfroenterostomi

Mide bağırsak geçişini sağlamak amacıyla çoğunlukla İncebağırsaklann jejunum bölümünün mide ile ağızlaş-tınlması.
Göz

Oldukça farklılaşmış sinirsel yapılardan oluşan bir duyu organı; ışık uyaranlannı algılayan göz görme organıdır.
Gasfropati

Gerek organik, gerek işlevsel kökenli bütün mide hastalıklarını belirtmek için kullanılan genel terim.
Göz Ağrısı

Göz ağrısının nedenleri çeşitlidir. Az ışıkta çalışmak sonucu gözlerin yorulması, gözdeki herhangi bir kısmın iltihaplanmış olması, göze yabancı bir cisim kaçmış olması, sinüzit, yarım başağrısı, grip, nezle ve ateşli hastalıklar göz ağrısına neden olabilir. Önce hastalığın nedenini tespit etmek gerekir.

Gasser gangliyonu

Yüzün duyusunu sağlayan lifleri de içeren trigeminus sinirinin yarımay biçimli duyusal düğümü.
Gibbus (pott hörgücü)

Omurga kemiğinin dar açılı bükülmesi.
Göz ağrısı

Göz ağrısının nedenleri çeşitlidir. Az ışıkta çalışmak sonucu gözlerin yorulması, gözdeki herhangi bir kısmın iltihaplanmış olması, göze yabancı bir cisim kaçmış olması, sinüzit, yarım başağrısı, grip, nezle ve ateşli hastalıklar göz ağrısına neden olabilir.Önce hastalığın nedenini tespit etmek gerekir.
Gingko biloba

 Yelpaze biçiminde yaprakları olan bu süs ağacı, kozmetik kullanımda antioksidan, iltihap giderici ve kızarıklık önleyici özellikleriyle öne çıkar.
Göz Bozuklukları

Göz kameraya benzeyen optik bir sistemdir. Dışarıdan gelen ışık ve görüntüler kornea (gözün en dış saydam tabakası) ve lens tabakasında kırılarak retina üzerindeki görme noktasına ulaşırlar.

Normal bir gözde dışarıdan gelen ışınlar kornea ve lenste kırılarak görme merkezine düşerek net görüntü oluştururlar. bazı durumlarda ise kornea, lens ve gözün yapısına bağlı olarak, görüntüler retina üzerinde net olarak oluşmayabilir.

Miyopi :

Dışarıdan gelen ışınların görme noktasına ulaşmadan odaklaşması sonucu gelişir. Gözün ön-arka ekseninin uzun olmasına bağlı olarak veya kornea ve lensin kırıcılığının değiştiği durumlarda ortaya çıkar. Miyop gözlerde uyum gücü çok az olduğu için kişi uzağı görebilmek için gözlük kullanmak durumundadır.

Astigmatizma :

Korneanın kırma gücünün biribirine dik iki eksende farklı oması sonucunda görüntünün farklı düzlemlerde kırılmasıyla meydana gelir. Kornea ve lensin yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Astigmatizma, her mesafede yansıma ve bulanık görmeye neden olur.Astigmatik görme, sirklerdeki yamuk aynalarda oluşan görüntüye benzetilebilir.

Hipermetropi :

Dışarıdan gelen ışınların görme noktasının arkasında odaklanması sonucunda gelişir. Gözün ön-arka ekseninin kısa olmasına bağlı olarak veya kornea ve lensin kırıcılığının değiştiği durumlarda ortaya çıkar. Hipermetrop gözlerde uyum gücü yüksektir. Düşük dereceli hipermetrop kişiler uyum yaparak normal görebilirler, fakat göz çabuk yorulur. Yüksek hipermetropide ise hem uzak, hem de yakın görme bozuktur.

PRESBİYOPİ :

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak lens tabakasının esnekliğini yitirmesi ve bunun sonucunda yakın görmenin bozulmasıdır. 35-40 yaşlarında başlar ve 60 yaşına dek sürekli ilerler.

KERATOKONÜS :

Kornea yüzeyinde bir bölümün incelerek öne doğru çıkmasıdır. Bu kişiler gözlükle net göremezler. Hastalığın derecesine göre özel olarak üretilen kontakt lensler kullanabilirler. Çok ileri derecelerde ise keratoplasti adı verilen kornea nakli ameliyatı gerekebilir.

UNUTMAYIN !

Miyopi, hipermetropi, astigmatizma ve presbiyopi gözün genel kırma kusurlarıdır. Bu kırma kusurları gözde tek tek meydana gelebileceği gibi, birden fazla kırma kusuru birarada görülebilir. Kırma kusuru bir gözde veya her ikisinde birden olabilir. Bunların dışında korneanın bozukluklarına bağlı özel kırma kusurları meydana gelebilir. Bir gözde, kırma kusuru ile birlikte korneada, görme tabakasında veya görme sinirinde bozukluklar olabilir.
Bu nedenle, kırma kusuru olan kişiler her yıl düzenli göz ve göz dibi muayenesinden geçmelidirler.

Çocuklarda gözde herhangi bir kayma ve görme bozukluğu şüphesi varsa en kısa sürede göz kontrolü yapılmalıdır. Herhangi bir problem olmasa da 4 yaş civarındaki çocukların göz muayenelerinin yapılması gereklidir.

Kırma kusurları olan kişilerin net görebilmeleri için çeşitli alternatifler vardır.

Gözlük kullanabilirler, Kontakt lens kullanabilirler, Excimer laser tedavisiyle kırma kusurlarının tümünden veya bir kısmından tamamıyla kurtulabilirler

Göz damlası

Gözün tedavisi ve belirli incelemelere hazırlanması için kullanılan farmakolojik bileşimler.
Gastrektomi

Midenin tümünün ya da bir bölümünün çıkarılması.
Giordano belirtisi

El kenarıyla, bel bölgesine vurulduğunda ortaya çıkan ağn.
Göz iltihabı

Halk arasında göz nezlesi veya pembe göz denir. Göz yuvarlağının üstünü örten ince zarın iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. Tıp dilinde konjonktivit denir. Çoğunlukla ilk bahar aylarında görülür.Gözde sulanma; kanlanma, batma hissi veya ağrı vardır. Hasta ışığa bakmakta güçlük çeker.
Giraldes organı (paradidim)

Embriyondaki Wolff kanalının alt bölümünün bir artığı; epididim yakınında tohum kordununa bağlı tüp biçiminde küçük bir organdır.
Göz İltihabı

Halk arasında göz nezlesi veya pembe göz denir. Göz yuvarlağının üstünü örten ince zarın iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. Tıp dilinde konjonktivit denir. Çoğunlukla ilk bahar aylarında görülür. Gözde sulanma; kanlanma, batma hissi veya ağrı vardır. Hasta ışığa bakmakta güçlük çeker.

Göz kamaşması

Gözün yoğun ışıkla karşılaşmasıyla ortaya çıkan ve geçici olarak uyumun bozulmasına neden olan tepki.
Göz Kanlanması

Göz kanlanması ile birlikte ağrı yoksa aşağıdaki reçeteler uygulanır. Kanlanma ile birlikte ağrı varsa; mutlaka göz doktoruna gitmek gerekir

Glikojen

Hayvanlarda besinlerle alınan karbonhidratların karaciğer ve kaslardaki depo şekli.
Göz kanlanması

Göz kanlanması ile birlikte ağrı yoksa aşağıdaki reçeteler uygulanır. Kanlanma ile birlikte ağrı varsa; mutlaka göz doktoruna gitmek gerekir.
Gastrodııodenostomi

Ülsere bağlı nedbe oluşumu sonucunda daralmış mide kapısının (pilor) aşılması amacıyla midenin onikipar-makbağırsağına ağızlaştırılması.
Glikojenez

Vücutta glikojen bireşimlenme sürecini tanımlayan terim.
Göz Kapağı Şişliği

Gözkapakları, çoğunlukla fazla ağlama sonucu şişer. Nezle veya kızamık sırasında da görülür. Bunlardan başka, kalp, böbrek, hastalıkları veya beze iltihaplanmasının da bir işareti olabilir. Bazı kimselerde de alerjiktir.

Gastroduodenit

Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı.
Glikojenoliz

Glikojenin hücre içinde glikoza yıkılması.
Göz Kaşıntısı

Gözlerin kaşınması, önemli bir hastalığın işareti olabilir. Bu nedenle doktora başvurmak gerekir.

Gastroduodenoskopf

Midenin ve onikiparmakbağırsağının esnek bir endos-kop yardımıyla incelenmesi.
Glikokortikoit hormonlar

Böbreküstü bezinde yapılan steroit hormonların üç grubundan biridir.
Göz kaşıntısı

Gözlerin kaşınması, önemli bir hastalığın işareti olabilir. Bu nedenle doktora başvurmak gerekir.
Gastrodüodenit

Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı.
Glikolipit

Genellikle hücre zarlarında bulunan, lipitlerin şeker moleküllerine kovalent bağlarla bağlanması ile meydana gelen bileşik lipit.
Göz merceği

Gözde iris ve gözbebeğinin arkasında yer alan, ışık ışınlarının ağtabaka üzerinde odaklanmasını sağlayan, saydam ve iki yüzü de dışbükey anatomik yapı.
Gastroenterelog

Mide, barsak hastalıkları mütehassısı.
Glikoliz

Glikozun laktata (süt asiline) yıkılması.
Göz odası

Gözün içinde bulunan ve içinde sıvı dolaşan bölüm.
Gastroenterit

İshalle seyreden mide barsak iltihabı.
Glikorakia

Beyin-omurilik sıvısının glikoz miktarı.
Göz sulanması

Göze toz kaçması, çapaklanma, göz iltihabı, nezle veya bazı alerjik hastalıklar göz yaşının fazlalaşmasına neden olur. Şikayetler soğuk havalarda daha da artar. Doktora başvurmak gerekir.
Gastroenteroloji

Mide, barsak hastalıkları bilgisi.
Glikostaz

Çeşitli fizyolojik koşullarda kandaki glikoz düzeyinin duyarlı bir biçimde dengeli (70-90 mg/100 cc dolayında) kalmasını sağlayan süreç.
Göz Sulanması

Göze toz kaçması, çapaklanma, göz iltihabı, nezle veya bazı alerjik hastalıklar göz yaşının fazlalaşmasına neden olur. Şikayetler soğuk havalarda daha da artar. Doktora başvurmak gerekir.

Gastroentestinal hormonlar

Mide ve bağırsak mukozasında yaygın olarak bulunan iç salgı hücrelerinden salgılanan hormonlar.
Glikoz

(Heksoz) C6H12O6 molekül yapısındaki karbonhidrat.
Göz Tiki

Aniden ortaya çıkan, fakat önemli olmayan bir durumdur. Alışkanlık spazmı da denir. nedeni, yorgunluk, üzüntü, heyecan ve yaşlılarda adale zafiyetidir. Yapılacak ilk iş, istirahat etmektir.

Gastrointestinal

Mide - barsak.
Glikoz yükleme eğrisi

Şeker hastalığında ve glikoz kullanımının bozulduğu durumlarda (normal düzey ile şeker hastalığı arasındaki ara kategori) şeker metabolizmasında oluşan bozukluklara doğru tanı koyulmasında son derece yararlı bir test.
Göz tiki

Aniden ortaya çıkan, fakat önemli olmayan bir durumdur. Alışkanlık spazmı da denir. nedeni, yorgunluk, üzüntü, heyecan ve yaşlılarda adale zafiyetidir.Yapılacak ilk iş, istirahat etmektir.
Gastrointestinal yol

ağızdan başlayan Mide ve bağırsaklargeçerek anüste sonlanan yol
Glikoz-6-fosfat-dehidrogenaz (g6pdh)

Gözbebeği

Gastrojejunostonu

Glikozitler

Gözbebekleri iltihabı

Gastrolit

Glikozüri

Gözbebekleri iltihabı

Gastromegali

Gözi iltihabı

Göz kapağı kenarlarının iltihaplanıp, kızarma, kabuklanma ve ağrı yapmasıyla ortaya çıkar. Tıp dilinde blefarit denir

Gastronomi

İyi yemek yeme bilimi.
Gliserol

gliserin
Gözkapağı

Hareketli birer yaprak halinde gözyuvasının ön yüzeyini örterek dış etkenlerden koruyan ve gözyaşının yayılmasını sağlayan anatomik yapı.
Gastropeksi

Midenin, diyafram kasındaki yemek borusu deliğinin yanından yukanya doğru göğüs boşluğuna çıktığı diyafram fıtıklarında uygulanan cerrahi yöntem: Mide aşağıya çekilerek karın zarının ön duvarına ve arka düzkas (rektus kası) kılıfına sabitlenir.
Gözkapağı fîmozu

Gözün iç köşesinde, üst ve ait gözkapağının birleştiği yerde gergin bir deri kıvrımının bulunması.
Gastroptoz

Midenin normal yerinden aşağıya doğru sarktığı patolojik durum.
Gliyoblastom

Kötü huylu bir merkez sinir sistemi tümörü.
Gözkapağı iltihabı

Göz kapağı kenarlarının iltihaplanıp, kızarma, kabuklanma ve ağrı yapmasıyla ortaya çıkar. Tıp dilinde blefarit denir.
Gastroptozis

Mide düşüklüğü.
Gliyomatoz

Merkez sinir sistemi dokusunun (nöroglia hücrelerinin) tümör tipinde yaygın olarak çoğalması.
Gözkapağı şişliği

Gözkapakları, çoğunlukla fazla ağlama sonucu şişer. Nezle veya kızamık sırasında da görülür. Bunlardan başka, kalp, böbrek, hastalıkları veya beze iltihaplanmasının da bir işareti olabilir. Bazı kimselerde de alerjiktir.
Gastrorafi

Cerrahi girişimle mideye dikiş atılması.
Gliyoz

Beyinin destek dokusunu oluşturan, sinir hücreleri arasındaki ara dokuda hücrelerin göreli olarak bölgesel ya da yaygın biçimde çoğalması.
Gözlem altına alma

Ağır ve bulaşıcı hastalıklara yakalananların dış ortamdan yalıtılması.
Gastroskopi

Hastaya yutturulan bir kamera ile midenin görerek muayene edilmesi.
Globin

Hemoglobinin yapısında bulunan protein molekülü. Bak. hemoglobin.
Gözleri kısmak

Gözkapağı kasının istençli olarak kasılması
Gastrostomi

Özellikle ameliyatla çıkarılma olanağı bulunmayan tümörlere bağlı yemek borusu tıkanmalarında, beslenmeyi sağlamak amacıyla mideyi vücut dışına açan bir kanal oluşturulması.
Globus belirtisi

Aralıklı ya da sürekü olarak boğazda bir baskı hissi.
Gözyaşı

Gözyaşı bezlerinde üretilen salgı. Bak. gözyaşı sistemi.
Gastrosükore

Mide salgısının anormal Ölçüde arttığı patolojik durum.
Globül değeri

Alyuvarın hemoglobin içeriğini gösteren endeks.
Gözyaşı kemiği

Sert kemik dokusundan oluşan, gözyuvasının iç yüzeyinde üstçene, alın ve kalbursu kemiklerin arasında kalan bir kemik.
Gastrotomi

Cerrahi bir girişimle midenin kesilerek açılması.
Globülin

Antikorların yapıldığı, kanda bulunan bir protein grubu.
Gözyaşı salgılanması

Gözyaşı bezlerinden gözyaşının salgılanması.
Glokom

Glokom özellikle ileri yaşlardaki önemli bir körlük nedenidir. Ancak hastalığa erken tanı konduğu zaman körlük yapması engellenmektedir.

Bir çok insan glokomun göz tansiyonuyla bir ilişkisi olduğunu bilmektedir. Aslında glokom beyine gördüklerimizi ileten görme sinirinin hastalığıdır.

Optik sinir elektrik ileten kablolara benzemektedir. İçinde binlerce lif bulunmaktadır. Her lif beyine görmemizi sağlayan mesajlar iletmektedir. Glokom bu liflere zarar vermekte ve görme alanımızda kör noktaların oluşmasına neden olmaktadır. İnsanlar bu kör noktaları çok ileri seviyelere ulaşana kadar fark etmemektedir. Tüm sinir hasar görünce körlük meydana gelir.

Sebep

Vücutta kan nasıl dolaşıyorsa gözün içindede aköz hümör adını verdiğimiz berrak bir sıvı dolaşmaktadır. Sıvının hareketi sürekli açık bir musluk ve lavaboya benzemektedir. Eğer lavabo tıkanırsa su birikmeye başlar ve basınç artar.
 
Glokomun tipleri nelerdir:

Kronik açık açılı glokom: En sık olan tipdir (%90). Drenaj açısının basitçe yaşlanmasına bağlı oluşur. Bu yaşlanma yavaşça göz tansiyonunun yükselmesine neden olur. Bu yavaş yükseliş belirtiye neden olmaz ve tanının konulması ileri derecede kayıp olana kadar gecikebilir. Görmedeki kayıp ancak ileri bazı testler yapılarak bulunabilir.

Açı kapanması glokomu:Drenaj açısının aniden kapanmasıyla oluşur. Bu lavaboyu aniden bir kağıt ile tıkamaya benzer. Basınç birdenbire yükselir. Gözde iris bu kağıt görevini yapar.Göz basıncı aniden yükselir. Bu durumda çeşitli semptomlara yol açar:

Görme bulanıklığı
Gözde aşırı derecede ağrı
Başağrısı
Işık çevresinde renkli halolar
Mide bulantısı ve kusma
Sekonder glokom: Drenaj açısını ikincil bir hastalığa bağlı olarak bozulmasından meydana gelir.
Yaralanmalar
Steroid gibi çeştli ilaçlar
Tümörler
Enflamasyonlar
Anormal kan damarları

Tanı

    Bu  durumun tanısı sadece göz doktorlarınca konabilmektedir. Bu hastalığın tedavisini de sadece göz doktorları verebilmektedir. Tonometre adı verilen cihazlarla göz tansiyonunuz ölçülür, optik sinir göz dibi muayenesinde incelenir ve gerekirse görme alanı testiniz yapılır. Testler göz doktoru tarafından gerekli görülen hastalara yapılmaktadır.

Tedavi

Glokom ile gözde oluşan hasar geri döndürülemez ancak kullanılan damlalar, haplar, lazer ve cerrahi tedavi ile hasarın ilerlemesi engellenir.

    Glokom genelde günde 1-2 defa kullanılan damlalar aracılığıyla tedavi edilir. Bu damlaların bazıları göz basıncını aköz humor salınımını azaltarak, bir kısmı da drenajı arttırarak etki eder. Bu ilaçların düzenli aralarla kullanılması önemlidir.

    Glokom hastaları, göz doktorunun artık tıbbi tedavinin yetersiz olduğuna karar verdiği zaman, ameliyat olmak zorunda kalırlar. Bu ameliyatta aközün drene olması için yeni bir kanal açılmaktadır. Bunun haricinde tedavide çeşitli durumlarda lazerde kullanılabilmektedir.

Gözyaşı sistemi

Gözyaşının salgılanmasını ve bu sıvının dışarı atılmasını sağlayan yapıların tümü.
Glokoni

Gözküresİ içindeki sıvı basıncında artma.
Glomeriilonefrit

Çeşitli türden iltihaplı böbrek hastalıklarının genel adı.
Grafomani

Herhangi bir yöntem ya da gereçle çizme ve yazmaya dayanılmaz bir istek duyma.
Gbroz histiyositom

dermatofibrom
Glomerulus

Böbrekteki nefronların bowman kapsülü içinde bulunan kılcal kan damarları ağı.
Graftın alıcıyı reddi (graft versus host hastalığı-gvhd

Kemik iliği nakli sonrası görülen ve deri, karaciğer bulguları ve ishale giden bir yan etkidir.
Glomerül

Kandaki artık maddelerin süzülmesinden sorumlu olan, böbreklerdeki küçük kan damarların.
Gram boyaması

Baz özellikte bir boya maddesiyle boyama yöntemi
Glomerül filtrasyonu

Böbrek glomerüllerinden Bowman boşluğuna su ve çeşitli maddelerin süzülme işlemi.
Glomerülonefroz

Böbrek glomerüllerindeki kılcal damarlarda çeşitli maddelerin birikmesine bağlı bir yıkıma yol açan hastalıkları belirtmek için günümüzde seyrek olarak kullanılan terim.
Gebelik toksemisi

gestoz
Glomerüloskleroz

Böbrek glomerüllerini etkileyen patolojik süreç.
Glomus

Atardamarlann, arada kılcal damarlar bulunmaksızın doğrudan toplardamarlarla birleşmesiyle oluşan damarsal yapı.
Gebelikten koruyucu iğneler

Gebelikten koruyucu iğneler, kadınlık hormonu olan östrojen ve progesteron içeren ilaçlar.
Glomus tümörü {glomanjiyom)

Dermisin(*) bağdoku içinde yer alan küçük çaplı atardamarlarla toplardamarlar arasındaki geçiş bölgesinden (glomus) kaynaklanan iyi huylu deri tümörü.
Granülasyon

Birçok anlamı olan bir terim.
Gece körlüğü

Beslenmedeki A vitamini eksikliğinin neden olduğu bir hastalıktır. Hasta; alacakaranlıkta gereği gibi göremez.
Glossit

Dil mukozasının, genellikle tüm ağız mukozasının ilti-habıyla (stomatit) birlikte görülen iltihabi süreci.
Granülom

Fibroblastlar, histiyositler, lenfositler ve başka bağdoku hücrelerinin oluşturduğu, çevresi sınırlı nodüler bağdoku oluşumları.
Etene hormonları

Enteroanastomoz

Elektro

Enterogastron

Ethanol

Elektroansefalografi

Beynin elektriki faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.
Enteroglükagon

ince ve kalın bağırsak mukozasında bulunan iç salgı hücrelerinin ürettiği bir grup polipetit hormon.
Etiyoloji

Değişik hastalık süreçlerinin nedenlerinin incelenmesi.
Elektrobisturi

Yalıtılmış bir sap üzerine takılmış elektrottan oluşan alet; yüksek frekanslı elektrik akımı aracılığıyla dokuların kesilmesini ve kılcal damarların yakılarak dokularda kesiye bağlı kanamanın durdurulmasını sağlar.
Enterohepatik dolaşım

Bağırsaktaki bakterilerin safradaki pigmentler üzerindeki etkisiyle oluşan biIİnojenlerin kısmen bağırsak mu-kozasınca yeniden emildiği ve toplardamar dolaşımı ile karaciğere ulaştığı fizyolojik mekanizma.
Etiyopatojenez

Hastalıkların nedenleri ve gelişme sürecinde yol açtığı çeşitli belirtiler. Bak. etiyoloji.
Elektrodiyagnostik

Sinir-kas hastalıklarının tanısında kullanılan bir inceleme tekniği.
Enterokolit

İnce ve kaim bağırsağı aynı zamanda etkileyen akut ya da kronik bir iltihabı sürece bağlı hastalık.
Elektroensefalogram

Saçlı deri yüzeyine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla beyindeki elektriksel etkinliğin tanı amacıyla kaydı. Beyinden kaynaklanan elektrik akımı uygun bir biçimde güçlendirildikten sonra yazıcı uçlar aracılığıyla kâğıda aktarılır.
Enteropatik artrit

İnflamatuvar barsak hastalığı ve romatizmal hastalığın bir arada bulunması, örneğin, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı. Deformite ve kıkırdak yıkımı bu artrit tipinin özelliği değildir.
Etmoit kemik (kalburcu kemik)

Kafanın ortada, tek ve simetrik kemiği.
Elektrofizyoloji

Hücre, doku, organ ve tüm organizma düzeylerinde gerçekleşen elektriksel olayları inceleyen fizyoloji dalı.
Enteropatik artropati

İnflamatuvar barsak hastalığı ve romatizmal hastalığın bir arada bulunması, örneğin, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı. Deformite ve kıkırdak yıkımı bu artrit tipinin özelliği değildir.
Etnopsikiyatri

Psikiyatrik hastalıklar ile çeşitli toplumların kültür ve gelenekleri arasındaki ilişkileri konu olan araştırma dalı.
Elektroforesis

DNA parçacılkları ya da proteinler gibi iri molekülleri, benzeri moleküllerle birarada bulunduğu karışımlarından ayrıştırmakta kullanılan bir yöntem.
Enteroptoz

Kann iç organlarının aşağıya doğru inmesi.
Etoloji

Canlıların davranışlarını inceleyen bilim dalı.
Elektroforez

Uygulanan elektrik alanının etkisiyle bir sıvıda çözünmüş bulunan parçacıkların (iyonların) hareket etmesine yol açan fiziksel olay.
Enteroraji

Kanh dışkı çıkarılması ile kendim gösteren sindirim sistemi kanaması.
Etyoloji

Hastalıkların nedenlerini araştıran bilim dalı
Elektrokardiografi

Kalp adelesinin faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.
Enterosel

İçinde yalnızca bağırsak kıvrımları bulunan bazı fıtık tipleri.
Evaküasyon (boşaltım)

Dışkının anüs aracılığıyla dışan atılması.
Elektrokardiyografi

Kalp kasının kasılmasını sağlayan elektriksel akımların kaydedilmesi temeline dayanan, tanıya yönelik inceleme yöntemi.
Enterostomi

Bazı hastalıklarda sindirim sisteminde yapay bir çıkış yeri açmak amacıyla bağırsakla karın duvarının ağızlaş-tınlması.
Evantrasyon

Karın düz kaslarının karşılıklı gevşemesi ve birbirinden uzaklaşması nedeniyle karın iç organlarının dışarıya doğru çıkıntı yapması.
Elektrokardiyogram

Kalbin etkinliği sırasında oluşan elektriksel voltaj değişikliklerinin milimetrik kâğıda grafik biçiminde kaydı.
Enterotoksin

Bazı Staphylococcus aureus soylarının çıkardığı toksin.
Evirasyon

Erkek cinsel organlarının (penis ve erbezleri) alınması. Bak. iğdiş etme.
Elektrokardiyoskop

Kalp kasılması sırasında oluşan elektrik potansiyellerini bir osiloskopun ekranında görüntüleyen alet.
Enterovaksin

Isıyla öldürülmüş tifo ve paratîfo basillerinden oluşmuş, kuru inek safrası ile karıştırılmış ve ağızdan verilmek üzere tablet haline getirilmiş antitifo-paratifo A ve B aşısı.
Elektrokoagülasyon

diyatermokoagülasyon
Exotropia

(dış şaşılık) gözlerin dış kayması
Elektrokortikografi

Kafatasının delinip sertzarın (dura mater) açılmasından sonra beyin kabuğuna uygulanan elektrotların bu bölgede yol açtığı elektrik potansiyellerinin kaydedilmesi tekniği.
Expirasyon

 Nefes vermek.
Elektrokoter

Elektrik akımıyla kor haline getirilmiş bir iletken aracılığıyla dokuların yakılmasında kullanılan cerrahi alet.
Entezopati

Entezislerin inflamasyonuyla sonuçlanan herhangi bir romatizmal hastalık; örneğin, ankilozan spondilit, psöriyatik artrit ve Reiter hastalığı.
Eylem potansiyeli

Sinir ve kas hücrelerinde olduğu gibi, uyarılabilme özelliğine sahip hücre zanna değişik uyarılar (elektrik, kimyasal, mekanik uyanlar) verildiğinde ortaya çıkan elektriksel olaylar bütünü.
Elektrokoterizasyon

Elektriğin organik dokularda tedavi amacıyla uygulanması.
Entoksikasyod (zehirlenme)

Organizmaya yabancı, canlı olmayan, yaşamsal olayları etkileyecek güçte maddelerin yol açtığı belirtiler.
Elektrolitler

Hem kan, hem de hücre içi organik sıvılarda çözünmüş olarak bulunan tuzlar.
Entolerans

Biyolojideki geniş anlamıyla, bireyin, başkalarında normal kabul gören dış etkenlere karşı gösterdiği tüm tepkileri tanımlamakta kullanılan terim.
Elektromiyografi

Kaslarda kasılma sırasında üretilen elektriksel eylem potansiyelini (bak. eylem potansiyeli) incelemeye dayanan nörolojik tanı yöntemi.
Fagosit

Çeşitli yapıdaki tanecikleri sitoplazmasında tutabilen ve sindirebilen hücrelerin genel adı (bak. fagositoz).
Flegmon

Genellikle streptokokların yol açtığı akut enfeksiyon.
Fagositoz

Hücre zarından geçemeyen büyük katı moleküllerin yalancı ayaklarla hücre içine alınmasıdır.
Fıçı göğüs

Ön-arka çapı genişlemiş göğüs biçimi.
Fleksiyon

Vücudun aralannda eklem bulunan iki bölümü arasındaki bükülme hareketi.
Fırsatçı eafefcsjyonlar

Dışarıdan gelen ya da vücutta saprofit (çürükçül) olarak bulunan ve bağışıklık sistemi hastalıkları, şeker gibi kronik hastalıklar, yorgunluk, yetersiz beslenme ya da iyileşme döneminde beden savunma
Fleksör kaslar (bükücü kaslar)

Bir eklemi oluşturan kemikler arasındaki açıyı daraltan kaslar.
Flokülasyon

Sıvı ortamda düşük yoğunluklu bir çökeltinin oluşması.
Fakoemülsifikasyon

Fakoemülsifikatör adı verilen bir aygıtla göz merceğinin çok küçük parçalara ayrılması ve bir bölümünün alınması.
Flor

Doğada bulunan bir element, uygum miktarda alındığında diş çürümelerini önlemeye ve muhtemelen kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.
Faktör ıh

tromboplastin'
Fıtık korsesi (fıtık bağı)

Kann bölgesindeki fıtıkları tespit etmek İçin kullanılan, bir kemer ve yastıkçıklardan oluşan aygıt.
Flora

Belirli bir coğrafi alanda bulunan bitki türlerinin tümü.
Faktör ıı

protrombin
Floralozone

Birçok sentetik koku bileşeninden biri.
Fibrilasyon

Kalp kasının tireşimler şeklinde ya da kontrolsüz kasılmaları, kalp atımının düzensiz olmasına yol açar.
Flüor

Kıkırdak, kemik, tırnak ve diş gibi dokulann yapısında bulunan kimyasal element.
Flüor profîlaksisi

Koruyucu flüor tedavisi.
Falks serebri (beyin orağı)

Beyinde sertzarın (dura mater) iki beyin yanküresİ arasına giren dikey, orağa benzer uzantısı.
Flüor zehirlenmesi

Bazı sanayi alanlannda flüor buhan ve gazlarının solunması ya da çözünebilir flüor bileşiklerinin (kirli içme suyu, besinler, böcek ve fare zehiri) ağız yoluyla alınması sonucu ortaya çıkan zehirlenme.
Fallik dönem

Çocukta oral ve anal dönemleri izleyen psikososyal gelişme evresi.
Fibrinojen

Pıhtılaşma etkenlerinin etkisi altında fibrine dönüşerek, pıhtılaşma sürecinde temel bir rol oynayan ve karaciğerde bireşimlenen protein. Bu dönüşümü sağlayan son etken trombindir.
Flüorizasyon

Kemik ve dişlerin normal gelişimi için gereken flüorun alınabilmesi amacıyla içme suyuna flüor eklenmesi.
Fallop boruları (salpenks)

Dölyatağı tepesinin İki yanında simetrik olarak yerleş- "mis ve dölyatağı iç boşluğunun, periton (kann zan) içi boşlukla ilişkisini sağlayan boru biçimindeki yapılar.
Fibrinojenopeni

Kanda fibrinojen düzeyinin normalin altında bulunması.
Flüorokardiyografi

Kalbin ve büyük damarlann incelenmesinde kullanılan bir radyolojik inceleme yöntemi.
Fallop tüpleri

Her biri yaklaşık 10 ar cm. uzunluğunda, uterusun üst köşelerinden yumurtalıklara kadar uzanan iki borudur. Tuba uterina veya uterus tüpleri de denir.
Fibrinoliz

Plazmin ya da fibrinolizin adlı protein eritici (proteoli-tik) bir enzimin etkisiyle fibrinin(*) çözünmesi süreci.
Flüoroskopi

X ışınlannın, flüoresan özelliği olan bir ekrana düşürülmesiyle ekranda ışınların geldiği bölgenin görüntülenmesini sağlayan radyolojik yöntem.
Fallop tüpü

Yumurtayı yumurtalıktan rahime taşıyan, rahimin her iki tarafında bulunan iki tüpten herbiri
Fibrinolizin (plazmin)

Fibrini parçalayarak etki gösteren protein eritici (prote-olitik) enzim.
Fobi

Belirli bir nedene dayanmayan aşırı korku
Fallot tetrolojisi

Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en yaygun olanıdır. 4 major anomali mevcuttur. 1. Sağ vent çıkımında darlık 2. Ventrikuler septal defekt 3. Aortun dekstra pozisyonu 4. Sağ vent hipertrofisi
Fokomeli

Kol ve bacaklann en az birinde uç parçasının eksik geliştiği doğumsal iskelet bozukluğu.
Fallot's tetralogy

Kalbin doğumsal bir anomalisine verilen isim.
Fibroadenom

Fibröz (lifsi) bağdoku ve salgıbezi dokusundan gelişen iyi huylu tümör.
Folik asit

B-vitamin kompleksinin parçasıdır. Ağız yoluyla alındığında iyi bir antioksidan olarak kabul edilir. Bu yararı henüz cilt üzerinde kanıtlanmamıştır.
Fibroblast

Bağdoku temel maddesinin bireşimini sağlayan bağdoku hücresi.
Folikül

Yumurtalıkta yumurtayı taşıyan içi sıvı dolu kesedir. Yumurtayı besler ve ovulasyonda çatlayarak salar.
Fibroelastoz

Vücudun belli bir bölgesinde esnek liflerinin artması ve yoğunlaşması biçimindeki hastalık süreci.
Folikül stimulan hormon (fsh)

Bu hormon hipofizden üretilir ve salınır. Yumurtlama için ovaryumu uyararak follikül olgunlaşmasını sağlar.
Fannakopi

Belirli bir dönem ve belirli bir bölgede kullanılması kabul edilen tüm ilaçların listesi.
Fibroid

Selim bir bağ ve kas dokusu tümörü olan fibromun diğer adı; genellikle rahimde oluşur.
Folikül uyarıcı hormon (fsh)

Hipofizden salgılanan hormon.
Fannakoterapi

ilaçlarla yapılan tedavi, İlaç dışında fizik, diyet, cerrahi ve psikolojik tedavi yöntemleri vardır.
Fibrokistik Hastalık

Folikülin

Yumurtalık foİİküllerinin özütü.
Fibrom

İyi huylu bağ dokusu uru.
Folikülit

Kıl-yağ foİİküllerinin genellikle enfeksiyon kökenli iltihabı.
Fibromatoz

Herhangi bir yaşta ve vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilen çok sayıda bağdoku oluşumunun genel adı.
Fomiks

Yay yaparak ya da kendi üzerine katlanarak bir boşluk ya da girintiyi çevreleyen oluşumları belirten terim.
Fantom kol - bacak

Kol ya da bacaklarının tümünü ya da bir bölümünü kaybedenlerde görülen bir olgu.
Fibromiyalji

Kasları ve ligamentleri etkileyen, fakat eklemlere hasar vermeyen hastalık. Sık rastlanır ve şiddetli olabilir. Fibro-mi-yaljide fibröz dokular (fibro-) ve kaslarda (-mi) ağrı (-alji) ve hassasiyet söz konusudur. Halsizlik sıklıkla fibromiyaljinin en şiddetli bulgusudur.
Fonasteni

Şarkı söyleme ve konuşma sesindeki bozukluk.
Faradızasyon

Faraday akımıyla, yani 100-200 voltluk potansiyel farkının ürettiği ve saniyenin binde biri kadar süren elektriksel uyarılardan oluşmuş değişken akımla tedavi.
Fibromiyom

Kadın üreme sistemine özgü sık görülen iyi huylu tümör; 35 yaşın üzerindeki kadınların yaklaşın yüzde 40'ında rastlanır.
Fonasyon

Özel anatomik yapılar aracılığıyla, işitilebilen seslerin çıkarılması.
Fibrosarkom

Kollajen lifleri üreten bağdoku hücrelerinin (fibroblastlann) çoğalmasıyla ortaya çıkan kötü huylu tümör.
Foniatri

Tıbbın ses ve konuşma bozukluklanyla ilgilenen uzmanlık dalı,
Fibro-sarkom

Bağ dokusunun kötü huylu tümörü.
Fonokardıoğrafi

Kalp atımında çıkan seslerin gragik olarak kaydedilmesi.
Faringoskopi

Klinikte yapılan bir yutak muayenesi yöntemi.
Fibroskleroz

Fibroz(*) nedeniyle bir organ ve dokunun sertliğinin artması.
Fonokardiyografî

Kalp atımında çıkan seslerin grafik olarak kaydedilmesi.
Farinjektomi

Yutağın vücuttan çıkarıldığı cerrahi işlem.
Fibrotoraks

Akciğer zarlannın iç ve dış yapraklan arasında yaygın ve güçlü bağdoku y apışıktı klan.
Fontanel

Bebeğin başının üzerindeki hünüz kemikleşmemiş yumuşak bölge; bıngıldak.
Fibroz

Lif dokusu
Forseps

Doğumda, titizlikle belirlenmesi gereken özel koşullarda bebeğin dölyatağından çıkarılmasını sağlayan araç.
Farmakofili (farmakomani)

Tedavi açısından gerekli olmayan ilaçlan alma eğilimi.
Fibrozit

fibromiyalji.
Fosfataz

Bir molekülden su kullanraka fosfat grubunu ayıran enzim.
Farmakoloji

İlaçları ve ilaçların canlı organizmalar üzerinde etkilerinhi inceleyen bilim dalı.
Fibröz

Lif dokusu
Fosfatım

idrarla fosfat halinde atılan günlük fosfor miktarı.
Farnesol

Bitkilerden elde edilen ve kozmetikte öncelikli olarak kokularda kullanılan bir öz. Hayvanlar üzerinde yapılan bazı araştırmaların sonucunda antibakteriyal özellikleri saptanmıştır
Fosfodiester bağı

DNA'daki fosfat ile şeker arasındaki bağ.
Fosfolipitler

Serumdaki lipitlerin yaklaşık üçte birini oluşturan lipit bileşikleri.
Fasciola hepatica

İnsanda karaciğer ve özellikle safra yollarında gelişen distomatoza (fasyoliyaz ya da karaciğer kelebek hastalığı) yol açan asalak türü.
Fosfoprotein

Protein sentezlendikten o proteine proteinkinazlarla fosfor eklenmiş hali.
Fasciolopsis buski

Yassısolucanlann Trematoda sınıfından bir tür asalak; insanda bağırsağa yerleşerek fasyolopsiyaz da denen bağırsak kelebek hastalığına yol açar.
Fosfor

Vücut için çok önemli olan bir element.
Fiksasyon

Psikolojide, libido gelişiminin bir evrede takılması ve bu nedenle cinsel dürtünün başka nesnelere yönelmesi.
Fosfor zehirlenmesi

Fosfor bileşiklerinin yol açtığı zehirlenme.
Fosforemi

Kandaki fosfor miktarı.
Fil hastalığı

Özellikle bacakların şişip, genişlemesi şeklinde ortaya çıkan bu hastalığa halk arasında gelincik, tıp dilinde elefantiasis denir. Nedeni lenf kanamalarının iltihaplanıp, şişmesidir.
Fosforilasyon

ATP üretimi.
Fasikülasyon

fibrilasyon
Filaria

Omurgalı canlıların kanında ve dokularında yaşayan kıl kurdu cinsi parazit. Elefantiazis denilen rahatsızlığa neden olur.
Fosforilaz

Glikojen ile organik olmayan (inorganik) fosfattan glikoz I-fosfat oluşumunu sağlayan enzim.
Fosil

Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların korunarak bu güne kadar gelmiş kalıntıları.
Fossa

Anatomide, kemik bir alanla ya da örtücü yumuşak dokularla sınırlanan çukur alan.
Fatal

Öldürücü, ölümle sonuçlanan.
Filogenetik sıflandırma

Canlıların akrabalık derecelerine göre sınıflandırılması. Doğal sınıflandırma.
Fotodermatoz

Güneş ışınlarına maruz kalan bölgelerde görülen normal dışı deri değişimleri.
Filotaksis

Gövde ekseni üzerinde yaprakların diziliş şekli.
Fotofobi

ışığı tolere edememe durumu. açık renk gözlü kişilerde sık görülür
Fotokoagülasyon

Ksenon ya da laser ışınlarının retina (ağtabaka) ve üzerindeki damartabakaya düşürülmesiyle damartabakada oluşan iltihabi uyan sonucunda pigmentlerin retinanın yırtık bölgesine göçerek burayı yapıştıran bir nedbe dokusu oluşturması.
Fotopsi

retinal iritasyona bağlı şimşek çakması
Fcemodektom

Paragangliyon hücrelerinden gelişen tümör az da olsa kemoreseptör (kimyasal alıcı) işlevine sahiptir.
Fimoz

Prepusyumun (sünnet derisi) aşın darlığı.
Fotoreseptör

Işığı algılayabilen duyu hücresi, almaç.
Fotoreseptörler

Işık uyaranlannı sinir iletisine dönüştürerek görmeyi sağlayan alıcılar.
Fotosentez

Yeşil bitkilerin, güneş enerjisi ve klorofil pigmenti yardımıyla CO2 ve H2O'dan besin maddelerini üretmesidir
Fototerapi

Bebeklerin kandaki bilirubin seviyesini düşürmek ve sarılıklarını azaltmak için mavi ışıkla tedavisi yöntemidir. Fototerapi ile kandaki bilirubin maddesi kimyasal olarak başka bir şekle dönüştürülür. Böylece karaciğer bu durumla başedebilir hale gelir. Bebeklerin teninde parlayan ışık, bebeğin sistemindeki bilirubin miktarını efektif olarak azaltır. Bebeğin karaciğeri olgunlaştıkça vücuttan bilirubini uzaklaştırması daha kolay olur ve ışık tedavisine artık gerek kalmaz.
Fitığra boğulması

Fıtığın en tehlikeli konıplikasyonu.
Fovea (çukur)

Gözün ağtabakasında sarı leke olarak tanımlanan bölgenin çukurlaşmış orta kesimi.
Fitizyoloji

Veremi inceleyen tıp dalı.
Fraksiyon

Ortopedide bir kırığı ya da çıkığı yerleştirmek için kol ya da bacağı çekme manevrası.
Fitobezoar

Midede ya da daha ender olarak bağırsakta bitkisel liflerin çevresinde oluşan ve kalsiyum tuzlarının çökmesiyle sertleşen kütle.
Frei testi

özellikle tropik bölgelerde görülen ve cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan kasık lenfogranülomunun tanısında kullanılan bir deri testi.
Fellatio

Penisi ağız ile yalamak.
Fitoplankton

Çoğunlukla bir hücreli su yosunlarından oluşan, sularda yaşayan bitki topluluğu.
Felty sendromu

Seropozitif romatoid artrit (sıklıkla nisbeten inaktif sinovitle birlikte) ile splenomegali (dalak büyümesi) ve nötropeninin (akyuvar düşüklüğü) bir kombinasyonudur. Ciddi infeksiyonlar, vaskülit (damar iltihaplanması) (bacak ülserleri, mononörit), anemi, trombositopeni ve lenfadenopati de duruma eşlik eder.
Fitoterapi

Bitkilerden elde edilen tedavi edici özellikteki maddelerin kullanılmasıyla yapılan tedavi.
Fenestrasyon

Otoskferoz olgularında ortakulak üzerinde yapılan cerrahi girişim.
Fenijhidantoin dozajı

Fenilhidantoinle tedavi edilen hastaların kanında, bu ilacın ulaştığı düzeyin belirlenmesi.
Fenilketonuri

Kalıtım yoluyla geçen zeka ve gelişim geriliiği yapan bir metobolizma hastalığıdır.
Fizyokineziterapi (kineziterapi)

Temel olarak tedavi amaçlı özel hareketlerin uygulanmasını kapsayan fizik tedavilerin bütünü.
Fenobarbital dozajı

Fenobarbitalle tedavi edilen hastaların kanında, bu ilacın ulaştığı düzeyin belirlenmesi; tedavi dozunun düzenlenmesinde önem taşır. Normal değerleri 5-30 mg/It'dir.
Fizyoloji

Canlılardaki yaşamsal olayları (işleyişi) inceleyen bilim dalı.
Fenoloji

Çiçek açma, üreme, göç gibi iklime ve çevre koşullarına bağlı, periyodik biyolojik olayların incelenmesi ve kaydı.
Fizyolojik

Bir canlının ya da organın normal işlediğini belirten terim.
Frotman (sürtünme sesi)

Normalde birbiri üzerinde kayan iki seröz yüzey (örneğin plevra, perikart ya da periton zan)
Fenotip

Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen, gözle görülebilen özelliklerin tümü.
Fizyonomi

Yüz çizgilerinden bireyin kişilik yapısını bulmayı ya da yüz çizgileri ile kişilik arasında bağlar kurmayı amaçlayan araştırma dalı.
Frottage

Bir erkeğin, eşinin vücuduna karşın kendi vücudunu ovması.
Feokromositom

Krom tuzlarını tutma özelliği olan kromafin hücrelerden kaynaklanan tümör; olguların büyük bölümünde böbreküstü bezlerinin iç bölümünde ve herhangi bir yaşta ortaya çıkar, ama 30-40 yaş arasında daha sık görülür.
Frozen sectîon (dondurulmuş kesit)

Dondurulmuş dokudan mikrotomla kesilen örneğin hemen mikroskopla incelenmesine dayanan ve özellikle ameliyat sırasında başvurulan biyopsi yöntemi.
Fruktoz

Genellikle meyvalarda bulunan ve yapısında 6 karbon atomu içeren bir çeşit şeker molekülü.
Fermantasyon

Bazı mikroorganizmaların ürettiği enzimlerin etkisiyle organik maddelerin uğradığı değişiklik.
Früktoz

Genellikle meyvalarda bulunan ve yapısında 6 karbon atomu içeren bir çeşit şeker molekülü.
Früktozamîn

Serumdaki şekerli protein miktarını değerlendirme amacıyla ölçülen madde.
Fermentasyon

Mayalanma.
Flavinadenindinükleotit

Flavoproteinler(*) grubundaki proteinlere verilen ad.
Früktozüri

Früktokinaz enzimi yetmezliğine bağlı olarak früktozun hücre tarafından alınamaması sonucunda idrarla çıkması.
Fernokinon

K, vitaminine verilen ad.
Flavoprotein

Bir protit molekülü ve bir riboflavin ya da B12 vitaminine bağlı bir nükleotitten oluşan proteinlere verilen ad.
Flebografi

Toplardamarların kontrast bir maddenin yardımıyla görüntülenmesini sağlayan radyografi yöntemi.
Fleboklizi

Tedavi amacıyla toplardamar içine çeşitli çözeltilerin verilmesi.
Fundus incelemesi (funduskopi)

Gözdİbinin (ağtabaka ve damartabakanın) oftalmoskop yardımıyla incelenmesi.
Fertilizasyon

Döllenme. Embriyo oluşumu için spermin yumurtayı delmesi ve genetik materyalin birleşmesidir.
Flebolit

Bir toplardamarın içinde oluşan sert çökelti.
Fleboskleroz

Bağdoku artışı ya da trombuslann bağdokuya dönüşmesi nedeniyle toplardamar duvarının sertleşmesi.
Furonküloz

Tek ya da çok sayıda çıbanın vücudun çeşitli bölgelerinde sık sık yinelenmesi ya da süreklilik kazanması.
Flebotomi

Toplardamara girilerek kan alınması.
Fusiform anevrizma

Damar duvarının tüm çevresinde anevrizmatik genişleme.
Fetopati

Dölütte çeşitli etkenler sonucunda gerçekleşen hastalık durumlarını belirten terim.
Flebotromboz

iltihap dışı nedenlerle toplardamarların içinde kan pıhtısı (trombus) oluşmasıyla ortaya çıkan bozukluk.
Füzyon geni*

İki farklı genin parçalarının birleşmesiyle oluşan hibrid gen.
Gerantofiliya

Bir erkeğin, yaşlı bir kadınla cinsel ilişkiye girmeyi tercih etmesi.
Gonadotropin (gonadotropik hormonlar)

Eşey bezleri (gonat) üzerinde uyancı etki gösteren hormonlara verilen ad.
Galaktofor kanallar (süt kanalları)

Memede salgı sisteminin son bölümü.
Gonalji

Dizde bulunan bir ağrıyı belirten genel terim.
Galaktore

Memeden kendiliğinden süt gelmesi.
Gonartroz

Artroz hastalığının dizde yerleşmesi (bak. artroz).
Galaktosel

Memede, içi süt dolu kist.
Gonat

Eşey hücrelerini üreten organ (kadınlarda yumurtalık, erkeklerde erbezleri).
Galaktoz

Süt şekeri.
Gonhidrartroz

Diz eklemi içine sıvı toplanması.
Galaktozüri

Gebelerde idrarla galaktoz çıkması.
Gonilit

Dizle ilgili yapılardaki iltihaplı hastalık.
Gerontofîli

Psikolojide, yaşlı kişilere karşı cinsel istek duyma.
Gonion

Altçene açısına karşılık düşen nokta
Galoş

Ayakkabı üzerine giyilen naylon/lastik kılıf.
Gerontoloji

Yaşlanmanın bedensel, ruhsal ve toplumsal yönlerini araştıran bilim dalı.
Goniyoskopi

ön kamara açısının incelenmesi
Galvanokoter

Yalıtkan saplı, ucu sivri, küre ya da yuvarlak biçimli metalik bir iletkenden yapılmış ve kor haline gelinceye kadar elektrik akımıyla ısıtılan cerrahi alet.
Gestasyon yaşı

Gestasyon (gebelik) yaşı, son adetin ilk gününden doğuma kadar geçen süredir.
Gonofcok (neisseria gonorrhoeae)

Gram-negatif bir bakteri; insanda belsoğukluğu adlı hastalığın etkenidir.
Galvanoterapi

Elektrikle uygulanan bir tedavi biçimi. Galvanoterapi-de sürekli doğru akım kullanılır.
Gestoz (gebelik tokseraisi)

Gebelik sırasında ortaya çıkan ve gebeliğe bağlı olarak gelişen patolojik belirtileri genel olarak tanımlayan terim.
Gonoreaksiyon

Belsoğukluğu (gonokok) enfeksiyonu tanısında kullanılan serolojîk inceleme.
Gamaglobülin

Enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı oan, kanda bulunan bir protein.
Gowper bezi

Cinsel coşku veya orgazm öncesi, erkeklerde, saydam alkalin bir sıvı salgılayan bez.
Göbek

Karnın ön duvarında yer alan bir oluşum
Gametogenez

Eşey bezlerinde gerçekleşen ve olgunlaşmamış tohum hücrelerinin çoğalma ve farklılaşma yoluyla gamet (kadında yumurta, erkekte sperm hücresi) biçimine dönüştüğü gelişim süreci.
Göbek kordonu

DölütÜn gövdesini eteneye bağlayan bölüm.
Göğüs boşluğu (toraks)

Vücudun boyun ile karın arasında yer alan bölümü
Gammaglobülin yokluğu

agammaglobülinemi
Göğüs kafesi

Göğüs kemiği, kaburgalar ve omurların arka yüzlerinden oluşan ve göğüs boşluğunun ortaya çıkmasını sağlayan iskelet bölümü.
Gammaglobülinler

Plazmanın proteinlerinden olan globülinlerin antikorları oluşturan grubu.
Göğüste su toplaması

Tıp dilinde sulu zatülcemp denilen hastalıktır. Akciğerlerin etrafını saran zarın iltihaplanması sonucu meydana gelir. Zarın iki yaprağı arasına su toplanmıştır.Nedeni; şiddetli soğuk algınlığı, bronşit, böbrek hastalıkları veya kulak iltihaplarıdır.Göğsün yan taraflarında şiddetli ağrı hissedilir. Bunlara bastırıldığı zaman ağrı şiddetlenir. Nefes darlığı vardır.Yatak istirahati ve doktor tedavisi şarttır.
Ganglion

Lenf bezi, bazı ufak urlara verilen isim.
Göğüste su toplaması

Tıp dilinde sulu zatülcemp denilen hastalıktır. Akciğerlerin etrafını saran zarın iltihaplanması sonucu meydana gelir. Zarın iki yaprağı arasına su toplanmıştır.

Nedeni; şiddetli soğuk algınlığı, bronşit, böbrek hastalıkları veya kulak iltihaplarıdır. Göğsün yan taraflarında şiddetli ağrı hissedilir. Bunlara bastırıldığı zaman ağrı şiddetlenir. Nefes darlığı vardır. Yatak istirahati ve doktor tedavisi şarttır.

Gangliyon

Merkezi sinir sistemi dışında bulunan, sinir hücrelerinin gövdelerinden oluşan sinir düğümü.
Görme

Belirli bir dalgaboyundaki elektromagnetik ışınların (görülebilir ışınlar) verdiği uyarıların algılanmasını sağlayan duyu işlemi.
Gangliyonörom (gangliyositom)

Seyrek görülen, farklılaşmış, düzensiz sıralı gangliyon hücrelerinden oluşan, çevre dokuları istila ederek büyüme eğilimi olan iyi huylu tümör.
Görme alanı

Belirli bir noktaya bakan bir gözün algıladığı alanın tümü.
Görme keskinliği

Gözün keskin görme ya da ayırt etme gücünü belirten terim.
Gangüyektomi

Sempatik zincirin bîr ya da daha fazla gangliyonunun çıkartılması.
Görme kusurları

Gözün kırma gücünün kusurlu olmasından kaynaklanan görme bozuklukları.
Görme muayenesi

Görme muayenesi ya da görme keskinliğinin saptanmasında gözün cisimleri birbirinden ayırt edebilme yeteneği ölçülür ve gözün ayırt edebildiği en küçük açı belirlenir.
Gasfroenterostomi

Mide bağırsak geçişini sağlamak amacıyla çoğunlukla İncebağırsaklann jejunum bölümünün mide ile ağızlaş-tınlması.
Göz

Oldukça farklılaşmış sinirsel yapılardan oluşan bir duyu organı; ışık uyaranlannı algılayan göz görme organıdır.
Gasfropati

Gerek organik, gerek işlevsel kökenli bütün mide hastalıklarını belirtmek için kullanılan genel terim.
Göz Ağrısı

Göz ağrısının nedenleri çeşitlidir. Az ışıkta çalışmak sonucu gözlerin yorulması, gözdeki herhangi bir kısmın iltihaplanmış olması, göze yabancı bir cisim kaçmış olması, sinüzit, yarım başağrısı, grip, nezle ve ateşli hastalıklar göz ağrısına neden olabilir. Önce hastalığın nedenini tespit etmek gerekir.

Gasser gangliyonu

Yüzün duyusunu sağlayan lifleri de içeren trigeminus sinirinin yarımay biçimli duyusal düğümü.
Gibbus (pott hörgücü)

Omurga kemiğinin dar açılı bükülmesi.
Göz ağrısı

Göz ağrısının nedenleri çeşitlidir. Az ışıkta çalışmak sonucu gözlerin yorulması, gözdeki herhangi bir kısmın iltihaplanmış olması, göze yabancı bir cisim kaçmış olması, sinüzit, yarım başağrısı, grip, nezle ve ateşli hastalıklar göz ağrısına neden olabilir.Önce hastalığın nedenini tespit etmek gerekir.
Gingko biloba

 Yelpaze biçiminde yaprakları olan bu süs ağacı, kozmetik kullanımda antioksidan, iltihap giderici ve kızarıklık önleyici özellikleriyle öne çıkar.
Göz Bozuklukları

Göz kameraya benzeyen optik bir sistemdir. Dışarıdan gelen ışık ve görüntüler kornea (gözün en dış saydam tabakası) ve lens tabakasında kırılarak retina üzerindeki görme noktasına ulaşırlar.

Normal bir gözde dışarıdan gelen ışınlar kornea ve lenste kırılarak görme merkezine düşerek net görüntü oluştururlar. bazı durumlarda ise kornea, lens ve gözün yapısına bağlı olarak, görüntüler retina üzerinde net olarak oluşmayabilir.

Miyopi :

Dışarıdan gelen ışınların görme noktasına ulaşmadan odaklaşması sonucu gelişir. Gözün ön-arka ekseninin uzun olmasına bağlı olarak veya kornea ve lensin kırıcılığının değiştiği durumlarda ortaya çıkar. Miyop gözlerde uyum gücü çok az olduğu için kişi uzağı görebilmek için gözlük kullanmak durumundadır.

Astigmatizma :

Korneanın kırma gücünün biribirine dik iki eksende farklı oması sonucunda görüntünün farklı düzlemlerde kırılmasıyla meydana gelir. Kornea ve lensin yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Astigmatizma, her mesafede yansıma ve bulanık görmeye neden olur.Astigmatik görme, sirklerdeki yamuk aynalarda oluşan görüntüye benzetilebilir.

Hipermetropi :

Dışarıdan gelen ışınların görme noktasının arkasında odaklanması sonucunda gelişir. Gözün ön-arka ekseninin kısa olmasına bağlı olarak veya kornea ve lensin kırıcılığının değiştiği durumlarda ortaya çıkar. Hipermetrop gözlerde uyum gücü yüksektir. Düşük dereceli hipermetrop kişiler uyum yaparak normal görebilirler, fakat göz çabuk yorulur. Yüksek hipermetropide ise hem uzak, hem de yakın görme bozuktur.

PRESBİYOPİ :

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak lens tabakasının esnekliğini yitirmesi ve bunun sonucunda yakın görmenin bozulmasıdır. 35-40 yaşlarında başlar ve 60 yaşına dek sürekli ilerler.

KERATOKONÜS :

Kornea yüzeyinde bir bölümün incelerek öne doğru çıkmasıdır. Bu kişiler gözlükle net göremezler. Hastalığın derecesine göre özel olarak üretilen kontakt lensler kullanabilirler. Çok ileri derecelerde ise keratoplasti adı verilen kornea nakli ameliyatı gerekebilir.

UNUTMAYIN !

Miyopi, hipermetropi, astigmatizma ve presbiyopi gözün genel kırma kusurlarıdır. Bu kırma kusurları gözde tek tek meydana gelebileceği gibi, birden fazla kırma kusuru birarada görülebilir. Kırma kusuru bir gözde veya her ikisinde birden olabilir. Bunların dışında korneanın bozukluklarına bağlı özel kırma kusurları meydana gelebilir. Bir gözde, kırma kusuru ile birlikte korneada, görme tabakasında veya görme sinirinde bozukluklar olabilir.
Bu nedenle, kırma kusuru olan kişiler her yıl düzenli göz ve göz dibi muayenesinden geçmelidirler.

Çocuklarda gözde herhangi bir kayma ve görme bozukluğu şüphesi varsa en kısa sürede göz kontrolü yapılmalıdır. Herhangi bir problem olmasa da 4 yaş civarındaki çocukların göz muayenelerinin yapılması gereklidir.

Kırma kusurları olan kişilerin net görebilmeleri için çeşitli alternatifler vardır.

Gözlük kullanabilirler, Kontakt lens kullanabilirler, Excimer laser tedavisiyle kırma kusurlarının tümünden veya bir kısmından tamamıyla kurtulabilirler

Göz damlası

Gözün tedavisi ve belirli incelemelere hazırlanması için kullanılan farmakolojik bileşimler.
Gastrektomi

Midenin tümünün ya da bir bölümünün çıkarılması.
Giordano belirtisi

El kenarıyla, bel bölgesine vurulduğunda ortaya çıkan ağn.
Göz iltihabı

Halk arasında göz nezlesi veya pembe göz denir. Göz yuvarlağının üstünü örten ince zarın iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. Tıp dilinde konjonktivit denir. Çoğunlukla ilk bahar aylarında görülür.Gözde sulanma; kanlanma, batma hissi veya ağrı vardır. Hasta ışığa bakmakta güçlük çeker.
Giraldes organı (paradidim)

Embriyondaki Wolff kanalının alt bölümünün bir artığı; epididim yakınında tohum kordununa bağlı tüp biçiminde küçük bir organdır.
Göz İltihabı

Halk arasında göz nezlesi veya pembe göz denir. Göz yuvarlağının üstünü örten ince zarın iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. Tıp dilinde konjonktivit denir. Çoğunlukla ilk bahar aylarında görülür. Gözde sulanma; kanlanma, batma hissi veya ağrı vardır. Hasta ışığa bakmakta güçlük çeker.

Göz kamaşması

Gözün yoğun ışıkla karşılaşmasıyla ortaya çıkan ve geçici olarak uyumun bozulmasına neden olan tepki.
Göz Kanlanması

Göz kanlanması ile birlikte ağrı yoksa aşağıdaki reçeteler uygulanır. Kanlanma ile birlikte ağrı varsa; mutlaka göz doktoruna gitmek gerekir

Glikojen

Hayvanlarda besinlerle alınan karbonhidratların karaciğer ve kaslardaki depo şekli.
Göz kanlanması

Göz kanlanması ile birlikte ağrı yoksa aşağıdaki reçeteler uygulanır. Kanlanma ile birlikte ağrı varsa; mutlaka göz doktoruna gitmek gerekir.
Gastrodııodenostomi

Ülsere bağlı nedbe oluşumu sonucunda daralmış mide kapısının (pilor) aşılması amacıyla midenin onikipar-makbağırsağına ağızlaştırılması.
Glikojenez

Vücutta glikojen bireşimlenme sürecini tanımlayan terim.
Göz Kapağı Şişliği

Gözkapakları, çoğunlukla fazla ağlama sonucu şişer. Nezle veya kızamık sırasında da görülür. Bunlardan başka, kalp, böbrek, hastalıkları veya beze iltihaplanmasının da bir işareti olabilir. Bazı kimselerde de alerjiktir.

Gastroduodenit

Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı.
Glikojenoliz

Glikojenin hücre içinde glikoza yıkılması.
Göz Kaşıntısı

Gözlerin kaşınması, önemli bir hastalığın işareti olabilir. Bu nedenle doktora başvurmak gerekir.

Gastroduodenoskopf

Midenin ve onikiparmakbağırsağının esnek bir endos-kop yardımıyla incelenmesi.
Glikokortikoit hormonlar

Böbreküstü bezinde yapılan steroit hormonların üç grubundan biridir.
Göz kaşıntısı

Gözlerin kaşınması, önemli bir hastalığın işareti olabilir. Bu nedenle doktora başvurmak gerekir.
Gastrodüodenit

Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı.
Glikolipit

Genellikle hücre zarlarında bulunan, lipitlerin şeker moleküllerine kovalent bağlarla bağlanması ile meydana gelen bileşik lipit.
Göz merceği

Gözde iris ve gözbebeğinin arkasında yer alan, ışık ışınlarının ağtabaka üzerinde odaklanmasını sağlayan, saydam ve iki yüzü de dışbükey anatomik yapı.
Gastroenterelog

Mide, barsak hastalıkları mütehassısı.
Glikoliz

Glikozun laktata (süt asiline) yıkılması.
Göz odası

Gözün içinde bulunan ve içinde sıvı dolaşan bölüm.
Gastroenterit

İshalle seyreden mide barsak iltihabı.
Glikorakia

Beyin-omurilik sıvısının glikoz miktarı.
Göz sulanması

Göze toz kaçması, çapaklanma, göz iltihabı, nezle veya bazı alerjik hastalıklar göz yaşının fazlalaşmasına neden olur. Şikayetler soğuk havalarda daha da artar. Doktora başvurmak gerekir.
Gastroenteroloji

Mide, barsak hastalıkları bilgisi.
Glikostaz

Çeşitli fizyolojik koşullarda kandaki glikoz düzeyinin duyarlı bir biçimde dengeli (70-90 mg/100 cc dolayında) kalmasını sağlayan süreç.
Göz Sulanması

Göze toz kaçması, çapaklanma, göz iltihabı, nezle veya bazı alerjik hastalıklar göz yaşının fazlalaşmasına neden olur. Şikayetler soğuk havalarda daha da artar. Doktora başvurmak gerekir.

Gastroentestinal hormonlar

Mide ve bağırsak mukozasında yaygın olarak bulunan iç salgı hücrelerinden salgılanan hormonlar.
Glikoz

(Heksoz) C6H12O6 molekül yapısındaki karbonhidrat.
Göz Tiki

Aniden ortaya çıkan, fakat önemli olmayan bir durumdur. Alışkanlık spazmı da denir. nedeni, yorgunluk, üzüntü, heyecan ve yaşlılarda adale zafiyetidir. Yapılacak ilk iş, istirahat etmektir.

Gastrointestinal

Mide - barsak.
Glikoz yükleme eğrisi

Şeker hastalığında ve glikoz kullanımının bozulduğu durumlarda (normal düzey ile şeker hastalığı arasındaki ara kategori) şeker metabolizmasında oluşan bozukluklara doğru tanı koyulmasında son derece yararlı bir test.
Göz tiki

Aniden ortaya çıkan, fakat önemli olmayan bir durumdur. Alışkanlık spazmı da denir. nedeni, yorgunluk, üzüntü, heyecan ve yaşlılarda adale zafiyetidir.Yapılacak ilk iş, istirahat etmektir.
Gastrointestinal yol

ağızdan başlayan Mide ve bağırsaklargeçerek anüste sonlanan yol
Glikoz-6-fosfat-dehidrogenaz (g6pdh)

Karbonhidrat metabolizmasında önemli yeri olan pen-tozfosfat (heksozmonofosfat) çevriminin enzimi.
Gözbebeği

irisin ortasında yer alan, çapı 2,5-4 mm arasında değişen yuvarlak açıklık.
Gastrojejunostonu

Mide ile jejunum arasında ağızlaştırma yapılarak doğrudan ilişki kurulmasını sağlayan cerrahi girişim.
Glikozitler

Kimyasal olarak bir şeker molekülü ve buna bağlanmış genin ya da aglikon adındaki bir molekülden oluşan madde.
Gözbebekleri iltihabı

Gözün bir kazayla yaralanması veya romatizmalı hastalarda üşütme sonucu ortaya çıkar. Bazen; şeker hastalığı, burun hastalıkları, ve frengili hastalarda da görülür.Tıp dilinde iritis denilen bu hastalık vakit kaybedilmeden tedavi edilmesi gerekir.Hasta, ışığa fazla bakamaz. Gözlerinde veya gözlerinin üst kısmına gelen bölgede şiddetli ağrılar vardır. Gözlerde; sulanma ve kızarıklık da görülür. Göze dikkatle bakıldığında; renkli kısmın etrafındaki rengin de koyulaştığı görülür.
Gastrolit

Mide taşı.
Glikozüri

idrarda glikoz bulunması
Gözbebekleri iltihabı

Gözün bir kazayla yaralanması veya romatizmalı hastalarda üşütme sonucu ortaya çıkar. Bazen; şeker hastalığı, burun hastalıkları, ve frengili hastalarda da görülür.

Tıp dilinde iritis denilen bu hastalık vakit kaybedilmeden tedavi edilmesi gerekir.
Hasta, ışığa fazla bakamaz. Gözlerinde veya gözlerinin üst kısmına gelen bölgede şiddetli ağrılar vardır.

Gözlerde; sulanma ve kızarıklık da görülür. Göze dikkatle bakıldığında; renkli kısmın etrafındaki rengin de koyulaştığı görülür

Gastromegali

Midenin genişlemesi.
Gözi iltihabı

Göz kapağı kenarlarının iltihaplanıp, kızarma, kabuklanma ve ağrı yapmasıyla ortaya çıkar. Tıp dilinde blefarit denir

Gastronomi

İyi yemek yeme bilimi.
Gliserol

gliserin
Gözkapağı

Hareketli birer yaprak halinde gözyuvasının ön yüzeyini örterek dış etkenlerden koruyan ve gözyaşının yayılmasını sağlayan anatomik yapı.
Gastropeksi

Midenin, diyafram kasındaki yemek borusu deliğinin yanından yukanya doğru göğüs boşluğuna çıktığı diyafram fıtıklarında uygulanan cerrahi yöntem: Mide aşağıya çekilerek karın zarının ön duvarına ve arka düzkas (rektus kası) kılıfına sabitlenir.
Gözkapağı fîmozu

Gözün iç köşesinde, üst ve ait gözkapağının birleştiği yerde gergin bir deri kıvrımının bulunması.
Gastroptoz

Midenin normal yerinden aşağıya doğru sarktığı patolojik durum.
Gliyoblastom

Kötü huylu bir merkez sinir sistemi tümörü.
Gözkapağı iltihabı

Göz kapağı kenarlarının iltihaplanıp, kızarma, kabuklanma ve ağrı yapmasıyla ortaya çıkar. Tıp dilinde blefarit denir.
Gastroptozis

Mide düşüklüğü.
Gliyomatoz

Merkez sinir sistemi dokusunun (nöroglia hücrelerinin) tümör tipinde yaygın olarak çoğalması.
Gözkapağı şişliği

Gözkapakları, çoğunlukla fazla ağlama sonucu şişer. Nezle veya kızamık sırasında da görülür. Bunlardan başka, kalp, böbrek, hastalıkları veya beze iltihaplanmasının da bir işareti olabilir. Bazı kimselerde de alerjiktir.
Gastrorafi

Cerrahi girişimle mideye dikiş atılması.
Gliyoz

Beyinin destek dokusunu oluşturan, sinir hücreleri arasındaki ara dokuda hücrelerin göreli olarak bölgesel ya da yaygın biçimde çoğalması.
Gözlem altına alma

Ağır ve bulaşıcı hastalıklara yakalananların dış ortamdan yalıtılması.
Gastroskopi

Hastaya yutturulan bir kamera ile midenin görerek muayene edilmesi.
Globin

Hemoglobinin yapısında bulunan protein molekülü. Bak. hemoglobin.
Gözleri kısmak

Gözkapağı kasının istençli olarak kasılması
Gastrostomi

Özellikle ameliyatla çıkarılma olanağı bulunmayan tümörlere bağlı yemek borusu tıkanmalarında, beslenmeyi sağlamak amacıyla mideyi vücut dışına açan bir kanal oluşturulması.
Globus belirtisi

Aralıklı ya da sürekü olarak boğazda bir baskı hissi.
Gözyaşı

Gözyaşı bezlerinde üretilen salgı. Bak. gözyaşı sistemi.
Gastrosükore

Mide salgısının anormal Ölçüde arttığı patolojik durum.
Globül değeri

Alyuvarın hemoglobin içeriğini gösteren endeks.
Gözyaşı kemiği

Sert kemik dokusundan oluşan, gözyuvasının iç yüzeyinde üstçene, alın ve kalbursu kemiklerin arasında kalan bir kemik.
Gastrotomi

Cerrahi bir girişimle midenin kesilerek açılması.
Globülin

Antikorların yapıldığı, kanda bulunan bir protein grubu.
Gözyaşı salgılanması

Gözyaşı bezlerinden gözyaşının salgılanması.
Glokom

Glokom özellikle ileri yaşlardaki önemli bir körlük nedenidir. Ancak hastalığa erken tanı konduğu zaman körlük yapması engellenmektedir.

Bir çok insan glokomun göz tansiyonuyla bir ilişkisi olduğunu bilmektedir. Aslında glokom beyine gördüklerimizi ileten görme sinirinin hastalığıdır.

Optik sinir elektrik ileten kablolara benzemektedir. İçinde binlerce lif bulunmaktadır. Her lif beyine görmemizi sağlayan mesajlar iletmektedir. Glokom bu liflere zarar vermekte ve görme alanımızda kör noktaların oluşmasına neden olmaktadır. İnsanlar bu kör noktaları çok ileri seviyelere ulaşana kadar fark etmemektedir. Tüm sinir hasar görünce körlük meydana gelir.

Sebep

Vücutta kan nasıl dolaşıyorsa gözün içindede aköz hümör adını verdiğimiz berrak bir sıvı dolaşmaktadır. Sıvının hareketi sürekli açık bir musluk ve lavaboya benzemektedir. Eğer lavabo tıkanırsa su birikmeye başlar ve basınç artar.
 
Glokomun tipleri nelerdir:

Kronik açık açılı glokom: En sık olan tipdir (%90). Drenaj açısının basitçe yaşlanmasına bağlı oluşur. Bu yaşlanma yavaşça göz tansiyonunun yükselmesine neden olur. Bu yavaş yükseliş belirtiye neden olmaz ve tanının konulması ileri derecede kayıp olana kadar gecikebilir. Görmedeki kayıp ancak ileri bazı testler yapılarak bulunabilir.

Açı kapanması glokomu:Drenaj açısının aniden kapanmasıyla oluşur. Bu lavaboyu aniden bir kağıt ile tıkamaya benzer. Basınç birdenbire yükselir. Gözde iris bu kağıt görevini yapar.Göz basıncı aniden yükselir. Bu durumda çeşitli semptomlara yol açar:

Görme bulanıklığı
Gözde aşırı derecede ağrı
Başağrısı
Işık çevresinde renkli halolar
Mide bulantısı ve kusma
Sekonder glokom: Drenaj açısını ikincil bir hastalığa bağlı olarak bozulmasından meydana gelir.
Yaralanmalar
Steroid gibi çeştli ilaçlar
Tümörler
Enflamasyonlar
Anormal kan damarları

Tanı

    Bu  durumun tanısı sadece göz doktorlarınca konabilmektedir. Bu hastalığın tedavisini de sadece göz doktorları verebilmektedir. Tonometre adı verilen cihazlarla göz tansiyonunuz ölçülür, optik sinir göz dibi muayenesinde incelenir ve gerekirse görme alanı testiniz yapılır. Testler göz doktoru tarafından gerekli görülen hastalara yapılmaktadır.

Tedavi

Glokom ile gözde oluşan hasar geri döndürülemez ancak kullanılan damlalar, haplar, lazer ve cerrahi tedavi ile hasarın ilerlemesi engellenir.

    Glokom genelde günde 1-2 defa kullanılan damlalar aracılığıyla tedavi edilir. Bu damlaların bazıları göz basıncını aköz humor salınımını azaltarak, bir kısmı da drenajı arttırarak etki eder. Bu ilaçların düzenli aralarla kullanılması önemlidir.

    Glokom hastaları, göz doktorunun artık tıbbi tedavinin yetersiz olduğuna karar verdiği zaman, ameliyat olmak zorunda kalırlar. Bu ameliyatta aközün drene olması için yeni bir kanal açılmaktadır. Bunun haricinde tedavide çeşitli durumlarda lazerde kullanılabilmektedir.

Gözyaşı sistemi

Gözyaşının salgılanmasını ve bu sıvının dışarı atılmasını sağlayan yapıların tümü.
Glokoni

Gözküresİ içindeki sıvı basıncında artma.
Glomeriilonefrit

Çeşitli türden iltihaplı böbrek hastalıklarının genel adı.
Grafomani

Herhangi bir yöntem ya da gereçle çizme ve yazmaya dayanılmaz bir istek duyma.
Gbroz histiyositom

dermatofibrom
Glomerulus

Böbrekteki nefronların bowman kapsülü içinde bulunan kılcal kan damarları ağı.
Graftın alıcıyı reddi (graft versus host hastalığı-gvhd

Kemik iliği nakli sonrası görülen ve deri, karaciğer bulguları ve ishale giden bir yan etkidir.
Glomerül

Kandaki artık maddelerin süzülmesinden sorumlu olan, böbreklerdeki küçük kan damarların.
Gram boyaması

Baz özellikte bir boya maddesiyle boyama yöntemi
Glomerül filtrasyonu

Böbrek glomerüllerinden Bowman boşluğuna su ve çeşitli maddelerin süzülme işlemi.
Glomerülonefroz

Böbrek glomerüllerindeki kılcal damarlarda çeşitli maddelerin birikmesine bağlı bir yıkıma yol açan hastalıkları belirtmek için günümüzde seyrek olarak kullanılan terim.
Gebelik toksemisi

gestoz
Glomerüloskleroz

Böbrek glomerüllerini etkileyen patolojik süreç.
Glomus

Atardamarlann, arada kılcal damarlar bulunmaksızın doğrudan toplardamarlarla birleşmesiyle oluşan damarsal yapı.
Gebelikten koruyucu iğneler

Gebelikten koruyucu iğneler, kadınlık hormonu olan östrojen ve progesteron içeren ilaçlar.
Glomus tümörü {glomanjiyom)

Dermisin(*) bağdoku içinde yer alan küçük çaplı atardamarlarla toplardamarlar arasındaki geçiş bölgesinden (glomus) kaynaklanan iyi huylu deri tümörü.
Granülasyon

Birçok anlamı olan bir terim.
Gece körlüğü

Beslenmedeki A vitamini eksikliğinin neden olduğu bir hastalıktır. Hasta; alacakaranlıkta gereği gibi göremez.
Glossit

Dil mukozasının, genellikle tüm ağız mukozasının ilti-habıyla (stomatit) birlikte görülen iltihabi süreci.
Granülom

Fibroblastlar, histiyositler, lenfositler ve başka bağdoku hücrelerinin oluşturduğu, çevresi sınırlı nodüler bağdoku oluşumları.
Gece körlüğü (niktalopi)

Güneş batarken olduğu gibi, ışığın azaldığı durumlarda görme güçlüğü ya da kaybıyla beliren patalojik durum.
Glossofaringeal sinir (dil-yutak siniri)

IX. kafa çifti.
Granülomatöz arterit

Temporal arterit.
Geç boşalma

Psikolojik ya da fizyolojik kökenli sebeple cinsel ilişki sırasında normalden daha geç boşalmak.
Glossolali

Herhangi bir anlamdan yoksun bir dizi heceyi bir arada söylemek.
Granülosit

Eş anlam: nötrofil. Vücudumuza giren mikropları ve yabancı maddeleri yutarak yokeden lökosit (akyuvar). Kemoterapiden sonra geçici olarak sayıları azalır. Aşırı azalmalarda infeksiyon hastalığına bağlı ateş görülür.
Glossopleji

Dilin istemli hareketlerini yaptıran dilaltı sinirinin (XII. kafa çifti) felci.
Granülositler

Sitoplazmasmda çok sayıda ve çeşitte granül bulunan akyuvar türü.
Glossospazm (dil spazmı)

Dil kaslarının istemsiz kasılmalanyla beliren durum.
Glottis

Gırtlaktaki ses telleri ve bunlann arasındaki bölgeyi kapsayan organ.
Glukagon

Pankreas tarafından üretilerek kana verilen, kan şekerini artırıcı etki yapan hormon.
Gelon (eritem pernö)

Deride genel olarak soğuk etkisiyle ortaya çıkan ve yi-neleyici özellik gösteren kızarıklık ve şişme.
Gluteus bölgesi

Kalçanın arkasında, kaba etlere denk gelen anatomik bölge.
Gtiyom

Merkez sinir sisteminde, özellikle beyinde nöroglia (sinir) dokusundan çıkan tümörlerin genel adı.
Glükagon

Pankreas tarafından üretilerek kana verilen, kan şekerini artırıcı etki yapan hormon.
Glükozitler

glikozitler
Glütamik oksalâsetik transaminaz (got)

GOT kısaltmasıyla belirtilen enzim.
Gutasyon

Bitkilerin yapraklarından damlalar halinde su atılması.
Genetik kod

mRNA boyunca üçlü gruplar halinde bulunan ve protein sentezleme sırasında üretilen aminoasit dizilerinin düzenini belirleyen nükleotid dizileri.
Glütatyon

Glütamik asit, sistein ve glisin adı verilen üç aminoasitin oluşturduğu bir tripeptit.
Guyon deneyi

Üç kap testi adı da verilen bir inceleme yöntemidir; idrarda kan bulunması (hematüri) durumunda kanın nereden kaynaklandığını belirlemeyi amaçlar.
Genetik kod (genetik şifre)

Nükleik asit molekülündeki azotlu bazlann diziliş sırası.
Genital dönem

İnsanda libidonun gelişiminin beşinci ve son evresi.
Golden her's sendromu

epibulber dermoid tümör dermolipomlarperiartiküler deri kabartısı
Gükoneojenez

Glikoz olmayan maddelerden, yani aminoasit ve yağlardan glikoz üretimi.
Genital organlar

Üreme organları
Golfçü dirseği

Tıbbi adı mediyal epikondilit"" olan ve dirseği tutan bir hastalık.
Golgi kas-kiriş organı

Kas lifleriyle kiriş demetlerinin birleşme noktalannda bulunan ve ancak mikroskopla görülebilen küçük, oval biçimli oluşumlar.
Gündüz körlüğü (hemeralopi)

Görme yeteneğinin zayıf ışıkta İyi olmasma karşın güçlü ışıkta zayıf olması.
Genom

Bir organizmanın sahip olduğu genetik şifrelerin tamamı
Goll çekirdeği (nucleus gracilis)

Soğanilikte Fasciculus gracilis denen sinir liflerinin son bulduğu sinir hücreleri topluluğu.
Genom projesi

İnsanın ya da başka canlıların genomlarının tamamının ya da bir kısmının haritasını ve diziliş biçimlerini saptamayı hedeflemeye yönelik araştırmalar.
Goll demeti (fasciculus gracilis)

Omuriliğin arka kordonunun iç bölümünde yer alan sinir lifleri demeti.
Genotip

Bir organizmanın gen bileşimi.
Gommage

Vücudu ölü hücrelerden arındırma
Genotip*

Bir organizmanın gen bileşimi.
Gonad

Üreme hücrelerini meydana getiren üreme organları.
Gerantofili

Kendisinden yaşça büyük kişilerle cinsel ilişkiye girme eylemi.
Gonadotropin

Testislerden sperm, overlerden yumurta üretmek için bu sistemleri uyarma kapasitesine sahip hormonlardır.
Hemoroitler

Bazı hemoroit toplardamarlarında ve daha seyrek olarak bir toplardamardaki patolojik genişleme.
Hemosiderin

Karbonhidrat, protein, yağ ve proteine geriye dönüşümlü olarak bağlanmış üç değerlikli demirden oluşan san-kahverengi renkteki pigment.
Hemosideroz

Alyuvar hemoglobininden açığa çıkan demiri içeren hemosiderin pigmentinin dokularda aşın miktarlarda birikmesi.
Hiperprozeksi

Bir tür dikkat bozukluğu.
Hemositoblast

Çoğalma ve farklılaşma süreçleri sonucunda alyuvarları (eritropoez); nötrofil, bazofil ve eozinofil gibi granüllü akyuvarları (granülositopoez); trombositleri (trombosi-topoez) oluşturan kemik iliğinin kök hücresi. Bak. he-matopoez.
Hemositometri

Bir alet yardımıyla kanın biçimli hücrelerinin mikroskopta sayılması.
Halber steedler provezarkii cisimciği

trahom ayırıcı tanısında önemlidir. giemsa ile boyanmış konjonktival epitel kazıntılarında ince bazofilik sitoplazma inklüzyon cisimcikleridir. görülmesi trohomu akut konjonktivitten ayırır.
Hemospenni

Kanlı sperm çıkarma.
Hipersomni

Özellikle derin ve uzun uykuya ve uyuklamaya aşın eğilim.
Geç boşalma

Psikolojik ya da fizyolojik kökenli sebeple cinsel ilişki sırasında normalden daha geç boşalmak.
Glossolali

Herhangi bir anlamdan yoksun bir dizi heceyi bir arada söylemek.
Granülosit

Eş anlam: nötrofil. Vücudumuza giren mikropları ve yabancı maddeleri yutarak yokeden lökosit (akyuvar). Kemoterapiden sonra geçici olarak sayıları azalır. Aşırı azalmalarda infeksiyon hastalığına bağlı ateş görülür.
Glossopleji

Dilin istemli hareketlerini yaptıran dilaltı sinirinin (XII. kafa çifti) felci.
Granülositler

Sitoplazmasmda çok sayıda ve çeşitte granül bulunan akyuvar türü.
Glossospazm (dil spazmı)

Dil kaslarının istemsiz kasılmalanyla beliren durum.
Glottis

Gırtlaktaki ses telleri ve bunlann arasındaki bölgeyi kapsayan organ.
Glukagon

Pankreas tarafından üretilerek kana verilen, kan şekerini artırıcı etki yapan hormon.
Gelon (eritem pernö)

Deride genel olarak soğuk etkisiyle ortaya çıkan ve yi-neleyici özellik gösteren kızarıklık ve şişme.
Gluteus bölgesi

Kalçanın arkasında, kaba etlere denk gelen anatomik bölge.
Gtiyom

Merkez sinir sisteminde, özellikle beyinde nöroglia (sinir) dokusundan çıkan tümörlerin genel adı.
Glükagon

Pankreas tarafından üretilerek kana verilen, kan şekerini artırıcı etki yapan hormon.
Glükozitler

glikozitler
Glütamik oksalâsetik transaminaz (got)

GOT kısaltmasıyla belirtilen enzim.
Gutasyon

Bitkilerin yapraklarından damlalar halinde su atılması.
Genetik kod

mRNA boyunca üçlü gruplar halinde bulunan ve protein sentezleme sırasında üretilen aminoasit dizilerinin düzenini belirleyen nükleotid dizileri.
Glütatyon

Glütamik asit, sistein ve glisin adı verilen üç aminoasitin oluşturduğu bir tripeptit.
Guyon deneyi

Üç kap testi adı da verilen bir inceleme yöntemidir; idrarda kan bulunması (hematüri) durumunda kanın nereden kaynaklandığını belirlemeyi amaçlar.
Genetik kod (genetik şifre)

Nükleik asit molekülündeki azotlu bazlann diziliş sırası.
Genital dönem

İnsanda libidonun gelişiminin beşinci ve son evresi.
Golden her's sendromu

epibulber dermoid tümör dermolipomlarperiartiküler deri kabartısı
Gükoneojenez

Glikoz olmayan maddelerden, yani aminoasit ve yağlardan glikoz üretimi.
Genital organlar

Üreme organları
Golfçü dirseği

Tıbbi adı mediyal epikondilit"" olan ve dirseği tutan bir hastalık.
Golgi kas-kiriş organı

Kas lifleriyle kiriş demetlerinin birleşme noktalannda bulunan ve ancak mikroskopla görülebilen küçük, oval biçimli oluşumlar.
Gündüz körlüğü (hemeralopi)

Görme yeteneğinin zayıf ışıkta İyi olmasma karşın güçlü ışıkta zayıf olması.
Genom

Bir organizmanın sahip olduğu genetik şifrelerin tamamı
Goll çekirdeği (nucleus gracilis)

Soğanilikte Fasciculus gracilis denen sinir liflerinin son bulduğu sinir hücreleri topluluğu.
Genom projesi

İnsanın ya da başka canlıların genomlarının tamamının ya da bir kısmının haritasını ve diziliş biçimlerini saptamayı hedeflemeye yönelik araştırmalar.
Goll demeti (fasciculus gracilis)

Omuriliğin arka kordonunun iç bölümünde yer alan sinir lifleri demeti.
Genotip

Bir organizmanın gen bileşimi.
Gommage

Vücudu ölü hücrelerden arındırma
Genotip*

Bir organizmanın gen bileşimi.
Gonad

Üreme hücrelerini meydana getiren üreme organları.
Gerantofili

Kendisinden yaşça büyük kişilerle cinsel ilişkiye girme eylemi.
Gonadotropin

Testislerden sperm, overlerden yumurta üretmek için bu sistemleri uyarma kapasitesine sahip hormonlardır.
Hemoroitler

Bazı hemoroit toplardamarlarında ve daha seyrek olarak bir toplardamardaki patolojik genişleme.
Hemosiderin

Karbonhidrat, protein, yağ ve proteine geriye dönüşümlü olarak bağlanmış üç değerlikli demirden oluşan san-kahverengi renkteki pigment.
Hemosideroz

Alyuvar hemoglobininden açığa çıkan demiri içeren hemosiderin pigmentinin dokularda aşın miktarlarda birikmesi.
Hiperprozeksi

Bir tür dikkat bozukluğu.
Hemositoblast

Çoğalma ve farklılaşma süreçleri sonucunda alyuvarları (eritropoez); nötrofil, bazofil ve eozinofil gibi granüllü akyuvarları (granülositopoez); trombositleri (trombosi-topoez) oluşturan kemik iliğinin kök hücresi. Bak. he-matopoez.
Hemositometri

Bir alet yardımıyla kanın biçimli hücrelerinin mikroskopta sayılması.
Halber steedler provezarkii cisimciği

trahom ayırıcı tanısında önemlidir. giemsa ile boyanmış konjonktival epitel kazıntılarında ince bazofilik sitoplazma inklüzyon cisimcikleridir. görülmesi trohomu akut konjonktivitten ayırır.
Hemospenni

Kanlı sperm çıkarma.
Hipersomni

Özellikle derin ve uzun uykuya ve uyuklamaya aşın eğilim.
Hemostatikler

Kanamanın durdurulması için kullanılan çeşitli araçlara verilen ad.
Halitozis

Nefesin kötü kokması
Hemostaz

Kanamanın durması.
Hemoterapi

insan kanı kullanılarak uygulanan tedavi biçimi.
Hemotoksin

Başta alyuvarlar olmak üzere kan hücrelerini etkileyerek onlan parçalayan bakteri zehirlerine verilen genel ad.
Hipertansiyon

Yüksek kan basıncı.
Hemotoraks

Plevra boşluğunda kan birikmesi.
Hipertansiyon

Yüksek kan basıncı.
Hallüsinasyon

Gerçekte olmayan şeyleri algılamak.
Henoch-schönlein purpurası

Çocukluk çağının en sık rastalanan vaskülit (damar iltihaplanması) tipi (erişkin yaşta da görülebilir), çoğunlukla geçici bir hastalıktır ve büyük eklemlerde artrit ve sindirim sistemine ait bulgularla seyreder, bacakların alt kısmında ve kalçalarda iltihaplı kapillerlerin (kılcal damar) cilt içine kanamasıyla oluşan mor renkli cilt döküntüleri vardır.
Hipertelorizm

İki organ arasındaki uzaklığın normalin üzerinde olması.
Halotan

Anestezik bir madde.
Hepatektomi

Karaciğerin kısmen ya da tümüyle cerrahi olarak çıkarılması.
Hipertiroidizm

Tiroit bezi hormonlarının aşın üretimi sonucu beliren klinik tablo.
Halüsinasyon

Gerçekte varolmayan bir şeyi görme, işitme veya kokusunu alma, yalancı algılama.
Hipertoni

Tüm vücut kaslarındaki aşın gerginlik artışı.
Halüsinojen

İnsana verildiğinde genellikle geçici anormal psikolojik belirtilere yol açabilen maddeler
Hepatikoduodenostomi

Om'kiparmakbağırsağı ile karaciğerin safra kanalının ağızlaştmlarak birleştirilmesinden oluşan cerrahi girişim.
Hipertrikoz

Gerek kıllı bölgelerde, gerek kılların bulunmadığı ya da çok az olduğu bölgelerde aşırı kıllanma.
Halüsinozlar

Hastanın, algıladığı varsanı(*) uyanlarının gerçek olmadığının farkında olduğu patolojik durum; örneğin kronik alkoliklerde rastlanır.
Hipertrofi

Bir dokunun, organın ya da bütün bir sistemin hücre hacmindeki artışa bağlı olarak büyümesi.
Hepatit a antivirüs antikoru (total)

Hepatİt A virüsüne karşı antikorlar.
Hamartom

Yeni oluşmuş kan damarlarında meydana gelen tümör.
Hepatit a antivirüs ıgm antikoru

epatit A virüsü enfeksiyonunun başlamasından sonra bir hafta içinde ortaya çıkan ve düzeyi 60-80 gün sonra azalan antikor.
Hipervitaminoz

Aşın vitamin alma sonucunda gelişen hastalık tablosu.
Hamartroz

Eklem boşluğuna kan dolması.
Hipervolemi

Vücutta dolaşan kan hacminde artış.
Hipipion

ön kamarada püy çökelmesi
Hipnagojik evre

Uykudan hemen önceki uykuya dalma dönemi; kişi sanki gözleri açık uyumaktadır.
Hepatizasyon (karaciğerleşme)

Akciğerlerin patolojik bîr süreç sonunda karaciğer dokusuna benzeyen bir görünüm kazanması.
Hipnoanaliz

Psikoterapide hipnozun kullanılmasıyla uygulanan tedavi yöntemi.
Haploid

Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom sayısı, vücut hücrelerinin sahip olduğu kromozom sayısının yarısına sahiptir. Kromozom sayısının yarıya inmesi sonucu oluşan "" sayıda kromozom taşıyan hücrelere haploid hücre denir. "
Hepatografi

Damar yoluyla verilen kontrast maddenin retiküloen-dotelyal sistem hücreleri tarafından tutulması
Hipnoz

Hypnozis adlı uyku tanrıçasından alan bir kelimedir.Uyku ile uyanıklık arasında kişinin farklı bir bilinç durumunda olduğu hali ifade eder.
Haploit

Tek bir kromozom takımı kapsayan hücre yada organizma (Örneğin insan gametlerinde bulunan toplam 23 adet kromozom bir haploit oluşturur).
Hepatokolanjit

Karaciğer ve safra yollarına çeşitli yollarla ulaşan mik- roorganizmaların burada ve çevre dokularda yol açtığı akut iltihabi süreç.
Hipo

Az ya da yetersiz anlamındaki ön ek
Hepatom

Karaciğer hücrelerinden kaynaklanan tümör
Hipoakuzi

İşitme yeteneğinin azalması.
Hepatomegali

Karaciğerin büyümesi
Hipoalerjenik

 (Hypoallergenic) Kozmetik sanayiinde ürünün cilt reaksiyonu ve/veya hassasiyetine ve alerjiye neden olmayacağını göstermek için kullanılan bir terim. Ancak, üreticilerin bu iddialarını kanıtlamaları henüz bir standart veya yasaya bağlanmadığından bu tür ürünlerde çok dikkatli olunması gerekir.
Haptoglobin

Kan dolaşımında serbest olarak bulunan hemoglobini taşımakla görevli alfa 2-globülin grubundan serum proteini.
Hepatopati

Karaciğer hastalığını belirten genel terim.
Hipoaljezi

Ağrılı uyaranları algılama yeteneğinde bir azalma ile beliren duyu bozukluğu;
Hepatosentez

Mikroskopla incelemek üzere karaciğerden örnek alma tekniği.
Hipobaropati

Basıncın ani ya da yavaş bir biçimde düşmesi sonucu gelişen patolojik tablo.
Hepatosit

Karaciğer dokusunu oluşturan hücre tipi.
Hipobuli

İrade bozukluğu.
Hepatosplenografî (splenoportografî)

Dalağa doğrudan İyot içeren suda çözünür bir kontrast madde verildikten sonra dalak ve karaciğerin radyolojik yöntemlerle incelenmesi.
Hipodermit

Hipodermisin (altderi) iltihabı.
Hepatosteatoz

 Karaciğer yağlanması.
Hipodermofclizi

Ağız ya da damar yoluyla vücuda sıvı ya da çözelti vermeyi olanaksız kılan durumlarda ya da verilecek sıvının yavaş emilmesi istendiğinde kullanılan bir sıvı verme yöntemi.
Hepatoterapî

Çiğ (ya da az pişmiş) hayvan karaciğeri ya da karaciğer özütleriyle uygulanan tedavi biçimi.
Hipoestezi

Vücut yüzeyine uygulanan belirli uyanları algılama yeteneğinde azalmayla beliren duyarlılık bozukluğu.
Herbert nodülleri

trahomda görülen foliküler hipertrofi
Hipofalamus

Talamusun altında yer alan ve üçüncü beyin karıncığının yan duvarlarını ve tabanını oluşturan yapı.
Herbivor

Otlarla beslenen hayvanlara verilen genel ad.
Hipofiz

Beyin tabanında burun arkasının üst kısmına uyan bölgede hormon salgılayan bir bezdir.
Hipofîz (pitııiter bez)

Sfenoİt (kamamsı) kemiğin tabanında yer alan Türk eyeri adlı (sella turcica) çukura yerleşmiş ve beyne ince bir sapla bağlantı yapan iç salgıbezi.
Heredoataksi

Merkez sinir sisteminin kalıtım yoluyla geçen hastalıklarına verilen ad.
Hipofiz hormonları

Hipofiz bezinin salgıladığı hormonlar. Ön, orta ve arka hipofiz hormonları olarak sınıflandırılır.
Hermafroditizm

Her iki eşeyede sahip canlı
Hipofizektomi

Hipofiz bezinin çıkarıldığı cerrahi girişim.
Hermafroditizm (erdişilik)

Aynı kişide erkek ve kadın cinsel organlarının bir arada bulunması.
Hipofonez

Göğüs kafesi üzerinde yapılan perküsyonla(*) alınan akciğer seslerinin şiddetinde azalma.
Hermophrodıtıc

Hem kadın hem de erkek cinsel organları olan.
Hipogalaksi

Doğumdan sonra memedeki süt bezlerinden salgının yetersiz olması.
Hipogastriyum

Ön karın duvarının orta-alt kısmına denk düşen anatomik bölge;
Hipogenitalizm

Dış üreme organlannın kişinin yaşına göre yeterince gelişmemiş olması.
Hipoglisemi

Kandaki şekerin(glikoz) normal değerin altına düşmesi.
Hipoglossus siniri (dilaltı siniri)

XII. kafa çifti (dilaltı siniri) dilin iç ve dış kaslannı hareket ettiren sinirdir.
Herpesvirüs

Oldukça büyük, kübik simetri gösteren ve DNA, protein ve fosfolipit içeren virüs grubu.
Hipogonadizm

Eşey bezlerinin (erbezi ve yumurtalıklar) iç salgı işlevlerinde yetersizlikle beliren durum.
Heterofori

Gözün hareket kaslarındaki işlevsel denge bozukluğu nedeniyle gözün kayma eğilimi göstermesi.
Hipoguzi

Tat duyusuna yönelik uyanlara karşı duyarlılığın azalması.
Heterojen

Değişik karakterlere yada yapılara sahip olan.
Hipokalsemi

Kandaki kalsiyum düzeyinin düşmesi.
Hayvan döküntüleri

Hayvanlardan dökülen küçük deri pullan. Alerjinin önemli nedenlerindendir
Heterokromozom

Farklı iki kromozomun oluşturduğu kromozom çifti, în-sandaki cinsiyet kromozomları bu yapıdadır.
Hipokampus

Beyin yarıkürelerinin yan karıncıklarından çıkarak gene aynı karıncıkların tabanını döşeyen sinirsel yapıya verilen ad.
Heteroplazi

Embriyonun gerişimi sırasında bir dokunun farklılaşma sürecinde görülen anomali.
Hîpokapni

Kısmi karbon dioksit basıncının düşük olmasına bağlı olarak kandaki karbonik asit düzeyinin azalması.
Heteroseksüel

Karşı cinse ilgi duyan ve karşı cinsle ilişkiye giren kişi.
Hipoklorhidri

Mide mukozasındaki hidroklorik asit üretiminin yetersiz olması.
Heteroseksüellik

Bir kişinin karşı cinse duyduğu cinsel ilgi;
Hipokoli

Heterosis

(melez gücü) Melezlerin atalarına göre kazandıkları üstünlük.
Hipokondri

Kendi sağlığıyla ilgili olarak aşın endişelenme durumu.
Hbco

karboksihemoglobin
Heterotaksi

Vücudun sol yanında bulunması gereken organlann sağda yerleşmesiyle (ya da tersi) beliren ender doğumsal oluşum bozukluğu.
Hipokromi

Alyuvarlardaki hemoglobin miktannın azalması.
Heterotopi

ektopi
Hipoksi

Oksijen azlığı. Bak. anoksi.
Heterozigot

Kalıtımla geçen her özellik bir eş kromozom çifti (homolog kromozom) üzerinde karşılıklı olarak yerleşmiş alel adlı genlerle taşınır.
Hipomani

Manideki boyutlara varmayan, ama onun tüm Özelliklerini şiddeti azalmış biçimde gösteren aşın uyarılma durumu.
Hipomenore

Âdet kanamasının miktar ve süresinin azalması ile beliren âdet çevrimi bozukluğu.
Hipoovarizm

Yumurtalıkların iç salgı etkinliğinin azalmasıyla beliren patolojik durum.
Hipoparatiroidizm

Paratiroit bezlerinin yetersiz hormon üretmesine bağlı hastalık tablosu.
Hıımor (suyuk)

insan vücudunda değişik yapı ve biyolojik işlevleri olan sıvı ya da yan sıvı maddeleri tanımlayan genel terim.
Hipopituitarizm

Hipofiz bezinin salgılama etkinliğindeki yetersizlik sonucu gelişen patolojik durum.
Hdl kolesterol

Yüksek yoğunlukla lipoproteinlerin (HDL) içerdiği kolesterol
Hırıltılı solunum

Akciğerlerde duyulan gürültülü solunum.
Hipoplazı

Bir doku ya da bir organın gelişiminin eksik kalması, farklılaşma düzeyine ya da boyutlara ulaşamaması.
Head bölgeleri

İç organlardan kaynaklanan duyusal reflekslerin yansımayla ulaştığı deri bölgeleri.
Hipoproteinemi

100 mi plazmadaki protein miktarının 6 gr'nin altına düşmesi
Heberden nodülleri

Parmakların en uç eklemlerindeki sert şişlikler, tamamen oluştuklarında genelikle ağrısızdırlar - bu nodüller el osteoartritinin tipik belirtisidir.
Hipopyon

Gözün Ön odasında irin birikmesi.
Heksoz

Altı karbonlu monosakkarit.
Hibridizasyon

iki ayn saf ırka ait bireylerin çiftleşmesi; melezleştirme
Hiporefleksi

Deri yüzeyine ya da kemik-kiriş yapılarına uygulanan mekanik uyanlara karşı ortaya çıkan sinir reflekslerinin zayıflaması.
Hibridizasyon (melezleme)

Birbirini bütünleyen iki DNA zincirinin biraraya gelerek ikili sarmal biçimindeki molekülü oluşturması.
Hiportansiyon

Düşük kan basıncı
Hiposekresyon

İÇ salgıbezlerindekİ salgı yapımında azalma
Heliyoterapi (güneş tedavisi)

Güneş ışınlarının organizma üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanan tedavi tekniği.
Hipospadias

Penisin doğumsal bir şekil bozukluğudur. İdrar yolunun son kısmı olan üretra'nın dışa açılan deliğinin normal yerinde değil, penisin alt yüzünde herhangi bir yerde olması halidir.
Helmintiyaz

Organizmada asalakların yof açtığı hastalıkları tanımlayan genel terim.
Hidramniyos (amniyon sıvısı fazlalığı)

Amniyon kesesinde aşın amniyon sıvısı birikmesi
Hipospadya

Siyeğin penis ucu yerine penisin alt yüzüne açılmasıyla beliren doğumsal oluşum bozukluğu.
Hidrartroz

Eklem boşluğunda sıvı birikmesiyle beliren patolojik durum
Hipospenni

oligospermi
Hemaglütinasyon

Kan yuvarlarının aglütinasyonu.
Hidratasyon

Organizmaya aşın su alınmasını belirten terim.
Hipostaz

Ölümden sonra kanın yerçekimi etkisiyle vücudun alt bölümlerinde göllenmesi.
Hidroadenom

Derideki ter bezi ya da apokrin bez (dış cinsel organlar çevresinde bulunan ter bezleri) hücrelerinden kaynaklanan iyi huylu tümör.
Hipostenüri

İdrarın Özgül ağırlığının normalin altında olması.
Hemanjiom

Kan damarlarından dogan urlar.
Hidrofobi (su korkusu)

Sıvılardan ve özellikle sudan aşın ölçüde korkma.
Hiposürrenalizm

Böbreküstü bezlerinin etkinliğinde azalmayla beliren patolojik durum; böbreküstü bezi yetmezliği
Hemanjiyom

Genişlemiş kan damarlarının iyi huylu türmörü.
Hidroftalmi

buftalmi
Hipoşili

Mide mukozasının yetersiz çalışmasına bağh olarak mide suyunda pepsin ve hidroklorik asit azlığı.
Hemanjiyoperisitom

Kılcal damarların dış yüzeyindeki perisit adlı hücrelerden kaynaklanan ve ender görülen bir tümör.
Hidrokortizon

kortizol
Hipotalamus

Ön beynin alt bölgesi olup bazı organ ve bezlerin çalışmasını düzenleyen kısmı.
Hemartroz

Eklem boşluğuna kan dolması.
Hidroksiprolin

Kemik kollajeninin yapısındaki önemli madde.
Hipotansiyon

Düşük tansiyon ya da Hipotansiyon, düşük kan basıncı demektir; sistolik kan basıncının 90 mmHg'dan az olmasıdır.

Normal kan basıncının alt limitleri bireyden bireye değişmekle birlikte, sistolik 90, diastolik 60 mmHg kabul edilmektedir. Hipotansiyonun nedeni parasempatik sinir faaliyetinin artması ya da başka rahatsızlıklardır. ve genelde halsizlik sendromu göstermektedir.Vücuttaki sodyum ve iyonları dengesizliği ve yetersizliğinde de görülebilmektedir.

Tansiyon, ateşli hastalıklar sırasında, büyük kanamalardan sonra, iç salgı bezi bozukluklarında veya herhangi bir hastalıktan sonraki iyileşme döneminde düşer. Bazı kadınların aybaşı hallerinde, veya sıcakta fazla ter kaybından sonra veya sinirli kimselerde de tansiyon düştüğü görülür. Devamlı olarak tansiyon düşüklüğü önemli bir hastalığın işareti olabilir.

Tansiyon düşüklğünde sık görülen şikayetler; başdönmeleri, kulak çınlaması, ve bayılmadır.

Düşük Tansiyon Nedenleri

         *Kalp hastalıkları
         *Kanama
         *Kansızlık
         *Enfeksiyon.
         *İlaçlar
  
Tansiyon Düşüren İlaçlar

         *Tansiyon ilaçları
         *Kalp ilaçları
         *İdrar söktürücüler
             *Psikolojik ilaçlar

Tedavi genellikle gerekmez.

Hemartroz

Eklem boşluğuna kan dolması.
Hidrokusyon

Soğuk suya girmeye bağlı olarak bilinç kaybı ve ani solunum durmasıyla beliren bayılma.
Hipotermi

Vücut sıcaklığının normal değerlerin altına düşmesi.
Hidrolazlar

Bir kimyasal bileşiğin iki atomu arasındaki bağlan su molekülü yardımıyla çözen enzimler grubu.
Hipotiroidizm

Tiroit bezinin yetersiz çalışması sonucunda beliren hastalık tablosu.
Hidroliz

Bir molekülün kovalent bağlarının su ile parçalanarak ayrılan kısımların birine H diğerine OH grubunun eklenmesi.
Hipotoni

Kas gerginliğinde azalma.
Hematofobi

Kan görmekten korkma.
Hidroperikardiyum

Perikart (kalp zarı) boşluğu içine sıvı toplanması.
Hipotonik

İzotonik sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan sıvı.
Hematoidin

Kanın çeşitli nedenlerle (derialtı ve kas içindeki kanamalar, hemartroz vb) damar dışına çıkmasının ardından hemoglobinin parçalanmasıyla oluşan ve kanamanın olduğu dokuda biriken pigment.
Hidropizi

Derialtı dokusunda ve organizmanın çeşitli seröz boşluklarında sıvı birikmesiyle beliren durumlan tanımlayan ve günümüzde artık kullanılmayan terim
Hipotrofî

Bir organ ya da dokuda hücre sayısı ve hacim azalması, ileri düzeyde hipotrofi, yanlış da olsa atrofi terimiyle karşılanmaktadır
Hematokolpos

Himenin (kızlık zarı) doğumsal bir anomali nedeniyle delik olmamasına bağlı olarak görülen patolojik durum.
Hidropnömotoraks

Hidrotoraks (akciğer zarı boşluğunda sıvı toplanması) ve pnömotoraksm (akciğer zan boşluğuna hava girmesi) birlikte görüldüğü ağır durum.
Hipovitanunoz

Vitamin eksikliğine bağlı olarak beliren hastalık tablosu.
Hematokrit

Kandaki eritrositlerin % olarak belirtilen toplam hacmi.
Hidrops

Organizma boşluklarında ya da dokulannda seröz nite-tikle StVt toplanması.
Hipozmi

Koku alma duyusunun azalması.
Hematolog

Kan hastalıkları uzmanı.
Hidrosalpenks

Fallop borusu(*) içinde sıvı birikimiyle beliren patolojik durum.
Hematoloji

Kanın ve kan hücrelerini yapıcı organların (kemik iliği, lenf organları, dalak) hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.
Hidrosefali

Beyin kanncıklarındaki beyin-omurilik sıvısının (BOS) basıncının artmasıyla beliren patolojik durum.
Hematom

Organ içerisinde veya aralarında kan birikmesi.
Hidrosel

Erbezini saran seröz zar boşluğunda sıvı toplanmasıyla beliren patolojik durum.
Hematomiyeli

Omurilikte kanama.
Hidroterapi

Bir tür fizyoterapi. Normal yüzme havuzundan daha sıcak olan (genellikle 37-38°C) bir ılık su havuzunda bir uzman tarafından egzersiz yaptırılması.
Hematopoez

Kan hücrelerinin (alyuvar, akyuvar) yapımı ve olgunlaşma süreci.
Hidrotoraks

Akciğer zarı boşluğunda değişen miktarlarda sıvı birikmesi.
Histerektomi

Dölyatağımn bütününün ya da dölyatağı boynuna kadar olan bölümünün (kısmi histerektomi) çıkarıldığı cerrahi girişim.
Hematoraetra

Dölyatağı boşluğunda âdet kanının birikmesiyle beliren patolojik durum.
Hidroüreter

Bir ya da her iki idrar borusunun çapındaki artışla beliren patolojik durum;
Hîsterometri

Histerometre adındaki ölçekli, metalden yapılmış bir alet yardımıyla dölyatağı boşluğunda yapılan ölçümler.
Hematosalpenks

Bir ya da her iki Fallop borusunda (salpenks) kan birikmesiyle oluşan patolojik durum.
Hidrozadenit

Derideki ter bezlerinin iltihabı.
Histeropeksi

Dölyatağının konumunu düzeltmek amacıyla uygulanan cerrahi girişim.
Hematosel

Testis torbalarında kan birikmesi.
Hifema

ön kamarada kan çökelmesi
Histerosafpingografi

Dölyatağı boşluğuna X ışınlarını geçirmeyen bir madde (radyoopak sıvı) verilerek uygulanan, dölyatağı ve Fal-lop borularının (salpenks) radyolojik incelemesi.
Highmore cismi

Erbezİnin orta hattında bulunan dikey bölme (mediasti-num testis).
Histeroskopi

Rahim içini optik bir alet yardımıyla girip izlemektir.
Hemeralopi

gündüz körlüğü
Higrom

bursit
Histiyosit

Organizmadaki bağdokuda dağınık olarak bulunan hücreler
Hemianopsi

Genellikle görme çaprazım (optik kiyazma) İlgilendiren çeşitli patolojik süreçlere bağlı olarak görme alanının yansının kaybı.
Histiyositom

Histiyosit içeren bağdoku tümörü.
Hemiatrofi

Bir anatomik yapının yansında küçülmeyle beliren pa- tolojik durum.
Hilus

Organlarda büyük damar ve sinirlerin, akciğerlerde solunum yollarının giriş kapısı.
Histojenez

Embriyon hücresinin farklılaşıp gelişerek olgun dokuları oluşturması; doku oluşumu.
Hemikolektonü

Kalınbağırsağın ağır patolojik süreçlere bağlı olarak işlev bozukluğu ya da doku Ölümü gösteren yansının (sol ya da sağ) cerrahi girişimle çıkanlması.
Histokimya

Hazırlanmış doku kesitlerinin, kimyasal ve fiziksel analiz yöntemleri kullanılarak kimyasal özelliklerinin incelenmesi.
Hemilaminektomi

Bİr omurun sol ya da sağ yapraksı çıkıntısının (lamina) cerrahi girişimle çıkanlması.
Histoloji

Dokuları inceleyen bilim dalı
Himenotomi

Kızlık zarının cerrahi girişimle kesilmesi.
Histon

Kromozomlarda nükleik asitlere bağlı olarak bulunan protein.
Histopatoloji

Histolojinin yöntemlerini kullanarak patolojik süreçlerin bir dokuda yol açtığı değişiklikleri inceleyen patoloji dalı.
Hiperaldosteronizm

Böbreküstü bezleri tarafından aşın aldosteron salgılanması ile beliren patolojik durum.
Histoplasma capsulatum

insanda histoplazmoz adı verilen hastalığa yol açan mantar türü, insana bulaşma, özellikle evcil ya da yabanıl hayvan (tavuk, yarasa ve öteki kuşlar) dışkısıyla kirlenmiş toprakta bulunan mantar sporları ve birlerinin solunmasıyla gerçekleşir.
Hiperalimentasyon

Aşın besin alma; bunun sonucu olarak yağ dokusu ve vücut ağırlığı artar.
Hiyalinoz

Organizmanın çeşitli yapılarında glikoproteinden oluşmuş hiyalin maddesinin (camsı madde) birikmesiyle beliren patolojik süreç.
Hiyaloplazma

Protoplazmanın akışkan bölümü.
Hemoaglütinasyon

Özgül antikorların etkisi (bak. hemoaglütinin; kriyoag-lütinin) ya da başka mekanizmalarla kandaki alyuvarların kümeleşmesi.
Hiyoit kemiği (dil kemiği)

Ortada boynun ön bölümünde yer alan, tek, simetrik, at nalı biçiminde kemik.
Hemoaglütinin

Alyuvarlar başta olmak üzere kanın biçimli öğelerinin kümeleşmesine ya da kümeleşerek çökmesine neden olan antikorlar.
Hiperazotemi

Kandaki üre miktarının 0,40 gr/lt'nin üzerine çıkması.
Hemoblastoz

Kan hücreleri ve kan yapımına katılan dokularda tümöre benzer biçimde hücre çoğalmasıyla beliren hastalıklar için kullanılan genel terim.
Hiperbaroterapi

Hastanın atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı bir odaya (yüksek basınç odası) yerleştirilmesiyle uygulanan tedavi yöntemi.
Hemodilüsyon

Organizmada aşın su tutulması ya da sıvı alımı sonucu kanın sıvı bölümünün hacminin artması
Hemodinamik

Kanın damarlardaki hareketini düzenleyen fiziksel ilke ve kuralları inceleyen fizyoloji dalı.
Hoelen

 Yüzeysel (harici) olarak uygulandığında antibakteriyel, koruyucu, yara iyileştirici ve su birleştirici özellikleri vardır.
Hemodiyaliz

Kandaki artık maddelerin mekanik yolla uzaklaştırılması
Hiperemi

Organizmanın belirli bir bölgesindeki kan miktarındaki artma.
Homeopati

1796'da S. C. F. Hahnemann'ın "İlaçların Erdemlerini Keşfetmede Kullanılacak Yeni Bir İlke Üzerine Deneme" adlı yapıtıyla tanıttığı öğreti.
Hemofil

Kanın normal sürede pıhtılaşmaması şeklinde kendini gösteren, erkeklere has bir çeşit kan hastalığıdır. Halk arasında kanama hastalığı denir. Irsi bir hastalıktır. Doktor tedavisi gerekir.

Bu hastalığa tutulanların; az su içmeleri ve limon, portakal, kiraz veya ahududu yemeleri tavsiye edilir. Ayrıca vücudun herhangi bir yerinde kanamaya neden olabilecek davranışlardan da kaçınmaları gerekir

Homeostasi

Bir organizmanın içinde yaşadığı ortamla madde alış verişi yaparak, kendi iç ortamını belli sınırlar arasında dengede tutması.
Hemofili

Hemofili çoğunlukla genetik geçiş gösteren , vücutta kanın pıhtılaşma sisteminde rol alan ve pıhtılaşma faktörleri olarak adlandırılan proteinlerin eksikliği veya yokluğu nedeniyle ortaya çıkan ve pıhtılaşma bozukluğu yaratan nesilden nesile geçen kalıtsal bir kan hastalığıdır       

Kanın vücutta dolaşmasını sağlayan kan damarları venler, arterler ve kılcal damarlardan oluşur. Bu da damarlardan herhangi bir tanesinde hasar meydana gelmesi durumunda iç kanama meydana gelir. Normal şartlarda kan damarı hasar gördükten hemen sonra travmanın damar üzerine etkisiyle damar duvarı kasılır ve "Trombosit" adı verilen kan hücreleri devreye girerek hasarlı bölgede "Trombosit Tıkacı" adı verilen geçici bir tıkaç oluşturur. Damardaki yırtılma küçükse, bu tıkaç kan kaybını tek başına durdurabilir, fakat delik büyükse kanamayı durdurmak için Trombosit tıkacına ek olarak kanın pıhtılaşması da gerekmektedir. Bu aşamada, pıhtılaşma faktörlerine ihtiyaç vardır. Pıhtılaşma faktörlerinin devreye girmesiyle oluşan Fibrin İplikçikleri, Trombositleri, kan hücrelerini ve plazmayı da içine alarak kan pıhtısını oluşturur.

Hemofili'de ise yeterince güçlü bir kan pıhtısı oluşamamaktadır. Bu nedenle bir Hemofili hastasında vücut içi veya vücut dışı ciddi bir travma meydana gelirse, hastaya genellikle pıhtılaşmanın sağlanması için tıbbi müdahale gerekir. Hemofili hastalarının kanamaları normal bir insandan daha hızlı kanamaz, fakat kan kaybının süresi uzundur. Hemofili erkeklerde görülen ciddi bir kan hastalığıdır.Türkiye’de 4000 Hemofili hastası vardır ve her yıl bu sayıya 100 kişi daha eklenmektedir.

Hemofili Tedavisi

Hemofili hastalarında meydana gelen kanamalar, olmayan faktörün yerine konması ile durdurulabilir. Bunun için iki çeşit faktör üretilmektedir:

Plazma kaynaklı faktörler: insanlardan toplanan kanlar bir havuzda toplanır, faktörler ayrıştırılır, viral inaktivasyondan (kan içinde olabilecek viruslar temizlenir) geçer ve paketlenir. Bu ürünler her ne kadar viral inaktivasyon yöntemlerinden geçmekteyse de insandan insana bulaşabilecek bir takım virusları taşıma riski vardır.

Rekombinat DNA teknolojisi ile elde edilen faktörler: insülinin üretimi gibidir. Bir vektör kullanılarak faktör elde edilmektedir. İçinde insana ait herhangi bir madde olmadığı için hastalık bulaştırma riski yoktur. Ürünümüz bu yolla elde edilir.   
 

Homeostaz

Yaşamın devamı için düzenleyici sistemler yardımıyla organizmanın iç ortamının sabit tutulması.
Hemoglobınopatı

Alyuvarlarda anormal hemoglobin bulunmasıyla beliren patolojik durum.
Hiperfonezi

Akciğerlerde hava artışına bağlı olarak göğüs kafesi üzerinde yapılan perküsyonla (bir elin parmaklarıyla Öteki elin sırtına vurularak bu elin altındaki bölgeden gelen sesin dinlenmesi) alınan seste artış.
Homojen

Bütün birimleri aynı yapıdaki, aynı nitelikte olan
Hemoglobin

Eritrositlerin (alyuvarların) içindeki, dokulara oksijen taşıyan renkli madde. Elektronik kan sayımı cihazlarının çıktılarında HBG"" şeklinde belirtilir"
Homolog kromozom

Biri anneden, diğeri babadan gelen aynı gen çiftine sahip kromozomlar.
Hemoglobin a2 (a2 hemoglobini)

Alyuvarın içerdiği normal bir hemoglobin türü.
Homoseksüel

Kendi cinsine ilgi duyan kişi.
Hemoglobin f

Dölüt kanında önemli miktarlarda görülen bu hemoglobin türü doğumdan sonra bütünüyle kaybolur.
Hiperglobüli

poliglobüli
Homoseksüellik (eşcinsellik)

Bireyin cinsel ilgi ve isteğinin, kendisiyle aynı cinsten kişilere yönelmesiyle beliren bir cinsel sapma türü.
Hemoglobinim

idrarda hemoglobin çıkması.
Hipergonadizm

Erbezi ve yumurtalıklardan aşırı miktarda cinsiyet hormonu salgılanmasıyla beliren durum.
Homotransplantasyon (homolog transplantasyon)

Aynı türün bireyleri arasında uygulanan doku ya da organ nakli.
Hemokaterez

alyuvar yıkımı
Hiperhidratasyon

Organizmada aşırı sıvı birikmesiyle gelişen patolojik durum.
Homozigot

Bir genin eş iki alelini taşıyan birey.
Hemokromatoz

Demir elementinin aşirı miktarda emilmesi ve depolanmasının karaciğer gibi bir çok organda hasar oluşturduğu ve işlev bozukluğuna yol açtığı genetik bir hastalık.
Hordeolum

(arpacık) Bir veya birden fazla Zeis veya Moll bezinin (dış hordeolum) veya Meibom bezlerinin (iç hordeolum) -meibom arpacığı- akut, lokalze, pyojenik infeksiyonu
Hemokromositometrik inceleme (tam kan sayımı)

insan kanındaki hücrelerin İncelenmesi.
Horlama

Horlamanın nedenleri çeşitlidir. Derin bir uyku, sırt üstü yatmak horlamaya neden olabileceği gibi; burun polipleri, burnun çarpık olması, burun iltihabı, burunda ahtapot ve ağzı kapayamamak da neden olabilir.

Yan yatarak uyumak, belin tam ortasına küçük bir lastik top koyarak yatmak horlamayı önler. Bu tedbirlerle geçmeyen horlamalarda, gerçek neden bulunup ona göre bir tedavinin uygulanması gerekir

Hemokültür

Kanında mikrop bulunduğu düşünülen bir enfeksiyon hastasından alınan kan örneğinin uygun besiyerine ekilerek mikroorganizmanın üretilmesi.
Horlama

Horlamanın nedenleri çeşitlidir. Derin bir uyku, sırt üstü yatmak horlamaya neden olabileceği gibi; burun polipleri, burnun çarpık olması, burun iltihabı, burunda ahtapot ve ağzı kapayamamak da neden olabilir.Yan yatarak uyumak, belin tam ortasına küçük bir lastik top koyarak yatmak horlamayı önler. Bu tedbirlerle geçmeyen horlamalarda, gerçek neden bulunup ona göre bir tedavinin uygulanması gerekir.
Hemolitik sarılık

Kandaki alyuvarların tahrip olması sonucu safra, kana karışır. Hastanın idrar rengi normal, büyük tuvaleti ise koyudur.
Hiperkeratoz

Üstderinin boynuzsu katmanındaki kalınlaşmaya bağlı olarak deri kalınlığının artması.
Hormon

Endokrin bezden salınan, kanda dolaşan ve vücudun çeşitli yerlerinde geniş bir etkiye sahip kimyasal maddelerdir.
Hemoliz

Alyuvarın parçalanarak hemoglobin içeriğinin açığa çıkması.
Hormon tedavisi

Organizmadaki hormon eksikliğini gidermek için uygulanan tedavi.
Hemolizanlar

Hangi yolla olursa olsun organizmaya girdiklerinde alyuvarların parçalanmasına, yani hemolize yol açan maddeler.
Hiperkolesterolemi

Kanda kolesterol düzeyinin 250 mg/100 ml'nin üzerine çıkması.
Hormonlar

Belirli hücrelerde üretilerek salgılanan ve kan yoluyla organizmanın Öteki hücrelerine taşınarak bunların üzerinde özgül etkiler gösteren kimyasal maddeler.
Hemolizin

Değişik mikroorganizmaların (stafilokok, streptokok, pnömokok, klostridyum) ürettiği zehirli madde.
Hiperkortikosürrenalizm

Böbreküstü bezlerinin aşın çalışması. Bak. hipersürrenalizm.
Hovvell zamanı

Pıhtılaşmanın genel olarak değerlendirilmesi amacıyla uygulanan bir laboratuvar incelemesi.
Hemopati

Kan ve kan yapıcı organların (kemik iliği, dalak, lenf bezleri) hastalıklarını belirten genel terim.
Hiperkromazi

Pigment fazlalığı gösteren.
Hpl (insan plasenta! laktojen)

Meme bezlerini uyaran etene hormonu
Hemoperikard

Kalp boşluğundan yada kalpten çıkan büyük damarların başlangıç noktasından kalp zarı boşluğuna kan geçmesi
Hiperkromi

Deriye rengini veren maddenin (pigment) miktarındaki artış sonucunda deri renginin koyulaşması
Human koryonik gonadotropin (hcg)

Gebelikte plasentadan salınan bir hormondur. Corpus luteum ve progesteron üretiminin ömrünü uzatarak gebeliği korur. Ayrıca gebelik testini pozitif kılar.
Hemoperikart

Kalp boşluğundan ya da kalpten çıkan büyük damarların başlangıç noktasından kalp zan boşluğuna kan geçmesi.
Hemoperiton

Kann zarı (periton) boşluğuna kan geçmesi
Hipermenore

Âdet kanamasının miktarının ve süresinin artmasıyla beliren âdet çevrimi bozukluğu.
Hemoptizi

Akciğerler veya solunum yollarından öksürme ya da tükürmeyle kan gelmesi, Kan tükürme.
Husye torbası şişliği

Husye torbası (erbezi) şişkinliklerinde; nedenin ne olduğunu araştırmak gerekir. Bazı şişliklerde, husye torbasının görünüşü ışık geçirecek kadar şeffaflaşır. Bazıları da ağrılı olur. Husyelerde, şişlik ile birlikte ağrı da hissedilirse, iltihaplanma veya kanama ihtimali vardır.

Hemoraji

Kanama.
Hipermetropi

Gözün kırma kusuru; yakını görememe.
Husye torbası şişliği

Husye torbası (erbezi) şişkinliklerinde; nedenin ne olduğunu araştırmak gerekir. Bazı şişliklerde, husye torbasının görünüşü ışık geçirecek kadar şeffaflaşır.

Bazıları da ağrılı olur. Husyelerde, şişlik ile birlikte ağrı da hissedilirse, iltihaplanma veya kanama ihtimali vardır.

Hemorajik metropati

Dölyatağında işlev bozukluğuna yol açabilecek kanamalarla beliren sendrom.
Hemoroid

Sindirim sisteminin giriş kapısını ağız ve dişler, çıkış kapısını ise anal kanal ve anüs oluşturur. İstemli olarak sağlanan dışkı ve gaz çıkışının kontrolü; hemoroitlerin de bir parçası olduğu bu anal kanal ve anüs tarafından sağlanmaktadır.

Basur, anüs (makat) bölgesindeki toplardamarların varis gibi genişlemesidir. Hastalığın birincil ve ikincil olmak üzere başlıca iki biçimi vardır.

İkincil basurlar: ikincil basurlar kapıtoplardamarı düzeyinde kan akımının "engellenmesi sonucunda gelişir; örneğin karaciğerde siroz hastalığı böyle bir gelişmeye yol açabilir. Bu durumda ikincil basurlar kan akımım düzenleyici bir işlev üstlenerek kapı toplardamarındaki kanın alt ana toplardamara ulaşmasını sağlar.

Birincil basurlar: Birincil basurlar ikincillerden daha sık görülür ve makat bölgesi toplardamar ağının gerçek bir hastalığını oluşturur. Genellikle 25-50 yaş grubunda ve erkeklerde  yaygındır.

Hastalık nedenlerinin başında geçirilmiş toplardamar iltihapları gibi çeşitli edinilmiş toplardamar bozuklukları gelir. Damar duvarının doğumsal zayıflığı da önemli bir etkendir; bu etken basurların kalıtsal özelliğini ve genellikle başka toplardamar hastalıklarıyla birlikte görülmesini açıklar. Bacaklarda varis ve erbezi toplardamarlarının genişlemesi olan varikosel bu tür hastalıklara örnektir. Bazen toplardamarlardaki zayıflığı ortaya çıkaracak ya da artıracak koşullar da bulunabilir. Kronik kabızlık, hareketsiz yaşamak, günün önemli bir bölümünü oturarak geçirmek, aşın alkol almak, çok miktarda baharatlı ve acı yiyecek yemek, aşın beslenmek, art arda gebelikler ve makat bölgesini zedeleyebilecek bisiklet, motosiklet, binicilik gibi sporlar yapmak basur oluşumunu kolaylaştırabilir.

BASURDAN KORUNMA YOLLARI

Her gün düzenli olarak sıcak banyo yapınız
Sıcak banyo 5-10dk süre ile bir küvet içinde oturma banyosu olarak veya duş sırasında, fıskiye ile makat bölgesine sıcak uygulaması tarzında yapılmalıdır. Böylece hem o bölge temizlenir hem de o bölgedeki kan dolaşımı hızlanır.
    
Tuvalet temizliğine dikkat ediniz
Tuvaletten sonra kalan dışkı artıklarının temizlenmesi için tahriş edici kuru tuvalet kağıtları yerine bol su ve ıslak-yumuşak tuvalet kağıtları kullanılmalıdır.
 
Kabız olmaktan kaçınınız
Sertleşen dışkı zorlamaya bağlı olarak basur ve çatlak oluşumuna neden olur. Bunu engellemek için bol lifli yiyecek alınmalı, düzenli beslenme alışkanlığı edinilmeli, bol su alınmalı ve düzenli egzersiz yapılmalıdır. Böylece dışkının ideal kıvamı olan, diş macunu yumuşaklığı elde edilir.

Düzenli tuvalet alışkanlığı edininiz ve ertelemeyiniz
Tuvalet alışkanlığımızı sağlamak için mümkün olduğunca günün aynı saatleri kullanılmalıdır. Tuvalet ihtiyacının ertelenmesi, bize kabızlık olarak geri dönecektir. Dolayısıyla da basurumuz azacaktır.

 Tuvalette fazla ıkınmayınız, Gazete-Dergi okumayınız
Aşırı ıkınma, karın içi basıncını artıracaktır. Bu ise makat bölgesindeki kan akım hızını azaltacak ve hemoroid damarlarında kan birikimine neden olacaktır. Böylece hemoroid memelerinde şişme ve kanama oluşacaktır.

Uzun süre aynı pozisyonda kalmayınız
Ayakta veya oturarak aynı pozisyonda uzun süre kalmak, bu bölgedeki kan akım hızını azaltacaktır. Bu ise hemoroid memelerinin büyümesine ve şişmesine neden olacaktır. Ara sıra da olsa pozisyonunuzu değiştirin ve hareket edin, en azından arada kısa bir tur atın.

Uzun süre araba kullanmayınız
Taksi, minibüs ve özellikle uzun yol kamyon şoförleri bundan daha çok etkilenir. Bu nedenle belli aralarla mola verip, şoför koltuğunda kalkıp dolaşmak gerekmektedir.

Alkol ve baharatlı gıdalardan uzak durunuz.
Alkol bu bölgedeki kan akımını değiştirerek hemoroid memelerinin şişmesine ve kanamasına neden olmaktadır. Aynı şekilde baharatlı gıdaların fazla alınması da dışkılama sırasında bu bölgenin tahrişine ve ağrılara sebep olmaktadır.

Doğru teşhiş için muayene olunuz
Tüm bunlara rağmen makat şikayetleriniz olduğunda ise kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülük, “basurdandır, herkeste oluyor” diyerek önemsememektir. Çünkü makat kanserleri de bazen benzer şikayetlere neden olabilir...

Tıbbi tedavi:
Tıbbi tedavi fiziksel ve besinsel sağlık önlemlerine dayanır, düzenli dışkılamayı sağlamaya ve dışkının bağırsak içinde uzun süre beklemesini engellemeye yöneliktir. Beslenmenin çok fazla sınırlanması gerekmez, ama aşırı yemekten, sindirim kanalını zedeleyebilecek salamura, hardal, alkol, kahve gibi yiyecek ve içeceklerden kaçınmak gerekir. Kabızlık varsa az miktarda vazelin ya da lanolin yağıyla tedavi edilir; bağırsak yüzeyim aşın uyarıcı maddeler içeren müshiller kullanılmaz. Sıcak-ıslak pansumanlar ve sıcak oturma banyoları şişmeyi (ödem) giderici etkileri nedeniyle ağrıyı azaltabilir. Ayrıca hastalara ısrarla hareketsiz yaşam biçimlerini değiştirmeleri önerilmelidir.

Cerrahi girişim:
Tıbbi tedaviye ve alınan sağlık önlemlerine karşın hastalık ilerler komplikasyonlar ortaya çıkarsa. cerrahi girişimde bulunmak gerekir. Kriyoşirürji (soğuk ya da dondurma cerrahisi). Sıvı azot ya da azot protoksitle dondurucu etki sağlayan bir aygıt kullanarak basur memelerini çıkarmayı sağlayan bir yöntemdir.
Tıbbi tedaviyle başarılı sonuç alınamaz ve ağrı, yanma, kanama gibi yakınmalar ağırlaşarak sürerse. Hastanın durumu da kriyoşirürji için uygun değilse, artık geleneksel bir cerrahi girişim yöntemi olan hemoroidektomiye başvurmak zorunlu olur. Ameliyat sonrası dönem ağrılı ve zordur; kriyoşirürjiden farklı olarak hastanede yatmayı ve birkaç gün yatakta dinlenmeyi gerektirir. Bununla birlikte olguların önemli bir bölümünde tek etkili ve güvenilir tedavi yöntemidir.

Hiperosmi

Koku alma duyarlılığının aşın ölçüde artması.
Hemoroidektonü

Anüs bölgesinde iltihap, ağn ve kanamaya yol açan he-moroit toplardamarlanndaki genişlemelerin cerrahi girişimle çıkanlması.
Hiperostoz

Aşırı kemik dokusu artışı.
Hücum tedavisi (indüksiyon)

Lösemide kemik iliğini işgal eden ve blastların yok edilmesi ve kemik iliğinin uykuya sokulması (remisyon) için yapılan tedavi bölümü.
Hemoroît atardamarları

Aralarında çok sık ağızlaşma gösteren ve düzbağırsağın ampulla bölgesini kanlandıran damarlar.
Hiperparatiroidizm

Paratiroİt bezlerin aşın hormon (parathormon) salgılaması ile ayırt edilen patolojik durum.
Hyaluronıc asit

 Cilt bakımı ürünlerinde iyi bir su birleştirici olarak kullanılan cilt dokulsu bileşeni.
Hemoroit toplardamarları

Düzbağırsaktan gelen kanı toplayan damarlar.
Hemoroithalkası

Düzbağırsağın anüs büzgenine yakan bölümündeki duvarım bir halka gibi çevreleyen küçük ampul biçimindeki toplardamar genişlemeleridir.
In vıtro

 Kelime anlamıyla "camda" anlamına gelir. Biyokimyasal bir işlemin canlı bir organizmada değil de tüp ve benzeri yerde gerçekleştiğini gösterir.
In vıvo

Kelime anlamıyla "canlıda" anlamına gelir. Biyolojik veya kimyasal bir işlem veya reaksiyonun yaşayan bir hücre, organizma, hayvan veya insanda gerçekleştirildiğini gösterir.
Inosıtol

 Ciltte su birleştirici özellikleri olabilen lesitin bileşeni. Çoğunlukla B Vitaminiyle karıştırılmasına rağmen vitamin değildir.
Isopropyl lanolate

 Lanolinden elde edilen ve kozmetikte kıvam verici ve yumuşatıcı olarak kullanılan bir madde.
İatrojenik hastalık

Doktor tedavisinin yan etkisi olarak ortaya çıkan hastalık.
İmmünglobulinler

Özgün infeksiyonlara bağışıklıktan sorumlu olan bir kan proteinleri sınıfı.
İç boğulma

Solunum yollarının vücudun İçinden gelen sıvı maddelerle bütünüyle dolmasına bağlı olarak gelişen bîr boğulma biçimi.
İmmünglobülin (ıg)

Normal ya da kanserleşmiş plazma hücrelerinin yaptığı protein (bkz. antikor) . Ig molekülü bir çift hafif zincir ve bir çift ağır zincirden oluşur. Beş ayrı tipi vardır (IgG, IgA, IgM, IgE, IgD). Miyelomda en sık IgG ve IgA artışı görülür.
İmmünglobülîn e (ıge)

Toplam ve Özgül IgE'ler olarak immünglobülinlerin bir alt sınıfını oluşturan protein yapısındaki antikorlar.
İçgüdü

Organizmayı o türe özgü olan bir amaca sürükleyen hareket eğilimi (Örneğin örümceğin ağ örmesi gibi)
İmmünglobülinler

Özgün infeksiyonlara bağışıklıktan sorumlu olan bir kan proteinleri sınıfı.
İmmünizasyon

Bağışıklık oluşturmak için vücuda çok az miktarda antijen verilmesi,bağışıklama.
İdiopatik

Oluşumunda bir sebeb gösterilemeyen.
İntravenöz

Bir toplardamarın içinde ya da içine
İdiot

Doğuştan aptal.
İmmünkompleks

Bağışıklık tepkisi sonucunda bir antijen ile vücudun bununla savaşmak üzere ürettiği antikorun birleşmesiyle oluşan büyük molekül yapılı bileşik.
İntravenöz (iv)

İlacın damara direkt verilmesi.
İdiyopatik

Bilinen ya da gözlenebilen herhangi bir neden olmaksızın, birincil biçimde yerleşen patolojik süreçler ya da hastalıkları ifade etmek için kullanılan terim.
İmmünoblast

Mikroorganizmalarla ya da antijen Özelliği taşıyan yabancı maddelerle karşılaşan lenf dokularında görülen hücre tipi.
İntravenöz girişim

Kan örneği alma ya da ilaç verme amacıyla kolaylıkla ulaşılabilen yüzeysel bir toplardamara iğne ile girilmesi.
İmmünoglobülin

Antikor olarak işlev görebilen bir protein.
İmmünolog

Bağışıklık uzmanı.
İntrensek faktör

Mide sıvısında bulunan ve B12 vitaminin emilmesini sağlaşan madde.
İmmünoloji

Bağışıklığı inceleyen bilim.
İntrojeksiyon (içe yansıtma)

İnsanın evrimsel yaşamında başvurduğu en eski ruhsal savunma mekanizmalarından biri.
İmmünolojik tolerans

Vücudun antijen etkisi olan maddelerle karşılaştığı zaman bağışıklık tepkisi geliştirememe durumu.
İntron*

Bir gende ekzonların arasında bulunan nükleotid dizisi, herhangi bir ürünü yoktur. Karşılık gelen mRNA sekansı, mRNA'nın işlenmesi sırasında, kesilip atılır.
İmmünopatoloji

Bağışıklık tepkimeleri ile hastalıklar arasındaki ilişkileri inceleyen tıp dalı.
İntroversiyon (içedönüktük)

Bazı insanlara özgü kişilik davranışı.
İdrar sedimenti (idrar çökeltisi)

İdrarda erimemiş halde bulunan maddeler. Normal koşullarda çok azdır.
İmmünoprofilaksi

Bağışıklarım yoluyla vücudu enfeksiyon hastalıklarından koruma tekniği.
İdrar torbası iltihabı

İdrar torbasının (mesanenin) bakteri ve virüsler tarafından iltihaplandırılması sonucu ortaya çıkan bu hastalığa, tıp dilinde sistit denir. Hastanın karın bölgesinin alt kısmında ve bacak aralarında ağrı vardır. Sık sık idrar yapmak ihtiyacı hisseder. İdrar yaptıktan sonra da mesanede veya penisin ucunda şiddetli ağrı hissedilir. Bazı durumlarda idrar yollarında yanma ve kanlı idrar da görülür.Ağrıları dindirmek için, karına sıcak su torbası konur.
İmperforasyon

Vücuttaki bir açıklık ya da kanalın doğumsal olarak bulunmaması.
İnvajinasyon

İçi boş bir iç organın bir bölümünün geri kalan bölümü içine girmesi.
İdrar Torbası İltihabı

İdrar torbasının (mesanenin) bakteri ve virüsler tarafından iltihaplandırılması sonucu ortaya çıkan bu hastalığa, tıp dilinde sistit denir. Hastanın karın bölgesinin alt kısmında ve bacak aralarında ağrı vardır.

Sık sık idrar yapmak ihtiyacı hisseder. İdrar yaptıktan sonra da mesanede veya penisin ucunda şiddetli ağrı hissedilir. Bazı durumlarda idrar yollarında yanma ve kanlı idrar da görülür. Ağrıları dindirmek için, karına sıcak su torbası konur.

İmplantasyon

Uterusta endometrium içinde döllenmiş yumurtanın yataklanmasıdır.
İnvitro

Hücelerin, dokuların, organların ait oldukları organizmaların dışında yapay ortamlar içinde yetiştirilmeleri veya bulunmaları.
İmplantoloji

Dİş hekimliğinin bir dalı; eksik dişlerin yerini yapay dişlerle doldurmaya yönelik protez ve cerrahi yöntemleri içerir.
İnvivo

Ait olduğu hücre veya organizma içerisinde yapılan deney.
İn vitro fertilizasyon ? embriyo transferi

Yumurta ve spermin insan vücudu dışarısında laboratuar ortamında bir araya getirilmesi ve döllenme sağlanması, daha sonrada fertilize olup gelişen embriyoların rahime yerleştirilmesi işlemidir.
İpliksolucanlan

Yuvarlaksolucanlar ulumundan omurgasızlar sınıfı.
İdrar Yolları İltihabı

İdrar torbası iltihabı; idrar yolları taşı, belsoğukluğu veya eklem hastalıklarının neden olduğu bir hastalıktır. Çok içki içenlerde görülür.

İdrar yollarında acıma hissedilir. Tedaviye yardımcı olmak için bol miktarda su içilir, sıcak banyolar yapılır.

İdrar Yolları İltihabı

İdrar torbası iltihabı; idrar yolları taşı, belsoğukluğu veya eklem hastalıklarının neden olduğu bir hastalıktır. Çok içki içenlerde görülür.

İdrar yollarında acıma hissedilir. Tedaviye yardımcı olmak için bol miktarda su içilir, sıcak banyolar yapılır.

İridektomi

İrisin bir bölümünün cerrahi girişimle çıkarılması.
İdrar Yolları Yanması

İdrar yollarında veya idrar yaparken yanma çeşitli nedenlerden kaynaklanır. Belsoğukluğu, ülser, mesane iltihabı, prostat iltihabı, mesane uru, yumurtalık iltihabı, apandisit düşünülebilir.

Bu nedenle tedaviye geçmeden önce, hastalığı doğuran nedeni tespit etmek gerekir. Tedavi, hastalığı doğuran nedene göre yapılır.

İridosiklit

İris ve kirpiksi cismin birlikte iltihabı, iltihap çok ender olarak mikroplara bağlıdır.
İdrar yollarında yanma

İdrar yollarında veya idrar yaparken yanma çeşitli nedenlerden kaynaklanır. Belsoğukluğu, ülser, mesane iltihabı, prostat iltihabı, mesane uru, yumurtalık iltihabı, apandisit düşünülebilir. Bu nedenle tedaviye geçmeden önce, hastalığı doğuran nedeni tespit etmek gerekir. Tedavi, hastalığı doğuran nedene göre yapılır.
İrigasyon (yıkama)

Organizmanın dışarıyla bağlantılı herhangi bir boşluğuna özel aygıtlarla su ya da ilaçlı sıvı vermeye dayanan tedavi yöntemi.
İdrar zorluğu

Hastanın günlerce idrara çıkmaması şeklinde kendini gösteren bu hastalığa; tıp dilinde Anüri adı verilir. Mesane (idrar torbası) boştur. Hastada uyuklama, baş ağrısı, adalelerinde oynama ve kusma görülebilir. Nedeni böbrek hastalıkları, mesane, veya rahim hastalıkları, yaralanma ve idrar yollarında taş bulunmasıdır. Tedavi için doktora başvurmak gerekir.
İdrar Zorluğu

Hastanın günlerce idrara çıkmaması şeklinde kendini gösteren bu hastalığa; tıp dilinde Anüri adı verilir. Mesane (idrar torbası) boştur. Hastada uyuklama, baş ağrısı, adalelerinde oynama ve kusma görülebilir.

Nedeni böbrek hastalıkları, mesane, veya rahim hastalıkları, yaralanma ve idrar yollarında taş bulunmasıdır. Tedavi için doktora başvurmak gerekir.

İndirekt coonıbs testi

Yalnızca Coombs testi pozitif olduğunda, pozitif sonuç verir (bak. Coombs testi).
İdrarda kan görülmesi

İdrarda kan görülmesine tıp dilinde hematuri denir. İdrar renginin kanlı olması; yenilen şeylerdeki boyalardan olabileceği gibi, herhangi bir hastalığın işareti de olabilir. Bu nedenle bir doktora gitmekte fayda vardır

İndoksil

Proteinlerin yapısındaki bir aminoasit olan triptofamn metabolizması sonucu oluşan bileşik
İdrarda kan görülmesi

İdrarda kan görülmesine tıp dilinde hematuri denir. İdrar renginin kanlı olması; yenilen şeylerdeki boyalardan olabileceği gibi, herhangi bir hastalığın işareti de olabilir. Bu nedenle bir doktora gitmekte fayda vardır.
İndol asetik asit

Bitkilerde büyümeyi teşvik eden bir çeşit hormon.
İritabl kolon

Kamın sol bölgesinde daha fazla olmak üzere kramp tarzı ağrılarla beliren sendrom.
İnervasyon

Sinir liflerinin belli bir organ, sistem ya da anatomik bölgedeki dağılımı.
İrradyasyon

Vücuda ışınım uygulanması.
İdraryolları iltihabı

İdrar torbası iltihabı; idrar yolları taşı, belsoğukluğu veya eklem hastalıklarının neden olduğu bir hastalıktır. Çok içki içenlerde görülür. İdrar yollarında acıma hissedilir.Tedaviye yardımcı olmak için bol miktarda su içilir, sıcak banyolar yapılır.
İdyopatik

Açıklanamayan bir hastalık ya da durumla ilgili.
İnfeksiyon

Vücutta hastalık yapıcı mikroorganizmaların çoğalması ve vücudu işgali.
İğdiş edilme korkusu

Erkek çocukta fallik dönemde ortaya çıkan ve asılmazsa çok çeşitli psikolojik bozukluklara yol açan erkeklik organını yitirme korkusu.
İnfeksiyon (infeksiyon hastalıkları)

Çeşitli mikroplarla (bakteri, virüs, mantar, parazit) oluşan ateşli hastalıklar.
İhtiyozis

Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren bir hastalık.
İnfiltrasyon

Patoloji biliminde bir dokuda ya da organda normal koşullarda bulunmaması gereken hücrelere rastlanması.
İnflamasyon

Çeşitli mikrobik ajanlar veya toksinlerine karşı vücudun göstermiş olduğu; hararet artması, kızarıklık ile karakterize iltihabi reaksiyon.
İnflamasyon (iltihap)

Canlı dokunun hasara verdiği yanıt; inflamasyonlu bir alanda kan akımı artar, bunun sonucunda ısı artışı ve kızarıklık oluşur; doku içine sıvı ve hücre sızması şişmeye neden olur. İnflamatuvar reaksiyonların çoğu hasara karşı verilen kısa süreli yanıtlardır, fakat bazı hastalıklarda inflamasyon kalıcıdır (kronik) ve anormaldir.
İnflamatuvar artropati

Bu hastalıklar grubunda, tamamen lokal (yerel) inflamatuvar hastalıkların (örneğin, septik artrit) yanısıra, eklemleri hedef alan sistemik hastalıklar da (diğer bir deyişle, vücudun belli bir bölgesiyle sınırlı kalmayan hastalıklar; örneğin romatoid artrit) bulunmaktadır. Bir çoğu çocukluk ya da gençlik çağında başlayan bazı çok şiddetli, ağrılı ve sakat bırakan hastalıklar da bu gruba dahildir. İnflamatuvar artropatide eklemi döşeyen doku inflamedir, bu durum eklem yüzeyine ve altındaki kemiğe hasar verebilir.
İktidarsızlık (empotans)

Bİr kişinin ya da bir vücut bölümünün belirli bir hareketi ya da İşlevi yerine getirememesi.
İnfüzyon

Etkin madde İçeren bileşimlerin üzerine kaynayan bir sıvı (genellikle su) dökerek bu maddenin sıvıya geçmesini sağlama yöntemi.
İnguinal bölge (kasık)

Uyluk ile karın arasındaki anatomik bölge.
İnhalasyon

Gaz, buhar ya da uçucu özellikte maddelerin, sıvı yapılı maddelerin ya da çok ince bir toz haline getirilerek çözündürülmüş katı yapılı maddelerin tedavi için solunum yollan aracılığıyla vücuda verilmesi. ,
İnhibisy on (ketleme)

Fizyolojide, belirli uyanlara etkin yanıt verebilme özelliği bulunan bir yapının bu Özelliğinin kısıtlanması ya da baskılanması.
İnklüzyon cisimciği

Bazı virüs enfeksiyonlarında belirli hücrelerin çekirdek ya da sitoplazmalannda mikroskop incelemesiyle görülebilen oluşumlar.
İnkontinans

İdrarı tutamama, kaçırma durumu
İleoileostomi

încebağırsağın son bölümü olan ileumun bir engel nedeniyle tıkandığı ya da bir bölümünün çıkarıldığı durumlarda incebağırsak kanalına bütünlüğünü kazandırmak amacıyla uygulanan cerrahi girişim
İnkorporasyon

Kişinin bir nesneyi kendi vücudunun içine alması.
İleokolostomi

İleum (incebağırsağın son bölümü) ile kalınbağırsak arasında yeni bir bağlantı yolu oluşturmak amacıyla uygulanan cerrahi girişim.
İşlevsel normallik

Eğilimleri, fiziksel ve toplumsal koşullan ve özellikleri göz önüne alınarak bir kişi için en "uygun" görülen davranış ve tutumlar.
İleostomi

İleumun (incebağırsağın son bölümü) vücudun dış yüzüne açılmasını amaçlayan cerrahi girişim
İnokülasyon

Bir organizmaya tedavi, tanı ya da deneysel amaçlarla ilaçların ya da başka maddelerin verilmesi.
İnorganik fosfor

En fazla iskelet dokusunda bulunur.
İnorganik madde

Canlılardan elde edilmeyen ve canlıların yaşadığı çevrede bulunan maddeler(karbondioksit, su, tuz vs.)
İnotropizm

Kalp kası lifinin kasılma kapasitesi.
İnsan koryonik gonadotropini (hcg)

Gebeliğin İlk evrelerinde eteneden salgılanan hormon.
İliyopsoas kası

Kann boşluğunda, bel-böğür bölgesinde yer alan kas. İki bölümden oluşur.
İnseminasyon

Spermlerin kadın rahmi içine verilerek gebe kalınmasını sağlamak için uygulanan bir yöntemdir.
İnsersiyon

Anatomide bir kasın ya da kirişin bir kemiğe ya da kıkırdağa tutunması.
İlluzyon

Dışarıdan gelen görsel uyarıların olduklarından faklı algılanması.
İnsiilinom (insülom)

Langerhans adacıklarından kaynaklanan bir pankreas tümörü.
İyatrojen

İlaçların kullanımından kaynaklanan ya da bir tıbbi girişimin yol açtığı hastalığı tanımlayan terim.
İllüzyon

Dışarıdan gelen görsel uyarıların olduklarından faklı algılanması.
İnsizyon

Bistüri ile yapılan kesi.
İyodoproteinemî

Kanda serum proteinlerine (alfa 2-globülin ve prealbü-min fraksiyonu) bağlı olarak bulunan tiroit hormonu miktarı.
İnsomnia

Uyuyamama durumu.
İyon pompası

Hücre zarında bulunan ve iyon akışını düzenleyen kompleks protein molekülü
İmitasyon

Taklit.
İnspeksiyon

Gözle inceleme
İyonoforez

Vücuda galvanik (doğru) akım aracılığıyla elektrolitik özellikleri bulunan ilaç maddelerinin verilmesini sağlayan elektrik tedavisi biçimi.
İnstilasyon

ilaçlı bir çözeltinin bir mukoza yüzeyiyle temasa getirilmesi İçin uygulanan girişim.
İyot

Hem tedavi edici, hem de zehirli etkileri bulunan kimyasal element.
İnsüflasyon

Gaz, buhar ya da dumanın vücuttaki doğal bir boşluğun içine verilmesi.
İyot zehirlenmesi

İyot ya da iyot bileşenlerinin tedavi amacıyla verilmesi sonucunda ortaya çıkan kronik zehirlenme.
İmminent abortus

Düşük tehdidi altındaki gebelik.
İnteıferon

Başta virüs enfeksiyonları olmak üzere çeşitli etkenlere yanıt olarak hücre tarafından üretilen düşük molekül ağırlıklı bir glikoprotein.
İzoaglütinasyon

Antikorlar nedeniyle ya da başka mekanizmalar sonucunda alyuvarların çökmesi (bak. hemoaglütinasyon).
İmminent abortus

Düşük tehdidi altındaki gebelik. abortus imminens / abortus iminens
İnterferon

Bağışıklık sistemini düzenleyen ve güçlendiren , bu etkisiyle bazı kanserlerin tedavisinde etkili olan ilaç (örneğin; Roferon-A, İntron A)..
İzodinamizm

Çeşitli sınıflardaki besinlerin kalori-enerji eşdeğerlilik-leri.
İmmobil

Hareketsiz.
İnterkostal

Kaburgalar arası (interkostal) bölgedeki oluşumları belirten anatomi terimi.
İzodizomi*

Bir DNA segmenti, allel, gen veya bir kromozom çiftinin her iki kopyasının da aynı ebeveynden kalıtılmış olması.
İnterlökin

Bir protein ailesinin tümü. Bazıları eklem inflamasyonunu tetiklemede önemli rol oynar. Ayrıca bkz. Sitokin, lenfokin.
İzoimmünizasyon

Bireyin, ait olduğu türün öteki üyelerinde bulunabilen bir antijene karşı bağışıklık yanıtı geliştirmesi.
İnterlökin 6

Normal ya da kanserleşmiş plazma hücrelerinin çoğalmalarını uyaran hormon benzeri madde.
İzolasyon

Ayrılma, yalıtım. Biyolojide herhangi bir sebeple populasyondaki fertlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin kesilmesi.
İzomeraz

Molekül içerisinde atomların yerlerini değiştiren enzim
İmmünelektroforez

Miyelomda artmış bulunan immünglobülinlerin (Ig) aranmasında kullanılan bir laboratuvar yöntemi.
İzotonik

Hücrenin iç ve dış ortamının aynı osmotik basınca sahip olma durumu.
İmmünfiksasyon

Ayni amaçla kullanılan, ancak immünelektroforezden daha duyarlı bir laboratuvar yöntemi. Artmış olan immünglobülinin miktarını da ölçer
Jargon

Kelimeleri yerinde kullanamama ile karekterize anlamsız ve anlaşılmaz konuşma.
Jet-lezyon

Jet pilotlarının ve astronotların vücutlarında yerçeki-mindekî büyük değişiklikler sonucu (hızlanma-yavaştama) oluşan lezyonları belirtmek İçin kullanılan terim.
Jejunojejunoslomî

Jejunuma ait iki bağırsak bölümünün ağızlaştırılması için yapılan cerrahi girişim.
Joint

Eklem.
Jejunokolostomi

Jejunumun bir bölümünün kalınbağırsağın bir bölümüne bağlanması biçiminde yapılan cerrahi girişim
Jojoba yağı

 Uçucu olmayan tüm bitki yağlarına benzer bir yumuşatıcıdır.
Jejunostomi

İncebağırsağm jejunum bölümünün karın duvarına ağızlaştırılmasını sağlayan cerrahi girişim.
Jejunum

Oniki parmak barsağından sonra gelen ince barsak bölümü.
Jinekofobi (jinefobi)

Bazı erkeklerin kadınların yanında duydukları olağandışı korku ya da kaçma isteği.
Jukstaglomerüler organ

Böbreklerdeki kılcal damar yumaklarının (glomerüi) bitişiğinde yer alan mikroskopik yapılara verilen ad.
Jinekoloji

Kadın hastalıkları ile ilgili tıp dalı.
Jel elektroforez tekniği

Aynı elektrik yüklü moleküllerin jel matriks içerisinde büyüklüklerine göre ayrılması tekniği.
Jinekomasti

Erkeklerde memenin anormal ölçüde büyümesi.
Juvenil kronik artrit

Her 1,000 çocuktan birinde görülen nadir bir iltihaplı romatizmal hastalık. Juvenil romatoid artrit olarak da adlandırılır. Eklemlerde kişinin alışık olduğundan (zorlayıcı egzersizler, stes, viral rahatsızlıklar ve hatta soğuğun neden olduğu) daha fazla bir ağrı ve acı vardır. Eklemlerden herhangi biri aylarca inflame kaldığı ve başka bir neden bulunamadığı zaman, kronik artritten şüphe edilebilir.
Jinjivektomi

Dişeti mukozasının çeşitli nedenlerle (örneğin kronik hipertrofik dişeti iltihaplanması, polipler, tümörler) kalıcı olarak yıkıma uğraması durumunda dişeti mukozasının az ya da çok miktarda kesilip alındığı cerrahi girişim.
Keloit

Deride tam olarak iyileşmemiş yaralar, yanıklar ve sıyrıklardan sonra lifsi bağdokunun aşın miktarda çoğalması.
Kompleman

Kanda bulunan bir enzim sistemidir. Enzim, biyolojik bir reaksiyonu hızlandıran maddedir (katalizör olarak etki eder). Kompleman bir ardışık çalışan enzimler sistemi""dir, yani içinde birbiri ardına oluşan ya da tetiklenen enzimler vardır ve böylece bir çok reaksiyon oluşur. En az 19 ayrı proteinden oluşan kompleman sistemi, vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçasını oluşturur, yabancı tanecikleri ya da mikroorganizmaları zararsız hale getirir, ama aynı zamanda inflamasyon oluşmasına da yol açar. Kanda komplemanın belli başlı elemanlarından her birinden ne kadar bulunduğunu test etmek mümkündür. Hastalıklar (örn. Lupus) sırasında değişen bazı kompleman düzeyleri (C3,C4) hastalık şiddetini değerlendirmede kullanılır.
K vitamini testi (koller testi)

Pıhtılaşma faktörlerinin eksikliğine yol açan nedenin belirlenmesi amacıyla uygulanan test
Kompleman (c3 ve c4 komponentlerî)

Kompleman sistemi, vücutta yabancı cisim etkisi gösteren virüs ve bakterilerin yok edilmesi için gerekli olağan bağışıklık yanıtının temel bölümlerinden biridir.
Kemik dansitometrisi

Romatizmal hastalık, özellikle de osteoporoz riskini tahmin etmek amacıyla kemik kitlesini ölçmek için kullanılan bir tarama (film çekme) türü.
Komplikasyon

Bir hastalığın gidişi sırasında, hastalığa eklenen ve hastalığı ağırlaştıran tablo.
Kemik dokusu

Mekanik yüklenmelere son derece dirençli ve hücreleri, çok miktarda inorganik kalsiyum tuzları içeren yoğun aradokuyla çevrili bağdoku tipi.
Kompresyon

Anatomik yapının ya da vücudun bir bölümünün baskıya uğrama ya da sıkışma biçimindeki patolojik durumu belirten terim.
Komprime

Genellikle düz yüzeyli ya da bombeli küçük bir disk görünümünde, sert ilaç türü.
Kemik iliği aspirasyonu

Göğüsteki iman tahtası ya da kalça kemiğine ince bir iğne batırılarak enjektörle ilik örneği alınması. Örnek kan gibi cama yayıldıktan ve boyandıktan sonra ilikteki hücreler mikroskop altında hematolog tarafından incelenir
Kompüterize tomografi

Bilgisayarlı tomografi (BT). X ışınlarını kullanarak vücudunu bölümlerinin ya da kesitlerinin"" görünümlerini kaydeden bir tarama (film çekme) türü.
Kemik iliği biyopsisi

Kalça kemiğinin arka kısmındaki küçük kemik çıkıntısına, o bölge uyuşturulduktan sonra özel bir iğne ile girilerek ilik dokusunun alınması. Bu yöntemle mikroskopta yalnız hücreler değil, iliğin yapısal durumu da incelenmiş olur. Genelde kalça kemiğinden aspirasyon ve biyopsi birlikte yapılır
Konak

Tıpta, bir asalağın üzerinde yaşadığı ve enfekte ettiği bireyi tanımlayan terim.
Kaburga

Omurganın iki tarafından başlayarak önce yanlara, sonra da öne doğru İlerleyen ve göğüs kemiğine doğru dönerek bir yay çizen yassı kemiklerin her biri.
Kemik iliği nakli (transplantasyonu)

(bkz. kök hücre nakli)
Kondil

Bir eklem sisteminin yuvarlak ya da elips biçimindeki kemik çıkıntısı.
Kondilom

Mukozalar ya da deri üzerinde oluşan, etli nasınmsı görünüşte patolojik çıkıntı.
Kondrin

Kıkırdak yapı hücrelerinin salgıladıkları ara madde.
Kondrit

Kıkırdaksı bir yapıda ortaya çıkan İltihabi süreç.
Kondroblastom

Özellikle uzun kemiklerin uç bölümlerinde gelişen (epi-fiz kondroblastomu) görece ender bir kemik tümörü.
Kondrodistrofi

İskelet sisteminde ortaya çıkan hastalıkların ortak adı.
Kondroitin sülfat

Organizmada çok yaygın olan, mukopolisakkarit yapısında kimyasal madde.
Kafatası trepanasyonu

Bir matkap aracılığıyla, kafatasım oluşturan kemik yapı üzerinde bir delik açma işlemini sağlayan cerrahi işlem
Kondrokalsinoz

Yumuşak dokularda kalsiyum kristallerinin birikmesi; kıkırdağın kalsifikasyonu.
Kondrom

Tipik görünümlü ve iyice farklılaşmış kıkırdak dokusundan oluşan iyi huylu iskelet tümörü.
Kemikleşme (ossifikasyon)

Kemik dokusunun oluşum süreci.
Kondrosarkom

iskelette, çok ender olarak da iskelet dışındaki yumuşak dokularda gelişebilen kötü huylu tümör.
Kakosmi

Nesnel ya da öznel olabilen kötü koku duygusu.
Kemoprofîlaksi

Sağlıklı bireylere belirli farmakolojik özellikleri olan maddeler vererek belirli hastalık etkenlerinin etki göstermesini, hastalığın ilerlemesini ya da istenmeyen sonuçlar doğmasını önlemek.
Kondrosit

Kıkırdak doku hücreleri.
Kakozmi

Pis koku.
Kemoreseptör

Belirli bir kimyasal maddenin ya da kimyasal ortam değişikliğinin uyardığı hücrelere ya da sinir uçlarına verilen ad;
Konfabulasyon

Bellek kaybının görüldüğü bazı psikiyatrik sendromlara (Örneğin presbiyofreni, Korsakov psikozu) eşlik eden tipik ruhsal bozukluk.
Kakozmi

Pis koku.
Kemotaksi

Kimyasal uyarıların etkisiyle kandaki akyuvarların özel bir hareketi.
Konizasyon

Genel olarak, koni biçiminde olmayan bir anatomik yapıya bu şeklin verilmesine yönelik cerrahi yöntemler.
Kemoterapı

Kanserin ilaçlarla tedavisi. Genellikle birden fazla sayıda ilaç birlikte kullanılır. İlaçlar ağızdan veya serumla damardan verilir. Genelde bu ilaçlardan kötü hücrelerin yanında vücudün normal hücreleri de etkilendiğinden tedavinin aralıklı olarak (örneğin 4-6 haftada bir) uygulanması kuraldır. Yüksek doz kemoterapi dendiğinde daha çok kanser hücresi öldürebilmek amacıyla ilaçların normal (sağlıklı) kemik iliği kök hücrelerini de yok edebilecek derecede yüksek dozlarda kullanılması anlaşılır. Hastaları kemik iliği yetersizliğinden kurtarabilmek için böylesine yoğun bir kemoterapinin ardından mutlaka kök hücre nakli yapılmalıdır.
Konjenital

Doğduğunda bebekte varolan bir durumu, özellikle bir anormalliği, tarif etmek için kullanılan terim, doğuştan
Kemoterapi

Kanserin ilaçlarla tedavisi. Genellikle birden fazla sayıda ilaç birlikte kullanılır. İlaçlar ağızdan veya serumla damardan verilir. Genelde bu ilaçlardan kötü hücrelerin yanında vücudün normal hücreleri de etkilendiğinden tedavinin aralıklı olarak (örneğin 4-6 haftada bir) uygulanması kuraldır. Yüksek doz kemoterapi dendiğinde daha çok kanser hücresi öldürebilmek amacıyla ilaçların normal (sağlıklı) kemik iliği kök hücrelerini de yok edebilecek derecede yüksek dozlarda kullanılması anlaşılır. Hastaları kemik iliği yetersizliğinden kurtarabilmek için böylesine yoğun bir kemoterapinin ardından mutlaka kök hücre nakli yapılmalıdır.
Konjestiyon

Bir doku ya da bir organın içindeki kanın miktarındaki artış.
Kemoterapî (ilaç tedavisi)

Belirli kimyasal maddelerin kullanıldığı tedavi yöntemi.
Konjesyon

Göz kapakları ile göz küresinin ön yüzünü (kornea dışında) örten şeffaf zar.
Kemozis

Konjunktivanın (gözün dış zan) altında sıvı birikmesi.
Konjımktiva

Gözküresinin ön yüzünü ve gözkapaklanmn arka yüzünü örten ince, düz, parlak, saydam zar.
Kalça ağrısı (koksalji)

Uyluk kemiği ile leğen kemiği arasında bulunan eklemden doğan ağrı.
Konjugasyon

İki hücrenin geçici olarak gen alış-verişi yapmak için birleşmeleri.
Kalça eklemi kireçlenmesi (koksartroz)

Kalça eklemini tümüyle işlevsiz kılan yıkıcı (dejenera-tif) süreçler sonucunda gelişen hastalık.
Konjunktivit

Konjunktiva iltihabı.
Kaldiyopulmoner resüsitasyon

Bilincini kaybetmişm, kalbi ve solunumu durmuş bir kişiye uygulanan canlandırma tekniği.
Keratinizasyon

Boynuzlaşma.
Konjügasyon

İki hücrenin geçici olarak gen alış-verişi yapmak için birleşmeleri.
Keratinizasyon (kornifikasyon)

Üstderi epitelinde keratin(*) oluşumunu sağlayan süreç.
Konjügat (konjügat çap)

Kadında leğen kemiğinin belirli çaplannı tanımlayan terim.
Konka

Anatomide, kulak kepçesinin orta bölümünün çukurluğu.
Keratoakantom

Sık görülen, özellikle de erişkin erkeklerde ortaya çıkan iyi huylu tümör.
Konnektif doku

Bağ dokusu. Daha özelleşmiş dokuları ve organları destekleyen, bağlayan ya da ayıran veya vücudun ambalaj dokusu gibi hareket eden doku.
Keratodermi

Üstderinin boynuzsu katmanının yaygın ya da sınırlı kalınlaşması.
Konnektif doku hastalıkları

Vücudun bir çok bölgesini etkileyebilen daha nadir hastalıklardır. Sistemik lupus eritematosus (SLE), skleroderma, polimiyozit ve mikst konnektif doku hastalığı (MCTD) gibi tipleri vardır. Bazı yazarlar Sjogren sendromunu, hatta romatoid artriti de bu gruba katarlar.
Kalıtsal özellikler

Genetik yasalarına göre kuşaktan kuşağa kalıtsal olarak geçebilen, türe ve kişiye özgü biçimsel ve fizyolojik özellikler.
Keratokonj unktivit

Aynı anda hem kornea, hem de konjunktiva İltihabının görüldüğü göz hastalığı.
Konsantrasyon

birim hacimde bulunan madde miktarı.
Keratoma

Nasır.
Konsepsiyon

Erkek sperminin dişi yumurtasını döllemesi sonucu yeni bir hayat oluşumudur.
Keratomalasi

Kornea ve konjunktiva bozuklukları.
Konstipasyon

Kabızlık
Keratomalazi

korneada yumuşama
Kontakt dermatit

Bazı maddelerle temas sonucu oluşan alerjik deri iltihabı. Dokunulan şey sabun, deterjan, kozmetikler, giysiler, ilaçlar, meslekte kullanılan maddeler metaller vb. olabilir.
Kalori

1 gram suyun sıcaklığını 1 C artırmak için gerekli olan ısı miktar
Keratometre

Kornea kavislerini ölçmekte kullanılan alet.
Kontakt lens

Kornea (saydamtabaka) üzerine yerleştirilen, genellikle akrilik maddeden yapılan özel mercek.
Kalori eşdeğeri

Besinlerin içindeki maddelerin yanması sonucunda ortaya çıkan enerji miktarı, l gr karbonhidratın kalori eşdeğeri 4,1 kalori, l gr yağın kalori eşdeğeri 9,3 kalori, l gr proteinin kalori eşdeğeri 4,1 kaloridir.
Keratoplasti

Matlaşmış korneanın yerine başkasından alınan korneanın konulması ameliyatı.
Kontraktür

Bir ya da daha fazla kas grubunun kalıcı ve sürekli kasılmasıyla nitelenen patolojik durum; kas sertliği.
Kalori gereksinimi

Diyetle alınması gereken kalori miktan.
Keratoplasti (kornea nakli)

Herhangi bir hastalık sonucunda bozulmuş olan gözün kornea (saydamtabaka) bölümünün çıkarılmasını ve yerine bîr vericiden alınmış sağlıklı korneanın konmasını sağlayan cerrahi girişim.
Kontrast madde

X ışınlarını geçirmeyen sıvı bir madde(boya). Normal röntgende görülmeyen vücut yapılarını görüntülemek için sindirim sistemi, damar içi ya da omuriliğin çevresini saran sıvı dolu boşluğu verilir.
Keratoskop

Korneayı muayene aleti.
Kontrast maddeler

Doğrudan yapılan radyolojik çekimlerle elde edilen gözlem sonuçlannı bütünleştirebilmek ya da genişletebilmek için X ışınlarına karşı geçirgenlik ve matlık farklılıklarım yapay olarak yaratabilen maddeler.
Keratoz

Üstderİdeki keratinizasyon bozukluğu nedeniyle derinin boynuzsu katmanının düzensiz olarak kalınlaşması.
Kontroendikasyon

Belirli bir hastalığın tedavisinde, belirli tıbbi ya da cerrahi yöntemlerin uygulanmasını engelleyen durum.
Kontrol grubu

Genellikle, insanda, bir ilacın tedavi edici etkisinin değerlendirilmesine yönelik bir deney süresince, deneklerle aynı koşullarda bulunmakla birlikte, deneyin konusu olan tedaviyi görmeyen kişilerden oluşan grup.
Kontüzyon

Bir darbe ya da düşme sonucu beyin fonsiyonlarında geçici bozulma; bayin sarsıntısı.
Keroig belirtisi

Hastanın sırtüstü yatar durumdan oturur duruma geçtiğinde bacaklarım gergin olarak tutamaması ya da sırtüstü yatar durumdayken kol ve bacaklarım leğen bölgesine doğru bükmek istemesi.
Kontüzyon (kunt travma)

Derinin bütünlüğünü bozmayan darbelerle oluşan yaralanma.
Konuşma güçlüğü

afazi
Konversiyon

Ruhsal bir çatışmanın felç, duyu azalması ya da artması gibi fiziksel belirtilere dönüşmesi.
Kestik

Organik dokulara değdiğinde bozukluklara ve bunun sonucunda nedbe dokusu oluşumuna yol açan bazı maddelerin ortak adı.
Konvülsiyon

Genellikle bilinc kaybı ve istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılmalarla karakterize ani bir atak. Daha çok sara hastalığının bir belirtisidir.
Koprofaji

Dışkı yemeyle ortaya çıkan ruhsal rahatsızlık belirtisi.
Keşi fıtığı (insizyonel hemi)

Ameliyat kesişinden ya da yaralanmaya bağlı bir keşiden kaynaklanan fıîık(*).
Koprofili (skatofili)

Kişinin kendisinin, başkalarının ya da hayvanların dışkılarını bir kap içinde ya da açıkta biriktirmesiyle ortaya çıkan psikopatolojik olgu.
Ketoasidoz

İnsüline bağımlı şeker hastalığının bazen öldürücü olabilen komplikasyonu; İnsülin çok az olmasından kanaklanır ve bilinç kaybına neden olabilir.
Koprokültür

Dışkıdan alman bir örnekle bazı bağırsak hastalıklarından sorumlu mikropların (örneğin salmonella, şigella, vibriyonlar) araştırılması işlemi.
Kalp romatizması

Romatizma, iyi tedavi edilmeyecek olursa; kalbin içindeki kapakçıklara yerleşir. Bu kapakçıklardan; en fazla mitral kapakçık etkilenir ve daralıp, sertleşir, büzülür.Daha çok kadınlarda görülen kalp romatizması sonucu ortaya çıkan hastalığa mitral darlığı veya mitral stenoz denir. Hastada nefes darlığı, kuru öksürük, sık sık soğuk alma, morarma, el ve ayaklarda üşüme ve yorgunluk görülür.Tedavinin ilk şartı üzülmemek, her gün bir öncekki günden daha iyi olduğuna inanmak ve doktorun tavsiyelerine uymaktır.
Keton cisimleri

Yağ asitlerinin parçalanmasıyla ortaya çıkan ürünler.
Koprolali

Çevrenin onaylamadığı ve ortamın uygun olmadığı koşullarda müstehcen sözcüklerin kullanılması için duyulan karşı koyulmaz dürtü.
Kalp Romatizması

Romatizma, iyi tedavi edilmeyecek olursa; kalbin içindeki kapakçıklara yerleşir. Bu kapakçıklardan; en fazla mitral kapakçık etkilenir ve daralıp, sertleşir, büzülür.

Daha çok kadınlarda görülen kalp romatizması sonucu ortaya çıkan hastalığa mitral darlığı veya mitral stenoz denir. Hastada nefes darlığı, kuru öksürük, sık sık soğuk alma, morarma, el ve ayaklarda üşüme ve yorgunluk görülür.

Tedavinin ilk şartı üzülmemek, her gün bir öncekki günden daha iyi olduğuna inanmak ve doktorun tavsiyelerine uymaktır

Ketonemi

Kanda keton cisimciklerinin bulunması.
Koprolani

Kişinin kendisinin ya da başkasının dışkısıyla oynayarak ya da dışkılayarak patolojik bir erotik uyan araması.
Ketonüri

Idrarla keton çıkarılması.
Koprolit

Büyüklüğü pirinç tanesinden tavuk yumurtasına kadar değişen ve aşın su kaybı ve kalsiyum tuzları birikimiyle katı radyoopak taşlara dönüşen dışkı kütlesi.
Ketosteroitler

21 karbon atomlu steroit hormonlar.
Koproporfirin

Dışkı ve idrarda bulunan özel pigmentler.
Kopukluk

Özellikle düşüncelerde bağlantısızlık biçiminde ortaya çıkan ve ruhsal durumu derinden etkileyen bozukluk.
Kordom

Çorda dorsalis(*) artıklarından gelişen ve ender görülen tümör.
Kalp-akciğer makinesi

Önemli kalp-damar cerrahi girişimleri sırasında geçici olarak dolaşım ve solunum işlevlerinin yerini tutmak üzere kullanılan araçlar.
Kordotomi

1910'da W. G. Spiller'in bulduğu nöroşirurji girişimi.
Kıkırdak doku

Kondrosit adlı hücreler içeren bağdoku tipi.
Korioit pleksus

Beyindeki karıncıklarda yerleşmiş damar ve sinir dokusundan oluşan yapılar.
Kalsifikasyon

Yumuşak dokularda kalsiyum kristallerinin birikmesi.
Koristi

Bir organ ya da dokuda biçim bozukluğu olarak ortaya çıkan anomali.
Kalsinoz

Kalsiyum tuzlarının deride, derialtı dokularda, daha seyrek olarak kas kirişlerinde, eklem çevresi dokularında ve kaslarda depolanmasıyla belirlenen hastalık.
Kıl kserodemisi

keratoz
Korku

Gerçek ya da hayali bir tehlike ya da ağn sonucunda şiddetli bir heyecan ve dehşete kapılma haliyle ortaya çıkan duyusal durum.
Kalsitonin

Tiroid bezi tarafından salgılanan, kemiklerde kalsiyum depolanmasını hızlandıran bir hormon.
Kornea

Gözün ön tarafında sert tabakanın saydam kısmı.
Kornea (saydamtabaka)

Gözün ön bölümünde yer alan saydam katman.
Kornea nakli

keratoplasti
Koroid

Gözün sklera (göz akı) ve retina tabakası arasında bulunan zar; damar tabaka. İris ve kirpiksi cisimle birlikte uveayı oluşturur.
Kamamsı (kuneiform) kemikler

Ayağın arka bölümünün Önünde kama biçiminde ve yan yana sıralanmış üç kemik.
Koroidit

Uveanın arka bölümü olan koroitin iltihabı.
Kırım Kongo K.A.

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ

Koroit (damartabaka)

Gözyuvanmn orta katmanı olan uveanın arka bölümü.
Korona (taç)

Belirli bir yapının çevresinde halka halinde sıralanan oluşumları belirtmek için kullanılan terim.
Koroner

Kalp kasını besleyen atardamarlar için kullanılan terim
Kan bankası (hemotek)

Kanın alınarak incelendiği ve işlendiği yer ya da uygun kaplar içinde saklandığı özel soğuk hava dolabı.
Koroner atardamarlar

Miyokarta gerekli kanı götüren damarlar.
Koroner bağ

Karınzannın iki kıvrımından oluşan karaciğer bağı.
Koroner damarlar

Kalbi besleyen ince atardamarlar.
Koroner dolaşım

Miyokarta gerekli kam taşıyan atardamar ve toplardamar ağı. Bak. koroner atardamarlar; koroner toplardamarlar.
Koroner sinüs

Büyük koroner toplardamarın son bölümü.
Kan dolaşımı

Kanın dolaşım sistemindeki hareketi.
Koroner sulkus

Koroner atardamarlar ve koroner toplardamarların yer aldığı çöküntü.
Koroner sütiir

Alın kemiği ile İki yankafa kemiği arasında yer alan yanmay biçimli sütür.
Koroner toplardamar

Miyokarttan çıkan toplardamar kanını taşıyan damarlar.
Koroner yoğun bakım ünitesi

Miyokart enfarktüsünde ortaya çıkabilecek ve acil yardım gerektiren kalp ve dolaşım sorunlarının (örneğin ritm bozuklukfan, kalp durması) anında tedavisi için uygun araç ve gereçlerle donatılmış tedavi bölümü.
Kızılötesi ışınlar

Dalga uzunluğu 8.000 Â'nın üzerinde olan, insan gözünün göremediği elektromagnetik ışınlar.
Koronerografi

Koroner damarların yapı ve işlevlerinin radyolojik tekniklerle incelenmesi.
Kifoz

Omurganın açıklığı öne bakan kanburluğuna verilen ad.
Koroneropati

Koroner damarları etkileyen hastalıkların ortak adı.
Kîfoz

Omurgada görülen bir biçim bozukluğu; normalde sırt ve kuyruksokumu bölümlerinde öne doğru olan içbü-keyliğin büklümünde ortaya çıkan artıştır.
Korpus

Gövde.
Kilobase

1000 nükleotidlik DNA parçalarını esas alan ölçü birimi.
Korpüskfil (cisimcik)

Çıplak gözle görülebildiği gibi, bazıları yalnızca mikroskop yardımıyla seçilebilen küçük oluşumların anatomideki ortak adı.
Korse

Vücudu korumak amacıyla kullanılan tıbbi gereç.
Kimodenin

Onikiparmakbağırsağı mukozasının iç salgı hücrelerinden salgılanan hormon.
Korteks (kabuk)

Bir organın yüzeysel bölümlerini belirtmek İçin kullanılan anatomi terimi.
Kanal (iletim yolu)

Dar anlamda, kendine ait bîr duvarla çevrili, az çok düzenli, silindirimsi ve oyuk biçimli yapı.
Kimografi

Fizyolojik olayları kimograf adlı alet yardımıyla çizerek göstermeye yarayan teknik.
Kortikal bölgeler

Beyin korteksinin (kabuk) farklı yapı ve işlevdeki hücrelerden oluşan bölgeleri.
Kimotripsin

Proteinleri kısmen parçalayabilen (hidrolize eden) bir enzim (proteolitik enzim).
Kortikoliberin

Orta hipotalamustaki nüronlarda üretilen ve kısaca CRF (Corticotropin Releasing Factor [Kortikotropİn Serbestleştirici Faktör)] olarak bilinen hormon
Kortikosteroid ilaçlar

Adrenal bezlerinin yaptığı doğal kortikosteroid hormonlara benzer sentetik, iltihap karşıtı (anti-erıflamatuar) ilaçlar. Prednisone, dexamethasone, betamethasone, triamcinolone vb.
Kanda kolestrol yüksekliği

Kolestrol, kanda, sinirlerde, beyinde, karaciğerde, dalakta, böbrek üstü bezlerinde ve safrada bulunan, yağ yapısında, kristal gibi beyaz görünümde bir maddedir.

Görevi dokulardaki su dengesini sağlamak, alyuvarları zehirlere karşı korumak, sinir dokularının dayanıklığını sağlamak ve deri altında, dışarıdan gelecek mikroplara karşı koruyuculuk yapmaktır.

100 gram kanda; 180-230 miligram kolestrol bulunur. Bu miktar normaldir. 230 miligram kolestrol miktarı, kanda kolestrolün yükselmiş olduğuna işarettir. Tedavi edilmezse; damarsertliği, beyin ve kalpteki ince damarların tıkanmasına neden olur.

Meydana Gelişi Böbrek üstü bezleri, husyeler, yumurtalıklar bünyenin ihtiyacı olan kolestrolü imal ederler. Ayrıca hayvansal yağlar, süt, yumurta ve bitkisel hormonlarla da kolestrol alınır.

Kanda, kolestrolün yükseldiğini anlamak için bir seri test yapmak gerekir. Ayrıca, hastanın cildinde oluşan sarı lekeler, göz altlarında beliren siyah halkalar, göz akında görülen sarı lekecikler, genel yorgunluk, iştahsızlık, hazımsızlık, baş dönmesi, baş ağrısı, görme zayıflığı, ağız acılığı, nefes ve ter kokusu kolestrolün yükselmiş olduğuna işaret olabilir

Kinetoz (taşıt tutması)

Taşıtla yolculuk sırasında düzensiz hareketlerin vücut dengesiyle ilgili organlarda geçici işlev bozukluğuna yol açması.
Kortikosteroidler

Çoğunlukla steroidler"" olarak kısaltılan kortikosteroidler, örneğin kortizon, normalde vücutta bulunan bir grup hormondur ve vücudun metabolizması üzerinde bir çok etkileri vardır. Vücuda tablet ya da iğneyle dışarıdan verilmeleri vücuttaki dengeyi etkiler. Steroidler inflamasyonu kontrol etmede çok etkilidirler ve bazı hastalıkları hafifletebilirler. Yüksek dozda kullanılırlarsa yan etki oluştururlar
Kanda kolestrol yüksekliği

Kolestrol, kanda, sinirlerde, beyinde, karaciğerde, dalakta, böbrek üstü bezlerinde ve safrada bulunan, yağ yapısında, kristal gibi beyaz görünümde bir maddedir.Görevi dokulardaki su dengesini sağlamak, alyuvarları zehirlere karşı korumak, sinir dokularının dayanıklığını sağlamak ve deri altında, dışarıdan gelecek mikroplara karşı koruyuculuk yapmaktır.100 gram kanda; 180-230 miligram kolestrol bulunur. Bu miktar normaldir. 230 miligram kolestrol miktarı, kanda kolestrolün yükselmiş olduğuna işarettir. Tedavi edilmezse; damarsertliği, beyin ve kalpteki ince damarların tıkanmasına neden olur.
Kortikosürrenal hormonlar

Böbreküstü bezinin korteksinden salgılanan, 19 ve 21 karbon atomlu, steroit yapısındaki hormonlar.
Kirişsî uzantılar (chordae tendineae)

Kalp karıncıklannın içindeki papiller kasların kirişleri ve birincil etsi sütunlann uzantısı olan lifsi oluşumlar.
Kortikoterapi

Böbreküstü bezinden elde edilen özütlerle uygulanan tedavi.
Kiropraksi

Bazı hastalıklarda uygulanan deneysel tedavi yöntemi; osteopatik lezyonlarda (omurlann yerinden kayması) A. T. SİH'in elle tedavisinden esinlenen ABD'li D. D. Palmer tarafından 1895'te önerilmiştir.
Kortizol (hidrokortizon)

Böbreküstü bezlerinden salgılanan ve birçok met&bolik işlevi olan hormon
Kiroterapi

Kiropraksiden türeyen tedavi uygulaması; ağırlıklı olarak omurga ve leğen bölgesinin manipülasyonuna dayanır.
Kortizon (17-hidroksi-ll-dehidrokortikosteron)

Günümüzde artık bireşim yoluyla da üretilen, böbreküstü bezi kabuk bölümünün salgıladığı hormon
Kanın tampon sistemleri

Az miktarda asit ya da baz eklendiğinde, kandaki hidrojen iyonlarının pH değeriyle belirlenen yoğunluğunu sabit düzeyde tutan çözeltiler.
Kortizon türü ilaçlar

Prednizon türevleri (örneğin Prednol), deksametazon (örneğin Dekort).
Koryoamniyotik zar

Dolütü Örten, amniyonf*) ve koryon(*) zarlarının birleşmesinden oluşan zar.
Koryokarsinotn (koryonepitelyom)

Etenenin dölütle ilgili bölümünü oluşturan yapılar olan koryon villüslerinin epitel hücrelerinden kaynaklanan kötü huylu tümör.
Koryon

Gelişmenin İİk evrelerinde embriyonu bir kese gibi çevreleyen zar.
Kanser oluşumu

Bir ya da daha fazla dokuda tümöre doğru dönüşüme yol açan biyolojik süreçlerin tümü.
Kistadenom

Salgıbezi epitelinden türeyen ve değişik boyutlarda kis-tik boşluklar oluşturarak çoğalan tümör.
Koryoretinit

Koroİt (damartabaka) ile retinayı (ağtabaka) aynı anda etkileyen iltihabi süreç.
Koryum

Derinin üstderi (epidermis) altında bulunan bağdoku, esnek lifler, düz kas lifleri ve yağ dokusundan oluşan derin katmanı.
Kanserojen

Kansere neden olan madde
Kistom

Boşluklu (kistli) tümör kütlelerini tanımlayan genel te-rîm.
Kostîkasyon

Kostik olarak bilinen örseleyici sıvı ya da katı maddelerin etkisiyle dokularda oluşan lezyonlar.
Koşullanma

Ortam koşullarının neden olduğu herhangi bir davranışın öğrenilmesi.
Kladikasyon

Egzersiz sırasında yetersiz kan gelemesi sonucu daldırda ortaya çıkan spazm.
Koşullu refleks

Bir öğrenme süreci sonucunda verili bir uyarının oluşturduğu düzenli yanıt biçimindeki sinirsel refleks.
Koterizasyon

Koter adlı aygıtın yardımıyla tedavi amacıyla dokuların parçalanması.
Kozalji

Derinin sınırlı bir bölgesinde ani ve yakıcı bir ağn duygusuyla birlikte kızarma, parlaklık, saydamlaşma ve terleme gibi belirtilerin ortaya çıkması.
Kaolin

Kozmetikte emici özellikleri nedeniyle kullanılan kile benzer doğal bir mineral (alüminyum silikat).
Kozmik

Yıldızlar arası, uzaylarla ilgili olan
Kapalı dolaşım

Kanın kalp ve damarlardan oluşan kapalı bir sistem içerisinde dolaşmasıdır.
Kleptomani

İhtiyacı olmaksızın patalojik çalma dürtüsüne verilen addır.
Kozmik madde

Evreni meydana getiren madde.
Klimakteryum (yaşdönümü)

Eşey bezlerinin (erbezi ve yumurtalıklar) işlevsel etkinliklerinin durduğu yaşam dilimi.
Kök (radiks)

Yapıların kaynağını belirten terim {Örneğin diş kökü, omurilik sinirlerinin kökü).
Kapı toplardamarı (portal toplardamar)

Karın organlanndan gelen kanı toplayan önemli bir toplardamar.
Klimatoterapi

Hastanın başka bir yere giderek yeni çevre koşullarından yararlanmasını amaçlayan ve genellikle öbür tedavileri (tıbbi, cerrahi vb) tamamlamak için uygulanan tedavi yöntemi.
Kölemi

Kanda safra pigmentinin anormal olarak yüksek bulunmasıyla ilgili patolojik durum.
Köpek kası

Üst dudakta yer alan küçük, dörtgen biçimli kas.
Köpekdişleri

Kesici dişlerin yanında, ikisi altçenede, ikisi üstçenede yer alan dört dişin ortak adı.
Klinik termometre

Vücut sıcaklığını ölçmek için uygulanan bir termometre tipi.
Köprü

Diş hekimliğinde dişteki eksik yapıların yerini tutan bir tür protez.
Klinoskop

Radyografik incelemenin ayakta, yatar durumda ve tüm ara durumlarda, hatta başın ayaklardan daha aşağıda bulunduğu konumlarda da uygulanmasını sağlayan radyolojik gereç.
Köprücük kemiği (klavikula)

Sağ ve sol omuzda yer alan uzun kemiklerin ortak adı.
Kör Çıban

Özellikle sırt, ense veya yüzde meydana gelip, kıl diplerinin iltihaplanmasıyla beliren bir çeşit çıbandır. Küçük, kırmızı ve sert bir şişliktir. Büyüdükçe, ağrı artar, fakat çoğu zaman baş verme görülmez. Kör çıbanları kesinlikle sıkmamak ve kurcalamamak gerekir.

Klitoris

Kadının cinsel organındaki en duyarlı nokta. Klitoris üzerine baskı uygulamak ya da klitorisi elle, penisle, dille veya herhangi bir objeyle uyarmak kadının cinsel ilişki sırasında çok büyük haz almasını sağlar
Kör çıban

Özellikle sırt, ense veya yüzde meydana gelip, kıl diplerinin iltihaplanmasıyla beliren bir çeşit çıbandır. Küçük, kırmızı ve sert bir şişliktir. Büyüdükçe, ağrı artar, fakat çoğu zaman baş verme görülmez.Kör çıbanları kesinlikle sıkmamak ve kurcalamamak gerekir.
Kloaka

Embriyonda, arka bağırsağın genişlemiş olan son bölümüne verilen ad.
Körbağırsak

Kalınbağırsağın ilk bölümü; incebağırsak ve çıkan kalınbağırsak ile temas halindedir.
Kloazma

Yüzde ortaya çıkan sarı-kahverengi leke.
Körbağırsak apandisi

Körbağırsağın uzun, silindir biçimli ve kıvrımlı bir bölümüdür.
Kloforil

Bitki hücrelerinde Kloroplast "" adı verilen bir pigmentin içerisinde bulunan ve ışık enerjisini absorbe ederek kimyasal enerji halinde depolayan bir tür molekül.
Körlük

Görme duyusunun eksilmesi
Klomıs

Çizgili kaslann bir kasılma biçimi. Bu terim fizyolojide, tanı ve hastalıklarla ilgili olarak değişik amaçlarla kullanılır.
Kötü huyluluk (habaset)

Kısa sürede ölüme yol açabilen ve çok ağır bir tabloyla seyreden hastalıkları tanımlayan özellik.
Karaciğerin görevi

- Günde yaklaşık olarak 4 su bardağı (1 litre) safra salgılar.- Yağ, protein ve şeker metabolizmasını düzenler.- Vücudun ısısını ayarlar.- Vücudun ihtiyacı olan su ve vitaminleri yapar.- Yağ, protein, şeker ve kan yapımı için gerekli olan maddeleri depolar. Kan miktarını ayarlar.- Hormonların görevleri üzerinde etkili olur.Karaciğer yukarıda belirtilen görevlerinden herhangi birini yapamaz hale gelecek olursa, çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Bunların en önemlileri, karaciğer yetersizliği, karaciğer iltihaplanması, karaciğer sirozu, safra kesesi iltihabı ve safra kesesi taşıdır.Karaciğer Hastalıklarının Ortak Belirtileri :Hasta, sağ böğründe ağrı hisseder. Bağırsaklarında fazla miktarda gaz vardır. Karnı şişer, anüsten çıkan gaz pis kokar. Cilt rengi ve bazen de göz akı sararır. Yüzünde ve ellerinde çil gibi lekeler görülür. Hazımsızlıktan şikayet eder. Sabahları dilinde pas ve ağzında acılık hisseder. Nefesi de kokar. Sabah saatlerinde ensede ağrı hisseder. Çarpıntı, iştahsızlık vardır. İdrarın rengi sabahları sarı ve koyu, daha sonraki saatlerde ise, duru ve açıktır. Sık sık idrara gider. Baldır kasları ağrır. El ve ayaklarında şişlik görülür. Geceleri uyumak istemez. Görme ve işitme duyguları da zayıflar.
Klon

Genetik olarak birbirinin aynı olan canlılar.
Karaciğerin Görevi

Günde yaklaşık olarak 4 su bardağı (1 litre) safra salgılar.
- Yağ, protein ve şeker metabolizmasını düzenler.
- Vücudun ısısını ayarlar.
- Vücudun ihtiyacı olan su ve vitaminleri yapar.
- Yağ, protein, şeker ve kan yapımı için gerekli olan maddeleri depolar. Kan miktarını ayarlar.
- Hormonların görevleri üzerinde etkili olur.
Karaciğer yukarıda belirtilen görevlerinden herhangi birini yapamaz hale gelecek olursa, çeşitli hastalıklar ortaya çıkar.

Bunların en önemlileri, karaciğer yetersizliği, karaciğer iltihaplanması, karaciğer sirozu, safra kesesi iltihabı ve safra kesesi taşıdır.
Karaciğer Hastalıklarının Ortak Belirtileri
Hasta, sağ böğründe ağrı hisseder.

Bağırsaklarında fazla miktarda gaz vardır. Karnı şişer, anüsten çıkan gaz pis kokar. Cilt rengi ve bazen de göz akı sararır. Yüzünde ve ellerinde çil gibi lekeler görülür. Hazımsızlıktan şikayet eder.

Sabahları dilinde pas ve ağzında acılık hisseder. Nefesi de kokar. Sabah saatlerinde ensede ağrı hisseder. Çarpıntı, iştahsızlık vardır. İdrarın rengi sabahları sarı ve koyu, daha sonraki saatlerde ise, duru ve açıktır.

Sık sık idrara gider. Baldır kasları ağrır. El ve ayaklarında şişlik görülür. Geceleri uyumak istemez. Görme ve işitme duyguları da zayıflar.
 

Klon bankası (genom arşivi)

Bir canlının tüm genomunu temsil eden DNA parçacıklarının klonları.
Klonlama

Tek bir öncül hücreden kaynaklanan hücrelerin çoğalma süreci.
Kranyektomi

Kafatasında kınlan bir kemik parçasının çıkarılmasına yönelik cerrahi girişim.
Karakteroloji

Belirlenmiş karakter tipleriyle ilişkili olarak insanların sınıflandırılmasını, karakter kuramını ve bazı özel ölçütlere göre sıralanmış farklı karakter tiplerinin betimsel analizini konu alan psikoloji dalı.
Klor

Biyolojik olarak büyük önem taşıyan kimyasal element.
Kranyometri

Klorakne

Klorlu hidrokarbonların yol açtığı ve deride akneye benzer döküntülerle beliren hastalık.
Kranyometrik noktalar

Kafatası üzerinde nesnel olarak saptanabilen noktalar.
Karbamazepin dozajı

Karbamazepin sarada kullanılan bir ilaçtır.
Klordan arındırma

Suyun klor ve klorlu bileşiklerden arındırılması işlemi.
Kranyoplasti

Yaralanmalar, kemik enfeksiyonlan, cerrahi girişimler, tümörler gibi durumlar sonucunda kafatasında ortaya çıkan kemik yitimlerinin onarımında uygulanan cerrahi girişim.
Karboksihemoglobin (hbco)

Karbon monoksit ile hemoglobinin birleşmesi sonucunda oluşan toksik (zehirli) ürün.
Klorlama

Klorun dezenfektan etkisinden yararlanarak suyu içilebilir hale getirilme İşlemi.
Kranyostenoz

Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kaynamasından ileri gelen kafatasının oluşum bozukluğu.
Karbon

Oksijen, hidrojen ve azotla birlikte vücut için temel önem taşıyan dört biyoelementten biri.
Klorofil

Fotosentaz olayında güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirenyeşil pigment maddesi.
Kranyoşizis

Kafatasının doğumsal çatlağı.
Karbon ucu

Polipeptid zincirinin (protein)serbest COO (-) grubunu kapsayan ucu.
Kloroplast

Yeşil rekli klorofil pigmentini taşıyan plastid.
Kranyotomi

Kafatası kemiklerinin kesilerek beyni açığa çıkarma işlemi.
Karbonhidrat

Karbonhidrat vücudun glikoza dönüştürebildiği her türlü maddedir. Glikoz hücrelerin enerji olarak kullandığı en önemli maddelerden biridir. Karbonhidratlar glikoza yıkılma özeliklerine göre basit ya da karmaşık olabilirler. Saf buğday ekmeği, şeker ve alkol kalori fazlalığı olduğunda kolaylıkla yağa dönüşebilen basit karbonhidratlara örnek olarak verilebilir. Yapraklı sebzeler, patates ve hububat ürünleri karmaşık karbonhidratlara örnektir. Bu grup yiyecekler sağlıklı olmanız için gereken bütün besinlere sahiptir ve beslenme programınızın temelini oluşturmalıdır.
kloroz

Bir çeşit kansızlıktır. Kanda hemoglobin miktarının azalması, bu duruma neden olur. Çarpıntı, halsizlik, nefes darlığı, yüzde solgunluk ve ayak bileklerinde şişme görülür.

Kraurosis (gevreme)

45-55 yaşlan arasında, genellikle menopoz sonrasında ortaya çıkan, vulvanın (kadın cinsellik organının dış kısmı) özgül hastalığı.
Karbonhidratlar

Karbon, hidrojen ve oksijen içeren organik bileşikleri tanımlayan terim.
kloroz

Bir çeşit kansızlıktır. Kanda hemoglobin miktarının azalması, bu duruma neden olur. Çarpıntı, halsizlik, nefes darlığı, yüzde solgunluk ve ayak bileklerinde şişme görülür.

Karbonik anhidraz

Alyuvar, böbrek borusu hücresi ve mide mukozasındaki hidroklorik asit salgılayan hücrelerde bulunan enzim.
Kloroz