TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  12 Aralık 2019, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Sağlık Ansiklopedi >> Organ

Adjiivan

Organizmanın bağışıklık yanıtlarını güçlendirmek için kullanılan değişik yapılardaki maddelere verilen ad.
Ampiyem

Organizmadaki doğal boşluklarda irin birikmesi.
Anabolizanlar

Organizmada protein sentezini artırarak etki gösteren maddeler.
Aerob organizma

Ancak oksijen varlığında yaşayabilen organizmalara denir (tam tersi Anaerob"").
Agenezi (aplazı)

Organizmanın doku, organ ya da organ grubu gibi bir bölümünün bulunmaması.
Aseton

Organizmada asetik asilin metabolik dönüşümü sonucu oluşan keton cisimlerinden biri (bak. keton cisimleri).
Asidoz

Organizmanın asit baz dengesinde asit istikametinde bozulma sonucu ortaya çıkan entoksikasyon tablosu.
Ajan patojen

Organizmayla ilişkiye geçtiğinde "hastalık" adı verilen özgün bir dengesizlik durumu ortaya çıkaran etken.
Astenopati

Organizmanın bedensel ya da ruhsal bir ya da daha çok işlevinin zayıflaması.
Anjiyografi

Organizmadaki damar ve kanal sistemlerinin işlevsel ve biçimsel açılardan radyolojik incelemesini kapsayan tanı yöntemi.
Boşaltım organları

Organizma tarafından kullanılmayan metabolizma artıklarının atıldığı organ ve sistemlere verilen genel ad; böbrekler, deri, bağırsak ve akciğerler birer boşaltım organıdır.
Baropati

Organizmanın atmosferdeki basınç değişikliklerine karşı duyarlı olmasına bağlı olarak gelişen klinik sendrom.
Corti organı

İçkulakta yer alan temel işitme organı.
Cerrahi şant

Organik bir sıvının, bir tıkanıklığı aşması için uygulanan tüm cerrahi girişimlere verilen ortak ad.
Diyatez

Organizmanın aralarında yakınlık bulunan hastalıklara fazlaca yatkınlığı.
Disfonî

Organik ya da işlevsel kökenli her türlü ses bozukluğuna verilen genel ad.
Epitel

Organ ve vücut yüzeylerini örten hücre tabakası.
Entoksikasyod (zehirlenme)

Organizmaya yabancı, canlı olmayan, yaşamsal olayları etkileyecek güçte maddelerin yol açtığı belirtiler.
Giraldes organı (paradidim)

Embriyondaki Wolff kanalının alt bölümünün bir artığı; epididim yakınında tohum kordununa bağlı tüp biçiminde küçük bir organdır.
Genital organlar

Üreme organları
Golgi kas-kiriş organı

Kas lifleriyle kiriş demetlerinin birleşme noktalannda bulunan ve ancak mikroskopla görülebilen küçük, oval biçimli oluşumlar.
Helmintiyaz

Organizmada asalakların yof açtığı hastalıkları tanımlayan genel terim.
Hidratasyon

Organizmaya aşın su alınmasını belirten terim.
Hidrops

Organizma boşluklarında ya da dokulannda seröz nite-tikle StVt toplanması.
Hematom

Organ içerisinde veya aralarında kan birikmesi.
Histiyosit

Organizmadaki bağdokuda dağınık olarak bulunan hücreler
Hilus

Organlarda büyük damar ve sinirlerin, akciğerlerde solunum yollarının giriş kapısı.
Hiyalinoz

Organizmanın çeşitli yapılarında glikoproteinden oluşmuş hiyalin maddesinin (camsı madde) birikmesiyle beliren patolojik süreç.
Hemodilüsyon

Organizmada aşın su tutulması ya da sıvı alımı sonucu kanın sıvı bölümünün hacminin artması
Hiperemi

Organizmanın belirli bir bölgesindeki kan miktarındaki artma.
Hiperhidratasyon

Organizmada aşırı sıvı birikmesiyle gelişen patolojik durum.
Hormon tedavisi

Organizmadaki hormon eksikliğini gidermek için uygulanan tedavi.
Disfonî

Organik ya da işlevsel kökenli her türlü ses bozukluğuna verilen genel ad.
Epitel

Organ ve vücut yüzeylerini örten hücre tabakası.
Entoksikasyod (zehirlenme)

Organizmaya yabancı, canlı olmayan, yaşamsal olayları etkileyecek güçte maddelerin yol açtığı belirtiler.
Giraldes organı (paradidim)

Embriyondaki Wolff kanalının alt bölümünün bir artığı; epididim yakınında tohum kordununa bağlı tüp biçiminde küçük bir organdır.
Entoksikasyod (zehirlenme)

Organizmaya yabancı, canlı olmayan, yaşamsal olayları etkileyecek güçte maddelerin yol açtığı belirtiler.
Giraldes organı (paradidim)

Embriyondaki Wolff kanalının alt bölümünün bir artığı; epididim yakınında tohum kordununa bağlı tüp biçiminde küçük bir organdır.
Genital organlar

Üreme organları
Golgi kas-kiriş organı

Kas lifleriyle kiriş demetlerinin birleşme noktalannda bulunan ve ancak mikroskopla görülebilen küçük, oval biçimli oluşumlar.
Genital organlar

Üreme organları
Golgi kas-kiriş organı

Kas lifleriyle kiriş demetlerinin birleşme noktalannda bulunan ve ancak mikroskopla görülebilen küçük, oval biçimli oluşumlar.
Helmintiyaz

Organizmada asalakların yof açtığı hastalıkları tanımlayan genel terim.
Hidratasyon

Organizmaya aşın su alınmasını belirten terim.
Hidrops

Organizma boşluklarında ya da dokulannda seröz nite-tikle StVt toplanması.
Hematom

Organ içerisinde veya aralarında kan birikmesi.
Histiyosit

Organizmadaki bağdokuda dağınık olarak bulunan hücreler
Hilus

Organlarda büyük damar ve sinirlerin, akciğerlerde solunum yollarının giriş kapısı.
Hiyalinoz

Organizmanın çeşitli yapılarında glikoproteinden oluşmuş hiyalin maddesinin (camsı madde) birikmesiyle beliren patolojik süreç.
Hemodilüsyon

Organizmada aşın su tutulması ya da sıvı alımı sonucu kanın sıvı bölümünün hacminin artması
Hiperemi

Organizmanın belirli bir bölgesindeki kan miktarındaki artma.
Hiperhidratasyon

Organizmada aşırı sıvı birikmesiyle gelişen patolojik durum.
Hormon tedavisi

Organizmadaki hormon eksikliğini gidermek için uygulanan tedavi.
İçgüdü

Organizmayı o türe özgü olan bir amaca sürükleyen hareket eğilimi (Örneğin örümceğin ağ örmesi gibi)
İrigasyon (yıkama)

Organizmanın dışarıyla bağlantılı herhangi bir boşluğuna özel aygıtlarla su ya da ilaçlı sıvı vermeye dayanan tedavi yöntemi.
İnorganik fosfor

En fazla iskelet dokusunda bulunur.
İnorganik madde

Canlılardan elde edilmeyen ve canlıların yaşadığı çevrede bulunan maddeler(karbondioksit, su, tuz vs.)
Jukstaglomerüler organ

Böbreklerdeki kılcal damar yumaklarının (glomerüi) bitişiğinde yer alan mikroskopik yapılara verilen ad.
Kondroitin sülfat

Organizmada çok yaygın olan, mukopolisakkarit yapısında kimyasal madde.
Kestik

Organik dokulara değdiğinde bozukluklara ve bunun sonucunda nedbe dokusu oluşumuna yol açan bazı maddelerin ortak adı.
Kusturucular (emetikler)

Organizmaya zarar vermeden kusmayı uyaran ilaçlara verilen ad.
Lobit

Organın bir lobuna ya da büyük bir bölümüne yayılmış, akciğer iltihabı.
Membran

Organ yada dokuları örten veya ayıran ince yumuşak tabaka.
Meninks

Organ yada dokuları örten veya ayıran ince yumuşak tabaka.
Mutizm

Organik (konuşmayla İlgili beyinsel merkezlerin ya da sesi oluşturan organlann lezyonları) ya da ruhsal nedenlere bağlı konuşamama durumu.
Mikroorganizma

Mikroskopik boyutlardaki canlıları belirtmek için kullanılan genel terim.
Ontojenez

Organizmanın, yumurtanın döllendiği andan başlayarak erişkin bir birey haline gelmesi sürecini tanımlayan terim.
Organ

Dokuların bîr araya gelerek anatomik ve İşlevsel bir bütün (örneğin, kalp, karaciğer, akciğer) oluşturduğu birim.
Organ bankası

Organların ya da dokuların, gereksinimi olan bir kişiye nakledilmek üzere korunmasına yönelik yapıların tümü.
Organel

Hücre içinde belirli bir görevi yapmak üzere özelleşmiş ve zarla çevrili yapılar. Çekirdek, mitokondri, kloroplastlar gibi.
Organik madde

Doğal olarak bulunmayıp canlı organizmalar tarafından senezlenen maddeler
Organogenez

Embriyo tabakalarından organların meydana gelmesi.
Organojenez

Embriyonun gelişim evrelerinden biri.
Ortama uyum

Organizmanın alışmamış olduğu sıcakhk ve yükseklik değişikliklerine ve iklim koşullarına gösterdiği uyumu tanımlayan terim.
Polip

Organların ve vücut boşluklarının iç yüzünü kapsayan mukoza adı verilen tabakadan menşeini almış, saplı iyi huylu küçük ur.
Parasempatik

Organların çalışmasına yavaşlatıcı etki yapan otonom sinir sisteminin bölümü.
Parenkim

Organın kendine özel doku yapısı.
Parenkima

Organlann kendilerine özgü işlevleri yerine getirecek biçimde özelleşmiş hücrelerini içeren doku- Organdan organa değişen bu özgül dokuya organlara destek sağlayan ve stroma denen bağdoku eşlik eder.
Patonevroz

Organik hastalıklardan ya da organ lezyonlanndan kaynaklanan nevrozlan belirtmek İçin, S. Ferenczi tarafından psikanalizde kullanılan terim.
Parasempatik

Organların çalışmasına yavaşlatıcı etki yapan otonom sinir sisteminin bölümü.
Parenkim

Organın kendine özel doku yapısı.
Parenkima

Organlann kendilerine özgü işlevleri yerine getirecek biçimde özelleşmiş hücrelerini içeren doku- Organdan organa değişen bu özgül dokuya organlara destek sağlayan ve stroma denen bağdoku eşlik eder.
Patonevroz

Organik hastalıklardan ya da organ lezyonlanndan kaynaklanan nevrozlan belirtmek İçin, S. Ferenczi tarafından psikanalizde kullanılan terim.
Reaksiyon (tepki, tepkime)

Organizmanın bir uyarıya karşı verdiği yanıt.
Septum

Organ ya da boşlukları birbirinden ayıran bölme.
Transplantasyon

Organ ya da doku nakli.
Yapışma (aderans)

Organizmanın bölümleri arasında ortaya çıkan patolojik yapışıklıklar.
<< Geri
 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki