TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  24 Ocak 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Sağlık Ansiklopedi >> Per

Arteriyel hipertansiyon (yüksek tansiyon)

Atardamarlardakİ kan basıncının sürekli biçimde ortalama değerlerin üstünde seyretmesi.
Aspergillus

Küf mantarı cinsi. Bu mikroskopik yapıdaki mantarlar normal koşullarda hastalık etkeni değildir.
Aspermi

Sperm üretiminin bulunmaması ya da sperm çıkanla-manıası.
Antiperistals

Sindirim kanalında normal yönün tersinde olan kasılma dalgası.
Azospermi

Ejekülatta sperm bulunmamasıdır.
Benzoyl peroxıde

 Akne tedavisinde sıkça kullanılan anti-bakteriyel bir madde.
Bph (benign prostat hiperplazisi)

Prostatın kanser olmayan ve idrar akımın engelleyen büyümesi
Biperguzî

Tat duyusuna yönelik uyarılara karşı duyarlılığın aşın Ölçüde artması.
Bulimi (hiperfaji)

Aşırı iştah; aşırı açlık duyulması ve buna bağlı olarak aşırı miktarda besin alınması.
Couperose

Erişkinlerde ve özellikle de kadınlarda yanak, burun ve alında görülen bir deri hastalığını tanımlamak için kullanılan Fransızca terim.
Cowper bezleri

Erkek siyeğinin kavernöz (gözenekli, süngerimsi) parçasında her iki tarafta yer alan salgıbezlerİ.
Dölyatağı hiperkinezîsi

Doğum sırasında dölyatağı kasılmalarının şiddet ve sıklığının patolojik olarak artması.
Depersonalizasyon

Kişinin gerçekle ilişkisini yitirdiği ve kendi kişiliğine karşı yabancılık duyduğu durum.
Eklem hipermobilitesi

Eklemin hareket yeteneğinin artması; jeneralize (genel) eklem gevşekliği ise genetik olarak aktarılan bir bağ dokusu hastalığıdır
Endosperm

3n kromozomlu besi doku.
Gowper bezi

Cinsel coşku veya orgazm öncesi, erkeklerde, saydam alkalin bir sıvı salgılayan bez.
Gelon (eritem pernö)

Deride genel olarak soğuk etkisiyle ortaya çıkan ve yi-neleyici özellik gösteren kızarıklık ve şişme.
Hiperplazi

Bir organ veya dokunun hücre sayınındaki artış nedeniyle büyümesi.
Hiperpne

Solunum derinliğinin artması
Hiperprozeksi

Bir tür dikkat bozukluğu.
Hiperrefleksi

Kiriş reflekslerinin (Asil refleksi, dizkapağı refleksi) artması.
Hipersensitivite

Bir insanın daha önce karşılaştığı bir antijenle yeniden karşılaşınca ortaya çıkan bağışıklık tepkisi ve buna bağlı doku harabiyeti.
Hipersomni

Özellikle derin ve uzun uykuya ve uyuklamaya aşın eğilim.
Hipersplenizm

Dalağın büyümesinin (splenomegali) yanı sıra alyuvar, nötrofil granülosit (bir akyuvar türü) ve trombositlerin tek başlarına ya da birlikte azalması.
Hipersteni

Kas gücü ve vücut direncinde belirgin artış; aşın kuvvetlilik.
Hipersürrenalizm

Böbreküstü bezi kabuğu hormonlarından birinin ya da birkaçının asm salgılandığı patolojik durum.
Hipertansiyon

Yüksek kan basıncı.
Hipertansiyon

Yüksek kan basıncı.
Hipertelî

Normalden çok sayıda meme başının bulunması.
Hipertelorizm

İki organ arasındaki uzaklığın normalin üzerinde olması.
Hipertermi

Vücut sıcaklığının normal değerlerin üzerine çıkması.
Hipertimi

Aşırı duygusallıkla beliren duygulanım bozukluğu.
Hipertiroidizm

Tiroit bezi hormonlarının aşın üretimi sonucu beliren klinik tablo.
Hipertoni

Tüm vücut kaslarındaki aşın gerginlik artışı.
Hipertrikoz

Gerek kıllı bölgelerde, gerek kılların bulunmadığı ya da çok az olduğu bölgelerde aşırı kıllanma.
Hipertrofi

Bir dokunun, organın ya da bütün bir sistemin hücre hacmindeki artışa bağlı olarak büyümesi.
Hiperürisemi

Kanda ürik asit artışı.
Hipervitaminoz

Aşın vitamin alma sonucunda gelişen hastalık tablosu.
Hipervolemi

Vücutta dolaşan kan hacminde artış.
Hemanjiyoperisitom

Kılcal damarların dış yüzeyindeki perisit adlı hücrelerden kaynaklanan ve ender görülen bir tümör.
Hidroperikardiyum

Perikart (kalp zarı) boşluğu içine sıvı toplanması.
Hiper

Aşırı ya da artmış anlamındaki ön ek.
Hiperaldosteronizm

Böbreküstü bezleri tarafından aşın aldosteron salgılanması ile beliren patolojik durum.
Hiperalimentasyon

Aşın besin alma; bunun sonucu olarak yağ dokusu ve vücut ağırlığı artar.
Hiperaljezi

Bir deri bölgesinde ağrı duyumuna neden olan uyaranlara yanıtın artmasıyla beliren duyu bozukluğu.
Hiperasidite

Mide salgısında asit fazlalığı; genellikle mide hücrelerinin aşırı hidroklorik asit salgılamasına bağlıdır.
Hiperazotemi

Kandaki üre miktarının 0,40 gr/lt'nin üzerine çıkması.
Hiperbaroterapi

Hastanın atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı bir odaya (yüksek basınç odası) yerleştirilmesiyle uygulanan tedavi yöntemi.
Hiperbuli

İstek artışı; bilinçli ve gerçek bir istek artışı olmayıp yalnızca görünürde yaşanan bir duygudur.
Hiperemez

İnatçı ve tekrarlayıcı kusma
Hiperemi

Organizmanın belirli bir bölgesindeki kan miktarındaki artma.
Hiperestezi

Deri yüzeyine uygulanan bazı uyanları algılama yeteneğinin artmasıyla beliren duyu bozukluğu.
Hîperestıinizm

aşın östrojen salgılanması
Hiperfonezi

Akciğerlerde hava artışına bağlı olarak göğüs kafesi üzerinde yapılan perküsyonla (bir elin parmaklarıyla Öteki elin sırtına vurularak bu elin altındaki bölgeden gelen sesin dinlenmesi) alınan seste artış.
Hipergenitalizm

Dış cinsel organlann yaşa göre anormal ölçüde fazla gelişmesi.
Hiperglisemi

Kanda aşırı miktarda şeker (glikoz) bulunması.
Hiperglobüli

poliglobüli
Hipergonadizm

Erbezi ve yumurtalıklardan aşırı miktarda cinsiyet hormonu salgılanmasıyla beliren durum.
Hiperhidratasyon

Organizmada aşırı sıvı birikmesiyle gelişen patolojik durum.
Hiperinsülinizm

Pankreasın B hücrelerinde üretilen insülin hormonunun kanda aşın düzeyde bulunması.
Hiperkalsemi

Kanda kalsiyum miktarının artması.
Hiperkapni

Kandaki karbon dîoksit miktarının artması
Hiperkeratoz

Üstderinin boynuzsu katmanındaki kalınlaşmaya bağlı olarak deri kalınlığının artması.
Hiperkînezi

Nörolojik bir bozukluğun dışavurumu olan istemsiz hareketleri belirten terim.
Hiperkolesterolemi

Kanda kolesterol düzeyinin 250 mg/100 ml'nin üzerine çıkması.
Hiperkortikosürrenalizm

Böbreküstü bezlerinin aşın çalışması. Bak. hipersürrenalizm.
Hiperkromazi

Pigment fazlalığı gösteren.
Hemoperikard

Kalp boşluğundan yada kalpten çıkan büyük damarların başlangıç noktasından kalp zarı boşluğuna kan geçmesi
Hiperkromi

Deriye rengini veren maddenin (pigment) miktarındaki artış sonucunda deri renginin koyulaşması
Hemoperikart

Kalp boşluğundan ya da kalpten çıkan büyük damarların başlangıç noktasından kalp zan boşluğuna kan geçmesi.
Hiperlipemi (hiperlipidemi)

Kanda trigliserit, fosfolipİt, kolesterol ve serbest yağ asitleri gibi yağlann düzeyinin artmasıyla beliren metabolizma bozukluğu.
Hemoperiton

Kann zarı (periton) boşluğuna kan geçmesi
Hipermenore

Âdet kanamasının miktarının ve süresinin artmasıyla beliren âdet çevrimi bozukluğu.
Hipermetri

Hareketlerde görülen sinirsel kaynaklı bozukluk.
Dölyatağı hiperkinezîsi

Doğum sırasında dölyatağı kasılmalarının şiddet ve sıklığının patolojik olarak artması.
Depersonalizasyon

Kişinin gerçekle ilişkisini yitirdiği ve kendi kişiliğine karşı yabancılık duyduğu durum.
Eklem hipermobilitesi

Eklemin hareket yeteneğinin artması; jeneralize (genel) eklem gevşekliği ise genetik olarak aktarılan bir bağ dokusu hastalığıdır
Endosperm

3n kromozomlu besi doku.
Gowper bezi

Cinsel coşku veya orgazm öncesi, erkeklerde, saydam alkalin bir sıvı salgılayan bez.
Gowper bezi

Cinsel coşku veya orgazm öncesi, erkeklerde, saydam alkalin bir sıvı salgılayan bez.
Gelon (eritem pernö)

Deride genel olarak soğuk etkisiyle ortaya çıkan ve yi-neleyici özellik gösteren kızarıklık ve şişme.
Hiperplazi

Bir organ veya dokunun hücre sayınındaki artış nedeniyle büyümesi.
Hiperpne

Solunum derinliğinin artması
Hiperprozeksi

Bir tür dikkat bozukluğu.
Hiperrefleksi

Kiriş reflekslerinin (Asil refleksi, dizkapağı refleksi) artması.
Hipersensitivite

Bir insanın daha önce karşılaştığı bir antijenle yeniden karşılaşınca ortaya çıkan bağışıklık tepkisi ve buna bağlı doku harabiyeti.
Hipersomni

Özellikle derin ve uzun uykuya ve uyuklamaya aşın eğilim.
Gelon (eritem pernö)

Deride genel olarak soğuk etkisiyle ortaya çıkan ve yi-neleyici özellik gösteren kızarıklık ve şişme.
Hiperplazi

Bir organ veya dokunun hücre sayınındaki artış nedeniyle büyümesi.
Hiperpne

Solunum derinliğinin artması
Hiperprozeksi

Bir tür dikkat bozukluğu.
Hiperrefleksi

Kiriş reflekslerinin (Asil refleksi, dizkapağı refleksi) artması.
Hipersensitivite

Bir insanın daha önce karşılaştığı bir antijenle yeniden karşılaşınca ortaya çıkan bağışıklık tepkisi ve buna bağlı doku harabiyeti.
Hipersomni

Özellikle derin ve uzun uykuya ve uyuklamaya aşın eğilim.
Hipersplenizm

Dalağın büyümesinin (splenomegali) yanı sıra alyuvar, nötrofil granülosit (bir akyuvar türü) ve trombositlerin tek başlarına ya da birlikte azalması.
Hipersteni

Kas gücü ve vücut direncinde belirgin artış; aşın kuvvetlilik.
Hipersürrenalizm

Böbreküstü bezi kabuğu hormonlarından birinin ya da birkaçının asm salgılandığı patolojik durum.
Hipertansiyon

Yüksek kan basıncı.
Hipertansiyon

Yüksek kan basıncı.
Hipertelî

Normalden çok sayıda meme başının bulunması.
Hipertelorizm

İki organ arasındaki uzaklığın normalin üzerinde olması.
Hipertermi

Vücut sıcaklığının normal değerlerin üzerine çıkması.
Hipertimi

Aşırı duygusallıkla beliren duygulanım bozukluğu.
Hipertiroidizm

Tiroit bezi hormonlarının aşın üretimi sonucu beliren klinik tablo.
Hipertoni

Tüm vücut kaslarındaki aşın gerginlik artışı.
Hipertrikoz

Gerek kıllı bölgelerde, gerek kılların bulunmadığı ya da çok az olduğu bölgelerde aşırı kıllanma.
Hipertrofi

Bir dokunun, organın ya da bütün bir sistemin hücre hacmindeki artışa bağlı olarak büyümesi.
Hiperürisemi

Kanda ürik asit artışı.
Hipervitaminoz

Aşın vitamin alma sonucunda gelişen hastalık tablosu.
Hipervolemi

Vücutta dolaşan kan hacminde artış.
Hemanjiyoperisitom

Kılcal damarların dış yüzeyindeki perisit adlı hücrelerden kaynaklanan ve ender görülen bir tümör.
Hidroperikardiyum

Perikart (kalp zarı) boşluğu içine sıvı toplanması.
Hiper

Aşırı ya da artmış anlamındaki ön ek.
Hiperaldosteronizm

Böbreküstü bezleri tarafından aşın aldosteron salgılanması ile beliren patolojik durum.
Hiperalimentasyon

Aşın besin alma; bunun sonucu olarak yağ dokusu ve vücut ağırlığı artar.
Hiperaljezi

Bir deri bölgesinde ağrı duyumuna neden olan uyaranlara yanıtın artmasıyla beliren duyu bozukluğu.
Hiperasidite

Mide salgısında asit fazlalığı; genellikle mide hücrelerinin aşırı hidroklorik asit salgılamasına bağlıdır.
Hiperazotemi

Kandaki üre miktarının 0,40 gr/lt'nin üzerine çıkması.
Hiperbaroterapi

Hastanın atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı bir odaya (yüksek basınç odası) yerleştirilmesiyle uygulanan tedavi yöntemi.
Hiperbuli

İstek artışı; bilinçli ve gerçek bir istek artışı olmayıp yalnızca görünürde yaşanan bir duygudur.
Hiperemez

İnatçı ve tekrarlayıcı kusma
Hiperemi

Organizmanın belirli bir bölgesindeki kan miktarındaki artma.
Hiperestezi

Deri yüzeyine uygulanan bazı uyanları algılama yeteneğinin artmasıyla beliren duyu bozukluğu.
Hîperestıinizm

aşın östrojen salgılanması
Hiperfonezi

Akciğerlerde hava artışına bağlı olarak göğüs kafesi üzerinde yapılan perküsyonla (bir elin parmaklarıyla Öteki elin sırtına vurularak bu elin altındaki bölgeden gelen sesin dinlenmesi) alınan seste artış.
Hipergenitalizm

Dış cinsel organlann yaşa göre anormal ölçüde fazla gelişmesi.
Hiperglisemi

Kanda aşırı miktarda şeker (glikoz) bulunması.
Hiperglobüli

poliglobüli
Hipergonadizm

Erbezi ve yumurtalıklardan aşırı miktarda cinsiyet hormonu salgılanmasıyla beliren durum.
Hiperhidratasyon

Organizmada aşırı sıvı birikmesiyle gelişen patolojik durum.
Hiperinsülinizm

Pankreasın B hücrelerinde üretilen insülin hormonunun kanda aşın düzeyde bulunması.
Hiperkalsemi

Kanda kalsiyum miktarının artması.
Hiperkapni

Kandaki karbon dîoksit miktarının artması
Hiperkeratoz

Üstderinin boynuzsu katmanındaki kalınlaşmaya bağlı olarak deri kalınlığının artması.
Hiperkînezi

Nörolojik bir bozukluğun dışavurumu olan istemsiz hareketleri belirten terim.
Hiperkolesterolemi

Kanda kolesterol düzeyinin 250 mg/100 ml'nin üzerine çıkması.
Hiperkortikosürrenalizm

Böbreküstü bezlerinin aşın çalışması. Bak. hipersürrenalizm.
Hiperkromazi

Pigment fazlalığı gösteren.
Hemoperikard

Kalp boşluğundan yada kalpten çıkan büyük damarların başlangıç noktasından kalp zarı boşluğuna kan geçmesi
Hiperkromi

Deriye rengini veren maddenin (pigment) miktarındaki artış sonucunda deri renginin koyulaşması
Hemoperikart

Kalp boşluğundan ya da kalpten çıkan büyük damarların başlangıç noktasından kalp zan boşluğuna kan geçmesi.
Hiperlipemi (hiperlipidemi)

Kanda trigliserit, fosfolipİt, kolesterol ve serbest yağ asitleri gibi yağlann düzeyinin artmasıyla beliren metabolizma bozukluğu.
Hemoperiton

Kann zarı (periton) boşluğuna kan geçmesi
Hipermenore

Âdet kanamasının miktarının ve süresinin artmasıyla beliren âdet çevrimi bozukluğu.
Hipermetri

Hareketlerde görülen sinirsel kaynaklı bozukluk.
Hipermetropi

Gözün kırma kusuru; yakını görememe.
Hipermnezi

Üzerinden uzun yıllar geçmiş ya da bebeklik dönemine ait olayları hatırlama yeteneğinin çok güçlü olması; mani hastalarında sık görülen bir bulgudur.
Hiperosmi

Koku alma duyarlılığının aşın ölçüde artması.
Hiperostoz

Aşırı kemik dokusu artışı.
Hiperparatiroidizm

Paratiroİt bezlerin aşın hormon (parathormon) salgılaması ile ayırt edilen patolojik durum.
Hiperpireksi

Vücut sıcaklığının 40,5°C'nin üzerine çıkması; ateş yükselmesi.
Hiperpituitarizm

Hipofizdeki bir ya da daha fazla hormon üretiminin aşt-rı artmasıyla ortaya çıkan patolojik durum.
İmperforasyon

Vücuttaki bir açıklık ya da kanalın doğumsal olarak bulunmaması.
Per

... yolu ile
Koleperiton (bilyer peritonit, safra peritoniti)

Safranın kann zarı boşluğuna yayılmasıyla ortaya çıkan iltihaplanma.
Kolpoperineoplasti

Dölyolu duvarlan ve apış arası kaslanna eski sağlamlığını kazandırmak amacıyla yapılan jinekolojik cerrahi girişim.
Osteogenesis imperfekta

Kemiklerin kolayca kırılacak şekilde gevrek oluşu ile karekterize kalıtsal nitelik gösteren hastalık.
Osteoperiostit

Periost (kemiği saran dış zar) ve altındaki kemik dokusunun iltihabı.
Operabl

Ameliyat edilebilir, ameliyat edilmekle halen bir şansı olan. ( aksi; inoperabl )
Operasyon

Cerrahi müdahale, ameliyat.
Operatör gen

Bakteri yada virüs genomunda repressör (baskılayıcı) proteini bağlayan ve yanındaki genin transkripsiyonunu kontrol eden gen.
Oligospermi

Menide spermatozoidlerin normalden az oluşu.
Oligospermi (hipospermi)

Boşalma sırasında atılan sperm miktannda 2-3 ml'lik fizyolojik hacmin altına düşen azalma.
Oligozoospermi

Ersuyundakİ spermatozoit sayısının mililitrede 20 milyon değerinin altına düşmesi.
Özürlü kemik oluşumu (osteogenez imperfekta)

Kemiklerin yanı sıra gözakı (sklera), içkulak, deri ve bağlan da etkileyen kalftsal bağdoku hastalığı.
Poliglobiilj (hiperglobüli)

Hipoksiye yol açan tüm koşullarda vücutta oksijen yetersizliğinin etkisini azaltmaya yönelik bir mekanizmayla kanda alyuvarların artması
Per

... yolu ile
Polispermi

Yumurtanın birden fazla sperm tarafından döllenmesi.
Perforasyon

Delinme ve bunun sonucunda meydana gelen delik
Periadenit

Bir ya da daha fazla lenf bezinin çevresindeki yağlı bağ-dokunun iltihabı.
Periartrit

Bir eklemi çevreleyen yumuşak dokuda ortaya çıkan iltihap.
Periderm

Ağacın kabuk kısmı.birçok gövde ve köklerde ikinci büyüme ile epidermisin yerini alan doku.
Peridural anestezi

Omurganın sertzar dışı boşluğuna yerel anestezik bir maddenin şırınga edilmesiyle uygulanan anestezi.
Perikard

Kalbin çevresindeki zar kesesi"" (Perikardite bkz.)
Perikardit

Kalbi çevreleyen zarların inflamasyonu. Daha akut (kısa süreli) şekli ateş ve göğüs ağrısına neden olabilir ve zarlar arasında sıvı toplanabilir, bu da nefes darlığına yol açar; lupusta bu durum görülebilir.
Perikardiyosentez

Perikart kesesinin cerrahi girişimle delinmesi.
Perikardiyoskleroz

Perikartın fibrinli kalmlaşmasıyla ortaya çıkan hastalık.
Perikart

Kalbi bir kese gibi sararak örten zar.
Perikolesistit

Safrakesesini çevreleyen dokuların iltihabı.
Perikondrit

Eklem dışı kıkırdakların örtücü dokusu olan perikond-riyumda ortaya çıkan iltihap süreci.
Perikondriyum

Kıkırdaksı yapılan Örten, bol miktarda sinir ucu ve kan daman içeren bağdoku katmanı.
Perilenf

İçkulakta, kemiksi labirent İle zarsı labirentin arasındaki boşlukta yer alan sıvı.
Portal hipertansiyon

Kapı toplardamarı ve bunun dallan İçindeki kan basıncının artması.
Perimetre

görme alanını muayenesi için kullanılan özel cihaz
Perimisyum

Kaslardaki lif demetlerini saran bağdoku kılıfı.
Perine

Kadınlarda vulva ile anüs, erkeklerde skrotum ile anüs arasındaki dış bölge
Perineal bölge

Leğen alt duvarının karşısında yer alan, iki kalça arasındaki anatomik bölge.
Perinefrit

Böbreği çevreleyen yağlı bağdokuda ve böbreğin kapsülünde ortaya çıkan iltihap süreci
Perinerviyum

Siniri oluşturan sinir lifi demetlerini örten bağdoku kılıfı.
Periodontit

Diş çevresi zarının akut ya da kronik iltihabı.
Periodontum

Dişi çevreleyen destek yapılarının tümünü tanımlayan terim.
Perioniksi

Tırnağın çevresindeki bütün dokulan, özellikle tırnak kökünü etkileyen iltihabi süreç.
Periost

Kemik zarı. Kemiklerin dışında bulunan, kemik dokunun beslenmesini onarılmasını sağlayan zar.
Periostit

Periost(*) iltihabı.
Perisit

Kılcal damar duvarının bir bölümünü oluşturan ve en-dotel hücresinin taban zarı (bazal membran) içine gömülmüş olarak bulunan hücre.
Peristaltik

Sindirim sistemi gibi bazı organların çeperlerindegörülen ritmik ve kuvvetli kasılıp gevşeme hareketleri. Bu ritmik kasılma dalgalarıorgan içindeki maddeyi hareket ettirmeye yardımcı olur.
Paper radio immuno sorbent test

PRIST
Peristaltizm

Özellikle sindirim sistemindeki kasların dalgalı hareketleri.
Peritiflit

Körbağırsağı ve apandisi çevreleyen karın zarının iltihabı.
Periton

Karın içi organları çepeçevre saran, karın boşluğunun iç yüzünü örten zardır.
Periton (kann zan)

Kann boşluğunun içindeki organların yüzeyini ve karın boşluğu duvarım içeriden örten seröz zar.
Peritonit

Peritonun iltihabıdır.
Periviserit

Kann içi organlan çevreleyen kann zarı boyunca yayılan kronik İltihabi süreç.
Perküsyon

Hastanın klinik muayenesinde uygulanan bir yöntem.
Perleş

Streptokok ya da stafilokoklar ve diplokoklar gibi mik-roorganizmalann, dudaklann birleşme yerinde yol açtığı dermatoz.
Pernisyöz

Yıkıcı, bazen öldürücü. Pernizpyöz anemi, bağırsaklardan B12 vitaminin emilememesinin neden olduğu bir anemi türüdür.
Peroral

Ağız yolu ile.
Perspirasyo insensibilis

Deriden ya da solunum yollarından sürekli gerçekleşen, ama farkedilmeyen buharlaşma.
Perthes hastalığı

Çocuklar ya da adolesanlarda kalçada oluşan avasküler nekroz şekli (kemiğin damar yetersizliği sonucu ölümü). Erkek çocuklarda kızlardan daha fazla görülür ve 5-11 yaşları arasında topallamaya ve kalça ya da dizde ağrıya neden olur.
Perversiyon (sapma)

Dürtü, eğilim ve İlgilerin toplumsal ve kültürel açıdan normal kabul edilen ölçülere göre çarpık nesnelere ya da amaçlara yönelmesi.
Piyoperikardiyum

irinli perikardit sırasında perikart boşluğunda oluşan iltihap birikimi.
Pulmoner hipertansiyon

Küçük dolaşımdaki atardamarlarda basınç artması.
Pnömoperikardiyum

Kalp dış zan (perikart) boşluğunda gaz bulunması.
Pnömoperitonyum

Kann zan (periton) boşuğunda gaz bulunması, içi boş bir iç organın yırtılması (örneğin peptik ülser nedeniyle mide delinmesi) sonucunda, karnın delici yaralanmaları sonucunda ya da cerrahi girişim sonrasında ortaya çıkabilir.
Pnömoretroperitonyum

Karın zarı (periton) arkası boşluklara oksijen gazı verilmesi.
Retroperiton

Arka karın zarının iç yaprağı ile arka karın boşluğu arasındaki boşluk.
Retroperitoneal

Periton zarının arkasında.
Retropnömoperitonyum

Retroperiton içinde yer alan organların ve yapıların incelenmesi amacıyla uygulanan radyolojik tam yöntemi.
Polispermi

Yumurtanın birden fazla sperm tarafından döllenmesi.
Perforasyon

Delinme ve bunun sonucunda meydana gelen delik
Periadenit

Bir ya da daha fazla lenf bezinin çevresindeki yağlı bağ-dokunun iltihabı.
Periartrit

Bir eklemi çevreleyen yumuşak dokuda ortaya çıkan iltihap.
Periderm

Ağacın kabuk kısmı.birçok gövde ve köklerde ikinci büyüme ile epidermisin yerini alan doku.
Peridural anestezi

Omurganın sertzar dışı boşluğuna yerel anestezik bir maddenin şırınga edilmesiyle uygulanan anestezi.
Perikard

Kalbin çevresindeki zar kesesi"" (Perikardite bkz.)
Perikardit

Kalbi çevreleyen zarların inflamasyonu. Daha akut (kısa süreli) şekli ateş ve göğüs ağrısına neden olabilir ve zarlar arasında sıvı toplanabilir, bu da nefes darlığına yol açar; lupusta bu durum görülebilir.
Perikardiyosentez

Perikart kesesinin cerrahi girişimle delinmesi.
Perikardiyoskleroz

Perikartın fibrinli kalmlaşmasıyla ortaya çıkan hastalık.
Perikart

Kalbi bir kese gibi sararak örten zar.
Perikolesistit

Safrakesesini çevreleyen dokuların iltihabı.
Perikondrit

Eklem dışı kıkırdakların örtücü dokusu olan perikond-riyumda ortaya çıkan iltihap süreci.
Perikondriyum

Kıkırdaksı yapılan Örten, bol miktarda sinir ucu ve kan daman içeren bağdoku katmanı.
Perilenf

İçkulakta, kemiksi labirent İle zarsı labirentin arasındaki boşlukta yer alan sıvı.
Portal hipertansiyon

Kapı toplardamarı ve bunun dallan İçindeki kan basıncının artması.
Perimetre

görme alanını muayenesi için kullanılan özel cihaz
Perimisyum

Kaslardaki lif demetlerini saran bağdoku kılıfı.
Perine

Kadınlarda vulva ile anüs, erkeklerde skrotum ile anüs arasındaki dış bölge
Perineal bölge

Leğen alt duvarının karşısında yer alan, iki kalça arasındaki anatomik bölge.
Perinefrit

Böbreği çevreleyen yağlı bağdokuda ve böbreğin kapsülünde ortaya çıkan iltihap süreci
Perinerviyum

Siniri oluşturan sinir lifi demetlerini örten bağdoku kılıfı.
Periodontit

Diş çevresi zarının akut ya da kronik iltihabı.
Periodontum

Dişi çevreleyen destek yapılarının tümünü tanımlayan terim.
Perioniksi

Tırnağın çevresindeki bütün dokulan, özellikle tırnak kökünü etkileyen iltihabi süreç.
Periost

Kemik zarı. Kemiklerin dışında bulunan, kemik dokunun beslenmesini onarılmasını sağlayan zar.
Periostit

Periost(*) iltihabı.
Perisit

Kılcal damar duvarının bir bölümünü oluşturan ve en-dotel hücresinin taban zarı (bazal membran) içine gömülmüş olarak bulunan hücre.
Peristaltik

Sindirim sistemi gibi bazı organların çeperlerindegörülen ritmik ve kuvvetli kasılıp gevşeme hareketleri. Bu ritmik kasılma dalgalarıorgan içindeki maddeyi hareket ettirmeye yardımcı olur.
Paper radio ımmuno sorbent test

PRIST
Peristaltizm

Özellikle sindirim sistemindeki kasların dalgalı hareketleri.
Peritiflit

Körbağırsağı ve apandisi çevreleyen karın zarının iltihabı.
Periton

Karın içi organları çepeçevre saran, karın boşluğunun iç yüzünü örten zardır.
Periton (kann zan)

Kann boşluğunun içindeki organların yüzeyini ve karın boşluğu duvarım içeriden örten seröz zar.
Peritonit

Peritonun iltihabıdır.
Periviserit

Kann içi organlan çevreleyen kann zarı boyunca yayılan kronik İltihabi süreç.
Perküsyon

Hastanın klinik muayenesinde uygulanan bir yöntem.
Perleş

Streptokok ya da stafilokoklar ve diplokoklar gibi mik-roorganizmalann, dudaklann birleşme yerinde yol açtığı dermatoz.
Pernisyöz

Yıkıcı, bazen öldürücü. Pernizpyöz anemi, bağırsaklardan B12 vitaminin emilememesinin neden olduğu bir anemi türüdür.
Peroral

Ağız yolu ile.
Perspirasyo insensibilis

Deriden ya da solunum yollarından sürekli gerçekleşen, ama farkedilmeyen buharlaşma.
Perthes hastalığı

Çocuklar ya da adolesanlarda kalçada oluşan avasküler nekroz şekli (kemiğin damar yetersizliği sonucu ölümü). Erkek çocuklarda kızlardan daha fazla görülür ve 5-11 yaşları arasında topallamaya ve kalça ya da dizde ağrıya neden olur.
Perversiyon (sapma)

Dürtü, eğilim ve İlgilerin toplumsal ve kültürel açıdan normal kabul edilen ölçülere göre çarpık nesnelere ya da amaçlara yönelmesi.
Piyoperikardiyum

irinli perikardit sırasında perikart boşluğunda oluşan iltihap birikimi.
Pulmoner hipertansiyon

Küçük dolaşımdaki atardamarlarda basınç artması.
Pnömoperikardiyum

Kalp dış zan (perikart) boşluğunda gaz bulunması.
Pnömoperitonyum

Kann zan (periton) boşuğunda gaz bulunması, içi boş bir iç organın yırtılması (örneğin peptik ülser nedeniyle mide delinmesi) sonucunda, karnın delici yaralanmaları sonucunda ya da cerrahi girişim sonrasında ortaya çıkabilir.
Pnömoretroperitonyum

Karın zarı (periton) arkası boşluklara oksijen gazı verilmesi.
Retroperiton

Arka karın zarının iç yaprağı ile arka karın boşluğu arasındaki boşluk.
Retroperitoneal

Periton zarının arkasında.
Retropnömoperitonyum

Retroperiton içinde yer alan organların ve yapıların incelenmesi amacıyla uygulanan radyolojik tam yöntemi.
Sperm

Erkeğin cinsel organından çıkıp üremeyi başlatan hücre.
Sperm morfolojisi

Sperm hücresinin şeklinin incelenmesidir.
Sperm motilitesi

Spermin hareket kabiliyetinin incelenmesidir.
Sperm yıkama

Semen sıvısından spermin ayrılması tekniğidir.
Spermatik kordon

Kann zarı dışında teslis zarlarını, sperm kanalını, erbezi kesesine giren ve çıkan kan damarlarını, sinirleri İçeren kordon.
Spermatit

Erbezinin tohum borucuklan içinde bulunan bir hücre tipi.
Spermatogenez

Erbezinin tohum borucuklan içinde oluşan ve olgunlaşmamış eşey hücrelerinin (spermatogon) değişime uğrayarak kadın eşey organım dölleyebilecek duruma gelmesini, yani spermatozoitlerin oluşumunu sağlayan üreme ve farklılaşma süreçlerinin tümü.
Spermatogon

Olgunlaşmamış erkek eşey hücresi.
Spermatore

Ereksiyon ya da cinsel uyanlma olmaksızın istemsiz olarak sperm boşalması.
Spermatosel

Spermatozoitleri içeren kist.
Spermatosit

Erbezinin tohum borucuklarmda bulunan hücre tipi.
Spermatozoit

Olgunlaşmış erkek eşey hücresi.
Spermatozoon

Kadın yumurtasını dölleme yeteneği olan erkek cinsiyet hücresi; sperm. Testilerde üretilir ve semenin içinde bulunur.
Spermisid

Doğum kontrolü amacıyla spermleri öldürmek için kullanılan madde.
Spermîyogram

Spermada bulunan farklı spermatozoit biçimlerinin birbirlerine olan oranlarını gösteren formül.
Semen analizi (spermiyogram)

Taze spermin mikroskop altında mililitredeki sayısının, şeklinin ve hareket yeteneğinin belirlenmesidir.
Süperego

Üstbenlik
Süperenfeksiyon

Vücudunda enfeksiyon olan bir kişide, enfeksiyon iyileşmeden aynı mikroorganizmanın yeni bir enfeksiyona yol açması; bu nedenle hastalığın gidişi karmaşıklaşır.
Süperfekondasyon

Farklı kişilerin spermleriyle birbirinden az farklı zamanlarda iki ya da daha fazla yumurtanın döllenmesi; ikiz gebelikle sonuçlanır, ikizlerin babalan farklıdır
Şiloperiton

Periton boşluğu içinde bağırsaktan gelen lenfin bulunması.
Tedavisi

Perhiz ve istirahat şarttır. Hastalığı doğuran nedenler ortadan kaldırılır. Hafif yiyecekler yenir. Aspirin gibi ilçlar kullanılmaz. Yemekler, yavaş yavaş ve çok çiğnenerek yenir.
Ürperme

Yaygın kas gruplarının, titremeye benzer biçimde ritmik ya da düzensiz, istemdışı kasılması.
Üstbenlik (süperego)

Freud'a göre, ruhsal yapının anne babanın zorlama ve yasaklamalarının "içselleştirilmesi" ile oluşan bölümü; zamanla öğrenilen toplumsal ve kültürel yükümlülüklerin etkisiyle değişerek gelişir.
Weber pergeli

Deride İki farklı duyumun algılanabileceği en yakın iki nokta arasındaki uzaklığı ölçmeye yarayan alet.
<< Geri
 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki