TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Sağlık Ansiklopedi >> Test

Androjen

Testosteron ve andosteron gibi erkek cinsiyet özelliklerini oluşturmaktan sorumlu bir hormon. Erkekde tetislerde üretilir; kadınlarda da düşük miktarda bulunmaktadır.
Alerjik deri testleri

Bir insanın hangi maddelere (alerjenlere) alerjik olduğunu anlamak için o maddelerden deri içine 0,1 cm3 (cc) enjekte edilmesi ve kızarma olup olmadığına bakılması.
Barany testi

iç kulakta bulunan denge sisteminin incelenmesini sağlayan klinik muayene.
Coombs testi

Alyuvar yıkımının (hemoliz) görüldüğü özbağışıkhk hastalıklarında pozitif sonuç veren, ama sık sık yalancı negatif sonuç da alınan bir kan testi.
Deri testi

Deri özel bir iğneyle hafifçe delinir ve buraya bir damla alerjen konularak oluşan reaksiyon gözlenir.
Ellsworth-howard testi

Yalancı hipoparatirioidizm ile hipoparatiroidizm arasında ayrımı yapmak için kullanılan test.
Frei testi

özellikle tropik bölgelerde görülen ve cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan kasık lenfogranülomunun tanısında kullanılan bir deri testi.
Fta/abs testi

Frengi etkeni treponemaya karşı antikorlan ortaya koymak için uygulanan serolojik test.
Gastroentestinal hormonlar

Mide ve bağırsak mukozasında yaygın olarak bulunan iç salgı hücrelerinden salgılanan hormonlar.
Gastrointestinal

Mide - barsak.
Gastrointestinal yol

ağızdan başlayan Mide ve bağırsaklargeçerek anüste sonlanan yol
Guthrie testi

Kandaki aminoasitlerden beşinin (fenilalanin, metyo-nin, tirozin, lösin ve histidin) belirlenmesi için laboratu-varda uygulanan bir inceleme yöntemi.
Gonadotropin

Testislerden sperm, overlerden yumurta üretmek için bu sistemleri uyarma kapasitesine sahip hormonlardır.
Hematosel

Testis torbalarında kan birikmesi.
Deri testi

Deri özel bir iğneyle hafifçe delinir ve buraya bir damla alerjen konularak oluşan reaksiyon gözlenir.
Ellsworth-howard testi

Yalancı hipoparatirioidizm ile hipoparatiroidizm arasında ayrımı yapmak için kullanılan test.
Frei testi

özellikle tropik bölgelerde görülen ve cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan kasık lenfogranülomunun tanısında kullanılan bir deri testi.
Fta/abs testi

Frengi etkeni treponemaya karşı antikorlan ortaya koymak için uygulanan serolojik test.
Gastroentestinal hormonlar

Mide ve bağırsak mukozasında yaygın olarak bulunan iç salgı hücrelerinden salgılanan hormonlar.
Gastrointestinal

Mide - barsak.
Gastrointestinal yol

ağızdan başlayan Mide ve bağırsaklargeçerek anüste sonlanan yol
Frei testi

özellikle tropik bölgelerde görülen ve cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan kasık lenfogranülomunun tanısında kullanılan bir deri testi.
Fta/abs testi

Frengi etkeni treponemaya karşı antikorlan ortaya koymak için uygulanan serolojik test.
Gastroentestinal hormonlar

Mide ve bağırsak mukozasında yaygın olarak bulunan iç salgı hücrelerinden salgılanan hormonlar.
Gastrointestinal

Mide - barsak.
Gastrointestinal yol

ağızdan başlayan Mide ve bağırsaklargeçerek anüste sonlanan yol
Guthrie testi

Kandaki aminoasitlerden beşinin (fenilalanin, metyo-nin, tirozin, lösin ve histidin) belirlenmesi için laboratu-varda uygulanan bir inceleme yöntemi.
Gonadotropin

Testislerden sperm, overlerden yumurta üretmek için bu sistemleri uyarma kapasitesine sahip hormonlardır.
Guthrie testi

Kandaki aminoasitlerden beşinin (fenilalanin, metyo-nin, tirozin, lösin ve histidin) belirlenmesi için laboratu-varda uygulanan bir inceleme yöntemi.
Gonadotropin

Testislerden sperm, overlerden yumurta üretmek için bu sistemleri uyarma kapasitesine sahip hormonlardır.
Hematosel

Testis torbalarında kan birikmesi.
İndirekt coonıbs testi

Yalnızca Coombs testi pozitif olduğunda, pozitif sonuç verir (bak. Coombs testi).
K vitamini testi (koller testi)

Pıhtılaşma faktörlerinin eksikliğine yol açan nedenin belirlenmesi amacıyla uygulanan test
Kan damla testi

Kılcal damar düzeyinde kanamanın durmasıyla ilgili etmenlerin bütünlüğünü değerlendirmeyi sağlayan test.
Ksiloz yükleme testi (ağızdan)

Bağırsak emilim yetersizliklerinin ayırıcı tanısında yararlanılan bir test.
Le testi

Kollajen doku hastalıkları grubundan sistemik kızartılı lupus(*) hastalığının tanısında kullanılan test.
Mantoıuc testi

Daha önceden verem enfeksiyonuna yakalanmış ya da enfeksiyon kuşkusu olan kişileri ortaya çıkarmak amacıyla tüberkülin alerjisi incelemesine dayanan tanı tekniği.
Mono-test

Bir başlangıç tarama testi.
Nelson testi

Frengi hastalığının etkeni olan treponema grubu mikroplan "hareketsizleştirecek" güçteki immünglobulinle-rin serum içinde varlığını kanıtlayan test.
Owren trombosit testi

Başta II., VII., XI. ve X. etkenler olmak üzere pıhtılaşma etkenlerinin etkinliğim değerlendirmek üzere uygulanan kan testi.
Papanikolau testi

PAP-test
Paper radio immuno sorbent test

PRIST
Pap-test

Dölyatağı salgısında sitolojik inceleme.
Pıhtılaşma testleri

Özellikle kanamalı hastalarda kanın pıhtılaşmasını ve kılcal damarları incelemek için kullanılan testler.
Paul-bunnel testi

Bulaşıcı mononükleozun tanısında kullanılan hemoag-lütinasyon(*) tepkimesi.
Quick testi

Karaciğer işlevlerini, daha doğru bir deyişle karaciğerin antma kapasitesini ölçmeyi sağlayan bir inceleme yöntemi.
Radio allergic sorbent test

RAST
Papanikolau testi

PAP-test
Paper radio ımmuno sorbent test

PRIST
Pap-test

Dölyatağı salgısında sitolojik inceleme.
Pıhtılaşma testleri

Özellikle kanamalı hastalarda kanın pıhtılaşmasını ve kılcal damarları incelemek için kullanılan testler.
Paul-bunnel testi

Bulaşıcı mononükleozun tanısında kullanılan hemoag-lütinasyon(*) tepkimesi.
Quick testi

Karaciğer işlevlerini, daha doğru bir deyişle karaciğerin antma kapasitesini ölçmeyi sağlayan bir inceleme yöntemi.
Radio allergic sorbent test

RAST
Rinne testi

Alman hekim H. A. Rinne'nin geliştirdiği ve her kulaktaki hava yoluyla işitme süresinin, kemik yoluyla işitme süresiyle karşılaştırılmasına dayanan inceleme yöntemi.
Romatoit etken testi

Romatoit artritli hastalann yüzde 80'inde bulunan romatoit etkenini araştırmak amacıyla uygulanan test.
Romberg testi

Içkulağın dengeyle ilgili bölümünün, yani vestibüler sistemin incelenmesinde kullanılan yöntemlerden biri.
Schick testi

Kan serumunda difteri toksinine karşı oluşmuş antikor-lann varlığını göstermek İçin kullanılan test.
Schilling testi

Sindirim kanalında B12 vitamininin emilim durumunu saptamaya yarayan test.
Schirmer testi

standart filtre kağıtlarını alt göz kapağının 1/3 lateraline, anestezi kullanmadan koyarak yapılır. İki farklı zamanda 5 dakika içindeki kaşıtta ölçüm 5 mmden küçükse kuru göz tanısı konur
Schultz-charlton testi

Kızılın tanısına kesinlik kazandıran test.
Sekretin testi

Damar içine sekretinin enjekte edilmesinden sonra on-ikiparmakbağırsağından alınan pankreas sıvısı örneğindeki pankreatik işlevselliğin değerlendirilmesini sağlayan biyokimya testi.
Takata-ara testi

Kan plazması ya da beyin-omurilik sıvısında albümin ile globülin arasındaki oran değişikliklerini İncelemeye yönelik test.
Treponema pallidum immobilizasyon testi

Nel-son testi
Ter testi

Terdeki sodyum klorür içeriğinin belirlenmesi için uygulanan test.
Tpha testi

Treponema pastf hemaglütinasyon testinin kısaltılmış adı.
Turnike testi

Kılcal damarlann duyarlılığını ölçmek amacıyla yapılan tanıya yönelik girişim.
Test

Testis

Erkek üreme organlarındandır ve iki tanedir. Bir torbada bulunur ve erkek üreme hormonu testesteron ve üreme hücresi olan spermi üretir.
Testis (yumurtalık) tutulumu

Erkek çocuklarda testislere saklanan lösemi hücrelerinin çoğalması ile şişme, hassasiyet ile giden ve hastalığın tekrarına neden olan durum.
Testosteron

Erkek seks hormonuna verilen addır.
Vdrl testi

Frengiye karşı antikorlann saptanmasına yarayan kan testi.
Volhard testi

Böbreğin idran yoğunlaştırma düzeyini değerlendirmeye yarayan böbrek fonksiyon testi.
Weber testi

Kulak lezyonlannda sesin hava ya da kemik yoluyla algılanması arasındaki farkı ölçen test.
Western blot testi

HIV virüsünü belirlemeye yarayan laboratuvar incelemesi.
Yükleme testi

Metabolizmanın özel bir yönünün dinamik koşullarda incelenmesini sağlayan testleri belirten genel terim.
<< Geri
 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki