TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  26 Kasım 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Sağlık Ansiklopedisi >> E Harfi İle Başlayan Şifalı Bitkiler

Arama :

Dizin

  A   B   C   Ç   D   E   F   G   H   I   İ   J   K   L   M   N   O   Ö   P   Q   R   S   Ş   T   U   Ü   V   W   X   Y   Z

- E vitamini - Elektronarkoz - Entropion
- E vitamini (alfa-tokoferol) - Elektronuyogram - Entropiyon
- E.coli - Elektroretinografi - Entübasyon
- E.e.g - Elektroseksiyon - Enükleasyoo
- E.k.g - Elektroşirürji - Envazyon
- Eau de parfum - Elektroşok - Envolüsyon
- Eau de toılette - Elektroterapi - Enzim
- Echo virüs - Elevatör kas (yükseltici kas) - Enzimopati
- Eczema - Elısa - Eokontinans
- Edema - Elısa (enzyme-linked immunosorbent assay) - Eozinofil
- Edinilmiş özellikler - Elle ilişki - Eozinofili
- Edrosel - Ellsworth-howard testi - Epa
- Edta - Embolektomi - Epandim
- Eeg - Emboli - Epandimom
- Efektör - Embolizm - Epidemiyoloji
- Efeminasyon (kadımılaşma) - Embolizm v - Epidennis
- Eferent (götürücü) - Embriyo - Epiderm
- Efervesan - Embriyo transfer - Epididim
- Effekt - Embriyojenez (embriyonun oluşumu) - Epididimis
- Effektif - Embriyokardi - Epididimit
- Effüzyon - Embriyoloji - Epidim
- Efidroz - Embriyon - Epidural
- Efüzyon - Embriyon ekleri - Epifiz
- Ego - Embriyonal karsinom - Epifora
- Egzama - Embriyopati - Epigastriyum
- Egzama - Embriyotomi - Epiglot
- Egzamatit - Emenagog - Epikard
- Egzema - Emetik - Epikart
- Egzoftalmı - Emetrop - Epîkondil
- Egzoscrviks - Emg - Epikranyal aponevroz (galea aponeurotica)
- Egzostoz (osteokondrom) - Emilim bozukluğu sendromu - Epilasyon
- Egzotoksin - Empati - Epilepsi
- Eğilim - Empotans - Epilepsi
- Einhorn sondası - Emülgatör - Epileptik eşdeğerler
- Ejakülasyon - Emülsiyon - Epinefrin
- Ejekülasyon - Enantem - Epiplon
- Ekdoderm - Enartroz - Episklerit
- Ekg - Endarterit - Epispadias
- Ekimoz - Endemik - Epitel
- Ekinokok - Endo - Epitel dokusu
- Ekinokok (echinococcus granulostıs) - Endoarteriyektomi - Epitelyom
- Ekinokok - Endoderm - Epitimpao
- Eklampsi - Endodonti - Epitroklea
- Eklem - Endoftalmit - Epizyotomi
- Eklem ağrısı - Endokard - Eps
- Eklem bozulması - Endokardit - Epstein-barr virüsü
- Eklem hipermobilitesi - Endokrin bez - Epülis
- Eklem iltihabı - Endokrin sistem - Ereksiyon
- Eklem replasmanı cerrahisi - Endokrin sistem (iç salgı sistemi) - Erepsin
- Ekmnez - Endokrinolog - Eretizm
- Eko - Endokrinoloji - Ergenlik
- Ekocardiyogram - Endokrinopati (iç salgı sistemi hastalıktan) - Ergenlik sivilceleri
- Ekoensefalografi - Endolenf - Ergocalcıferol
- Ekoensefalogram - Endolizin - Ergograf
- Ekokardiyogarfi - Endometriozis - Ergogram
- Ekokardiyografi - Endometrit - Ergokalsıferol
- Ekokardiyogram - Endometrium - Ergokalsiferol
- Ekolali - Endometriyoz - Ergometri
- Ekoloji - Endometriyum - Ergoterapi
- Ekopraksi - Endoserviks - Ergotin
- Ekosistem - Endositoz - Ergotizm
- Eksfida - Endoskop - Erifrofobî (kızarma korkusu)
- Eksiklik - Endoskopi - Erifropoez (alyuvar yapımı)
- Eksipiyan (ilaç katkı maddesi) - Endoskopik - Eriserasyon
- Eksizyon - Endosperm - Erişkinde Şaşılık
- Ekskavasyon - Endotel - Eritem
- Ekskoriasyon - Endotoksin - Eriteni
- Ekskret - Enerji - Eritrobfastoz
- Eksoftalmus - Enerji gereksinimi - Eritroblast
- Eksositoz - Enerji rezervi - Eritropeııı (alyuvar azalması ya da yokluğu)
- Ekspektoran - Enfarkt - Eritropoetin
- Ekspiasyon - Enfarktüs - Eritropsi (kırmızı görme)
- Eksploratif ponksiyon - Enfarktüs - Eritrosit
- Eksploratrif - Enfeksiyon - Eritroz (alyuvar fazlalığı)
- Ekstansiyon (doğrultma, uzaklaştırma) - Enfeksiyöz - Erkeklerde Kısırlık
- Ekstansör kaslar (doğrultucu kaslar) - Enferokinaz - Erken Boşalma
- Eksteroseptör (dış alıcı) - Enfestasyon - Erojen bölge
- Ekstrapiramidal sistem - Enflamasyon - Eros
- Ekstrasistol - Enflamasyon (iltihap, yangı) - Erotik
- Ekstrasistol - Engellenme (früstrasyon) - Erotizm
- Ekstrasistol (ek atım) - Enjeksiyon - Erotomani
- Ekstrofî - Enjeksiyon çözeltisi - Erozyon
- Ektazi - Enkondrom - Ertrospeksiyon (içe bakış)
- Ektima - Enkoprezi - Esh
- Ekto - Enoftalmi - Eskar
- Ektoderm - Enoftalmit - Esnek doku
- Ektopi - Ense - Esotropia
- Ektopik - Ensefalit - Esr
- Ektopik (dış) gebelik - Ensefalit - Esteraz
- Ektopik odak - Ensefalit - Esteziyoloji
- Ektromeli - Ensefalografi (pnömoensefalografi) - Esteziyometri
- Ektropion - Ensefalomiyelif - Eşcinsel
- Ektropiyon - Ensefalon - Eşey
- Ekzema - Ensefalon (tiimbeyin) - Eşeyli üreme
- El - Ensefalopati - Eşeysiz üreme
- El ve ayak titremeleri - Ensefalosej - Eşik
- El ve ayak titremeleri - Ensest - Eşik sinyali
- Elastin - Entamoeba Hystolytica - Etanol
- Electrolysıs - Enterit - Etene (plasenta)
- Elektrik çarpması - Entero virüs - Etene hormonları
- Elektrik izi - Enteroanastomoz - Etenenin ayrılması
- Elektro - Enterogastron - Ethanol
- Elektroansefalografi - Enteroglükagon - Etiyoloji
- Elektrobisturi - Enterohepatik dolaşım - Etiyopatojenez
- Elektrodiyagnostik - Enterokolit - Etkilenîm (ünprinting)
- Elektroensefalogram - Enteropatik artrit - Etmoit kemik (kalburcu kemik)
- Elektrofizyoloji - Enteropatik artropati - Etnopsikiyatri
- Elektroforesis - Enteroptoz - Etoloji
- Elektroforez - Enteroraji - Etyoloji
- Elektrokardiografi - Enterosel - Evaküasyon (boşaltım)
- Elektrokardiyografi - Enterostomi - Evantrasyon
- Elektrokardiyogram - Enterotoksin - Evirasyon
- Elektrokardiyoskop - Enterovaksin - Evreleme
- Elektrokoagülasyon - Entezis - Exotropia
- Elektrokortikografi - Entezit - Expirasyon
- Elektrokoter - Entezopati - Eylem potansiyeli
- Elektrokoterizasyon - Entoksikasyod (zehirlenme) - Ezikler
- Elektrolitler - Entolerans - Ezikler
- Elektromiyografi - E vitamini - Elektronarkoz
- Entropion - E vitamini (alfa-tokoferol) - Elektronuyogram
- Entropiyon - E.coli - Elektroretinografi
- Entübasyon - E.e.g - Elektroseksiyon
- Enükleasyoo - E.k.g - Elektroşirürji
- Envazyon - Eau de parfum - Elektroşok
- Envolüsyon - Eau de toılette - Elektroterapi
- Enzim - Echo virüs - Elevatör kas (yükseltici kas)
- Enzimopati - Eczema - Elısa
- Eokontinans - Edema - Elısa (enzyme-linked immunosorbent assay)
- Eozinofil - Edinilmiş özellikler - Elle ilişki
- Eozinofili - Edrosel - Ellsworth-howard testi
- Epa - Edta - Embolektomi
- Epandim - Eeg - Emboli
- Epandimom - Efektör - Embolizm
- Epidemiyoloji - Efeminasyon (kadımılaşma) - Embolizm v
- Epidennis - Eferent (götürücü) - Embriyo
- Epiderm - Efervesan - Embriyo transfer
- Epididim - Effekt - Embriyojenez (embriyonun oluşumu)
- Epididimis - Effektif - Embriyokardi
- Epididimit - Effüzyon - Embriyoloji
- Epidim - Efidroz - Embriyon
- Epidural - Efüzyon - Embriyon ekleri
- Epifiz - Ego - Embriyonal karsinom
- Epifora - Egzama - Embriyopati
- Epigastriyum - Egzama - Embriyotomi
- Epiglot - Egzamatit - Emenagog
- Epikard - Egzema - Emetik
- Epikart - Egzoftalmı - Emetrop
- Epîkondil - Egzoscrviks - Emg
- Epikranyal aponevroz (galea aponeurotica) - Egzostoz (osteokondrom) - Emilim bozukluğu sendromu
- Epilasyon - Egzotoksin - Empati
- Epilepsi - Eğilim - Empotans
- Epilepsi - Einhorn sondası - Emülgatör
- Epileptik eşdeğerler - Ejakülasyon - Emülsiyon
- Epinefrin - Ejekülasyon - Enantem
- Epiplon - Ekdoderm - Enartroz
- Episklerit - Ekg - Endarterit
- Epispadias - Ekimoz - Endemik
- Epitel - Ekinokok - Endo
- Epitel dokusu - Ekinokok (echinococcus granulostıs) - Endoarteriyektomi
- Epitelyom - Ekinokok - Endoderm
- Epitimpao - Eklampsi - Endodonti
- Epitroklea - Eklem - Endoftalmit
- Epizyotomi - Eklem ağrısı - Endokard
- Eps - Eklem bozulması - Endokardit
- Epstein-barr virüsü - Eklem hipermobilitesi - Endokrin bez
- Epülis - Eklem iltihabı - Endokrin sistem
- Ereksiyon - Eklem replasmanı cerrahisi - Endokrin sistem (iç salgı sistemi)
- Erepsin - Ekmnez - Endokrinolog
- Eretizm - Eko - Endokrinoloji
- Ergenlik - Ekocardiyogram - Endokrinopati (iç salgı sistemi hastalıktan)
- Ergenlik sivilceleri - Ekoensefalografi - Endolenf
- Ergocalcıferol - Ekoensefalogram - Endolizin
- Ergograf - Ekokardiyogarfi - Endometriozis
- Ergogram - Ekokardiyografi - Endometrit
- Ergokalsıferol - Ekokardiyogram - Endometrium
- Ergokalsiferol - Ekolali - Endometriyoz
- Ergometri - Ekoloji - Endometriyum
- Ergoterapi - Ekopraksi - Endoserviks
- Ergotin - Ekosistem - Endositoz
- Ergotizm - Eksfida - Endoskop
- Erifrofobî (kızarma korkusu) - Eksiklik - Endoskopi
- Erifropoez (alyuvar yapımı) - Eksipiyan (ilaç katkı maddesi) - Endoskopik
- Eriserasyon - Eksizyon - Endosperm
- Erişkinde Şaşılık - Ekskavasyon - Endotel
- Eritem - Ekskoriasyon - Endotoksin
- Eriteni - Ekskret - Enerji
- Eritrobfastoz - Eksoftalmus - Enerji gereksinimi
- Eritroblast - Eksositoz - Enerji rezervi
- Eritropeııı (alyuvar azalması ya da yokluğu) - Ekspektoran - Enfarkt
- Eritropoetin - Ekspiasyon - Enfarktüs
- Eritropsi (kırmızı görme) - Eksploratif ponksiyon - Enfarktüs
- Eritrosit - Eksploratrif - Enfeksiyon
- Eritroz (alyuvar fazlalığı) - Ekstansiyon (doğrultma, uzaklaştırma) - Enfeksiyöz
- Erkeklerde Kısırlık - Ekstansör kaslar (doğrultucu kaslar) - Enferokinaz
- Erken Boşalma - Eksteroseptör (dış alıcı) - Enfestasyon
- Erojen bölge - Ekstrapiramidal sistem - Enflamasyon
- Eros - Ekstrasistol - Enflamasyon (iltihap, yangı)
- Erotik - Ekstrasistol - Engellenme (früstrasyon)
- Erotizm - Ekstrasistol (ek atım) - Enjeksiyon
- Erotomani - Ekstrofî - Enjeksiyon çözeltisi
- Erozyon - Ektazi - Enkondrom
- Ertrospeksiyon (içe bakış) - Ektima - Enkoprezi
- Esh - Ekto - Enoftalmi
- Eskar - Ektoderm - Enoftalmit
- Esnek doku - Ektopi - Ense
- Esotropia - Ektopik - Ensefalit
- Esr - Ektopik (dış) gebelik - Ensefalit
- Esteraz - Ektopik odak - Ensefalit
- Esteziyoloji - Ektromeli - Ensefalografi (pnömoensefalografi)
- Esteziyometri - Ektropion - Ensefalomiyelif
- Eşcinsel - Ektropiyon - Ensefalon
- Eşey - Ekzema - Ensefalon (tiimbeyin)
- Eşeyli üreme - El - Ensefalopati
- Eşeysiz üreme - El ve ayak titremeleri - Ensefalosej
- Eşik - El ve ayak titremeleri - Ensest
- Eşik sinyali - Elastin - Entamoeba Hystolytica
- Etanol - Electrolysıs - Enterit
- Etene (plasenta) - Elektrik çarpması - Entero virüs
- Etene hormonları - Elektrik izi - Enteroanastomoz
- Etenenin ayrılması - Elektro - Enterogastron
- Ethanol - Elektroansefalografi - Enteroglükagon
- Etiyoloji - Elektrobisturi - Enterohepatik dolaşım
- Etiyopatojenez - Elektrodiyagnostik - Enterokolit
- Etkilenîm (ünprinting) - Elektroensefalogram - Enteropatik artrit
- Etmoit kemik (kalburcu kemik) - Elektrofizyoloji - Enteropatik artropati
- Etnopsikiyatri - Elektroforesis - Enteroptoz
- Etoloji - Elektroforez - Enteroraji
- Etyoloji - Elektrokardiografi - Enterosel
- Evaküasyon (boşaltım) - Elektrokardiyografi - Enterostomi
- Evantrasyon - Elektrokardiyogram - Enterotoksin
- Evirasyon - Elektrokardiyoskop - Enterovaksin
- Evreleme - Elektrokoagülasyon - Entezis
- Exotropia - Elektrokortikografi - Entezit
- Expirasyon - Elektrokoter - Entezopati
- Eylem potansiyeli - Elektrokoterizasyon - Entoksikasyod (zehirlenme)
- Ezikler - Elektrolitler - Entolerans
- Ezikler - Elektromiyografi - Etene hormonları
- Elektrik izi - Enteroanastomoz - Etenenin ayrılması
- Elektro - Enterogastron - Ethanol
- Elektroansefalografi - Enteroglükagon - Etiyoloji
- Elektrobisturi - Enterohepatik dolaşım - Etiyopatojenez
- Elektrodiyagnostik - Enterokolit - Etkilenîm (ünprinting)
- Elektroensefalogram - Enteropatik artrit - Etmoit kemik (kalburcu kemik)
- Elektrofizyoloji - Enteropatik artropati - Etnopsikiyatri
- Elektroforesis - Enteroptoz - Etoloji
- Elektroforez - Enteroraji - Etyoloji
- Elektrokardiografi - Enterosel - Evaküasyon (boşaltım)
- Elektrokardiyografi - Enterostomi - Evantrasyon
- Elektrokardiyogram - Enterotoksin - Evirasyon
- Elektrokardiyoskop - Enterovaksin - Evreleme
- Elektrokoagülasyon - Entezis - Exotropia
- Elektrokortikografi - Entezit - Expirasyon
- Elektrokoter - Entezopati - Eylem potansiyeli
- Elektrokoterizasyon - Entoksikasyod (zehirlenme) - Ezikler
- Elektrolitler - Entolerans - Ezikler
- Elektromiyografi

Hiç bir surette kişinin hastalığına tanı veya tedavi etme niteliği taşımamaktadır.
Ziyaretçinin burada bulunan bilgileri referans alarak şahsi olarak tanı veya tedavi girişiminde bulunması tamamiyle kişinin sorumluluğundadır. Tıp bilgileri tamamiyle yenilenmeye açık olup bilgilerin zamanla geçersiz kalması olası bir durum olmakla birlikte, her hastalığa tanı ve tedavi yaklaşımı doktorun aldığı birikim ve tecrübelere ve şahsi kanaate göre değişebilir. Her koşulda son söz, tanı ve tedavi girişimi kişinin şahsen doktora başvurması ile ilgili doktorun verecegi karardır.. Bu sitede yayınlanan her sayfa içeriginden faydalanan kişi bu şartları ve uyarıyı kabul etmiş demektir!


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Ağız ve Diş Sağlığı Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki