TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Sağlık Ansiklopedisi >> H Harfi İle Başlayan Şifalı Bitkiler

Arama :

Dizin

  A   B   C   Ç   D   E   F   G   H   I   İ   J   K   L   M   N   O   Ö   P   Q   R   S   Ş   T   U   Ü   V   W   X   Y   Z

- H vitamini - Hemoroitler - Hiperplazi
- Habitat - Hemosiderin - Hiperpne
- Habitus - Hemosideroz - Hiperprozeksi
- Habitüel - Hemositoblast - Hiperrefleksi
- Hafif zincir - Hemositometri - Hipersensitivite
- Halber steedler provezarkii cisimciği - Hemospenni - Hipersomni
- Halisterez - Hemostatikler - Hipersplenizm
- Halitozis - Hemostaz - Hipersteni
- Halk sağlığı - Hemoterapi - Hipersürrenalizm
- Halluks - Hemotoksin - Hipertansiyon
- Halluks rijitus - Hemotoraks - Hipertansiyon
- Halluks valgus - Henle kulpu - Hipertelî
- Hallüsinasyon - Henoch-schönlein purpurası - Hipertelorizm
- Halotan - Hepataljî - Hipertermi
- Halsizlik - Hepatektomi - Hipertimi
- Halsizlik - Hepatik - Hipertiroidizm
- Halüsinasyon - Hepatik sarılık - Hipertoni
- Halüsinojen - Hepatikoduodenostomi - Hipertrikoz
- Halüsinozlar - Hepatit - Hipertrofi
- Hamarsi - Hepatit a antivirüs antikoru (total) - Hiperürisemi
- Hamartom - Hepatit a antivirüs ıgm antikoru - Hipervitaminoz
- Hamartroz - Hepatit b - Hipervolemi
- Hamilelik maskesi - Hepatit b virüsünün "e" antijeni (hbeag) - Hipipion
- Hansen basili - Hepatit b virüsünün yüzey antijeni (hbsag) - Hipnagojik evre
- Hap - Hepatizasyon (karaciğerleşme) - Hipnoanaliz
- Haploid - Hepatografi - Hipnoz
- Haploit - Hepatokolanjit - Hipo
- Hapşırık - Hepatom - Hipoakuzi
- Hapten - Hepatomegali - Hipoalerjenik
- Haptoglobin - Hepatopati - Hipoaljezi
- Hararet - Hepatosentez - Hipobaropati
- Hararet - Hepatosit - Hipobuli
- Hareket sistemi - Hepatosplenografî (splenoportografî) - Hipodermit
- Haricen kullanım - Hepatosteatoz - Hipodermofclizi
- Hassall cisimciği (timus cisimciği) - Hepatoterapî - Hipoestezi
- Hassas Barsak - Herbert nodülleri - Hipofalamus
- Hastalığın ııı. evresi - Herbivor - Hipofiz
- Hastalık - Heredite - Hipofîz (pitııiter bez)
- Hastalık yapıcı etken - Heredoataksi - Hipofiz hormonları
- Hastane - Hermafroditizm - Hipofizektomi
- Haşiş - Hermafroditizm (erdişilik) - Hipofonez
- Hav - Hermophrodıtıc - Hipogalaksi
- Hava açlığı - Herni - Hipogastriyum
- Hava keseciği - Herpes - Hipogenitalizm
- Hava yutma - Herpes simpleks - Hipoglisemi
- Hava yutma - Herpes simplex (uçuk) - Hipoglossus siniri (dilaltı siniri)
- Havale - Herpesvirüs - Hipogonadizm
- Havale - Heterofori - Hipoguzi
- Havers kanalı - Heterojen - Hipokalsemi
- Hayvan döküntüleri - Heterokromozom - Hipokampus
- Hayvan sevisi - Heteroplazi - Hîpokapni
- Hazımsızlık - Heteroseksüel - Hipoklorhidri
- Hazımsızlık - Heteroseksüellik - Hipokoli
- Hazırlayıcı nedenler - Heterosis - Hipokondri
- Hbco - Heterotaksi - Hipokromi
- Hbeag - Heterotopi - Hipoksi
- Hbs - Heterozigot - Hipomani
- Hbsag - Hezeyan (delirium) - Hipomenore
- Hbv - Hıçkırık - Hipoovarizm
- Hcg - Hıçkırık - Hipoparatiroidizm
- Hdl - Hıımor (suyuk) - Hipopituitarizm
- Hdl kolesterol - Hırıltılı solunum - Hipoplazı
- Head bölgeleri - Hıv-htlv - Hipoproteinemi
- Heberden nodülleri - Hiatus - Hipopyon
- Heksoz - Hibridizasyon - Hiporefleksi
- Helikaz - Hibridizasyon (melezleme) - Hiportansiyon
- Heliks - Hibrit - Hiposekresyon
- Heliyoterapi (güneş tedavisi) - Hickman kateteri - Hipospadias
- Helmintiyaz - Hidramniyos (amniyon sıvısı fazlalığı) - Hipospadya
- Hem - Hidrartroz - Hipospenni
- Hemaglütinasyon - Hidratasyon - Hipostaz
- Hemanjiektazi - Hidroadenom - Hipostenüri
- Hemanjiom - Hidrofobi (su korkusu) - Hiposürrenalizm
- Hemanjiyom - Hidroftalmi - Hipoşili
- Hemanjiyoperisitom - Hidrokortizon - Hipotalamus
- Hemartroz - Hidroksiprolin - Hipotansiyon
- Hemartroz - Hidrokusyon - Hipotermi
- Hematemez - Hidrolazlar - Hipotiroidizm
- Hematim - Hidroliz - Hipotoni
- Hematofobi - Hidroperikardiyum - Hipotonik
- Hematoidin - Hidropizi - Hipotrofî
- Hematokolpos - Hidropnömotoraks - Hipovitanunoz
- Hematokrit - Hidrops - Hipozmi
- Hematolog - Hidrosalpenks - Hirsütism
- Hematoloji - Hidrosefali - His tamın
- Hematom - Hidrosel - Histamin
- Hematomiyeli - Hidroterapi - Histen
- Hematopoez - Hidrotoraks - Histerektomi
- Hematoraetra - Hidroüreter - Hîsterometri
- Hematosalpenks - Hidrozadenit - Histeropeksi
- Hematosel - Hifema - Histerosafpingografi
- Hematüri - Highmore cismi - Histeroskopi
- Hemeralopi - Higrom - Histidin
- Hemianestezi - Hijyen - Histiyosit
- Hemianopsi - Hiler - Histiyositom
- Hemiatrofi - Hilus - Histojenez
- Hemikolektonü - Himen - Histokimya
- Hemilaminektomi - Himen (kızlık zarı) - Histoloji
- Hemimeli - Himenotomi - Histon
- Hemiparezi - Hiper - Histopatoloji
- Hemipleji - Hiperaldosteronizm - Histoplasma capsulatum
- Hemipleji (hemiparezi) - Hiperalimentasyon - Hiyalinoz
- Hemisfer (yarıküre) - Hiperaljezi - Hiyaloplazma
- Hemoaglütinasyon - Hiperasidite - Hiyoit kemiği (dil kemiği)
- Hemoaglütinin - Hiperazotemi - Hla
- Hemoblastoz - Hiperbaroterapi - Hla-b27
- Hemodilüsyon - Hiperbuli - Hla-dr4
- Hemodinamik - Hiperemez - Hoelen
- Hemodiyaliz - Hiperemi - Homeopati
- Hemofil - Hiperestezi - Homeostasi
- Hemofili - Hîperestıinizm - Homeostaz
- Hemoglobınopatı - Hiperfonezi - Homojen
- Hemoglobin - Hipergenitalizm - Homolog kromozom
- Hemoglobin a2 (a2 hemoglobini) - Hiperglisemi - Homoseksüel
- Hemoglobin f - Hiperglobüli - Homoseksüellik (eşcinsellik)
- Hemoglobinim - Hipergonadizm - Homotransplantasyon (homolog transplantasyon)
- Hemokaterez - Hiperhidratasyon - Homozigot
- Hemokromatoz - Hiperinsülinizm - Hordeolum
- Hemokromositometrik inceleme (tam kan sayımı) - Hiperkalsemi - Horlama
- Hemokültür - Hiperkapni - Horlama
- Hemolitik sarılık - Hiperkeratoz - Hormon
- Hemoliz - Hiperkînezi - Hormon tedavisi
- Hemolizanlar - Hiperkolesterolemi - Hormonlar
- Hemolizin - Hiperkortikosürrenalizm - Hovvell zamanı
- Hemopati - Hiperkromazi - Hpl (insan plasenta! laktojen)
- Hemoperikard - Hiperkromi - Human koryonik gonadotropin (hcg)
- Hemoperikart - Hiperlipemi (hiperlipidemi) - Humectant
- Hemoperiton - Hipermenore - Humerus
- Hemoptizi - Hipermetri - Husye torbası şişliği
- Hemoraji - H vitamini - Hemoroitler
- Hiperplazi - Habitat - Hemosiderin
- Hiperpne - Habitus - Hemosideroz
- Hiperprozeksi - Habitüel - Hemositoblast
- Hiperrefleksi - Hafif zincir - Hemositometri
- Hipersensitivite - Halber steedler provezarkii cisimciği - Hemospenni
- Hipersomni - H vitamini - Hemoroitler
- Hiperplazi - Habitat - Hemosiderin
- Hiperpne - Habitus - Hemosideroz
- Hiperprozeksi - Habitüel - Hemositoblast
- Hiperrefleksi - Hafif zincir - Hemositometri
- Hipersensitivite - Halber steedler provezarkii cisimciği - Hemospenni
- Hipersomni - Halisterez - Hemostatikler
- Hipersplenizm - Halitozis - Hemostaz
- Hipersteni - Halk sağlığı - Hemoterapi
- Hipersürrenalizm - Halluks - Hemotoksin
- Hipertansiyon - Halluks rijitus - Hemotoraks
- Hipertansiyon - Halluks valgus - Henle kulpu
- Hipertelî - Hallüsinasyon - Henoch-schönlein purpurası
- Hipertelorizm - Halotan - Hepataljî
- Hipertermi - Halsizlik - Hepatektomi
- Hipertimi - Halsizlik - Hepatik
- Hipertiroidizm - Halüsinasyon - Hepatik sarılık
- Hipertoni - Halüsinojen - Hepatikoduodenostomi
- Hipertrikoz - Halüsinozlar - Hepatit
- Hipertrofi - Hamarsi - Hepatit a antivirüs antikoru (total)
- Hiperürisemi - Hamartom - Hepatit a antivirüs ıgm antikoru
- Hipervitaminoz - Hamartroz - Hepatit b
- Hipervolemi - Hamilelik maskesi - Hepatit b virüsünün "e" antijeni (hbeag)
- Hipipion - Hansen basili - Hepatit b virüsünün yüzey antijeni (hbsag)
- Hipnagojik evre - Hap - Hepatizasyon (karaciğerleşme)
- Hipnoanaliz - Haploid - Hepatografi
- Hipnoz - Haploit - Hepatokolanjit
- Hipo - Hapşırık - Hepatom
- Hipoakuzi - Hapten - Hepatomegali
- Hipoalerjenik - Haptoglobin - Hepatopati
- Hipoaljezi - Hararet - Hepatosentez
- Hipobaropati - Hararet - Hepatosit
- Hipobuli - Hareket sistemi - Hepatosplenografî (splenoportografî)
- Hipodermit - Haricen kullanım - Hepatosteatoz
- Hipodermofclizi - Hassall cisimciği (timus cisimciği) - Hepatoterapî
- Hipoestezi - Hassas Barsak - Herbert nodülleri
- Hipofalamus - Hastalığın ııı. evresi - Herbivor
- Hipofiz - Hastalık - Heredite
- Hipofîz (pitııiter bez) - Hastalık yapıcı etken - Heredoataksi
- Hipofiz hormonları - Hastane - Hermafroditizm
- Hipofizektomi - Haşiş - Hermafroditizm (erdişilik)
- Hipofonez - Hav - Hermophrodıtıc
- Hipogalaksi - Hava açlığı - Herni
- Hipogastriyum - Hava keseciği - Herpes
- Hipogenitalizm - Hava yutma - Herpes simpleks
- Hipoglisemi - Hava yutma - Herpes simplex (uçuk)
- Hipoglossus siniri (dilaltı siniri) - Havale - Herpesvirüs
- Hipogonadizm - Havale - Heterofori
- Hipoguzi - Havers kanalı - Heterojen
- Hipokalsemi - Hayvan döküntüleri - Heterokromozom
- Hipokampus - Hayvan sevisi - Heteroplazi
- Hîpokapni - Hazımsızlık - Heteroseksüel
- Hipoklorhidri - Hazımsızlık - Heteroseksüellik
- Hipokoli - Hazırlayıcı nedenler - Heterosis
- Hipokondri - Hbco - Heterotaksi
- Hipokromi - Hbeag - Heterotopi
- Hipoksi - Hbs - Heterozigot
- Hipomani - Hbsag - Hezeyan (delirium)
- Hipomenore - Hbv - Hıçkırık
- Hipoovarizm - Hcg - Hıçkırık
- Hipoparatiroidizm - Hdl - Hıımor (suyuk)
- Hipopituitarizm - Hdl kolesterol - Hırıltılı solunum
- Hipoplazı - Head bölgeleri - Hıv-htlv
- Hipoproteinemi - Heberden nodülleri - Hiatus
- Hipopyon - Heksoz - Hibridizasyon
- Hiporefleksi - Helikaz - Hibridizasyon (melezleme)
- Hiportansiyon - Heliks - Hibrit
- Hiposekresyon - Heliyoterapi (güneş tedavisi) - Hickman kateteri
- Hipospadias - Helmintiyaz - Hidramniyos (amniyon sıvısı fazlalığı)
- Hipospadya - Hem - Hidrartroz
- Hipospenni - Hemaglütinasyon - Hidratasyon
- Hipostaz - Hemanjiektazi - Hidroadenom
- Hipostenüri - Hemanjiom - Hidrofobi (su korkusu)
- Hiposürrenalizm - Hemanjiyom - Hidroftalmi
- Hipoşili - Hemanjiyoperisitom - Hidrokortizon
- Hipotalamus - Hemartroz - Hidroksiprolin
- Hipotansiyon - Hemartroz - Hidrokusyon
- Hipotermi - Hematemez - Hidrolazlar
- Hipotiroidizm - Hematim - Hidroliz
- Hipotoni - Hematofobi - Hidroperikardiyum
- Hipotonik - Hematoidin - Hidropizi
- Hipotrofî - Hematokolpos - Hidropnömotoraks
- Hipovitanunoz - Hematokrit - Hidrops
- Hipozmi - Hematolog - Hidrosalpenks
- Hirsütism - Hematoloji - Hidrosefali
- His tamın - Hematom - Hidrosel
- Histamin - Hematomiyeli - Hidroterapi
- Histen - Hematopoez - Hidrotoraks
- Histerektomi - Hematoraetra - Hidroüreter
- Hîsterometri - Hematosalpenks - Hidrozadenit
- Histeropeksi - Hematosel - Hifema
- Histerosafpingografi - Hematüri - Highmore cismi
- Histeroskopi - Hemeralopi - Higrom
- Histidin - Hemianestezi - Hijyen
- Histiyosit - Hemianopsi - Hiler
- Histiyositom - Hemiatrofi - Hilus
- Histojenez - Hemikolektonü - Himen
- Histokimya - Hemilaminektomi - Himen (kızlık zarı)
- Histoloji - Hemimeli - Himenotomi
- Histon - Hemiparezi - Hiper
- Histopatoloji - Hemipleji - Hiperaldosteronizm
- Histoplasma capsulatum - Hemipleji (hemiparezi) - Hiperalimentasyon
- Hiyalinoz - Hemisfer (yarıküre) - Hiperaljezi
- Hiyaloplazma - Hemoaglütinasyon - Hiperasidite
- Hiyoit kemiği (dil kemiği) - Hemoaglütinin - Hiperazotemi
- Hla - Hemoblastoz - Hiperbaroterapi
- Hla-b27 - Hemodilüsyon - Hiperbuli
- Hla-dr4 - Hemodinamik - Hiperemez
- Hoelen - Hemodiyaliz - Hiperemi
- Homeopati - Hemofil - Hiperestezi
- Homeostasi - Hemofili - Hîperestıinizm
- Homeostaz - Hemoglobınopatı - Hiperfonezi
- Homojen - Hemoglobin - Hipergenitalizm
- Homolog kromozom - Hemoglobin a2 (a2 hemoglobini) - Hiperglisemi
- Homoseksüel - Hemoglobin f - Hiperglobüli
- Homoseksüellik (eşcinsellik) - Hemoglobinim - Hipergonadizm
- Homotransplantasyon (homolog transplantasyon) - Hemokaterez - Hiperhidratasyon
- Homozigot - Hemokromatoz - Hiperinsülinizm
- Hordeolum - Hemokromositometrik inceleme (tam kan sayımı) - Hiperkalsemi
- Horlama - Hemokültür - Hiperkapni
- Horlama - Hemolitik sarılık - Hiperkeratoz
- Hormon - Hemoliz - Hiperkînezi
- Hormon tedavisi - Hemolizanlar - Hiperkolesterolemi
- Hormonlar - Hemolizin - Hiperkortikosürrenalizm
- Hovvell zamanı - Hemopati - Hiperkromazi
- Hpl (insan plasenta! laktojen) - Hemoperikard - Hiperkromi
- Human koryonik gonadotropin (hcg) - Hemoperikart - Hiperlipemi (hiperlipidemi)
- Humectant - Hemoperiton - Hipermenore
- Humerus - Hemoptizi - Hipermetri
- Husye torbası şişliği - Hemoraji - Hipermetropi
- Husye torbası şişliği - Hemorajik metropati - Hipermnezi
- Hücre - Hemoroid - Hiperosmi
- Hücresel bağışıklık - Hemoroidektonü - Hiperostoz
- Hücum tedavisi (indüksiyon) - Hemoroît atardamarları - Hiperparatiroidizm
- Hyaluronıc asit - Hemoroit toplardamarları - Hiperpireksi
- Hydratant - Hemoroithalkası - Hiperpituitarizm

Hiç bir surette kişinin hastalığına tanı veya tedavi etme niteliği taşımamaktadır.
Ziyaretçinin burada bulunan bilgileri referans alarak şahsi olarak tanı veya tedavi girişiminde bulunması tamamiyle kişinin sorumluluğundadır. Tıp bilgileri tamamiyle yenilenmeye açık olup bilgilerin zamanla geçersiz kalması olası bir durum olmakla birlikte, her hastalığa tanı ve tedavi yaklaşımı doktorun aldığı birikim ve tecrübelere ve şahsi kanaate göre değişebilir. Her koşulda son söz, tanı ve tedavi girişimi kişinin şahsen doktora başvurması ile ilgili doktorun verecegi karardır.. Bu sitede yayınlanan her sayfa içeriginden faydalanan kişi bu şartları ve uyarıyı kabul etmiş demektir!


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki