TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  12 Temmuz 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: TUS

Tus Hakkında - Yardımcı Kitaplar - Geçmiş Yılların Tus SorularıTUS HAKKINDA HERŞEY

 

- Bu sınava kimler başvurabiliyor?
Tıp, veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olanlar başvurabilir.
- Başvurmanın başlama ve bitiş tarihleri nedir?
Nisan ve eylül aylarında olmak üzere her yıl iki sınav yapılmaktadır. Başvurma, sınavdan yaklaşık iki ay kadar önce olmaktadır. Başvurma tarihleri ilgililere, basın-yayın organları ile duyurulmaktadır.
- Başvurma Belgelerini nereden alabilirim?
Başvurma belgeleri, İl Sağlık Müdürlüklerinden sağlanabilir.
- Ne kadar ücret yatırmamız gerekiyor?
Ücret her dönem için ayrıca belirlenmekte ve ilgili dönemin Kılavuzunda belirtilmektedir. 1998-Nisan döneminde başvurma ücreti 500 000 TL, sınav ücreti ise 5 000 000 TL'dir.
- Başvurma Belgelerimi nereye teslim edeceğim?
Başvurma Belgeleri yine İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilecektir.
- Sınav ne zaman, nerede yapılacak?
Sınav, nisan ve eylül aylarında, Ankara'da yapılmaktadır. Sınav tarihleri Kılavuzda belirtilmektedir.
- Sınava kaç kişi giriyor?
Her dönem, sınava 14 000 - 16 000 arasında başvuru olmaktadır.
- Sınavda ne gibi sorular sorulacak / nelerden soru sorulacak?
Sınav iki günde yapılmaktadır. Cumartesi günü Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça) Sınavı, pazar günü de Bilim Sınavı yapılmaktadır. Bilim Sınavında, Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri testleri uygulanmaktadır. Bu testlerin kapsamı ile ilgili ayrıntılı bilgi için "5 Sınava Hazırlanma" bölümüne ve ÖSYM tarafından yayımlanmış olan TUS ile ilgili kitaba başvurulabilir.
- Sınav sonucumu öğrenebilir miyim?
Yabancı Dil Sınavı sonuçları, pazar günü öğleyin sınav salonu kapılarına asılarak adaylara duyurulmakta; seçme ve yerleştirme sonuçları adayların adreslerine gönderilmektedir. Sonuçlar, INTERNET'ten de öğrenilebilmektedir.
- Sınavı niçin kazanamadım? Sonuçların tekrar incelenmesi için ne yapmam gerekir?
Adaylar, Sınav Sonuç Belgeleri gönderildikten sonraki 30 gün içinde, Kılavuzda yapılan açıklamalara uygun olarak dolduracakları dilekçe ile sınav sonuçlarının incelenmesini isteyebilirler. Adayların, dilekçelerine, inceleme ile ilgili ücretin ödendiğini gösteren banka dekontlarını da eklemeleri gerekir.
- Tercih etmediğim bir yere yerleştirildim. Düzeltilmesi için ne yapabilirim?
Adayların, tercih etmedikleri bir yere yerleştirilmeleri söz konusu olamaz.
- Tercihimi galiba yanlış kodladım, değiştirebilir miyim?
Tercihlerde sonradan değişiklik yapılması mümkün değildir.
- Yatırdığım sınav ücretinin iadesini istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekir?
Kılavuzda da belirtildiği gibi ücret iadesi yapılamamaktadır.

Tababet Uzmanlık Tüzüğü, Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı (SB) eğitim hastanelerinde (TUS Kılavuzunda verilen Tablo 3'teki kurumlar) ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, protokollere göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (TUS) birinci basamağı olan Yabancı Dil Sınavının başlıca amacı Bilim Sınavına girecek adayları seçmektir. Bilim Sınavı olarak adlandırılan ikinci sınavın amacı ise bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.
Sisteme dahil olan kurum, dal veya programlar, kontenjanları, seçmede kullanılacak puan türleri ve giriş koşulları ile birlikte her dönem için ayrı ayrı yayımlanan TUS Kılavuzu içinde verilmektedir. Bu tablolarda, bir önceki sınav döneminde her programa merkezi yerleştirme işlemi sonucunda yerleştirilen en küçük puanlı adayın puanı da vardır. Uzmanlık eğitim programlarının asgari eğitim süreleri ve bu programların toplam kontenjanları, aynı kılavuz içinde verilmektedir.
Kılavuzda yer alan tıp fakültesi programlarına yalnız tıp fakültesi mezunları yerleştirilmektedir (GATA'dan mezun olanlardan askerlikle ilişkisi bulunmayan siviller dahil). Kılavuzda yer alan Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde açık bulunan asistanlık kadrolarına ise tıp doktorları ve Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 6. Maddesinin B bendi uyarınca diğer fakülte, yüksekokul ve bölümlerden mezun olan adaylar yerleştirilebilmektedir. Kılavuzda yer alan programlara yalnız askeri sağlık personeli yerleştirilmektedir. Adayların, Başvurma Belgesindeki Aday Bilgi Formuna, girmek istedikleri kurum, dal veya programları bu tablolardan yararlanarak tercih sırasına göre yazıp kodlamaları gerekir.

Aşağıda belirtilen durumlar bu sistemin dışındadır:
Tababet Uzmanlık Tüzüğünde yer alan ve tıp doktorlarının diş hekimleri ile birlikte eğitim görebildikleri "diş protezi" ve "ortodonti" uzmanlık dallarında giriş sınavları. Bu sınavlar diş hekimliği fakültelerince düzenlenmektedir.
Yabancı uyruklu adayların tıpta uzmanlık eğitimi için Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine kabulleri Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. (Bu adayların üniversitelerdeki tıpta uzmanlık programlarına kabulleri aşağıda açıklanmaktadır.)
Adayların, tıpta uzmanlık eğitimi için merkezi sistemle seçimi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Kılavuzda belirtilen tarihte yapılacak olan Yabancı Dil Sınavını başaran veya Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerindeki programlar için geçerli olmak üzere, önceki iki yıl içinde verilen yabancı dil sınavlarında başarı göstererek yabancı dilden muaf olan adaylar, eğitim programlarına TUS-Bilim Sınavı Ağırlıklı Puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla seçilir.
b) Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerindeki Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği programlarına yerleştirilecek adaylar yabancı dil sınavı puanlarına göre bilgisayarla seçilir. Tercihlerinde yalnız bu programlara yer veren adayların Bilim Sınavına girmeleri gerekmez.
Tıp fakültelerindeki Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği programlarına yerleştirilecek adaylar ise bu programlara, diğer dallarda olduğu gibi, TUS-Bilim Sınavı Ağırlıklı Puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla seçilir.
c) TUS sonuçlarına göre seçilen askeri sağlık personeli dışındaki bütün adayların, Kılavuzda belirtilen tarihe kadar, yerleştirildikleri kurumlara kayıt ve atanma için başvurmaları zorunludur (bu tarih askeri sağlık personeline ayrıca duyurulur). Üniversite programlarına seçilen adaylar üniversitelere, Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine seçilen adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığına, Kılavuzda belirtilen tarihe kadar başvurmadıkları takdirde yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm hakları kaybederler.


Sağlık Bakanlığı kadrolarını kazanan adayların hazırlamaları gereken belgeler şunlardır:
Hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda görevli olmayanlar:
Dilekçe
Mezuniyet belgesi
Askerlik terhis veya tecil belgesi
Nüfus cüzdanı sureti
İkametgah belgesi
Savcılıktan alınacak iyi hal belgesi
Tıp fakültesi veya uzman yetiştirmeye yetkili eğitim hastanelerinden alınacak sağlık raporu
Fotoğraf (6 adet)
Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda görevli olanlar:
Dilekçe
Askerlik terhis veya tecil belgesi
Tıp fakültesi veya uzman yetiştirmeye yetkili eğitim hastanelerinden alınacak sağlık raporu
TUS sonuçlarına göre bir eğitim programına seçilen adayların hakları yalnız bir sınav dönemi için geçerlidir. Bir programa seçildikleri Sınav Sonuç Belgesi ile kendilerine bildirilen adaylar, ilgili kurumlarca duyurulacak kayıt ve atama kurallarına uymak zorundadır.
·    Sınav sonuçları açıklandıktan sonra, koşullara uymaları, güvenlik soruşturması ve diğer işlemlerinin tamamlanmış olması halinde, Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerindeki kontenjanlara yerleştirilenler bu kurumlardaki asistanlık kadrolarına; üniversitelerdeki kontenjanlara yerleştirilenler (yabancı uyruklular hariç) ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin d fıkrası ve aynı kanunun 2880 sayılı kanun ile değişik 33. maddesi hükümlerine göre bu kurumlardaki öğretim yardımcısı kadrolarına atabilir. Askeri sağlık personelinin atama işlemleri ise ilgili mevzuata göre kuvvet komutanlıklarınca yapılır.
·    Adayların seçildikleri programlara kaydolmaları veya kadrolara atanmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Seçildikleri halde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları ve kayıtları yapılmaz.
·    Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan adayların, bu sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve bir öğretim yardımcısı veya asistan kadrosuna atanmaları söz konusu olduğu takdirde, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp alamayacaklarını belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekir. Sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına seçilmiş olma, adaylara, öğretim yardımcısı veya asistan kadrolarına atanma konularında mevzuata uymayan bir hak vermez.
Atama yapıldıktan sonra, aynı alanda olsa bile görev yeri değişikliği yapılmayacağından, uzmanlık eğitimi programları tercih listesinde gösterilirken adayların ilerde kendi durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri göz önünde tutmaları gerekir (tercihlerle ilgili kısma bakınız). TUS, Kılavuzda belirtilen tarihlerde, Ankara'da yapılır.
·    TUS Yabancı Dil sınavı ilk gün yapılır ve sınav saat 09.30'da başlatılır. Yabancı Dil Sınavında adayların tıp konularında seçilmiş ifade, cümle ve metinleri anlama ve Türkçeye tercüme etme becerilerini yoklayan sorular sorulur. Bu sınavda Almanca, Fransızca ve İngilizce için çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılır. İspanyolca, İtalyanca ve Rusça için yapılan sınavlarda ise yaklaşık 200 kelimelik bir metnin Türkçeye tercüme edilmesi istenir.

Yabancı Dil Sınavının sonuçları, ÖSYM tarafından bir sonraki gün saat 11.00'de, listeler sınav salonlarının kapılarına asılmak suretiyle adaylara duyurulur.
Yabancı Dil Sınavından muaf olma konusunda şu kurallar uygulanır:
a)    Önceki iki yıl içinde yapılan yabancı dil sınavlarına katılıp (bu sınavların hangi dönemleri kapsadığı Kılavuzda sayılmaktadır) bu sınavların en az birinde başarı göstermiş olan adaylar, Aday Bilgi Formundaki "Tercihler" kısmında yalnız Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerindeki uzmanlık eğitimi dallarına yer vermeleri ve isteklerini bildirmeleri halinde Yabancı Dil Sınavından muaf tutulurlar.
b) Yabancı dilden muaf olma hakkını kullanan adaylar, Sağlık Bakanlığının yalnız Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği programlarına girmek isterlerse, ikinci gün yapılan Bilim Sınavına da katılmayabilirler.
c) Ancak, yukarda (b) bendinde sözü edilen adaylar yabancı dil puanını yükseltmek isterlerse, ilk günkü Yabancı Dil Sınavına da katılabilirler. Bu adaylar, son olarak girdikleri sınavda başarısız olurlar veya başarılı oldukları halde önceki yabancı dil sınavlarına göre daha az standart puan alırlarsa, yerleştirme işlemlerinde, son iki yıl içinde daha önce girdikleri yabancı dil sınavlarından aldıkları en yüksek standart puan kullanılır.
Üniversite ve GATA uzmanlık eğitimi programları için yabancı dil muafiyeti söz konusu değildir.
TUS-Bilim Sınavı, ikinci gün yapılır; sınav saat 13.30'da başlatılır. Bilim Sınavında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemlerle düşünme ve bunları belli durumlara uygulama güçlerini yoklayan sorulara yer verilir.
TUS-Bilim Sınavında, Temel Tıp Bilimleri Testi 1 (TTBT-1), Temel Tıp Bilimleri Testi 2 (TTBT-2) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere üç test kullanılır. TTBT-1 ve KTBT tıp fakültesi mezunu adaylarca, TTBT-1 ve TTBT-2 tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olan adaylarca cevaplanır. TTBT-1 anatomi, histoloji-embriyoloji, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve farmakoloji gibi alanlara ilişkin sorulardan; TTBT-2 histoloji-embriyoloji, fizyoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji gibi alanlara ilişkin sorulardan; KTBT ise dahiliye ve cerrahi gruplarına dahil alanlar ile pediatri, kadın hastalıkları ve doğum gibi alanlara ilişkin sorulardan oluşur.
Sınavda adaylar testlerdeki soruların cevaplarını kendilerine soru kitapçığından ayrı olarak verilen cevap kâğıtlarına işaretlerler.
Bilim Sınavı testlerinin yaklaşık olarak kapsamları, bölüm sonundaki Tablo 1'de verilmiştir.
Tıpta Uzmanlık Sınavına girebilmek için mezun durumda olmak şarttır. Başvurma sırasında mezun olamamış adaylar sınav tarihine kadar mezun olduklarını ÖSYM-TUS Bürosuna belgelendirdikleri takdirde sınava alınırlar.
Başvurma sırasında mezun olduklarını belirten adaylar, bu beyanlarını kayıt ve atama sırasında belgelendiremedikleri takdirde, sınav sonunda bir programa yerleştirilmiş olsalar dahi kayıtları ve atamaları yapılmaz, bu sınavdan doğan bütün haklarını kaybederler. Askeri sağlık personelinin sınava girebilmeleri için sınav tarihine kadar stajyerliklerini bitirmiş olmaları gerekir.
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıtlarının değerlendirilebilmesi için, kopya eylemine karışmamış olması,
cevap kâğıdına aday numarasını doğru olarak kodlaması,
kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemesi,
cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve diğer belgeleri eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi,
diğer sınav kurallarına uyması
zorunludur.
Başvurusu geçersiz sayılan; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan; ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.
Adayların doldurdukları cevap kâğıtları hiçbir müdahale yapılmadan optik okuyucular tarafından okutularak bilgiler bilgisayar ortamına aktarılır ve sonuçlar bilgisayarla değerlendirilir. Cevap kâğıtları optik okuyucularda iki defa okutulduğundan okumalarda herhangi bir hatanın oluşması beklenmez. Bununla birlikte adaylar sınav sonuçlarının tekrar incelenmesini Sınav Sonuç Belgesinin adaylara gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ÖSYM'den yazılı olarak isteyebilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin tarih damgası esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı olarak Kılavuzda belirtilen miktarı T. İş Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 114 079 numaralı hesaba yatırmaları ve bunu gösteren makbuzu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Sınav evrakı ÖSYM'de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.
ÖSYM'nin askerlik işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konuda sorunu olan adayların, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvurmaları gerekir.
Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 7. Maddesine göre üniversitelerdeki tıpta uzmanlık programlarında aylıksız olarak eğitim görmek isteyen tıp fakültesi mezunu yabancı uyruklu adaylar da TUS'a girmek zorundadır. TC vatandaşı olan ya da Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine; kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar genel kontenjanlara başvurdukları için yabancı uyruklu kontenjanlarından yararlanamazlar. İkili anlaşmalar uyarınca Türkiye'de ihtisas yapacak olan yabancı uyruklu öğrenciler, ikili anlaşma hükümlerine göre hareket ederler.
Yabancı uyruklu adaylar için üniversite programlarında yabancı uyruklu kontenjanı ayrılır ve bu kontenjanlar Kılavuzdaki Tablo 1'de gösterilir. Bu kontenjanlar yalnız yabancı uyruklu adayların yerleştirilmesinde kullanılır. TC uyruklu adaylar için ayrılan genel kontenjanlarda açık kaldığı takdirde bu kontenjanlara yabancı uyruklu adaylar yerleştirilmez. Yabancı uyruklu adaylar bu kontenjanlara Kılavuzda verilen kurallar uyarınca puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yerleştirilir.
Yabancı uyruklu adaylar, Kılavuzda Tablo 1'de yabancı uyruklu adaylar için kontenjan ayrılan programlardan en çok 8 tanesini tercih edebilirler ve tercihlerini Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmındaki ilgili alana yazıp kodlarlar.
Yabancı uyruklu adaylar için hazırlanmış ayrı bir Başvurma Belgesi ve Kılavuz yoktur. Bu adaylar, kendilerini ilgilendirmeyen çok özel durumlar hariç bu kılavuzun tüm hükümlerine tabidirler. Yabancı uyruklu adayların Türkiye içinden veya dışından başvurma işlemlerinde herhangi bir farklılık yoktur.
Yabancı uyruklu adaylar Kılavuz ve Başvurma Belgesini ücret ödemeden ÖSYM'den yazılı olarak isteyebilirler veya şahsen alabilirler. Bu adayların sınava girebilmeleri için başvuru evrakı ve sınav ücreti olarak "ÖSYM-TUS-615 856-2 Yapı Kredi Bankası Güvenevler Şubesi Ankara/Türkiye" hesabına 30 ABD Doları yatırmaları (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca konvertibilitesi kabul edilen, 30 ABD Doları karşılığı yabancı para olabilir) ve bu parayı yatırdıkları bankadan alacakları banka çekini (teleks, havale kâğıdı, dekont vb. kabul edilmez) Başvurma Belgesine ekleyerek süresi içinde ÖSYM'ye ulaşacak şekilde göndermeleri gerekir. Süresi içinde ÖSYM'ye ulaşmayan Başvurma Belgeleri işleme konmaz.
TUS sonuçlarına göre üniversitelerde tıpta uzmanlık programlarından birine yerleştirilen yabancı uyruklu adayların kayıt için Kılavuzda yazılı olan süre içinde o programın bağlı olduğu üniversiteye başvurmaları gerekir. Kayıt sırasında diğer adaylardan istenen belgelere ek olarak yabancı uyruklu adayların aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekir.
a) Diplomalarını Türkiye dışındaki bir tıp fakültesinden almış olan adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesi,
b) Mesleki konuları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini gösteren, TÖMER'den alacakları resmi bir sertifika (Bu sertifikayı alacak kadar Türkçe bilmeyen adayların kayıt işlemleri yapılır ve bu adaylara Türkçe öğrenmeleri için üniversite yönetimince bir yıl süre ile izin verilir, bir yıl sonunda sertifika getirmeyen adayın kaydı silinir.)
c) Vize alınmış geçerli pasaport (Adayların oturma izni alabilmeleri için öğrenimleri süresince kendilerine burs verileceğinin veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağının belgelendirilmesi gerekir.)


Başvurma Koşulları


Tıp fakültelerinden ve Tababet Uzmanlık tüzüğünün 6. maddesinin B bendinde belirtilen diğer fakülte veya yüksekokullardan (diş hekimliği fakültesi hariç) sınav tarihinden önce mezun olan veya bu tarihe kadar mezun olacak adaylar TUS sınavına (sınavın bir dönemine) girebilir.
Bu koşulu karşılayan adaylardan durumları aşağıdaki maddelere uyanlar ilgili dönemin TUS sınavına başvurabilirler:
a) Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde asistan veya tıp fakültelerinde öğretim yardımcısı kadrosunda olanlardan TUS sistemi içinde yer alan yeni bir eğitim dalına girmek isteyenler (Kılavuzda, 2.1.3 maddesinde belirtilenler hariç).
b) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden en çok üç ay sonraya kadar bitirecek olanlar.
c) 3281 sayılı Kanunun değişik 6. maddesine göre devlet hizmeti yükümlüsü tüm tıp doktorları (devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan uzman tıp doktorları hariç).
d) Askerlik hizmetlerini sınav tarihinden en geç üç ay sonra bitirecek durumda olanlar.
e) Kılavuzda, madde 1.17'de sözü edilen yabancı uyruklular.

Sınav tarihine kadar stajyerliğini tamamlamış teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbesindeki askeri sağlık personelinin başvurup başvuramayacağı yetkili organlar tarafından belirlenerek ilgililere duyurulur. Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerindeki asistan veya 2547 sayılı kanunun 33. maddesi ve 50. maddesinin d fıkrası hükümlerine göre üniversitelerin tıp fakültelerindeki öğretim yardımcısı kadrolarına atanabilmek için başlıca şartlar şunlardır:
a) TC vatandaşı olmak ya da Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu özel kuruluş ve işyerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almış olmamak veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflâs gibi yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezasından hüküm giymemiş olmak, bir kamu kuruluşunda çalışıyorsa son iki yıl içinde olumsuz sicil almamış olmak.
c) Askerliğini yapmamış olanlardan; üç yıllık eğitim yapacakların 30, dört yıllık eğitim yapacakların 29, beş yıllık eğitim yapacakların 28 yaşından küçük olmaları -doğum tarihlerinin Kılavuzda belirtilen tarihlerden sonra olması (Askerliğini yapmamış adayların 3031 sayılı Kanunun 2. maddesinin e fıkrası gereğince 34 yaşından gün almadan ihtisaslarını bitirmeleri gerekmektedir. Askerliğini yapmış olanlarda bu şart aranmaz.)
d) TUS'a başvuru veya kadroya atanma sırasında bağlı bulunulan meslek odalarınca geçici süreyle de olsa meslekten uzaklaştırılmış bulunmamak.
e) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına sağlık yönünden engel bulunmamak, tercih ettiği kurum ve dalların öngördüğü giriş koşullarını karşılamak. Adayların atanmak için yukarda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bunları da karşılamaları gerekir.
-    Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 10. maddesinin 3 fıkrasına göre Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı ihtisasına başlayanlar göreve başladıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle başka bir uzmanlık dalına geçmek için TUS'a giremezler (Askeri sağlık personeline bu hüküm uygulanmaz).
-    Bir dönemdeki TUS sınavına başvuracak adaylar, bu dönemle ilgili TUS Kılavuzu, Başvurma Belgesi ve Sınav Ücreti Banka Belgesinden oluşan başvuru evrakını, ilanda ve Kılavuzda belirtilen tarihler arasında, yine bunlarda belirtilen ücret karşılığında, Sağlık Bakanlığı İl Müdürlüklerinden, Kıbrıs'ta oturanlar ise "Bedrettin Demirel Caddesi, No. 101, Lefkoşa/KIBRIS" adresindeki ÖSYM Temsilciliğinden alabilirler.
Adayların, Kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurdukları Başvurma Belgesi ve Kılavuzda belirtilen miktardaki ücretin ödendiğini gösteren Sınav Ücreti Banka Belgesi ÖSYM Kuponunu, ilan edilen tarihe kadar kendilerine en yakın İl Sağlık Müdürlüğüne, Kıbrıs'ta oturanlar ise yukarda adresi verilen ÖSYM Temsilciliğine teslim etmeleri gerekir.
Askeri sağlık personeli başvurma ile ilgili belgelerini birlik komutanlıklarına veya kurum amirliğine teslim eder.


Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

Sınav tarihine kadar mezun olunmamışsa (askeri sağlık personeli sınav tarihine kadar stajyerliğini tamamlamamışsa),
Askeri sağlık personeli başvurusunu bağlı bulunduğu komutanlık ve GATA kanalıyla yapmamışsa,
Aday Bilgi Formu kısmındaki bilgiler tam olarak, kurşunkalemle yazılıp kodlanmamışsa,
Başvurma Belgesinin çeşitli kısımlarına yazılan ve kodlanan kimlikle ilgili bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık varsa,
Kayıt Kartının arka yüzünde ayrılan yere açık adres yazılmamışsa,
Kayıt Kartı aday tarafından imzalanmamışsa,
Kayıt Kartına yapıştırılan fotoğraf Kılavuzda "KAYIT KARTI" başlığı altında açıklanan nitelikleri taşımıyorsa,
Sınav ücretinin ödendiğini gösteren Banka Belgesi ÖSYM Kuponu (yabancı uyruklu adaylar için banka çeki) eksikse,
Başvurma Belgesi başvurma için tanınan süre içinde teslim edilmemişse,
Başvurma Belgesi aday tarafından ÖSYM'ye posta ile gönderilmişse (yabancı uyruklu adaylar hariç),
Birden fazla Başvurma Belgesi doldurulmuş veya Başvurma Belgesinin fotokopyası ile başvurulmuşsa
başvurular geçersiz sayılır ve belgeler işleme konmaz.
Dolduruluşunda bir eksiklik ya da kural dışı bir durum görülmeyen belgeler işleme konur. Başvurma Belgesine bilgilerin gerçeğe uygun olarak yazılması ve kodlanmasından aday sorumludur. Eksik ya da yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı ve kodladığı bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlara itiraz etme hakkı yoktur.
TUS, Yabancı Dil Sınavı ve Bilim Sınavı olarak adlandırılan iki basamaktan oluşur.


Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Gereken Belgeler

a) İlgili dönem için SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ: Bu belge her aday için bilgisayarca doldurulur ve üzerinde adayın bilgisayarca basılmış fotoğrafı vardır. Belgenin üzerinde, sınava girilecek bina ve salon yazılıdır.
b) FOTOĞAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ: Sınava girebilmek için, ilgili TUS dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, kimliği açıkça gösteren nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb. özel bir kimlik belgesi de gereklidir.
c) BİR FOTOĞRAF: Sınavda salon görevlileri, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesindeki fotoğrafın kurallara uygun olmadığı veya adayı tanımaya imkan vermediği kanısına varırlarsa ilgili adaydan, kendisinin kolayca tanınmasını sağlayabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir biçimde tanıtan bir fotoğrafın bulunması gerekir.
Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile özel kimlik belgesini yanında bulundurmayan bir aday gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmaz.
Sınava girerken yukarda sözü edilen belgelerin yanı sıra şu araç ve gereçlerin de bulundurulması gerekir:
en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşunkalem,
yumuşak, leke bırakmayan kaliteli bir silgi ve kalemtıraş.


Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınavın başlama zamanından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yeri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir. Salona önceden gönderilmiş olan Salon Aday Yoklama Listesi ile adayların yoklaması yapıldıktan ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, salon başkanı sınavda uygulanacak kuralları adaylara hatırlatır ve test için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttırır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları da dağıtılarak sınav başlatılır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmaz.
Adayların sınava,
cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçlarıyla,
cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
silah ve benzeri teçhizatla girmeleri,
sınav süresince adayların,
birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları,
salondaki görevlilere soru sormaları,
birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
hesap makinesi vb. yardımcı araçlar kullanmaları,
sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri,
başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve
sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları
sınav kurallarına aykırıdır.
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan yabancı dil sınavlarında sözlük kullanılmaz. Yabancı dilde yazılı bir metnin Türkçeye tercümesi şeklindeki yabancı dil sınavında ise sınava girilen yabancı dilden aynı yabancı dile sözlük kullanılabilir, ancak yabancı dilden Türkçeye sözlük veya Türkçe ve yabancı dilde tıp veya sağlık bilimleri sözlüğü, meslek terimleri sözlüğü gibi sözlükler kullanılmaz.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmez. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılır ve sınavları ÖSYM'ce geçersiz sayılır.
TUS'a giren adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgiişlem yöntemleriyle incelenir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular,ÖSYM tarafından değerlendirilir; ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevaplarının bir kısmı ya da tümü iptal edilir. Bu nedenle, adayların, kopya çekme girişiminde bulunmamaları ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek için cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları gerekir.
Yabancı Dil ve Bilim sınavlarının bitiminde her adayın kullandığı Soru Kitapçığı, Cevap Kâğıdı ve Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi salondaki görevliler tarafından toplanır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı veya cevap kâğıdından herhangi birini almayı unutabilir. Böyle bir durumda ilgili adayın derhal gerekli uyarıda bulunarak yukarda sayılan belgelerin eksiksiz teslim alınmasını sağlaması gerekir.

 

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR VE TUS

Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 7. Maddesine göre üniversitelerdeki tıpta uzmanlık programlarında aylıksız olarak eğitim görmek isteyen tıp fakültesi mezunu yabancı uyruklu adaylar da TUS'a girmek zorundadır. TC vatandaşı olan ya da Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine; kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar genel kontenjanlara başvurdukları için yabancı uyruklu kontenjanlarından yararlanamazlar. İkili anlaşmalar uyarınca Türkiye'de ihtisas yapacak olan yabancı uyruklu öğrenciler, ikili anlaşma hükümlerine göre hareket ederler.

Yabancı uyruklu adaylar için üniversite programlarında yabancı uyruklu kontenjanı ayrılır ve bu kontenjanlar Kılavuzdaki Tablo 1'de gösterilir. Bu kontenjanlar yalnız yabancı uyruklu adayların yerleştirilmesinde kullanılır. TC uyruklu adaylar için ayrılan genel kontenjanlarda açık kaldığı takdirde bu kontenjanlara yabancı uyruklu adaylar yerleştirilmez. Yabancı uyruklu adaylar bu kontenjanlara Kılavuzda verilen kurallar uyarınca puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yerleştirilir.

Yabancı uyruklu adaylar, Kılavuzda Tablo 1'de yabancı uyruklu adaylar için kontenjan ayrılan programlardan en çok 8 tanesini tercih edebilirler ve tercihlerini Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmındaki ilgili alana yazıp kodlarlar.

Yabancı uyruklu adaylar için hazırlanmış ayrı bir Başvurma Belgesi ve Kılavuz yoktur. Bu adaylar, kendilerini ilgilendirmeyen çok özel durumlar hariç bu kılavuzun tüm hükümlerine tabidirler. Yabancı uyruklu adayların Türkiye içinden veya dışından başvurma işlemlerinde herhangi bir farklılık yoktur. Yabancı uyruklu adaylar Kılavuz ve Başvurma Belgesini ücret ödemeden ÖSYM'den yazılı olarak isteyebilirler veya şahsen alabilirler. Bu adayların sınava girebilmeleri için başvuru evrakı ve sınav ücreti olarak "ÖSYM-TUS-615 856-2 Yapı Kredi Bankası Güvenevler Şubesi Ankara/Türkiye" hesabına 30 ABD Doları yatırmaları (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca konvertibilitesi kabul edilen, 30 ABD Doları karşılığı yabancı para olabilir) ve bu parayı yatırdıkları bankadan alacakları banka çekini (teleks, havale kâğıdı, dekont vb. kabul edilmez) Başvurma Belgesine ekleyerek süresi içinde ÖSYM'ye ulaşacak şekilde göndermeleri gerekir. Süresi içinde ÖSYM'ye ulaşmayan Başvurma Belgeleri işleme konmaz.

TUS sonuçlarına göre üniversitelerde tıpta uzmanlık programlarından birine yerleştirilen yabancı uyruklu adayların kayıt için Kılavuzda yazılı olan süre içinde o programın bağlı olduğu üniversiteye başvurmaları gerekir. Kayıt sırasında diğer adaylardan istenen belgelere ek olarak yabancı uyruklu adayların aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekir.

a) Diplomalarını Türkiye dışındaki bir tıp fakültesinden almış olan adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesi,

b) Mesleki konuları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini gösteren, TÖMER'den alacakları resmi bir sertifika (Bu sertifikayı alacak kadar Türkçe bilmeyen adayların kayıt işlemleri yapılır ve bu adaylara Türkçe öğrenmeleri için üniversite yönetimince bir yıl süre ile izin verilir, bir yıl sonunda sertifika getirmeyen adayın kaydı silinir.)

c) Vize alınmış geçerli pasaport (Adayların oturma izni alabilmeleri için öğrenimleri süresince kendilerine burs verileceğinin veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağının belgelendirilmesi gerekir.)

TUS'a ilişkin olarak Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

 

 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki