TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Accuzide Film TabletPfizer

Kinapril 20 mg,hidroklorotiyazit 12.5 mg

Ambalaj: 30 film tablet.

Accuzide Fort Film Tablet

Kinapril 20 mg,hidroklorotiyazit 25 mg

Ambalaj: 30 film tablet.

End.: Kombinasyon preparatının kullanımının ge­rekli olduğuesansiyel hi­pertansiyonda endikedir. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan mo­no­­te­ra­pininyetersiz olduğu durumlarda kombinasyon tedavisi uygu­lanma­lıdır.

Kontr.E.: Kinapril, tiyazit ve olası çapraz reaksiyonlar nedeniylesülfo­na­mid­lere karşı aşırı du­yarlık; anjiyonörotik ödem öyküsü; ağır böb­rekyetmezliği; diya­liz hastalarında; renal arter stenozu; böbrek nak­lin­densonra; hemodina­mik açıdan sorun yaratan aort veya mitral kapak stenozu ya dahipertrofik kardiyomiyopati; dekompanse kalp yetmez­liği; primerhiperaldosteronizm; ağır karaciğer yetmez­liği ya da primer karaciğer has­ta­lığı;klinik açıdan önemli elektrolit denge bozukluğu; çocuklarda ve gebeliktekullanılmamalıdır.

Uyar.: Accuzide, aşağıdabelirtilen durumlarda risk ve yararlar iyice değerlen­dirildikten sonra ve bazıklinik ve laboratuvar-kimyasal parametreler ya­kın­dan izlenerekkullanılabilir: Kli­nik açıdan önemli proteinüri (günde 1 gram­dan fazla);immün yetmezlik ya da kollajen doku hastalığı (Lupus ery­the­matozus,skleroderma gibi); ba­ğışıklık sistemini zayıflatan sistemik ilaçların(kortikoste­roidler, sitostatikler, anti­meta­bolitler gibi), allopurinol, pro­ka­inamidve lityum kullanımı; gut, hipovolemi, serebral skleroz, koro­ner skleroz,diabetes mellitus, kara­ciğer yet­mez­liği. Kişilerin reaksi­yonla­rı­nın aynıolmamasına bağlı olarak, araç kullanma becerisi azalabilir. Emziren annelerdetedavi zorunluysa emzirmeye son verilmelidir. 

Yan E.: Bulanık görme, halsizlik ve baş dönmesi hissi ile nadirenbilinç kaybı­na kadar varabilen (senkop gibi) belirtilerle birlikte, seyrekolarak kan ba­sın­­cında aşırı düşme (hipotansiyon, ortostatik hipotansiyon)mey­­­dana ge­lebilir.

Etkileş.: Sofra tuzu, analjezikler, antifilojistikler (asetilsalisilik asit, indome­tasin gibi) ilacın anti­hi­pertansif etkisini azaltır.Antihipertansif ilaçlar (diü­retikler, betablokerler gibi), nitratlar,vazodilatörler, barbitüratlar, fenoti­ya­zinler, trisiklik antidepresanlar,alkol, narkotikler, anes­tezikler, nöroleptik ilaçlar ilacın antihipertansifetkisini güçlen­dirir. Potasyum, potasyum tutucu diüretikler (spironolakton,amilorid, triamteren gibi) ve heparin gibi serum potasyum konsantrasyonununyükselmesine yol açabilecek ilaçlar, ACE inhibitörlerinin yol açtıklarıpotasyum düzeyini yükseltici etkiyi güç­lendirirler. Lityumun kardi­yotoksik venörotoksik etkilerini güçlen­dirir. Po­tasyum ve/veya magnezyum eksikliğinebağlı olarak digitalis glikozitleri­nin etki ve yan etki­leri artabilir.Hidroklorotiyazit, oral antidiyabetikler, insülin ve katekolaminlerin(epinefrin gibi) etkisini zayıflatır.

Doz Önerisi: Hipertansiyon tedavisine etkin antihipertansif ilaçlarkullanarak düşük doz monoterapi ile başlanmalıdır. Monoterapinin etkiliolmadığı durumlarda Accuzide endikedir. Günlük dozu sabahları bir tablet Accuzide veya Accuzide Fort‘tur. Accuzide ilekontrol altına alınamayan hastalarda Accuzide dozu yükseltilmemelidir. Gereken durumlarda tedaviye ayrıayrı ilaçlarla devam edilmelidir. Günlük doz 20 mg kinapril+25 mghidroklorotiyazidi aşmamalıdır.

Accuzide adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki