TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

A­ce­ri­lin Tab­letİl­san

Li­si­nop­ril

Ambalaj: 5 mgx20 tab­let :: 10 mgx20 tab­let :: 20 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: SinoprylTablet:5 mgx20 tablet (Eczacıbaşı).

End.: A­CE inhibitörü olarak esan­si­yel ve re­no­vas­kü­ler hi­per­tan­si­yon­daen­di­ke­dir. Tek ba­şı­na ve­ya di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif­ler­le be­ra­berkul­la­nı­la­bi­lir. Ay­­rı­ca di­ji­tal ve/ve­ya di­ü­re­tik­ler­le kont­rolal­tı­na a­lı­na­ma­mış kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği te­da­vi­sin­de de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Li­si­nop­ri­le a­şı­rı du­yar­lı­ğı bu­lu­nan has­ta­lar­dave geç­mi­şin­de A­CE in­hi­bi­tö­rü kul­la­nı­mın­dan do­la­yı an­ji­yo­nö­ro­tikö­dem öy­kü­sü o­lan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Re­nal yet­mez­li­ği ol­sun ve­ya ol­ma­sın kon­jes­tifkalp yet­mez­li­ği has­ta­la­rın­da, semp­to­ma­tik hi­po­tan­si­yon göz­len­miş­tir.Li­si­nop­ril de da­hil ACE in­hi­bi­tör­le­riy­le te­da­vi e­di­len has­ta­lar­dana­di­ren yüz, ekst­re­mi­te­ler, du­dak­lar, dil, glot­tis ve/ve­ya la­renks­tean­ji­yo­nö­ro­tik ö­dem bil­di­ril­miş­tir. Bu du­rum­da li­si­nop­ril he­menke­sil­me­li­dir. La­ren­ge­al ö­dem i­le sey­re­den an­ji­yo­nö­ro­tik ödem fa­talo­la­bi­lir. Zo­run­lu ol­ma­dık­ça li­si­nop­ri­lin ge­be­lik­te kul­la­nıl­­ma­sıö­ne­ril­mez. İn­sansü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. Em­zi­ren an­ne­ye an­cak ge­rek­ligö­rül­dü­ğün­de dik­kat­le ve­ril­me­li­dir.

Yan E.: En sık gö­rü­len yan et­ki­ler uy­kuha­li, baş ağ­rı­sı ve di­ya­re, yor­gun­luk, ök­sü­rük, mi­de bu­lan­tı­sı. Da­haaz sık­lık­la or­tos­ta­tik et­ki­ler, le­ke­ler ve as­te­ni gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Di­ü­re­tik­ler­le te­da­vi e­dil­mek­teo­lan­lar­da ve ö­zel­lik­le di­ü­re­tik te­da­vi­si­ne ye­ni baş­la­mış has­ta­lar­dali­si­nop­ril ve­ril­me­si du­ru­mun­da kan ba­sın­cın­da a­şı­rı dü­şüş gö­rü­le­bi­lir.İn­do­me­ta­sin, be­ra­ber kul­la­nıl­dı­ğın­da li­si­nop­ri­lin an­ti­hi­per­tan­sifet­ki­si­ni a­zal­ta­bi­lir. Li­si­nop­ril lit­yum tuz­la­rı­nın e­li­mi­nas­yo­nu­nua­zal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Hipertansiyonda baş­langıç dozu günde 1 kez 10 mg, sürekdozu ise günde 1 kez 20-40 mg’dir. Konjestif kalp yetmez­li­ğinde başlangıçdozu günde 2.5-5 mg, sürek dozu günde 10-40 mg’dir. Akut miyo­kard enfarktüsüiçin beta bloker tedavisi veya standart trombolitik, Aspirin’e ilave olarakkullanılır. Hemo­di­namik olarak stabil hastalarda, ilk 5 mg’lik doz semptomunbaşlamasından 24 saat içinde verilmelidir. Eğer tolere edilebilirse, tekrar 5mg 24 saat sonra verilir, daha sonra günde bir kez 10 mg’ye artırılır.Tedavisüresi minimum 6 hafta olmalıdır. Tabletler yemeklerle birlikte, yemeklerdenönce ya da sonra alınabilir.

Acerilin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki