TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Acyl Krem    Bi­o­far­ma

Asik­lo­vir

Ambalaj: 50mg/gx10 g’lik tüp­.

Eşdeğeri: Ak­lo­vir Krem:50 mg/gx10 g (İl­san); Asiviral Krem: 50 mg/gx10 g (Ter­ra); Her­no­virKrem: 50 mg/gx10 g (No­bel); SilovirKrem: 50 mg/gx10 g (Ecza­cıbaşı); Vi­ro­silKrem: 50 mg/gx10 g (Sa­ba).

Acyl Tab­let

Asik­lo­vir

Ambalaj: 200 mgx25 tablet.

Eşdeğeri: Ak­lo­virTab­let: 200 mgx25 tab­let (İl­san); Asiviral Tab­let: 200 mgx25 tab­let (Terra); Her­no­virTab­let: 200 mgx25 tab­let (No­bel); SilovirTablet: 200 mgx25 tablet (Eczacıbaşı); Vi­ro­silTab­let:200 mgx25 tab­let (Sa­ba); Zo­vi­raxTab­let: 200 mgx25 tab­let (GSK).

End.: Ba­ğı­şık­lık so­ru­nu olan veya ol­ma­yan ki­şi­ler­deilk ve tek­rar­la­yan Her­pesGe­ni­ta­lis en­fek­si­yon­la­rın te­da­vive pro­fi­lak­si­si; ba­ğı­şık­lık so­ru­nu olan ki­şi­ler­de Her­pes simp­lex(mu­ko­ku­ta­nöz) en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi ve pro­fi­lak­si­si; ba­ğı­şık­lıkso­ru­nu olan ya da en­fek­si­yon ve komp­li­kas­yon­la­rı açı­sın­dan risk al­tın­dabu­lu­nan ço­cuk­la­rın Va­ri­cel­la zos­ter en­fek­si­yo­nu te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Asik­lo­vi­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğubilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik­te an­cak el­de edi­le­cek ya­rar­la­rın bi­lin­me­yenola­sı risk­ler­den da­ha faz­la ol­du­ğu­na ina­nı­lan du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.An­ne sü­tü­ne dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da geç­ti­ğin­den em­zi­ren an­ne­le­reuy­gu­la­nır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.: De­ri dö­kün­tü­le­ri, bu­lan­tı, kus­ma, is­hal, ka­rınağ­rı­sı, baş dön­me­si, kon­­füz­yon, ha­lu­si­nas­yon­lar, som­no­lans, başağ­rı­sı ve hal­siz­lik görülebilir.

Etkileş.: Pro­be­ni­sid, sis­te­mik ola­rak uy­gu­la­nanasi­k­lo­vi­rin or­ta­la­ma ya­rı­lan­ma sü­re­si­ni ar­tı­rır.

Doz Önerisi:Acyl Krem: 3 sa­at ara ile gün­de 6 kez uy­gu­la­nır. Te­da­vi sü­re­si ge­nel­lik­le 7 gün­dür.Ba­zı hal­ler­de ka­bar­cık­la­rın ka­buk­laş­ma­sı­na ve iyi­leş­me­si­ne ka­darte­da­vi­ye de­vam et­mek ge­re­ke­bi­lir. Yi­ne de ilaç 10 gün­den faz­la kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Acyl Tablet: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de 4-5x1 tab­letve iki ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da 2x1 tab­let­tir. İki ya­şın üs­tün­de­kiço­cuk­lar­da eriş­kin do­zu kul­la­nı­lır. Te­da­vi sü­re­si 5 gün­dür.

Acyl adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki