TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Aerodiol Nazal SpreyServier

Est­ra­di­ol 17b

Ambalaj: 150 µg/dozx60 dozluk (4.2 mL) sprey.

End.:Do­ğal yada cer­ra­hi me­no­po­za bağ­lı est­ro­jen ek­sik­li­ği semp­tom­la­rı ve est­ro­jenyet­mez­li­ği ile in­dük­len­miş os­te­opo­ro­zun ön­len­me­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ge­be­lik ve ge­be­lik kuş­ku­su, em­zir­me, bi­li­nen vekuş­ku­la­nı­lan est­ro­je­ne bağ­lı tü­mör, en­do­met­ri­ozis, ta­nı­sı kon­ma­mışva­ji­nal ka­na­ma, ak­tif ve­ya ya­kın­da ge­çi­ril­miş trom­bo­em­bo­lik du­rum­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Est­ro­je­ne bağ­lı tü­mör geç­mi­şi, ra­him­de fib­ro­mi­yom,le­io­mi­yo­ma, en­do­met­ri­um hi­perp­la­zi­si, me­me­de fib­ro­kis­tik ra­hat­sız­lık,trom­bo­em­bo­lik ra­hat­sız­lık geç­mi­şi (ve­ya risk fak­tör­le­ri­nin var­lı­ğı),hi­per­tan­si­yon, ka­ra­ci­ğer has­ta­lık­la­rı (örn. sa­rı­lık, por­fi­ri,ade­nom), her­pes ges­ta­ti­ones, klo­az­ma, özel­lik­le (gün) ışı­ğa ma­ruzkal­dı­ğın­da yat­kın­lı­ğı olan ka­dın­lar­da, otosk­le­roz, mig­ren ve­ya(şid­det­li) baş ağ­rı­sı du­rum­la­rın­dan her­han­gi bi­ri mev­cut ise, da­haön­ce ol­muş ve/ve­ya ge­be­lik sı­ra­sın­da ağır­laş­mış­sa, est­ra­di­ol te­da­vi­si­ninya­rar­la­rı ola­sı risk­le­re kar­şı de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.: Memelerde du­yar­lık, ağ­rı, şiş­me ve sal­­­­gı, sı­vıre­tan­si­yo­nu, ki­lo ar­tı­şıs ge­çi­ci eri­tem, klo­­­az­ma, kı­za­rık­lık,baş ağ­rı­sı, mig­ren, yor­gun­luk, si­nir­­­li­lik ve ruh ha­li de­ği­şik­lik­le­ri,bu­lan­tı, şiş­kin­lik, ko­le­li­ti­azis, ko­les­ta­tik ik­ter, se­rum ka­ra­ci­ğeren­zim dü­zey­le­rin­de de­ği­şik­lik, za­man­sız va­ji­nal ka­na­ma­lar, ser­viks­tensal­gı, fib­ro­mi­yom bo­yut­la­rın­da art­ma, en­do­met­ri­ozis­te art­ma,trom­bo­zis/­tro­m­bo­em­bo­lizm, hi­per­tan­si­yon, kon­takt lens kul­la­nıl­dı­ğın­dara­hat­sız­lık görülebilir.

Etkileş.: Her­han­gi bir et­ki­le­şim bil­di­ril­me­mek­lebir­lik­te, est­ro­jen­le­rin kor­ti­kos­te­ro­id­le­rin plaz­ma dü­ze­yi­ni ar­tı­ra­bi­le­ce­ği­neda­ir be­lir­ti­ler var­dır. Ek ola­rak, est­ra­di­ol ola­sı­lık­la oral an­ti­ko­agü­lan­la­rınve an­ti­di­ya­be­tik ilaç­la­rın plaz­ma dü­zey­le­ri­ni de­ğiş­ti­re­bi­lir,sük­si­nil­ko­lin, te­ofi­lin­ler ve tro­le­an­do­mi­si­nin plaz­ma dü­zey­le­ri­niar­tı­ra­bi­lir. Ye­ter­li ve­ri ol­ma­mak­la bir­lik­te, bar­bi­tü­rat­lar,kar­ba­ma­ze­pin, gri­se­oful­vin, hi­dan­to­in­ler ve ri­fam­pi­si­nin est­ra­di­olplaz­ma dü­zey­le­ri­ni dü­şür­me­si­nin müm­kün ola­ca­ğı dü­şü­nül­mek­te­dir.

Doz Önerisi: Dozaj hastanın durumuna göre değişiklik gösterir. Ge­nel­liklegün­de 1-4 püskürtme dozu arasında değişmektedir (150-600 mg). Teda­vi­ninönerilen başlangıç dozu 24 saatte bir kez, tek doz olarak uygulanan 300 mg’dir.Uygulama sabah veya akşam herbir burun deliğine birer püskürtme dozu şeklindeuygulanmalıdır.

Aerodiol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki