TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Aethoxysk­le­rol Am­pul/Fla­kon   Cem Farma

Po­li­do­ka­nol

Ambalaj: ‰5: 2 mLx5 am­pul ve 1 g po­li­do­ka­nol içe­ren 30 mLx1fla­kon :: %1: 2 mLx5 am­pul ve 0.5 g po­lid­o­ka­nol içe­ren 30mLx1 fla­kon :: %2: 2 mLx5 am­pul :: %3: 2 mLx5 am­pul­.

End.: Kılcal ve küçük çaplı va­rislerde; orta ve bü­yük çaplıvarislerde; hemo­roid tedavilerinde; endoskopik olarak teş­his edilmiş özofagusvaris kanamalarının teda­visinde ve varislerin ka­nama profilaksisinde;endoskopik olarak teşhis edilmiş, gastrik veya duodenal ülser vb. ka­nama­larda,anji­yo­displa­zi vb.de; ERCP ile yapılan sfinkterotomilerde kanama kont­rolüiçin kullanılır.

Kontr.E.:Bacakvarislerinin sklerozasyonu, ya­ta­lak hastalarda, 3. ve 4. derece daralan arterhastalığı olanlarda ve polidokanole bilinen allerjisi olanlarda kesinliklekontr­endikedir. Şiddetine bağlı olarak aşağıdaki durumlarda nispetenkontrendikedir: Venlerin ya da çevre dokunun enflamasyonu, ateşli olgular,kaşeksi, böbrek has­talıkları (glomerülonefrit, nefroz), antikoagü­lan­larlatedavi edilen hastalarda veya koagülasyon sisteminde değişimler yapan karaciğerhastalığı, yaşlılığa bağlı ağır otonomik labi­li­te, bronşiyal astım, alkolübıraktırma teda­visinden sonra (tekrar baş­la­ma tehlikesi), akut kanamadışında gebeliğin ilk trimesterinde, skle­ro­zas­yon bölgesindeki cilt hasta­lık­ları,ağır kalp hastalıkları, diyabetik ve atero­sklerotik vazokons­t­rüksiyon (hi­per­tan­siyonlaseyreden aterosklerozlar).

Uyar.: Sklerozan ajanlar asla intraarteriyel olarak enjekteedilmemelidir. Çok nadir olgularda anafilaktik şok en ciddi komplikasyon olarakortaya çıkabilir.

­Yan E.:Sklerozas­yonbölgesindeki renk bozulması bilinen en genel yan etki­sidir. Kollaps, başdönmesi, bulantı, görme bozukluğu veya metalik tat gibi geçici reaksiyonlaroluşabilir.

Doz Önerisi:Varis vehemoroid tedavisinde doz: Genelolarak 2 mg/kg/­gün polidokanol dozu aşılmamalıdır. Telenjiektazi skle­rozasyonunda,skleroze edilecek va­rislerin büyüklüğüne göre her enjeksiyon için 0.1-0.2 mL %0.5 Ampul verilebilir.Orta çaplı varislerin skle­rozas­yo­nunda, skleroze edilecek varislerin çapınagöre %2 ya da %3Ampul kullanılır.Büyük varislerin sklerozasyonunda, ilk tedavide 2 mL %3 Ampul veri­l­melidir. Terapötik sonuç­lara ve tedavi edilecekdamarın uzunluğuna göre, ileri seans­larda 2 mL’lik 2-3 enjeksiyon yapılabilir.Hemoroid tedavilerinde, pakenin çapına göre 1 veya 2 mL %3 Ampul kullanılır. Özofagusvarislerinde doz: Gerekli olgularda, totalpolidokanol günlük dozu olan 4 mg/kg üzerine çıkı­labilir. 2-Kanamasız özofagus varisleri: a) Paravasküler: %0.5Flakon terminalözofagusa 40 mL’ye kadar 1 mL’lik bölümler halinde uygulanabilir. İnt­ravasküler:20 mL’ye kadar 2 mL’lik bölümler halinde. b) Ülse­rasyon yoksa: 5-7 gün sonraaynı prosedür %1 Flakon ile uygulanır (azami 25 mL). Duodenal ve gastrik lezyonlarda damar oblite­rasyonu: 0.5-2 mL’lik submukozal depotlar 4 nok­tadan yapılır;Kanayan damarın etrafına ve içine; kanamayan damarın etrafına, sadece sızan birkaynak veya pıh­tının etrafına ve tabanına uygulama yapılır.

Aethoxysklerol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki