TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  27 Şubat 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ak­ni­lox JelAs­sos

Erit­ro­mi­sin

Ambalaj: %2 (20 mg/g)x30 g’lik tüp :: %4 (40mg/g)x30 g’lik tüp.

Eşdeğeri: Eryacne Jel %4: 30 g’lik tüp (Liba).

End.:Ak­ne vul­ga­ri­sinerit­ro­mi­sin ile te­da­vi­si, Pro­pi­oni­bac­te­ri­umac­nes’in in­hi­bis­yo­nu ile lez­yon­la­rınsa­yı­sı­nı azal­tır.

Kontr.E.: Erit­ro­mi­si­ne bi­li­nen hi­per­sen­si­ti­vi­te du­rum­la­rın­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Eş­za­man­lı koz­me­tik pre­pa­rat­la­rın kul­la­nı­mıy­lafi­zik­sel ve kim­ya­sal uyum­suz­luk­lar ola­sı­dır. Ge­be­li­ğin ilk üç ayın­da,bü­tün ilaç­lar­da ol­du­ğu gi­bi erit­ro­mi­sin te­da­vi­si de ke­sil­me­li­dir.Ge­be­li­ğin ge­ri ka­lan dö­nem­le­rin­de ve lak­tas­yon­da kul­la­nı­mı yal­nız­caen­di­kas­yo­nun ge­rek­li­li­ği du­ru­mun­da ve kont­rol al­tın­da ol­ma­lı­dır.

Yan E.: Hi­per­sen­si­ti­vi­te çok na­dir­dir.

Etkileş.: Eş­za­man­lı ola­rak uy­gu­la­nansis­te­mik an­ti­bi­yo­tik­ler­le et­ki­le­şe­bi­le­ce­ği akıl­da tu­tul­ma­lı­dır.Eş­za­man­lı ola­rak kul­la­nı­lan soy­ma pre­pa­rat­la­rı, cilt ir­ri­tas­yo­nu­nane­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: De­ri ta­ma­men yı­kan­dık­tan ve iyi­ce ku­ru­lan­dık­tanson­ra or­ta dü­zey­de ve­ya şid­det­li dü­zey­de ak­ne­li alan­lar­da Ak­ni­lox Jel sa­bah ve ak­şam ol­mak üze­re gün­deiki kez uy­gu­la­nır. Te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­da %4’lük for­mü­las­yo­nunkul­la­nı­mı öne­­ri­lir. Be­lir­gin iyi­leş­me gö­rül­dü­ğün­de, en azın­dan 2ay­lık te­da­vi­den son­ra, %2’lik for­mü­las­yon kul­la­nı­la­bi­lir.

Aknilox adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki