TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Al­ca-C Efer­ve­san Tab­let   No­var­tis CH

Kal­si­yum ase­til­sa­li­si­lat500 mg, C vi­ta­mi­ni 250 mg

Ambalaj: 10 tablet.

End.:Ağ­rı,ateş ve so­ğuk al­gın­lı­ğı te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. Ateş­li hal­ler, de­ği­şikkay­nak­lı ağ­rı­lar­da (örn. baş, kol ve ba­cak ağ­rı­la­rı) en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ase­til­sa­li­silkasi­te kar­şı aşı­rı du­yar­lık ve ağır ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ğin­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ase­til­sa­li­si­lik asit ve tü­rev­le­ri, trom­bo­sit ag­re­gas­yo­nu­nuin­hi­be et­tik­le­rin­den, ye­ni mi­de-ba­ğır­sak ka­na­ma­la­rın­da ve he­mo­ra­jikdi­atez­de (anam­nez­de bi­le ol­sa) çok ted­bir­li olun­ma­lı­dır. Ase­til­sa­li­si­likasit­le te­da­vi edi­len di­ya­be­tik­ler­de, in­sü­lin ve­ya oral an­ti­di­ya­be­tik­le­rindo­zu­nun ayar­lan­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. Bu ne­den­le kan şe­ke­ri da­ha sıkkont­rol edil­me­li­dir. Ge­be­li­ğin son dört haf­ta­sın­da ke­sin­lik­le öne­ril­mez.Em­zir­me sı­ra­sın­da yük­sek doz­lar kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Uzun sü­re kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Mi­de ba­ğır­sakbo­zuk­luk­la­rı ya­pa­bi­lir.

Etkileş.:Prot­rom­bindü­zey­le­ri, ase­til­sa­li­si­lik asit ta­ra­fın­dan dü­şü­rü­le­bi­lir. Bu ne­den­lebir an­ti­ko­agü­lan­la bir­lik­te ve­ril­me­si ge­rek­ti­ğin­de an­ti­ko­agü­lando­zu­nun azal­tıl­ma­sı öne­ri­lir. Kor­ti­kos­te­ro­id­le­rin ay­nı za­man­dakul­la­nı­mı, mi­de-ba­ğır­sak ka­na­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir. Ase­til­sa­li­si­likasit, me­tot­rek­sa­tın yan et­ki­le­ri­ni güç­len­di­rir.

Doz önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de 3 kez 1-2 tab­let, ro­ma­tiz­malağ­rı­lar­da gün­de 4 kez 2 tab­le­te çı­ka­rı­la­bi­lir. 7-15 yaş ara­sın­da­kiço­cuk­lar­a gün­de 1 ve­ya 2 kez 1-2 tab­let ve­ri­le­bi­lir. 7 ya­şın­dan kü­çük­ler­dekul­la­nıl­maz.

AlcaC adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki