TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Al­ca­ine Of­tal­mik So­lüs­yonAl­con

Pro­pa­ra­ka­in HCl

Ambalaj:%0.5x15 mL’lik, ken­din­den dam­la­lık­lı şişe.

End.:Of­tal­mikkul­la­nım için uy­gun olan, ça­buk et­ki­li bir lo­kal anes­te­zik­tir. Of­tal­miklo­kal anes­te­zik en­di­kas­yo­nu, int­ra­okü­ler ba­sın­cın öl­çü­mü (to­no­met­ri),kor­ne­adan ya­ban­cı ci­sim­le­rin ve sü­tur­la­rın alın­ma­sı­nı, di­yag­nos­tikve go­ni­os­ko­pik mu­aye­ne­le­ri kap­sar; ay­rı­ca ka­ta­rakt ame­li­ya­tı gi­bicer­ra­hi iş­lem­ler­den ön­ce to­pi­kal anes­te­zik ola­rak uy­gu­la­nır.

Kontr.E.:Pro­pa­ra­ka­inekar­şı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Uzun sü­re­li kul­la­nı­mı kor­ne­alha­sar, viz­yon kay­bı ve iyi­leş­me­de ge­cik­me­ye ne­den ola­bi­lir. Pro­pa­ra­ka­inHCl bi­li­nen al­ler­ji­si olan has­ta­lar­da, kalp has­ta­lı­ğı olan­lar­da ve­yahi­per­ti­ro­idizm­de ted­bir­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­le­re an­cak çokge­rek­li ol­du­ğu du­rum­lar­da uy­gu­lan­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ye ve­ri­lir­kented­bir­li dav­ra­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Pu­pil­lerdi­la­tas­yon ve­ya sik­lop­le­jik et­ki­ler na­di­ren gö­rül­müş­tür. Lo­kal ve­ya sis­te­mik sen­si­ti­vi­teza­man za­man gö­rü­le­bi­lir. Uy­gu­la­ma­dan bir­kaç sa­at son­ra bir mik­tar lo­kalir­ri­tas­yon ve bat­ma mey­da­na ge­le­bi­lir. Na­di­ren, ani tip­te şid­det­li,tah­mi­nen hi­pe­ral­ler­jik kor­ne­al re­ak­si­yon gö­rü­le­bi­lir. Par­mak uç­la­rı­nınku­ru­ma­sı ve­ya fis­sür­leş­me­si ile al­ler­jik kon­takt der­ma­tit ve ay­rı­cahe­mo­ra­ji, kon­junk­ti­val kon­jes­ti­yon ve kor­ne­al epi­tel­yu­mun yu­mu­şa­mave eroz­yo­nu da ra­por edil­miş­tir.

Doz Önerisi: Ka­ta­rakt ekst­rak­si­yo­nu gi­bi de­rin anes­te­zi­de,5-7 kez her 5-10 da­ki­ka­da bir 1 dam­la. Sü­tur­la­rın alın­ma­sın­da, alın­maiş­le­min­den 2-3 da­ki­ka ön­ce 1-2 dam­la. Ya­ban­cı ci­sim­le­rin alın­ma­sın­da, iş­lem­den ön­ce1-2 dam­la ve to­no­met­ri­de, öl­çüm­den he­men ön­ce 1-2 dam­la.

Alcaine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki