TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Alin Tab­let   Bi­o­far­ma

Fe­nolf­ta­le­in

Ambalaj: 50 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: Laksafenol Tablet:50 mgx20 tablet (Liba).

End.:Lak­sa­tifola­rak akut ve kro­nik fonk­si­yo­nel ka­bız­lı­ğın kı­sa sü­re­li te­da­vi­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Fe­nolf­ta­le­inekar­şı du­yar­lı­ğı olan­lar­ ile apan­di­sit ve­ya apan­di­sit be­lir­ti­le­ri,teş­his edil­me­miş rek­tal ka­na­ma, ba­ğır­sak tı­kan­ma­sı, dış­kı sert­leş­me­si,ko­les­to­mi ve ile­os­to­mi hal­le­rin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ge­nel ola­rak lak­sa­tif­ler ke­sinen­di­kas­yon ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­nel ola­rak lak­sa­tif­lerönem­li bir en­di­kas­yon ol­ma­dık­ça 8-10 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Fe­nolf­ta­le­in fe­çes ve­ya id­rar al­ka­liy­se kır­mı­zıve­ya pem­be ren­ge bo­yar.

Yan E.:Aler­jik de­ridö­kün­tü­le­ri, özel­lik­le fiks eri­tem gö­rü­le­bi­lir. Ste­vens-John­sonsend­ro­mu ve trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra yap­tı­ğı bil­di­ril­miş­tir. Epi­telhüc­re­le­rin­de ze­de­len­me­ye ne­den ola­bi­lir. Sı­vı ve elekt­ro­lit ek­sik­li­ği­neyol aça­bi­lir. Ka­rın ağ­rı­sı, di­ya­re, bu­lan­tı, kus­ma, ha­fif kramp­largö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Fe­nolf­ta­le­inba­ğır­sak yo­luy­la po­tas­yum kay­bı­nı ar­tır­dı­ğın­dan po­tas­yum­lu müs­tah­zar­la­rın,spi­ro­no­lak­ton ve tri­am­te­ren gi­bi po­tas­yum tu­tu­cu di­üre­tik­le­rinet­ki­si­ni azal­ta­bi­lir. Di­ğer di­üre­tik­ler ve kor­ti­kos­te­ro­id­le­rinne­den ol­du­ğu po­tas­yum ka­yıp­la­rı ise ar­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Fenolftaleinin olağan dozu büyüklerde günde 1-4tablettir. Yatarkenbir kerede 3 tabletten fazla alınmamalıdır. 6 yaşından büyük çocuklarda olağandoz ½-1 tablettir. İlaç yemeklerden 2 saat önce veya sonra ½ bardak su ilealınmalıdır.

Alin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki