TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Al­ma Pas­tilAk­de­niz

Di­hid­rok­si­alü­min­yumami­no­ase­tat 500 mg, mag­nez­yum hid­rok­sit 100 mg

Ambalaj: 60 pas­til.

End.: Hi­pe­ra­si­di­te, mi­de ağ­rı­sı, mi­de ve du­ode­nim ül­ser­le­ri,dis­pep­si, mi­de­de şiş­kin­lik his­si, hi­pe­re­me­zis gra­vi­da­rum, al­kol vetah­riş edi­ci ilaç­la­rın ne­den ol­duğu tok­sik gast­rit­ler, in­ta­ni gast­rit­ler,ge­be­le­rin mi­de yan­ma­la­rın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­le­re aşı­rıdu­yar­lı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Diğ­er bü­tün an­ta­sit­ler­de ol­duğugi­bi, ağır böb­rek ha­ra­bi­yet­le­rin­de yük­sek doz­da ve uzun sü­re­li kul­la­nı­mın­danka­çı­nıl­ma­lı­dır. Alü­min­yum ve mag­nez­yum içe­ren bi­le­şik­ler yak­la­şık%1 ora­nın­da sod­yum içe­rir­ler. Dü­şük sod­yum di­ye­ti uy­gu­la­nan has­ta­lar­dabu özel­lik göz önün­de tu­tul­ma­lı­dır. Alü­min­yum bi­le­şik­le­ri uzun sü­rekul­la­nıl­dık­la­rın­da os­te­oma­la­zi ya­pa­bi­lir­ler.

Yan E.: Uzun sü­re­li ve yük­sek doz­da kul­la­nı­mı,asit-baz den­ge­sin­de bo­zul­ma­ya yol aça­bi­lir.

Etkileş.: Fe­ni­to­in, di­gok­sin, iso­ni­azid,tet­ra­sik­lin, am­fe­ta­min, an­ti­ko­agü­lan­lar, an­ti­mus­ka­ri­nik ajan­lar,in­do­me­ta­sin, de­mir tuz­la­rı, nap­rok­sen, fe­no­ti­azin­ler, fe­nil­bu­ta­zon,psö­do­efed­rin, ki­nin, ki­ni­din, sa­li­si­lat­lar ve sül­fa­di­azin ile et­ki­le­şe­bi­le­ceğin­denbu ilaç­lar­la bir­lik­te alın­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Ge­rek­tiğin­de gün­de 1-4 kez 1-2 pas­til ağız­dan emi­le­rekve­ya çiğ­ne­ne­rek alı­nır.

Alma adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki