TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  26 Eylül 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Amaryl Çentikli Tab­letSanofi-Aventis

G­li­me­pi­ri­d

Ambalaj: 1 mgx30 tab­let :: 2 mgx30 tab­let :: 3 mgx30tablet :: 4 mgx30 tablet.

Eşdeğeri: DiamepridTablet: 1 mgx30 tab­let, 2 mgx30tab­let, 3 mgx30 tablet, 4 mgx30 tablet (Abdiİbrahim); Glimax Çentikli Tablet: 1 mgx30 tab­let, 2 mgx30 tab­let, 3 mgx30 tablet (aris); GliridÇentikli Tablet: 1 mgx30 tab­let, 2 mgx30 tab­let, 3 mgx30 tablet (Eczacıbaşı).

End.:Kan şe­ke­ridü­zey­le­ri­nin tek ba­şı­na di­yet, fi­zik­sel eg­zer­siz ve ki­lo kay­bı ileye­te­rin­ce kont­rol edi­le­me­di­ği in­sü­li­ne ba­ğım­lı ol­ma­yan (tip II)di­ya­bet ol­gu­la­rın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: İnsüline bağımlı diyabet, diyabetik koma, ketoasidoz,şiddetli böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğu, glimepirid, diğersülfonilüreler veya sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık durumlarındakullanılmamalıdır. Şiddetli böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozuklu­ğunda,insüline geçiş gereklidir. Gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.

Uyar.: Oral hipoglisemik ilaçlarınuygulanmasının, tek başına diyet ya da diyet artı insülinle tedaviye kı­yaslakardiyovasküler mortalitede artışla bağıntılı oldu­ğu bildirilmiştir. Op­ti­malkan şe­ke­ri kont­ro­lü­nü sağ­la­mak için; doğ­ru bes­len­me, dü­zen­li ve ye­ter­lifi­zik­sel eg­zer­siz ve eğer ge­rek­li ise ki­lo kay­bı, en az dü­zen­li gli­me­pi­ridalı­mı ka­dar önem­li­dir. Hi­po- ve­ya hi­perg­li­se­mi­ye bağ­lı ola­rak dik­katve re­ak­si­yon bo­zu­la­bi­lir; ta­şıt ve­ya ma­ki­ne kul­la­nı­m ye­te­ne­ğiet­ki­le­ne­bi­lir.

Yan E.: Bağışıklık sistemi bozuklukları, kanve lenfatik sistem bozuklukları, metabolizma ve beslenme bozuklukları, gözbozuklukları, gastrointestinal bozukluklar, hepatobiliyer bozukluklar, cilt vesubkutan doku bozuklukları görülebilir.

Etkileş.: Fenilbutazon, azapropazon,oksifenbutazon, insülin ve diğer oral antidiyabetikler, metformin, salisilatlarve paraaminosalisilik asit, anabolik steroitler ve erkek seks hormonları,kloramfenikol, kumarin antikoa­gülanlar, fenfluramin, fibratlar, ACEinhibitörleri, fluoksetin, sülfinpirazon, belirli uzun etkili sülfonamidler,tetrasiklinler, MAO inhibitörleri, kuinolon antibiyotikler, probenesid,mikonazol, yüksek doz parenteral pentoksifilin, tritokualin, allopurinol,sempatolitik, siklo-, tro- ve ifosfamidler glimepridin hipoglisemik etkisiniartırabilir. Estrojenler ve progestojenler, salüretikler, tiyazit diüretikler,tiroid sitümile eden ajanlar, glukokorti­ko­itler, fenotiyazin türevleri,klorpromazin, adrenalin ve sempatomimetikler, yüksek dozlarda nikotinik asit venikotinik asit deriveleri, (uzun süreli kullanılan) laksatif­ler, fenitoin,diazoksit, glukagon, barbitüratlar ve rifam­pisin, asetazolamid. H2antagonistleri, beta-blokerler, klonidin ve rezerpin kan şekerini düşürücüetkinin artmasına ya da zayıflamasına yol açabilir. Alkol alımı, glimepridinkan şekerini düşü­rücü etkisini önceden tahmin edilemeyen bir biçimde artırabilirya da zayıflatabilir. Glimepirid, kumarin türevlerinin etkisi artabilir ya daazalabilir.

Doz Önerisi: 16 yaşın üstündekilerde ve yetişkinlerde başlangıç dozu,gün­de bir kez 1 mg Amaryl'dir. Eğer iyi kontrol sağlanabilirse, bu doz devamtedavisi için kullanılabilir. Yeterli kontrol sağla­na­mıyorsa, glisemidüzeylerine dayalı olarak, ka­demeli ve her kademe (aşama) arasında 1-2haftalık ara­lar olacak şekilde günlük 2, 3, 4 mg'ye kadar doz artırılabilir.Sade­ce istisnai durumlarda günde 4 mg'den fazla doz iyi sonuç verebilir.Tavsiye edilen maksimum doz günde bir kez 6 mg glimepiriddir.

Amaryl adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki