TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Ocak 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
-->
:: Vademecum

Amb­reks Şu­rup    No­bel

Amb­rok­sol HCl

Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Amb­rolŞu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (De­va); Flu­ib­ronŞu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (San­ta Far­ma); Mu­ko­ralŞu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (Bi­o­far­ma); PulmorŞu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (Drogsan); Sek­rolŞu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (Bi­lim); Tusilin Şurup: 30 mg/5 mLx150 mL (Mecom).

Ambreks Pe­di­yat­rik Şu­rup

Amb­rok­sol HCI 15mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Amb­rolPediyatrik Şu­rup: 15 mg/5mLx100 mL (De­va); Mu­ko­ral Pedi­yatrik Şu­rup:15 mg/5 mLx100 mL (Bi­o­far­ma).

End.:So­lu­numyol­la­rı­nın sal­gı bo­zuk­luk­la­rıy­la bir a­ra­da o­lan a­kut ve kro­nikhas­ta­lık­la­rı, ö­zel­lik­le a­kut ve kro­nik bron­şit­ler, ast­ma­ti­formbron­şit, bronş ast­ma­sı, bron­şi­ek­ta­zi, la­ren­jit, cer­ra­hi gi­ri­şimson­ra­sı bron­ko­pul­mo­ner komp­li­kas­yon­la­rın te­da­vi­si ve pro­fi­lak­si­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Amb­rok­so­lave bir me­ta­bo­li­ti o­lan brom­hek­si­ne a­şı­rı du­yar­lı o­lan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Amb­rok­sol, ko­de­in ve di­ğer an­ti­tüs­sif­ler­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ka­ra­ci­ğer ve böb­rek has­ta­la­rın­dadik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin ilk üç a­yın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­diğinden, em­zi­ren­ler­de dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lıdır.

Yan E.:Ba­zı du­rum­lar­dami­de, ba­ğır­sak bo­zuk­luk­la­rı, is­hal, de­ri dö­kün­tü­sü, ka­şın­tı, kus­ma,hal­siz­lik, baş ağ­rı­sı gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Amb­reks Şu­rup: Yetişkin hastalarda, tedavinin ilk 2-3gününde, gün­de 3 defa 5 mL'lik ölçekli kaşığı ile 1-2 ölçek (5-10 mL=30-60 mgambroksol), daha sonra günde 3 kez 5 mL'lik ölçekli kaşığı ile 1 ölçekkullanılmalıdır. Tedavi süresi 8-10 gündBu Alana Reklam verin!

Bu alana reklam verin, karlı çıkın,Hemde aylık sadece 75 YTL ye
www.turkmedikal.net/reklam/
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki