TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  24 Eylül 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
-->
:: Vademecum

Amb­reks Şu­rup    No­bel

Amb­rok­sol HCl

Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Amb­rolŞu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (De­va); Flu­ib­ronŞu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (San­ta Far­ma); Mu­ko­ralŞu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (Bi­o­far­ma); PulmorŞu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (Drogsan); Sek­rolŞu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (Bi­lim); Tusilin Şurup: 30 mg/5 mLx150 mL (Mecom).

Ambreks Pe­di­yat­rik Şu­rup

Amb­rok­sol HCI 15mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Amb­rolPediyatrik Şu­rup: 15 mg/5mLx100 mL (De­va); Mu­ko­ral Pedi­yatrik Şu­rup:15 mg/5 mLx100 mL (Bi­o­far­ma).

End.:So­lu­numyol­la­rı­nın sal­gı bo­zuk­luk­la­rıy­la bir a­ra­da o­lan a­kut ve kro­nikhas­ta­lık­la­rı, ö­zel­lik­le a­kut ve kro­nik bron­şit­ler, ast­ma­ti­formbron­şit, bronş ast­ma­sı, bron­şi­ek­ta­zi, la­ren­jit, cer­ra­hi gi­ri­şimson­ra­sı bron­ko­pul­mo­ner komp­li­kas­yon­la­rın te­da­vi­si ve pro­fi­lak­si­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Amb­rok­so­lave bir me­ta­bo­li­ti o­lan brom­hek­si­ne a­şı­rı du­yar­lı o­lan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Amb­rok­sol, ko­de­in ve di­ğer an­ti­tüs­sif­ler­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ka­ra­ci­ğer ve böb­rek has­ta­la­rın­dadik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin ilk üç a­yın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­diğinden, em­zi­ren­ler­de dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lıdır.

Yan E.:Ba­zı du­rum­lar­dami­de, ba­ğır­sak bo­zuk­luk­la­rı, is­hal, de­ri dö­kün­tü­sü, ka­şın­tı, kus­ma,hal­siz­lik, baş ağ­rı­sı gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Amb­reks Şu­rup: Yetişkin hastalarda, tedavinin ilk 2-3gününde, gün­de 3 defa 5 mL'lik ölçekli kaşığı ile 1-2 ölçek (5-10 mL=30-60 mgambroksol), daha sonra günde 3 kez 5 mL'lik ölçekli kaşığı ile 1 ölçekkullanılmalıdır. Tedavi süresi 8-10 gündBu Alana Reklam verin!

Bu alana reklam verin, karlı çıkın,Hemde aylık sadece 75 YTL ye
www.turkmedikal.net/reklam/
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki