TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  24 Eylül 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Amb­rol Şu­rupDe­va

Amb­rok­sol HCl

Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Amb­reksŞu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (No­bel); Flu­ib­ronŞu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (San­ta Far­ma); Mu­ko­ralŞu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (Bi­o­far­ma); PulmorŞu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (Drogsan); Sek­rolŞu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (Bi­lim); Tusilin Şurup: 30 mg/5 mLx150 mL (Mecom).

Amb­rol Pediyatrik Şurup

Amb­rok­sol HCl

Ambalaj: 15 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Amb­reksPediyatrik Şu­rup: 15 mg/5mLx100 mL (No­bel); Mu­ko­ral Pediyatrik Şu­rup:15 mg/5 mLx100 mL (Bi­o­far­ma).

Amb­rol Tab­let

Amb­rok­sol HCl

Ambalaj: 30 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: FluibronTab­let: 30 mgx20 tablet (Santa Farma); Mu­ko­ralTab­let: 30 mgx20 tablet (Bi­o­far­ma); Sek­rolTab­let: 30 mgx20 tablet (Bi­lim).

End.:So­lu­numyol­la­rı­nın sal­gı bo­zuk­luk­la­rıy­la bir a­ra­da o­lan a­kut ve kro­nikhas­ta­lık­la­rı, ö­zel­lik­le a­kut ve kro­nik bron­şit­ler, ast­ma­ti­formbron­şit, bronş ast­ma­sı, bron­şi­ek­ta­zi, la­ren­jit, cer­ra­hi gi­ri­şimson­ra­sı bron­ko­pul­mo­ner komp­li­kas­yon­la­rın te­da­vi­si ve pro­fi­lak­si­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Amb­rok­so­lave bir me­ta­bo­li­ti o­lan brom­hek­si­ne a­şı­rı du­yar­lı o­lan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Amb­rok­sol, ko­de­in ve di­ğer an­ti­tüs­sif­ler­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ka­ra­ci­ğer ve böb­rek has­ta­la­rın­dadik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin ilk üç a­yın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­diğinden, em­zi­ren­ler­de dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lıdır.

Yan E.:Ba­zı du­rum­lar­dami­de, ba­ğır­sak bo­zuk­luk­la­rı, is­hal, de­ri dö­kün­tü­sü, ka­şın­tı, kus­ma,hal­siz­lik, baş ağ­rı­sı gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:Amb­rolŞu­rup: Eriş­kin­le­re, te­da­vi­nin ilk 2-3 gü­nü, gün­de 3 kez 5 mL (3x30 mg)ola­rak ve­ri­lir. Bu­nun ar­dın­dan 8-10 gün sü­rey­le gün­de 2 kez 5 mL (2x30mg) ve­ri­le­rek te­da­vi sür­dü­rü­lür. Ço­cuk­la­ra, te­da­vi­ninbaş­lan­gı­cın­da, aşa­ğı­da be­lir­ti­len doz bir mis­li ar­tı­rı­la­rak uy­gu­la­na­bi­lir.Bu­nun ar­dın­dan aşa­ğı­da be­lir­ti­len doz­lar­la te­da­vi sür­dü­rül­me­li­dir:0-2 yaş ara­sın­da­ki ço­cuk­la­ra gün­de 2 kez 1.25 mL; 2-5 yaş ara­sın­da­kiço­cuk­la­ra gün­de 3 kez 1.25 mL; 5-12 yaş ara­sın­da­ki ço­cuk­la­ra gün­de2-3 kez 2.5 mL ola­rak ve­ri­lir. Te­da­vi­ye 8-10 gün de­vam edi­lir. Amb­rolPediyatrik Şu­rup: 0-2 yaş arasındaki çocuklara: Günde 2 kez 1/2 ölçü kaşığı( 2 kez 2.5 mL). 2-5 yaş arasındaki çocuklara: Günde 3 kez 1/2-1 ölçü kaşığı (3 kez 2.5 - 5 mL). 5 -12 yaş arasındaki çocuklara: Günde 2 kez 1-2 ölçü kaşığı(2 kez 5-10 mL) olarak verilir. Amb­rol Tablet: Eriş­kin­le­re te­da­vi­nin ilk 2-3gü­nü gün­de 3 kez 1 tab­let ola­rak ve­ri­lir. Bu­nun ar­dın­dan 8-10 gün sü­rey­legün­de 2 kez 1 tab­let ve­ri­le­rek te­da­vi sür­dü­rü­lür.

Ambrol adlı ilacın fiyatı için tıklayın



<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki