TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  16 Aralık 2018, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Am­lo­dis Tab­let     Ec­za­cı­ba­şı

Am­lo­di­pin

Ambalaj: 5 mgx20 ve 30 tab­let :: 10 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: 5 mgx30 tab­let (Sa­no­vel); Am­lo­vas Tab­let: 5 mgx20 tablet, 10 mgx20 tablet (Drogsan); Di­lo­pin Tab­let: 5 mgx20 tablet, 10 mgx20 tablet (Mü­nir Şa­hin); Mo­no­vas Tab­let: 5 mgx20 tab­let, 10 mgx20 tablet (Mustafa Nevzat); Ni­pi­dol Tab­let: 5 mgx20 tab­let, 10 mgx20 tablet (Bi­o­far­ma); Nor­lo­pin Tab­let: 5 mgx20 tab­let, 10 mgx20 tablet (Sa­ba); Norvadin Tab­let: 5 mgx20 ve 30 tab­let, 10 mgx20tablet (Abdi İbrahim); Nor­vascTab­let: 5 mgx20 ve 30 tab­let, 10 mgx20 tablet (Pfi­zer); Va­so­card Tab­let: 5 mgx20 ve 30 tab­let, 10 mgx20tablet (Ab­far); VazkorTab­let: 5 mgx20 tab­let, 10 mgx20 tablet (Deva).

End.: Kal­si­yumiyon akı­şı in­hi­bi­tö­rü­ olarak, hipertansiyon tedavisi ile stabil veprinzmetal anjina tedavisinde endikedir.

Kontr.E.: Am­lo­di­pin,di­hid­rop­ri­din­le­re du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Am­lo­di­pi­nin va­zo­di­la­tör et­ki­si­ninbaş­la­ma­sı ted­ri­ci­dir. Bu ne­den­le am­lo­di­pi­nin oral kul­la­nı­mın­danson­ra na­dir akut hi­po­tan­si­yon ol­gu­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Am­lo­di­pin,özel­lik­le cid­di aort ste­no­zu bu­lu­nan has­ta­lar­da dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır.Am­lo­di­pi­nin ya­rı-öm­rü ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı bo­zul­muş has­ta­lar­dauza­mak­ta­dır ve do­zaj öne­ri­le­ri sap­tan­ma­mış­tır. İlaç bu has­ta­lar­daih­ti­yat­la kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik ve­ya lak­tas­yon dö­ne­min­de­kigü­ve­nir­li­ği sap­tan­ma­mış­tır. Ge­be­ler­de kul­la­nı­mı an­cak da­ha gü­ven­libir te­da­vi al­ter­na­ti­fi bu­lun­ma­dı­ğı ve has­ta­lı­ğın ken­di­si­nin an­neve fe­tüs için da­ha bü­yük risk ta­şı­dı­ğı du­rum­lar­da öne­ri­lebilir.

Yan E.:Baş ağ­rı­sı,ödem, yor­gun­luk, uy­ku bas­ma­sı, bu­lan­tı, ka­rın ağ­rı­sı, yüz­de kı­zar­ma,çar­pın­tı ve baş dön­me­si görülebilir. Ba­ğır­sak ha­re­ket­le­rin­de de­ği­şik­lik,art­ral­ji, as­te­ni, dis­pep­si, disp­ne, di­ş e­ti hi­perp­la­zi­si, ji­ne­ko­mas­ti,im­po­tens, üri­ner fre­kans­ta art­ma, duy­gu­sal de­ği­şik­lik­ler, kas kramp­la­rı,mi­yal­ji, ka­şın­tı, dö­kün­tü, gör­me­de bu­la­nık­lık ve na­di­ren eri­te­mamul­ti­for­me­ de bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Te­da­vi­ye gün­de tek doz 5 mg ile baş­la­nır. 2 haf­taiçin­de is­te­nen so­nuç alı­na­maz­sa, doz iki ka­tı­na (gün­de tek doz ola­rak10 mg) çı­ka­rı­lır. Tiyazit gru­bu di­üre­tik, be­ta-blo­ker ve ACE in­hi­bi­tör­le­riy­lekom­bi­ne ol­a­rak kul­la­nıl­dı­ğın­da doz ayar­la­ma­sı­na ge­rek yok­tur.

Amlodis adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki