TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ane­xa­te En­füz­yon IVRoc­he

Flu­ma­ze­nil

Ambalaj: 0.5 mg/5 mLx5 am­pul : 1 mg/10 mLx5 ampul.

End.: Benzodiyazepinlerin mer­­­­ke­­zi sedatif etkilerinintamamen veya kısmen tersine çev­ril­mesinde endikedir. Bu nedenle, aşağıdakiendi­kas­­yon­larda anestezi ve yoğun bakımda kullanılır. Anestezide: En­dük­si­yonve sür­dü­rülmesinde benzodiya­ze­pinlerin kulla­nıldığı genel anestezininsonlan­dırılması. Hem hastanede yatan, hem de ayakta tedavi gören hastalarda,kısa tanısal ve tera­pötik işlemlerde kullanılan benzodiyazepinlerin sedatifetki­lerinin tersine çevrilmesi. Yoğunbakımda ve nedeni bilinmeyen bilinç kaybına yaklaşımda: Flumazenil, benzodiyazepin entoksikasyonlarının tanısı­nınkonmasında ya da böyle bir durumun olmadığının belirlenmesinde kulla­nılır.Benzo­di­yazepinlerle olan doz aşımı durumlarında, benzodiya­ze­pin­lerinmerkezi etkileri­nin spesifik olarak geri döndü­rül­mesinde (gereksiz birentübasyonu önlemek ya da entübas­yona olanak vermek için spontan solunum vebilincin geri döndürülmesi) de kullanılabilir.

Kontr.E.: Flumazenile karşı aşırı duyarlılığı oldu­ğu bilinenlerdekontr­en­di­kedir. Kafa içi basıncı kont­rolü veya status epileptikus gibiyaşamı tehdit edici potansiyel durumların kontrolü için benzodiyazepin veril­enhastalarda flumazenil kontrendikedir.

Uyar.: Birçok ilacın bir arada yüksek doz alınmasında flu­mazenilkulla­nı­lırken, özellikle siklik antidepresanlar gibi yüksek dozda alınan diğerilaç­ların konvülsiyon, kardiyak disritmi gibi toksik etkileribenzodiyazepinlerin etkilerinin geri dönüşümü sırasında ortaya çıkabileceğindendolayı özel dikkat gerektirir. IV flu­ma­zenil uygulamasının ardındanhastaların uyanık ve bi­linçli olmalarına karşın, önceden alınmış olanbenzodiya­ze­pi­nin etkisi geri dönebileceğinden, hastalar uygulama­dan sonraki24 saat süresince tam bir zihinsel uyanıklık ge­rektiren tehlikeli işlere(tehlikeli bir makineyi işletmek ya da mo­torlu araç kullanmak gibi) giriş­memeleriko­nusunda uya­rılma­lıdır. Gebelik sırasında ilaç tedavisinin faydalarıfetusta meydana gelebilecek olası riske karşı incelenmelidir. Emzirenannelerde, acil durumlarda parenteral flumazenil uygulaması kontrendikedeğildir.

Yan E.: Hızla uygulanan flumazenil enjeksiyonundan sonra na­di­renank­si­yete hissi, çarpıntı ve korku gibi ya­kınmalar göz­lenmiştir. Özellikleepileptik hastalarda olmak üzere, çok nadir olarak nöbet geliştiği bil­di­rilmiştir.Anamnezinde pa­nik bozuklukları olan hastalarda fluma­zenilin panik ataklarıuyardığı bildirilmiştir.

Etkileş.:Flumazenil, benzodiyazepinlerin merkezi etkilerini blokeeder. Zopiklon, triazolopiridazinler ve diğer benzodiya­ze­pin olmayanagonistlerin benzodiyazepin reseptörleri üze­rindeki etkileri de flumazenil ilebloke edilir.

Doz Önerisi: Bir anestezist ya da deneyimli bir hekim tarafındansadece IV olarak uygulanmalıdır.

Anexate adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki