TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

An­tep­sin Süs­pan­si­yon   Bi­lim

Suk­ral­fat

Ambalaj: 1 g/5 mLx250 mL’lik şişe.

An­tep­sin Tab­let   

Suk­ral­fat

Ambalaj: 1 gx60 tablet.

End.:Mi­de ve du­o­de­num ü­lser­le­ri­nin te­da­vi­si ve nüks­le­ri­ninön­len­me­si, gast­rit (özel­lik­le as­pi­rin ve di­ğer NSAI ilaç­la­rın ve saf­ra­nınoluş­tur­du­ğu), ref­lü özo­fa­jit, stres ül­ser­le­ri ve ka­na­ma­la­rı­nın ön­len­me­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Bi­li­nen bir kont­ren­di­kas­yo­nu yok­tur.

Uyar.: e­be­ler üze­rin­de ya­pıl­mış ça­lış­ma­larbu­lun­ma­dı­ğın­dan ke­sin ge­rek­li du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır. İla­cın süt­le atı­lıp atıl­ma­dı­ğıbi­lin­me­mek­te­dir.

Yan E.: Kons­ti­pas­yon, di­ya­re, bu­lan­tı, gast­rik ra­hat­sız­lık,ha­zım­sız­lık, ağız ku­ru­lu­ğu, kı­za­rık­lık, ka­şın­tı, sırt ağ­rı­sı, başdön­me­si ve uy­ku ha­li na­di­ren gö­rül­müş­tür.

Etkileş.: Tet­ra­sik­lin, fe­ni­to­in ve si­me­ti­din ile bir­lik­tealın­dı­ğın­da, bu ilaç­la­rın bi­yo­ya­rar­la­nı­mı­nı azal­ta­bi­lir. Bir ön­lemola­rak suk­ral­fa­tın bu ilaç­lar­dan 2 sa­at ön­ce ve­ya son­ra alın­ma­sıöne­ri­lir. An­ta­sit­ler, suk­ral­fat­tan ya­rım sa­at ön­ce ve­ya son­ra alın­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Antepsin Süspansiyon: Gast­rik ve du­ode­nal ül­ser­de sa­bah ve ak­şam 10 mLalı­nır. Bu doz ile ge­nel­lik­le 1-2 haf­ta için­de te­da­vi­ye ya­nıt alı­nır.Te­da­vi­ye 4 ile 8 haf­ta de­vam edil­me­li­dir. Ül­ser pro­fi­lak­si­sin­deise gün­de 2 kez 5 mL alın­ma­lı­dır. Özo­fa­jit­ler­de ise gün­de 4 kez 5 mLalın­ma­lı­dır. Antepsin Tablet: Mi­de ül­se­ri, du­ode­num ül­se­ri,ref­lü özo­fa­jit: Sa­bah kah­val­tı­dan 1 sa­at ön­ce ve ge­ce ya­tar­ken, gün­de2 kez 2 tab­let 4-8 haf­ta sü­rey­le. Mi­de ül­se­ri nük­sü, du­ode­num ül­se­rinük­sü: Sa­de­ce ge­ce ya­tar­ken, 6 ay­lık pe­ri­yot­lar­la gün­de 2 tab­let.Stres ül­se­ri ve ka­na­ma­la­rında 4 sa­at­te 1 tab­let (gün­de 8 tab­le­te çı­ka­bi­lir).Mak­si­mum gün­lük doz 8 g’dir. Ül­ser t­eda­vi­si için 4-6 haf­ta­lık bir sü­rege­rek­mek­te­dir.

Antepsin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki