TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Anzatax En­jek­tabl So­lüs­yonOrna

Pak­li­tak­sel

Ambalaj: 30 mg/5 mLx1 fla­kon :: 150 mg/25 mLx1 fla­kon.

Eşdeğeri: Taxol EnjektablSolüsyon: 30 mg/5 mLx1 fla­kon (BMS).

End.: Over kanserinin birinci basamak tedavisinde platin içerenbir preparat ile kombine olarak; metastatik over kanserinde ikinci seçenektedavisinde; metastatik meme kanserinin standart tedavisi başarısız olduğundaikinci seçenek tedavisinde; küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin (NSCLC)ilk seçenek tedavisinde platin içeren bir preparat ile kombine olarak;nod-pozitif meme kanserli hastalarda standart kombinasyon tedavisini takibenadjuvan olarak; meme kanserinin adjuvan tedavisinden sonra 6 ay içinde nükseden hastalarda ilk seçenek tedavisinde (uygulanan ilk seçenek tedavisindeklinik açıdan kontrendikasyon olmadıkça bir antrasiklin yer almalıdır) veAIDS’e bağlı Kaposi Sarkoma’nın ikinci seçenek tedavisinde endikedir.

Kontr.E.: Başlangıç nötrofil sayısı 1.500 hücre/mm3’­dendüşük solid tümörü olan hastalarda ve başlangıç ya da takip eden nötrofilsayımları 1.000 hücre/mm3’den düşük olan AIDS'e bağlı Kaposi Sarkomuolan hastalarda da kontrendikedir.

Uyar.: Kanser kemoterapi ilaçlarının kullanı­mında deneyimli birdoktorun gözetimi altında uygulanmalıdır. Önemli aşırıduyarlık reaksi­yonlarıgelişebileceğinden, uygun destekleyici ekipmanların bulundurulması ge­rekir. Ortadereceli ile ciddi karaciğer yetersizliği olan hastalara uy­gulandığındadikkatli olunmalı ve doz ayarlamasına dikkat edilmelidir. Fetüse zarar verebileceğinden gebeliksırasında kullanımı kontrendikedir. Emzirme sırasında kontrendikedir.

Yan E.: He­matolojik toksisite,enfeksiyonlar, febril nötropeni, dispne, terle­me, göğüs ağrısı, taşikardi,döküntü, hipotansiyon, hipertansiyon, inter­stis­yel pnömoni, akciğer fibrozu,pulmoner emboli, periferal nöropati, art­ral­ji/mi­yalji, bağırsaktıkanıklığı/perforasyon, pankreatit, iskemik kolit, dehidratasyon, tırnakyatağında pigmentasyon ya da renk değişimi, ödem, asteni, halsizlikgörülebilir.

Etkileş.: Sisplatinden sonra verildiğinde,daha belirgin mìyelosupresyon ve paklitaksel klirensinde azalma görülür.Ketokonazol, verapamil, diazepam, kinidin, deksametazon, siklosporin,teniposid, etoposid ve vinkristin, tes­tosteron, 17a-etinil estradiol, retinoik asit vekörsetin ile etkileşir. Dok­so­ru­bisinin plazma düzeyleri pak­litaksel vedoksorubisinin kombine uygulanması ile ar­tabilir.

Doz Önerisi: Paklitaksel uygulanmadan önce, ciddi hipersensitivitereaksiyonlarını önlemek için tüm hastalara kortikosteroid­ler,antihistaminikler (H1-H2 antagonistleri) ile pre­medi­kas­yonuygulanmalıdır. Over kanserinin primer tedavisi için; paklitaksel 3 haftada bir3 saatlik intravenöz infüzyon ile 175-225 mg/m2 veya alternatifuygulama olarak 24 saatlik intravenöz infüzyon ile 135 mg/m2verilmelidir. Metastatik over kanseri ve metastatik meme kanserinin tedavisiiçin; önerilen paklitaksel dozu 175 mg/m2’dir. Küçük hücreli olmayanakciğer kanserlerinin (NSCLC) primer ve sekonder tedavisi için; önerilenpaklitaksel dozu her üç haftada bir 3 saat boyunca uygulanan 135 mg/m2intravenöz infüzyon dozudur. Nod-pozitif meme kanseri için önerilen paklitakseldozu standart tedaviyi takiben her üç haftada bir 3 saat boyunca intravenözolarak uygulanan 175 mg/m2 infüzyon dozudur. AIDS’e bağlı KaposiSarkoma’nın ikinci seçenek tedavisinde; her üç haftada bir 3 saatte intravenözinfüzyon ile 135 mg/m2 paklitaksel veya her iki haftada bir 3 saatteintravenöz infüzyon ile 100 mg/m2 paklitaksel uygulanır. İlerlemişHIV hastalığında, hastaların nötrofil sayımları 1.000 hücre/mm3altında olursa paklitaksel tedavisi başlatılmamalı veya tekrarlanmamalıdır.

Anzatax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki