TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ari­mi­dex FilmTab­letAst­ra­Ze­ne­ca

Anast­ro­zol

Ambalaj: 1 mgx28 tablet.

End.:Hormon-reseptör pozitif postmenopozal kadınlardaerken evre meme kanserinin tedavisinde ve ta­mok­si­fenve­ya di­ğer an­ti­est­ro­jen­ler­le te­da­vi son­ra­sı has­ta­lı­ğı iler­le­mişpost­me­no­po­zal ka­dın­lar­da iler­le­miş me­me kan­se­ri­nin te­da­vi­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ge­be­lik ve lak­tas­yon­da, cid­diböb­rek bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da, or­ta şid­det­li ve­ya cid­di ka­ra­ci­ğerbo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da ve anast­ro­zo­la kar­şı bi­li­nen aşı­rı du­ya­rlı­ğıolan­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Est­ro­jen içe­ren te­da­vi anast­ro­zo­lun far­ma­ko­lo­jiket­ki­si­ni or­ta­dan kal­dı­ra­ca­ğın­dan, be­ra­ber uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­da ta­şıtkul­lan­mak gi­bi dik­kat ge­rek­ti­ren iş­ler­de bo­zul­ma ola­bi­lir. Has­ta­la­rınaraç ve ma­ki­ne kul­lan­ma ye­te­ne­ği­ni azalt­maz. Bu­na rağ­men anast­ro­zolkul­la­nı­mıy­la as­te­ni ve uy­ku ha­li ra­por edil­di­ğin­den, böy­le semp­tom­larolur­sa dik­kat et­mek ge­re­kir.

Yan E.: Sı­cak bas­ma­sı, va­ji­nal ku­ru­luk,saç­la­rın dö­kül­me­si, ano­rek­si, bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, as­te­ni, uy­kuha­li, baş ağ­rı­sı, de­ri dö­kün­tü­sü, ilk bir­kaç haf­ta­da na­dir ola­rakva­ji­nal ka­na­ma görülebilir. To­tal ko­les­te­rol dü­zey­le­rin­de ha­fif ar­tı­şane­den ola­bi­lir.

Etkileş.: Est­ro­jen içe­ren te­da­vi anast­ro­zo­lunfar­ma­ko­lo­jik et­ki­si­ni or­ta­dan kal­dı­ra­ca­ğın­dan, bir­lik­te uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Yaş­lı­lar da­hil ye­tiş­kin­ler­de oral ola­rak gün­de1 kez 1 mg kul­la­nı­lır. Erkenevre meme kanserinde şu anda tedavinin 5 yıl devam etmesi önerilmektedir.Tedavinin optimal süresi henüz saptanmamıştır

Arimidex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki