TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Asta­fen Şu­rupİl­san

Ke­to­ti­fen

Ambalaj: 1 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Za­di­tenŞu­rup: 1 mg/5 mLx100 mL (No­var­tis Phar­ma).

Asta­fen Tab­let

Ke­to­ti­fen

Ambalaj: 1 mgx30 tablet.

Eşdeğeri: Za­di­tenTab­let: 1 mgx30 tablet (No­var­tis Phar­ma).

End.:Uzun sü­re­li ko­ru­yu­cu ola­rak bron­şi­yal as­tma (ka­rı­şıkda­hil bü­tün form­la­rı), aler­jik bron­şi­tin, sa­man nez­le­si eş­liğin­deast­ma­tik semp­tom­la­rın uzun sü­re­li pro­fi­lak­si­si, çe­şit­li aler­ji­le­rin,aler­jik ri­ni­tin, aler­jik ri­ni­tin de­ri re­ak­si­yon­la­rı­nın pro­fi­lak­tikve semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Ast­ma kri­zi anın­da ve­ril­me­si,kri­zi or­ta­dan kal­dır­maz. Mul­ti­sis­tem al­ler­jik ra­hat­sız­lık­la­rınte­da­vi ve ko­run­ma­sın­da; akut ve kro­nik ür­ti­ker, ato­pik der­ma­tit, al­ler­jikri­nit ve kon­junk­ti­vit­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Bi­li­nen kont­ren­di­kas­yo­nu yok­tur.

Uyar.: Ke­sin ge­rek­si­nim ol­ma­dık­ça ge­be­le­reve em­zi­ren­le­re ve­ril­me­me­li­dir. Uzun sü­re­li ke­to­ti­fen te­da­vi­si­nebaş­lan­dığın­da kul­la­nıl­mak­ta olan an­ti­ast­ma­tik ilaç­lar ani ola­rakke­sil­me­me­li­dir. Ste­ro­ide bağım­lı­lığı olan has­ta­lar­da ad­re­no­kor­ti­kalyet­mez­lik bu­lu­na­bi­le­ceğin­den özel­lik­le sis­te­mik kor­ti­kos­te­ro­id­lerve ACTH ani ola­rak ke­sil­me­me­li­dir. Te­da­vi­nin ilk gün­le­rin­de re­ak­si­yon­larbo­zu­la­bi­le­ceğin­den, has­talar ara­ba ve­ya ma­ki­ne kul­la­nır­ken dik­katet­me­leri ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Te­da­vi­nin ba­şın­da se­das­yon ve ba­zı ol­gu­lar­daen­der ola­rak ağız ku­ru­luğu ve baş dön­me­si gö­rü­le­bi­lir. En­der ola­rakki­lo ar­tı­şı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Se­da­tif­le­rin, hip­no­tik­le­rin, an­ti­his­ta­mi­nik­le­rinve al­ko­lün et­ki­si ke­to­ti­fen­le kuv­vet­le­ne­bi­lir. Oral an­ti­di­ya­be­tik­ler­lekul­la­nıl­dığın­da çok en­der ola­rak trom­bo­sit sa­yı­mın­da re­ver­sibl birazal­ma gö­rül­müş­tür.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de 2x1 tab­let (ge­rek­tiğin­de2x2 tab­let) ve­ya 2x1 öl­çek şu­rup ve ço­cuk­lar­da 2x0.025 mg/kg’dir.

Astafen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki