TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Atas­pin Tab­letAta­bay

Ase­til­sa­li­si­likasit

Ambalaj: 80 mgx20 ve 500 tab­let :: 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: As­pi­nal Tab­let: 500 mgx20 tablet (Mü­nir Şa­hin); As­pi­rin Tab­let: 500 mgx20 tablet (Ba­yer).

End.: İl­ti­ha­bi du­rum­lar­da, ör­ne­ğin akut ve kro­nikro­ma­tiz­mal has­ta­lık­lar­da; ağ­rı­lar­da, ör­ne­ğin baş ve diş ağ­rı­sı,bel ağ­rı­sı (lum­ba­go), nev­ral­ji, si­ya­tik, mig­ren ve adet san­cı­la­rın­da;so­ğuk al­gın­lı­ğı, grip ve ha­fif en­fek­si­yon­lar­da gö­rü­len ağ­rı veateş du­rum­la­rın­da en­di­ke­dir. Düşük dozlarda ayrıca antiagregan olarakkullanılır.

Kontr.E.: Sa­li­si­lat­la­ra ve di­ğer nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç­la­ra kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da, ka­na­ma eği­li­mi­nin art­tı­ğıpa­to­lo­jik du­rum­lar­da, ge­be­li­ğin son üç ayın­da, glu­koz-6-fos­fat de­hid­ro­ge­nazek­sik­li­ğin­de, gast­ro­in­tes­ti­nal ka­nal­da kro­nik ve ak­tif ül­se­riolan­lar­da kul­la­nıl­ma­sı sa­kın­ca­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer ha­ra­bi­ye­ti olan­lar­da,ay­rı­ca cer­ra­hi girişimde bulunulacak ki­şi­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ge­be­ler­dekul­la­nımı öne­ril­mez. Emzi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Gast­ro­in­tes­ti­nal he­mo­ra­ji, ül­se­ras­yon, tin­ni­tus,ver­ti­go, ge­çi­ci işit­me kay­bı, ka­na­ma za­ma­nı­nın uza­ma­sı ve na­di­renlö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni, plaz­ma de­mir kon­sant­ras­yo­nun­da düş­megö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: An­ti­ko­agü­lan­la­rın ve oral hi­pog­li­se­mi­yan­la­rınet­ki­si­ni po­tan­si­ye­li­ze eder. Sa­li­si­lat­lar kü­çük doz­lar­da pro­be­ne­sidve sül­fin­pi­ra­zo­nun üri­ko­zü­rik et­ki­si­ni azal­tır. Spi­ro­no­lak­ton­laolu­şan sod­yum it­ra­hı, sa­li­si­lat var­lı­ğın­da aza­la­bi­lir. Al­kol­le,kor­ti­kos­te­ro­id­ler­le bir­lik­te kul­la­nı­mı gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem­deka­na­ma ola­sı­lı­ğı­nı ar­tı­rır. Pi­ra­zo­lon tü­rev­le­riy­le bir­lik­tekul­la­nı­mı gast­ro­in­tes­ti­nal ül­se­ras­yon ris­ki­ni ar­tı­rır. Üri­neral­ka­li­leş­ti­ri­ci­ler, fe­no­bar­bi­tal ve prop­ra­no­lol ase­til­sa­li­si­likasi­din et­ki­si­ni azal­tır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de 3-4 kez 500-1000 mg ve ço­cuk­lar­da1-2 kez 80 mg’dir.

Ataspin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki