TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Azeltin Film TabletBiofarma

Azitromisin

Ambalaj: 500 mgx3 tablet.

Eşdeğeri: Aza­cidFilm Tab­let: 500 mgx3tablet (Fako); Azit­ro Film Tab­let:500 mgx3 tablet (De­va); Azo­maxFilm Tab­let: 500 mgx3tablet (Ko­çak); Az­ro Film Tab­let:500 mgx3 tablet (Ec­za­cı­ba­şı); TremacFilm Tablet: 500 mgx3tablet (Sanovel); Zit­ro­max Film Tab­let:500 mgx3 tablet (Pfi­zer).

Azeltin Oral Süspansiyon

Azitromisin

Ambalaj: 200 mg/5 mLx15 mL (pediyatrik) ve 30 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Aza­cidOral Süs­pan­si­yon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL (Fako); Azit­ro Oral Süs­pan­si­yon:200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL (Deva); Azo­maxOral Süs­pan­si­yon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL (Ko­çak); Az­ro Oral Süs­pan­si­yon:200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL (Ec­za­cı­ba­şı); TremacOral Süs­pansiyon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL (Sanovel); Zit­ro­max Oral Süs­pan­si­yon:200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL (Pfi­zer).

End.: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit, S. pneu­monia veya H. influenza’nın nedenolduğu hafif şiddette top­lumda kaza­nıl­mış pnönomi olguları gibi alt solunumyolu enfek­si­yonla­rında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; otitis medi­a­­dave faren­jit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yolları enfeksiyonlarındaendikedir. Azitromisin, erkeklerde ve ka­dınlarda cinsel iliş­kiyle bulaşan ve Chlamydia trachomatis’e bağ­­lı,komp­like olmayan geni­tal enfeksiyonların tedavi­sin­de endikedir. Ayrıca, Haemophilus ducreyi’ye bağlıyumuşak şankr ve çoğul dirençli olmayan Neisseria gonorrhoeae’ya bağlıkompli­kas­yonsuz genital enfeksiyonların tedavisinde de endi­kedir, fakatberaberinde bir Treponemapallidum enfeksiyonu olup olmadığısaptanmalıdır.

Kontr.E.:Özgeçmişinde azit­romisine ya da makro­lidantibiyotiklerin herhangi birine karşı bir alerjik reaksi­yon bulunanhastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT (SGPT) düzeyleri vehiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyar.:Anjiyoödem ve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjikreaksi­yonlar bildirilmiştir. Daha çok kara­ci­ğer yolu ile elimineedildiğinden, belirgin ka­raciğer fonksi­yon bozukluğu olan hastalaraazitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böb­rek yet­mez­liği olanhastalarda azitromisin kullanı­mı­na ilişkin yeterli veri olma­dığından, buhastalara azitromisin verilirken dik­kat gös­teril­melidir. Gebe kadınlardasadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütü ile atılıpatılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromi­sin verilirken dikkatliolunmalıdır.

Yan E.:Anoreksi, bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi,karında rahatsızlık (ağrı/kramp), kabız­lık, gaz, psödo­membranöz kolit venadiren dilde renk deği­şikliği görülebilir.

Etkileş.:Azitromisin ile ergot türevlerinin aynı za­man­da kul­la­nımıkontr­endikedir. Azitromi­sin ile siklo­sporin ara­sındaki etkileşimbilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynı zamanda kulla­nımında ihtiyatlıolunmalıdır. Azit­romisin ve digoksini birlikte alan hastalarda digoksindüzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalı­dır. Hem azitromisin hemantasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamanda alınmamalıdır. Azitromisinve triazo­la­mın bera­ber uygulanması durumunda, triazolamın kli­rensiazalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisini artırabilir.

Doz Önerisi: Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonrakullanılmalıdır. Yetişkinlerde, kronik obstrüktif akciğer hastalığında akutbakteriyel enfeksiyonda, toplumdan kazanılmış pnömonide, farenjit vetonsillitte, komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında ilk güntek doz olarak 500 mg, 2-5. günlerde ise 250 mg olarak kullanılır. Haemophilus ducreyi’ninneden olduğu genital ülserde ve C.trachomatis’in neden olduğu non-gonokoksiküretrit ve servisitte 1 g tek doz olarak kullanılır. Gonorede 2 g tek doz olarakkullanılır. Çocuklarda, streptokokal farenjit tedavisi dışında, 3 gün süre ile10 mg/kg/gün veya ilk gün 10 mg/kg/gün, 2-5. günler 5 mg/kg/gün olarakkullanılır. Streptokokal farenjitte ise 5 gün süre ile 12 mg/kg olarakkullanılır.

Azeltin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki