TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Bek­la­zon K­rem     Bi­lim

Bek­lo­met­a­zo­n dip­ro­pi­o­na­t

Ambalaj: ‰0.25x30 g’lik tüp.

Bek­la­zon Los­yon

Bek­lo­met­a­zo­n dip­ro­pi­o­nat

Ambalaj: %0.025x50 mL’lik şişe.

Bek­la­zon Po­mat

Bek­lo­met­a­zo­n dip­ro­pi­o­nat

Ambalaj: %0.025x30 g’lik tüp­.

End.:Psö­ri­azis,her tür­lü kon­takt der­ma­tit­le­ri, her tür­lü ek­ze­ma­lar, se­bo­re­ik der­ma­ti­tis,in­tert­ri­go, ilaç erüp­si­yon­la­rı, ço­cuk ek­ze­ma­sıy­la ato­pik der­ma­ti­tis,ışın­la­ma ve fi­zik­sel et­ken­le­re bağ­lı der­ma­ti­tis­ler ve ya­nık­lar,nö­ro­der­ma­toz­lar, li­ken ru­ben pla­nus, ür­ti­ker, ak­ne, dis­ko­id lu­puseri­te­ma­to­zus vb. Müs­tah­zarın los­yon for­mu özel­lik­le sı­zın­tı­lı lez­yon­lar­lasaç­lı de­ri ve vü­cu­dun kıl­lı böl­ge­le­ri için özel­lik­le uy­gun­dur.

Kontr.E.:De­ri en­fek­si­yon­la­rıay­rı bir te­da­vi ge­rek­ti­rir ve ya­nıt ge­ci­kir­se ste­ro­id uy­gu­la­ma­sı­nason ve­ril­me­li­dir. De­ri tü­ber­kü­lo­zun­da, her­pes gru­bu en­fek­si­yon­la­rın­da,çi­çek vb. gi­bi vi­rü­tik cilt has­ta­lık­la­rın­da, can­lı vi­rüs aşı­la­rıuy­gu­la­ma­la­rı sı­ra­sın­da, va­ri­koz ül­ser­le­r­de ve di­ğer staz ül­ser­le­rin­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Uzun sü­re kul­la­nıl­dı­ğın­da de­ri­denemi­len ilaç, sis­te­mik yan et­ki­le­re ne­den ola­bi­lir. Di­abe­tes mel­li­tus,pep­tik ül­ser, os­te­opo­roz, psi­koz eği­li­mi, böb­rek yet­mez­li­ği, kon­jes­tifkalp yet­mez­li­ği, hi­per­tan­si­yo­nu olan ve yaş­lı ki­şi­ler­de dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­sı fe­tu­su da et­ki­le­ye­bi­lir;ke­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­de ise dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Özel­lik­lege­niş böl­ge­le­re ka­pa­lı te­da­vi şek­lin­de uy­gu­lan­dı­ğın­da yan et­ki­le­reyol aça­bi­le­cek öl­çü­de ab­sorp­si­yo­na uğ­ra­ya­bi­lir. Ço­cuk­lar­da ka­pa­lıte­da­vi şek­lin­de uy­gu­lan­ma­sa bi­le uzun sü­re­li kul­la­nı­mı ad­re­nalsüp­res­yo­na ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Has­ta böl­ge­ye in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de sü­rü­lürve ha­fif­çe ovu­lur. Baş­lan­gıç­ta, müs­tah­zar gün­de 2 kez uy­gu­la­nır. Da­hason­ra lez­yon iyi­leş­me­ye yö­ne­lin­ce uy­gu­la­ma da­ha uzun ara­lık­lar­laya­pı­lır ve hat­ta te­da­vi ta­ma­men ke­si­lir.

Beklazon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki