TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Bi-Profenid TabletEczacıbaşı

Ketoprofen

Ambalaj: 150mg (dıştaki hızlı salınımlı tabakada 75 mg ve içteki değiştirilmiş salınımlıtabakada 75 mg) x20 tablet.

End.: Erişkinler ve 15 yaşın üzerindeki ergenlerde;romatoid artrit, ankilozan spondilit veya Reiter Sendromu ve psöriatik artritbenzeri kronik enflamatuvar romatizmal hastalıkların uzun süreli semptomatiktedavisinde, bazı ağrılı ve düşkünlük yaratan osteoartritlerin uzun sürelisemptomatik tedavisinde; humeroskapular periartrit, tendinit, bursit gibi eklemdışı romatizmal hastalıkların akut alevlenmelerinin kısa süreli semptomatiktedavisinde; mikrokristalin artrit, osteoartrit, bel ağrısı, radikülalji gibihastalıkların akut alevlenmelerinin kısa süreli semptomatik tedavisinde;kas-iskelet sisteminin iyi huylu, akut post-travmatik hastalıklarının kısasüreli semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontr.E.: Ketoprofene aşırı duyarlığı olduğubilinen kişilerde, gebeliğin son üç ayında, ketoprofen ya da aspirin ve diğernonsteroid antienflamatuvar ilaçlar gibi benzer etkinliğe sahip ilaçlarınkullanımından sonra astım ortaya çıktığı bildirilen kişilerde,gastrointestinal, serebrovasküler veya başka bir aktif kanaması olan kişilerde,aktif mide ve bağırsak ülseri bulunan kişilerde, ciddi karaciğer yetmezliğibulunan kişilerde, ciddi böbrek yetmezliği bulunan kişilerde, kontroledilemeyen ciddi kalp yetmezliği bulunan kişilerde ve glutene karşı aşırıduyarlılığı veya intoleransı bulunan kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyar.: Astım ile birlikte kronik rinit,kronik sinüzit ve/veya nazal polipozu olan hastalarda, Aspirin ve/veyanonsteroid antienflamatuvar ilaçlara (NSAEİ) karşı alerji riski bu hastalıklarıbulunmayan kişilere göre daha yüksektir. Gastrointestinal kanama veya ülser durumunda derhaltedavi sonlandırılmalıdır. Laktoz içerdiğinden, konjenital galaktozemisi olan,glukoz veya galaktoz malabsorpsiyon sendromu olan veya laktaz eksikliği bulunanhastalarda kullanılmamalıdır. NSAEİ'ler gebeliğin ilk beş ayında çok gerekliise kullanılmalıdır. Çok dikkatli izlem gerektiren doğumdaki kullanımlarıdışında, NSAEİ'lerin gebeliğin altıncı ayından sonra kullanımı kontrendikedir.NSAEİ'ler anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde kullanılmamaları önerilir.Hastalar; baş dönmesi, uyku hali, konvülsiyonlar ve görme bozuklukları benzeriyan etkilerin ortaya çıkabileceği konusunda uyarılmalı ve bu semptomlar ortayaçıkarsa araç ve makine kullanmamaları önerilmelidir.

Yan E.: En ciddi istenmeyen etkiler;gastroduodenal ülser, gastro-intestinal kanama ve intestinal perforasyondur.

Etkileş.: Yüksek doz salisilatlar dahilNSAEİ'ler ile birlikte kullanımları önerilmez.Oral antikoagülanlar veparenteral heparinle birlikte kullanımları önerilmez. Lityum plazmadüzeylerinin toksik düzeylere çıkması söz konusu olabilir. Ketoprofen kullananhastalarda, metotreksat uygulamasından 12 saat önce ketoprofen kullanımısonlandırılmalıdır. Metotreksat uygulamasından sonra ketoprofen uygulayabilmekiçin 12 saat geçmesi beklenmelidir. Diüretikler, ACE inhibitörleri veanjiyotensin II reseptör blokerlerinin antihipertansif etkileri azalır.Tedavinin başlangıcında hastalar rehidrate edilmeli ve böbrek işlevleriyakından izlenmelidir. Tiklodipin, klopidogrel, tirofiban, eptifibatid, absiksimab,iloprost gibi trombosit inhibisyonunda rol alan ilaçlar birbirleriyleetkileşebilir. Bu ürünlerin heparin, oral antikoagülanlar ve trombolitikler ilebirlikte kullanılması kanama riskini artırır. Potasyum tuzları, potasyum tutucudiüretikler, ACE inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör blokerleri, NSAEİ'ler,(düşük molekül ağırlıklı ve fraksiyone olmayan) heparinler, siklosporin vetakrolimus, trimetoprim gibi hiperkalemiye yol açabilen ilaçlar bir aradakullanıldığında hiperkalemi riski artar.NSAEİ ile b-bloker ilaçlar birliktekullanıldığında b-bloker ilaçların antihipertansifetkileri azalabilir. NSAEİ'ler rahim içi araçların (RİA) etkinliğini azaltarakgebeliği önleyici etkilerinin azalmasına neden olabilirler.

Doz Önerisi: Tabletler bir bardak su ile yemek aralarındaalınmalıdır. Uzun süreli semptomatik tedavide günde bir kez bir tablet (150 mg)ya da günde iki kez ½ tablet (75 mg) dozunda kullanılır. Akut tedavide isegünde iki kez bir tablet (150 mg) kullanılır. Yaşlı hastalarda başlangıç dozudüşürülmelidir. Karaciğer ve böbrek bozukluğu bulunanlarda etkili en düşükdozlar kullanılmalıdır.

BiProfenid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki