TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  31 Mayıs 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Bi­lo­kan For­te Dam­laBerksam

Gink­go bi­lo­ba ekst­re­si

Ambalaj: 40 mg/mLx50 mL’lik ambalaj.

Eşdeğeri: Te­bo­kan Fort Dam­la: 40 mg/mLx50 mL (Abdi İbrahim).

Bi­lo­kan For­te FilmTab­let

Gink­go bi­lo­ba ekst­re­si

Ambalaj: 40 mgx20 ve 50 film tablet.

Eşdeğeri: Gineksin-F Film Tablet:40 mgx20 ve 50 tablet(Deva); Gin­go­bil Film Tab­let: 40 mgx20 ve 50 tablet (TriP­har­ma); Se­re­maks Fort Film Tab­let: 40 mgx20 ve 50 tablet (Hüs­nü Ar­san); Tanakan Film Tablet: 40 mgx20 ve50 tablet (Mecom); TebokanFort Film Tablet: 40 mgx20 ve 50 tablet (Abdi İbrahim).

End.:Or­ga­nikbe­yin send­ro­mu­na bağ­lı ola­rak ge­li­şen se­reb­ral per­for­mans bo­zuk­luk­la­rı­nınsemp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de (ha­fı­za za­yıf­lı­ğı, kon­sant­ras­yon bo­zuk­lu­ğu,ruh­sal uyum bo­zuk­luk­la­rı, baş dön­me­si, ku­lak çın­la­ma­sı ve baş ağ­rı­sı,pri­mer he­def grup, pri­mer de­je­ne­ra­tif de­mans, vas­kü­ler de­mans ve heriki­si­nin miks form­la­rın­da­ki de­mans send­rom­la­rı olan has­ta­lar­dır);pe­ri­fe­rik ar­te­ri­yel ok­lu­zif has­ta­lık­lar­da Fon­ta­ine sta­ge II (in­ter­mit­tanklo­di­kas­yo)’de ağ­rı­sız yü­rü­me me­sa­fe­si­nin iyi­leş­ti­ril­me­si; vas­kü­lerve­ya in­vo­lüs­yo­na bağ­lı ver­ti­go ve ku­lak çın­la­ma­sın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Gin­kgo gli­ko­zid­le­ri­ne kar­şı ön­ce­den oluş­muş aşı­rıdu­yar­lık du­rum­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Yan E.:Ha­fif gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık,baş ağ­rı­sı, aler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı görülebilir.

Doz Önerisi:Bilokan Damla: De­mans send­ro­mun­da gün­de 3 kez 20-40 dam­la (gün­lükdoz 120-240 mg). Pe­ri­fe­rik ar­te­ri­yel ok­lu­zif has­ta­lık, ver­ti­go, ku­lakçın­la­ma­sı gi­bi du­rum­lar­da gün­de 3 kez 25 dam­la ve­ya gün­de 2 kez 40dam­la. Bilokan Tablet: De­mans send­ro­mun­da gün­de 3 kez 1-2 tab­let (gün­lükdoz 120-240 mg). Te­da­vi­nin sü­re­si semp­tom­la­rın şid­de­ti­ne bağ­lı­dırve bu kro­nik has­ta­lık­ta en az 8 haf­ta sür­me­li­dir. Pe­ri­fe­rik ar­te­ri­yelok­lu­zif has­ta­lık, ver­ti­go, ku­lak çın­la­ma­sın­da gün­de 3 kez 1 tab­letve­ya gün­de 2 kez 2 tab­let. Pe­ri­fe­rik ar­te­ri­yel ok­lu­zif has­ta­lık­ta,ağ­rı­sız yü­rü­me me­sa­fe­si­nin iyi­leş­ti­ril­me­si mi­ni­mum 6 haf­ta­lıkte­da­vi ge­rek­ti­rir.

Bilokan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Sigarayı Bırakma Günü  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki