TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  31 Mayıs 2023, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Blep­ha­mi­de Li­qu­ifilm Süs­pan­si­yon   Abdiİbrahim

Sül­fa­se­ta­mid so­dy­um%10, pred­ni­zo­lo­n ase­tat ‰2, fe­ni­lef­ri­n HCI ‰12

Ambalaj: 5 mL’lik dam­la­lık­lı şişe.

End.:Pü­rü­lanol­ma­yan ble­fa­rit ve ble­fa­ro­kon­junk­ti­vit (se­bo­ral, sta­fi­lo­ko­kal,aler­jik) pü­rü­lan ol­ma­yan kon­junk­ti­vit­te (aler­jik ve bak­te­ri­yel) en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Akut her­pessimp­leks (dend­ri­tik ke­ra­tit), pü­rü­lan ve te­da­vi­ edil­me­miş en­fek­si­yon­lar,vak­si­nia va­ri­sel­lay­la kor­nea ve kon­junk­ti­vi­ta­nın di­ğer bir­çok vi­ralra­hat­sız­lık­la­rı, okü­ler tü­ber­kü­löz ve gö­ze ait man­tar has­ta­lık­la­rıve bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lıkdu­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Du­yar­lı ki­şi­ler­de uzun sü­re kul­la­nım so­nu­cu göziçi ba­sın­cı ar­ta­bi­lir. Dar açı­lı glo­ko­mu olan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Her­pes simp­leks ge­çir­miş has­ta­la­rın kor­ti­kos­te­ro­id­le te­da­vi­sibü­yük bir dik­kat ge­rek­ti­rir. Ge­be­lik­te ve em­zi­ren an­ne­ler­de ye­ter­likont­rol­lü ça­lış­ma­lar ol­ma­dı­ğın­dan an­cak ya­rar/za­rar risk­le­ri gözönü­ne alı­na­rak uy­gu­la­nır.

Yan E.: Bi­le­şim­de­ki an­ti­bi­yo­ti­ğekar­şı aler­jik du­yar­lık gö­rü­le­bi­lir. Ste­ro­ide kar­şı, glo­ko­ma doğ­ruge­li­şen göz içi ba­sın­cın­da ar­tış, na­di­ren op­tik si­nir ha­sa­rı, pos­te­ri­orsub­kap­sü­ler ka­ta­rakt olu­şu­mu ve ya­ra iyi­leş­me­sin­de ge­cik­me gi­biyan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Du­ru­mun cid­di­ye­ti­ne gö­re en uy­gundo­zaj şek­li gün­de 2 i­le 4 kez bir dam­la­dır. Ge­nel­lik­le ble­fa­ri­tiner­ken ve a­kut dö­nem­le­rin­de Blep­ha­mi­de kul­la­nı­mı çok hız­lı ve et­ki­li so­nuç ve­rir ve bua­maç­la di­rekt o­la­rak gö­ze dam­la­tı­lıp faz­la­sı göz ka­pa­ğı­na ya­yı­lır.Fa­kat ra­hat­sız­lık sa­de­ce göz ka­pa­ğı i­le il­gi­li i­se di­rekt o­la­raklez­yon o­lan böl­ge­ye uy­gu­la­na­bi­lir.

Blephamide adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Sigarayı Bırakma Günü  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki