TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Bus­pon Kap­sül    De­va

Bus­pi­ro­n HCI

Ambalaj: 5 mgx25 ve 50 kapsül.

End.:Ge­nel­leş­mişank­si­ye­te­nin (ge­ne­ra­li­zed an­xi­ety di­sor­der) semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ka­ra­ciğerve böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı, dur­gun­luk hal­le­ri, akut dar açı­lıglo­kom, mi­yas­te­nia gra­vis ve ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. 18 ya­şın­dankü­çük­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Gün­lük ya­şa­mın stres­le­ri­ne bağ­lıank­si­ye­te ve ge­ri­lim, her­han­gi bir ank­si­yo­li­tik kul­la­nı­mı ge­rek­tir­mez.Ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. An­ne sü­tü­ne ne öl­çü­de geç­tiği bi­lin­me­diğin­den,em­zi­ren an­ne­ler­de risk/ya­rar ora­nı göz önü­ne alın­ma­lı­dır.

Yan E.:Dis­fo­ri,ser­sem­lik, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, hal­siz­lik, gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık­lar(mi­de ya­kın­ma­la­rı, bu­lan­tı ve is­hal) gö­rü­le­bi­lir. Bağım­lı­lık, yok­sun­luk,to­le­rans, su­is­ti­mal po­ten­si dü­şük olup, ge­nel­lik­le has­ta­nın te­da­vi­yeuyum­suz­luğu (dis­fo­ri­ye bağ­lı) söz ko­nu­su ola­bil­mek­te­dir.

Etkileş.:Di­gok­sin,diğer SSS dep­re­san­la­rı, tra­zo­don ve ha­lo­pe­ri­dol ile et­ki­leş­tiği­nigös­te­ren ça­lış­ma­lar var­dır. Her­ ne ­ka­dar al­kol ile et­ki­leş­tiği­nigös­te­ren her­han­gi bir bul­gu yok­sa da, bir ara­da kul­lan­mak­tan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Te­da­vi­ye gün­de 3 kez 5 mg bus­pi­ronve­ri­le­rek baş­la­nır. Op­ti­mum doz gü­nde 20-30 mg (bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de)ara­sın­da deği­şir. Mak­si­mum gün­lük doz 60 mg’yi geç­me­me­li­dir.

Buspon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki