TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Aralık 2019, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ca­fer­got Tab­let  No­var­tisPhar­ma

Er­go­ta­mi­n tar­ta­rat1 mg, ka­fe­in 100 mg

Ambalaj: 20 tablet.

End.:Akut mig­renkriz­le­ri ve ben­zer vas­kü­ler baş ağ­rı­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kimad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lık; ye­ter­siz pe­ri­fe­riksir­kü­las­yon, ob­li­te­ra­tif vas­kü­ler has­ta­lık, ko­ro­ner kalp has­ta­lı­ğı,ağır hi­per­tan­si­yon; re­nal ve­ya he­pa­tik yet­mez­lik; sep­tik du­rum­lar;ge­be­lik, em­zir­me.

Uyar.: El ve ayak par­mak­la­rın­da ka­rın­ca­lan­ma gi­bi semp­tom­laror­ta­ya çı­kar­sa ilaç alı­mı ke­sil­me­li ve he­men ge­rek­li ted­bir­leralın­ma­lı­dır. Bu kom­bi­na­s­yon akut mig­ren kriz­le­ri­nin te­da­vi­siiçin dü­zen­len­miş­tir. Pre­ven­tif (in­ter­val) te­da­vi ama­cıy­la ve uzunsü­re alın­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tıve kus­ma, pa­res­te­zi, ekst­re­mi­te­ler­de ağ­rı ve hal­siz­lik ve­ya pe­ri­fe­rikva­zo­konst­rik­si­yon gi­bi yan et­ki­ler du­yar­lı ki­şi­ler­de ve­ya uzun sü­re­lite­da­vi­ler­den son­ra or­ta­ya çı­ka­bi­lir.

Etkileş.:Tro­le­an­do­mi­sin,erit­ro­mi­sin ve­ya jo­sa­mi­sin­le bir­lik­te er­go­ta­min kul­la­nı­mı, er­go­ta­mi­ninplaz­ma kon­sant­ras­yo­nu­nun yük­sel­me­si­ne, böy­le­lik­le is­ten­me­yenbir pe­ri­fe­rik va­zo­konst­rik­si­yo­na ne­den ola­bi­lir. Er­go­ta­min veprop­ra­no­lo­lü bir­lik­te kul­la­nan has­ta­la­rın kü­çük bir bö­lü­mün­de va­zos­pas­tikre­ak­si­yon­lar ra­por edil­miş­tir.

Doz Önerisi: Mig­ren kriz­le­ri­nin ilk semp­tom­la­rın­da alın­ma­lı­dır.Ye­tiş­kin­ler­de Ca­fer­got ilk kez kul­la­nı­lı­yor­sa baş­lan­gıç do­zu ola­rak 2tab­let öne­ri­lir. Ya­rım sa­at için­de et­ki gö­rül­mez­se 1 tab­let da­haalın­ma­lı­dır. Ge­re­kir­se her ya­rım sa­at­te 1 tab­let alın­ma­lı­dır. Da­hason­ra­ki kul­la­nım­lar­da baş­lan­gıç do­zu, da­ha ön­ce­ki kriz­le­ri ön­le­mekiçin kul­la­nı­lan do­za bağ­lı ola­rak, 3 tab­le­te çı­ka­rı­la­bi­lir. Ağ­rıke­sil­mez­se 1 tab­let da­ha alı­na­bi­lir. Ge­re­kir­se her ya­rım sa­at­tebir 1 tab­let, gün­lük aza­mi doz aşıl­ma­dan alı­na­bi­lir. Kriz ba­şı­na ve­yagün­lük aza­mi doz ye­tiş­kin­ler­de 6 tab­let, haf­ta­lık aza­mi doz 10 tab­let­tir.

Cafergot adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki