TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cal­ci­di­ne Gra­nül    Bi­ofar­ma

Er­go kal­si­fe­rol (D2vi­ta­mi­ni) 3000 Üİ, kal­si­yum glu­ko­nat 375 mg, kal­si­yum mag­nez­yum ino­si­to­hek­za­fos­fat125 mg/5 g

Ambalaj: 75 g’lik plas­tik ku­tu­lar­da.

End.:D vi­ta­mi­niek­sik­li­ği­nin te­da­vi ve pro­fi­lak­si­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Hi­per­kal­se­mi, D hi­per­vi­ta­mi­no­zu,hi­per­fos­fa­te­mi ve hi­per­pa­ra­ti­ro­idizm­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Nut­ris­yo­nel ne­den­le­re bağ­lıol­ma­yan ra­şi­tizm ve os­te­oma­la­zi­nin (ai­le­sel hi­po­fos­fa­te­mi, re­nalos­te­odist­ro­fi, me­ta­bo­lik asi­doz, Fan­co­ni send­ro­mu) yük­sek doz­daer­go­kal­si­fe­rol, kal­si­fe­dol ve­ya kal­sit­ri­ol ile te­da­vi­si ge­rek­li­dir.Ge­be­lik­te ge­rek­si­ni­min öte­sin­de yük­sek doz­lar­da D vi­ta­mi­ni kul­lan­mak­tanka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Er­go­kal­si­fe­rol, an­cak hi­per­kal­se­mi­yebağ­lı ola­rak yan et­ki­ler oluş­tu­rur. Bu ne­den­le, hi­per­kal­se­mi be­lir­ti­le­rivar­sa D vi­ta­mi­ni in­tok­si­kas­yo­nu baş­la­mış de­mek­tir. Hi­per­kal­se­mi­niner­ken be­lir­ti­le­ri kons­ti­pas­yon, di­ya­re, baş ağ­rı­sı, ano­rek­si,ağız­da me­ta­lik tat, bu­lan­tı, kus­ma, su­sa­ma, ağız­da ku­ru­luk, yor­gun­luk,kuv­vet­siz­lik; geç be­lir­ti­le­ri ise ke­mik ağ­rı­sı, bu­la­nık id­rar, kon­vül­zi­yon­lar,hi­per­tan­si­yon, ışı­ğa kar­şı du­yar­lık, arit­mi­ler, ka­şın­tı, men­tal de­ğiş­me­ler,kas ağ­rı­sı, akut pank­re­atit, bu­lan­tı, kus­ma, za­yıf­la­ma, sık id­ra­raçık­ma­dır.

Etkileş.: Bar­bi­tü­rat, fe­ni­to­in gi­bi he­pa­tikmik­ro­zo­mal en­zim in­dük­si­yo­nu ya­pan mad­de­ler er­gol­si­fe­rol yı­kı­mı­nıar­tı­ra­bi­lir. Tiyazit sı­nı­fı di­üre­tik­le­rin kal­si­yum bi­le­şik­le­rive D vi­ta­mi­ni ile kul­la­nıl­ma­sı hi­per­kal­se­mi ris­ki­ni ar­tı­ra­bi­lir.Ko­les­ti­ra­min,ko­les­ti­pol ve li­kit pa­ra­fin D vi­ta­mi­ni emilimini azal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Nut­ris­yo­nel D vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği, ra­şi­tizm veos­te­oma­la­zi te­da­vi­si için, bü­yük­le­re gün­de 1000-2000 üni­te (¼-½ öl­çek),ço­cuk­la­ra gün­de 1000-4000 üni­te (¼-1 öl­çek) öne­ri­lir. Te­da­vi­ye ay­lar­cade­vam ge­rek­li­dir. Kli­nik, rad­yo­lo­jik ve bi­yo­kim­ya­sal iyi­leş­me sap­tan­dık­tanson­ra, D vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği­ni do­ğu­ran şar­tlar sü­rü­yor­sa, bü­yük­ler­deve ço­cuk­lar­da gün­de 400 üni­te ile te­da­vi sür­dü­rü­lür. Uzun sü­re an­ti­kon­vül­zanalan­lar­da gö­rü­len os­te­oma­la­zi­nin te­da­vi­si için bü­yük­le­re gün­de1000-4000 üni­te (¼-1 öl­çek), ço­cuk­la­ra gün­de 1000 üni­te (¼ öl­çek) öne­ri­lir.

Calcidine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki