TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  22 Eylül 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cal­pol Süs­pan­si­yon        GSK

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj:120 mg/5mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: A-PerPe­di­yat­rik Şu­rup: 120 mg/5mLx150 mL (Aro­ma); Ge­ral­gi­ne-P Elik­­sir: 120 mg/5 mLx150 mL (Mü­nir Şa­hin); Mi­na­fenŞu­rup: 120 mg/5 mLx150 mL (Drog­san); Pa­ra­ce­ta­molPe­di­yat­rik Elik­sir: 120 mg/5mLx150 mL (Sa­ba); Pa­ra­se­dol Elik­sir: 120 mg/5 mLx150 mL (Ko­çak); Se­da­lonElik­sir: 120 mg/5 mLx150 mL (Gün­sa); SetamolPediyatrik Eliksir: 120 mg/5mLx150 mL (Ye­ni İlaç); Ta­mol Şu­rup: 120 mg/5 mLx150 mL (İl­san); Tem­poElik­sir: 120 mg/5 mLx150 mL (Ak­de­niz).

Cal­pol-6 Plus Süs­pan­si­yon

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj:250 mg/5mLx150 mL’lik şişe.

Cal­pol Tab­let

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj:500 mgx30tablet.

Eşdeğeri: PanadolFilm Tab­let: 500mgx30 tablet (GSK).

End.:Baş ağ­rı­sı,mig­ren, adet san­cı­la­rı, diş ağ­rı­sı, so­ğuk al­gın­lı­ğı ve gri­pal en­fek­si­yon­la­rabağ­lı ağ­rı, nev­ral­ji, nev­rit, si­ya­tik, lum­ba­go, kas ve ek­lem ağ­rı­la­rı,or­ta ku­lak ağ­rı­la­rı, si­nü­zit ve cer­ra­hi ope­ras­yon­la­ra ve­ya ya­ra­lan­ma­la­rabağ­lı ağ­rı­lar ile adet zor­luk­lar­ın­dan kay­nak­la­nan ağ­rı­lar­da en­di­ke­dir.Ase­til­sa­li­si­likasi­te du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da al­ter­na­tif ilaç ola­rak kul­la­nı­lır.

Kont­r.E.: Pa­ra­se­ta­mo­le aşı­rı du­ya­rlı­ğıol­du­ğu bi­li­nen has­ta­lar­ ile karaciğer ve böbrek yetmezilği olanhastalarda kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir kompli­kasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görü­lebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.­ 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.

Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.

Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Klor­amfenikol, barbitü­ratlar, antikonvülsanlar, desipra­min, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi: Calpol Süspansiyon: Gün­lük doz 1-6 ya­şa ka­dar5-10 mL; 3 ay-1 ya­şa ka­dar 2.5-5 mL. Bu doz­lar, her doz ara­sın­da 4 sa­atve­ya da­ha uzun ara­lık bı­ra­kı­la­rak gün­de 4 kez tek­rar­la­na­bi­lir. 3ay­lık­tan kü­çük be­bek­ler­de 2. ay­da aşı son­ra­sı ateş gö­rü­len be­bek­le­re2.5 mL’lik bir doz uy­gun­dur. Calpol-6Plus Süspansiyon: Gün­lük doz 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da5-10 mL 4’er sa­at aray­la tek­rar­la­na­bi­lir. 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­dave ye­tiş­kin­ler­de 500 mg-1 g’lik doz, her 4 sa­at­te bir tek­rar­la­na­bi­lir.Mak­si­mum gün­lük doz 4 g’yi aş­ma­ma­lı­dır. CalpolTablet: Gün­lük doz ye­tiş­kin­ler­de 3-4 kez 1-2 tab­let,mak­si­mum 8 tab­let­tir.6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da doz, gün­de 3-4 kez ½-1tab­let­tir. İki doz ara­sı ge­çen sü­re, en az 4 sa­at ol­ma­lı­dır. 1-6 yaşara­sı ço­cuk­lar ve 1 ya­şın al­tın­da­ki be­bek­ler için müs­tah­za­rın süs­pan­si­yonfor­mu öne­ri­lir.

Calpol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki