TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2018, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
-->
:: Vademecum

Car­nite­ne Ampul İVSan­ta Far­ma

l-Kar­ni­tin 1 g

Ambalaj: 5mL’lik 5 ampul.

Car­ni­te­ne Çiğ­ne­me Tab­le­ti

l-Kar­ni­tin 1 g

Ambalaj: 10çiğ­ne­me tab­le­ti.

Car­ni­te­ne Oral Solüsyon

l-Kar­ni­tin 1 g/ölçek(3.3 mL)

Ambalaj: 20 mL’lik şişe.

End.:Pri­mersis­te­mik kar­ni­tin ye­ter­siz­li­ği, pri­mer mi­yo­pa­tik kar­ni­tin ye­ter­si­zli­ğive he­mo­di­ya­liz­ uygulanan hastalarda görülen karnitin yetmez­li­ğin­deendikedir.

Kontr.E.: Bi­li­nen bir kont­ren­di­kas­yo­nuyok­tur.

Uyar.: l-Kar­ni­tin ile te­da­vi sı­ra­sın­dahas­ta­nın ila­ca kli­nik ya­nı­tı, ya­şam be­lir­ti­le­ri, kan kim­ya­sı, plaz­mave id­rar kar­ni­tin kon­sant­ras­yon­la­rı pe­ri­yo­dik ola­rak kont­rol edil­me­live ge­re­kin­ce do­zaj ayar­lan­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ya­pı­lmış iyi kont­rol­lüye­ter­li ça­lış­ma ol­ma­dı­ğın­dan, sa­de­ce açık ge­rek­li ol­du­ğu du­rum­lar­dakul­la­nı­lma­lı­dır.

Yan E.: Ağızdan uzun sü­re ve­ril­me­si du­ru­mun­dabu­lan­tı, kus­ma, is­hal, ab­do­mi­nal kramp gi­bi ha­fif-ge­çi­ci mi­de-ba­ğır­sakya­kın­ma­la­rı ve yük­sek doz ve­ri­len­ler­de vü­cut ko­ku­su (ba­lık) bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi:Bu Alana Reklam verin!

Bu alana reklam verin, karlı çıkın,Hemde aylık sadece 75 YTL ye
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki