TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ca­so­dex Tab­let  Ast­ra­Ze­ne­ca

Bi­ka­lu­ta­mi­d

Ambalaj: 50 mgx28 tablet : 150 mgx28 tablet.

End.:50 mgdozda LHRH ana­log­la­rı ve­ya cer­ra­hi kast­ras­yon ile kom­bi­ne ola­rakiler­le­miş pros­tat kan­se­ri­nin te­da­vi­sin­de; 150 mg dozda ise lokalolarak ilerlemiş prostat kanseri olan hastaların erken hormonal tedavisinde,tek başına veya radikal prostatektomiye veya radyotera­piye adjuvan tedaviolarak kullanımında endikedir. 150 mg dozda ayrıca, cerrahi kastrasyonun ya dadiğer tıbbi girişimlerin uygun veya ka­bul edilebilir olmadığı; lokal olarakilerlemiş, metastaz yapmamış pros­tat kanserinin tedavisinde endikedir.

Kontr.E.: Ço­cuk­lar ve ka­dın­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Bi­ka­lu­ta­mid kul­la­nı­mı­na kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Or­ta şid­det­li ve­ya cid­di ka­ra­ci­ğeryet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da bi­ka­lu­ta­mid dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Sı­cak bas­ma­sı, pru­ri­tus, gö­ğüs­ler­dedu­yar­lık ve kast­ras­yon­la aza­la­bi­le­cek ji­ne­ko­mas­ti­ye nedenolabilir. Ay­rı­ca di­ya­re, bu­lan­tı, kus­­ma ve de­ri­de ku­ru­luk da gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Bi­ka­lu­ta­mi­din kuma­rin anti­koa­gülanları(var­fa­ri­n gibi) pro­te­in bağ­la­rın­dan ayı­ra­bi­le­ce­ği­ in vit­ro gös­ter­ilmiş­tir.Ku­ma­rin an­ti­ko­agü­la­nı kul­la­nan has­ta­la­ra bi­ka­lu­ta­mid ve­ril­me­siha­lin­de prot­rom­bin za­ma­nı­ dü­zen­li ola­rak iz­len­me­lidir.

Doz Önerisi: LHRH ana­log­la­rı ve­ya cer­ra­hi kast­ras­yon ile kom­bi­netedavide yaş­lı­lar da­hil ye­tiş­kin er­kek­ler­e gün­de 1 kez 50 mg ve­ri­lir.Bi­ka­lu­ta­mid ile te­da­vi­ye, LHRH ana­log­la­rı ile ve­ya cer­ra­hi kast­ras­yonile ay­nı za­man­da baş­lan­ma­lı­dır. Monoterapi olarak, yaşlılar dahil olmaküzere yetiş­kin erkeklerde dozaj, günde 1 defa ağızdan alınan, 150 mg'lik 1tablet şeklindedir. Casodex 150 mg, en az 2 yıl bo­yunca veya hastalık ilerlemeyebaşlayıncaya kadar sürekli olarak kullanılmalıdır. Laktoza duyarlı hastalar,her Casodex 150mg tabletinin183 mg laktoz monohidrat içerdiği konusunda uyarılmalıdır.

Casodex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki