TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ce­taf­lu-For­te FilmTab­letAta­bay

Pa­ra­se­ta­mol 650mg, fe­nilefrin HCl 10 mg, klor­fe­ni­ra­min ma­le­at 4 mg

Ambalaj: 20 tablet.

Eşdeğeri:DefluFort Film Tablet: 20 tablet(Yeni İlaç); TheraFluFort Film Tab­let: 20 tablet(Novartis CH).

End.:Analjezik/dekonjestan olarak üstsolunum yollarının akut enfeksiyonlarının semptomatik tedavisi için; nezle,grip, soğuk algınlığı, rinit, faranjit, sinuzit, bronşit, larenjit. Antihistaminik/dekonjestanolarak üst solunum yollarının allerjik hastalıklarının akut tedavisi için,saman nezlesi, perennial rinit, rino-sinüzit.

Kontr.E.: Etkin madde­ler­den bi­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­dakont­ren­di­ke­dir

Uyar.: Hi­per­tan­si­yon, cid­di kar­di­yo­vas­kü­ler bo­zuk­luk,hi­per­ti­ro­idizm, di­ya­bet, ast­ma, glo­kom, am­fi­zem, kro­nik ak­ci­ğerhas­ta­lı­ğı, böb­rek bo­zuk­lu­ğu, pros­tat hi­pert­ro­fi­si­ne bağ­lı id­rarre­tan­si­yo­nu gi­bi du­rum­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Dik­kat ge­rek­ti­renma­ki­ne­ler­de ça­lı­şan­lar, teh­li­ke­li ve­ya yük­sek yer­ler­de ça­lı­şan­lar,araç kul­la­nan­lar, ilacı kulla­nırken­ gi­bi iş­le­ri yap­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­dauya­rıl­ma­lı­dır. Ke­sin ge­rek­me­dik­çe ge­be­ler­de ve em­zi­ren­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: De­ri dö­kün­tü­sü, gör­me bu­la­nık­lı­ğı, ta­şi­kar­di,baş dön­me­si, na­di­ren gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar, se­das­yon, ağızku­ru­lu­ğu, özel­lik­le ço­cuk­lar­da ir­ri­ta­bi­li­te gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Antihistaminikler, alkol ve antidepresanlarınetkilerini artırırlar. Fenilefrinin b-adrenerjik blokerlerle birlikte kullanılmasıtaşikardiye neden olabilir. MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır. Antiepileptikler,barbitüratlar, trisiklik antidepresanlar ve alkol parasetamolün yarı ömrünüuzatabilir ve toksisitesini artırabilir. Antikonvülzanlar ve steroid yapılıoral kontraseptiflerin kronik kullanımı parasetamolün terapötik düzeylere ulaşmasınıengelleyebilirler. Metoklopramid parasetamolün ince bağırsaklarda emilimini hızlandırabilir.

Doz Önerisi:Yetişkinlerve 12 yaşından büyük çocuklara bir kerde 1 tablet, 6-12 yaş arası çocuklara birkerede yarım tablet, 2-6 yaş arası çocuklara bir kerede çeyrek tablet. Bu dozlar 6 saat ara ile günde 4 kereye kadartekrarlanabilir.

 

Cetaflu adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki