TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cetryn FilmTab­letTriPharma

Se­ti­ri­zi­n 2HCI

Ambalaj: 10mgx10 tablet.

Eşdeğeri: Al­ler­set Film Tab­let: 10 mgx10 tablet (San­ta Far­ma); Hit­ri­zinFilm Tab­let: 10 mgx10 tablet (De­va); Res­si­tal Film Tab­let: 10 mgx10 tablet (Bi­ofar­ma); Se­ti­ralFilm Tab­let: 10 mgx10 tablet (Top­rak); Zyrtec Film Tab­let: 10 mgx10 tablet (UCB).

Cetryn Şurup

Se­ti­ri­zi­n 2HCI

Ambalaj: 1 mg/mLx‑200 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Al­ler­set Şurup:1 mg/mLx200 mL’lik şişe (San­ta Far­ma); RynsetŞurup: 1 mg/mLx200 mL (aris); Zyrtec Şurup: 1 mg/mLx200 mL’lik şişe (UCB).

End.:Mev­sim­selaler­jik ri­nit (sa­man nez­le­si), yıl bo­yu sü­ren aler­jik ri­nit (pe­re­ne­alaler­jik ri­nit), akut-kro­nik ür­ti­ker ve an­ji­yo­ödem, fi­zik­sel et­ken­le­rebağ­lı ür­ti­ker (der­mog­ra­fizm), aler­jik kon­junk­ti­vit, ato­pik ek­ze­magi­bi aler­jik der­ma­toz­lar ve prü­rit­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­ti­ri­zi­nekar­şı du­yar­lı olan ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ta­şıt ve teh­li­ke­li makine kul­la­nan­lar­daöne­ri­len doz­lar aşıl­ma­ma­lı­dır. Uyu­şuk­luk ya­pa­bi­le­ce­ği dü­şü­nü­le­rekted­bir­li olun­ma­lı­dır. Ge­be ve em­zi­ren ka­dın­lar­da kul­la­nım gü­venir­li­ğika­nıt­lan­ma­mış­tır. Böb­rek yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da uy­gu­la­na­cakdoz ya­rı­ya in­di­ril­me­li­dir.

Yan E.:Psi­ko­mo­torfonk­si­yon­lar­la il­gi­li ob­jek­tif test­ler­de se­ti­ri­zin­le rasla­nan se­das­yonsık­lı­ğı­nın pla­se­bo­da­ki ka­dar ol­du­ğu an­la­şıl­mış­tır. Na­dir ola­rakaşı­rı du­yar­lık, baş ağ­rı­sı, uy­ku ha­li, aji­tas­yon, ağız ku­ru­lu­ğu vegast­ro­in­tes­ti­nal ya­kın­ma­lar gi­bi ha­fif ve ge­çi­ci yan et­ki­ler bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Alkollebirlikte ve diğer sedatiflerle aynı zamanda kullanılmaz.

Doz Önerisi:Cetryn Film Tablet: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de ve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­­lar­da1x1 tab­let­tir. Yakınmaların biçimine ve devamlılığına bağlı olarak tedavisüresi ayarla­nabilir. Mevsimsel allerjik rinit durumunda 3-6 haftalık tedaviyeterli olacaktır. Cetryn Şurup: Yetişkinlerde ve 12 yaşından bü­yükçocuklarda günde bir kez 10 mg (2 ölçek); 6-11 yaş arasında bulgularınşiddetine göre günde 5-10 mg (1-2 ölçek); 2-5 yaş arasında günde 5 mg (1 öl­çek).İstenirse günlük doz ikiye bölünerek kullanılabilir. Yakınmaların biçi­mi­ne vedevamlılığına bağlı olarak tedavi süresi ayarlanabilir. Mevsimsel allerjik rinit(saman nezlesi) durumunda 3 - 6 haftalık tedavi yeterli olacaktır.

Cetryn adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki