TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ci­lo­xan Göz Dam­la­sıAl­con

Sip­rof­lok­sa­sin HCl

Ambalaj: %0.3x5 mL’lik, dam­la­lık­lı plas­tik şişe.

Eşdeğeri: Ci­pro Göz Dam­la­sı: %0.3x5 mL (Biofarma); Sip­ro­gut Göz Dam­la­sı:%0.3x5 mL (Bi­lim).

Ci­lo­xan Göz Pomadı

Sip­rof­lok­sa­sin HCl3.3 mg/g

Ambalaj: 3.5 g’lik tüp.

End.:Duyarlıbakterilerin ne­den ol­du­ğu kon­junk­ti­vit­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Sip­rof­lok­sa­sin ve di­ğer ki­no­lon­la­ra aşı­rı du­yar­lık­takont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Sis­te­mik ki­no­lon kul­la­nan aşı­rı du­yar­lık ol­du­ğubi­li­nen ol­gu­lar­da an­cak tıb­bi gö­ze­tim al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.Gebelerde, an­cak tıb­bi zo­run­lu­luk ol­du­ğu du­rum­lar­da, ya­rar/risk ora­nıgöz önü­ne alı­na­rak kul­la­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­di­ğin­dege­rek­li ön­lem­ler alın­ma­lı­dır.

Yan E.: En sık bil­di­ri­len ad­vers et­ki­ler lo­kal ya­nık­larve ra­hat­sız­lık his­si­dir. Ka­pak mar­ji­ni ka­bar­ma­sı, kris­tal­ler/pul­lar,ya­ban­cı ci­sim his­si, ka­şın­tı, kon­junk­ti­val hi­pe­re­mi ve uy­gu­la­ma­nınar­dın­dan kö­tü tat gö­rül­ebilir. Kor­nea be­nek­len­me­si, ke­ra­ti­tis/ke­ra­to­pa­ti,aler­jik re­ak­si­yon­lar, ka­pak öde­mi, ya­şar­ma, fo­to­fo­bi, bu­lan­tı vegör­me ala­nı­nın azal­ma­sı gi­bi et­ki­ler de nadiren görülebilir.

Doz Önerisi:CiloxanGöz Damlası: Kor­ne­al ül­ser: İlk 6 sa­at i­çin, has­ta gö­ze her 15 da­ki­ka­da bir 2dam­la, da­ha son­ra 30 da­ki­ka­da bir 2 dam­la dam­la­tı­lır. İ­kin­ci günhas­ta gö­ze sa­at­te bir 2 dam­la, ü­çün­cü ve dör­dün­cü gün dört sa­at­tebir 2 dam­la, on­dör­dün­cü gün­den son­ra e­ğer re-e­pi­te­li­zas­yon o­luş­maz­sate­da­vi­ye de­vam e­di­le­bi­lir. Kon­junk­ti­vit: İlk iki gün, kon­junk­ti­va ke­se­si­ne/ke­se­le­ri­ne 2sa­at­te bir 1-2 dam­la, son­ra­ki 5 gün 4 sa­at­te bir 1-2 dam­la dam­la­tı­lır. Ciloxan GözPomadı: İlk iki günkonjonktival keseye günde 3 kez 1.25 cm'lik şeritler halinde uygulanır, dahasonraki beş gün için de günde iki kez 1.25 cm şerit uygulanmalıdır.

Ciloxan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki