TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ci­ta­zon Tab­let    Ko­çak

Ti­ase­ta­zon

Ambalaj: 150 mgx50 tab­let.

End.:Tü­ber­kü­lozve lep­ra te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. Du­yar­lı en­fek­si­yon­lar­da strep­to­mi­sinve İNH ile kom­bi­nas­yon ha­lin­de kul­la­nı­la­bi­lir. Ay­rı­ca ti­ase­ta­zon di­ğer ilaç­la­radi­renç­li olan tü­ber­kü­loz en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ti­ase­ta­zo­na kar­şı hi­per­sen­si­ti­vi­te­siolan has­ta­lar­da, ka­ra­ci­ğer fonk­­­si­yon­la­rı­nın bo­zuk­lu­ğu ve böb­rekyet­mez­li­ği du­rum­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ti­ase­ta­zo­nun te­ra­pö­tik in­dek­sidü­şük ol­du­ğun­dan, böb­rek bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Bu ilaç­la te­da­vi sı­ra­sın­da kan tab­lo­su­nun ve he­pa­tit ola­sı­lı­ğı ne­de­niy­lese­rum tran­sa­mi­naz­la­rı­nın dü­ze­yi­nin iz­len­me­si ge­re­kir.

Yan E.: Ge­nel ola­rak ha­fif de­re­ce­li al­ler­jikre­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir ve te­da­vi ke­sil­di­ğin­de ça­buk bir şe­kil­deor­ta­dan kay­bo­lur. Fa­kat te­da­vi de­vam eder­se bu yan etkileri, ag­ra­nü­lo­si­tozve ke­mik ili­ği dep­res­yo­nu, akut he­mo­li­tik ane­mi ben­ze­ri cid­di re­ak­si­yon­lariz­le­ye­bi­lir.

Etkileş.: Strep­to­mi­sin ile kom­bi­nas­yo­nuoto­tok­sik et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Eriş­kin do­zu 150 mg/gün ve­ya 2 mg/kg/gün tek doz ha­lin­deve­ri­lir. Ço­cuk do­zu gün­lük 4 mg/kg/gün ola­rak ve­ri­lir. Dü­şük doz­labaş­la­mak ve 1-2 haf­ta için­de has­ta­nın to­le­re ede­bi­le­ce­ği mak­si­mumdo­za çık­mak ter­cih edi­lir.

Citazon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki