TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Co-Diovan Film Kaplı TabletNovartisPharma

Valsartan, hid­rok­lo­rotiyazit

Ambalaj: 80 mg+12.5 mgx28 tablet : 160mg+12.5 mgx28 tablet.

End.:Kanbasıncı monoterapiyle yeterince kontrol altına alınamayan hastalardakihipertansiyonun tedavi­sin­de endikedir.

Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi biri­ne karşı aşırı duyarlık, ge­belik, şiddetli karaciğerbozuklu­ğu, safra sirozu ve kolestaz, anüri, şiddetli böbrek yetmez­liği(kreatinin klirensi <30 mL/dak), tedaviye yanıt ver­me­yen hipokalemi,hiponatremi, hi­per­kalsemi ve semptomatik hiperürisemi durumlarındakontrendikedir.

Uyar.: Hastalar, araç ve makine kullanırken dikkatli olmalıdır.

Yan E.:Sersemlik,yor­gunluk, sinüzit, farenjit, üst solunum yolları en­fek­si­yonu, öksürük,sırt ağrısı, ishal, viral enfeksiyon, göğüs ağrısı, bulantı, rinit, dispepsi,idrar yolları enfeksiyonu, karın ağrısı, idrara çıkma sıklığı, kol ağ­rısı, bronşit,nefes darlığı, bacak ağrısı, burkulma ve incinme, görme bo­zuk­luğu, artrit,bacak krampları, impotens, uyku­suz­­luk, döküntü görülebilir. Ödem, asteni vebaş dönmesi nadir olarak görülebilir.

Etkileş.:Diğerantihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılması, antihipertansif etkisiniartırabilir. Potas­yum tak­viyesi, potasyum atılmasına yol açmayan diü­retikler,potas­yum içeren yapay tuzlar veya potas­yum düzeylerini artı­ran heparin gibidiğer ilaçlarla birlikte dikkatle kullanılmalıdır. ACE inhi­bitörleri vetiyazit grubu diü­retiklerle birlikte kullanılması sırasında serum lityumkonsantrasyonlarında reversibl ar­tış­­lar ve toksisite bil­diril­miştir.Tiyazit grubu diü­retikler, kürar türevlerinin etkisini güç­len­dirir.Salisilik asit türevleri, indome­tasin gibi nonsteroidal antienflamatuvarilaçların birlikte kulla­nıl­ması, hidro­klo­rotiyazidin diü­retik veantihipertansif etkilerini zayıflatabilir. Aynı zamanda mev­­cut hipovolemi,akut böbrek yetmezliğini başlatabilir. Potasyum atılmasına yol açan diüretikler(kaliüre­tikler), kor­tiko­ste­roidler, ACTH, amfoterisin, karbenoksolon, peni­silinG ve salisilik asit türevleri, diüretiklerin hipokalemik etkileriniartırabilir. İnsülin ve oral antidiyabetik ajanların doz­la­rının yeniden ayar­lan­ma­sı­nagereksinim do­ğa­bilir. Birlikte tiyazit grubu diü­re­tik­le­rin kullanılması,allo­pu­rinole karşı gelişecek aşırı duyarlık re­aksi­yonlarının insidansınıyükseltebilir, aman­tadi­ne bağlı advers etkilerin gelişme riskini artırabilir,diazoksitin hi­per­­gli­semik etki­sini şiddetlendirebilir ve siklofosfa­mid,me­tot­reksat gibi sitotoksik ilaç­ların böbreklerden atıl­ma­sını azal­tabilirve bunların miye­lo­supresif etkilerini güç­lendirebilir. Atropin, biperidengibi antikolinerjik ilaçlar, gastrointestinal motilite ve mide bo­şalma hızındaazalma nedeniyle, tiyazit grubu diü­retiklerin biyo­yarar­la­nımınıartırabilir. Hidro­klorotiyazit ve me­til­­dopanın birlikte kullanıl­ma­sındankaynak­la­nan hemolitik anemi görü­lebilir. Kolestira­min, tiyazit grubudiüretiklerin emi­li­mini azaltır. Tiyazit grubu diüretiklerin D vitamini veyakal­siyum tuz­larıyla birlikte veril­mesi, serum kalsiyumun­daki yüksel­me­yiartırabilir. Birlikte siklosporin kullanılması, hiper­üri­semi ve gut tipikomplikasyon geliş­me riskini artı­ra­bilir.

Doz Önerisi: Önerilen günlük doz 1 tablettir. Maksimalantihipertansif etki 2-4 hafta içinde görülür. Bu sabit doz kombinasyonu,ikinci ba­samak tedavisi olarak kullanılma­lıdır. Hafif-orta şiddetteki böbrekyetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi >30 mL/dak) veya safrakökenli olmayan, kole­stazın eşlik et­me­diği hafif-orta şiddette karaciğeryetmez­liği olan hastalarda doz ayar­lamasına gerek yoktur.

CoDiovan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki