TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  18 Şubat 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Croxilex-BiD Film Tabletİ.E.Ulagay

Amo­ksi­sil­in tri­hid­rat,po­tas­yum kla­vu­la­nat

Ambalaj: 625 mg (500mg+125 mg)x10 tab­let :: 1 g (875mg+125 mg)x10 tab­let.

Eşdeğeri: Amok­la­vin-BİD Film Tab­let: 625 mgx10tab­let, 1 gx10 tab­let (De­va); Amok­si­lav BİD Film Tab­let: 625 mgx10 tab­let, 1 gx10 tab­let (İl­san); Aug­mentin-BİDFilm Tab­let: 625 mgx10tab­let, 1 gx10 tab­let (GSK); Bio­ment-BİD Film Tab­let:625 mgx10 tab­let, 1 gx10 tab­let (Fako); Kla­moksBİD Film Tab­let: 1 gx10tab­let (Bi­lim); Kla­vu­pen BID Film Tab­let:625 mgx10 tab­let, 1 gx10 tab­let (Top­rak).

Croxilex-BiD 200/28 Oral Süs­pan­si­yon

Amo­ksi­sil­in tri­hid­rat200 mg, po­tas­yum kla­vu­la­nat 28.5 mg/5 mL

Ambalaj: Su­lan­dı­rıl­dı­ğın­da 70 mL süs­pan­si­yon ve­re­bi­le­cektoz ka­rı­şım içe­ren şişe.

Eşdeğeri: Amok­la­vin-BİD 200/28Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (De­va); Amok­si­lavBİD 200/28 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (İl­san); Augmentin-BİD200/28 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (GSK); Bioment-BİD200/28 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (Fako); Kla­moksBİD 200/28 Oral Süspan­siyon: 70 mL (Bi­lim).

Croxilex-BiD Forte 400/57 Oral Süs­pan­si­yon

Amo­ksi­sil­in tri­hid­rat400 mg, po­tas­yum kla­vu­la­nat 57 mg/5 mL

Ambalaj: Su­lan­dı­rıl­dı­ğın­da 35 mL süs­pan­si­yon ve­re­bi­le­cektoz ka­rı­şım içe­ren şişe :: Su­lan­dı­rıl­dı­ğın­da 70 mLsüs­pan­si­yon ve­re­bi­le­cek toz ka­rı­şım içe­ren şişe.

Eşdeğeri: Amok­la­vin-BİD Forte 400/57Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (De­va); Amok­si­lavBİD Forte 400/57 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (İl­san); Aug­men­tin-BİD Forte400/57 Oral Süs­pan­si­yon: 35 ve 70mL (GSK); Bio­ment-BİD 400/57 ForteOral Süs­pan­si­yon: 70 mL (Fako); Kla­moksBİD Fort 400/57 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (Bi­lim).

End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu; sinüzit, otitis media, tonsilit gibi üstsolunum yolları enfeksiyonları, alt solunum yolları enfeksiyonları (akut vekronik bronşit, lober ve bronkopnömoni vb.), genital ve idrar yollarıenfeksiyonları (sistit, üretrit, piyelonefrit gibi), deri ve yumuşak dokuenfeksiyonları (selülit, çıban ve abseler, yara enfeksiyonları vb.), kemik veeklem enfeksiyonları (osteomiyelit gibi), diğer enfeksiyonlar (septik abortus,puerperal sepsis, intraabdominal sepsis), uygun bir tedavi rejimi içinde peptikülserli hastalarda Helicobacterpylori eradikasyonu ile dentalenfeksiyonların (örn. denteoalveolar apseler) kısa süreli tedavisindeendikedir:

Kontr.E.:Pe­ni­si­li­neaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nanhas­ta­lar­da cid­di ve hat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­to­id tip­teaşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Bu tip re­ak­si­yon­larözel­lik­le bir çok al­ler­je­ne du­yar­lı­ğı olan ki­şi­ler­de ve pa­ren­te­raluy­gu­la­ma­da oral uy­gu­la­ma­ya gö­re da­ha sık gö­rül­müş­tür. Böb­rek fonk­si­yonbo­zuk­lu­ğu amok­si­si­lin ve po­tas­yum kla­vu­la­nat atı­lı­mı­nı ge­cik­ti­rir­sede, bo­zuk­luk di­ya­liz ge­cik­ti­re­cek ka­dar şid­det­li de­ğil­se ila­cındo­za­jı­nı azalt­mak ge­rek­mez. Ge­be­lik­te sı­nır­lı sa­yı­da has­ta­yaoral yol­dan uy­gu­lan­mış­sa da pla­sen­ta­dan ko­lay­ca geç­ti­ğin­den, zo­run­lugö­rül­me­dik­çe ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Se­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin­lersü­te geç­ti­ğin­den em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Di­ya­re,psö­do­memb­ra­nöz ko­lit, ha­zım­sız­lık, bu­lan­tı, kus­ma ve kan­di­di­ya­zisbil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Pro­be­ni­sid, amok­si­si­li­nin re­nal tü­bü­ler sek­rek­si­yo­nu­nuazal­tır. Al­lo­pü­ri­nol ve se­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin­le­rin bir­lik­tekul­la­nı­mı ha­lin­de, iki ila­cı bir­lik­te alan has­ta­lar­da, tek ba­şı­nase­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin alan has­ta­la­ra gö­re raş in­si­dan­sı yük­se­le­bi­lir.Di­sül­fi­ram ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Croxilex-BİD Film Tablet: 625 mg’lik form için dozönerisi: Erişkinlerve 12 yaşın üzerindeki çocuklara hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda günde ikikez bir adet 625 mg film tablet önerilir. Tedavi, durum gözden geçirilmeksizin14 günden daha uzun süre sürdürülmemelidir. Dental enfeksiyonlarda (örn.dentoalveolar apse) erişkinler ve 12 ya­şın üze­rindeki çocuklara 5 gün süreylegünde iki kez bir 625 mg film tablet önerilir. Amoksilav BID 625 mg film tablet 12 yaş ve altıçocuklarda öneril­memektedir. 1 g’lik form için doz öneri­si: Yetişkinler ve 40 kg ağırlığın üze­rindekiçocuk­la­ra her 12 sa­at­te bir 1 g önerilir. Böbrek yetmezliğinin şiddetli olma­dığıdurumlarda genellikle doz ayarlaması gerekme­mek­tedir. Glome­rü­ler filtrasyonhızı <30 mL/dak olan hastaların kul­lan­ma­sı önerilmez. Gas­tro­in­testi­nalintolerabilitenin en aza inmesi için, yemek başlangıcında alınmalıdır. Croxilex-BİDOral Süspansiyon: 3 aydan büyük ve 40 kg'nin altındaki çocuklarda hafif veorta şiddetteki enfeksiyonlarda 12 saatte bir uygulanan doz­lara bölünerek 28.6(25/3.6) mg/kg/gün verilir. Otitis media, sinüzit, alt solunum yoluenfeksiyonları ve daha şiddetli enfeksi­yon­larda 12 saatte bir uygulanandozlara bölünerek 51.4 (45/6.4) mg/kg/gün verilir. 40 kg’nin üzerindekiçocuklarda ve yetişkinlere 12 saatte bir uygulanan dozlara bölünerek 51.4(45/6.4) mg/kg/gün verilir. Tedaviye durum gözden geçirilmeksizin 14 gündendaha uzun süreli devam edilmemelidir.

Croxilex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki