TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cu­ti­va­te KremGSK

Flu­ti­ka­zon pro­pi­onat

Ambalaj: 500 mg/g15 ve30 g’lik tüp­.

Cu­ti­va­te Mer­hem

Flu­ti­ka­zon pro­pi­onat

Ambalaj: 50 mg/gx15 ve30 g’lik tüp­.

End.:Kor­ti­kos­te­ro­id­le­reya­nıt ve­ren der­ma­toz­la­rın ka­şın­tı­lı ve enf­la­me du­rum­la­rı­nın te­da­vi­sin­de;ato­pik, ço­cuk­luk, dis­ko­id ek­ze­ma­lar da­hil ek­ze­ma­lar, pru­ri­go no­du­la­ris,psö­ri­azis (yay­gın plak psö­ri­azi­si ha­riç), li­ken simp­leks da­hil nö­ro­der­ma­toz­lar,li­ken pla­nus, se­bo­re­ik der­ma­tit, te­mas du­yar­lı­ğı re­ak­si­yon­la­rı,dis­ko­id lu­pus eri­te­ma­to­zus te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir ve sis­te­mikste­ro­id te­da­vi­si­ne ek ola­rak yay­gın erit­ro­der­mi­de, bö­cek ısır­ma­la­rıve isi­lik­te kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ro­za­sea,ak­ne vul­ga­ris, pe­ri­oral der­ma­tit, de­ri­nin pri­mer vi­ral en­fek­si­yon­la­rı(örn. her­pes simp­leks, su çi­çe­ği), anüs çev­re­si­nde ve ge­ni­tal böl­ge­deka­şın­tı, bak­te­ri ve­ya man­tar­la­rın ne­den ol­du­ğu pri­mer en­fek­te de­rilez­yon­la­rı ve 1 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da der­ma­tit ve pi­şik­lerda­hil der­ma­toz­lar­da ve aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Özel­lik­le be­bek­ler­de ve kü­çük ço­cuk­lar­da ge­nişvü­cut yü­zey­le­ri­ne yük­sek doz­da uzun sü­re uy­gu­lan­ma­sı ad­re­nal sup­res­yonya­pa­bi­lir. Gö­zekaç­ma­ma­sı­na dik­kat edil­me­li­dir. Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı bek­le­nen ya­rarve fe­tü­se olan ris­kin­den bü­yük­se dü­şü­nül­me­li­dir. Flu­ti­ka­zo­nun far­mo­ko­ki­ne­tiközel­lik­le­ri sü­te geç­me­si­nin muh­te­mel ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir.

Yan E.:Lo­kal yan­mahis­si ve ka­şın­tı bil­di­ril­miş­tir. Aşı­rı du­yar­lı­k be­lir­ti­le­ri gö­rü­lür­sete­da­vi ke­sil­me­li­dir.

Doz Önerisi: Ek­ze­ma/der­ma­tit için et­ki­le­nen böl­ge­ye gün­de 1kez in­ce bir film ha­lin­de uy­gu­la­nır. Di­ğer en­di­kas­yon­lar­da gün­de 2kez uy­gu­la­nır.

Cutivate adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki