TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cyta­ra­bi­ne DBL EnjektablSolüsyon   Orna

Si­ta­ra­bin

Ambalaj: 100mg/1 mLx10 flakon : 1 g/10 mLx1 flakon.

Eşdeğeri: Alexan Ampul:100 mg/5 mLx10 ampul, 1 g/20 mLx1 ampul Eczacıbaşı); Cytarabineİnj. Ampul: 100 mg/5 mLx10 ampul(Koçsel).

End.:Ço­cuk­lar­dave eriş­kin­ler­de gö­rü­len akut mi­ye­los­tik lö­se­mi­de (AML) re­mis­yo­nunbaş­la­tıl­ma­sı ve sür­dü­rül­me­si ama­cıy­la kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca akutlen­fo­si­tik lö­se­mi (ALL) ve kro­nik mi­ye­los­tik lö­se­mi­nin (KML) blastfa­zın­da da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Si­ta­ra­bi­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Si­ta­ra­bin güç­lü bir mi­ye­lo­sup­re­san­dırve yal­nız an­ti­me­ta­bo­lit­ler­le ke­mo­te­ra­pi ko­nu­sun­da de­ne­yim­liuz­man he­kim­ler ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­lı­dır. Si­ta­ra­bin te­da­vi­siuy­gu­la­nan ço­cuk do­ğur­ma ça­ğın­da­ki has­ta­la­ra ge­be kal­ma­ma­la­rıöne­ril­me­li­dir. Em­zir­me dö­ne­min­de­ki an­ne­ler­de em­zir­me­nin ve­yate­da­vi­nin son­lan­dı­rıl­ma­sı­na, ila­cın an­ne için öne­mi göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rakka­rar ve­ril­me­li­dir.

­Yan E.:Ateş, mi­yal­ji,ke­mik ağ­rı­sı, gö­ğüs ağ­rı­sı, ma­kü­lo­pa­pü­ler dö­kün­tü­ler, kon­junk­ti­vit,hal­siz­lik, ane­mi, lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni, me­ga­lob­las­toz, re­ti­kü­lo­sit­ler­deazal­ma; vi­ral, bak­te­ri­yel, fun­gal, pa­ra­zi­tik ve­ya sap­ro­fi­tik en­fek­si­yon­lar;iş­tah­sız­lık, bu­lan­tı, kus­ma (hız­lı IV en­jek­si­yo­nun ar­dın­dan), di­ya­re,oral ve­ya anal enf­la­mas­yon ve­ya ül­se­ras­yon, ka­ra­ci­ğer iş­lev bo­zu­klu­ğu,ateş, dö­kün­tü, trom­bof­ile­bit, ka­na­ma görülebilir.

Etkileş.: Si­ta­ra­bin içe­ren kom­bi­ne te­da­vison­lan­dı­rıl­dık­tan bir­kaç gün son­ra­sı­na ka­dar di­gok­si­nin emi­li­miaza­lır. Di­gok­sin kap­sül ve di­gi­tok­sin­le et­ki­le­şi­mi yok­tur. Da­haön­ce­den L-as­pa­ra­gi­naz­la te­da­vi gö­ren has­ta­lar­da si­ta­ra­bin te­da­vi­si­nege­çil­di­ğin­de akut pank­re­atit gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:Cytarabine dozajı minimum yan etkiyle optimum terapö­tik sonuç sağlamakamacıyla klinik ve hematolojik yanıt ve hastanın toleransı üzerine temellendi­rilmelidir.

CytarabineDBL adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki