TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Haziran 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Da­na­sin Kap­sül     Ko­çak

Da­na­zol

Ambalaj: 50 mgx100 kap­sül : 100 mgx100 kap­sül : 200mgx100 kapsül.

End.:En­do­met­ri­yo­zisve bu­na bağ­lı in­fer­ti­li­te, kro­­nik kis­tik mas­ti­tis, va­ji­nal me­mehi­perp­la­zi­le­ri, ma­zos­p­la­zi ve mas­to­di­ni gi­bi iyi huy­lu me­me has­ta­lık­­la­rı,me­no­ra­ji, ji­ne­ko­mas­ti, pri­mer kons­ti­tüs­yo­nel er­ken pu­ber­te gi­bihas­­ta­lık­la­rın te­da­vi­siy­le he­re­di­ter an­ji­yo­nö­ro­tik öde­min pro­fi­lak­si­sin­deen­­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ge­be­ler­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Te­da­vi sı­ra­sın­da ge­be ka­lı­nır­sa te­da­vi he­menke­sil­me­li­dir.

Uyar.: Has­ta­lar ila­cın vi­ri­li­zas­yonbe­lir­ti­le­ri hak­kın­da uya­rıl­ma­lı­dır. De­ği­şik de­re­ce­ler­de sı­vıre­tan­si­yo­nu­na ne­den ola­bi­le­ce­ğin­den epi­lep­si, mig­ren, kar­di­yakve re­nal bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar gö­z ö­nün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.Ay­rı­ca ka­ra­ci­ğer bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar da kont­rol al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır.

Yan E.:Ak­ne,ödem, gö­ğüs­ler­de kü­çül­me, se­sin ka­lın­laş­ma­sı, ki­lo kay­bı, ter­le­me,ka­şın­ma ve yan­ma ile bir­lik­te va­ji­nit, de­ri­de dö­kün­tü, kı­zar­ma,baş dön­me­si, bu­lan­tı ve sırt ağ­rı­sı gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz en­do­met­ri­yo­zis ve bu­na bağ­lı kı­sır­lık­lar­da200-800 mg’dir. Te­da­vi­ye gün­de 200-400 mg gi­bi dü­şük do­zla baş­lan­ma­lı­dır.Semp­tom­lar 30-60 gün için­de kay­bol­ma­dı­ğı tak­dir­de do­z 800 mg’ye ka­daryük­sel­til­me­li­dir. Te­da­vi sü­re­si 3-6 ay­dır. Ge­re­kir­se 9 aya ka­daruza­tı­la­bi­lir. İyi huy­lu me­me has­ta­lık­la­rın­da gün­de 100-400 mg do­zuy­gu­la­nıp semp­tom­lar 30-60 gün için­de kay­bol­ma­dı­ğı tak­dir­de do­zaj800 mg’ye ka­dar yük­sel­til­me­li­dir. Te­da­vi sü­re­si 3-6 ay­dır. Ge­re­kir­se9 aya ka­dar uza­tı­la­bi­lir. Me­no­ra­ji­de 12 haf­ta sü­rey­le ge­nel­lik­legün­de 200 mg (ba­zı ol­gu­lar­da 400 mg) uy­gu­la­nır. Bü­tün bu en­di­kas­yon­lar­date­da­vi­ye mens­tü­ras­yon sı­ra­sın­da baş­lan­ma­lı ve ay­rı­ca has­ta­nınge­be olup ol­ma­dı­ğı sap­tan­ma­lı­dır. Ji­ne­ko­mas­ti­de gün­lük doz has­ta­nınyaş ve vü­cut ağır­lı­ğı­na bağ­lı ola­rak 200-800 mg ara­sın­da­dır. He­re­di­teran­ji­yo­nö­ro­tik ödem­de baş­lan­gıç­ta gün­de 400 mg ve 2 ay­lık bir atak gö­rül­me­yendö­nem­den son­ra gün­de 300 haf­ta 200 mg uy­gu­la­nır. Pri­mer kons­ti­tüs­yo­nel er­ken pu­ber­te­degün­lük doz 100-400 mg ara­sın­da­dır. Bü­tün bu en­di­kas­yon­lar­da gün­lükdoz iki eşit mik­tar­da uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Danasin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki